Onder het mantra “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” is het draagkrachtbeginsel een van de pijlers van ons belastingstelsel. Progressieve belastingen vinden een groot draagvlak in de bevolking, zelfs onder velen die zich schoon van socialistische sympathieën wanen.

Misschien wel even breed gedragen is de kritiek op internationaal opererende bedrijven die slim gebruik weten te maken van wet en regelgeving om die belastingen te ontduiken. In het neoliberale tijdperk van bezuiniging en belastingverhoging weten de multinationals de dans echter steevast te ontspringen en is het de vermogende burger, de mkb’er, degene die zijn of haar kop boven het maaiveld uit durft te steken die het juk moet dragen.

Sven rekent in deze opname af met de wassen neus van het draagkrachtbeginsel en toont de geveinsde solidariteit voor wat zij werkelijk is: de vernietiging van daadkracht.

Links:

Totale vermogen rijkste Nederlanders blijkt dubbel zo hoog als schatting

Bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel gepresenteerd

Bron: eenoorlogreedsverloren.nl

ShutR

54 REACTIES

 1. Ik heb er toch wat moeite mee. Dat hij op het einde waarschuwt voor wat ons te wachten staat. Honger en dood. En dat als we niks doen. We dat misschien ook verdienen.

  Maar dat zegt uitgerekend een persoon. Die veel kennis heeft. En welbespraakt is. Alleen de rode stropdas mist om als leider op te staan En misschien moet die jongen wat vaker mediteren om rustig te blijven. En als hij teveel op dreef raakt verdwaalt hij soms in moeilijke woorden. Maar hij zou lid kunnen zijn van een clubje wijze mannen om ons door verandering te loodsen.

  Want voor de meeste van ons is het niet denkbaar of haalbaar om met het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Je moet dat wel kunnen.

  En het gaat me steeds een beetje meer tegenstaan. Dat mannen die dat wel kunnen. Dan wel lopen te waarschuwen. Maar dan niet hun alles geven anderen mee te nemen in een daadwerkelijke tegenbeweging / verandering. Het is slechts weinigen gegeven die taak op zich te kunnen nemen.

  Ik zal u vertellen. Ik heb binnen mijn bereik en tot op mijn tenen alles gegeven. Dus van onderaf is de aarde bewogen. En ik reik naar de top uit om een nieuw systeem rond te maken. En ik denk dat er zo velen zijn. Gebeurt dat niet. Dan gaat de aarde rotten

  Alleen maar filmpjes maken wat er mis gaat en zelfs zeggen dat dood wellicht verdient is als ik niks doe vind ik onder de maat.
  Ik begrijp wie het zegt. En ik neem het u niet kwalijk. Maar het is niet eerlijk. U weet denk ik niet goed wie u tegenover u heeft. En ik durf te zeggen. Ik ben representatief voor een heel deel van de Nederlanders. Dat weet ik omdat ik veel omzwervingen heb gemaakt. En nu kwalificeer als conservatieve libertarier. Ik weet niet of zoiets in de boeken bestaat. En of dat een vast gegeven is. Maar ik ben het. En zet mij tevens in op herstel van de alfa man. En daarmee terugdringen van het vrouwelijk kwaad. Dat is geen keus. Dat gaat gewoon zo. Ik deed ook liever een cursus haken.

  Mensen zijn verdwaald. En ze weten er klopt iets niet. Maar er wordt zoveel zand in de ogen gegooid. Ze kunnen niet meer de vinger erop leggen. Kunnen ze dat wel dan wordt de kleine man meteen in de kiem gesmoord. Of door verwerping vanuit de eigen omgeving. Of door de adder in het gras van bovenaf.

  Als ik dat in een paar jaar tijd allemaal signaleer. En vervolgens u telkens voorbij zie komen. Begrijpt u dan dat ik niet begrijp waar u bent?

  Zoals u zijn er meer. Wees gerust u bent niet de enige die de verkeerde positie heeft. Maar heroverwegen is met spoed geboden.

  En het is niet zo moeilijk als het lijkt if you are up to it.
  Er moet dus gewoon een groepje afgevaardigden naar Den Haag om daar de boel plat te leggen. Er hoeft niet veel te gebeuren. Bijna alles kan afgeschaft worden. Uw woord is uw wapen. En als u zegt dat wij moeten steunen met actie dan komen wij. Is dat met zulke intellectuele capaciteiten nu echt zo’n grote stap?

  Tenzij natuurlijk de naam van uw kanaal uw stellige overtuiging is. Dan heb ik u verkeerd beschouwd.

  • Waar komen al die agenten en boa’s opeens vandaan. Waarom interviewt niemand ex minister Bruins die niet met de leugens kon leven en een burnout simuleerde. Het gaat om het uitroeien van mensen, deze regering en die van andere landen denken dat ze bij de 500 miljoen horen die mogen blijven leven. Is niet zo want die gaan het eerst tegen de muur want weten te veel. Als jullie denken dat het nu erg is kijk maar over twee maanden. Lees het verdrag van Lissabon, 4300e boete en 2 maanden cel verbleken bij wat er gaat komen. Daar gaat het om, discussies en mooie verhalen daar is het al lang te laat voor. Geniet nog maar van deze zomer voor zover als het gaat, over 2 maanden herkennen jullie Nederland en de wereld niet meer.

  • @MvL. Sven is een conservatieve eindtijd profeet. De volwassene welbespraakte variant. Eindtijdprofeten. Net als alle mensen ooit van de club van Rome, en alle mensen die beweren dat we aan global warming ten onder gaan. Of de onvermijdelijke kernoorlog. Eindtijd profeten negeer je. (ook al luister ik soms toch stiekem naar Sven en vond ik dit op punten een goede video)

   Den Haag platleggen is vergeleken wat daarna komt niet zo moeilijk. Als ik ervan uitga dat met Den Haag platleggen een opstand bedoeld wordt. Want de politieke weg bewandelen middels nieuwe partijen betekent gewoon dat er naast het FvD en de PVV en na de CP/CD een nieuwe partij wordt gedemoniseerd en buitengesloten. Het duurt heel lang voordat de buitengesloten partijen samen 50 of zelfs 75 zetels winnen. En dan moeten ze het daarna nog eens met elkaar weten te vinden om een coalitie te vormen…

   Een opstand / revolutie is zinloos want iedere revolutie wordt gestolen. Waarschijnlijk door de ambtenaren. Of de antifa. De groep die goed georganiseerd is, en ook geweld kan toepassen, die steelt de revolutie. Pas als een meerderheid libertarisch denkt kan er iets moois ontstaan. Anders verandert er niets en is alles nog steeds op agressie en geweld gebaseerd. Voorlichting / werken aan bewustwording is de enige realistische actie in deze fase.

   • Ratio, goede reactie.

    M.u.v. deze zin: “Pas als een meerderheid libertarisch denkt kan er iets moois ontstaan.”

    Antwoord: hoe groot deze groep ook is, zij gaat vakkundig en in no-time gesloopt worden door de macht en kracht denkers. Ik hoop dat je een andere bezigheid hebt naast het libertarisme, anders ziet het ernaar uit dat je een verloren bestaan aan het leven bent.

 2. @MvL
  De ochtendploeg meldt zich.

  U geeft een goede en uit het hart gegrepen introductie. Hieraan geef ik vervolg met een kandidaat profielschets.

  Als eerste dienen we de opdracht van die kandidaat te omschrijven:
  De kandidaat gaat m.i. het dominante top-down en centraal geleide machtssysteem van politieke aristocratie en economische oligarchie breken en hervormen tot volksgezag dat lokaal is georganiseerd en bottom-up wordt aangestuurd.

  Met deze richting (vertrekpunt en doel) zien we meteen dat deze kandidaat een proces gaat doorlopen dat in drie mijlpalen neerkomt op: slopen, hervormen en beheren. Dus we hebben een sloper, een hervormer en een beheerder nodig.

  Deze verschillende vormen van aanpak brengen ook verschillende vormen van dynamiek met zich mee; dus verschillende persoonlijkheden. Bovenal geldt dat de klus een technocratische aanpak vergt, maar dat de menselijke factor de doorslag gaat geven. Dus, we zoeken een kandidaat die gekenmerkt wordt door multiple personality order, met competentie in organisatie, met levenservaring om deze klus te klaren en tijd om hieraan te werken.

  Kortom, onze kandidaat moet:
  Niets anders om handen hebben;
  Een strategie hebben;
  De strategie kunnen vertalen naar een actieplan;
  De strategie kunnen ondersteunen met tactiek;
  Geëngageerd zijn met politiek en economie;
  Juridisch gevoelig zijn;
  Procesmatig kunnen denken;
  Focus en geduld hebben om het plan over jaren te verwezenlijken;
  In staat zijn om een organisatie op te zetten;
  Rationeel (materie) en empathisch (mensen) zijn;
  Medewerkers aan zich kunnen binden;
  Overtuigingskracht hebben;
  De strategie kunnen vertalen naar sound-bites;
  In staat zijn om emoties te controleren;
  Abstract kunnen denken en praktisch kunnen handelen;
  De hoofdzaken van de bijzaken kunnen onderscheiden;
  De details beheersen (de duivel zit in het detail);
  Bereid zijn om fysieke risico’s te lopen (aanslag Janmaat en moord Fortuyn);
  Bestand zijn tegen demonisering en valse laster;
  In staat zijn het hoofd te bieden aan de media van tv, print en web;
  De Engelse taal beheersen om internationale relaties aan te gaan;
  Bereid zijn om veiligheid van familie te riskeren;
  Gevoel voor humor hebben.

