International Man: Na de val van het Romeinse rijk beleefde Europa de middeleeuwen. Het was duizend jaar demografische, culturele en economische achteruitgang. Evenzo lijkt de westerse beschaving vandaag economisch, politiek en cultureel bergafwaarts te gaan. Op veel manieren ziet het traject er somber uit.

Maar tegelijkertijd worden wetenschap en technologische ontwikkelingen steeds groter. Het lijkt erop dat er elke week een fantastische doorbraak is.

Hoe rationaliseer je deze schijnbaar compenserende trends?

Doug Casey: Technologie evolueert duidelijk in een hyperbolische curve, althans met de snelheid van Moore’s wet. Dat is geweldig.

Aan de andere kant is het begrip van ethiek en moreel gedrag helemaal niet verbeterd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het bergafwaarts is gegaan. Dat zorgt voor een reeks zeer gevaarlijke ontwikkelingen.

Nu ben ik helemaal voor technologie die zo ver en zo snel mogelijk vooruit gaat, omdat technologie de vriend is van de gemiddelde man. Het is heel bevrijdend. Technologie heeft ons gebracht van het rooien in het vuil voor wortels en bessen naar het veroveren van de ruimte. Technologie geeft individuen macht en bevordert vrijheid. Daarom is sciencefiction als literair genre extreem libertarisch.

Het probleem is dat cultuur en wijsheid heel, heel langzaam evolueren. Over generaties. Het gevaar is dat technologie en ethiek niet in hetzelfde tempo evolueren. Erger nog, mensen leggen tegenwoordig meer nadruk op politiek – georganiseerde dwang – dan vroeger ooit het geval was.

In het verleden maakten mensen zich vooral zorgen over hun individuele leven en overleving. Nu lijken ze zich meer bezig te houden met dingen waar ze geen controle over hebben. Massamedia en internet hebben politiek in de woonkamer van iedereen gebracht. Het probleem is dat politiek draait om dwang en geweld. Technologie kan het effect van politiek vergroten, net zoals het de persoonlijke vrijheid kan vergroten. In dat opzicht is het een tweesnijdend zwaard.

Met andere woorden, het is erg gevaarlijk om de steentijdethiek te combineren met de ruimtetijdperktechnologie.

International Man: Legendarische futurist Ray Kurzweil spreekt al jaren over de komende singulariteit. Hij gelooft dat kunstmatige intelligentie (AI) tegen het midden van de jaren 2020 dezelfde intelligentie kan hebben als een mens.

Is het naar uw mening waarschijnlijk dat de singulariteit en technologische vooruitgang de snelheid waarmee het Westen daalt zal overschaduwen of overtreffen?

Doug Casey: Dat is de $ 64.000 vraag. De singulariteit zal de mensheid in vele opzichten goddelijke krachten geven. Het gaat sterrenstof op de aard van de werkelijkheid strooien.

Wat er in het Westen gebeurt, is cruciaal. Dat komt omdat het de enige beschaving in de geschiedenis is die het individu verankert, in tegenstelling tot het collectief of de staat. Het legt de nadruk op zaken als vrije gedachten, vrije meningsuiting, vrije markten, rede en individuele vrijheid. Dit zijn historisch gezien bijzondere concepten.

Alle goede dingen hebben we uit die waarden gehaald. Daarom is bijna alle grote literatuur, muziek, kunst en wetenschap ter wereld ook in het Westen ontstaan.

Als je de onderliggende waarden van het Westen vernietigt – en dat is precies wat de ‘wake’, politiek-correcte, globalistische en socialistische bewegingen aan het doen zijn, zul je ook vernietigen wat het heeft gecreëerd. De vraag is of de vruchten van de beschaving de dood zullen overleven van de boom die ze heeft gekweekt.

Zullen computers die iedereen in de gaten houden dingen als vrije gedachten, vrije meningsuiting en vrije markten doden? Zullen echte terminators worden gebruikt om het volk onder controle te houden? Mogelijk.

Op dit punt kan bijna alles gebeuren. Hoewel technologie op de lange termijn altijd de vriend van de gemiddelde man blijkt te zijn, ben ik bang dat er op korte en middellange termijn twijfel bestaat.

