Nederland ondervindt sinds de corona toespraak van Rutte beperkingen. Er zijn tijdelijke maatregelen getroffen tot 6 april. De medische capaciteit is vanaf nu de bepalende factor voor wat de Nederlander nog kan en mag doen. Hoe lang moeten we onszelf beperkingen opleggen? En leven in deze medische noodtoestand? Dit is te berekenen. En de uitkomst is niet positief. De beperkende maatregelen moeten als er verder niets verandert vele jaren van toepassing zijn. Helaas presenteert de RIVM deze berekening niet. LET OP, IK BEN GEEN VIROLOOG EN DE BEREKENING ZOU EIGENLIJK DOOR HET RIVM MOETEN WORDEN GEMAAKT, IK DOE EEN DAPPERE POGING MAAR BEN GEEN PROFESSIONAL. NEEM MIJN BEREKENING MET DE NODIGE KORRELTJES ZOUT. Eerst echter. Is er hoop op een vaccin voor 6 april, of een afzwakkend virus?

Hoop op vaccin

Het is een illusie dat er voor 6 april een vaccin is. Laat staan een vaccin voor alle Nederlanders. Het gaat volgens velen in het gunstigste geval vele maanden duren voordat er een vaccin beschikbaar is. Bovendien kan het virus muteren. Hopen op een vaccin of een medicijn lijkt een slechte strategie want dan kunnen de beperkende maatregelen best wel eens een jaar of langer duren. Als er al een vaccin komt. Men heeft decennia lang gezocht naar een vaccin voor HIV / AIDS en pas nu is er zicht op.

Hoop op een afzwakkend virus

Het virus is nu al voor het grootste deel van de bevolking relatief ongevaarlijk. Als je jong bent en je krijgt het dan heb je 99,8 procent overlevingskans. Een afgezwakt virus heeft in deze situatie een beperkt evolutionair voordeel. Het kan lang duren voor het verder afzwakt. Dit lijkt me geen goede strategie

Hoop op het verdwijnen in de zomer

Dit zou kunnen maar het is slechts uitstel. In het najaar is er een grote kans dat het virus weer oplaait. Het geeft wel een “window of opportunity” om het land verder voor te bereiden.

Kudde immuniteit

Als er geen vaccin of medicijn komt en de kans dat het virus afzwakt gering is, dan is er de hoop op de kudde immuniteit. De vraag is nu hoeveel Nederlanders de ziekte moeten krijgen. Als men nu gemiddeld 2 personen infecteert, moet iets meer dan de helft van de Nederlanders de ziekte gekregen hebben. Laten we dit getal op 9 miljoen zetten.

De andere parameters

Alvorens ik de berekening ga maken die de corona strategie datum van 6 april onderuit haalt moeten we een schatting maken van het aantal beschikbare IC bedden met beademing in NL. Daarnaast moeten we een indicatie hebben van de duur dat een corona patiënt met ernstige complicaties beslag legt op de beademing. En een schatting van het percentage patiënten dat ernstige complicaties krijgt.

Het huidige aantal bedden is 1150. Dit kunnen er 1500 worden. Laten we de normale niet corona bezetting van 1150 bedden terug kunnen brengen tot 500. En laten we uitgaan van een totaal van 1500 bedden. Dan zijn er voor corona 1000 bedden beschikbaar.

De beademing duurt drie weken. Ik reken met 2 weken omdat er ook mensen dood zullen gaan. Door met 2 weken te rekenen neemt de capaciteit met een derde toe.

Familie en naasten moeten er ook rekening mee houden dat opname op de ic enkele weken kan duren. Volgens intensivisten en microbiologen liggen patiënten zo’n drie weken aan de beademing, met alle onzekerheid die daarbij hoort. Pas in de derde week knapt de patiënt op, als alles goed gaat.

Cijfers van de vereniging voor intensive care wijzen uit dat minder dan 10 procent van de corona besmettingen uitkomt op de IC. Ik ga uit van 5 procent:

“Als je rekent dat tien procent van de corona-besmetttingen op de IC terechtkomt, dan zou je dit weekend uitkomen op 80 tot 120 patiënten met corona op de IC. Met 50 zitten we daar nu nog ruim onder.”