  Dus, onze kandidaat dient een authentiek charismatisch persoon te zijn die zijn/haar eigen plan uitvoert. Onze kandidaat is dan ook een competent persoon op leeftijd die in een complexe omgeving kan functioneren en op missie is. Kan me voorstellen dat hij/zij solitair woont en leeft daar deze klus full commitment met zich meebrengt. Hij/zij zal enorme risico’s aangaan maar zal bij nederlaag vrede hebben met verzet tegen slavernij en bij overwinning de voldoening van een waardig bestaan voor het Nederlandse volk. Deze klus gaat zijn/haar magnum opus worden op deze ondermaanse wereld. “You will ride life straight to perfect laughter” (Bukowski).

  En wat de financiën betreft.
  Dit dient vooraf geregeld te zijn. Volledig. Uiteraard dient de financiele slagkracht van de organisatie groot te zijn. Dit om de slagkans te vergroten (niet gedwongen om voortijdig af te haken), maar vooral om niet afgeleid te worden door financiele besognes.

  Kortom, de klus is te doen met een redelijk kans op succes als aan alle voorwaarden is voldaan. Het gegeven dat een nieuwe organisatie (van eerzame burgers) het moet opnemen tegen een bestaande organisatie (van psychopaten) is nog wel even een aandachtspuntje.

  Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om dit concept te wijzigen en/of aan te vullen?

  En tenslotte… welke rol ziet u voor uzelf weggelegd?

  • “Dus, onze kandidaat dient een authentiek charismatisch persoon te zijn die zijn/haar eigen plan uitvoert.”

   Inderdaad, alleen een populist met de juiste intenties kan dit werk aan.

   Dit soort mensen is dun gezaaid, en gemakkelijk onschadelijk gemaakt. Het systeem wil dit soort mensen niet en heeft vele manieren ontwikkelt om ze te neutraliseren.

   • Rien, eens.

    Dit onderwerp valt m.i. binnen de activiteit tactiek.

    Ik stel dan ook nogmaals dat de activiteiten strategie en tactiek de succesfactoren zijn van de missie. Het is dus meteen duidelijk dat de tactische component vanaf de start georganiseerd dient te zijn.

    Ben ook geneigd om de twee activiteiten van strategie en tactiek uit elkaar te trekken, ondanks het gegeven dat ze in elkaars verlengde liggen. Dit vanwege het versterkende interactie-effect.

    Wat betreft jouw argument van onschadelijk maken van de leider; dit argument wordt zonder meer aanvaard. Ik denk dat een goede voorbereiding in combinatie met een sterke bezetting essentieel zijn om de leider en de missie te beschermen.

    Een goed voorbeeld van tactiek om niet de leider te slopen, maar de medewerkers rond de leider hebben we gezien bij ON en Trump. Bij de eerste tegenwind was ON notabene zelf bereid om twee medewerkers op te offeren (Haye van der Heiden en Ybeltje Berckmoes). De tactiek van de leider isoleren zagen we bij Trump met het elimineren van Flynn en Bannon.

    Kortom, de tactische kracht dient de beste te zijn die op de markt te koop is en ook nog idealistisch te zijn.

 3. Welk een verheugende reacties.
  Eindelijk geen richtingenstrijd maar een opzet naar een plan van aanpak.

  • Beste Raimond V.

   Wat betreft eisenpakket; dat klinkt zo opgelegd, zo van bovenaf. Ik zie het toch meer als eisen die voortkomen uit de situatie en waaraan wij ons dienen aan te passen om te ontsnappen. Zeg maar; Des te exacter het beeld, des te groter de kans op succes.

   Wat betreft uw religieuze insteek. De aristocratie wil u graag laten geloven dat oppositie een kruisgang gaat worden. Ik benader de situatie niet spiritueel, maar praktisch. Anders gezegd, deze situatie is door mensen geschapen en dient dan ook door mensen opgelost te worden. Indien we deze complexe zaak terugbrengen tot de essentie komen we uit op drie factoren die een een aanzet vormen; waarde, organisatie en poen. Waarde is m.i. iets waar je waarde aan hecht en bij schending ervan bereid bent voor te vechten en te sterven. De rest is technisch afhandelen, indien alles goed is voorbereid.

   Wat betreft uw afbeelding; het wordt inderdaad scheren langs de afgrond. De associatie met de gek zie ik dan weer niet. Wat mij betreft zou ik de relatie willen leggen met zelfrespect. En als libertarier zou dat u toch aan moeten spreken; geen zelfbeschikking zonder zelfrespect. Onderduiken kan natuurlijk ook, als is het dan wel met een naald in je arm.

   Uiteindelijk dwingt deze situatie ons tot slechts een enkele keuze; slaaf zijn/worden of niet. Ik ben van mening dat de keuze vrijheid dermate beperkt is dat een keuze tussen slavendom of vrijheid al te ruim gesteld is.

   Nadat de keuze voor vrij man is gemaakt, wordt de weg onbestendig. De kans dat onze kandidaat het er niet levend af brengt is natuurlijk levensgroot. Echter, ook hier wordt de keuzevrijheid aanzienlijk ingeperkt daar het hier niet handelt om leven of sterven. Het is doodeenvoudig, vroeger of later dood.

   Het heeft ook wel iets avontuurlijks om je lot in eigen handen te nemen. En, wat natuurlijk ook niet te veronachtzamen is de mogelijkheid dat lichaam en geest samenkomen onder existentiële dreiging, en één wordt. Het is zoiets als dansen met de Goden. Het gevoel dat je leeft is meer aanwezig in een levensbedreigende situatie dan al consumerend in de koopgoot.

   Dit zijn zo enkele overpeinzingen die vanzelfsprekend ook met onze kandidaat gedeeld kunnen worden. In ieder geval dank voor de inspiratie en het meedenken.

   Tenslotte, mijn vraag aan u: gaat u onze kandidaat steunen?

 4. @Ratio Ik ben blij dat jij mij voorlicht.
  Over Sven. Eindtijdprofeet. En de club van Rome. ( had ik ook zelf kunnen doen maar dat terzijde je kunt niet altijd alles gaan uitzoeken)
  Die hadden dan nog als doel mensen te wijzen op de problemen. En te stimuleren tot actie.
  Waar Sven dat in het geheel niet doet. Dus feitelijk sta je dan met een been in het graf te wachten tot jouw scenario uitkomt.
  Nee daar kan ik niet zoveel mee. Dat vindt ik veel te zwartgallig. En te makkelijk. Want heel veel mensen zien al heel veel aankomen.
  En zalig de armen der geest die dat niet zien als er niks meer aan te doen valt. Zoals Sven voorstaat.
  Dus eigenlijk kan hij dan wel stoppen met wat hij doet. Hij trekt dan alleen maar mensen vroegtijdig hun graf in.
  Waar ze als linkse bobo misschien wel veel prettiger het liedje uitzingen. Omdat ze dan niks doorhebben.

  Het is wel jammer. Want hij is wel iemand die ik in Den Haag zie staan. Maar er zijn meerdere mannen die naar Rome leiden. Wat een leuk woordgrapje al zeg ik het zelf.

  @Sven ik hef even mijn koffie mok met “klimaatoptimist” naar u op. Dan weet u nog wat beter wie u voor u heeft. En begrijpen wij beiden dat hier geen bruggen te slaan zijn.
  Komt u tot inkeer voor weerstand of gevecht dan komt u nog maar eens terug.

  @Voight Dat is een leuke reactie. Alhoewel ik vind dat u snel de andere kant opbuigt als Ratio zijn licht erop zet.
  Want we waren best op weg. En het kan allemaal kloppen wat Ratio zegt. En ook Rien. Laten we daar dan nu eerst even op inzoemen.
  Dat kan gewoon heel kort.

  Als de meest realistische actie nu is werken aan bewustwording en voorlichting.
  Waarom kan dat niet ook gewoon vanuit Den Haag? Per slot is daar het grootste publiek te vinden.
  Vaak de microfoon pakken. En verslaggevers te woord staan. Een eerste kennismaking met libertarisme moet ergens vandaan komen.
  Ook al kunnen er nog geen spijkers geslagen worden. De kweekvijver wordt wel gevuld.

  En @Ratio ik bedoelde niet op die manier een opstand. Tenzij een partij daar samen toe komt.
  Of de leider ertoe oproept.
  Ik had gewoon het beeld van Ron Paul voor me.
  Die vertelt aan de mensen. Dat hij de wetten 1 voor 1 gaat afschaffen.
  Want me dunkt moet daar de grootste focus liggen.
  Wat gaat er als eerste en hoe laten we los.
  Meteen wetten en regels doorknippen of in delen de mensen laten vallen.
  Want ze liggen natuurlijk wel een jaar te spartelen ( volgens Ron Paul na een jaar zijn ze bijgetrokken)
  En focus is ook daar gewenst.
  Mensen moeten wel vertrouwen hebben dat ze het dan ook redden.
  Dat betekent.
  Veel scenario’s schetsen. Zodat weerstand doorbroken kan worden.
  Mensen gaan veel vragen die beginnen met ‘wat als’
  Die moet je allemaal kunnen beantwoorden.
  En ik begrijp wat je zegt en ik denk dat het misschien wel klopt.
  Maar ik lees dat toch ook.
  Als veel beren op de weg zien. En dat is onterecht met die kennis die hier aanwezig is.
  En het is al helemaal geen reden niks te doen.

