Vroeger was de energievoorziening volledig privaat.  Maar zoals gewoonlijk is het ooit toegeëigend door de Staat net als spoorlijnen, wegen etc.  Al zo lang geleden dat mensen zich niet meer voor kunnen stellen dat een vrije markt het veel beter zou kunnen.  Dat de PTT vele jaren hetzelfde model (T65) telefoon leverde en dat na de liberalisering een explosie van mogelijkheden en een daling van de prijzen volgde, zou toch te denken moeten geven.

De energiemarkt is, net als het spoor,  na decennia volledige staatsbemoeienis zogenaamd geliberaliseerd.  20 jaar geleden konden consumenten ‘switchen’ naar een groene energieleverancier. Maar de netwerken zijn nog steeds in handen van de overheid en de transportkosten zijn (dus) steeds hoger geworden.  De prijzen voor de levering zijn door concurrentie wel iets gedaald, maar die extra ruimte werd door de overheid gebruikt om steeds meer belasting te heffen.  Ecotax ed.  De schuld van de hogere energieprijzen werd natuurlijk gelegd bij de vrije markt.  Je verwacht het niet. 


Waar je als Joris Goedbloed helemaal tranen van in je ogen krijgt terwijl je in de door de overheid (but who will build the roads?) veroorzaakte file naar je netto niets opleverende baantje gaat in je onveilige (omdat zwaardere en veiligere autos enorm belast zijn) koekblik, is het feit dat de nationale overheid regionale energiebedrijven – in handen van gemeenten en provincies – heeft gedwongen zich te splitsen in een leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf.  Dat heeft geleid tot rechtszaken aan de Hoge Raad toe.  Wie mocht die dure advocaten en procedures allemaal betalen?  Joris Goedbloed natuurlijk, in de vorm van belastingen richting nationale overheid en minder dividend voor de regionale overheden waardoor zijn belastingen (of energietarieven) aan die kant ook omhoog moesten. 

De eerste Wet van Hijseenberg luidt:  “als er een ministerie voor is gaat het mis.”  Dat gaat hier zeker op.  Er zijn zelfs meerdere ministeries bij betrokken dus missers gegarandeerd.  Zo is er een Energiekamer die valt onder Ministerie Economische zaken en valt ‘TenneT’ onder het ministerie van Financiën.

TenneT moet zorgen voor het hoogspanningsnet in NL.  Maar daar zaten een paar jaar terug een paar ambtenaren baasjes die boven de Balkenende norm betaald kregen en als dank hebben ze een te grote broek aan getrokken en Joris Goedbloed opgezadeld met een enorme kat in de zak.  Ze hebben een deel van het Duitse netwerk gekocht.  Daarmee werd Tennet de eerste grensoverschrijdende netbeheerder en moet Nederland nu betalen voor de Duitse ‘Energiewende’, want met al die windmolenparken en zonneparken wordt het net instabiel en moet er flink meer geïnvesteerd worden. 

Maar het wordt nog gekker, door al die subsidies – belastinggeld – op groene stroom is er nu af en toe teveel capaciteit bij genoeg wind en zon (en centrales die je niet kan terugregelen) en krijg je negatieve stroomprijzen!!   Dus gaat er nog meer belastinggeld naar de eigenaren van windmolens om die krengen af te schakelen.  Bij negatieve prijzen worden sommige grootverbruikers betaald om meer energie te verbruiken. Klinkt allemaal erg duurzaam en iets waar je zonder overheidsbemoeienis niet snel op uit zou komen. Analoog aan negatieve rentes. 

Mocht u horen jubelen in de kwaliteitskranten dat er subsidievrije windmolenparken neergezet worden, bedenk dan dat de kosten voor de aanpassingen aan het net, bijvoorbeeld trafo’s op zee‘gesocialiseerd’ worden.  Voor niets gaat de zon op.  Over biomassa worden nu brandbrieven aan de SER gestuurd.  Het lijkt er op dat NL een beetje wakker wordt, mogelijk door de docu van Michael Moore.  NL van het gas los is helemaal van God los. Een van de schoonste energiebronnen. Andere landen subsidiëren het overschakelen naar gas en de transportverliezen (= energie verspilling) bij gas zijn slechts 1% terwijl het bij elektriciteit vele malen hoger is (5%).