De vraagstelling

Hoeveel maanden duurt het voordat er 9 mln Nederlanders immuun zijn als de IC bedden capaciteit de limiet bepaalt? (die 9 mln is nodig om corona te overwinnen)

De berekening

Er zijn duizend bedden, die volgens mijn aanname 2 weken per patiënt gebruikt worden. Dit betekent een maandelijkse capaciteit van 2000 zware patiënten op de IC. Als 5 procent van de geïnfecteerden naar de IC moeten (1 op de 20) dan kunnen er maximaal 40 duizend mensen per maand corona oplopen. Dat is de capaciteit die we hebben. Meer is er niet.

Conclusie

Het duurt als de parameters kloppen en het aantal zieken steeds precies gelijk is aan de capaciteit van de ziekenhuizen 100 maanden voordat 4 mln Nederlanders de ziekte hebben opgelopen. (100 maanden maal 40 duizend). Nog eens 100 maanden verder en we naderen de kudde immuniteit met 8 mln Nederlanders. Dan zijn we intussen 16 jaar verder en we leven in het jaar 2036.

Dit is natuurlijk onmogelijk. Het is wel het door Rutte gekozen eerste scenario

Met als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg, de ziekenhuizen en vooral de intensivecare-afdelingen niet overbelast raken. Zodat er steeds voldoende capaciteit is de mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn.

Gezien de beperkingen van de piekbelasting in de gezondheidszorg duurt het eerste scenario vele jaren. Omdat het derde scenario meer dan een jaar zou duren wijst Rutte dit derde scenario af:

Het derde scenario is dat we eindeloos proberen het virus tegen te houden. Dat betekent dat het land helemaal op slot gaat. Zo’n rigoureuze aanpak kan op het oog aantrekkelijk lijken, maar deskundigen wijzen erop dat het bepaald geen kwestie van dagen of weken zou zijn. In dat scenario zouden we ons land feitelijk een jaar of zelfs langer moeten platleggen, met alle gevolgen van dien.

Op basis van mijn berekening moet Rutte dan ook het eerste scenario afwijzen.

Het enige alternatief?

Er zijn volgens het CBS ruim 12,8 mln Nederlanders onder de 60. Als 70 procent van deze groep de ziekte krijgt is er kans dat de ziekte uitsterft. Als de bestaande sterftecijfers kloppen dan sterven er enkele tienduizenden Nederlanders. Mogelijk meer doordat de ziekenhuizen de capaciteit niet hebben iedereen te verzorgen. Dit zijn grote getallen. De individuele risico’s zijn echter gering. Waarschijnlijk blijft meer dan 99 procent van deze personen leven. Alhoewel dit niet zeker is, het gaat er mede om hoeveel van degenen die aan de beademing worden gelegd zouden overleven zonder beademing. Hier kan ik niets over zeggen want ik ben geen viroloog / medicus. Voor de uiteindelijke sterfte is dit erg belangrijk. Dit betekent wel een selectieve lockdown voor de bejaarden, in dit scenario is naar buiten gaan een aantal maanden zeer gevaarlijk voor de 65 plussers.

De mei / zomer strategie

De datum van 6 april is een onmogelijke, je kan hopen dat het virus ergens in mei het land verlaat, om een aantal maanden later terug te komen. Een strategie is tot medio mei beperkingen. Daarna geen beperkingen en ons gedurende de maanden die we hebben voorbereiden door IC capaciteit drastisch te verhogen. En te zorgen voor voldoende mondkapjes, etc. De benodigde extra capaciteit is te berekenen en is enorm. Maar zal minder kosten dan de tientallen miljarden die de beperkingen gaan kosten.

De combinatie strategie, maximale 60 / 65 min besmetting als backup

Je kan beide strategieën combineren. Als het aantal besmettingen niet drastisch is afgenomen per bijvoorbeeld 15 mei, en als er onvoldoende vertrouwen is in de komst van een vaccin of een geneesmiddel of het afzwakken van het virus, is een mogelijkheid kudde immuniteit op te bouwen door degenen die de geringste kans hebben op overlijden. Dit betekent kort door de bocht het een paar maanden “ophokken” van de bejaarden en maximaal feest vieren door de 65 minners. Zodat de kudde immuniteit zo snel mogelijk bereikt is.

