Trouw praat op 20 maart 1981 pedofilie goed: Ruim dertig jaar geleden kwam ik als jong predikant voor het eerst in aanraking met het verschijnsel pedofilie ….Ik was echter in staat om zowel de betrokken jongeman als een aantal jongens, met wie hij in contact was geweest, over een aantal jaren te observeren en merkte toen tot mijn verwondering, dat er bij geen der jongens ook maar sprake was van enige lichamelijke of geestelijke schade. …. De enige (en soms aanzienlijke) schade die pedofilie bij een kind kan aanrichten komt van de kant van de politie en soms ook van door sommige politie-instanties beïnvloede ouders en opvoeders. Voor de contacten die kinderen in hun jeugd met „normale” pedofielen hebben gehad blijven die kinderen vaak hun hele leven dankbaar.

bron pagina

bron artikel

einde artikel Trouw

Ratio: Hoe kunnen in 30 jaar opvattingen wijzigen! De plaatsing van dit artikel betekent niet dat ik de boodschap van het artikel onderschrijf. De reden dat ik dit plaats is deze: Hoe zeker bent u van de huidige zekerheden? In 30 jaar kunnen opvattingen totaal wijzigen. Hoe zeker bent u dat er een fiat valuta moet zijn, en centrale banken, en een overheid die zaken voor u regelt? Hoe zeker bent u dat de overheid het onderwijs moet regelen? Of een inkoppertje, hoe zeker bent u dat u straks van uw pensioen kunt leven?

20 REACTIES

 1. Het woord pedofilie betekent zoveel als kinderliefde. Nuchter bezien betekent kinderliefde dat je niet uitsluit (‘als grote mensen praten…’) en al helemaal niet dat je relevante informatie verzwijgt. Toch wordt dat al eeuwenlang gedaan. Zo wordt in Nederland tijdens presentatie van verhalen over Sinterklaas relevante informatie verzwegen. Eerlijk zijn is niet de sterkste kant van ‘grote mensen’. En voorbeeld doet volgen. ‘Grote mensen’ die informatie verzwijgen merken dat hun voorbeelden worden gevolgd. Logisch toch?

  Een andere dimensie is ongewenst aanraken en event. binnendringen in iemands leven en lichaam. Geesteszieken en viezerikken veroorzaken onnodige schade, maar iemand bruikbaar maken voor een ander – of anderen – mag kennelijk best wel wat kosten. Daar wordt nogal in geïnvesteerd. Maar, iemand kunnen gebruiken en eventueel daartoe als ‘voorbewerking’ harden heeft al veel culturele klimaatvervuiling veroorzaakt. Los van lichamelijke schade (uitgescheurde anus en zo) en pogingen tot psychische misvorming die littekens op de ziel achterlaten.

  Het gebruik van beeldtaal en framing zitten hier in de weg. De erkenning van anderen (mens en dier) als autonoom individu die volledig (en daarmee volwaardig) zelfstandig hoort te zijn zou verstrekkende gevolgen krijgen. Dan wordt het bijv. niet van buitenaf harden, maar jezelf van binnenuit harden. En trainen met, afhankelijk van de situatie, jezelf verharden en verzachten. Om maar wat te noemen. Daar is andere kennis voor nodig dan wat nu in de circulatie is. En nu… verdringt de laatste soort kennis de eerste soort. Een vorm van censuur die dikdoenerij in de hand werkt. Soms subtiel, soms plompverloren. Het Argumentum ad ignorantiam wordt traditioneel dankbaar misbruikt. Komt in de beste kringen voor. Ook hedendaagse technocraten hebben daar een handje van. En dan maar kletsen over hoe goed er voor anderen wordt gezorgd. Nee hoor, qua aard is meer anderen naaien onder een dekmantel. In de hoop dat die dekmantel de pijn verzacht. Sommige dekmantels zijn ook nog doordrenkt met hallucinerende middelen; verlokkende verkooppraatjes. Ruik je de zoete geur, dan ‘ben je verkocht’. Als je jezelf niet heel, heel, heel kritisch instelt.

