Vrijspreker schrijvers willen het libertarisme levendig houden en tot nadenken aanzetten. Er wordt een platform aangeboden waar gediscussieerd kan worden. Van de reageerders wordt volwassen gedrag en een positieve bijdrage verwacht. Discussies tussen voor én tegenstanders van libertarisme verrijken de site.

We willen minimaal modereren. Enige tijd terug hebben we enkele reageerders een ban gegeven. Deze reageerders waren dwangmatig bezig en zagen Vrijspreker als een sociaal media platform om tal van niet politieke off topic reacties te plaatsen. Reacties die meestal niets bijdroegen aan de discussie domineerden de reageerpanels. Dit leidde tot ergernis van velen, en joeg bezoekers weg. Ze legden een bom onder onze open site.

Vrijspreker wil een libertarisch lampje in deze donkere collectivistische tijden laten branden. Als de gastvrijheid die Vrijspreker biedt tot reageren massaal wordt misbruikt werkt dat averechts. Dat is iets dat ons aan het hart gaat.

De afgelopen jaren hebben we het bij elke redactievergadering over Nico gehad. Onze afkeer van modereren overwon acties tegen Nico. Toen kwam toute va bien. Zodat twee dwangmatige reageerders vaak langdradig en off topic reageerden en daarmee de reactiepanels van deze site domineerden. Vrijspreker lijkt hiermee op een huis dat gekraakt is door Nico en toute va bien. Zij nemen zoveel plaats in, dat voor andere reageerders maar weinig kamers beschikbaar zijn en onze andere vrienden zich niet meer welkom voelden en aan ons huis voorbij gingen

U begrijpt intussen dat we helaas zowel Nico als toute va bien een ban hebben gegeven. We zijn hier niet trots op. Teveel dwangmatige langdradige, deels off topic reacties plaatsen heeft ons tot dit besluit gedwongen. Het blijft nog altijd onze eigen site waar we gelukkig nog mogen bepalen wat er gebeurt.

We denken door de BAN-knop iets sterker in te stellen, de site en de reageerders weer meer bezoekers gaan krijgen en er zich meer mensen thuis voelen. U zou ons daarbij kunnen helpen: weer ‘gewoon’ reageren en de Vrijspreker meer en elders onder de aandacht te brengen. Ondertussen bouwen wij verder aan ons libertarische huis en zijn u en uw vrienden van harte welkom.

40 REACTIES

 1. Ik zal hen niet missen maar betreur toch deze maatregel.
  Waren er geen alternatieven?
  Denk aan een button onder een artkel (doch boven de reacties) waarmee een bezoeker kan kiezen tussen aanstellers aan/uit en waarmee gewoon de reacties van beide heerschappen wel/niet te zien zijn.
  Of anders gewoon hun reacties in een rode kleur en/of kleiner lettertype plaatsen zodat overige reaguurders er gemakkelijk overheen kunnen springen.
  Nou goed, als IT-leek onderschat ik misschien de complexiteit van bovenstaande “simpele” opties.
  Hen compleet bannen, zou ik zelf alleszins niet gedaan hebben.
  Maar goed, ik ben dan ook noch de eigenaar, noch de beheerder van de site…
  Beschouw bovenstaande dus zeker niet als kritiek, louter als een poging tot constructieve bijdrage.

  • Jawel, het door de lezers zelf laten instellen of zij een reageerder willen zien, heeft ook onze voorkeur. Maar technisch nog niet mogelijk. En reacties enigszins anders plaatsen wordt erg lastig, als er 87 reacties zijn, veelal op elkaar.

 2. probleem..reactie..oplossing vanaf nu gaan we weer praten over de jeuk, de bulten het pus en dan eindeloos wijzen naar groepen zonder de onderliggende weeffouten te benoemen. Ach.. zo gaat het al vele eeuwen en bewezen vernieuwing brengt ons weer terug…de reageerders zijn de horigen van de feodale site, eigenlijk niks nieuws.

  brood en spelen

  • De site dwingt je niet te reageren; reageren is vrijwillig maar akties hebben gevolgen en de oplossing van deze site op sqattersgedrag is dat men geband wordt.