  @Rien Ik begrijp ook wat u zegt maar sluit me aan bij het antwoord van Voight.
  En het kan ook geen reden zijn nergens aan te beginnen.

  Voorts @Voight:
  Ik vind de profielschets geloof ik best goed geslaagd.
  Is deze voor de hervormer / beheerder?
  Eventueel kunnen deze samengevoegd worden.
  Er zal toch op het geld gelet moeten worden dus misschien is dit nodig.

  Punt 1
  U heeft het over hij/zij
  Maar er is geen plek voor vrouwen.
  Of bent u zelf een vrouw en beledig ik iemand?
  Als vanzelf ook geen plek voor GBTLQKiP of hoe die mensen zichzelf willen noemen.

  Kijk. Een vrouw kan leuk lijken. En heus zijn er vrouwen met een helder brein die aan de goede kant staan.
  En missschien ook mensen mee kunnen krijgen. Dus ik moet misschien incalculeren dat ik hier wat flexibeler tegenover moet staan.
  Omdat de nood daarom vraagt.
  Maar vroeg of laat komen er problemen.
  En de reden daarvoor is. Dat vrouwen niet over de juiste kwaliteiten beschikken om bestuurstaken op zich te nemen.
  Wat gezien wordt is dat zij een man nabootsen.
  Dat doen zij al zo lang dat het bijna voor natuurlijk word aangezien.
  Maar het is een farce die geen stand houdt.
  Houdt het wel stand dan kon een man haar taak nog steeds beter uitvoeren.

  Punt 2
  Dat hij details moet beheersen omdat de duivel in het detail zit.
  Het detail zou inderdaad heel goed een valstrik kunnen zijn.
  Maar de leider moet zich daar niet mee bezighouden.
  Dat kan dan 1 van de mannen eromheen doen.
  De leider moet zijn oog houden op de grote veranderingen.
  En zich in grote lijnen laten voorlichten over de details.
  Meer niet. Low distraction.

  3 In staat zijn emoties te controleren.
  Een echte alfaman heeft geen emoties. Emoties zijn voor vrouwen. ( Wat overigens ook bij hen geen natuurlijk verschijnsel is maar dat terzijde.)
  Wel kent hij onderscheid tussen goed en kwaad. En kent hij liefde. Waardoor mensen willen volgen.

  Wordt hij toch door emoties gehinderd. Dan moet hij willen werken aan zijn persoonlijke staat van zijn.
  En tot het vanzelf gaat nooit maar dan ook nooit zijn zwakte tonen.
  Dit is alleen geoorloofd achter gesloten deuren bij de grootste vertrouwelingen.
  En dat kunnen geen vrouwen zijn ook niet de eigen vrouw.

  Een huilende of anderzins emotionele man verliest stante pede respect en aanzien.
  Al zullen mensen die reactie bij zichzelf geeneens als zodanig herkennen.
  En het vertalen als ‘wat stoer dat hij dat dat laat zien’ En zelfs wordt het aangezien voor aantrekkelijk.
  Medelijden neemt ook een groot deel van de reactie in. AAAAAhhhh hij huilt. Zou dat respect kweken?

  Dus emoties tonen ondermijnt zijn gezag.
  En dient ten alle tijden zoveel als mogelijk voorkomen te worden.
  Als het goed is gaat dat bij de juiste kandidaat vanzelf.

  * Even op punt 3 aansluitend. Een mooi voorbeeld hiervan (en tevens wat mij betreft kandidaat sloper) is Toine Manders.
  Onder hoogspanning altijd alfa gebleven.
  Circuleert hij nog ergens?*

  4 Gevoel voor humor hoeft niet perse. Dat kan zelfs afdoen aan zijn gezag.
  Ik bedoel. Ziet u Poetin wel eens grapjes maken? Bijna nooit toch.
  En als Trump grapjes maakt. Is daar altijd heel duidelijk de alfa component in te vinden.
  Als u het op die manier bedoelt begrijp ik het beter maar het is wat mij betreft geen vereiste.

  5 De overtuigingskracht heeft hij al anders was hij geen leider. Wel zouden we daaraan kunnen toevoegen.
  Dat hij lik op stuk beleid niet schroomt.

  De overige punten zou ik stuk voor stuk ook nog kunnen behandelen.
  Maar wat mij betreft.
  Moeten we niet teveel in detail gaan zitten.
  Immers, een rechtvaardig man die onderscheid maakt tussen goed en kwaad, corrigeert en zijn voorbeeld stelt toont natuurlijk leiderschap.
  Dan heb je onderweg genoeg tijd puntjes op de i te plaatsen.
  Want dan is de grote lijn gezet.
  Mensen zullen hem volgen en graag naar hem luisteren.
  Omdat zijn weten dat het klopt.

  Ik zei het eerder ik zeg het nog eens.
  Zonder het heldere licht van de man zijn vrouw en kinderen verloren.
  En gaat het licht in de wereld uit.

  Op uw vraag. Welke rol ik voor mijzelf zie.
  Ik heb er geen idee van. En heb er eigenlijk ook niet over nagedacht.
  Ik liet geloof ik liever alles wat met politiek te maken heeft over aan de mannen.
  Maar zo God het wil ben ik bereid mij actief in te zitten voor volk en vaderland.
  Al moet mijn weerstand dan wel een weg vinden.
  En er een passende taak zijn.

  Ik ben benieuwd of u met mijn aanvullingen nog steeds een mooie profielschets houdt.
  Als het niet teveel moeite is laat u hem zien?
  Dan kunnen we daarna verder.
  Met het plan van aanpak.
  Mochten we later in het proces vastlopen op profiel dan gaan we nog wel eens schaven.

  In mijn beleving.
  Kunnen we na een profielschets gaan kijken hoe in Den Haag de boel afgeschaft moet worden.
  Ik beeld me in.
  Dat Ron Paul geen dikke procesboeken had.
  Hoe hij alles precies zou gaan doen.
  Wel vewacht ik dat hij een overzicht had.
  Welke wet gaat eerst.
  Die man wist gewoon wat hij zou gaan doen.
  Dan hoeft het toch allemaal niet zo ingewikkeld?

  Ik begrijp best dat u veel dieper over procesmatige zaken doordenkt.
  Dat is ook fijn dat u dat doet.
  En met u nog een paar mensen hier.
  Want dat is ook belangrijk en nodig.
  Maar als eerst zulke dingen rond zijn, dan kunnen we gaan werven en selecteren.
  En kunnen de kandidaten ook nog meewerken aan de voorbereiding.
  We moeten tenslotte wel op tijd klaar zijn 🙂

  • @MvL.
   Ter overweging wil ik u nog wel even meegeven dat u uw simpele opvatting (geen waardeoordeel) m.b.t. de situatie niet reëel is. Als argumentatie geef ik hierbij aan dat onze formidabel tegenstander bijzonder goed georganiseerd is en uiterst bedreven in het machtsspel. Hiertegenover iets minder zetten, is wat mij betreft niet serieus en een no-go.

   Kort en krachtig; nutteloos om zonder de sterkst mogelijke organisatie, zonder de best gekwalificeerde medewerkers en zonder de perfecte voorbereiding een gekwalificeerde tegenstander tegemoet te treden.

   Dan houd ik het verder kort. U bent praktisch ingesteld, fijn. Indien u voor de poen zorgt dan neem ik de rest op mijn schouders.

   Volgens de schatting van onze vrind Robert Valentine kost een enkele zetel in het parlement 70.000 euro. Dit betekent dat 76 zetels een budget van 5 miljoen euro vergt. Ik zie dit anders; een succesvolle onderneming heeft drie maal dit bedrag nodig (uitgespreid over 4 jaren).

   Wat mij betreft wordt uw wereld verengt tot de keuze of u de financiering wilt verzorgen of niet? No hard feelings, maar voor de rest bent u niet gekwalificeerd. U maakt de zaken moeilijker i.p.v. makkelijker. Zonder enige twijfel bent u bezorgd. Dit is echter niet voldoende.

  • Volgens de schatting van onze vrind Robert Valentine kost een enkele zetel in het parlement 70.000 euro.

   Je bedoeld toch hoop ik niet het Haagse parlement ?

   • Raimond, doe me een lol en probeer even aan de discussie deel te nemen. Dat geschurk tegen de discussie aan is niet effectief.

 5. @MvL

  “@Rien Ik begrijp ook wat u zegt maar sluit me aan bij het antwoord van Voight.
  En het kan ook geen reden zijn nergens aan te beginnen.”

  Laat ik maar opbiechten: dit is een moeilijk punt voor mij. Enerzijds ben ik oprecht overtuigd dat alle mogelijke moeite uiteindelijk contra productief werkt, anderzijds ben ik nog net niet oud genoeg om het dan maar uit te zitten. Ik wordt dus regelmatig heen en weer geslingerd tussen [i]in actie komen[/i] en [i]als jullie dit willen, dan stik er maar in[/i] tot [i]het is toch maar contra productief[/i] en [i]accellerationism[/i].

  Kortom een verscheurde ziel….

  • @Rien, jongen. Hierboven heb ik net aan Raimond uitgelegd dat lichaam en geest samenkomen onder existentiele dreiging en je va-banque speelt. Mocht dat je niets lijken dan geef ik je ook even mee dat het niet onaantrekkelijk is om je lot in eigen handen te nemen. We gaan je over de streep trekken, Rien. Je bent op de goed weg.