  • Het argument van onwetendheid via deze website in actie: “Lees de Rig Veda”. Of de Bijbel. Of de Koran. Met impliciet er achteraan dat zolang iemand zo’n boek niet gelezen heeft, diegene nog geen gekwalificeerde gesprekspartner is. Terwijl degene te beroerd is om er even bij te vertellen waar zo’n boek in de kern om draait. Die informatie is alleen voor gekwalificeerde ‘grote mensen’. Of bij sommigen alleen voor witte mensen, want zwarten zijn er alleen om gebruikt te worden, toch? Of… is iemand die zo denkt misschien gewoon in een ‘bad trip’ blijven hangen?

  • Zojuist spotte mijn ‘andere helft’ (vrouw) een bericht uit het Parool, over informatie die kennelijk verzwegen wordt. Je ziet niet alleen allerlei wandelende natuurrampen die middels rampenplannen zijn ‘geproduceerd’, maar, voor de bühne worden er ook false flag aanslagen opgevoerd en als je het volgende artikel mag geloven ook heuse natuurrampen gecreëerd:

   Ik heb bewijs: Watersnoodramp was geen natuurramp.

   Kennelijk draaide dat verhaal om geld en zijn bepaalde aannemers er schathemeltje ‘rijk’ door geworden. Het woord ‘liefhebber’ wordt kennelijk nogal misbruikt. En dan niet alleen bij kinder-liefhebbers.

  • Het zijn voornamelijk lieden die zichzelf bewust of onbewust minderwaardig vinden, machteloos iets te veranderen aan hun leven en bestaan. Dus misbruiken zij hun fysieke (over)macht om macht uit te kunnen oefenen op iemand met veel minder fysieke macht, een kind dus, het genieten van die macht geeft ze een lustgevoel, hormonen en de menselijke psyche, een slechte combinatie.

 2. Hoe meet je geestelijke schade? En hoe zit het met instemming/wederzijds goedvinden? Hoe zit het met de verhouding volwassene/kind, afhankelijkheid/provider? Is een incestueuze verhouding een normale verhouding? Antwoorden op deze vragen zijn niet te geven. Met andere woorden volwassene blijf met je poten van kinderen af.

 3. Zoals ik hierboven schreef zit beeldtaal in de weg. De kwalificaties ‘kind’ of ‘klein’ en ‘volwassene’ of ‘groot’ zijn ook maar bedacht. Daar kun je allerlei kanten mee op, zoals ‘kind’ als iemand die ‘klein gehouden’ moet worden, en ‘volwassene’ iemand die groot gemaakt moet worden. Schadelijke gevolgen werken dan twee kanten op. De eerste wordt verslaafd gemaakt aan afhankelijkheid, de laatste aan afhankelijken. Beide partijen worden daar liefst geil van gemaakt, in een roes gebracht. Terwijl wie opgroeit langzaam volgroeid hoort te raken, qua karakter en innerlijke vermogens, en geen tegen-natuurlijke verslavingen aangepraat horen te krijgen.

  Zojuist zag ik dat Niña Weijers die roes treffend omschreef: Ze beschrijft haar ervaring tijdens training m.b.t. de-escalatie als een gevoel van opwinding, de ander in een houding gedwongen waarin hij geen kant meer op kon zonder te stikken als erotisch, en de bewustwording dat seks en geweld nauw met elkaar verbonden zijn. Een ander ‘nemen’ kan op meerdere manieren uitgelegd worden.

  Incest en verkrachting zijn weinig meer dan schendingen ‘omdat het kan’. Machtsmisdrijven worden dat genoemd. Vergelijk met machtsmisbruik door kopstukken van organisaties, ‘omdat het kan’ en omdat iemand op grond van een titel of positie meent het goddelijke recht te hebben om de wil van anderen te negeren of te sturen. Of meent op grond van taalgebruik de woorden van een ander te mogen (of moeten) negeren of sturen. Vandaar dat iemand van ‘hoge afkomst’ nooit echt contact zal krijgen met iemand van ‘lage afkomst’, en andersom. Geïnstitutionaliseerde waanideeën zitten in de weg.

