Onder het mantra “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” is het draagkrachtbeginsel een van de pijlers van ons belastingstelsel. Progressieve belastingen vinden een groot draagvlak in de bevolking, zelfs onder velen die zich schoon van socialistische sympathieën wanen.

Misschien wel even breed gedragen is de kritiek op internationaal opererende bedrijven die slim gebruik weten te maken van wet en regelgeving om die belastingen te ontduiken. In het neoliberale tijdperk van bezuiniging en belastingverhoging weten de multinationals de dans echter steevast te ontspringen en is het de vermogende burger, de mkb’er, degene die zijn of haar kop boven het maaiveld uit durft te steken die het juk moet dragen.

Sven rekent in deze opname af met de wassen neus van het draagkrachtbeginsel en toont de geveinsde solidariteit voor wat zij werkelijk is: de vernietiging van daadkracht.

Links:

Totale vermogen rijkste Nederlanders blijkt dubbel zo hoog als schatting

Bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel gepresenteerd

Bron: eenoorlogreedsverloren.nl

ShutR

41 REACTIES

 1. @MvL
  De ochtendploeg meldt zich.

  U geeft een goede en uit het hart gegrepen introductie. Hieraan geef ik vervolg met een kandidaat profielschets.

  Als eerste dienen we de opdracht van die kandidaat te omschrijven:
  De kandidaat gaat m.i. het dominante top-down en centraal geleide machtssysteem van politieke aristocratie en economische oligarchie breken en hervormen tot volksgezag dat lokaal is georganiseerd en bottom-up wordt aangestuurd.

  Met deze richting (vertrekpunt en doel) zien we meteen dat deze kandidaat een proces gaat doorlopen dat in drie mijlpalen neerkomt op: slopen, hervormen en beheren. Dus we hebben een sloper, een hervormer en een beheerder nodig.

  Deze verschillende vormen van aanpak brengen ook verschillende vormen van dynamiek met zich mee; dus verschillende persoonlijkheden. Bovenal geldt dat de klus een technocratische aanpak vergt, maar dat de menselijke factor de doorslag gaat geven. Dus, we zoeken een kandidaat die gekenmerkt wordt door multiple personality order, met competentie in organisatie, met levenservaring om deze klus te klaren en tijd om hieraan te werken.

  Kortom, onze kandidaat moet:
  Niets anders om handen hebben;
  Een strategie hebben;
  De strategie kunnen vertalen naar een actieplan;
  De strategie kunnen ondersteunen met tactiek;
  Geëngageerd zijn met politiek en economie;
  Juridisch gevoelig zijn;
  Procesmatig kunnen denken;
  Focus en geduld hebben om het plan over jaren te verwezenlijken;
  In staat zijn om een organisatie op te zetten;
  Rationeel (materie) en empathisch (mensen) zijn;
  Medewerkers aan zich kunnen binden;
  Overtuigingskracht hebben;
  De strategie kunnen vertalen naar sound-bites;
  In staat zijn om emoties te controleren;
  Abstract kunnen denken en praktisch kunnen handelen;
  De hoofdzaken van de bijzaken kunnen onderscheiden;
  De details beheersen (de duivel zit in het detail);
  Bereid zijn om fysieke risico’s te lopen (aanslag Janmaat en moord Fortuyn);
  Bestand zijn tegen demonisering en valse laster;
  In staat zijn het hoofd te bieden aan de media van tv, print en web;
  De Engelse taal beheersen om internationale relaties aan te gaan;
  Bereid zijn om veiligheid van familie te riskeren;
  Gevoel voor humor hebben.

  Dus, onze kandidaat dient een authentiek charismatisch persoon te zijn die zijn/haar eigen plan uitvoert. Onze kandidaat is dan ook een competent persoon op leeftijd die in een complexe omgeving kan functioneren en op missie is. Kan me voorstellen dat hij/zij solitair woont en leeft daar deze klus full commitment met zich meebrengt. Hij/zij zal enorme risico’s aangaan maar zal bij nederlaag vrede hebben met verzet tegen slavernij en bij overwinning de voldoening van een waardig bestaan voor het Nederlandse volk. Deze klus gaat zijn/haar magnum opus worden op deze ondermaanse wereld. “You will ride life straight to perfect laughter” (Bukowski).