Sorry, ik kan niet beter

Met dit stukje wil ik geen paniek zaaien. Corona / covid-19 is nog geen pandemie volgens de klassieke definitie (miljoenen doden). Wel volgens de nieuwe definitie van de WHO. Het is volgens mij een ziekte die in potentie tot een klassieke pandemie kan uitgroeien met heel veel slachtoffers. Hoe erg de bedreiging is kan ik niet inschatten. Wat ik wel kan doen is berekenen wat flattening the curve inhoudt. Gezien de zeer beperkte capaciteit aan IC bedden valt deze oplossing voor Nederland af.

Neem de door mij geschetste strategieën helemaal met een korreltje zout. Uit frustratie dat ik geen cijfermatig uitgewerkte strategieën zie, ben ik zelf maar wat gaan uitwerken.

OPROEP. Ik betreur het dat het RIVM niet de cijfermatige beperkingen van flattening the curve toelichten. Ze zouden moeten stellen dat dit hooguit tijdelijk een oplossing kan zijn gezien de beperkte piekbelasting die de NL gezondheidszorg aankan. Er is daardoor geen goede mogelijkheid tot een openbaar debat op basis van cijfers en uitgewerkte alternatieven. De verschillende scenario’s die het RIVM nu intern heeft uitgewerkt (ik ga ervan uit dat dit gebeurt) zouden incl cijfermatige onderbouwing aan het publiek beschikbaar moeten worden gesteld. De cijfermatige uitwerking van gekozen beleid en de alternatieve scenario’s zijn te belangrijk om aan amateurs als mij over te laten. De scenario’s moeten uit de achterafkamertjes van het RIVM. Dat is helaas nu nog niet gebeurd.

UPDATE 1

Ook het tijdschrift ESB heeft de stoute schoenen aangetrokken en is in dit artikel gaan rekenen. De conclusie van ESB is dat de maximale belasting van de zorg nog jaren gaat duren. Er zijn door ESB 6 scenario’s uitgewerkt waarbij de ellende van ruim 1 tot ruim 8 jaar gaat duren. Hun gunstige scenario’s gaan ervan uit dat de vereniging van intensive care er een factor 10 naast zit. 1% ipv 10%. Met betrekking tot het percentage corona patiënten dat aan de beademing moet. Ik acht dit discutabel en stel dat die vereniging er een factor 2 naast zit. De inschatting van 1,2 jaar in hun best case scenario wordt dan opeens 6 jaar. Ik ga uit van een vast aantal van duizend bedden beschikbaar voor corona. Dat is niet realistisch, op korte termijn zijn het er minder, op lange termijn mogelijk meer. Dit alles bevestigt in ieder geval de noodzaak dat het RIVM open kaart gaat spelen. En de scenario’s en de berekeningen openbaar maakt. Stop de achterafkamertjes! Dit zijn mogelijk de belangrijkste berekeningen in jaren en de NL bevolking krijgt deze niet.

51 REACTIES

 1. “Men heeft decennia lang gezocht naar een vaccin voor HIV / AIDS en pas nu is er zicht op.”

  Verrekte lastig om een vaccin te ontwikkelen voor een niet bestaand virus.

 2. Ik wacht af tot 6 april. Maak zorgen voor MKB-bedrijven en zzp’ers. We leven in een rare tijd, waar alle kanten op kan gaan. We kunnen wel speculeren enz. achter de zuivere waarheid zullen we nooit achterkomen. Alleen vond ik vreemd dat er participatiesamenleving is ontstaan, dat waren gewoon botte bezuinigingen en ten tweede was er personeelstekort, zoals leraren en verpleegkundigen, daar hadden ze geen extra geld voor. Ook de GGZ niet lange wachtlijsten. Nu plots toveren ze 10 tot 20 miljard euro om al die bedrijven te redden en zzp’ers sneller in een verschrikkelijke bijstand in te gooien. Ook hoorde ik dat tal van gemeenten geld tekort kwamen? Allemaal dingen die ik vreemd vind.

