In aflevering 159 van de Jensen show op 11 mei las Robert Jensen een indrukwekkende brief voor van een kijker, Boele Ytsma. Ik reproduceer hier de volledige brief voor de lezers van de Vrijspreker. De website van Jensen is overigens onlangs vernieuwd en is nu een geweldige bron voor kritisch corona-nieuws.  

“Zondag 15 maart liepen wij niks vermoedend tegen 6 uur ’s avonds een restaurant binnen. We werden hartelijk ontvangen, maar hoorden ook dat we de laatste gasten zouden zijn – de deur ging dicht. Een half uur daarvoor had premier Rutte de horeca bevolen met onmiddellijke ingang haar deuren te sluiten. Met kunstmatig gecreëerde urgentie moesten restauranthouders binnen een uur al hun gasten wegsturen, alsof een onzichtbare vijand diezelfde avond nog zou toeslaan. Maar niks was zo urgent dat de sluiting niet per maandagochtend had kunnen ingaan. Waarom zoveel paniek creëren?

Vandaag, bijna twee maanden later, weten we meer, veel meer. Het is tijd voor een tussentijdse evaluatie: waar zijn wij na twee maanden ‘intelligente lockdown’? Zonder compleet te willen zijn, doe ik zes constateringen.

(1) We hebben een officieel sterftecijfer van bijna 5.500 coronadoden. Dat is niet significant anders dan het aantal doden in een pittig griepseizoen. Ook qua demografische verspreiding wijkt COVID-19 niet opvallend af van andere virussen of luchtweginfecties: het zijn vooral de verstokte rokers, de chronisch of ernstig zieken, de verzwakte ouderen en mensen met overgewicht die risico lopen. Dit dodencijfer is dus geen reden tot grote zorg. Zeker niet als je weet hoe dit getal tot stand komt. Wereldwijd vertellen insiders hoe wanhopig ziekhuizen en instituten deze cijfers opstuwen door ook patiënten die overlijden aan kanker, hartfalen of andere ziekten mee te tellen… áls een coronabesmetting wordt gevonden, wordt vermoed of aannemelijk te maken is. Dat zijn geen coronadoden! Maar ze tellen wel mee. Dat maakt het officiële dodencijfer een frauduleus getal. En dit frauduleuze getal, dat de overheid kritiekloos overneemt, verraadt de agenda achter deze gehypete pandemie: angst zaaien, angst zaaien, angst zaaien! Precies zoals dat ging op die 15e maart.

(2) Want dat moet wel de tweede constatering zijn: na twee maanden lockdown is de angst voor het virus onder de huid gekropen van het grootste deel van onze bevolking. Het nieuwe normaal van ‘sociaal afstand houden’ (liever zei ik: asociaal afstand houden) is inmiddels grondig ingesleten bij de meeste mensen. Het oude normaal is verdacht, gevaarlijk, zelfs immoreel geworden. Iedereen kan immers een besmetter zijn! We lopen met een boog om elkaar heen, geven geen handen, knuffels of zoenen meer, ontlopen onze vrienden en familie, durven niet meer in het OV, werken thuis, mijden elkaar. Alles moet ontsmet, overal komen we handschoentjes, mondkapjes en kuchschermen tegen. We zijn zelfs bang gemaakt voor onze eigen handen (ons eigen lichaam!), die we als potentieel gevaarlijk de hele dag grondig moeten wassen.

De zogenaamde versoepelingen die afgelopen week aangekondigd werden, veranderen onze ‘nieuwe omgang’ niet. In tegendeel, onze premier peperde ons alle nieuw-normale omgangsregels nog eens goed in: alleen als we allemaal (!) gedisciplineerd blijven, als we braaf doen wat de experts ons vertellen, alleen dan zijn we veilig. En wie die veiligheid in gevaar brengt door niet mee te doen, is immoreel en asociaal.