  Dit zijn logische en voorspelbare gevolgen van (verkrachtings)culturen waarin het doodnormaal is om anderen te nemen en te gebruiken. Schendingen zijn dan slechts een ‘noodzakelijk kwaad’, gevolgschade daarvan niet relevant. Terwijl een kern-gezonde cultuur niet zoals in westerse culturen zou toestaan dat vrouwen en kinderen zich maar moeten laten naaien, verkrachten, alleen maar omdat de dader bruikbaar voor anderen moet blijven. Vanaf het politieke podium wordt zelfs gesteld dat daar maar aan meegewerkt moet worden, om schade te beperken. “Kun je het niet voorkomen? Probeer er dan maar van te genieten” volgens geesteszieken.
  Een jongedame vertelde ons ooit over (de gevolgen van) incest, door haar grotere broer. Gevoelsmatig lijkt dat veel op systematisch genaaid worden door Big Brother. Slikken of stikken. Telkens weer, alsof er geen eind aan mag komen.

  Beeldvorming door koloniale machten (feodalisme, door monarchen toegestaan) heeft nooit kern-gezonde uitgangspunten gehad. Of het nu een pen-is die een heilig verklaarde tekst uitbraakt, die door de strotten van anderen geduwd moet worden (slikken of stikken), of een penis die tegen de wil van iemand een lichaamsopening indringt, het komt op hetzelfde neer. Het zijn bijzonder effectieve methodes om een kern-gezonde situatie te verstoren. Ongeacht afkomst is ieder, uitzondering daargelaten, kern-gezond geboren. Na voldoende indoctrinatie, opvoeding en bestuur van buitenaf (een impliciet rampenplan) blijft daar meestal een natuurramp van over. Toegegeven, de ene natuurramp is de andere niet, maar er is niemand die er ongeschonden vanaf komt.

  Allerlei verschijnselen varen onder de valse vlag van liefde, maar lijken vooral angst-gedreven. “Als ik niet doe wat er van me gevraagd, geëist wordt dan…” Maar angst is geen goede raadgever. En raadgevers die vanwege angst komen opdraven ook niet.

 4. Is schade ueberhaupt een criterium? Wat als het tegen de wil gebeurt? En wat is de wil van een kind waard? Evenveel als dat van een volwassene? En wat is de wil van een volwassene waard? Zeker als die volwassene door drift en lust wordt gedreven.

  • Degenen met het meeste geld, wapens etc. beslissen of schade een criterium is. En hoeveel de wil van anderen waard zou zijn. Om vervolgens schade te ontkennen als dat zo uitkomt, zodat niet aan dat criterium wordt ‘voldaan’. Bewijslast is ook zo’n ‘mooie’, gerelateerde dooddoener. Zorg ervoor dat sporen niet meer terug te vinden zijn en een zaak kan geseponeerd worden. Althans, formeel. Dit soort geglibber en gekronkel is op geen enkele manier geloofwaardig, uit wiens mond het ook komt. De weg naar een gezonde(re) toekomst verloopt via erkenning, niet via ontkenning of stommetje spelen. Westerse culturen zijn echter afhankelijk gemaakt van scheefgetrokken verhoudingen. De angst dat verhoudingen qua balans ooit recht getrokken gaan worden, voor zover nog mogelijk, zit er kennelijk heel diep in bij degenen die nu nog van overwicht kunnen profiteren.