 6. De situatie waarin we ons thans bevinden, wordt veroorzaakt door de top-down command structuur van de maatschappij. Het heeft geen enkele zin om daar de oplossing te zoeken. Mensen zoals Ron Paul zijn uniek, en hij werd bewust genegeerd door de ptb. Zoeken naar een verlosser met het juiste profiel om vervolgens hetzelfde te doen wat al bewezen heeft niet te werken, is de definitie van krankzinnigheid.

  Ik stel voor wat beter te kijken naar wat Ron Paul c.s. met zijn ervaringen van 2008 heeft gedaan. We zien daar bijv. het Ron Paul Institute die o.a. dagelijks videos met libertarisch commentaar op actuele gebeurtenissen produceert. Maar bovenal zien wij dat hij het Ron Paul Curriculum uit de grond heeft gestampt, om ouders die hun kinderen met het libertarisch gedachtengoed groot willen brengen te ondersteunen. We moeten er voor zorgen dat onze kinderen buiten de invloed van de overheid worden opgevoed. Kinderen zijn de toekomst, daar moet je beginnen. Daarnaast doen we er verstandig aan om ons lokaal te organiseren in kleine groepen en ons voor te bereiden op de chaos die er een keer gaat komen. Dán moeten we klaar staan om vanuit lokale posities op een bottom-up manier de nieuwe samenleving vorm te geven.

  • Andre, adequate reactie.

   Wat mij betreft een reëel beeld en dito oplossing.

   Toch geef ik even mee dat de situatie drastisch is veranderd sinds Corona en dat een parallelle wereld, zoals die mogelijk was onder Ron Paul, niet langer getolereerd gaat worden.

   • Er ligt ons niets in de weg om zelf ook een dergelijk curriculum uit de grond te stampen.

    Ook in het Oostblok communiceerden mensen die tegen het systeem waren met elkaar.

    Voor mij is het glas half vol en niet half leeg. En ik hoop dat dat voor anderen hier ook geldt, anders kun je inderdaad beter alvast afhaken.

   • @Andre.
    Eens. Overigens en ter verduidelijking, mijn analyse van de omgeving is immer tactisch. Dus, om rekening mee te houden en op in te spelen. En zeker geen reden om af te blazen.

 7. @ Rien. Bedankt voor uw eerlijkheid. En ik kan daar volledig inkomen. Ik hink zelf nog steeds tussen vluchten en vechten. Ook vanuit de gedachte. Als jullie het zo willen dan zoek het zelf maar uit. Dan ga ik alleen nog maar voor mezelf zorgen. U are on your own.
  Maar daar word ik dan toch ook weer niet blij van. En vraag me dan af of dat de bedoeling is.
  Het zijn bijzonder moeilijke stukken om te gaan in hetzelf.

  Ik denk. Dat u een hoge intelligentie heeft. En dat verhoogd de druk op het maken van ingrijpende beslissingen automatisch. Want de impact op het eigen leven is groter. En ik zie dat u ook nog wat ingewikkelde theorieen aanhangt. Dit versterkt wellicht de negatieve kanten van zulks ratio als dat niet goed gestroomlijnd wordt? Als ik dit niet goed zie corrigeert u mij gerust.

  Er is niks zo vermoeiend dan besluiteloos rond dat startblok rondhangen. Of zo u wilt. De hoge duikplank. Wel niet wel niet. Trap op trap af.

  Ik bespeur met respect veel gevoeligheden door uw uitspraak van de verscheurde ziel. Want dat is alles omvattend.
  En zie daarmee tegelijk mogelijkheden u te helpen aan de basis meer te verankeren. Door te zeggen dat u dus niet alleen in zulke dingen staat.

  Een poosje uit het hoofd zou best goed kunnen uitwerken. En dat op dagelijkse basis te doen via meditatie. Of doet u dat al? Het klinkt misschien wat betuttelend. Maar een man als Jesse Lee Peterson mediteert al 30 jaar. En is onwankelbaar. En kent geen emoties. Het is gewoon een stabiel rechtvaardig man. Die vanzelf weet wat hij moet doen. Die heeft echt nergens last van. En doet gewoon wat hij moet doen. Mensen de weg wijzen en voorbeeld tonen. Overigens zegt hij van zichzelf. Dat hij geen beta maar ook geen alfa is.
  Er bestaat ook zoiets als 10 dagen achter elkaar mediteren. Dat werkt kennelijk uit als een grote schoonmaak voor de ziel. Dat heet Vipanassa. Mensen komen daar zo te zien als herboren uit.

  NB Als u in de profielschets en het plan van aanpak meedenkt. Betekent het niet dat u actief deel moet nemen. Ja een man als u zou natuurlijk prima passen in een groep volks vertrouwelingen. Maar zoals Pat Condell ook zei. Je moet de taak kiezen waarvan je de impact die het op je leven heeft kan dragen. En dat weet alleen u. Maar langdurige besluiteloosheid slaat lam. Dus ik nodig u van harte uit eens een poosje uit uw rationele cyclus te stappen. En dan weer eens verder kijken.

  • @MvL

   Dank voor U vriendelijke woorden.

   Over het algemeen beschouw ik mijzelf als zeer stabiel, en zonder veel emoties, zeker wanneer het op beslissingen aankomt. @Voight-Kampf noemende het lot in eigen hand nemen… niet alleen heb ik dat gedaan, ik heb me ook overwegend teruggetrokken uit de hectiek van alle dag. Er is geen baas meer die mij zegt wanneer ik wat moet doen. Zelfs geen klanten die onmogelijke dingen van me vragen (al ben ik zeer klantgericht). Kortom ik leef eigenlijk al een zeer “vrij” leven. Zeker heb ik (veel) meer vrijheden dan 99% van de NL bevolking.

   Maar dat creëert ook een dilemma: Waarom zou ik me inspannen voor een maatschappij die tegen me werkt wanneer en waar het maar kan? Waarom zou ik verplichtingen aangaan ten behoeve van mensen die me niet kunnen luchten of zien? En als ik die verplichtingen al op me neem, dan zullen de mensen die daar het meest van gaan profiteren mij het zwaarst tegenwerken. Wie zit er in mijn in-groep? (behalve enkele tientallen vrijsprekers wellicht)

   Soms is het het beste om niets te doen. Laat de samenleving crashen, al kan dat nog even duren. Er is geen les zo goed als één die men zelf geleerd heeft.

   Wel, niets… ik kan natuurlijk proberen know-why en know-how proberen op te bouwen en door te geven aan een volgende generatie die er na de crash misschien wat mee kan doen… al geloof ik daar niet zo heel erg in. De volgende generatie is over het algemeen meer met eigen doelen bezig, en niet met de mijne. (Lees “Earth Abides” maar eens -mogelijke de beste post-apocalyptische roman ooit- die dit heel treffend illustreert)

   Kortom, ik ben er nog niet uit 😉

   PS: Wellicht begrijpt U de URL van m’n website nu beter: overbeterleven.nl (op dit moment zonder veel actie omdat ik aan de technologie er achter werk)

   • @Rien.
    Ondanks uw rationele en valide overwegingen in relatie tot de samenleving breng ik de materie toch even terug tot de essentiële keuze: zelfrespect of niet?

    Deze keuze geldt overigens ook voor mij. Ik loop en zit me suf te denken. Denk wel dat ik grip op de materie heb, maar weet niet wat wijs of effectief of verstandig of juist is!?

   • @ Rien Dat klinkt toch niet verkeerd. Ik stap hier de deur uit om D66 energie van de buren te ademen. Dat werkt toch wat verstikkend.
    En u leeft buiten de hectiek. Geen baas. Geen zeurende klanten. En U heeft ook een interessante website. Ik ga daar zeker nog eens vaker kijken.
    En het moet gezegd. Dat het deugd doet te weten dat u geen beta man bent. Dat laat informatie van u toch met meer vertrouwen en ontspanning indalen. Want ja met beta mannen en vrouwen moet je toch altijd vijf keer nadenken of het allemaal wel klopt. Of gewoon alles langs je heen laten gaan. Omdat ze ingekleurd zijn door emoties. En 9 van de 10 keer. Kloppen dingen die ze zeggen ook niet. En zulke dingen kost gewoon energie.
    In al deze genoemde opzichten is er niks mis met u. En een volgende generatie zou zeker baat bij uw know how en know why hebben.

    Ik heb eens gekeken bij uw standpunt. Daar lees ik o.a. dit
    ‘En dat de samenleving waarvan je deel uitmaakt recht heeft om van je te verwachten dat je het voortbestaan van deze samenleving meeneemt in je beslissingen.’
    Dus ik begrijp nu nog iets beter uw dilemma. Het druist toch wat tegen uw principes in om de boel in de soep te laten lopen.
    En ook:
    Ik ga er van uit de je altijd door de mensen om je heen wordt beoordeelt.

    Dan kunnen wij het zo doen:
    Met uw persoonlijk dilemma in het achterhoofd.
    Houden wij vanaf hier de boel ook een beetje in de gaten voor mogelijkheden voor u.
    En zetten wat wind in uw zeilen als we denken dat u ergens vrucht kunt schieten. Zonder dat het dus uw eigen geluk in de weg staat.
    Ik denk dat daar toch wel wat groeiruimte zit.