  En wat de financiën betreft.
  Dit dient vooraf geregeld te zijn. Volledig. Uiteraard dient de financiele slagkracht van de organisatie groot te zijn. Dit om de slagkans te vergroten (niet gedwongen om voortijdig af te haken), maar vooral om niet afgeleid te worden door financiele besognes.

  Kortom, de klus is te doen met een redelijk kans op succes als aan alle voorwaarden is voldaan. Het gegeven dat een nieuwe organisatie (van eerzame burgers) het moet opnemen tegen een bestaande organisatie (van psychopaten) is nog wel even een aandachtspuntje.

  Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om dit concept te wijzigen en/of aan te vullen?

  En tenslotte… welke rol ziet u voor uzelf weggelegd?

  • “Dus, onze kandidaat dient een authentiek charismatisch persoon te zijn die zijn/haar eigen plan uitvoert.”

   Inderdaad, alleen een populist met de juiste intenties kan dit werk aan.

   Dit soort mensen is dun gezaaid, en gemakkelijk onschadelijk gemaakt. Het systeem wil dit soort mensen niet en heeft vele manieren ontwikkelt om ze te neutraliseren.

   • Rien, eens.

    Dit onderwerp valt m.i. binnen de activiteit tactiek.

    Ik stel dan ook nogmaals dat de activiteiten strategie en tactiek de succesfactoren zijn van de missie. Het is dus meteen duidelijk dat de tactische component vanaf de start georganiseerd dient te zijn.

    Ben ook geneigd om de twee activiteiten van strategie en tactiek uit elkaar te trekken, ondanks het gegeven dat ze in elkaars verlengde liggen. Dit vanwege het versterkende interactie-effect.

    Wat betreft jouw argument van onschadelijk maken van de leider; dit argument wordt zonder meer aanvaard. Ik denk dat een goede voorbereiding in combinatie met een sterke bezetting essentieel zijn om de leider en de missie te beschermen.

    Een goed voorbeeld van tactiek om niet de leider te slopen, maar de medewerkers rond de leider hebben we gezien bij ON en Trump. Bij de eerste tegenwind was ON notabene zelf bereid om twee medewerkers op te offeren (Haye van der Heiden en Ybeltje Berckmoes). De tactiek van de leider isoleren zagen we bij Trump met het elimineren van Flynn en Bannon.

    Kortom, de tactische kracht dient de beste te zijn die op de markt te koop is en ook nog idealistisch te zijn.

 2. Welk een verheugende reacties.
  Eindelijk geen richtingenstrijd maar een opzet naar een plan van aanpak.

 3. Waar komen al die agenten en boa’s opeens vandaan. Waarom interviewt niemand ex minister Bruins die niet met de leugens kon leven en een burnout simuleerde. Het gaat om het uitroeien van mensen, deze regering en die van andere landen denken dat ze bij de 500 miljoen horen die mogen blijven leven. Is niet zo want die gaan het eerst tegen de muur want weten te veel. Als jullie denken dat het nu erg is kijk maar over twee maanden. Lees het verdrag van Lissabon, 4300e boete en 2 maanden cel verbleken bij wat er gaat komen. Daar gaat het om, discussies en mooie verhalen daar is het al lang te laat voor. Geniet nog maar van deze zomer voor zover als het gaat, over 2 maanden herkennen jullie Nederland en de wereld niet meer.

 4. @MvL. Sven is een conservatieve eindtijd profeet. De volwassene welbespraakte variant. Eindtijdprofeten. Net als alle mensen ooit van de club van Rome, en alle mensen die beweren dat we aan global warming ten onder gaan. Of de onvermijdelijke kernoorlog. Eindtijd profeten negeer je. (ook al luister ik soms toch stiekem naar Sven en vond ik dit op punten een goede video)

  Den Haag platleggen is vergeleken wat daarna komt niet zo moeilijk. Als ik ervan uitga dat met Den Haag platleggen een opstand bedoeld wordt. Want de politieke weg bewandelen middels nieuwe partijen betekent gewoon dat er naast het FvD en de PVV en na de CP/CD een nieuwe partij wordt gedemoniseerd en buitengesloten. Het duurt heel lang voordat de buitengesloten partijen samen 50 of zelfs 75 zetels winnen. En dan moeten ze het daarna nog eens met elkaar weten te vinden om een coalitie te vormen…

  Een opstand / revolutie is zinloos want iedere revolutie wordt gestolen. Waarschijnlijk door de ambtenaren. Of de antifa. De groep die goed georganiseerd is, en ook geweld kan toepassen, die steelt de revolutie. Pas als een meerderheid libertarisch denkt kan er iets moois ontstaan. Anders verandert er niets en is alles nog steeds op agressie en geweld gebaseerd. Voorlichting / werken aan bewustwording is de enige realistische actie in deze fase.

