Steeds meer politici en zich economen noemende lieden willen met extra financiering van de Centrale Banken (CB) de Corona crisis oplossen. Ze denken dat een Staat die € 100 miljard extra leent, dus het uitgeven/verkopen van papiertjes/staatsobligaties voor € 100 miljard aan een CB, het Corona probleem kan oplossen. Die CB koopt en zet dan die staats-obligatie/verplichting op haar balans en iedereen leefde nog lang en gelukkig. Prachtig toch? De overheid kan geld uitgeven zoveel zij wil en de CB is gedekt.

Wat kan daar fout aan zijn?? Wel als het zo eenvoudig was, waarom deden we dat dan niet al jaren geleden? En waarom met slechts 100 miljard? Waarom niet met € 2.000 miljard of nog veel meer? Dan hoeven we ook geen belasting meer te innen toch? De route via de CB is veel makkelijker dan al die lastige belastingprocedures.

Dit gebeurt op basis van de ‘nieuwe’ theorie: Modern Monetary Theory. Vooral gebezigd door jongere economen en politici, die zich niet kunnen of willen herinneren dat deze theorie al talloze malen in Duitsland, Zimbabwe, Argentinië, Venezuela en Chili is uitgeprobeerd.

Blijkbaar is er toch ergens een grens aan wat een overheid bij de CB kan halen. Ook al wordt die grens steeds verder opgerekt. Want waarom riepen nota bene alle CB presidenten in 2009, 2012 en 2016 dat het tijdelijk was en dat ze die obligaties weer snel van de balans af wilden? En waarom zijn de CB van Japan en VS (de FED) begonnen om niet alleen staatsobligaties, maar ook studiefinancieringsleningen, hypotheken en zelfs aandelenmandjes op te kopen?

Blijkbaar is er een grens aan de hoeveelheid staatsobligaties die een staat kan verkopen en de CB kan kopen en blijkbaar kan dit niet eindeloos stijgen. Is het ook niet zo dat elke schuld een keer afgelost moet worden? Helaas lukte het de CB niet om in de afgelopen 11 jaren ook maar enige verkoop van eerder opgekochte obligaties te realiseren. Wanneer die doelstelling in een stijgende economie in 11 jaar al niet lukt, hoe gaat dat dan in een nu dalende economie, met een veelvoud aan Coronaschulden? Die staatsobligaties gaan dus NOOIT afgelost worden!

Wie zou die staatsobligaties weer van de CB willen kopen? Het zijn staats schulden, gedekt door toekomstige belastinginkomsten, of verder bijgedrukt geld. (Ik ga er even van uit dat net als bij Griekenland, de NS, de wegen en het Koninklijk Paleis, bij gedwongen verkoop niet veel opbrengen). Sterker en erger, naar mate er meer en makkelijker staatsobligaties worden weggezet bij de CB, de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggers zich gaan afvragen wat nou nog de waarde is van die staatsobligaties die zij in hun portefeuille hebben. Iets wat naar believen onbeperkt bijgemaakt kan worden, blijft dat nog wel zijn oorspronkelijke waarde behouden? Hoe ontwikkelt zich de terugbetaalcapaciteit of de doorrolmogelijkheid van de overheid?

En al krijgen ze over 10 jaar die obligatie van € 1000, voor € 1000 afgelost, wat is dan de koopkracht van die laatste € 1000?

Steeds meer mensen zullen zich gaan afvragen wat het nut is van 0% rente en de toekomstige waarde van staatsobligaties die onbeperkt worden uitgegeven. Die mensen gaan hun obligaties verkopen, wat de toekomstige financiering ook weer lastiger maakt, tenzij zij een hogere rente (risicovergoeding) krijgen. Maar die hogere rente maakt de staatsschuld nog veel onbetaalbaarder, met als gevolg hogere rente etc. etc.

Ik voorspel dat de overheidsschulden nooit afbetaald (kunnen) worden. Vervelend voor onze kinderen, de spaarders en de pensioenfondsen. We hebben ook gezien dat wanneer overheidsschulden meer dan 100% van het Bruto Nationaal Product zijn, die schulden een grote belemmering voor de economische groei worden, daarmee bereikend dat het nog lastiger wordt om uit belastingopbrengsten wat van de schuld af te bouwen.

