Herinner je je nog hoe we 2020 begonnen met de WO-III bangmakerij in het Midden-Oosten? Hoe gek kunnen zaken lopen.

Ik zou deze week beginnen met een samenvatting van de gekte die zich de afgelopen dagen heeft ontvouwd terwijl de panische angst voor een pandemie de Verenigde Staten in haar greep houdt. Laat het aan Twitter over om met de pietluttigste samenvatting te komen:

Dat is één manier om de schok samen te vatten die velen op dit moment ervaren. Maar nog verhelderender zijn de reacties op die tweet.

 

Een andere gebruiker antwoordde dat “Ik heb een vriendin die gewoon alles heeft afgesloten en een dagje de natuur in is gegaan omdat het er allemaal nog wel zou zijn als ze terugkwam”.

Weer iemand anders merkt op: “Er is zoveel gebeurd vanavond, mijn hersenen zijn letterlijk aan het tollen… Ik kan het onmogelijk bijhouden en de opening van de beurs duurt nog 11 uur…”

Wat heeft de hoofden van Twitteraars zo heftig doen tollen? Een stortvloed van nieuws over het coronavirus heeft de Amerikaanse nieuwsmedia deze week als een tsunami overspoeld.

Zoals het aflasten van de NBA, NHL, NCAA Championships en bijna elke ander grote sportevenement dat je maar kunt bedenken.

Of de sluiting van tal van universiteitscampussen (inclusief de huisvesting op de campus), wat al tot rellen heeft geleid.

Of de aankondiging dat deze of gene beroemdheid positief getest is op het virus.

Of, o ja, de ergste Wall Street crash sinds zwarte maandag die leidde tot de oprichting van het Plunge Protection Team. En de dreigende sluiting van de stad New York. En de mogelijke sluiting van internationale grenzen.

Je weet wel, dat soort dingen.

Natuurlijk, elke crisis heeft zijn zilveren randje: De producenten van enkele van de meest lachwekkende late night troep, waaronder Fallon, Colbert and Meyers, hebben aangekondigd dat ze hun shows voor de rest van de maand opschorten!

Ja, het was een week van non-stop, wall-to-wall, over-the-top nieuws dat genoeg is om zelfs de sterkste inlichtingendienst medewerkers zich misselijk bij te laten voelen. Het is niet gemakkelijk om over de afgronden van paniek te kijken en geen hoogtevrees te voelen bij het uitzicht.

Het is in tijden als deze dat mensen zich zorgen beginnen te maken over hun toekomst en niet zonder reden. Zelfs als, zoals de aangepaste overheidscijfers lijken aan te geven, je niets te vrezen hebt van SARS-CoV-2, tenzij je een tachtigjarige bent met een longaandoening, dan is er nog steeds de staat van beleg, aanvoertekorten en economische ellende waar jij je zorgen over moet maken.

Wat je ook denkt over wat hier al dan niet echt gebeurt, er bestaat geen twijfel over dat we op weg zijn naar een diepe en langdurige economische crisis, of dat we te maken krijgen met een dramatische verandering in de manier waarop we ons leven leiden. En zelfs de traagste van geest onder ons begrijpt inmiddels dat we op het punt staan van een massale machtsgreep van regeringen zoals die in het begin van het jaar nauwelijks nog voor te stellen was.

De vraag is: Ben jij er klaar voor? Zo niet, dan is dit je handige gids om het einde van de wereld zoals je die kent te overleven. Ik zal je vijf zaken meegeven om in deze crisistijd in je achterhoofd te houden.

1. De MSM is nog steeds nep nieuws

Het is uiterst verleidelijk om in tijden van paniek terug te vallen in de oude luie gewoonte om te geloven wat je hoort in de reguliere media. Je zult merken dat zelfs podcasters en GooTubers die toegeven dat overheden en mainstream media regelmatig tegen het volk liegen om hun agenda te promoten, de officieel gepubliceerde aantallen infecties of sterfgevallen plichtsgetrouw papegaaien, alsof ze een vaststaand feit zijn.

Het zal nog erger worden als deze situatie maandenlang aanhoudt. Mensen richten zich in tijden van paniek op “betrouwbare” en “gezaghebbende” bronnen voor informatie, en we zijn allemaal vanaf de geboorte geleerd om te geloven dat de overheid en de reguliere media zulke bronnen zijn. Het is geen toeval dat met 9/11 cnn.com ten onder is gegaan toen een geschokt en verward publiek zich tot het toen nog prille wereldwijde web wendde voor actuele informatie over de tragedie die zich ontvouwende. Diezelfde beweging zal eenieder treffen die lang genoeg in een situatie van paniek en hysterie is beland.