  • Het is vergelijkbaar met de Pest vroeger, mensen reageerden toen net zo als nu en was er een familielid besmet ging iedereen in quarantaine en werd er een wit kruis op je deur geverfd. Dan kwamen er mensen met kappen met daarin ontsmettingsmiddel/kruiden op hun gezicht de doden ophalen met een handkar en die werden dan buiten de stad begraven in een massagraf of verbrand. Natuurlijke selectie noemden we dat, natuur ruimt op en maakt plaats, nu moet alles en iedereen maar blijven leven koste wat het kost. Behalve als het oorlog is dan mag iedereen weer dood, of als je buurman 10cm over je erfgrens heeft gebouwd dan mag je buurman ook dood. Of als je geen religie aan hangt, dan moet je zelfs dood. Het is een rare wereld waarin we leven.
   Maar hebben jullie gemerkt dat iedereen veel vriendelijker tegen elkaar is? Mensen meer klaar staan voor elkaar, overal glimlachen en een praatje maken? Hamsteren wordt ook minder want de mensen zijn over de eerste schok heen, iedereen is veel positiever en daarom is er geen enkele duister macht die ons er onder kan krijgen, mensen zijn uitermate flexibel en kennen wel empathie. Dus het komt echt wel goed allemaal.

 3. Ik denk niet dat het aantal bedden en mcu’s op 1000 blijft voor 16 jaar. Dat is wel een foutje in de berekening.

 4. Transparantie is iets waar overheden en overheidsinstanties als het RIVM niet bekend om staan. Wel om hun halve waarheden of hele leugens.

  In kleine hapklare brokjes wordt ons informatie gevoerd die iedereen het gevoel moet geven dat de overheid het onder controle heeft, er geen reden tot paniek is en je lekker kunt gaan slapen. Dat geeft de overheid (samen met hun andere Europese collega’s) extra tijd om nog wat konijntjes uit een hoge hoed te toveren in de hoop dat er zich een oplossing aanbiedt. En als blijkt dat de rekensom van het RIVM niet klopt dan wassen ze hun handen in onschuld en gebruiken uitspraken als “met de kennis van nu” en “dit had niemand kunnen voorzien”. Een beproeft scenario dat waarschijnlijk ook in dit geval wordt gebruikt.

  • Het feit dat ze de cijfers van de scenario’s voor zichzelf houden geeft hun minachting voor het democratische proces aan. Waar ze zich wel op beroepen voor hun macht en autoriteit.

  • Ik ben het eigenlijk wel eens met de adviezen van de RIVM. Het virus is er nu eenmaal en pogingen om het te stoppen kunnen veel schadelijker zijn dan het virus zelf.

   Natuurlijk houden ze de berekeningen voor zichzelf. Al die hysterische mensen kunnen er echt niet omgaan. Er gaan mensen dood’.

   Nog maar eens een keer: 17.400.000 mensen in Nederland , we houden de gemiddelde levensverwachting hoog aan, 82 jaar.
   17.400.000 / 82 = gemiddeld 212.195 doden per jaar. /365 = gemiddeld 581 per dag. /24 = 24,2 doden per uur. Iedere twee minuten gaat er iemand dood in Nederland, gemiddeld. Daar hoor je nooit iets over.

   De hysterie, angst, paniek en infantiliteit regeren. Lijken te regeren. Maar kunnen ook worden gebruikt om een agenda erdoor te drukken.

 5. Los van alle scenario’s, een geheel andere vraag is hoe de afhandeling van een epidemie zou gaan binnen een vrijemarktanarchistische orde. Iedereen zal hopelijk verzekerd zijn bij één van de zorgaanbieders. Deze zullen hun koppen bij elkaar steken en bv druk uitoefenen op vliegtuigmaatschappijen om maar even niet meer te vliegen? Tegelijkertijd zullen de diverse buurtverenigingen in lockdown gaan en het gebruik van het stratennet enkel toestaan vanwege noodzakelijksredenen. Hmm, het zal niet meevallen om alle neuzen dezelfde kant uit te laten wijzen.

 6. De ECB kan verder met geld uit het niets creëeren ( tot duizend miljard) en daarmee zal dit ‘verschrikkelijke dingetje’ wonderbaarlijk “plop!” verdwijnen. Mocht de ECB weer geld erbij willen, zeg nog eens duizend miljard, dan komt corona nog even weer langs, zo tegen het einde van het jaar. Dit was even een vreemd ‘dingetje’.

  • Natuurlijk, ze kunnen ieder moment bevelen dat je weer drie weken in de kelder moet gaan zitten. Vanwege een griepvirus dat wordt opgeblazen – het is wel een rot virus, griep is niet fijn – gelande aliens, chupacabra’s, Russen, vampieren, weerwolven of terroristen. En mensen geloven het, als je het maar vaak genoeg herhaalt.

