Professor Mönnich was een zeer bijzonder hoogleraar. De meest bekende uitspraak van Mönnich is een dubbelcitaat: “God versta ik het beste als Hij Amsterdams spreekt” en: “Wie in Bussum gelovig kan zijn, moet wel een heilige wezen”

Ook is vermeldenswaardig het volgende voorval tijdens een van zijn colleges:

Oudemanhuispoort, de collegezaal tegenover de ingang: Conrad Mönnich, hoogleraar godsdienstwetenschap, behandelt de apostolische geloofsbelijdenis. ‘Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.’ Gekomen bij ‘”geboren uit de maagd Maria” vraagt hij zijn gehoor: „Zijn er onder u heren die geloven dat het hier om een biologisch feit gaat?”

Twee studenten reageren. Hans Schouten zegt: “Professor, dat geloof ik. Ik geloof in de maagdelijke geboorte van Jezus Christus, want zo staat het in de Schrift, Gods woord.”

„Heren”, zegt professor Mönnich, „meld u zich hiernaast bij de medische faculteit, afdeling gynaecologie, en vraag of ze u ter zake willen voorlichten.”

Hans roept vervolgens : “Sterf.”

Een paar dagen later ontvangt hij het consilium abeundi. Een andere hoogleraar biedt echter aan, te bemiddelen. Professor Mönnich geeft toe dat hij geprovoceerd heeft. Hans biedt zijn verontschuldigingen aan en mag blijven.

Hugo van Reijen

4 REACTIES

  1. Sterf, nee nu nog niet pas in in november als Corona fris en fruitig terugkomt, van vakantie?

Comments are closed.