   Iets met billen, branden, blaren en zitten.

   • Dit is peter pan die blijkbaar ook de onbedwingbare behoefte heeft zij verbale sproeipoep hier te dumpen.

   • @Frans Gatindegrond

    Heb lang nagedacht wat ik zou antwoorden op je reacties.

    In de andere zien mensen vaak de zwakheden van zichzelf, daarom staat men toe te vergeven of zaken te accepteren die knagen aan de fundamenten van goed en fout. Het daarbij constant zich verplaatsen in de ander is een typisch gevaarlijke zwakheid van de gemiddelde Nederlander en waaraan Nederland uiteindelijk ten onder zal gaan.
    Zachte heelmeesters, enzo.

    Zakelijk en oprecht gezien heb je gelijk, zwakte is dodelijk.

    Misschien zit ik fout, maar zo interpreteer ik in ieder geval je reacties.

   • @IIS 080120 12:10

    Negatieve (natuurlijke) rechten definiëren de gang van zaken hier. De eigenaars hebben besloten dat twee mensen niet meer mogen reageren. Feit is dat de eigenaars de gang van zaken bepalen. Ze zijn van mening dat de reakties netto schade toebrengen. Men heeft lange tijd deze situatie gedoogd en ook dat is hun goed recht.

    Daar kan iemand het mee eens zijn of niet. Doorgaan en tolereren betekent dat de ene groep afhaakt. Bannen betekent dat een andere groep afhaakt. In beide gevallen geeft men een signaal af. Keuzes hebben gevolgen. Dat is het leven.

    Ik denk dat je interpretatie van mijn reakties klopt.

  • @graftak. Van de reageerders wordt volwassen gedrag en een positieve bijdrage verwacht. Men moet met enig respect met elkaar omgaan. Met dit onderlinge respect heb jij duidelijk moeite. Gescheld en troll gedrag wordt niet op prijs gesteld.

 3. Zelfkennis en discipline is een groot goed. Boven jezelf uitstijgen en ervaren wat je gedrag en daden bij anderen veroorzaken. Mensen die zich niet bewust zijn dat ze irritatie en negativiteit veroorzaken en menen dat ze op de goede weg zijn, zijn de ergsten omdat je die niet tot inzicht kan brengen.

 4. Ik ben hier jaren weggebleven omwille van een zeer misplaatste reactie van Nico, nl. dat alle moslims verkrachters zouden zijn. Dat is zo absurd als het wangedrag van Epstein en prins Andrew toeschrijven aan een gehele geloofsgroep bvb. atheisten.

  • @JeroenAdam

   Ken deze Nico-reactie, van de zovelen, niet, maar had het misschien te maken met het feit dat vrouwen vooral door middeleeuws-denkenden en religieuzen in het algemeen als deurmat worden “aangesteld” in het (verplicht) (uit)huwelijk(en)? Het zal door Nico in een bepaalde of andere context zijn geplaatst?

   Dat jij hier om dergelijke simpele reden bent weggebleven vertelt ook iets.

  • Beste JeroenAdam. De reactie van Nico: ***Ik mis verkrachting en het anderszins schaden van anderen in dit lijstje. Misschien omdat je in een cultuur leeft waarin het tot een sport is gemaakt om anderen te naaien, als in Sociaal Darwinisme?*** Jij interpreteert dit als: ***dat alle moslims verkrachters zouden zijn***
   Sociaal darwinisme heeft niets te maken met het verkrachten van vrouwen. Sociaal darwinisme is intussen taboe. Niet omdat het vrouwenverkrachting zou goed praten. Sociaal darwinisme werd gezien als de verklaring voor het bestaan van de onderste klasses van de samenleving. Ze zouden genetisch te zwak zijn. Het stond eenieder die een genetisch betere startpositie had, vrij deze lieden te naaien en uit te buiten. Gewoon omdat ze minderwaardige genen zouden hebben. Survival of the fittest. De rijkeren hadden hiermee een legitimatie om de onderklasse uit te buiten. Arabie en het Ottomaanse rijk staan / stonden niet bekend om hun gelijkmatige inkomens en macht verdeling.