   • @Nico de Get

    Het verder optuigen van het omvolkingsprogramma en de controle- en onderdrukkingsstaat kosten nu eenmaal geld, dit kan het beste gerealiseerd worden met een ECB die alle instrumenten gebruikt om het mogelijk te maken, zelfs met elfen, feeën, trollen, weerwolven, vampieren of met een coronavirus kun je dat bereiken en voortzetten, zolang de meute het maar slikt en ‘heren’ doktoren en wetenschapbanken en overheid er “beter” van worden is alles mogelijk.

    Christine Lagarde de Rothschild puppet mag het EU omvolkingsprogramma verder optuigen.

   • “Bronnen” melden: de verpleeghuizen sluiten voor bezoekers/familie. Dit betekent m.i. een “laatste groet” en een laatste spuit. Het enige wat nog ontbreekt is een laatste film voor de patiënten/cliënten: “Soylent Green”.

    Binnenkort het bericht dat veel overbodige ouderen en zieken zijn gestorven aan corona, de twee-vliegen-in-één-klap methode?

 7. Ik loop al elf dagen rond met een griepje met de symptomen van corona. Het zal op enig moment wel verdwijnen, mijn lichaam neemt er blijkbaar de tijd voor. Er is flink wat paniek- en angstzaaierij, verspreidt door de MSM en artsen. Ik vind dat zowel de MSM en artsen die onzin verkopen aansprakelijk gehouden moeten worden. Dit filmpje uit België bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=Zy0tKwYVBRU

  Ik heb het filmpje een paar keer bekeken om te analyseren wat de arts nu eigenlijk zegt. Hij praat veel maar zegt niet zo veel, hij zet mensen vooral op het verkeerde been. Als je al elf dagen ziek bent, wat moet je dan met zo’n angst-filmpje? Die man is alleen maar aan het bang maken, en houdt geen rekening met mensen die al ziek zijn.

  Mijn motto: red jezelf.

  • @Nico de Geit

   Heb in mijn leven een aantal hardnekkige griep-achtige aanvallen gehad, waarbij ik dacht te moeten sterven, omdat deze zo heftig waren en ook maar moeilijk weer verdwenen leek de dood vaak dichtbij. Soms was ik zo ziek dat het mij niet eens had uitgemaakt als ik het tijdelijke had opgegeven.

   Het ziek zijn in mijn jonge jaren ging vaak gepaard met bronchitis, koorts, voorhoofdsholteontsteking, verkoudheid, koude rillingen, spierpijn, zweten, heftige keelpijn enz.
   De herstelperiodes duurden vaak vrij lang, soms zelfs maanden.

   Weet niet wat er zou zijn gebeurd als ik een dergelijke griep had gekregen tijdens de huidige corona-hysterie. Misschien wel quarantaine met een finale spuit?

   Denk dat dergelijke ziektes te maken hebben met een te kort aan gezonde buitenlucht, zonlicht en warmte, waardoor zo een verminderde weerstand ontstaat, met misschien daarbij na de winter een gebrek aan essentiële vitaminen en mineralen. Hoewel, niet ieder mens is gelijk, mijn vader bijv. rookte (tot aan zijn negentigste), was geen gezondheidsfreak, at weinig fruit, nam geen medicijnen en heb ik slechts één keer ziek gezien. Verder nooit ziek, nooit problemen gehad met zijn gezondheid. Opvallend bij hem was dat hij ook een wonderbaarlijk snelle wondgenezing kende. Vraag mij altijd af of hij ooit een boost heeft gehad nadat hij, tijdens de oorlog, van het schip, waarop hij voer als jonge vent, is gesprongen in het ijskoude water om zwemmend te vluchten richting Denemarken, wat mislukte. Hij kon nog net aan wal geraken en omschreef dat hij alle kleuren van de regenboog op zijn lijf had en heeft uren lang in de voorjaarszon liggen opwarmen om weer bij zijn positieven te komen. Altijd heb ik gedacht dat dit misschien zijn lijf voor de rest van zijn leven heeft ‘gehard’.

   • Ik beschouw het ziek zijn als een grondig reinigingsproces. Een paar dagen geleden rook mijn adem als de adem van een kameel, dat is geen ziekte die bestreden dient te worden, dat is het natuurlijke afweersysteem, dat je alle tijd en ruimte moet geven. Waarschijnlijk wordt niet alleen het virus opgeruimd, maar ook heel veel andere zooi. En dat is prima.