  • Ratio, goede reactie.

   M.u.v. deze zin: “Pas als een meerderheid libertarisch denkt kan er iets moois ontstaan.”

   Antwoord: hoe groot deze groep ook is, zij gaat vakkundig en in no-time gesloopt worden door de macht en kracht denkers. Ik hoop dat je een andere bezigheid hebt naast het libertarisme, anders ziet het ernaar uit dat je een verloren bestaan aan het leven bent.

  • Beste Raimond V.

   Wat betreft eisenpakket; dat klinkt zo opgelegd, zo van bovenaf. Ik zie het toch meer als eisen die voortkomen uit de situatie en waaraan wij ons dienen aan te passen om te ontsnappen. Zeg maar; Des te exacter het beeld, des te groter de kans op succes.

   Wat betreft uw religieuze insteek. De aristocratie wil u graag laten geloven dat oppositie een kruisgang gaat worden. Ik benader de situatie niet spiritueel, maar praktisch. Anders gezegd, deze situatie is door mensen geschapen en dient dan ook door mensen opgelost te worden. Indien we deze complexe zaak terugbrengen tot de essentie komen we uit op drie factoren die een een aanzet vormen; waarde, organisatie en poen. Waarde is m.i. iets waar je waarde aan hecht en bij schending ervan bereid bent voor te vechten en te sterven. De rest is technisch afhandelen, indien alles goed is voorbereid.

   Wat betreft uw afbeelding; het wordt inderdaad scheren langs de afgrond. De associatie met de gek zie ik dan weer niet. Wat mij betreft zou ik de relatie willen leggen met zelfrespect. En als libertarier zou dat u toch aan moeten spreken; geen zelfbeschikking zonder zelfrespect. Onderduiken kan natuurlijk ook, als is het dan wel met een naald in je arm.

   Uiteindelijk dwingt deze situatie ons tot slechts een enkele keuze; slaaf zijn/worden of niet. Ik ben van mening dat de keuze vrijheid dermate beperkt is dat een keuze tussen slavendom of vrijheid al te ruim gesteld is.

   Nadat de keuze voor vrij man is gemaakt, wordt de weg onbestendig. De kans dat onze kandidaat het er niet levend af brengt is natuurlijk levensgroot. Echter, ook hier wordt de keuzevrijheid aanzienlijk ingeperkt daar het hier niet handelt om leven of sterven. Het is doodeenvoudig, vroeger of later dood.

   Het heeft ook wel iets avontuurlijks om je lot in eigen handen te nemen. En, wat natuurlijk ook niet te veronachtzamen is de mogelijkheid dat lichaam en geest samenkomen onder existentiële dreiging, en één wordt. Het is zoiets als dansen met de Goden. Het gevoel dat je leeft is meer aanwezig in een levensbedreigende situatie dan al consumerend in de koopgoot.

   Dit zijn zo enkele overpeinzingen die vanzelfsprekend ook met onze kandidaat gedeeld kunnen worden. In ieder geval dank voor de inspiratie en het meedenken.

   Tenslotte, mijn vraag aan u: gaat u onze kandidaat steunen?

 5. @MvL

  “@Rien Ik begrijp ook wat u zegt maar sluit me aan bij het antwoord van Voight.
  En het kan ook geen reden zijn nergens aan te beginnen.”

  Laat ik maar opbiechten: dit is een moeilijk punt voor mij. Enerzijds ben ik oprecht overtuigd dat alle mogelijke moeite uiteindelijk contra productief werkt, anderzijds ben ik nog net niet oud genoeg om het dan maar uit te zitten. Ik wordt dus regelmatig heen en weer geslingerd tussen [i]in actie komen[/i] en [i]als jullie dit willen, dan stik er maar in[/i] tot [i]het is toch maar contra productief[/i] en [i]accellerationism[/i].

  Kortom een verscheurde ziel….