   Nico bedoelt dus niet dat vrouwen vogelvrij zijn, verre van dat. Hij stelt dan ook ***Het zou me niet verbazen als ze verkrachters daar kordaat een kopje kleiner maakten, want vrouwen als bezit (in islam) waarvoor gezorgd moet worden, moeten wel afdoende beschermd worden om de positie van de man geloofwaardig te houden. Daar zijn mannelijke christenen en atheïsten minder doortastend in, om wat voor reden dan ook, eerlijk is eerlijk. En dat is beschamend.***
   Hij geeft hier zelfs een compliment aan de islamitische cultuur die de getrouwde vrouw beter zou beschermen tegen verkrachting. Of in ieder geval harder tegen verkrachters op zou treden dan in meer westerse samenlevingen. Die hier beschamend gedrag vertonen.

   Dus JeroenAdam, om de reactie van Nico te begrijpen moet je weten wat sociaal darwinisme inhoudt. Nogmaals. Die term heeft niets met verkrachting te maken, en hij geeft zelfs de islamitische cultuur een compliment.

 5. Wat mij betreft prima dat de verbale spuitpoep van deze twee niet meer verschijnt hier. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  Niet te filmen wat een bagger die lui produceerden. Meestal off-topic, slecht leesbaar, geen touw aan vast te knopen. Alleen maar wauwelige niet ter zake doende reakties die als een tang op een varken sloegen.

  Aan alles is een grens; de eigenaar van de site bepaalt waar die ligt. Laat ze mooi hun eigen website beginnen.

  De negeerknop is een alternatief, of kijk ook eens naar commentaar op onderstaande pagina waar je per reaktie kunt stemmen op een label, bijv. mee eens, trol, LOL, reply (met links). Via de links kun je eenvoudig naar reakties springen en weer terug. Kijk ook eens naar de 4e reaktie (van Bragadocius) en de reaktie daarop. Misschien is zoiets een idee en als plug-in beschikbaar.

  https://www.unz.com/pgiraldi/the-soleimani-assassination/

 6. Voltaire ** ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten.”
  degeneratie beschaving ! zie hoe wij omgaan met de zwaksten ! uitsluiting.

  • Duo onbekend mag hun mening nog steeds uiten, maar niet meer hier. Dit is geen site wasr anarchisme heerst zo te zien. Wij zijn hier allen te gast en hebben als zodanig niet het -recht- om hier de zaak te verpesten, dit geheel volgens oordeel van de siteEIGENAAR.

  • Aanvulling: Voltaire z’n uitspraak betreft de openbare ruimte. Dit is geen openbare ruimte maar privébezit. Belangrijk onderscheid.

  • @jhon. De meningen van Nico en tout va bien zijn niet de oorzaak dat ze een ban hebben gekregen. @ Frans: we willen zo min mogelijk als eigenaar van de site optreden. Ik zie het als een nederlaag als we dat doen. Zowel Nico als toute va bien hadden wel degelijk iets te melden. Er zaten hele treffende en goede reacties tussen. En daarnaast helaas heel veel reacties waar je wat minder mee kon. Ik kan de opmerking van JeroenAdam moeilijk plaatsen. Nico wees juist vaak op het gevaar van groepsdenken.

   • @Ratio

    Nico ervaar/ervoer ik als goed mens. En goede mensen worden zeldzamer in de verder aftakelende wereld.

    De intenties van een mens, daar staat en valt de wereld mee. Iemand kan nog zo vreemd of afwijkend zijn, zolang de intentie goed en zuiver is en anderen maar niet mis-/gebruikt of sloopt voor eigen gewin. Mij dunkt.

    De reacties van Nico zijn van een moeilijkheidsgraad, diepgang en grote die m.i. voor het begrijpelijk maken van het libertarisme storend werkt. Jammer dat Nico zijn reacties zo lang en breeduit gaf, kortere, eenvoudige en meer to-the-point reacties zouden beter aansluiten.