    Wat doet zo’n afweer-reactie die ruikt als een kameel eigenlijk met kankercellen? Worden die kankercellen behandeld als de vijand? Zou maar zo kunnen.

   • Dankjewel. Ik neem er alle tijd voor om het virus, en eventueel andere ongewenste rommel als bijvangst van het schoonmaakproces, af te voeren.

 8. Het lijkt me niet zo heel erg moeilijk om binnen korte tijd een machine neer te zetten die mondkapjes uitspuugt – als ze maar willen betalen voor die mondkapjes. Ze schreeuwen liever in paniek om mondkapjes. ‘We kunnen ons werk niet meer doen want we hebben geen mondkapjes’. Infantiel?

  Dan de intensive care plekken. Het schijnt dat mensen die zo ver komen dat ze zelf niet meer kunnen ademen heel lage overlevingskansen hebben. Maar dan worden die dure intensive care plaatsen dus gewoon overbodig, ze rekken het sterven alleen. Je kunt het overlevingspercentage, en dus het aantal levens dat je hebt gered, verhogen door ook redelijk gezonde mensen op die plekken te leggen. Dat zal dus ook volop gebeuren – mensen die het helemaal niet nodig hebben. Misschien zijn intensive care plekken nuttig na een verkeersongeval, etc. Maar je lichaam zal zelf de kracht moeten vinden om te herstellen – en als die kracht afwezig is houdt het op.

  Drie weken binnen blijven. Dat virus blijft nog wel even rondgaan zolang het griepseizoen duurt, en het schijnt volgend jaar weer terug te komen. Waarom dan drie weken in de kelder zitten? Paniek? Nadoen wat anderen doen, zoals wc-rollen inslaan? Of wachten ze gewoon totdat het griepseizoen voorbij is en de lente inzet?

  Mensen in paniek, hebben geen plan, vertonen infantiel gedrag. Zijn emotioneel gedreven, niet rationeel gedreven. Je hebt geen enorme voorraden wc-papier nodig en jaren in de kelder zitten zonder sociaal contact is geen optie, in ieder geval niet voor mij. Ook niet voor drie weken, want over drie weken staan we er hetzelfde voor als nu, dan is het virus er ook nog.

  Wel makkelijk als jet het virus al hebt, of al hebt gehad. Voorkomen hoeft dan niet meer.

  De opgeklopte angst voor het virus. Stefan Molyneux reageert niet meer op berichten dat het gaat om griep, een gewone griep. Volgens hem is het iets groters. Ik ga het meemaken want ik heb griep met symptomen van corona, in een ver gevorderd stadium.

  Die Belgische arts: ‘na een week en twee dagen’, daar zit ik nu al overheen. De griep is ook niet weg, ik heb iets verhoging en lichte hoofdpijn. Ik probeer het weg te spoelen met een paar potten thee, gisteren hielp dat. Geen behoefte aan artsen die mij vertellen dat ik ‘zeer ernstig ziek ben’.

 9. Gisteren hard gewerkt om de advertenties en de website aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Er komen noodkredieten aan om mensen te helpen, en het is belangrijk dat dat geld op de goede plek terecht komt – bij mij dus. Mensen moeten zich dus niet bezwaard voelen om contact met ons op te nemen in deze bijzondere tijd.

  Mensen die momenteel in de kelder zitten, daar heb je niks aan. Maar er zijn mensen die wél gewoon actief zijn en daar moet je voor klaar staan – de wereld draait gewoon door en de schoorsteen moet roken – business as usual. De mensen die momenteel in de kelder zitten of ziek op bed liggen komen vanzelf wel weer naar buiten als de zon gaat schijnen.

  Tegen de tijd dat de hele economie weer gewoon draait, en het vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon aan het werk is, kunnen de corona-aanpassingen weer weg. Maar dat kan wel even gaan duren. En in tussentijd moeten we zoveel mogelijk omzet maken – de verwachting is dat de centrale banken de geldsluizen open gaan zetten en dat overheden garant gaan staan voor krediet.

  ‘Kun je dat wel maken?’ Business as usual is misschien schokkend voor mensen die nu in de kelder zitten, maar we hebben niks aan mensen die niks kopen. We richten ons op klanten, en klanten zijn mensen die actief zijn en iets kopen.