Dit interview met professor Berkhout over de wetenschap en het klimaatbeleid is erg goed en ontluisterend.  Wetenschappers die bang zijn voor hun carrière, politiek die maar door stoomt op basis van slechte wetenschap/foutieve modellen.  Professor Berkhout zegt: “NL klimaatbeleid slaat helemaal nergens op”, “biomassa/ hout verstoken ongezond /meest vervuilend en hypocriet”.  De wetenschap is helaas gecorrumpeerd geraakt, de MSM doet haar correctieve taak niet en wakkert het fear verder aan en politici zitten tot hun nek in een irrationele ‘Escalation of commitment’ bias.  Dat zien we nu ook met corona, daar is het in korte tijd helemaal uit de hand geëscaleerd qua waanzin beleid zoals Professor Capel in dit interview uiteenzet. 

Hijseenberg, juni 2020

26 REACTIES

 1. “Het spoor” was vroeger in private handen. Maar toen het wegverkeer gemeengoed werd, werden veel lijnen verlieslatend. Uiteindelijk dreigde de boel helemaal failliet te gaan, waarna de overheid “in het algemeen belang” de lijnen nationaliseerde en onderbracht in de NS. Later werden beheer en exploitatie van de spoorlijnen gescheiden en ondergebracht in NV’s; een van de redenen waarom veel burgers denken dat de spoorwegen geprivatiseerd zijn, ondanks het feit dat de Staat enig aandeelhouder is. De andere reden (dat burgers dit denken) is dat de verlieslatende lijntjes geëxploiteerd mogen worden door derden, terwijl het hoofdnet al vele decennia is gegund aan de NS. Draait er iemand verlies? Dan gaan er miljarden euro’s per jaar heen. Opgehoest door de automobilist trouwens. De trein is zó 1895, dat ik niet denk dat het spoor zonder subsidies nog enig bestaansrecht zou hebben.

  • Als iets zonder subsidie niet kan bestaan betekent dat dat mensen er vrijwillig niet voor zouden betalen.
   Daarmee heeft alles dat zonder subsidie niet kan bestaan geen enkel bestaansrecht.

   Waarmee meteen is vastgesteld dat de overheid geen bestaansrecht heeft: een parasitaire kaste van bijna 1 miljoen mensen, die zichzelf subsidiëert met geld dat ze van de productieven, die ze iedere dag meer problemen bezorgt, heeft afgeperst.

   Belasting is Diefstal, Subsidie is Heling. De staat is een misdaadsyndicaat. #PubliekeMafia

   #AbolishTheState

  • De spoorwegbubbel was ook een beetje de internet bubbel van zijn tijd. Dus in een hype veel infrastructuur bouwen. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar het zou met niet verbazen als genereuze kredietverstrekking en garantie door een clubje mensen met een license to kill daar ook een rol bij speelde.

   • Dat laatste klopt zeer zeker: de Staat bepaalde dat heel Nederland bereikbaar moest zijn, omdat “we” achter liepen op landen als Engeland (duh). In de wet werd de staatsaanleg van tien Staatslijnen vastgelegd naar alle delen van het land, die werden geopend tussen 1863 en 1873. Elke staatslijn werd aangeduid met een letter; A t/m K (tien lijnen). Vanzelfsprekend werd de licentie om er op te mogen rijden vergeven aan de particuliere Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) die in 1863 werd opgericht. Ik heb al mijn eindeloze kennis overigens van Wikipedia, dus dan is het waar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_spoorwegen_in_Nederland

 2. Ik werk voor een regionaal netbeheerder en kan je vertellen dat er keihard gestuurd wordt op kostenbesparing. Onze CFO was het er volledig mee oneens dat de stijging van de kosten aan oa de consument, welke volledig onnodig waren, volledig werden gebruikt steeds hogere percentages winst als divident uit te keren aan de aandeelhouders welke de gemeenten en provincies zijn.

  Ik ben daarom lid geworden van de financiele commissie in de OR en zat maandelijks met deze CFO om tafel. Wij hebben ons keihard gemaakt om de 100% afdracht terug te brengen naar 50% waar we deels de netten betrouwbaarder en efficienter mee konden maken (dus nog lagere kosten op langere termijn met hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid) en lagere kosten.

