Boekarest, 21 december 1989. Rusland mocht haar glasnost hebben, de Polen solidarnosc, en de muur mocht zijn gevallen. Roemenen zouden stand houden. Om dit duidelijk te maken organiseerde Nicolae Ceaușescu een demonstratie waar het volk haar liefde voor de partij en de heersers zou uitspreken. Op 21 december was het zover. Er waren tachtigduizend Roemenen verzameld op een groot plein van de hoofdstad. De demonstratie werd live door de televisie weergegeven in heel Roemenië. Na 8 minuten week men af van het script en begon iemand boe te roepen……

U hoort eerst nog het klapvee enthousiast klappen, en daarna keert het volk zich in de achtste minuut tegen haar leider. De camera ploeg moest stoppen met filmen maar ze gingen door met filmen, wel met de camera’s van de menigte af. De geluidsmensen bleven opnemen, zodat heel Roemenië besefte dat ook in Roemenië het communisme wankelde.

De rest is geschiedenis. De revolutie vond plaats en werd zoals zo vaak gekaapt. Een deel van het lagere kader van de partij wist voor spotprijzen beslag te leggen op grote rijkdommen. En deze ex partij leden behoren thans tot de rijke elite van het land. Op eerste kerstdag werden Ceausescu en zijn vrouw geëxecuteerd.

Een revolutie kan dus beginnen met 1 persoon die boe begint te roepen…….

Besef wel dat revoluties vaak gekaapt worden, zo ook hier……..

Wil je de macht grijpen, laat anderen, de ongeorganiseerde dwazen en idealisten, een revolutie beginnen en zorg dat je zelf over de best georganiseerde en gemotiveerde groepering beschikt om de macht daarna over te nemen……

9 REACTIES

 1. Wat leuk. Vanmorgen dacht ik hier nog over na. Voor de zoveelste keer. Zelfde conclusie, ik kan er echt niets anders van maken. Toen monarchie doorschakelde naar de introductie van feodalisme werd m.i. een dwaalweg ingeslagen. Vanaf toen prostitueerden monarchen zich aan een bepaald bestuurlijk model. Geldt ook voor de meesten in het ‘publiek’.

  Je zou kunnen zeggen dat monarchen op de top van de machtspiramide het meest gemeen hebben met de onderste laag van die piramide, ‘het publiek’. En daardoor het best de eersten kunnen zijn die ‘boe’ gaan roepen. En erbij vertellen waarom ze dat doen. Dan kan een soort revolutie ontstaan waarbij monarchen samen met ‘het publiek’ een soort tosti-ijzer organiseren, om van allerlei rotzooi en opgestapelde problemen af te komen. Gewoon eerlijk zijn.

  Van zoiets kan ook een mooi en leerzaam charme-offensief worden gemaakt. Gezien de rode baard van koning Willem-Alexander heeft ‘ie best wel mogelijkheden om als ‘kapitein Roodbaard’ glashelder in beeld te brengen dat er maar één kapitein op het schip van je leven kan zijn. En zo verder. Misschien dat een monarch als Willem-Alexander wat aanmoediging nodig heeft om uit de kast te komen? Niet erg hoor, dat is voor ‘het publiek’ precies hetzelfde.

  Via Netflix draait nu The witcher. Het bleek al snel dat die witcher en monarchen die beide niets van monsters moeten hebben zichzelf mutanten noemden, terwijl het precies andersom is en zowel leiders (zoals adel, aristocraten, werkgevers) als volgers in feite de mutanten zijn. Soms [psychisch] opgeblazen tot monsterlijke proporties. Kun je je voorstellen dat iemand die wetgeving in eigen hand neemt en voor anderen vaststelt tegen een ander zegt dat het ‘slecht’ is om de wet in eigen hand te nemen? Whahaha… over projectie gesproken. Dat kan best wel anders. Helaas zijn monarchen en keizers tot nu toe nog niet op hét idee gekomen om van dat soort gelul af te komen. Of misschien zijn hen een soort muilkorven om gedaan en mogen ze zich niet op die manier uiten. Wie weet.

  • Met dat tosti-ijzer bedoelde ik ‘in de tang nemen’. Net zolang totdat ieder van bepaalde soorten problemen af is.

  • Dit thema is voor mezelf iets dat ik kan bespreken met… wie? Ik kan me voorstellen dat zowel monarchen als ‘het publiek’ soms een duwtje in een bepaalde richting nodig hebben, of desnoods een schop onder hun kont. Ter bevordering van zelf-respect, zelf-vertrouwen etc. Zoiets als een trainer doet. Dus… als je jezelf afvraagt waar een bepaalde beweging kan beginnen, en hoe, dan kan ik nog niet zeggen dat ik dat voor 100% in beeld heb. Zonder bepaalde communicatie is dat simpelweg niet mogelijk. En één ding is zeker, dat soort communicatie stroomt niet via een toetsenbord. Toetsenborden zijn waarschijnlijk vooral geschikt om op verziekte manier van denken in te hakken of om dooddoeners te produceren ?

  • Om dit even af te sluiten… het is niet zonder reden dat ik monarchen noemde als de eersten die ‘boe’ kunnen gaan roepen. Alleen al door hun positie als tijdelijk aangestelde kunnen (minister-)presidenten een veel minder krachtig verhaal neerzetten voor ‘ het publiek’. Je zou kunnen zeggen… dat degenen die voldoende geloofwaardig iets op gang kunnen brengen tot een ‘uitstervend ras’ behoren. Waar op gejaagd wordt door mutanten, om hen [psychisch] te muteren etc. Om dat getijde te keren moet je als het ware als een rots in de branding tegen een springvloed zeggen… “rot op jij, terug”. Al is dat logischerwijs niet het hele verhaal.