    Als u dat niet wilt moet u dat gewoon zeggen.
    Dan laat ik op iemand anders mijn wijsheden los 🙂

 8. Ratio, alsnog bedankt voor het posten van de video met het uitstekende verhaal van Sven. Het lucht altijd een beetje op om een zielsgenoot te horen redeneren en het gevoel te hebben dat de enorme last wordt gedeeld.

 9. Ik vind wat Andre zegt best een goed idee. Tot op heden heb ik hier in de buurt geen gelijkgestemden gevonden.
  Lokaal iets organiseren kan heel versterkend werken denk ik.
  @ Raimond Ik zoek geen verlosser. Dat scheelt alweer.

  Ik vind uitgaan van iets wat zogenaamd bewezen niet werkt niet echt een goed argument.
  Want dan is het dus heel makkelijk om niks te doen.
  Ik begrijp waar dat vandaan komt.
  Maar mensen ontslaan zich daarmee van benutbare mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
  Elke tijd is anders. Je weet niet hoe dingen uitpakken.
  En ons gezicht in Den Haag helemaal niet laten zien is gewoon een absoluut zwaktebod.

  Hier zitten een paar knappe knoppen.
  Die geen knopen hakken.
  Want niks heeft kennelijk zin.
  Ja daar wordt geen oorlog mee gewonnnen.
  Tenminste zou de weg geefend kunnen worden.
  Om strijdend ten onder te gaan.
  Maar liever zwemmen de heren wat rond in moeilijke procesverhalen.
  Wat is dan daarvan het praktisch nut.

  @ Voight Dat ik een simpele opvatting zou hebben beschouw ik als compliment.

  Dat ik niet gekwalifieerd ben vind ik wat vaag.
  Wat is dan gekwalificeerd en waarvoor precies?
  Ik verwacht geen antwoord.
  Het is tenslotte weekend.
  De punt moet ergens gezet worden nietwaar? 😉

  Maar zulke gesprekken bij zulke artikelen.
  Drukken mij toch wat verder de actie rol uit.
  Dat geeft ook niet zo moet het dan zijn.
  Maar een beetje jammer is het wel.

  • @MvL

   Ik bedoel het niet serieus , is een beetje satire.

   Verder heb ik weer eens rondgekeken hier , en nee vrijspreker is niet mijn ding.

   Wens u een productieve en waardige voortzetting van de discussie.

   Kom over een aantal maanden wel weer eens rondneuzen .

   • @ Raimond Dat geeft niet soms pak ik ook wel eens iets verkeerd op.
    Dus er kan ook iets aan mij liggen.

    Mag ik ook vragen waar u naartoe gaat? Jensen? Yernaz? Geen Stijl?
    Of vertoeft u dan nergens?
    Hartelijke groet

   • @MvL

    Waarde vriend het heeft niets met u of iemand anders te maken , of dit forum in het algemeen.
    Maar als de discussie over je hoofd word gevoerd , zonder dat de essentie der argumenten je duidelijk zijn , zit je niet op de juiste plek.

    En ik ga maar weer even in afzondering , dus nee , geen Jensen , Yernaz ( ? ) of geen stijl.
    I am an league of my own.

    http://www.vrijspreker.nl gaat weer even achter de domein blok.

   • Raimond V, hierbij een observatie en een opdracht:

    Observatie:
    Niveau 1 reactie (praten over jezelf), hierin is niemand geïnteresseerd.

    Opdracht:
    Werk in de tussentijd even aan vervoegingen van werkwoorden.

    Tensloote, dat u zelf een league vormt is duidelijk, daarom bent u ook niet in staat om een dialoog aan te gaan. Monoloog-bashen zonder inhoud. Later.

 10. Beste MvL.
  Protesteren bij de vijand heeft geen enkele zin. Het heeft überhaupt geen zin om welke strijd dan ook aan te gaan zonder positie. Ik wil u gewoon beschermen tegen die psychopaten.

  Maar gaat u nu voor financiering zorgen? Denk niet dat we veel kans maken bij de bank met een financieringsverzoek. Tenzij er nog iemand rondloopt die er een onderpand van 20 mio euro tegenaan wil zetten. Enfin, crowdfunding kan ook!

 11. Dat is erg aardig van u. Bij gebrek aan mitrailleur wil ik ook best beschermd worden.

  Ik begrijp ook wat u zegt. We erkennen de vijand door ermee in gesprek te gaan.
  Negeren of schieten was wat mij betreft een veel beter signaal.

  Nieuw voorstel.

  Als u nou eerst eens ging verkennen.
  Dat is voor mij te gevaarlijk.
  En ik denk dat u dat ook beter kan.

  Alleen verkennen is ook iets goedkoper dan meteen voor 4 jaar tekenen voor een stoel.
  U zou u zelfs kunnen vermommen. ( dat houdt toekomstige mogelijkheden open)
  Als journalist.
  Of beter nog als iemand van de facilitaire dienst.
  Want dan kunt u zich opwerpen als redder als er weer iemand flauwvalt.
  U heeft toch wel EHBO?
  Anders kunt u net doen alsof.
  Want dan bent u degene om die mensen weer bij te brengen.
  En dat kunt u dan doen met een goede hersenspoeling.
  Ik heb gehoord dat dat met bepaalde zuren heel goed werkt.
  Dat is dan het enige punt waar even goed naar gekeken moet worden voor u op pad gaat.
  Uw materialen.

  Verder is dan natuurlijk uw belangrijkste taak.
  De achilleshiel ontdekken.
  Wanneer zijn deze mensen kwetsbaar?
  Bv. Het muurtje waar Jetten zijn geliefde treft.
  Of het gebedskleed van Klaver.
  Of de telefoon waarmee Rutte elk uur zijn moeder belt.
  Maar ook de schoenenkast van Hugo.
  Denk creatief. Kunnen mannen dat?
  Vrouwen wel maar ik ben er dan niet om u te assisteren.
  U bent toch wel man?
  Anders moet dit aan een ander uitbesteed worden.
  We zouden in dat geval Ratio eens van zijn bureaustoel kunnen trekken.
  Die jongen kan misschien ook best wat avontuur gebruiken met al die lappen tekst hier elke dag nakijken.

  Maar als zoiets lukt.
  Dan hebben we ook echt iets.
  En komen we verder.

  In de tussentijd. Zou ik kunnen kijken.
  Of de kwaadaardige feministes in het zadel geholpen willen worden.
  Er zijn er genoeg dat moet toch lukken.
  Dan kunnen die ter plekke de zwakke plekken gaan raken die u in kaart heeft gebracht. ( pas als u veilig terug bent natuurlijk)
  Want die dames willen gewoon dingen kapot maken.
  Mannen. Of dingen.
  Zelfs kinderen.
  Het maakt ze niet zoveel uit.
  Als het maar kapot gaat.
  Dus dat kunnen we effectief inzetten.
  Als voormalig on the side insider kan ik ze vast een of ander nobel doel voorhouden en tot actie sporen.

  Dat geeft ons de gelegenheid.
  Te kijken wat onze werkelijke mogelijkheden zijn.
  Misschien vallen er wat war casualties onder deze dolle mina’s.
  Dan hebben wij 2 vliegen in 1 klap.
  Als ook doel geraakt wordt hebben wij er 3.
  Dus er is hoe dan ook winst.
  Behalve als u niet veilig thuis zou komen natuurlijk.

  Dit scenario in mijn hoofd uitgespeeld te hebben.
  Doet me beseffen dat ik NAP breed inzet.
  Dan hoop ik dat dit kan kwalificeren voor preventieve zelfverdediging.
  Ik vind zelf dat dat wel kan eigenlijk.

  Enfin.
  Als vanzelf.
  Corrigeer me als dit beter kan.
  Anders stel ik voor meteen te starten en iets te plannen.
  Anders zit het zomerreces er weer tussen.

  Hoe zullen we deze operatie noemen?
  Of gewoon maar simpel houden en nummeren? 😉

 12. Minister De Jonge door de bocht: de spoedwet geeft de Kamer meer bevoegdheden. De beste man weet niet eens dat de bron van de staatsmacht het volk is. Hij ziet zichzelf als de bron van de macht. Hij de bron die de Kamer een bot toewerpt. Terwijl het andersom is. Niemand valt daarover. En zo’n figuur is dan vice premier.

 13. De tragiek van het libertarisme is het indivualisme. Hoe krijg je mensen bij elkaar die andere mensen leren vissen? En waarom zouden mensen leren vissen als ze het idee hebben dat ze die vis toch al krijgen? Daar heeft André een goed punt mbt de jeugd.
  Kleinschalig en lokaal bewustwording creëren. Maar heeft enkel nut als de hele lappendeken over het land ligt. Concreet kun je denken aan gastcolleges op middelbare scholen in het kader van maatschappijleer.
  Hoe tuig je die brede beweging op?
  In mijn dorp heb ik de uitvoering van de wet BIZ tegen gehouden. Door grof en met 2 gestrekte benen openbaar tegen de wethouder in te gaan. Mensen staan dan achter je, op honderden meters afstand. En als het resultaat daar is dan gaat men over tot de orde van de dag.
  Wellicht zit er ergens een Achilles te wachten totdat hij geroepen wordt. En wellicht is hij in staat tot “verzoening” tussen partijen die hetzelfde nastreven. De oppositie is momenteel breed en evenredig versnipperd.
  De benodigde kenmerken omschreven door Voight kan ik mij goed in vinden.
  Hoe krijg je nu alle versnipperde tegengeluiden bij elkaar?
  Denk aan de libertarische partij, de piraten partij of elke website met een tegen geluid
  De volgende vraag is, welke dingen wil je als groep fundamenteel veranderen en in een wet gieten? Noem er eens 3? Dit is natuurlijk vloeken in de kerk op deze libertarische site.
  De samenleving gaat veranderen. Het positieve is dat er nu een grote groep klaar is voor een nieuw fundament.
  Maar laat aub niet een Rutger Bregman (ik noem hem altijd Graaf Slis) het podium krijgen zonder ons tegengeluid.
  Brainstormen gaat beter in een groep met fysieke aanwezigheid. Anders wordt het een ping pong discussie in de comments. Wie is de trommelaar, wie pakt de handschoen op?
  Terug naar Sven, hij weet het goed te benoemen naar mijn mening. Maar, hij zweert geweld en protest af. Hij heeft meegeschreven aan het D66 verkiezingsprogramma. Hij heeft zelfs iets positiefs gezegd over Graaf Slis. Daar laat ik het nu bij wat hem betreft.