International Man: Wat denk je dat er met deze technologische trend zal gebeuren als we een ongekende ineenstorting van het hele financiële systeem hebben?

Doug Casey: Technologie is nu zeer kapitaalintensief, veel meer dan ooit tevoren.

Het klopt dat wetenschappelijke genieën zoals Aristoteles, Newton en Einstein geen dure technologie nodig hadden om de vooruitgang te boeken die ze deden. Het is ook waar dat de revolutie van de personal computer geen massaal kapitaal vereist, althans na een bepaald punt. Steve Jobs richtte een gigantisch bedrijf op in zijn garage. Biotechnologie, het volgende technologische stadium, kan even goedkoop zijn. Een kind op de middelbare school kan bijvoorbeeld gen-bewerken met CRISPR met geld van zijn toelage.

Het is mogelijk om met relatief weinig kapitaal technologische vooruitgang te boeken. Maar tegenwoordig is de meest geavanceerde technologie zeer kapitaalintensief. We hebben het over miljarden dollars voor afzonderlijke machines – dingen zoals de Hubble-ruimtetelescoop, kwantumcomputers, het internationale ruimtestation, de Large Hadron Collider en de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor. Dit zijn allemaal miljardenprojecten.

De meeste van hen zijn zo duur dat de overheid tegenwoordig de belangrijkste financieringsbron voor wetenschap is. De overheid neigt dingen te doen om politieke, vaak militaire, redenen. Dat corrumpeert het hele proces.

De ineenstorting van het financiële systeem zal niet goed zijn voor technologie. Het financiële systeem was bijna irrelevant voor de wetenschap vóór het midden van de 20e eeuw. De gebroeders Wright hadden geen geavanceerd financieel systeem nodig om het vliegtuig uit te vinden. Maar nu is het cruciaal vanwege de omvang van de projecten die financiering nodig hebben.

International Man: De westerse wereld staat niet alleen in hun streven naar technologische vooruitgang. President Xi heeft de nadruk gelegd op voortvarende plannen van China om AI, 5G, quantum computing en andere innovatieve technologieën te domineren.

Wat vind jij van China’s race om technologische dominantie?

Doug Casey: Om te beginnen wordt al lang erkend dat de Chinezen ongeveer vijf IQ-punten meer hebben dan Europeanen. Dat kantelt het speelveld in hun richting, nu ze niet langer worden tegengehouden door de idealen van mensen zoals voorzitter Mao.

De enorme vooruitgang die ze de afgelopen 30 jaar hebben geboekt, is echt adembenemend. Het is gegaan van een primitief land van onwetende, arme boeren naar een van de meest geavanceerde samenlevingen ter wereld.

Het is echter niet omdat de mensen die de Chinese regering runnen genieën zijn. Dit komt omdat de gemiddelde Chinees hard werkt en het meeste van wat hij verdient, spaart. Dat heeft een enorme hoeveelheid kapitaal opgebouwd. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat dat kapitaal allemaal door het Chinese banksysteem stroomt – dat wordt gebruikt als een politiek vehikel. Veel van de leningen die Chinese banken hebben verstrekt, zijn daarom oneconomisch. Als gevolg hiervan zullen de banken instorten of de Chinezen zullen hun valuta vernietigen terwijl ze het systeem proberen te redden.

Dat gezegd hebbende, zal China desalniettemin de 21ste eeuw domineren – al was het maar omdat het Westen zo hard achteruitgaat. Dat klopt ook al zullen de Chinezen door een zeer moeilijke periode gaan.

Er zijn veel financiële verstoringen die het systeem zijn binnengedrongen in de zeer snelle uitbreiding die ze hebben aangebracht. Kapitaal werd gecreëerd door individuele Chinese burgers maar veel ervan is door de staat verkeerd toegewezen.

International Man: Wat staat er op het spel? En wat zouden de VS moeten doen om China in deze race te verslaan?

Doug Casey: Het probleem overal – in zowel China als het Westen – is de staat. Regeringen. Maar het probleem, geloof het of niet, is waarschijnlijk groter in het Westen.