  Het enige wat de gemeenten en provincies willen is maximale winst. Nu ruim 25%, toen lager. Dit initiatief heeft hem de kop gekost. De ja knikker die er voor in de plaats kwam heeft er mede voor gezorgd (er waren ook andere redenen) dat ik ook mijn positie afstond.

  De transport van energie in Nederland kan, als je btw, maximale monoplie winst en de gefaalde slimme meter uitrol meeneemt in je berekening een kleine 50% lager zijn dan het nu is.

  Dit zal nooit gebeuren want dan moeten de belastingen omhoog en het falen van de slimme meter moeten worden erkent (en is te laat om die kosten te voorkomen want de uitrol is bijna klaar).

  Het is zo jammer dat een natuurlijk monopolie als regionaal netbeheer zo schaamteloos wordt gebruikt om aan basically belastingheffing te doen zonder het belasting te noemen wat het echt is.

  Echter, zoals Enron heeft aangetoond, is het corporatistisch markt model ook geen oplossing want die doen aan nog ergere zaken zoals bewust energie tekorten veroorzaken voor nog meer winst. Net zoals Standard Oil van Rockefeller.

  Wat wel de oplossing is? Ik denk een stichting zonder winst oogmerk.

  Tot slot, kleine nuance op dit stuk. Fossiele energie centrales zijn zeker schaalbaar. Je kan ze op- en afschalen zonder problemen. Het enige wat je niet kan doen is ze uitzetten. Ze moeten een bepaald minimum handhaven.

  Een gaaf experiment welke wij gaan uitvoeren deze zomer is het dual use maken van het gas netwerk. Als de zonnepanelen te veel energie produceren wordt deze opgeslagen in waterstof. Deze waterstof vervangt gas dan in het gasnet om zo meer energie zelfvoorzienend te zijn als Nederland. Iets wat decentrali9satie bevorderd en waar ik voorstander van ben.

  Het meer dan jammere van winstmaximalisatie door de aandeelhouders (en dat geldt ook voor private ondernemingen die aandeelhouders maximalisatie ook als top prioriteit hebben) is dat het het innovatie vermogen van de desbetreffende organisatie drastisch remt.

  Als de regionaal netbeheerder waar ik voor werk niet zo belachelijk veel moet betalen aan de aandeelhouders, btw etc was de energie transitie veel verder. De manier wat wij zien als oplossing is totaal decentraal. Volledig gebaseerd op vraag en aanbod en totaal transparant. Oh en zonder achtelijke speculatie waar consumenten de dupe van zijn.

  De enige reden waarom dit niet wordt gedaan is dat het indirecte belasting heffing veel belangrijker wordt gevonden door onze machthebbers.

  Het punt dat we de netten moeten upgraden en dat de kosten worden gesocialiseerd ben ik overigens met de auteur van dit stuk eens. Ik zou ook wel een warm pleidooi willen houden om windmolen parken op de noordzee af te schaffen. Echter, zonnepanelen op daken juich ik toe vanwege de decentralisatie welke mensen dus meer empoweren.

  Is een beetje lange reactie geworden welke vrijspreker prima mag posten als tegengas op dit stuk om de discussie verder te voeren. Want is een balangrijke.

  groeten Hugo uit Utrecht

  • “Echter, zonnepanelen op daken juich ik toe vanwege de decentralisatie welke mensen dus meer empoweren.” Dat doen ze niet. Salderen gaat op de schop. Je krijgt als producent straks geen cent meer voor je geproduceerde stroom. Plus mensen met zonnepanelen op hun dak zijn/worden concurrent van elkaar. Daar ga je met je prijs. En als je panelen niet produceren moet je energie inkopen. Daar sta je met je empowerment. De slimme meter is geen faal. De slimme meter komt alleen nu nog niet tot zijn recht. Het ding dient niet alleen “het uitlezen op afstand”. Straks kan je stroom kopen van je buurman. Straks kan je stroom kopen op momenten dat het goedkoop is. Sommige laadpalen doen dat al. Op die manier kan je fluctuaties opvangen. Energiecentrales die op gasmotoren werken, kan je misschien wel afschalen, maar dat gaat ten koste van het rendement. Die motoren draaien op toerentallen die het beste rendement opleveren. Gas terug of gas bij verslechter het rendement. Beter is een motor geheel af te zetten. Maar dan is de productie wellicht te laag. Zo eenvoudig is het allemaal niet.