  • @Dolf, interessante toevoeging.

   Een reactie op uw vraag m b.t. 3 fundamentele veranderingen:
   1. Staatsvorm republiek, met een gekozen president om de uitvoerende macht van de wetgevende macht te scheiden;
   2. Overheidsrol technocratisch, met 7 primaire taken;
   3. Afschaffen politieke partijen, waarbij het kiesstelsel wordt hervormd van evenredige vertegenwoordiging naar districtenstelsel.

   Dit zijn er vooralsnog drie op politiek gebied (kan er nog 20 aan toevoegen).

   Uiteraard dient de economische situatie eveneens hervormd te worden.

  • Dolf, er bestaan drie succesfactoren voor hervormingen:
   1. Plan;
   2. Man;
   3. Geld.

   Alle drie even belangrijk. Echter, om een begin te maken dienen we over een budget te beschikken. De rest is een kwestie van organiseren, en dat kan ik doen.

  • @Dolf,

   Voor hervormingen zijn er drie succesfactoren:
   1. Plan;
   2. Man;
   3. Geld.

   Alle drie even belangrijk. Echter, om een begin te maken dienen we over een budget te beschikken. De rest is een kwestie van organiseren, en dat kan ik doen.

 14. Beste@Dolf van de Klundert

  Hartelijk dank voor uw bijdrage. Betekent dit dat wij op u kunnen rekenen?
  Wat u vertelt over de wet BIZ. En de gestrekte benen. Dat spreekt toch tot mijn verbeelding. Ook omdat je mensen met die houding goed over je hoofd kan tillen. En dat is in deze tijden denk ik wel nodig als je op de goede plek wilt komen. Of er ergens een deur opengebeukt moet worden. ( ik ben een beeld denker)
  Heeft u toevallig ook charisma? Dat mensen u tot op zo’n afstand steunden? Of kwam dat door de actie ansich. En hadden ze ieder ander op dezelfde manier gesteund?
  Geen valse bescheidenheid u mag gewoon eerlijk antwoord geven. Ik hoop natuurlijk dat u zegt charisma, dan past u nog beter bij de profielschets van kandidaat hervormer.

  Ook bedankt voor wat u zegt over Sven. Ratio had me hierboven ook al ingelicht. Maar nu staat het nog wat scherper voor ogen. Ik zie voor die jongen verder geen rol weggelegd. Die is eigenlijk al in zijn graf gaan liggen. Te wachten op het naderende einde. Dat is zijn keuze. Maar daar hebben we niks aan.

  Ook ben ik nog even benieuwd of u vindt dat vrouwen in aanmerking komen voor een actieve leidende rol onderweg naar verandering?
  Omdat meneer Voight het natuurijk wel had over hij/zij.
  Zouden wij het overeen kunnen worden dat hier absoluut geen sprake van kan zijn?
  Bij hele hoge nood zou iemand als Marine Le Pen natuurlijk nog kunnen. Maar ook zo iemand is onderhevig aan en gevoelig voor interne en externe invloeden. Het risico op breken of overlopen of de draad kwijtraken als ze moet optreden is wat mij betreft gewoon te groot.

  Samenkomen in het fysiek lijkt mij ook het beste plan. Alleen de heren dan. En vandaaruit eens kijken. Welke munitie u heeft en hoe deze het beste geladen kan worden. Niet teveel ingewikkelde processen meer nu. En u klinkt praktisch en doordacht. Daar zouden we goed op kunnen koersen.

  En vergeet dan niet om bv. een Ratio mee te nemen. Die jongen staat misschien niet meteen achter actie. Omdat we teneergeslagen zouden worden door de sterkere tegenpartij. En zo zijn er natuurlijk wat meer mensen die zulke dingen denken.
  Maar u onderling zult wel iemand nodig hebben die ervoor zorgt dat u binnen de libertarische lijnen blijft schetsen. En misschien loopt hij dan toch voor nog wat meer dingen warm.
  Want gezien alle veranderingen en tegenwerkingen. Zal zelfs bv. het geven van voorlichting tegengewerkt kunnen worden. Dat vraagt om een strak gespannen libertarische boog. Dat is heel verantwoordelijk werk waar veel kennis en een helder hoofd voor nodig is. Dus dat past hem precies. Maar ook lijkt mij dat een mooie opstap naar meer veldwerk voor hem. Want de actie zit nu op de stoel. En dat is niet erg want we zouden hem hier niet kunnen missen. Maar hij is aangewezen voor meer. Dan moeten we tegen die tijd maar even kijken hoe dat hier opgelost moet worden.

  Hoe dan ook. Is het nu wel tijd voor een voorwaarts. En ik geloof wel dat u dat begrijpt.

  Voor wat betreft het leiden van de troepen kunt u natuurlijk goed denken aan een Andre een beetje voorop. Want die heeft een helder hoofd en goed gemoed. Hij staat ook goed dicht op Ron Paul dus de logica en rede zal vrijwel onwankelbaar zijn. En toegankelijk ook voor de gewone mensen. Die zal ook niet zo snel verdwalen dus in de maat van zijn stap kunnen de mannen dan voorts.
  En voor wie er toch wat uit balans uit dreigt te raken weet hij niet alleen wat ‘be the water’ is. Maar hij weet nu ook hoe hij u weer in contact kan brengen met uw reptielenbrein. Zodat u wel voldoende alfa blijft. Hij heeft nml. via mij kennis gemaakt met Wim Hof. Dus zulke dingen is ook niet onbelangrijk.

  Ik wilde met @Voight juist nog wat verder het gesprek aangaan. Omdat hij een goede verkenner zou zijn. En goed zaken helder in kaart kan brengen en uitleggen. Hij dacht dat ik geen plan voor hem had. Dat had ik natuurlijk wel. Maar uw plan is beter. Meteen al.
  Kunt u dat dan eens met hem oppakken? Hij gelooft nml. zelf niet dat de reageerders hier een verschil kunnen maken. Maar nou vraag ik u. Als de heren hier dat niet kunnen. Waar kunnen we dan nog naartoe? Hij moet wel wat meer uit het hoofd en in de actie. Maar zolang hij denkwerk en puzzelen ook in zijn takenpakket heeft zal het wel goed komen verder.

  Ik vergeet het bijna maar denk ook nog even aan onze Toine. U zult even moeten polsen in hoeverre die man zuur is geworden door alles wat hem is aangedaan. En of hij een constructieve bijdrage kan leveren. Maar al zou hij nog de helft zijn van wie hij was. Dan hebben we al heel veel. En kunt u hem ook weer een beetje helpen opbouwen.

  Ik ga nu nog even mijn voorstel bij Rien neerleggen. Dat kan nog wel in deze discussie denk ik. Dat zal hij toch nog wel zien?
  Die weet ik denk ik nog niet of hij mee wil. Maar ik heb ook een ander goed voorstel voor hem waarbij hij ook heel erg helpt. En ik zal hem nog even wat overdragen over racisme. Want we kunnen dit onderwerp niet zomaar laten rusten zolang als dat hier blijft bestaan. Het kwaad aankijken is het kwaad worden.

  Overigens heeft @meneer Beckman niet meer gereageerd op mijn voorstellen. Wel. Er is binnen mijn plan ook ruimte voor u. Ook als u dus niet op mijn eerdere voorstellen ingaat.
  Stel als de heren voorlichting willen gaan geven. Kunt u hen voorzien van materialen? Ook heeft u de microfoon al in handen. Wellicht kunt u de mensen vertellen dat de heren eraan komen?

  Als laatste:
  Wie er opstaat. Is mijn persoonlijke held. Dat mag toch ook iets heten 😊
  Ik zal het van een afstand een beetje blijven volgen. Ook om verder aan te moedigen als u echt gaat vertrekken. Of ergens aankomt.

  Dit gezegd hebbende. Wil ik het verder voor dit moment maar even aan de heren overlaten. Want ik kan toch niet zulke bladen blijven vullen hier. Tenzij de heren op missie gaan. En het blad hier anders leeg blijft. Dan kan ik wel weer wat komen vullen om leegloop te voorkomen.

  Doet u niks dan is dat u natuurlijk ook vergeven.
  Misschien ga ik dan wel American Joe achterna. Die heeft ook eergister zijn hele kanaal leeggehaald en afgesloten. Om verder te gaan met God. Zo’n kloosterachtige situatie kan ik hier thuis ook wel nabootsen. En dan bemoei ik me gewoon met niemand meer.
  Zo is het ieder voor zich. En God voor ons allen nietwaar?