Daardoor vrees ik dat de CB en overheden samen, geen andere weg zien dan de overheidsschulden weg te strepen. “een schone herstart” heet dat dan. Maar dat betekent een nieuwe Euro en uw pensioen is dan weg, want de (gedeeltelijk) verplichte staatsobligaties daar, worden ook weggestreept.

Raar? Onmogelijk? Ik geef u de redenatie, gestaafd door wat we sinds Griekenland (of Weimar republiek)  al hebben gezien. Dat het niet leuk is en dat ik het ook liever anders zag doet er niet toe. U kunt het met me eens zijn en maatregelen treffen, of uw kop in het zand steken en de overheden geloven. Wie gelooft wordt zalig toch?

Het libertarisme staat voor een eerlijk en gezond economisch systeem dat recht doet aan individuele vrijheid. Met die kennis doorzien wij nu, in een tijdperkshift van voor- en na corona, wat er gebeurt. En raad ik u aan hier over na te denken en de Vrijspreker te volgen: uw (financiële) gezondheid kan er van afhangen.  En in die sfeer teken ik op en waarschuw, terwijl de crash nu aan het gebeuren is, nogmaals:

met de herrijzenis van staatsobligaties komt, er NA, een lange vasten periode aan.

7 REACTIES

 1. Gedrag vertoond in het verleden, is volgens sommigen een goede voorspeller van toekomstig gedrag. De mens heeft altijd al schulden gemaakt en zal dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid blijven doen.

 2. Banken hebben fouten gemaakt, door overheden steeds een doorlopend, onbeperkt kredietlijn te verstrekken. Ook ik heb geleerd op school dat staatsobligaties een gouden randje hadden.
  Echter, de geschiedenis leert, dat deze stelling nooit correct is geweest.
  De mensen die bij de bank werken, hebben ook op school gezeten, en hebben dezelfde lesboekjes gehad. Daarna zijn zij gaan werken in de financiele industrie. Neem maar aan, dat ook zij in de loop van de tijd, de oogkleppen op hadden.
  Naar mijn menig is het echte grote probleem, de overheid en de kiezers die erop stemmen, want de stemmer laat zich omkopen door de staatslieden met het geld van andere mensen.
  Stem op mij: en je krijgt 1000 euro
  Stem op mij: en je krijgt gratis onderwijs,
  Stem op mij: en de wegen zijn gratis etc etc.
  Nee, gratis bestaat niet, en rechten ook niet. De winkelprijs voor de publieke diensten, is belastingen en heffingen.

  • Precies. Mensen die kunnen beslissen over andermans portemonnee; wat kan er fout gaan? Nivelleren wat kan er fout gaan? Hoogstens gaan hardwerkende mensen minder hard werken, omdat hard werken niet loont. En minder hard werkende mensen nog minder hard, omdat zij er iets bijkrijgen.

  • Stemp op de Tegenpartij, Dé partij voor alle vrije jongens. Vroeger, ach ja vroeger.

 3. Goed artikel en het kan onmogelijk volledig zijn, dus da’s zeker geen verwijt.

  Weet evenwel dat in Belgie kopstukken van zowel SP.A en als de PvdA de coronacrisis aangrijpen om een vermogensbelasting in te voeren (oplopend tot wel 5% boven de 3mln). Onduidelijk is of dit jaarlijks is of eenmalig. Maar herinner u dat kort na 2008 er plannen geopperd werden door (ik meen) Lagarde van (toen) het IMF voor een “eenmalige” belasting van 10% op banktegoeden (niet duidelijk is of het slechts om bedragen in recening courant en/of deposito zou gaan, dan wel of overige assets zoals effecten er mee zouden onder vallen). Het zou me niet verbazen mocht dit plan opnieuw de kop opsteken en tijdens deze grotere crisis WEL ingevoerd worden.
  Tevens vrees ik dat na decennia lang gepalaver men voortaan in Belgie een belasting zal invoeren op reele huurinkomsten (i.p.v. op een fictief kadastraal inkomen wat gemiddeld genomen grosso modo een factor 5 lager ligt).