   • In Engeland en Amerika is het al gebruikelijk dat je je zelf opgewekte stroom opslaat in accu’s. Het is een dure grap, vandaar dat het in Nederland nog niet interessant is, ivm die salderingsregeling. Mijn eigen voorspelling is dat het ook nimmer een vraagstuk gaat worden. Ik vermoed namelijk dat veel autofabrikanten hun auto-accu’s ter beschikking gaan stellen voor thuisopslag van zonne-energie. Overdag slaan je panelen dan de energie op in je auto, des avonds verlicht je je huis en kijk je er TV mee. Vanzelfsprekend zullen onze Wijze Leiders ecotaksen missen en er iets op verzinnen je toch te belasten.

  • Peter, precies. Neem een powerwall en maak zoveel je eigen stroom op. Neem airco. Rijd op stroom. Alleen geeft dat weer meer vervuiling in de vorm van herrie, productie en transport. En dus schieten we er milieutechnisch niet zo veel mee op. Dat wel.

   • Bertuz, die groen golf is niets anders dan een extra consumptie impuls..ik zit serieus te denken aan een 6 in lijn ipv elektrisch, mogelijk waterstof maken met de elektra?

  • Wat een interessant kijkje achter de schermen! Ik wil je uitnodigen het artikel nóg langer en diepgaander te maken en dit in te zenden naar info@vrijspreker.nl

  • Dus je hebt een stel graaiers met een monopolie en de oplossing die je hebt bedacht is niet stoppen het monopolie te verdedigen met overheidsgeweld, maar de rechtsvorm waar ze in zitten veranderen (stichting zonder winstoogmerk). Dan worden ze opeens wakker met het idee: “Verrek, vandaag hoef ik niet meer te graaien. De prijzen kunnen omlaag”. Misschien de Nederlandse staat ook een stichting zonder winstoogmerk maken, kunnen de prijzen ook omlaag. Oh wacht ze maken al verlies en ze graaien een steeds groter deel van de economie bij elkaar.
   Dit terwijl talloze bedrijven met winstoogmerk, zoals genoemd in het artikel, voor steeds betere telefoons voor scherpere prijzen hebben gezorgd. Hint (die hebben geen monopolie)

  • @ een oude bekende. Mbt zonnepanelen en accu’s. Er zijn best wel wat video’s van mensen die “off grid” leven. Met name in Noord Amerika. De ontwikkelingen van zonnepanelen en accu’s gaan snel. Als je dan op hout stookt, en een generator hebt, ben je zelfvoorzienend. Ik weet niet hoe toekomstbestendig het net is. Het kan best zo zijn dat je in de toekomst als zelfvoorzienende een hogere betrouwbaarheid hebt dan dat je van het net afhankelijk bent.

   • Off grid leven is op zichzelf genomen geen probleem. Maar ik wed dat mijn buren uit hun dak gaan als ik een generator in mijn tuin zet en die een flink deel van de winter volop laat draaien. Om maar iets te noemen.

  • @Hugo Dank voor je reactie. ***Het meer dan jammere van winstmaximalisatie … is dat het het innovatie vermogen van de desbetreffende organisatie drastisch remt*** In een vrije economie is een dergelijke vorm van winstmaximalisatie economische zelfmoord. Stel je voor dat Philips, BMW en Siemens stoppen met innovatie. Geen nieuwe medicijnen ontwikkelen, geen nieuwe automodellen, geen nieuwe medische apparatuur. Dan zijn ze in een paar jaar verdwenen. Vinden aandeelhouders niet leuk want die verliezen aandeelhouderswaarde. Dus dat gebeurt niet. In een beschermde markt met staatsmonopolies is dit wel het geval. Daar kan je door op R&D en investeringen te besparen juist extra winst realiseren. Zonder dat de aandelenkoers daalt. Het gedrag van gemeentes is volledig rationeel. Net als de gedachte procario te heffen voor kabels en leidingen door de gemeente.

