10 REACTIES

  • Dat maakt de zwakkeren niet sterker. Wel afhankelijk. Dat sterken zwakkeren ondersteunen, daar is niets mis mee overigens. Maar als ondersteuning berust op dwang, wordt het anders. Is het dan nog wel ondersteuning? Of is het dwangarbeid?

 1. Jezelf sterker maken zou een bouwsteen in de opvoeding van onze jeugd moeten zijn. Dat overzicht ontbreekt bij de betrokken overheids-instanties. Ik hoop dat de ouders dit sterker maken oppakken.

   • @ Bertuz. Je hebt gelijk. Probleem is wel dat er staatsonderwijs is. In de jaren 30 van de vorige eeuw werden de kinderen verteld dat kolonialisme niet zo slecht was, en vaderlandsliefde een deugd was. In de 70-er en 80-er jaren werd verteld dat kolonialisme heel fout was, evenals nationalisme. En dat een multi culturele samenleving een groot goed was. En nu? Nu lijkt er nauwelijks meer iets verteld en geleerd te worden. Rekenen en schrijven blijkt lastig, alleen is men wel overtuigd dat er man made global warming is. Zo jammer dat iets belangrijks als scholing zo verpest is.

  • @js mill. Eens, je wordt hulpeloos geboren. Dan begint het proces van volwassen worden. Dit betekent dat je zelfredzaam wordt, en dat je sociale vaardigheden ontwikkelt. De staat fietst hier dwars doorheen en begint je eigen verantwoordelijkheden en zelfstandigheid te ontnemen door zorg van de wieg tot het graf. En neemt ook verantwoordelijkheden van ouders af. De overheidsinstanties moeten hier terug treden. Geen overheidsscholen meer. Geen normen voor buitenschoolse opvang. Geen subsidie meer. Geen kinderbijslag. Ruimte voor ouders, en daarmee ruimte voor kinderen om volwassen te worden. Kinderen niet verpesten door de laatste modetrends in onderwijs gedwongen door te voeren. Home schooling toestaan.

   • Ratio, leerlingen kan worden bijgebracht dat er zoiets bestaat als voortschrijdend inzicht. Ook kan je leerlingen logica bijbrengen bijvoorbeeld. Het onderwijs zou zich meer kunnen richten op het abstracte en minder op feitjes en de waardering van die feitjes.

Comments are closed.