Als het Westen wil overleven, moet het de dingen terugwinnen die het succesvol hebben gemaakt. Dat betekent dat 90% van de overheid moet worden geëlimineerd. Er is heel weinig behoefte aan georganiseerde dwang in een hightech wereld. In feite is het op alle mogelijke manieren gevaarlijk.

De maatschappij zou ook veel beter met elkaar kunnen opschieten als de economische regelgeving niet langer bestaat. De Federal Reserve is niet nodig; goud moet worden hersteld als dagelijks geld. De VS zouden hun militairen moeten terugtrekken uit hun 800 basissen over de wereld.

Door deze dingen eenvoudigweg te elimineren, zou de Amerikaanse economie en technologie een hoge vlucht nemen. Maar omdat het tegenovergestelde gebeurt, daalt de VS.

Ik ben niet optimistisch over de komende confrontatie met China. Dat is ook vanuit militair oogpunt, niet alleen vanuit economisch oogpunt. Waarom? Dat is een lang verhaal. Maar een reden is dat het Chinese leger niet wordt beschouwd als een welzijnsprogramma voor zogenaamde ‘defensie’-bedrijven. Het is veel kostenefficiënter dan dat van de VS.

Veel mensen geloven dat China een communistisch systeem heeft – waar de staat alles bezit en controleert. Ze noemen het communistisch China. Dat was 40 jaar geleden het geval. Maar vandaag de dag is het complete en volslagen onzin om dat te geloven.

In feite is China op dit moment veel meer een vrijemarktland – met veel minder regelgeving voor economische activiteiten en beperkingen voor bedrijven – dan de VS. Ik realiseer me dat dat voor de meeste Amerikanen een schok zal zijn, maar het is waar.

Het klopt dat China een autoritaire regering heeft maar het is geen communistisch land. Het feit dat mensen het een communistisch land noemen – en dat het zo succesvol is geweest – maakt dat het lijkt alsof communisme een goede zaak is. Blijkbaar denken veel Amerikanen tegenwoordig dat communisme – of in ieder geval zijn vriendelijkere en zachtere vorm, socialisme en de welvaartsstaat – een goed idee is. Ik zeg dat, gebaseerd op de brede steun van mensen zoals Bernie Sanders en Elizabeth Warren.

China heeft de economische concepten van het Westen omarmd, maar zij hebben de andere soorten vrijheid van het Westen niet omarmd.

Het is moeilijk te zeggen hoe het allemaal zal aflopen. Wordt China een land van wetenschappelijke nerds en ingenieurs, zonder literatuur, muziek, kunst of filosofie? Zal het Westen vol potverteerders zijn, levend van de opgebouwde welvaart van hun voorouders totdat het allemaal weg is? Zal de komst van de singulariteit veel dingen die vandaag belangrijk lijken morgen onbelangrijk maken?

Het goede nieuws is dat technologie een eigen leven gaat leiden. Zelfs als de financiering voor megaprojecten de komende jaren opdroogt in het Westen of China, vermoed ik dat de technische vooruitgang nog steeds zal doorgaan met de snelheid van Moore’s Law. De vooruitgang is ongeveer 200.000 jaar exponentieel geweest en dat is een trend die eerder versnelt dan omkeert. Als dat zo is, kan de singulariteit de wereld zo volledig en onherkenbaar veranderen dat we bijna alles opnieuw moeten overwegen.

Bron: International Man

3 REACTIES

 1. Politiek; Verzorgt de wanorde in ons land.

  De ambtenaar reageert zonder inhoudelijk verstand.

  Spreekt: De burger aan: Om te betalen of in hechtenis te gaan.

  Als burger zich verzet; Is deze een onbetrouwbaar SUJET!!!

  Alles eigen schuld.

  De burger verliest zijn geduld, en is van wrok vervult.

  WAT IS DE MORAAL!!!!!!!!!!

  Door te kiezen verliezen wij allemaal!!!!!!!!!!!!!!

  De vrijheid waar naar wij streven! De gedachten doet mij van ellenden beven!!!!!!!!!!!!!!!!

  Door dit te verspreiden zullen wij minder lijden;

  Met betere tijden!!!!!!

Comments are closed.