  • Mensen die momenteel in de kelder zitten, daar heb je niks aan.

   Heeft u wel eens nagedacht over de minder bedeelden in onze samenleving ( 1,5 meter nu dus ) ?

   DE kelderlozen ….nah , of zij die niet eens een bezemhok ter beschikking hebben.

   Neen vrind…purehaatspraak., ik kan van ellende op zolder gaan zitten , zo en jij weer.

 10. Mensen die in de kelder zitten die mensen die gewoon actief zijn verwijten dat ze ‘levensgevaarlijk bezig zijn’, die zijn gewoon onzeker over zichzelf. In paniek, emotioneel, infantiel. Ze komen op enig moment vanzelf wel weer uit de kelder.

  Waar is de koning eigenlijk?

 11. Jensen is zo ongeveer nog de enige met gezond verstand op youtube.

  • En dat moet toch een veeg teken zijn , relaterend aan het “bevattings vermogen ” der gemiddelde burgermens.

   Jensen…….my goodness.

   • Dat kun je wel zeggen, maar hij is toch heel aardig bezig en klinkt behoorlijk libertarisch. Hij heeft donders goed door waar de problemen zitten. Kijk er eens naar zou ik zeggen.

 12. Ik (maar wie ben ik?) vind de gemaakte keuze wel hout snijden. Natuurlijk, die groepsimmuniteit gaat er nooit komen, maar door verspreiding te vertragen koop je wel tijd. Tijd om vaccins te ontwikkelen (voorkomen) of om geneesmiddelen te testen (genezen). In beide kampen (vaccins én geneesmiddelen) zijn er hoopgevende berichten. Zo vallen bepaalde malaria- en anti-HIV medicijnen op omdat ze blijkbaar het genezingsproces bespoedigen. Je kunt er zelfs om vragen bij ziekte. Als dat inderdaad allemaal blijkt te kloppen, denk ik dat het virus toch echt wel dit jaar nog verslagen gaat worden. Vergeet niet dat ook SARS en MERS coronavirussen waren (waarvoor inmiddels al een vaccin is), dus de laboranten beginnen niet bepaald met lege handen!

  • Er zijn zéééér hoopgevende berichten inderdaad. Ribivarin bijvoorbeeld. Errug succesvol in Italië, dat wil zeggen succesvol voor lieden als die minkukel van Microschoft.

   Je moet wél weten wie je vijand is, hè, Een Oude Bekende.

 13. Klant geeft een stevige bestelling door. Voorraad aanvullen wordt noodzakelijk. Leverancier levert nog steeds, maar geeft aan beperkte voorraden te hebben. Voorraad hier gecheckt, misschien andere dingen ook alvast aanvullen. Helaas. leverancier geeft aan niet te kunnen leveren en heeft geen idee wanneer wel. Product wordt in Duitsland geproduceerd, en daar ligt alles nu stil.

  Noodzaak om voorraad te beschermen is er dus nu al. Als er bij bouwmarkten een run op kwasten en rollertjes komt, kunnen ze straks mogelijk de verf niet meer verkopen. Want: op = op, en als je straks het één niet meer kunt verkopen omdat je het ander niet hebt, kun je beter opdrachten weigeren.

  Nee, ik had dat een maand geleden nog niet aan zien komen.

  • Het lijkt net oorlog.

   If it walks like a duck, quacks like a duck, looks like a duck, it must be a duck

  • Bedankt voor je verhaal; wij lopen tegen identieke problemen aan. Wij zijn constant in contact met leveranciers om te vragen of ze nog spullen voor ons kunnen maken, en of ze onder een eventuele complete shutdown uit kunnen komen. Goederen uit China is ook lastig, we dienen (duurdere) alternatieven aan te boren (binnen de EUSSR) maar de vraag is inderdaad hoe lang dat nog duurt want zij zijn ook afhankelijk van hun leveranciers. Aan de andere kant vragen klanten ons of we nog kunnen leveren. Al met al nogal wat extra werk, en dat terwijl het percentage thuiswerk is toegenomen. Die klootzakken in Den Haag, handlangers van de paniekzaaiers met een doel, zijn goed bezig om de hele supply chain op de knieën te krijgen. En ik had dit een maand geleden ook niet zien aankomen, alhoewel we dat nepding wel als risico voor ons bedrijf met alle gevolgen van dien ingeschat hadden.