(3) En ja, ook dat heeft 2 maanden lockdown ons gebracht: een ongekend massale bereidheid om de overheid te horen en te gehoorzamen. De laatste persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge werd door 7 miljoen mensen live bekeken. Rutte toverde daarin met woorden. Hij sprak over de ‘afspraken die we als samenleving samen gemaakt hebben’, waar hij bedoelde: ‘de regels die wij als overheid jullie hebben opgelegd’. Maar het werkt, dit spinnen en toveren met woorden – we hangen aan de lippen van onze leiders om te horen wat we wel en niet mogen. En we gehoorzamen. Het is griezelig om te zien hoe breed en groot de bereidheid is om keurig te doen wat zij zeggen, ongeacht hoe ongrondwettelijk, hoe liefdeloos of hoe frauduleus de onderbouwing is. En ook ongeacht de immense schade die deze maatregelen aanrichten aan de samenleving. We gehoorzamen, we volgen, we doen keurig wat ons verteld wordt. Wat is er gebeurd met ons gezonde verstand en ons zelfvertrouwen?

(4) Deze lockdown maakt na twee maanden ook volstrekt duidelijk in welke richting deze crisis de samenleving duwt: minder vrijheden en minder bewegingsruimte voor ons, de burgers; en meer volmachten voor en controle door de overheid. Noodwetten zetten nu grondwettelijke vrijheden en rechten opzij! De overheid wil ons kunnen volgen, overal waar we staan of gaan. Nergens mogen we meer onaangekondigd heen, alles mag alleen nog op afspraak. En niet alleen wil de overheid ons volgen, ze wil ook ons gedrag sturen. Ons gedrag wordt gemonitord, beoordeeld en bestraft als het gevaarlijk blijkt; de maatregelen kunnen elk moment weer verzwaard worden. Als minister De Jonge ons vertelt dat de anderhalve-meter-samenleving een realiteit zal blijven “tot het vaccin er is”, weten we ook welke zin daar te zijner tijd op zal volgen: “Nu kunnen we de vrijheden teruggeven… aan wie gevaccineerd is”. Kortom: ook het beloofde en verlossende vaccin zal in de handen van de overheid een controlemiddel zijn dat sommigen kan toelaten tot de samenleving en anderen zal uitsluiten.

Dit is geen complotdenken, maar goed luisteren naar wat er wordt gezegd. Er wordt geen andere horizon geboden dan de komst van het vaccin. Tegen de tijd dat het vaccin er is, zal de maatschappelijke druk zo groot zijn, dat wettelijke verplichting misschien niet eens meer nodig is.

(5) Wat ons brengt bij mijn vijfde constatering: na twee maanden lockdown wordt langzaam duidelijk welke immense crisis gaat volgen op de huidige: een recessie zoals de wereld die nog niet heeft meegemaakt. In alle landen waar een lockdown van kracht is, voltrekt zich een stille economische en sociale ramp. Het grootste deel van het midden- en kleinbedrijf zal kapot gaan, de culturele sector, de horeca en de een deel van de dienstensector zal voorgoed verdwijnen. Honderdduizenden gezinnen van ondernemers zien hun reserves en inkomen of zelfs hun bedrijf verdwijnen. Honderdduizenden mensen vrezen terecht ontslag. Het zal faillissementen regenen. De handreikingen van overheden aan het bedrijfsleven vergroten de schuldendruk van ondernemingen, terwijl de mogelijkheden om te ondernemen vaak ingrijpend en blijvend zijn verkleind (dankzij de anderhalve meter). Ondernemers die de kredieten gebruiken, worden kwetsbaarder en nog afhankelijker van de overheid. Iedereen lijkt de fuik van armoede en afhankelijkheid van de overheid in te zwemmen.

Maar onder al dat economische leed, ligt een veel groter lijden: de vernietiging van sociale structuren en de druk op de menselijke psychologie. Mensen worden collectief in een ervaring van ultieme machteloosheid en onveiligheid geplaatst, terwijl ze tegelijkertijd van hun medemens worden vervreemd. De ander is immers gevaarlijk, iedereen is een bedreiging voor iedereen. Deze ervaring leidt tot een breed scala aan psychisch lijden: depressie, angst, verslaving, boosheid, agressie, zelfmoord. Deze gevolgen kunnen nog tientallen jaren voelbaar blijven in onze samenleving. Het leed zal onbeschrijfelijk zijn.

En vergeet niet: déze ramp wordt niet veroorzaakt door het virus zelf – daar is het niet gevaarlijk genoeg voor. Deze economische en sociale ramp is het is het gevolg van de maatregelen die genomen worden. Het had zo niet gehoeven, sterker nog: het had zo nooit gemogen!