  Ik merk hierbij op dat voor de waarschijnlijkheid van invoering het geenszins ter zake doet of het ueberhaupt zoden aan de dijk zet dan wel sowieso slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Besef nl. dat er naast economische logica er helaas nog zoiets is als politieke calculatie (“de rijken doen betalen” doet het altijd goed bij de massa) alsook … mogelijk een verborgen agenda om “kleine rijken” (dusniet centrale bankiers maar opgeklommen middenstanders of gepensioneerde kaderleden met toch een miljoentje aan vermogen), bewust te ruineren immers iedereen moet en zal afhankelijk gemaakt worden van de staat. M.a.w. ook al weet men drommels goed dat een vermogensbelasting van 5% of het zwaar belasten van huurinkomsten slechts een verwaarloosbare opbrengst (van enkele honderden miljoenen) zal hebben wat in het niet valt bij de uit de hand gelopen tekorten van tientallen miljarden, dan nog is de kans reeel dat men dit invoert: niet om de begroting noemenswaardig te helpen maar puur en alleen om de “kleine rijken” te nekken en ook hen afhankelijk van de staat te maken.

  Overigens is de kans reeel dat men in eerste instantie een eenmalige maatragel zal aankondigen (zoals een eenmalige 10% vermogensbelasting) maar zij die zelf het officiele narratief controleren kunnen makkelijk later hetzij argumenteren dat gezien de crisis helaas nog voortduurt er ook in 2021 opnieuw zo’n belasting komt (en in 2022 etc.) dan wel … kunnen zij de DEZE coronacrisis als voorbij verklaren maar naar eigen believen er later met een ander komen aanzetten, bv. een Italiaanse Griep of zo (al dan niet net als de Spaanse gecreerd op een militaire basis in Kansas…).

  Wie in de geschiedenis nagaat hoe een regime op zijn laatste benen ten onder gaat, weet dat de leiders nooit zomaar de handdoek in de ring gooien maar tot het bittere eind doorgaan met almaar meer draconische maatregelen die exponentieel meer schade veroorzaken.
  Dus ik herhaal: dat de ene na de andere maatregel totaal geen effect heeft om de depressie af te wentelen, betekent helaas niet dat ie dus niet zal worden ingevoerd. Pensioenen en overige uitkeringen zullen vermoedelijk gekort worden maar tevens worden talloze nieuwe belastingen ingevoerd en bestaande verhoogd en zullen heel wat vrijheden worden ingeperkt: niet meer buitenlands mogen reizen (of zelfs maar je huis mogen verlaten!), geen geld naar het buitenland overschrijven en mogelijk verplichte conversie van tegoeden in vreemde munt naar de eigen valuta (dus voor eurolanders: je tegoeden in dollar of zwitserse frank geconverteerd naar euro, zoals recent Kirchner in Argentinie deed).

  Het zullen harde tijden worden voor zowat iedereen: zowel voor arme sloebers die van hun pensioentje afhankelijk zijn, als voor wie dacht een aardig spaarpotje te hebben. M.u.v. well connected multimiljardairs (Gates, Bezos, Zuckerberg en natuurlijk de CB-eigenaars) vrees ik dat zowat 99,99% van de wereldbevolking ZWAAR de klos zal zijn, inclusief vele kleine miljonnairs die zich hun oude dag heel anders hadden voorgesteld.

 4. Lakeman geeft hier aan dat de Italianen door hun staatsobligaties er ook nooit meer bovenop kunnen komen. Geen wonder dat ze graag over het geld van u en uw buren zouden beschikken!
  https://youtu.be/FL5HYqOjvDM

  Hij pleit er tevens voor om Rutte als landverrader te berechten en ook de vriendinnen van Macron (Ursula von der Leyen en Christine Lagarde) voor oplichting aan te klagen. ?

Comments are closed.