Opdat we niet vergeten, 12 jaar geleden plaatste Hub deze oproep: Hang de Nederlandse vlag vandaag halfstok! 
Vandaag is de dag dat Jan Peter Balkenende en 26 andere Europese opperhoofden van plan zijn in Lissabon de soevereiniteit van hun land te verkwanselen.

Maar nog niet alles is verloren.

Zie aanvulling/ correctie

Om te beginnen gaat Balkenende tekenen terwijl in een referendum het Nederlandse volk dit verdrag overtuigend heeft afgekeurd. Dat de afgekeurde grondwet een nieuwe naam gekregen heeft, verandert daar niets aan.
Daar komt nog overheen dat er pogingen gedaan worden om de zogenaamde veranderingen waar Jan Peter mee schermt, het liedje en het vlaggetje, weer terug te draaien. Nu hebben 16 landen, waaronder België, een “verklaring” opgesteld die aan die Hernoemde EU Grondwet wordt toegevoegd. Zelfs de VVD is voor dat terugdraaien.

Het overschrijden van bevoegdheden is één van de punten dat gebruikt kan worden om ratificatie tegen te gaan. Zie ook *)
Hetzelfde geldt voor België als Guy Verhofstadt tekent. Als demissionair premier mag hij dat immers niet.Zie ook **)
In Ierland moet in ieder geval een referendum komen. Vreemd als hun premier nu dus al gaat tekenen. Zou weer een teken van verwaandheid van politici zijn!
In Denemarken is groeiende vraag om een referendum te houden.
In Nederland zou die vraag ook opgevoerd kunnen worden.

Bij het radionieuws werd vermeld dat gemeentes vandaag al de EU vlag zullen uithangen. Of dit in de vlaginstructie van Balkenende staat, weet ik nog niet. Het is een teken van overwinning van de EUSSR op de soevereiniteit van Nederland en de Nederlandse “vrije” burgers.
Laten we de Nederlandse vlag er naast hangen, maar halfstok!

Aanvulling/Correctie:
Maar België, dat is aangewezen als reguliere vergaderplaats van de EU-regeringsleiders, wilde deze keer geen uitzondering maken. Dus vliegen de regeringsleiders in hun eigen vliegtuigen van huis naar Lissabon, om te tekenen. Na het middageten vliegen ze in optocht met 25 vliegtuigen naar Brussel. Alleen Balkenende geeft een lift aan Verhofstadt van België en Juncker van Luxemburg.
(Dank IIS en TROUW)
——————————————————————-
*) Balkenende Landverrader
www.vrijspreker.nl
**) Verhofstadt onbevoegd naar Lissabon
www.vrijspreker.nl

12 REACTIES

 1. Wát er ook gebeurt… zorg ervoor dat een verhaal in de kern nooit gezond wordt. Lijkt het motto. Spanningen provoceren, forceren en handhaven wordt kennelijk reeds lang gezien als motor van ‘de vooruitgang’. Maar of die vooruitgang nou zo de moeite waard is… zolang een onbevredigende situatie geforceerd kan worden blijft die ‘vooruitgang’ immers doorgaan. Ten koste van…

 2. Al die ouwe kak terug serveren, wat moeten we er mee, laten we het over vandaag hebben, mijn vriend, een vriend die in Parijs verblijft vertelde mij dat er 5 grote hoeren kasten zijn ontmanteld, door de allochtonen gesticht en gebruikt, jonge kinderen van af 6 jaar werden er gevonden, meisjes van 15 die meer als 200 maal waren gemisbruikt in 5 dagen, het is een bijna ondoordringbare organisatie, die in heel Europa zijn werk uitvoerd, je kunt hier alleen maar op antwoorden met een onvervalst anti buitenland denken, het groeid ons boven het hoofd, met ons geouwehoer over alles en nog wat, en ondernemen ho maar, ben er ziek van !