(6) Ten slotte (voor nu) constateer ik groeiende verharding en verdeeldheid in onze samenleving. Het ‘echte samen’ van hoor en wederhoor, het samen van liefdevolle zorg voor elkaar, het samen van agree-to-disagree… dat echte samen staat onder druk en wordt vervangen door het ‘valse samen’ dat de overheid ons wil laten geloven: het samen van ‘iedereen alleen’. Het morele monopolie dat overheid en media claimen voor het Officiële Verhaal (‘het gevaarlijke coronavirus’), wordt royaal overgenomen door een gehypnotiseerde massa die het verhaal dat hen elk uur via de media wordt ingefluisterd, navertellen. Ze zijn in diepe slaap en kijken alleen waar hen verteld wordt te kijken en doen wat hen gezegd wordt te doen.

Nog nooit heeft een sterftecijfer van een griepepidemie geleid tot diepe verwijdering tussen mensen. Laat staan de nog veel indrukwekkender sterftecijfers van alcohol- en tabaksgebruik, van kanker, hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten, van verkeerd medisch handelen of medicijngebruik, van verkeersongelukken of misdaad. Maar nu staan mensen vol onbegrip tegenover elkaar met harde verwijten. Iedereen die kritische vragen stelt en met gezond verstand de maatregelen vergelijkt met het echte gevaar, wordt veroordeeld als egoïstisch, verwend, harteloos en onverschillig.

Zoals gezegd: deze zes constateringen zijn verre van compleet. Maar het is genoeg om te zeggen wat ik daarbij voel. Ik ontmoet verdriet, boosheid en opwinding in mij.

Ik voel VERDRIET om al het leed dat er in deze crisis is. Het leed van de patiënten van COVID-19. Maar niet minder om het leed van de talloze zieken en ouderen die nu vereenzamen omdat niemand hen meer mag bezoeken, het leed van mensen die in eenzaamheid sterven, het leed van alle mensen die hun vrienden en familie niet meer mogen zien. Maar ook het leed van ondernemers die hun levenswerk in een paar maanden zien verkruimelen, werkgevers die hun personeel moeten laten gaan, werknemers die hun baan zien verdwijnen. Ik voel zoveel verdriet bij alle machteloosheid, eenzaamheid, woede en angst waar mensen mee worstelen. De komende maanden en jaren zal het duidelijk worden hoe groot deze stille ramp is geweest onder de oppervlakte van deze coronacrisis – het zal niet meevallen.

Ik voel BOOSHEID bij het ONRECHT van deze crisis. De oneerlijkheid, de leugens, de verborgen agenda’s van politici en van het grote geld, het gespin en gedraai van media, de achteloosheid en meegaandheid van burgers, de censuur en controle op sociale media… In het jubileumjaar van onze vrijheid, zien we haar verdwijnen in de frauduleuze maatregelen van onze eigen overheden. Ik zou het van de daken willen schreeuwen: “Stop met deze waanzin! Ontmasker de leugens! Toon moed en verzet je!” Want wie zwijgt bij groot onrecht, wordt medeplichtig aan dat onrecht. Wie de onderdrukking bagatelliseert, baant de weg voor de onderdrukker. Het is tijd voor liefdevolle daadkracht en moed tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

En daarom voel ik ook OPWINDING. Niet elke generatie maakt een ‘kanteling der tijden’ mee. Wij wel. De wereld voor corona is niet meer. De roep om het oude normaal is zinloos. Het oude normaal was een aanloop naar dit nieuwe normaal. Het was een weg van vervreemding en steeds diepere vervreemding – tot op het punt dat iedereen een gevaar voor iedereen is en wij ons eigen lichaam moeten wantrouwen. Corona is de kroon op de vervreemding! Hoe de wereld er na deze crisis, na deze kanteling eruit ziet, weet niemand. Welke rol jij en ik in die wereld zullen spelen evenmin. We moeten het uithouden bij die onduidelijkheid en het niet-weten.

Maar ik weet wel wat ik zou willen van die nieuwe wereld. Als radicale vervreemding ons in deze crisis heeft gebracht, dan zal radicale verbinding de uitweg zijn. We moeten nu de andere kant op. Niet de weg van nog meer afstand, nog meer maatregelen, nog meer controle, nog meer risicobeheersing, nog meer angst. Die weg loopt dood, die weg loopt naar de dood. We moeten ons omkeren (ik zou haast zeggen ‘bekeren’) naar een wereld van verbinding, vertrouwen, liefdevolle aanraking, zorg en veiligheid. Die weg is niet zonder risico, zelfs niet zonder lijden of dood. Maar het zal wel de weg zijn naar een nieuwe wereld waar liefde regeert, waar leven gevierd en gekoesterd wordt, waar kwetsbaarheid beschermd wordt, waar mensen elkaar zien en horen, waar geluk en gezondheid de norm zijn. En ik weet dat ik in dat verlangen niet alleen sta!”