 2. Mensen die dit soort verhalen, verhalen ja die onderschatten toch heel erg hun lezers, toen werkte het al, het is nooit gestopt de eeuwigdurende manipulatie, en het werkt nog iedere dag, daarom al deze gebeurtenissen, leg ze naast je neer, en ga zo snel mogelijk verder met je eigen leven, want ook daar is de nodige manipulatie aanwezig, door zie dit, en ban het uit, daar is je intuïtie voor nodig, ik ga toch even naar de kerk met de Kerst, wil toch even de verloren rust van mijn ziel hervinden, groet !

  • De verloren rust van je ziel hervinden en daar heb je de kerk voor nodig? Dacht dat je zo stabiel en zeker in het leven stond en niet aan deze bedachte poespas gebaseerd op de Satanskerk mee deed? Symbolisch ben je daar kannibaal, hostie het lichaam van Christus en wijn het bloed van Christus. Heel vreemd dar men dat nog steeds niet ziet of zien kan maar wel beweren dat ze ontwaakt zijn.

   • Hallo beste Willem, een grotere twijfelaar als ik, zijn moeilijk te vinden, loop op twee benen, kan van de rust en geboden illusies in een kerk, of kapelle iets terug vinden, van gelatenheid, laat het over me komen, en wie kan dit veroordelen, als ik samen wil zijn met de kracht die mij gecreéerd heeft !
    Het binnen treden van de mens in deze materie, met zijn manipulatie drift doet hier geen goed aan, het theater geboden was voor de dommen, in de Rig Veda kun je vinden wat je zoekt, zonder God met zijn opgeheven finger !
    Ik heb nog altijd de beste gevoels voor jou, en diep respect, avec egard mon vieu Guillaume !

 3. De laatste alinea illustreert groepsdenken treffend: De ene groep is aan de macht, de andere groep gebruikt outsiders om de macht over te nemen. In feite volgt de groep die de macht wil overnemen het voorbeeld van de groep die ze weg willen hebben. Waardoor er in feite niets verandert. Hoogstens wordt er een andere variant op hetzelfde thema georganiseerd. Misschien een wat aangescherpte of afgezwakte variant, maar meer dan dat is het niet. De keuze voor lichamelijke dwang of geweld of psychische dwang of geweld is niet meer dan een methode kiezen om via in feite dezelfde route hetzelfde te bereiken.

  Dit is kennelijk een gevolg van zwart/wit denken. Als je zo’n zwart/wit denker bent, dan wil je dat iemand óf wit is (bijv. werkgever) óf zwart (bijv. werknemer). En moet je toch echt van grijs (zelfstandigen) af. “Niks neutraal, partij kiezen jij.”
  – Zwart/wit denken kan via de militaire route; de bekende misleiding ‘als je niet voor me bent, dan ben je tegen me’. Oftewel iemand moet per sé aan één van beide kanten meevechten, of achter de frontlinie ondersteunende diensten leveren. Geen partij kiezen en niet meedoen wordt als ‘verraad’ beschouwd, hoewel dat een kwestie van projectie is. Degene die voor zo’n keuze stelt doet immers aan verraad. Ver-raaad. Verkeerde raad. Misleidende raad.
  – In ‘beschaafde’ omgevingen kiest zwart/wit denken de route van psychische dwang, psychologische oorlog. Bedenk als groep bijv. een ‘dress code’, zet een portier annex uitsmijter neer en beschouw iemand die zich daar niet aan onderwerpt als een agressor, die met psychische dwang afgewimpeld wordt of ‘desnoods’ met verbaal geweld afgeslagen moet worden. Heel beschaafd, met een beroep op fatsoen. Maar wel hetzelfde principe als wie het via militaire middelen regelt. Ook het uit de markt proberen te drukken van zelfstandigen en hen in proberen te lijven is zo’n vorm van agressie. Zolang het niet met openlijke dwang en geweld gaat, maar een psyche tot oorlogsgebied wordt gemaakt vanuit groepen is het ‘goed’. Toch?

  Als het zo is als Toute va bien schreef, “eeuwigdurende manipulatie” annex doorgaande beïnvloeding, dan kan die beïnvloeding m.i. het best richting neutralisering van zwart/wit denken gaan. Bijv. “Niks werkgever óf werknemer, je zorgt er maar voor dat je zelfstandig wordt”. “Niks groepen met insiders óf outsiders, groepsvorming is voor je het beseft een ziektebeeld geworden”. Da’s even omschakelen misschien, maar aan de andere kant worden zowel degenen die door groepen ‘klein’ (medewerkers) gehouden worden als degenen die door groepen ‘groot’ (zoals monarchen en presidenten) gemaakt worden het hardst genaaid. Systematisch, liefst hun leven lang. Want anders zijn ze niet bruikbaar voor anderen, en da’s een ‘doodzonde’ voor zwart/wit denkers. Die kletsen wel wat over ‘samen’ werking, maar zo samen is dat echt niet. Geforceerd ‘samen’ organiseren alleen geesteszieken en viezerikken. Toch? Geesteszieken en viezerikken die anderen die niet geforceerd ‘samen’ willen zijn neerzetten als… juist ja, geesteszieken en viezerikken. Gevalletjes van projectie. En gezien “wij zijn met meer en ‘dus’ …” kan het niet anders dan dat zulke outsiders gek zijn, misschien zelfs gevaarlijk. Toch?

Comments are closed.