   • @Ratio: als eigenaar kun je natuurlijk wel degelijk duo onbekend door laten gaan met squatten; ook die keuze heeft gevolgen en de eigenaar heeft uiteindelijk toch ingezien dat het squatten negatieve gevolgen zou hebben gehad. Door niet duidelijk te stellen dat er wel degelijk een eigenaar is (“we willen zo min mogelijk als eigenaar van de site optreden”) werk je averechtse reakties zoals van Waldorf en Stetler in de hand. Het zal dus zaak voor de eigenaar zijn om telkenmale reakties op de site af te wegen tegen de doelen van de site en als eigenaar van de site afwegingen te maken m.b.t. te nemen maatregelen. Laat “zo min mogelijk eigenaar” geen proxy zijn voor bijvoorbeeld gebrek aan tijd bij de siteverantwoordelijk(en).

    Wat mij betreft zat er dusdanig weinig bruikbare informatie in het esoterische gebral van deze lieden dat het niet mijn moeite waard was. Het wekt de indruk dat deze lieden voornamelijk zichzelf wilden horen en niet geïnteresseerd waren om on-topic te reageren. Zo kun je je mening niet “verkopen”; je lezers lopen weg. Dat alles is uiteraard mijn individuele mening; een negeerknop had ook gewerkt voor mij. Voor nieuwkomers is het denk ik beter er dat ze helemaal zijn verdwenen. Je zou natuurlijk artikelen statistisch kunnen analyseren om te zien hoe het reaktieverloop zich heeft ontwikkeld beginnende van voor het verschijnen van deze lieden totaan nu en eventueel verder. Het zou mij niet verbazen dat reakties in absolute zin van anderen dan het duo achteruit is gegaan gedurende de verschijningsperiode.

    Enfin, succes ermee.

  • @Frans. Libertarisme wordt vaak alleen rationeel benaderd. Is er ook een meer esoterische benadering mogelijk? Met name toute va bien en soms ook Nico probeerden dat. Dat is vernieuwend. Ze zijn daarmee in zekere zin uniek. Helaas heeft met name Nico heel veel tekst nodig. Hierdoor komt zijn boodschap inderdaad niet goed over en wekt hij zelfs afkeur voor een esoterische benadering in de hand. Ik ben het dan ook wel eens met IIS: ***De reacties van Nico zijn van een moeilijkheidsgraad, diepgang en grote die m.i. voor het begrijpelijk maken van het libertarisme storend werkt. Jammer dat Nico zijn reacties zo lang en breeduit gaf, kortere, eenvoudige en meer to-the-point reacties zouden beter aansluiten.*** Zelf ben ik een fan van een rationele benadering, maar als er een aansprekende esoterische benadering kan komen van het libertarisme, wie weet komen er dan ook meer vrouwen op af. Ik zou zelf wel moeite hebben met een esoterische benadering want ik sta daar minder open voor, het lijkt haast vloeken in de kerk.

 7. Volgens het Zen boeddhisme moet je afstand nemen van dingen die niet langer bij je passen.

 8. Ik denk dat het een wijze beslissing is. De hoeveelheid reacties en de lengte daarvan stonden vaak in geen enkele verhouding tot het artikel waaronder deze stonden. Met vaak raadselachtige inhoud of gewoon ziek gescheld. Het is inderdaad een vorm van kraken.

  Als iemand zoveel te melden heeft moet die een eigen website beginnen waar die het helemaal op z’n eigen manier kan doen. Zo’n website heb je in 10 minuten geregeld.

  Laatste reactie met de alias van NNTT

 9. Disclaimer voor de sneeuwvlokken; Ik geef alleen mijn mening/voorkeur niemand hoeft er zich ook maar iets van aan te trekken.

  Ik had geen moeite om gewoon verder te scrollen. Als een reactie van een van beiden aan mij gericht was las ik die soms en soms reageerde ik.
  De scheldkanonnades daarintegen slaan werkelijk nergens op.