Bron: Boele Ytsma, Twee maanden lockdown maakt veel duidelijk, Jensen Show

31 REACTIES

 1. Een emotionele brief van een machteloze burger. Leuk, maar niet meer dan dat.

  Feiten opsommen en goed verwoorden is iets anders dan een consistente redenering opzetten en met concrete oplossingen komen.

  Argumentatie:
  1. De redenering is niet consistent, daar de conclusie van liefdevol etc. niet voortkomt uit de overigens redelijke analyse die neerkomt op manipulatie en bedrog van de overheid.
  2. De oplossing bij het volk neerleggen en de burger in therapie zetten is lachwekkend, terwijl we toch te maken hebben met een systeemcrisis van mega omvang waarin de bestuursmodellen gecorrumpeerd zijn en de bestuurders onderdeel uitmaken van het partijkartel van aristocratie (politiek) en oligarchie (economie).

  Karel, ik ben er niet van onder de indruk.

  • Nee dat komt omdat jij zo vreselijk intelligent bent natuurlijk nep Nicootje, deze brief gaat niet over jou, het boeit niemand wat jij te melden hebt over deze brief want dat is het punt niet. Narcisme en domheid gaan goed samen in jouw geval he nep Nicootje.

   • @Willem: Het ziet ernaar uit dat ik bij u een zenuw heb geraakt met gebruik van het woord “therapie”!

    Sometimes I’m so funny.

   • @Willem en Voight-Kampff. We zijn hier al met zo weinigen (alhoewel we nu per maand meer dan 16 k views hebben, het “oogje” bij de artikelen klopt niet met google analytics en de statistieken die WordPress levert). Laten we elkaar onderling niet teveel in de haren gaan zitten. Bij voorbaat dank!

  • Ik vind het best consistente punten waarin al of niet op gevoel aangegeven wordt dat er iets niet klopt. Dat de conclusie duidelijker kan: laat de systeemcrisis niet van bovenaf door de overheid die het veroorzaakte maar van onderop (desnoods met liefde) door individuen zelf opgelost worden.
   Meestal trachten we hier op basis van de harde koele feiten objectief te redeneren, hier nu eens een voorbeeld dat die feiten ook met emoties gepaard gaan.

  • Beste Ratio, alhoewel ik sympathie voor uw zaak heb kan ik geen gehoor geven aan uw verzoek. Mij onbeargumenteerde uitschelden is behalve onfatsoenlijk ook niet effectief. Hiermee stopt een constructieve discussie.

   Ik ben kritisch en heb een confronterende stijl. Dit vind ik gepast in een tijd van systeem crisis, waarin existentiële keuzes moeten worden gemaakt.

   Specifiek in dit geval:
   1. Een emotionele Corona crisis is niet gebaat bij een emotionele oplossing zoals in de brief gesuggereerd. Opgestapelde emoties zonder enig rationeel houvast is een horror en leidt tot niets.
   2. Willem raad ik aan om hulp te zoeken v.w.b. zijn/haar traumatische ervaring(en) met Nico.
   3. Willem’s controverse met mij behoefte een oordeel van uw kant, daar dit anders door blijft etteren.

   Dank voor uw aandacht en ik herhaal graag dat ik onveranderd sympathie blijf houden voor uw inspanningen voor vrijheid.

   • Nico, ook ik ben je al heel lang zat.
    Wanneer komt die eigen website nu?

   • Fatsoen moet je doen. Het is niet zo moeilijk. U hoeft niet terug te trappen. Op de inhoud duidelijk, helder en onvervaard ingaan, is geen punt. U weet dat ook wel.

   • Beste Voight-Kampff.