  Heren ik wens u een behouden vaart 😊

  • @MvL.
   Hierbij een korte reactie:

   1. Met de hij/zij insteek heb ik de hij/zij discussie willen vermijden. Ben met u van mening dat een vrouw niet over de eigenschappen beschikt om een dergelijk hervormingsproces tot een goed einde te brengen;

   2. Welk plan heeft André gegeven waarover u zo enthousiast bent? Mijn punt; iedere onderneming begint met een plan en niet met een man!

   3. Systeemdenken werkt met input en output. Daarin komt research voor (met name desk research). En zeker geen verkenner! Ik weet alles wat ik moet weten. Alles.

   Gaat u nu voor de poen zorgen of niet?

   • Beste @Voight

    Kijk u klinkt best overtuigd van uzelf. Dat is toch ook wat we nodig hebben!

    U zou wat mij betreft al kunnen vertrekken.
    Ook al zegt u dat er geen behoefte is aan een verkenner.
    U zou natuurlijk wel eens kunnen gaan kijken of u bv. Een Pieter Omzigt in het team kunt krijgen.
    Dat is toch ook een soort verkennen.
    En dan kunt u zichzelf uitdagen of het wel klopt dat we bij een hervorming niet kunnen terugvallen op bestaande personen in bestaande stucturen.
    Ik zou zelf wel mogelijkheden zien voor zo’n Pieter.
    En die man was vorige week weer zo emotioneel in de Kamer.
    Die is misschien best toe aan nieuwe verfrissende uitdaging.
    En u kunt ook eens langsgaan bij Toine.

    De profielschets zou u kunnen gaan verwerken in een echte vacature tekst.
    Dat u vraagt of Ratio die hier ergens ophangt dat iedereen dat kan zien.
    Daar kan u meteen mee aan de slag dus er is genoeg te doen.

    U vraagt nog waarom ik enthousiast ben over Andre.
    Omdat iedere onderneming zou beginnen met een plan en niet met een man zegt u.

    Hij heeft volgens mij geen plan. Maar zo goed ken ik hem nog niet.
    Hij heeft wel dingen gezegd waardoor je gewoon weet die zou de goede kant oplopen.
    Zoals lokale verbinding zoeken en het onderwijs veranderen.
    Hij niet is van de bijl erin maar beginnen in het klein.
    En waar het werk wat je doet ook breed gedragen effect kan sorteren.
    Want dat maakt het bouwen daarna ook wat makkelijker.
    En daarmee bespaar je toch ook energie.
    Want straks krijgen we misschien te maken met hongersnoden.
    Dus zulke dingen moet je ook rekening mee houden.

    Maar mijn redenatie hierover is precies andersom.
    Ik denk: Eerst de man en dan het plan.
    Ik had natuurlijk ook nooit mijn kastjes in elkaar gekregen als mijn vriend niet daar was geweest.
    Als ik was begonnen met de gebruiksaanwijzing zat de kast nu nog niet in elkaar.
    En zo’n gebruiksaanwijzing kun je toch ook zien als plan.
    Maar zonder man heb je daar dan dus feitelijk niks aan.
    Dus hij doet het werk. En ik assisteer of laat hem met rust dat hij kan werken.
    Met rust laten is ook assisteren dat valt niet te onderschatten.
    En ik begin daar verder ook niet aan zonder hem.
    Want dan moet hij daarna eerst alles uitzoeken voor we van start kunnen.

    En zo ziet u. Brengt ons dat weer terug bij de natuurlijke orde der dingen.
    En zijn het toch de mannen die nu aan het werk moeten.
    En ik geloof toch dat u dat best aardig begrijpt.
    En dan laat ik u weer een poosje met rust dat u ook gewoon rustig verder kan.

    ** VWB Dat geld. We kunnen natuurlijk gewoon gaan crowdfunden.
    Dat kan dan ook via hier gepromoot worden. Dat is een punt daarop moet u niet het hoofd laten hangen.
    Ook daarmee zou u vandaag al kunnen starten. Kan uw vrouw u ook niet een beetje assisteren anders?
    Alle hulp is nu natuurlijk welkom**

  • @MvL.
   Graag geef ik u mee dat we bij hervormingen van het Nederlandse staatsbestel niet kunnen terugvallen op bestaande structuren en personen.

   In het systeemdenken kan een machtssysteem onmogelijk hervormd worden tot een volkkssysteem. Dit wegens onoverkomelijke verschillen bij alle vijf drivers (input, structuur, transport, conversie en output).

   We zullen dus volkomen origineel moeten denken op ieder gebied om succesvol te kunnen zijn. We moeten dus buiten bestaande kaders denken en de Nederlandse samenleving opnieuw gaan inrichten. (als voorbeeld hierbij: volkssoevereiniteit heeft geen juridische grondslag).

   Het soevereiniteitsbeginsel is daarbij wat mij betreft het leidende principe.

   Tenslotte, de uitleg hiervan en het vervolg hierop is niet via de commentaarsectie te regelen.

  • Beste MvL
   U: “U zou natuurlijk wel eens kunnen gaan kijken of u bv. Een Pieter Omzigt in het team kunt krijgen.”

   Reactie: De positie en effectiviteit van Omtzigt komt naar voren in zijn stemgedrag; kartelpartijen. Aardige vent hoor, maar dat u nog in die oppervlakkige demagogie trapt. De ultieme farizeeërs: CDA, CU en SGP. De directe vijand van iedere vrijheidslievende Nederlander. Bent u er werkelijk niet van op de hoogte dat het CDA deelgenoot is van de macht en direct is verantwoordelijk voor de sloop van het gezin (noodzaak van tweeverdieners) en het afgenomen huishoudvermogen (2008 vermogen hh 53.000 euro en in 2017 vermogen hh 28.300 euro) ?? Kan het me nauwelijks voorstellen.

   U bent een lieve en aardige man die we niet laten vallen, maar doe uzelf een plezier en kijk eens achter het gordijn van de macht.

   U: “En u kunt ook eens langsgaan bij Toine.”

   Reactie: Een man van stavast. Onontbeerlijk bij hervormingen. Het is trouwens een hele prestatie om zowel Omtzigt als Manders in een enkele zin te noemen.

   U: “Ik denk: Eerst de man en dan het plan. Ik had natuurlijk ook nooit mijn kastjes ….”

   Reactie: Leuk verhaaltje. Indien u met deze aanpak eventueel succes zou hebben dan ligt er een grote toekomst voor u weggelegd als buitengewoon hoogleraar organisatiekunde. Ik geef er geen cent voor.

   U: ** VWB Dat geld. We kunnen natuurlijk gewoon gaan crowdfunden.

   Reactie: natuurlijk kunnen we dat gaan doen, maar mijn vraag was specifiek gericht aan u!

 15. Beste MvL,

  Naar mijn beste mogelijkheden kan men op mij rekenen. Mijn bedrijf heeft echter voorrang.
  Ik kan mijzelf niet beschuldigen van charisma. Echter, als ik een grafrede houd dat komen er wildvreemde mensen om een kopietje vragen. Al 3 keer gebeurd. Ik ben wel aanwezig, maar ik heb er een bloedhekel aan om iemand te motiveren. Geen zin, blijf lekker weg. Een van mijn motto’s.
  Een deur open beuken kan ik zeker. Dit is het enige artikel van mijn hand om als voorbeeld te dienen van mijn beukgedrag : https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/09/pensioen-een-toevallige-ontmoeting/. Dat mede ondernemers mij destijds steunden was omdat er eindelijk een tegengeluid kwam en elk argument van de wethouder met de grond gelijk werd gemaakt. Geen groter vermaak dan leedvermaak dacht ik toen.
  Vrouwen sta ik niet negatief tegenover. Pamela Hemelrijk, ik heb nog bij Toine in zijn kantoor gezeten op haar herdenkingsavond. Ebru Umar, ook iemand die ik graag erbij zie. Maar het geluid heeft een vader nodig. Goed vaderschap hangt toch meer samen met een visie op lange termijn. En mannen stappen sneller over iets heen. Biertje drinken, opgelost.
  ‘Be the water’, … u heeft geen idee hoe dicht u bij mijn persoonlijke leven zit.
  Bij wie kunnen we terecht. De vraag kan ook zijn : bij wie die momenteel een tegengeluid laat horen kunnen we niet terecht? Daarnaast, hoe houden we de Jan Nagels en Mat Herbens van deze wereld er buiten? Zoals Ratio zegt, een revolutie wordt gestolen.
  Toch acht ik de kans groot dat we met een team en een goede opzet de krachten van mogelijke mensen als Oscar Hammerstein, Hans Smolders, Peter Stuivenberg, Willem Middelkoop, Kees de Kort, George van Houts en wie al niet meer kunnen combineren.
  Wellicht zit Toine als een Achilles in zijn tent te wachten om opgeroepen te worden voor de strijd. Ik kan mij voorstellen dat hij teleurgesteld is geworden en zich eenzaam en door de groep gelijkgestemden verlaten voelt.

  De eigenschap die verder aanwezig dient te zijn is dat de leidende figuur het doet uit liefde voor de mensen. Ik reageer omdat ik bloedhekel heb gekregen aan de heersende elite. Dat is toch iets anders.