  • @Hugo. Ik kan de persoonlijke details uit je inzending halen. Je kan er eventueel door in de problemen komen. Daarnaast kan je inderdaad mailen naar info@vrijspreker.nl als je een stukje wil insturen. Bijvoorbeeld over de toenmalige gedachte van gemeentes van precario op leidingen in hun gemeente. Je kan ook wijzen op de gemiste vooruitgang, projecten die niet mogelijk zijn door de winstafdracht. Ik kan plaatsing niet garanderen. Persoonlijke aanvallen of afrekeningen, daar doen we bijvoorbeeld niet aan.

 3. “Het is zo jammer dat een natuurlijk monopolie als regionaal netbeheer zo schaamteloos wordt gebruikt…”

  Nee hoor, dat is volledig confrom verwachting.

  “Echter, … , is het corporatistisch markt model ook geen oplossing want die doen aan nog ergere zaken zoals bewust energie tekorten veroorzaken voor nog meer winst.”

  Daarom heb je concurrentie nodig, meerdere aanbieders die strijden om de gunst van de consument. Dat is totdat we allemaal onze private, mobiele kerncentrale hebben. Dan hebben we dit inefficiente gefruttetrut niet meer nodig.

 4. @bertuz,

  We verschillen in de definitie van empoweren denk ik. Ik denk dat het zeker empowered maar dat oa de salderings regels een van de reacties zijn uit het systeem om die empowerment de nek om te draaien. Als je het zo bedoeld, eens.

  Je andere reactie tegen zonnepanelen. dat ze concurrentie veroorzaken snap ik niet. Als het niet meer rendabel is om meer zonne energie te genereren moeten die uit de markt gedrukt worden om een gezond energie landschap te behouden.

  Met je laatste opmerking ben ik het eens. Het is zo simpel niet. Ik kan een boek schrijven over dit thema maar wilde slechts een post maken (smile).

  De slimme meter is verkocht als een methode om ca 2.5% energie te besparen bij klein verbuirkers. Dan zou het de kosten net dekken. We weten nu dat de werkelijke besparing op zijn best 1% is.

  groeten,
  Hugo

  • Er laten nog steeds mensen panelen op hun dak leggen. Die zijn en worden elkaars concurrent. De situatie wordt nog vervelender als de salderingsregeling eraan gaat. Plus er gaan twee tarieven gehanteerd worden. Eentje voor 24/7 stroom en eentje voor af en toe stroom. Het eerste type wordt hoog. Het tweede type laag.

   • Zodra je aan het net terug levert, word je concurrent. Je merkt er nu alleen nog niets van. Om meerdere redenen. Je krijgt voor de terug geleverde stroom de zelfde prijs die je moet betalen voor de afgenomen stroom. En dat is omdat de overheid dat zo bepaald heeft. Als de markt het voor het zeggen had gehad, had je waarschijnlijk al niet veel geld meer voor de geleverde stroom gekregen. De rekening voor dit beleid wordt neergelegd bij de energieleveranciers en de netwerkjongens. Straks moet je als je terug levert ook BTW gaan afdragen. Immers je mag ook BTW terug vragen. Met een slimme meter kan dat ook. Immers je kunt de hoeveel terug geleverde stroom aflezen. Mensen met een oude meter gaan straks fictief voor de BTW worden aangeslagen. En die gaan dan allemaal alsnog over op een slimme meter. Mensen met zonnepanelen zijn elkaars concurrent alleen ze merken het nog niet. Er gaan al geruchten dat je straks nog maar twee cent voor terug geleverde stroom gaat krijgen.

  • Dat weet ik niet hoe die meter verkocht is. Maar de meter gaat meer functies vervullen. Dat verzin ik niet. Dat is voor een ieder toegankelijk info. Er staat ons nog veel te wachten. En vermoedelijk zijn de ideeen erachter al oud. Ook worden de continenten met elkaar verbonden zodat een land dat in het zonnetje ligt stroom kan leveren aan een land in de schaduw.