 5. Tja, totaal als leek inzake de -filie en -sexsualiteit gewoon even taalkundig volgende beschouwing.

  Eerst even over “homo” (ik kom later uit op “pedo”)
  Vroeger (pakweg jaren ’70) sprak men over homofiel en later over homoseksueel, en tegenwoordig wordt het meestal afgekort tot simpelweg homo, waardoor in wezen verdoezeld wordt, wat men nou precies bedoelt en er dan een vaag taboe sfeertje ontstaat, al wordt sinds een jaar of 20 de voormalige als perversiteit bestempelde afwijking tegenwoordig almaar meer geaccepteerd (om niet te zeggen “gepromoot”).
  Maar het punt wat ik wil maken, draait om de spraakverwarring.
  -filie Betekent strikt genomen immers slechts “houden van” en -seksueel impliceert bepaalde lichamelijke handelingen.
  Welnu, ik ben zelf absoluut 100% heteroSEKSUEEL (laat daar geen misverstanden over bestaan). Maar eigenlijk … begrijp ik dat zelf niet en blijf ik me verbazen over deze “aberatie” immers nagenoeg al mijn vrienden (intellectueel gezien) zijn mannen. Vrouwen praten doorgaans over andere onderwerpen die me totaal niet interesseren en zijn bovendien vaak emotioneel in hun argumentatie (of “argumentatie”) en zijn veelal van nature relatief links etc. (ik ben in mijn leven geen Ayn, Kira of Dagny tegengekomen). Kortom, op familieleden na (vooral mama, tantes en sinds kort mijn dochtertjes) zijn alle mensen die ik als vrienden beschouw (en waar ik DUS van hou) steeds mannen.
  Ik heb dus eigenlijk nooit goed begrepen waarom ik qua seksualiteit uitsluitend van vrouwen opgewonden kan raken. (Overigens had ik het er als tiener erg moeilijk mee dat ik “iets irrationeels” wilde doen met knappe vrouwen, terwijl ik in mijn dagelijkse leven steeds rationele gesprekken voerde met mannen. Ik beschouwde het eigenlijk als onlogisch of tenminste inconsistent dat ik “hetero” was). Zuiver taalkundig zou ik dus eigenlijk tot de vaststelling moeten komen dat ik homoFIEL ben doch heteroSEKSUEEL.

  En uit gesprekken met mensen (of discussies op blogs) door de jaren heen, heb ik zo het gevoel dat bovenstaande op meer heteroSEKSUELE mannen van toepassing is.
  Dus wel grappig eigenlijk dat we onszelf louter definieren o.b.v. seks. Immers gewoon o.b.v. de persoon (of personen als we mijn voorhuwelijkse leven mee in overweging nemen) met wie ik seksuele handelingen verrichtte, ben ik 100% “HETERO”. Maar buiten de slaapkamer praat ik VRIJWILLIG (dus ik laat onvermijdelijke functionele contacten zoals op de werkvloer hier buiten beschouwing) 90% van de tijd met mannen en 10% met vrouwen. Maar alleen omwille van het “slaapkamergedrag” ben ik dus 100% hetero (terwijl ik omwille van het “gezellig biertjedrink-gedrag” misschien taalkundig eerder als “90% homo” geclassificeerd zou moeten worden).

  Nu dus komend naar “pedo-”
  Als ik het krantenartikel hierboven lees, dan denk ik dat misschien veel misverstand is terug te voeren op de verwarring tussen de begrippen -filie en -seksueel.
  Misschien is er dus een hele heisa en hetze ontstaan doordat men aan sommige “schuldigen” zowel handelingen als vermeende bedoelingen toeschrijft die eigenlijk helemaal niet op hen van toepassing zijn?

  Ik neem aan dat mijn dochterje haar juffen van kinderen houden (“-filie”!). Anders zouden ze m.i. zelfs ongeschikt zijn voor hun functie. Maar o, wee, hun gebeente al ik er ooit zou achterkomen dat een van hen (of een mannelijke collega) zich seksueel aan haar vergrepen zou hebben!

  OK, tot zoverre de beschouwingen van een leek in de psychologie die zo rationeel is dat ie zich erover verbaast dat ie geen homoseksueel is 🙂

  Maar het lijkt er m.i. sterk op dat ook hier de overheid verantwoordelijk is voor het creeren van een anders niet (of amper) bestaand probleem. Vegelijk het met de alcoholprohibitie in de VS in de vorige eeuw en tot wat voor problemen dat allemaal leidde, terwijl er na decriminaliseren van alcohol maar bijzonder weinig alcoholisten zijn en er z.g.a. geen ruimere maatschappelijke neveneffecten zijn gerelateerd aan alcohol zoals illegale handel, bendeoorlogen, inbraken door verslaafden om een 4x te dure fles te kunnen kopen. Etc. etc. dezelfde fouten lijkt de overheid overduidelijk te hebben herhaald in hun war on drugs. Dat hoeft op deze site geen betoog. Maar ik denk dat de parallel daar niet ophoudt en dat misschien heel wat kinderleed inderdaad ook het gevolg is van (misschien wel goedbedoeld?) overheidsbeleid, zoals traumatisering van de slachtoffers door de mediaheisa.