  • Een politieke kwestie. Bureaucratie en wetgeving functioneert als ‘the Wall’, waardoor het bezoeken van ‘huizen van plezier’ zoals gemeentehuizen tot verplichte nummertjes worden gemaakt. Mooie gebouwen, dat wel. Inclusief (feest)verlichting zoals je die bij bordelen ziet. Toch heb ik dat soort ‘huizen van plezier’ altijd zoveel als mogelijk gemeden. Je weet nooit of je een geslachtsziekte oploopt, qua infectie met denkbeelden. Vandaar plastic verhalen over en weer. En nee, dat kan niet op buitenlanders afgeschoven worden. Vroeger waren dat soort ‘huizen van plezier’ er ook, statige gebouwen van overheids ‘diensten’. Andere omvang, andere sfeer, maar nog steeds hetzelfde principe. Inclusief naaikamertjes als op de Wallen, die camouflerend ‘spreekkamers’ etc. worden genoemd.

   Als je een principe anders verpakt, betekent het nog niet dat de inhoud daardoor is veranderd.

   Het principe is: De ‘naastenliefde bedrijven’ voor geld. Een professional doet het voor de poen. Weleens een call-girl, pardon, een consultant gebeld? Het eerste wat die vertelt is zo ongeveer het tarief en de voorwaarden voor peesbeurten. Bij overheden is het tarief vooraf via belastingen gefixeerd. Gelukkig is de afname van ‘diensten’ niet altijd wettelijk verplicht gesteld. Voor zover ze dat zijn, is vooraf een onvruchtbare situatie gegarandeerd. Dat hoort bij de voorwaarden. En dan maar klagen dat ‘het vuur eruit gaat’. Hoezo? Welk vuur? Wie wil er nou verplicht met een ander ‘in bed stappen’? Voor zover dat moet, wordt dat liefst ‘cool’ oftewel koeltjes gedaan, om emotionele betrokkenheid te vermijden. Je wilt toch liefst psychisch gezond thuiskomen? Dat geldt voor zowel medewerkers als bezoekers.

   • Hoop voor jou dat je hier mee nooit geconfronteerd zal worden, het is zo’n minachting voor het leven, van die genen die geen deel uitmaken van hun dogma, hun tribu, ik heb het éénmaal van dichtbij meegemaakt, maakt me ziek, ik hou van mensen en de schoonheid van het leven, deze dieren in mensengedaant ontzien niets ! daarom ben ik anti buitenlanders, anti dogma’s, wil mijn volkje beschermen tegen dit kwaad !

   • Ook ‘buitenlanders eruit’ en ‘mijn volkje’ zijn dogma’s toute… Je bent nogal dogmatisch ingesteld voor iemand die anti-dogma zegt te zijn 😀

   • Ben absoluut één van de grootste dogmatische twijfelaars die er maar kunnen zijn, een dwaallicht zo gezegt.
    Maar van wege mijn elitaire afkomst Moeder, en een diepgaand gevoel voor de niets bezitters, intellectueele Anarchisten mijn Vader, en als ondernemer veel geld verdiend, hoe precies weet ik niet, maar het vloeide in mijn koffers, ging er ook met scheppen uit, vrienden familie, maar goed, ’t is bijna voorbij die mooie zomer, heb het gevoel, het niet helemaal verkeerd te hebben gedaan, mijn Ega vindt van wel, maar ze heeft altijd naast me gestaan, en ik was duidelijk haar man, ook als ik het volgens haar fout deed, dit is even inkijkje in mijn denken, toch als ik Willem zich zo laat dunkend over het rooie tras zie uit laten, bekruipt mij het gevoel, dat hier uitleg op zijn plaats is, groet !

 3. Zeker geen ouwe meuk alles is erg actueel en het ergste moet nog komen, hier nogmaals de samenvatting voor wie het iets interesseert ipv hun eigen woorden
  Niemand wilde de Europese grondwet, toen werd het “het verdrag van Lissabon” maar mensen vergeten snel.