   • Over een niet te lange tijd worden er op huizen standaard zonnepanelen geplaatst. En echt erg is dat niet. Als straks alle continenten met elkaar verbonden zijn, is er altijd wel een afnemer te vinden voor mijn surplus en vice versa. Mocht er toch nog een verschil overblijven dan sla ik dat wel op of in mijn powerwall of in mijn elektrische auto of maak het zelf wel op. Zal dit systeem het milieu dienen? Wie weet. Ik denk dat het antwoord op die vraag afhangt van de criteria die men (dan) stelt. Zelf denk ik van niet. Ook dit systeem zal leiden tot meer consumptie en dus tot vervuiling.

 5. @Een oude bekende

  Je post klopt en daar zijn wij in NL als netbeheerders ook mee aan het experimenteren. Tot nu toe, zover ik weet, op wijk niveau.

  Netbeheerders zijn ook aan het omvormen naar system operators. Niet meer netbeheerders. De transparantie die dit model vereist is 100%. Geen gein. We weten near real time wat de elctra consumptie is. 15 minuten interval. Nu is er op huishouden nivo nog de optie om je data niet te delen (en doen ze echt niet als je bezwaar aantekend).

  De grote jongens die het echte verbruik verbruiken worden al jaren en jaren near real time gemonitord op hun energie verbruik. Waarom? Omdat ze weten dat als dat niet gebeurt de business instort want geen zekere energie levering. Waarom misbruikt de staat dat niet? Omdat zonder dat geen belastingen van hen.

  Geen gein, er zijn in NL proef gemeenschappen welke bijna volledig energie neutraal zijn. Er zijn verbindingen met het reguliere energie net voor je weet maar nooit welke gebruikt zijn.

  groeten Hugo

 6. Hi Ratio,

  Ik dank je voor je zorgen om mijn privacy. Ik voel me goed bij de details welke ik hier deel en kan je vertellen dat intern er veel heftigere anti geluiden zijn en zijn geweest dan welke ik post en zal ze hier niet posten. De shit rondom precario ken ik. Een andere belasting welke we niet anders kunnen dan doorbelasten aan onze klanten.

  De regionaal netbeerders hebben niet zonder reden een rechtzaak aangespannen om die van tafel te krijgen (net zoals waterleiding bedrijven, KPN etc). Uiteraard verloren.

  Dit toont wel aan dat de staat (en indirect de EU) steun verloren heeft en dat is goed. Waar we als vrijheid liefhebbers voor op moeten passen is BLM spul.

  Wees wel bewust dat hervormen van het energie systeem (let wel, niet belastingen etc) in gang is gezet. Je krijgt super goedkope energie als het flink waait en de zon volop schijnt. Redelijk duurder als of de zon of wind er niet is. Heel duur als beide er niet zijn. Daar zal baseload fossiele centrales, denk ik, altijd voor zij. Om de extreme pijn weg te nemen.

  Dat is hoe ik zie dat het zal worden. Uiteraard kan het anders worden als de politiek van gedachten veranderd maar dat denk ik niet…..

  groeten,
  Hugo

 7. @Youp

  Ik wil niet lullig doen maar met energie distributie is er geen concurrentie mogelijk. Als je denkt dat je ooit een mini kernreactor kan kopen en dan je vrije leven kan leven. Succes! Ik hoop met je mee maar denk dat dit niet in mijn leven zal plaatsvinden.

  De economie is voornamelijk energie. Het bedrijf waar ik voor werk doet aan energie distributie. Het befrijf waar ik voor werk doet decentrale oplossingen. Of je al dan niet gelooft in global warming maakt niet uit.

  Nu is je energie afhankelijk van de Dollar. Aka Amerika / the US. Wat wij aan het doen zijn is. deal with your neighbours. Als je in een windstille zeer bewolkte tijd je auto opladen. Ja, das duur. Als het zonnig is en lekker winderig, super goedkoop.

  Oh, dat is unacceptabel maar speculaten en weet ik veel welke andere machten in de energie markt die dezelfde prijs veranderingen NU veroorzaken is prima.

  Decentralisatie please. Netwerk operators blijf je nodig hebben om een vrije mark te creeren waar er natuurlijke monopolies zijn. Dit aangezien ik geen push back heb gekregen. Dank voor dat inzicht (smile)

  groeten,
  Hugo

  groeten,
  Hugo

Comments are closed.