    1. Een emotionele Corona crisis is niet gebaat bij een emotionele oplossing zoals in de brief gesuggereerd. Opgestapelde emoties zonder enig rationeel houvast is een horror en leidt tot niets.
    *** Je hebt gelijk dat de structuur niet klopt en het dus een slecht artikel is. Tegelijkertijd is het wel een interessant artikel. Veel mensen worstelen met de corona maatregelen en durven nu eindelijk na te denken. De omvang en rol van de staat ter discussie te stellen is voor mensen opgegroeid in een verzorgingsstaat lastig. Die worsteling zie je terug in het artikel en daarom is het een interessant artikel. Niet goed, wel interessant. De rode pil slikken is een brug te ver voor Boele, de blauwe pil voldoet niet meer. Zie ook de opmerking van Dolf 09:06 ***

    2. Willem raad ik aan om hulp te zoeken v.w.b. zijn/haar traumatische ervaring(en) met Nico.
    *** zie 3 ***

    3. Willem’s controverse met mij behoefte een oordeel van uw kant, daar dit anders door blijft etteren.
    *** Mijn volgende confronterende opmerking past niet helemaal in een reactie voor verzoening. Ik plaats hem toch maar zie dit niet persoonlijk: Roept u nu zelf om een beslissing van een leider? Ik doe een beroep op de eigen verantwoording van u beiden. U doet mij pijn als ik een van uw beiden of beiden bijvoorbeeld een tijdelijke ban moet geven. Als “huiseigenaar” van vrijspreker hebben we dit recht maar we zien graag dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid pakt, in ieder geval op deze site ***

   • @Ratio.

    Beste Ratio, dank voor de reactie.

    Heb niet de intentie om deze discussie voort te zetten of iets aan uw redenatie af te doen, maar wil even iets delen over vorm en inhoud:

    Vorm:
    Ik roep geen leider op, maar richt mij tot u als aansprakelijke zaakvoerder, met het pleidooi dat op de man spelen een teken van zwakte is en niet constructief. Het smijten met termen als “narcisme” en “dom” is uitsluitend te tolereren als deze ook beargumenteerd worden. Zo niet, dan is het ordinair schelden en op de man spelen. De emotionele schade die Nico heeft aangericht op mij projecteren is ongerijmd en lachwekkend. Ik constateer dat er geen gedragsregels zijn. So be it. Ben overigens wel benieuwd naar Karel’s mening?

    Inhoud:
    Ik vind het geen “slecht artikel”. Ik schreef dan ook de woorden “redelijke analyse”. Daar komt dan bij dat de redenering inconsistent is. In uw verklaring hiervan (omschakeling) kan ik me prima vinden. Ik zou het totale artikel dan ook waarderen met het cijfer 7 (7/10). Vind het ook een prima initiatief van Karel om het artikel te plaatsen, ben het alleen niet met hem eens dat het een “indrukwekkende” brief is. Een verschil van mening. Da’s alles.

    Peace out.

 2. Veel mensen weten onderhand wel dat er helemaal geen corona pandemie is.
  Waarom zitten we dan allemaal thuis opgesloten, met allemaal regeltjes die nergens op slaan?

  In onderstaande video wordt alles heel duidelijk uitgelegd wat er nu werkelijk aan de hand is, en wat er staat te gebeuren, als er niet snel ingegrepen wordt!

  We zijn, en blijven allemaal wereldwijd gegijzeld tot dat we allemaal gevacineerd zijn!

  https://youtu.be/Cwm3Q6ic6wU

 3. @webmaster : wil je de nieuwe alias van Nico in de gaten houden aub? Hij brengt de website zeer veel schade toe.
  Dan maar even een beperking van de vrijheid.
  Gevangenissen hebben ook een reden en nut.

  • Ah..Dolf..tja… schade lijkt me vrij gering gezien uw beperkingen. Ik zeg thuis blijven geen contacten maken en mits toch dan 1.5 mb afstand houden. O… en appy maakt je happy doen op je telefoon! en prikkie ..wat.. 1 nee 2 je mag de mijne ook hebben.

  • @Dolf. Als je Voight-Kampff bedoelt. Hij is geen nieuwe alias van Nico.

   Trouwens, beste Dolf. Waarom moet de vrijheid van Voight-Kampff beperkt worden en niet die van U? Oproepen tot censuur of beperkingen van vrijheid lossen meestal weinig op en geven meer ellende. Voight-Kampff probeert rationeel tot de essentie door te dringen. Dat hij dat met een confronterende stijl doet is voor velen even wennen. Vooralsnog zie ik geen reden om wie dan ook van de huidige reageerders de mond te snoeren. Ook al zou er enige schade aan de site worden toegebracht. De schade die wordt toegebracht door moderatie is over het algemeen groter.