  • Homo, latijn voor mens, hetero(s) Grieks (uit latijn) staat voor “ander”niet meer en niet minder. Waarom benadruk je trouwens zo sterk dat je 100% hetero bent? Niemand is 100% hetero want dat zou betekenen dat je jezelf haat.

   • Ik denk dat hij hier bedoeld qua sexuele gerichtheid, je kunt wel 100% hetero zijn, maar voor 100% homo, gelden andere redenen DNA etc. !

 6. Ik heb in mijn lange leven prachtige diepe vriendschappen met mannen mogen hebben, maar zonder het geringste sexuele gevoel, met vrouwen altijd veel oppenvlakkeriger, om dat ik voelde, al die addertjes onder het gras, mijn vrouw natuurlijk in deze buiten beschouwing gelaten, nou so what, onze literatuur is op vriendschappen gebouwd, mat vrouwen wordt het altijd een stuk onduidelijker, en vaak niet mooier of dieper van gevoel ! het orgasme voerd de boventoon, dit ook bij lesbische vriendschappen( denk ik ), maar goed is één mooie vriendschap, met grote opofferings gezindheid, niet meer waard als de rest !
  Pedo is ziek, pschopatische ziekte, deze mensen behoren te worden verwijderd uit de samenleving, wil niet het volgende stapje zetten, maar denk dat dit onoverkomelijk is, men denkt vaak aan mannen, maar er zijn meer vrouwelijke pedo’s die zich tot latere verwoestende lesbiënes ontpoppen, en in handen van chanteurs als klei zijn, Epstein !, maar goed gelukkig is er meer geluk als ongeluk in onze wereld, groet !

  • Het kan wel Toute, na 2 huwelijken en daarna een enkele gewone vriendin al 14 jaar een vriendin zonder enig seksueel gedrang. Zien elkaar een paar dagen in de maand gewoon voor de gezelligheid, het kan, het kigt aan jezelf.
   Wij zijn haastig in elkaar geflanst met allerlei fouten en ziektes, wij zijn niet natuurlijk ontstaan zoals de neanderthaler enz, daarom ook al die andere afwijkingen en daarom ook ons 90% junk DNA, er klopt geen hout van namelijk.

   • Willem, ik heb hier andere gedachten over, en zeker andere gevoelens, denk dat we allemaal een slotsom zijn van onze opvoeding, en omstandigheden, samen gevat in een bepaald tijdsvak, er van uitgaande hoe mijn vrouw en ik, aan het vereenzamen zijn, het brokkelt om ons heen steeds verder af, vrienden en kenissen verdwijnen RIP, die paar die er nog zijn leven als Diogénus in hun privé ton, en komen daar niet meer uit, ook je problemen veranderen, en er komt een soort gelatenheid over je denken, het willen weten brengt niet meer die voldoening als voor heen, maar goed het zij zo !

   • Wij zijn net zo natuurlijk als de neanderthaler. De natuur is niet per se perfect of volmaakt. De natuur is. Dat er in de ogen van de mens dingen niet kloppen, kan kloppen. Maar dat zegt meer over de waarnemer dan over de waarneming. De natuur, inclusief fouten, klopt.

 7. Helaas is het via deze website zeer moeilijk om iets zinnigs te ventileren over man, vrouw, kind, sex etc. Als je dat soort woorden gebruikt, zijn er altijd wel die nogal hallucinerende beelden in zich hebben rond dwarrelen over genderrollen annex bevolkingsgroepen etc.

  Ter illustratie: Een oude feodale strategie om een regio op te schonen is alle jongens, mannen en vrouwen die met een man gemeenschap hebben gehad te treffen met de ‘scherpte van het zwaard’. Waarna er verder werd gegaan met de ‘mooiste meisjes’. Dat soort uitspraken moet je niet letterlijk nemen, maar dat die strategie effectief is om weer met een schone lij te kunnen is waarschijnlijk wel een feit. Vanwege geslachtsziektes oftewel denkbeelden die in bepaalde bevolkingsgroepen circuleren. De (opper)goden weten donders goed hoe het zit met ontaarde geslachten zoals ‘man’, ‘vrouw’ etc.