Als je denkt dat het punt van deze constatering is om te zeggen dat alles wat je hoort uit officiële bronnen automatisch vals is (en/of dat alles wat je hoort uit alternatieve mediabronnen automatisch waar is), dan heb je niets begrepen van wat ik eerder heb uitgelegd.

Maar als je begrijpt dat alle informatie openstaat voor discussie, dan begrijp je dat het van vitaal belang is om je kritische denkvermogen scherp te houden en je scepticisme schild hoog te houden in tijden van paniek. Deze vaardigheden zullen je goed van pas komen in een wereld waar het onderscheiden van waarheidsgetrouwe informatie van leugens, letterlijk een kwestie van leven en dood kan zijn.

2. Een “tijdelijke” machtsgreep is zelden echt tijdelijk

Deze crisis heeft al een aantal wereldhistorische gebeurtenissen in gang gezet, waarvan elke gebeurtenis het verhaal van het jaar zou zijn als die zich in een ander jaar zou voordoen.

De grootste quarantaine in de menselijke geschiedenis.

De afsluiting van heel Italië.

De injectie van 1,5 triljoen dollar aan neppe valse fiatliquiditeit in de markt door de Fed in één enkele drastische zet om totale chaos te voorkomen. . . of is het 5 triljoen dollar?

Maar hoe ongelooflijk dit alles tot nu toe ook is geweest, het verbleekt in vergelijking met wat er nog kan loskomen op grond van de crisis: Het Amerikaanse leger dwingt blokkades af op Amerikaanse burgers die op Amerikaanse bodem leven. Gedwongen quarantaines en gedwongen vaccinaties. Toenemende reisbeperkingen, interne paspoorten, kleurgecodeerde QR-codes om de toegang tot bepaalde gebieden toe te staan of te ontzeggen, en andere voorheen ondenkbare middelen om de bewegingen van miljarden mensen te controleren.

En je kunt er vergif op innemen dat wanneer deze acties worden doorgevoerd, ze aan het publiek worden verkocht als “tijdelijke maatregelen” die worden teruggedraaid zodra de crisis voorbij is. Enkele van deze maatregelen zullen ongetwijfeld slechts tijdelijk zijn. Kan jij je voorstellen wat voor een propaganda coup het zal zijn als de machten die niet moeten zijn een staat van beleg in New York kunnen afkondigen, elke oproer of plundering kunnen onderdrukken en dan de troepen kunnen verwijderen als de “crisis” voorbij is? “Zie je, jullie domme samenzweringstheoretici! De staat van beleg is helemaal zo slecht nog niet.”

Je kunt er een weddenschap op afsluiten dat veel van deze bevoegdheden, als ze eenmaal genormaliseerd zijn, niet meer worden opgegeven. Vrijheid van reizen, vrijheid van vereniging, het gebruik van contant geld, de vrijheid om af te zien van gedwongen medische behandeling. Al deze vrijheden, en nog veel meer, kunnen flink worden uitgehold of zelfs helemaal worden afgeschaft als het grote publiek ervan kan worden overtuigd dat de crisis ernstig genoeg is.

Dit is de reden waarom machtsstructuren in alle geledingen – of het nu gaat om bedrijfs-, overheids- of supragouvernementele – gek zijn op een crisis. En daarom moet je nu beslissen, voordat de situatie kritiek wordt, waar precies je grenzen in het zand trekt, wat je niet bereid bent om de staatsagenten mee weg te laten komen, en vooral wat je bereid en in staat bent om acties die deze grenzen overschrijden, te stoppen.

3. Zorg voor plannen bij verschillende noodgevallen

Zoals ik in de nieuwsbrief van vorige week al opmerkte: “Als we bang zijn, is dat omdat we stilstaan bij wat we niet kunnen veranderen en de oplossingen die onder onze neus liggen negeren.”

Er is nu geen tijd om bang te zijn. Als je nog geen noodplannen hebt, is het nu de tijd om die op te stellen. Als je die eenmaal klaar hebt, is het tijd om de uitvoering ervan voor te bereiden.

Ten eerste, weet waar je toe in staat bent en wat je niet kunt. Vraag je af hoe lang jij een blokkade kunt uithouden zonder de hulp van een of andere overheidsinstantie nodig te hebben. Wat ben je bereid te doen bij een verplichte verhuizing? Of gedwongen vaccinatie? Hoelang kan je overleven zonder werk of salaris? En, ook van groot belang, waartoe zijn jouw familie en geliefden in staat? Delen ze je mening en zullen ze met je meegaan in jouw beslissingen?