   Dat de volidioten in Den Haag, inclusief de in bepaalde kringen zo gewaardeerde Wilders en verrader Baudet t.z.t. hun verdiende loon mogen krijgen.

   • Als een product bestaat uit een aantal onderdelen, en één onderdeel is niet leverbaar, dan kan het product dus niet gemaakt worden. Misschien komen ze daar pas achter als het zo ver is. Vanmiddag een giga-bestelling gedaan van producten die wel schaars móeten worden, en het verbaasde me dat het zo makkelijk erdoor kwam. Graag zo spoedig mogelijk leveren. Als iedereen dat gaat doen zijn de voorraden snel op, terwijl de productie stil ligt.

    Zodra de lockdown voorbij is kan er weer volop geproduceerd worden, om de magazijnen te vullen en de klanten die zonder zitten te bedienen. Maar daarna heeft iedereen weer genoeg, en moet de productie weer verminderd worden.

 14. UPDATE 1 – groeps-immuniteit. Groeps-immuniteit is voor mij een theoretisch dingetje. ‘Een muur bouwen om de zwakkeren’. Dat kan misschien als je op een eiland woont, in een open samenleving als de onze heeft dat zijn beperkingen. Maar het klonk uitstekend in mijn oren: ‘we gaan voor groeps-immuniteit’. Ik geloof ook niet dat ziekenhuizen veel voor je kunnen doen als je eigen afweer te zwak is om (normale) griepvirussen te verslaan. Je kunt beter in je eigen bed herstellen, of sterven.

  Als je in een land rondloopt waar een groot deel van de bevolking de ziekte al heeft gehad, immuun is voor de ziekte, loop je in ieder geval minder risico. Maar er zijn nog genoeg andere gevaren.

  De dood loert op ons, van onze geboorte af. Hij probeert ons te pakken te krijgen, wij proberen aan hem te ontsnappen. Wetende dat het tevergeefs is, uiteindelijk krijgt hij ons toch te pakken.

 15. Het zogenaamde coronavirus lijkt verdacht veel op Q Koorts alleen dan met een ander label. Het verspreiden daarvan gebeurde m.i. ‘experimenteel’ al eerder en kregen de geiten en schapen de schuld.

  Denk na, ook Nederlanders moeten dood, echt helemaal dood om plaats te maken voor een ander soortig volk dat bidt met de kont naar het westen.

  Niks virus, maar een verrekte bacterie en dan vooral blijven roepen dat er op een virus wordt gestest, met een neppe test!! Waarom niet dit:

  …”Q-koorts is niet altijd te herkennen. Meer dan de helft van de mensen met Q-koorts krijgt geen klachten. Als mensen klachten hebben van Q-koorts heet dat acute Q-koorts. De klachten lijken vaak op griep. Soms verloopt acute Q-koorts ernstiger. Dan begint de ziekte in korte tijd met heftige hoofdpijn, hoge koorts en een longontsteking met droge hoest en pijn op de borst. De bacterie kan een leverontsteking veroorzaken. Deze klachten komen echter ook bij andere ziektebeelden voor…”

  • Bron : wikkipedia.

   Ziekteverschijnselen
   Besmetting leidt in ongeveer 60% van de gevallen niet tot ziekteverschijnselen, bij de overige 40% komt het tot griepachtige verschijnselen zoals koorts, hevige hoofdpijn, koude rillingen, zweten, spierpijn, misselijkheid en braken, diarree of een verlaagde hartslag. Allerlei complicaties zijn mogelijk, waaronder endocarditis. Na een tot twee weken treedt gewoonlijk herstel op. Zwangere vrouwen en mensen met een lage weerstand hebben een verhoogd risico op ziekteverschijnselen na een besmetting en op een zwaarder verloop. Volgens de Q-koorts polikliniek in Den Bosch ontwikkelt zich in 1-5% van de gevallen een chronische variant van de ziekte. Bij onderzoek van de GGD in Noord-Brabant bleek dat een kwart van de vrouwelijke patiënten na een jaar nog klachten had. Voor mannen was dit 15%. Als de besmetting chronisch is geworden kunnen patiënten lange tijd zeer vermoeid zijn, er zijn gevallen bekend waarbij de vermoeidheidsklachten inmiddels meer dan twee jaar aanhouden.

   ?

Comments are closed.