 10. Helaas geeft dit aan, dat we niet zonder regels kunnen.
  Niet op een forum, maar ook niet in onze maatschappij.
  Als je mensen de vrije hand geeft, zijn er altijd mensen die
  daar bewust of onbewust misbruik van maken en iets in een diskrediet kunnen plaatsen.
  Vandaar “ons” rechtssysteem.

  Helaas zien overheden hierbij vaak de gelegenheid, om regels te maken
  voordat het probleem er is, iets voor iedereen te verbieden en niet alleen voor de
  misbruikers van vrijheid. Ook kan het een mooi excuus zijn, om hun eigen macht uit te breiden.
  Systemen worden ook nooit herzien, ook niet als ze overruled zijn, wat weer leidt tot een spagetti
  overheidorganisatie.

  De kunst is natuurlijk, om dit is een zo kort mogelijk artikel, reactie of plaatje te kunnen weerleggen,
  zonder goed bedoelde boreale geleuter.

  • @Anders denken.

   Herkenbaar, ben woonachtig op Spaans grondgebied en heb in de buurt achter mij ervaren wat er gebeurt als autoriteiten en de community (VVE) de teugels laten vieren en mensen het zelf mogen rooien. Huizen illigaal bezet, overal hondestront, afval, zwembaden kapot, stroom en water illigaal afgetapt, drugsdealen, overlast veroorzaken, enzoverder. Heb, zonder mij wezenlijk te bemoeien met de gang van zaken, toch voorzichtig geprobeerd met de mensen in contact te komen en gevraagd de schouders eronder te zetten, als voorbeeld ruimde ik de stinkende stront en vliegen en ongedierte aantrekkende afval op, maar kreeg terstond daarbij bijna slaande ruzie en werd er zelfs gedreigd mijn huis in brand te steken, omdat ik mij begaf op hun links (gekraakte) grondgebied. Moest mij uiteindelijk uit lijfsbehoud tactisch terugtrekken. LOL.

   Ben sterk autoriteiten dwars, met hun ge(c)hanteerde regelzucht en (roof)dwang, maar sommige volkeren hebben schijnbaar toch opgelegde structuur en dwang van bovenaf nodig. Gevaarlijke ontwikkeling, want overheden maken daar dankbaar gebruik van en hebben de natuurlijke dwang over te compenseren met de meest gestoorde regelgeving. Van het éne (bewust?) in het andere uiterste.

   • Groepsgedrag van welk kant dan ook mond uit in uitwassen..sect-ariers…dus niet de regelgeving maar de ontkenning van ieders souvereiniteit is hier het probleem je had je mannetje kunnen staan indeze, nu.. vraag men een andere groep voor je op te treden ..maakt mij niet uit wat wenselijk is.

    Ik persoonlijk vind dat het een ieder vrij staat te reageren zonder ruggespraak..maar de groep hier op (vrij)spreker was niet in staat het te negeren en dus moesten ze weg..
    tja..me dunkt.

    Let op ISS..ik heb respect voor vele van je uittingen en zie je als een uitzondering op de regels m.a.w. respect voor je!

 11. Vind in het geval van Nico en tout van bien het woord “bannen” een scherp woord. Waarom niet het woord respectvol “beëindigen”, van de samenwerking om de reden van?

  En daarbij de deur onder voorwaarden toch nog op een kier zetten?

 12. Ik zag de reacties van Nico graag, het zette mij aan tot dieper nadenken. Ik hoop wel dat er met Nico overleg is geweest over het voor sommigen ‘net teveel’ van zijn reacties?

 13. Ik heb nooit begrepen, waar Nico de tijd vandaan haalde om alles te schrijven.
  Zijn reacties waren wel erg overvloedig, maar zeker gemiddeld van betere kwaliteit dan de rest.
  Maar hij dwaalde vaak wel erg af van het onderwerp van discussie.

 14. Vergeet niet dat de onderwerpen worden aangedragen door WIE !!!!

  En bij sommige poeft er soms een opvatting uit ….wow.

  Vrijspreker is soms een facade voor wat anders , denk ik dan maar weer .

  • Ja, ik denk dat de Nederlandse overheid deze site als controlled opposition gebruikt, niet ?

Comments are closed.