Als je eenmaal hebt vastgesteld waar je staat, moet jij je plannen opstellen voor verschillende noodgevallen. Neem niets voor lief. Wat ga je doen als jij je baan verliest? Wat ga je doen als je het internet of de informatievoorziening kwijtraakt? Wat ga je doen als je geen toegang hebt tot eten of andere benodigdheden? Waarop kan jij je nu al voorbereiden?

Dit lijkt misschien overdreven dramatisch, en hopelijk is dat ook zo. Ik zou niets liever willen dan dat deze hele coronavirus gekte over een paar weken voorbij is en dat iedereen de hele zaak in de zomer vergeten is. Maar ben je bereid om het welzijn van je familie daarop te riskeren? Ga je de spot drijven met calamiteitenplannen in het algemeen? Geloof jij dat er geen langdurige verstoring van de samenleving zal of kan plaatsvinden?

Zoals ik al eerder heb benadrukt, maakt het niet eens uit of deze hele pandemie een grap is, zoals sommigen suggereren. Het simpele feit dat zoveel mensen er in geloven is genoeg om de collectieve Probleem-Reactie-Oplossing impuls te rechtvaardigen die voortkomt uit deze crisis.

En, zoals we allemaal binnenkort gaan ervaren, wat de mensen om je heen in tijden van onrust van primair belang vinden.

4. Langdurige crisis zal agenten van de Matrix brengen

Op korte termijn brengen paniek en crisissituaties het beste in de samenleving naar boven. In die uren en dagen na de traumatische gebeurtenissen van 9/11 was iedereen in de wereld een New Yorker en vertoonden de New Yorkers zelf een zeer ongewone kameraadschap en onbaatzuchtigheid. In het kielzog van een tornado of een overstroming of andere natuurramp staan mensen over de hele wereld te popelen om hulp te sturen en komen gemeenschappen samen voor wederopbouw.

Maar met het verstrijken van de tijd kunnen crisissituaties gemeenschappen verscheuren. Wanneer de ontwrichting diepgaand is en het duidelijk wordt dat geen enkele autoriteit de dag gaat redden, zijn plunderingen, rellen en een algehele ontwrichting van de sociale orde nooit ver verwijderd.

Tijdens de grote depressie was Amerika nog een overwegend plattelands- en agrarische samenleving. Mensen wisten hoe ze het land moesten bewerken, ze kenden hun buren, er waren gemeenschapsstructuren en organisaties die mensen samenbrachten. Toch was het een ongelooflijk moeilijke tijd en een ware test voor de menselijke levenslust, omdat mensen financiële ontberingen moesten doorstaan zoals velen van ons die nog nooit in ons leven hebben gekend.

Kan jij je voorstellen hoeveel anders zo’n scenario vandaag de dag zou uitpakken? Nu de overgrote meerderheid van de bevolking zich beperkt tot dichtbevolkte stedelijke gebieden, alle verbinding met het platteland heeft verloren, hun buren niet kent en afhankelijk is van sociale media voor “gemeenschap”, is het idee van mensen die zich verenigen om door een crisis heen te komen, minder waarschijnlijk dan ooit.

Tot overmaat van ramp zullen al die mensen in je leven die je voor gek hebben verklaard of je oordeel in twijfel hebben getrokken omdat ze niet geloven in de gangbare mediaverhalen, je behandelen als een excentrieke kennis en je behandelen als een sociale lepralijder. Sommigen van hen – die geloven dat de overheid er alleen is om ze te helpen – zullen zich actief verzetten bij elke poging om de uitspraken van de autoriteiten in twijfel te trekken.

Weet je nog dat in The Matrix de bewoners van die computersimulatie plotseling veranderden in Agent Smith als iemand tegen het programma begon in te werken? Ja, het lijkt er wel op, maar het zal Bob van de boekhouding zijn, de man die altijd zijn ogen op jouw samenzweringen richt. En in plaats van zich letterlijk in Agent Smith te hullen, probeert hij je de mond te snoeren… met geweld, als dat nodig is.