  In juli 2005 werd al besloten dat alle communicatie van burgers
  via telefoon en email – en surfgedrag op internet – afgeluisterd mag worden en bewaard.
  Het groene licht hiervoor was al gegeven, net als fouilleren zonder reden.
  Ook is men reeds akkoord gegaan met een Europese DNA-databank
  In juli 2005 werden wetten aangescherpt en aangepast of
  ingesteld om iedereen die verdacht wordt van wat de politie denkt of
  vermoed te arresteren. De Londense politie heeft nu ook permissie te
  schieten. Het wordt een glijdende schaal, zoals dat heet, de onvrijheid
  wordt steeds groter.
  Politici uit verschillende landen komen met voorstellen voor hun eigen
  land om steeds meer dingen te verplichten, zoals in Nederland de VVD,
  CDA en PvdA (juli 2005) met het plan komt om het afnemen van DNA van
  iedereen, zonder meer, aan te nemen. Hoe meer men angst kweekt voor
  gevaren des te meer komt de bevolking onder het juk te zitten. Niet alleen de
  Europese Grondwet beperkt de vrijheid, ook vanuit politieke partijen
  komen dergelijke initiatieven..

  DNA WORDT IN ONS LAND EN ANDERE EUROPESE LANDEN OOK AL VAN KINDEREN AFGENOMEN, WAT IN EEN EUROPESE DATABANK BEWAARD WORDT..

  De grondwet maakt het mogelijk om willekeurig mensen in
  hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd. Dit zal het
  geval zijn voor delinquente (“baldadige”) jongeren, personen die men
  “geestesziek” acht (hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal zijn
  op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes- en
  wie zegt dat men politieke tegenstanders nooit eens “geestesziek” zal
  achten?), personen die alcoholist zijn of verslaafd aan “verdovende
  middelen”, en zelfs landlopers (m.a.w. “daklozen”), die er uiteraard meer
  en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat
  dat het resultaat zal zijn van dit verdrag

  Namens het zogenaamd “beschermen” van de consument zal het mogelijk zijn talloze soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen
  dat ze schadelijk zijn (zal bijvoorbeeld het geval zijn voor bepaalde
  banaan soorten, zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn)

  Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen
  om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal
  bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden,
  e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die
  behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is,
  en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn.
  Hiertoe zal een Dienstenrichtlijn in werking treden.
  Omwille van de “veiligheid” mogen overheden naar believen over een ieder’s
  privé gegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren, persoonlijke
  correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz… Ook dit wordt niet in de
  hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. toevoegingen. Uit naam van “de
  veiligheid” kunnen (nieuwe) maatregelen door worden gevoerd op elk
  denkbaar gebied, of het nu op economisch gebied is, politiek gebied, of op het
  gebied van de persoonlijke leefsfeer.
  De druk wordt opgevoerd onder het mom dat het gaat om de strijd tegen
  terrorisme en dat het in het belang van de veiligheid is. In belang van de zogenaamde veiligheid is nu iedereen verdacht. Ook jij.

  De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te
  verbeteren. (artikel I-41, lid 3).
  De lidstaten geven nu gezamenlijk jaarlijks zo’n 150 miljard euro uit aan
  defensie. Dit grondwetartikel zal ertoe leiden dat de gezamenlijke uitgaven
  aan defensie en veiligheid met miljarden euro’s toenemen.
  “Als een lidstaat wil bezuinigen op defensie, bijvoorbeeld om meer te
  kunnen investeren in verpleeghuizen of scholen, is dat strijdig met de
  grondwet.”

  Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder
  diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het
  economische “vrije verkeer” te moeten waarborgen.

  Er zal mogen worden geschoten op demonstranten.

  Mensen waarvan vermoed wordt dat ze “terrorist” zijn mogen worden
  geëxecuteerd, zonder dat daar een rechtszaak aan voorafgaat.

  Een wettelijk minimum loon zal langzaam maar zeker verleden tijd worden .
  De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees wettelijk minimum
  loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat die
  van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden. De grondwet stelt
  ook niet vast dat er op nationaal niveau een minimumloon dient te zijn.
  Het zal mogelijk worden mensen te dwingen meer dan 40 uur
  per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week en wellicht
  meer, zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in
  verhouding staat.

  En zo zijn er heel veel zaken die steeds dichter bij komen, de gekte grijpt nu overal om ons heen.

 4. Die balvanellende, met zijn vriendje wanhoopschepper hebben ons land bij bush verraden!

 5. Voorlopig haak ik af, als een site beheerder de psychopaten niet kan afhouden is dit onwil, of willekeut toe passen, zie het voor me een site met louter graftakken, als een emmer krabben !

Comments are closed.