 4. Persoonlijk is mij duidelijk: corona is eersteklas zwendel en laat zien hoe landen in de wereld geïndoctrineerd en onderdrukt worden door de cabal gecontroleerde politici. (Wereldwijd!!!).

  Maar ga ervan uit dat de corona waar is en geen zwendel, dan zou het hele kabinet en de RIVM onmiddellijk nu moeten opstappen voor het niet adequaat reageren op de crisis toen duidelijk was dat er in china zich een ramp voltrok en Nederland onmiddellijk de grenzen en luchtruim had moeten sluiten. Nederland wist dat vliegen boven de Oekraïense oorlogsgebied gevaarlijk was. Oeps, twee zaken door elkaar gehaald die hetzelfde mislukken aantonen, maar de politiek de verantwoordelijkheid nooit heeft genomen, maar de schuld bij anderen is gelegd en deed alsof de neus bloedt.

  Kabinet Rutte heeft twee keer verzuimd op te stappen. Of was het drie of vier keer? Telt het financieren van ISIS huursoldaten en bombarderen van burgers in Irak (of Syrië?) niet mee?

  Politiek Den Haag heeft feitelijk geen enkel bestaansrecht meer en dient met onmiddellijke ingang afgemaa..op te stappen…Het land dient daarbij terug te worden gegeven aan de burgers en ondernemers die zelf wel kunnen bepalen wat goed en veilig voor ze isven wat vrijheid werkelijk betekent. We hebben geen corrupte politici of ‘machthebbers’ nodig die het land in diepe (economische) ellende storten met hun praktijken.

  • Er waren wederom protesten in Duitsland tegen de lockdown.

   …..”Toch was tijdens dat protest duidelijk dat de woede niet alleen op de politiek was gericht. Een van de organisatoren, IT-specialist Michael Ballweg, gebruikte de demonstratie om openlijk kritiek te uiten op de media. Zo zei hij dat de grote Duitse zenders ARD en RTL eenzijdig en onjuist zijn in hun berichtgeving. Dat schrijft nieuwszender Deutsche Welle
   Michael Ballweg dreigt grote Duitse omroepen geen toegang te verlenen tot demonstraties.

   Volgens Ballweg zetten de nieuwszenders anti-coronademonstranten weg als louter vaccinatieweigeraars of aanhangers van de extreemrechtse groepering Pegida, iets wat volgens de IT-specialist niet klopt. Hij eist dan ook dat ARD en RTL hun, volgens Ballweg foutieve, berichtgeving corrigeren en toegeven dat ze bewust een bepaald beeld rondom de anti-coronademonstranten hebben willen creëren.
   Ballweg neemt het uiterst serieus. ARD en RTL zijn niet meer welkom bij toekomstige manifestaties als ze niet kunnen voldoen aan zijn eisen. Nu al moeten journalisten die met Ballweg willen spreken van tevoren een formulier invullen waarmee ze verzekeren ‘eerlijk, onpartijdig en volledig’ te zijn in hun berichtgeving.

   Ondanks de harde eisen van Ballweg, bleef het protest in Stuttgart voor journalisten nog relatief rustig. Hoe anders was dat een paar dagen geleden in Berlijn. Terwijl een team van de Duitse zender ZDF opnames maakte van een anti-coronaprotest in de Duitse hoofdstad, vielen 15 gemaskerde mannen de groep aan.

   Knuppels
   Volgens Duitse media werden bij de aanval knuppels en metalen voorwerpen gebruikt. Meerdere medewerkers van ZDF raakten daarbij gewond, waarvan sommigen zwaar. Het incident zorgde voor opschudding bij onze oosterburen. Een partijgenoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak zijn afschuw uit…” (RTL nieuws)

   Voor mij duidelijk dat demonstraties tegen vax and chips met alle mogelijke middelen de kop ingedrukt moet worden en er zelfs gemaskerde knokploegen worden ingezet (agenten provocateurs!).

 5. Bete Ratio,

  Ik vind zijn stijl niet confronterend. Eerder paternaliserend en betweterig. Dat jaagt veel mensen weg.
  Laat hem dan toch een stukje produceren wat de oplossingen wel zijn. Dan kunnen we daar verder op bouwen.
  Ik vraag trouwens niet om een ban, gewoon de reacties op zijn reacties gaan genoeg zeggen.
  Zoals je zelf zegt, we zijn al met zo weinigen. Ik ben lang weggebleven vanwege Nico.