  Ik stel graag het volgende voor : een mailtje naar de webmaster met de opmerking om samen te komen en te brainstormen. In deze mail ook, welke D R I E wetten vind je belangrijk genoeg om als eerste aan te pakken of te implementeren?
  @Ratio, wil je zo vriendelijk zijn om de actie in de laatste alinea om te zetten naar een artikel? Zonder mogelijke comments, omdat mensen beter hun eigen idee spuien zonder iets te lezen in de comments.
  De link van dat artikel kunnen we dan in comments plaatsen zetten op andere sites. Wie weet wat we vangen met zo’n visnet?

  @ Voight Kampff, uw inbreng komt al overeen met 2 dingen die ik in gedachte heb. Een praktische combinatie van velerlei geeft een plan van aanpak, waarmee mensen die niet bekend zijn met de libertarische zaak toch overtuigd kunnen worden. Dan kunnen we ook brainstormen over een cruciaal punt wat u benoemt; de financiering. En ik kan een biertje met u drinken. Lijkt me wel op zijn plaats.

  Ratio, ik vertrouw erop dat je het niet erg vindt dat we in dit stadium toch een beroep op je doen.
  In het geval we veel input krijgen, wie wil er in de selectiegroep van uit te nodigen mensen? Waarschijnlijk een selectiegroep die bestaat uit zo’n 3 mensen. Ik stel mij en mijn huis hier voor beschikbaar.
  Ik vermoed dat we maximaal met een man of 15-20 een eerste opzet kunnen maken. Uit 17 miljoen inwoners, dat moet toch lukken?
  Toch?

 16. Beste @Dolf van der Klundert
  Ik ben er gewoon best wel een beetje emotioneel van dat u dit allemaal zegt. Wie had dat nou nog kunnen denken..

  En zoals u spreekt. Dat ligt ook heel dicht bij Jesse Lee Peterson. Ook hoe u met vrouwen om zou gaan. En over de liefde in leiderschap. En dat u zich als het nodig is een beetje wilt ontfermen over Toine. En dat u plannen heeft voor mensen die libertarisme niet kennen om ze toch mee te nemen. Het schept allemaal vreselijk veel vertrouwen. Ik durf dat echt aan u over te laten. En misschien nam niemand het serieus. Maar ik stond wel echt op het punt om American Joe te volgen. En me gewoon met niemand meer te bemoeien. Dan zou ik hier alleen nog af en toe lezen en niet meer schrijven. En nu voel ik de ‘yang’ energie in mij weer stromen. En daar ben ik u heel dankbaar voor.

  Mijn vriend zei nog. Dat de mensen het hier misschien wel gezellig zouden vinden met mij. Maar waarschijnlijk niet dat ze ‘echt’ zouden reageren op iets wat ik zou voorstellen. Ook omdat ik hier pas net als reageerder kom. Maar ik heb toch een beetje met de moed der laatste hoop hier mijn zegje lopen doen. En met respect een beetje getrokken en geduwd aan de mannen.
  En ik weet niet in hoeverre zoiets dan ook heeft uitgewerkt bij u. Is ook verder niet van belang. Maar als ik terugkijk. Stond u eigenlijk vrij plotseling ‘voor mijn neus.’ Nu denk ik. Dat u daar al die tijd al stond. Maar ik dat gewoon niet gezien heb.

  Ik zei het eerder en ik herhaal:

  Wie opstaat is mijn persoonlijke held.

  En dat bent u dus nu geworden 😊 😊
  En het maakt niet uit met welke winst of verlies u thuis komt.
  Of zelfs niet verder op pad kunt gaan omdat mensen u nu al tegen gaan werken. ( ja zulke dingen moeten we ook incalculeren)
  U zult dit gewoon altijd blijven..!

  @Meneer Voight Kampff
  Zit u wel op te letten?? Iemand heeft zich aangemeld om verder te kijken naar de mogelijkheden om te HERVORMEN!! En die kan ook beheren!! Niet meer nu uw tijd aan mij verdoen.

  En ik ben vrouw! En heb al die tijd gezegd. Dat ik niet het niveau heb van de heren hier heb. Dat ik gewoon een drie sterren puzzelaar ben.
  Daarom zocht ik u ook telkens op. Niet perse om echt inhoudelijk te worden op uw niveau. Want dat kan ik helemaal niet.

  Maar ik moest natuurlijk wel een beetje weten waar u het over had. Anders kon ik ook niet met u in contact komen. Dus zo kwamen wij ook in de inhoud. Maar het was helemaal niet perse mijn bedoeling om op die manier met u mee te praten. En ik was zelfs een beetje bang. Dat u mij net als Raimond weg zou bonjouren. Omdat die jongen toch ook wat moeite had om mee te komen hier. En u ook over mij zei. Dat ik simpel denk en niet gekwalificeerd bent. En gelukkig lees ik nu dat u mij niet zult laten vallen.

  En natuurlijk is het ook leuk om mijzelf een beetje uit te dagen. Kijken hoe ver ik kan komen. Dus in dat opzicht klopt het ook wel dat we op inhoud zaten soms. Maar ik kom hier vooral om te leren. En ook dus om te zeggen dat ik de mannen mis. En om te kijken waar ze zijn. En om te zeggen dat het tijd is van de stoel af te komen! 😊 ! Snapt u het nou? En dit ging gewoon allemaal zo.

  Van de kastjes is echt waar. Zo werkt dat binnen een natuurlijke orde der dingen. Dat is heel fijn en helemaal niet ingewikkeld.

  Van Meneer Omzigt wist ik niet. Ik was tot op een paar jaar terug ook maar gewoon een linkse dame die weinig wist. Dat heb je vanzelf als je vader vroeger RPF was. Zulke dingen neem je toch met je mee je leven in.
  Dus ik ken de mensen ook nog niet zo goed zoals u ze kent. En zodoende kom je dan ook uit bij een Omzigt. Die tegen onrecht lijkt te strijden. Maar wat die man verder precies doet. Dat weet ik niet. Ik ben een work in progress. Maar heb al wel focus. Vooral op de man. Omdat ik gewoon zie dat Nederland die nodig heeft.

  En nu ik dit allemaal zie gebeuren hier. En dat we meneer Klundert hebben. Kan ik dat misschien ook een beetje loslaten nu. En kan misschien mijn volgende focus zijn. De kwaadaardigheid van de vrouwen een beetje aanpakken. Want die moeten nu wel gaan volgen en ook positie innemen. Anders wordt dat een heel zwaar blok aan het been van de mannen. En mijn yang energie. Moet nu ook ergens naartoe.

  @ meneer van der Klundert Ik kan natuurlijk ook koffie schenken als u gaat praten met de mannen.
  Of meld ik mij dan aan in een te vroeg stadium? Ik begrijp het hoor als ik nu te hard ga. En als u een vrouw of vriendin heeft kan zij natuurlijk kleinschalig zelf nog opvangen. Maar als zij dan toch hulp nodig heeft kan ik haar komen helpen?
  Later kan ook hoor. Als u bv. meer mensen zou moeten toespreken. Dan kan ik bij de deur staan om welkom te heten. Dan kan ik ook weer eens mijn leuke jurkje aan.
  Zulke activiteiten. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik zou daar werkelijk veel eer uit halen. Ik denk ook dat ik het goed zou kunnen. Ontvangen en de eerste vragen beantwoorden. En dan werk ik toch op mijn manier ook mee aan hervorming. Ik zal het straks meteen bij Ratio melden dat hij dat aan u doorgeeft ook. Of misschien wordt het morgen maar dan weet u dat het eraan komt. Ik kan later ook mijzelf natuurlijk wat meer voorstellen met een CV als u dat wilt. Dan gebruik ik die ook weer eens. En dan weet u ook beter wie ik ben. Nu hoop ik natuurlijk niet dat heel veel dames zich aanmelden voor zulke dingen want straks val ik nog af. Maar dat zien we dan wel.

  Als iedereen om u heen nou zijn beste geeft. Dan komen we toch best ergens?

  Ik heb er dus helemaal zin in om u te helpen dat leest u wel 😊 😊

  Maar goed @ meneer Voight, Meneer Klundert heeft zulke dingen aan mij dus wel door. In wie ik ben en waar ik sta.
  Want hij nodigt niet mij maar u uit voor een biertje!!

  Dus nu niet meer met ingewikkelde dingen gaan komen.
  Of depressieve dingen zeggen. Over mogelijkheden die we niet hebben wegens het type tegenstander enzo.
  En dat geldt natuurlijk ook voor Ratio want die denkt ook heel erg zo.
  Gewoon gaan nou.

  En nu kom ik bij mijn werkelijke punt.
  En dan daarna zal ik echt een poosje mijn mond gaan houden hoor geen zorgen daarover.
  Ik begrijp ook wel dat mensen nu moeten gaan nadenken wat ze willen.
  Of onderling willen bespreken.

  Maar ik wilde eigenlijk met u ook gewoon de vreugde delen.
  Ik wilde meteen al naar u toekomen.
  Maar u stond al op mij te wachten met een andere reactie.
  Daar heb ik dan op gereageerd. Zij het met wat extra tekst eromheen.

  En dan nu vieren???!!

  !!!!!!!WE HEBBEN EEN KANDIDAAT!!!!!!!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=QkwPrKLK0cE&list=RDMhT_2K2-0u8&index=3

 17. @meneer Sven van het filmpje

  Leest u dat bericht van meneer van de Klundert hierboven?
  Zo kan dat dus ook.

  Just saying

  Peace out

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in