  Tsja… over pedofilie praten is als praten over zinloos geweld. Wat voor de één volstrekt logisch lijkt, ziet de ander toch echt heel anders. Liefde (filie) is één van de meest misbruikte, misvormde en verkrachtte woorden. Kennelijk ‘moet’ de angst er goed in zitten en veroorzaakte verwarring optimaal zijn.

 8. Graftak, prachtige opening geeft U hier, dank daar voor, Denisovans ja gedacht hier aan, komt alles op zijn plaats terecht, en wij dus ook, hautene niets nutten die we zijn !

 9. Het idee is dat vrouwen met een persoonlijkheidsstoornis, de B-cluster-vrouwen, zo zijn geworden vanwege seksueel misbruik door blanke mannen. En als ze zich geen misbruik kunnen herinneren kan dat komen omdat ze het wegdrukken of dat het misbruik heeft plaatsgevonden voor hun vierde levensjaar. Ze hebben ‘de symptomen van misbruik’ dus moeten ze misbruikt zijn. De misbruiker is ook altijd een blanke heteroman, want bruine mannen doen zoiets niet. Uw overheid gaat mee in die gedachtegang dus pas op dat je niet als dader wordt aangewezen.

 10. Ohm namo Narai !

  Over Hofnarren en dorpsgekken ;

  Hofnar was in de vroege middeleeuwen soms een gevaarlijk baantje.
  Ze deden soms gewaagde uitspraken aan het hof en hadden daarmee invloed op de besluitvorming..
  Hofnarren waren soms de enige die kritiek durfden leveren op het reilen en zeilen van de heersende elite ten voordele van lagere gesitueerden .
  Om die reden waren ze vaak op voorhand al voor gek verklaard.
  Ze hadden zodanig een speciale maatschappelijke status en sociale functie.
  Ook dorpsgekken hadden in sommige gevallen een vergelijkwaardige status en sociale functie.
  Zij durfden vaak als eerste kritiek te leveren op ernstige misstanden en wisten zo vaak al te explosieve situaties te voorkomen .
  Gezien hun maatschappelijke status werd dit van hen getolereerd.
  Toch eindigden velen van hen alsnog in het dolhuis of in de gevangenis.
  Soms moest een hofnar zijn gedurfde uitspraken met de dood bekopen.
  Door menigeen werd de hofnar gevreesd door zijn uitspraken en de gevolgen hiervan.
  Hadden ze aan het hof deze middeleeuwse traditie echter gecontinueerd dan was de huidige situatie niet zo explosief geworden .
  Tegenwoordig verdwijnen dit soort figureren vaak in psychiatrisch inrichtingen en kunnen hierdoor moeilijk hun sociale functie vervullen.
  Door de nieuwe mogelijkheden die tegenwoordig op internet worden geboden kunnen ze nu gelukkig als complottheoretici of waandenkers weer vrolijk aan het werk.
  De Hofnarren en dorpsgekken zijn complottheoretici geworden en weten op internet zo als vanouds de politieke besluitvorming weer danig te beïnvloeden..
  De risico’s die hiermee verbonden zijn, zijn voor hen dan ook vergelijkbaar met die van de Nar in de middeleeuwen.

  Zo iemand als Jimmy Savile bijvoorbeeld leek wel een beetje op een hofnar maar was dat in de verste verte niet.
  In plaats van opbouwende kritiek te leveren op de handel en wandel van de weledel hooggeborenen
  werd door zijn toedoen de situatie aan onder andere het Engelse hof steeds explosiever.
  Deze Britse ”hofnar” maakte nog meer slachtoffers dan in het hofnarretje in Amsterdam.
  Het lijkt zo de teloorgang van de hofnar te zijn, maar dat is in dit geval suggestief .
  Hofnarren stonden soms in hoog aanzien.
  Het nadeel is dat ze natuurlijk niet altijd voor vol worden aangezien en worden dus niet altijd even goed geïnformeerd.
  Mondeling gegeven informatie blijk soms bij nader inzien niet altijd even correct of moeilijk te verifiëren.
  Zo had ik recentelijk een blog geschreven over Kali babba’s en de Kali tempel die bij nader inzien incompleet of niet geheel correct bleek te zijn .
  Daarom zijn normale, gezond en weldenkende mensen onmisbaar om het werk van de nar of de dorpsgek al dan niet op te pikken en verder uit te werken.
  Dit om gezamenlijk het gewenste resultaat te behalen, als de tijd er rijp voor is.