Daarom wordt de echte strijd tussen de elite en de rest van de mensheid nooit gevoerd in een oorlog op een slagveld en zal dat ook nooit gebeuren. Omdat in werkelijkheid…

5. Dit gaat over de strijd om je bewustzijn. Zo is het altijd geweest.

Alles wat er nu gebeurt gaat over slechts één ding: perceptie. In een crisis is het voor de machten van groot belang dat ze beheersing houden over het verhaal. Zoals ik heb opgemerkt in de meest recente editie van #PropagandaWatch, gaat het er niet om of je tijdens paniek er op uit gaat om wel of niet te “hamsteren”. Het gaat erom of je de instructies van de betreffende autoriteit volgt of niet, wat die instructies ook zijn.

Dit is waarom de term “nepnieuws” in de afgelopen jaren in het publieke bewustzijn is geïntroduceerd en dit is de reden waarom de internet censuur in datzelfde tijdsbestek is geïntensiveerd. De autoriteiten zullen pas tevreden zijn als al ons nieuws uit goedgekeurde bronnen komt, want pas dan is haar informatiemonopolie veiliggesteld.

Zoals ik in eerdere publicaties heb uitgelegd, is dit, op een verdraaide manier, eigenlijk een positieve ontwikkeling. De PTSB zou immers geen ontelbare miljarden dollars uitgeven en zoveel tijd en energie steken in het controleren van wat je ziet, hoort en denkt als wat je ziet, hoort en denkt niet relevant is.

Degenen die je willen controleren, beseffen hoe belangrijk je gedachten en daden zijn. Besef jij dat ook?

Conclusie

Laat me tot slot nog dit zeggen: Iedereen zal vechten voor je aandacht als de situatie gekker wordt. Ze zullen willen dat je luistert naar dit en kijkt naar dat en je informeren hoe ESSENTIEEL het is voor jou om dit laatste stukje nieuws te begrijpen.

Maar het is OKE om de stekker uit deze stroom van informatie te trekken wanneer je dat nodig vindt. Het is misschien zelfs noodzakelijk om je gezond verstand en je wereldbeeld in deze chaotische periode te bewaren.

Afsluitend, mogelijk was de vriendin van de Twittergebruiker “die gewoon alles uitschakelde en een dagje de natuur inging omdat het er allemaal nog zou zijn als ze terugkwam” toch op het juiste spoor.

Bron: Nieuwsbrief Corbett Report, 14 maart 2020

Vertaald door: ShutR

6 REACTIES

 1. Het is vergelijkbaar met de Pest vroeger, mensen reageerden toen net zo als nu en was er een familielid besmet ging iedereen in quarantaine en werd er een wit kruis op je deur geverfd. Dan kwamen er mensen met kappen met daarin ontsmettingsmiddel/kruiden op hun gezicht de doden ophalen met een handkar en die werden dan buiten de stad begraven in een massagraf of verbrand. Natuurlijke selectie noemden we dat, natuur ruimt op en maakt plaats, nu moet alles en iedereen maar blijven leven koste wat het kost. Behalve als het oorlog is dan mag iedereen weer dood, of als je buurman 10cm over je erfgrens heeft gebouwd dan mag je buurman ook dood. Of als je geen religie aan hangt, dan moet je zelfs dood. Het is een rare wereld waarin we leven.
  Maar hebben jullie gemerkt dat iedereen veel vriendelijker tegen elkaar is? Mensen meer klaar staan voor elkaar, overal glimlachen en een praatje maken? Hamsteren wordt ook minder want de mensen zijn over de eerste schok heen, iedereen is veel positiever en daarom is er geen enkele duister macht die ons er onder kan krijgen, mensen zijn uitermate flexibel en kennen wel empathie. Dus het komt echt wel goed allemaal.

 2. Hier ga je vanaf nu heel veel over horen: hydroxychloroquine

  Recent guidelines from South Korea and China report that chloroquine is an effective antiviral therapeutic treatment against Coronavirus Disease 2019. Use of chloroquine (tablets) is showing favorable outcomes in humans infected with Coronavirus including faster time to recovery and shorter hospital stay. US CDC research shows that chloroquine also has strong potential as a prophylactic (preventative) measure against coronavirus in the lab, while we wait for a vaccine to be developed. Chloroquine is an inexpensive, globally available drug that has been in widespread human use since 1945 against malaria, autoimmune and various other conditions.

  https://wattsupwiththat.com/2020/03/17/an-effective-treatment-for-coronavirus-covid-19-has-been-found-in-a-common-anti-malarial-drug/

  Het zit ook in Tonic maar je moet zes liter drinken om 500mg naar binnen te krijgen en dan ga je dood van die kutsuiker maw niet doen!

 3. Trump is met hele ladingen bezig en Engeland heeft een ban gedaan op de uitvoer van die tabletten.

Comments are closed.