De gemeente Amsterdam bevestigt blijkens dit ingezonden screenshot alle vooroordelen over trage ambtenaren en nodeloos complexe regelingen. Het aanvragen van een aanbod tot afkoop van erfpacht kan lange tijd duren, van enkele weken tot enkele jaren!

1 REACTIE

Comments are closed.