  MK-Ultra in de Polder ?

  Als dorpsgek in spe ben ik zelf ooit eens een paar keer ongevraagd en ongewenst kortstondig hofnar geweest op feestjes in Den Haag en in Groningen.
  Zodoende weet ik al lang dat ook Nederland zijn Saville’s en Epsteins heeft.
  Misschien relatief gezien nog wel het meest van allemaal…
  Wie zijn de Brice Tailors [ Want to Know] , de Kendall’s [ dr. Phill ] en de Virginia Giuffre’ s in de polder ?

  De meisjes op rekken en achter de ramen zetten.

  Ha, ha, ha, ha.. hoorde ik als sociaal werker begin jaren ’80 iemand een smakeloze grap maken over de internaten rekken en zetten. Niet lang daarna werd er druk op mij uitgeoefend om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, wat ik resoluut weigerde.

  Uit hogere sferen in hogere kringen .

  Veel later was ik ooit eens op een feestje in Den Haag met hele deftige mensen en van dat roze bier in van die dunne glaasjes. Ik werd daar benaderd door een blonde schoonheid die mij vroeg of ze nog ergens mee van dienst kon zijn. Op mijn vraag ‘vertel eens wat meer over jezelf’ kreeg ik duidelijk antwoord. Ze werd gesexploiteert om de lusten de driften van de mannelijke aanwezigen te behartigen. We kregen gezelschap van nog een paar blonde schoonheden en mij werd al snel duidelijk dat ze tegen hun zin en wil door de Nederlandse inlichtingen diensten werden uitgezonden naar met name Arabische landen om daar in de bubbelbaden en slaapkamers van de lokale elite te toeven.

  Wie zijn de Savile’s en de Epsteins hier in Nederland ?

  Voeren hier in Nederland respectievelijk Gonsalves , van Leeuwen en Demmink het werk van Mengele en Sidney Gothlieb verder uit in de praktijk ? Puttend uit de mogelijkheden de internaten ze bieden op dit vlak ? Volgens mij wel… Deze praktijken worden tot nu toe gecontinueerd een steeds geraffineerder met telkens weer nieuwe [technische en farmaceutische ] middelen. MK-Ultra in de polder met van Leeuwen als spil in het geheel . Er worden wel eens namen genoemd maar de zaken verdwijnen telkens weer in de doofpot en er rust nog steeds een groot taboe op dit onderwerp.

  Toch zijn ze hier ook in Nederland, de sociaal en economisch afhankelijk gemaakte en op een psychologische manier af geknechte seksslaafjes van de inlichtingen diensten… Onder de paraplu van Koninklijke onschendbaarheid schijnen meer mensen mee te schuilen dan aanvankelijk de bedoeling was. De in de praktijk jurisprudentie loze jeugd en voogdij raadsleden gaan in dit geval ook niet geheel vrijuit. Het lijk mij onmogelijk dat ze niet meer weten te vertellen over dit ook in ons land wijdverbreide fenomeentje

  Hopelijk laten ook de Nederlandse Kendalls en Virginia Giuffres volgend jaar van zich horen !!!

  Ook vanuit deze functie wil ik iedereen een prettige kerst en het beste voor 2020 toe wensen.
  Ook in dit geval wordt het volgend jaar spannend.
  Tevens wil ik met name Want to Know , Ella Ster , Niburu en 9 for news en indignatie , maar ook de ander blog sites nog bedanken voor hun treffende publicaties.
  We hebben met een relatief klein aan tal inmiddels grote resultaten geboekt !

  Bedankt !

  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba.
  AardbevingsGroninger ,
  enz. enz. enz.

Comments are closed.