  Maar dan als reactie op het stuk.
  ¨Het is tijd voor liefdevolle daadkracht en moed tot burgerlijke ongehoorzaamheid.”
  Ook ik weet dat bloemen in de geweerlopen steken op dit moment geen zin heeft.
  De geschiedenis leert dat alleen vuisten (letterlijk) machtsstructuren veranderen of omver gooien.
  Wat ik echter lees, of wil lezen, is dat de verandering waar veel mensen nu naar snakken, een nieuw fundament nodig heeft.
  Bij de veranderingen van de afgelopen 200 jaar zijn de funderingen en belangrijkste muren blijven staan.
  Wat ik lees is dat de liefdevolle verandering hier korte metten mee wil maken.
  Dit sluit het kapitalisme niet uit maar wel het globale en perverse corporatisme.
  Wellicht sluit het ook geweld niet uit, maar wel het monopolie op geweld.
  “Die weg is niet zonder risico, zelfs niet zonder lijden of dood.”
  Of wellicht is mijn wens de vader van mijn gedachte die iets anders tussen de regels leest.

  • @Dolf van de Klundert.
   Zes vraagjes n.a.v. uw drie stellingen:
   1. “Paternaliserend”, want …?
   2. “Betweterig”, want … ?
   3. “Dat jaagt veel mensen weg”,
   – Hoeveel mensen heb ik weggejaagd en kunt u dat bewijzen?
   – Wellicht heb ik mensen aangetrokken?
   – Wellicht heb ik mensen aan het denken gezet?
   – Wellicht heb ik mensen overtuigd?

   • @Dolf van de Klundert.
    Wat is de reden dat u zich niet bij mij verontschuldigt, nadat uw beschuldiging dat ik Nico zou zijn is gefalsificeerd door Ratio?

  • @Dolf van de Klundert:

   U beweert: “Laat hem dan toch een stukje produceren wat de oplossingen wel zijn.”

   Mijn vragen aan u:
   1. Beweert u hiermee dat ik niet het recht heb om vragen te stellen aan de auteur (die tenslotte publiceert) m.b.t. vervolg op zijn analyse in de vorm van conclusie, strategie, tactiek, plan van aanpak?
   2. Beweert u hiermee dat ik een stukje dien te produceren om te mogen reageren op een publicatie?

  • @Dolf van de Klundert.

   Is het mogelijk dat u projecteert, omdat uzelf peternalistisch bent met uw verzoek voor een ban voor mij; u schreef zoiets als ontnemen vrijheid en gevangenisstraf ??

 6. ….-de -v

  Weg met al deze politieke zelfpijpers die onder de kroon van een zeer machtige 0.001 % elitaire psychopaten richting vix and chips wordt gestuurd.

  “Dan liever de lucht in!”… Armageddon kom er maar in of anders maar een Rocky skyscraper the comet.

 7. @ Vocht Kramp, mijn verontschuldigingen, u bent Nico niet.
  U bent Cartman. Just asking questions.

  • @Dolf van de Klundert:
   In neem aan dat u niet in staat bent om mijn overige vragen te beantwoorden en te laf om dit te erkennen!

 8. @Dolf van de Klundert:
  1. Wie is Cartman?
  2. Niet correct, u stelt geen vraag maar beweert: “Nico, ook ik ben je al heel lang zat.”

  Ik zie geen reden om uw verontschuldingen te accepteren. Declined !

 9. Er blijft ook veel onduidelijk n,l,
  de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’
  Wie handhaaft het boerkaverbod en dus het coronamaskerverbod.
  Of is deze wet inmiddels opgeschort.
  Ik neem aan dat je als je straks in de trein aangehouden wordt een beroep kunt doen op deze wet.

  En van onze (k)östlicher Nachbar
  Warum auch du dir eine Zwiebel in deine Schutzmaske stecken solltest!
  Zwiebeln in deine Schutzmaske? Jawohl! Die sind nicht nur zum Kochen da! Die haben nämlich eine antiseptische und entzündungshemmende Wirkung.

  • en door invoering van het knoflookmasker is de 1,5m gerandeerd haalbaar!
   Hoe simpel kan het allemaal wel niet zijn!

Comments are closed.