  • @Rien, jongen. Hierboven heb ik net aan Raimond uitgelegd dat lichaam en geest samenkomen onder existentiele dreiging en je va-banque speelt. Mocht dat je niets lijken dan geef ik je ook even mee dat het niet onaantrekkelijk is om je lot in eigen handen te nemen. We gaan je over de streep trekken, Rien. Je bent op de goed weg.

 6. De situatie waarin we ons thans bevinden, wordt veroorzaakt door de top-down command structuur van de maatschappij. Het heeft geen enkele zin om daar de oplossing te zoeken. Mensen zoals Ron Paul zijn uniek, en hij werd bewust genegeerd door de ptb. Zoeken naar een verlosser met het juiste profiel om vervolgens hetzelfde te doen wat al bewezen heeft niet te werken, is de definitie van krankzinnigheid.

  Ik stel voor wat beter te kijken naar wat Ron Paul c.s. met zijn ervaringen van 2008 heeft gedaan. We zien daar bijv. het Ron Paul Institute die o.a. dagelijks videos met libertarisch commentaar op actuele gebeurtenissen produceert. Maar bovenal zien wij dat hij het Ron Paul Curriculum uit de grond heeft gestampt, om ouders die hun kinderen met het libertarisch gedachtengoed groot willen brengen te ondersteunen. We moeten er voor zorgen dat onze kinderen buiten de invloed van de overheid worden opgevoed. Kinderen zijn de toekomst, daar moet je beginnen. Daarnaast doen we er verstandig aan om ons lokaal te organiseren in kleine groepen en ons voor te bereiden op de chaos die er een keer gaat komen. Dán moeten we klaar staan om vanuit lokale posities op een bottom-up manier de nieuwe samenleving vorm te geven.

  • Andre, adequate reactie.

   Wat mij betreft een reëel beeld en dito oplossing.

   Toch geef ik even mee dat de situatie drastisch is veranderd sinds Corona en dat een parallelle wereld, zoals die mogelijk was onder Ron Paul, niet langer getolereerd gaat worden.

   • Er ligt ons niets in de weg om zelf ook een dergelijk curriculum uit de grond te stampen.

    Ook in het Oostblok communiceerden mensen die tegen het systeem waren met elkaar.

    Voor mij is het glas half vol en niet half leeg. En ik hoop dat dat voor anderen hier ook geldt, anders kun je inderdaad beter alvast afhaken.

   • @Andre.
    Eens. Overigens en ter verduidelijking, mijn analyse van de omgeving is immer tactisch. Dus, om rekening mee te houden en op in te spelen. En zeker geen reden om af te blazen.

 7. @MvL.
  Ter overweging wil ik u nog wel even meegeven dat u uw simpele opvatting (geen waardeoordeel) m.b.t. de situatie niet reëel is. Als argumentatie geef ik hierbij aan dat onze formidabel tegenstander bijzonder goed georganiseerd is en uiterst bedreven in het machtsspel. Hiertegenover iets minder zetten, is wat mij betreft niet serieus en een no-go.

  Kort en krachtig; nutteloos om zonder de sterkst mogelijke organisatie, zonder de best gekwalificeerde medewerkers en zonder de perfecte voorbereiding een gekwalificeerde tegenstander tegemoet te treden.

  Dan houd ik het verder kort. U bent praktisch ingesteld, fijn. Indien u voor de poen zorgt dan neem ik de rest op mijn schouders.

  Volgens de schatting van onze vrind Robert Valentine kost een enkele zetel in het parlement 70.000 euro. Dit betekent dat 76 zetels een budget van 5 miljoen euro vergt. Ik zie dit anders; een succesvolle onderneming heeft drie maal dit bedrag nodig (uitgespreid over 4 jaren).

  Wat mij betreft wordt uw wereld verengt tot de keuze of u de financiering wilt verzorgen of niet? No hard feelings, maar voor de rest bent u niet gekwalificeerd. U maakt de zaken moeilijker i.p.v. makkelijker. Zonder enige twijfel bent u bezorgd. Dit is echter niet voldoende.

 8. Ratio, alsnog bedankt voor het posten van de video met het uitstekende verhaal van Sven. Het lucht altijd een beetje op om een zielsgenoot te horen redeneren en het gevoel te hebben dat de enorme last wordt gedeeld.

 9. Volgens de schatting van onze vrind Robert Valentine kost een enkele zetel in het parlement 70.000 euro.

  Je bedoeld toch hoop ik niet het Haagse parlement ?

  • Raimond, doe me een lol en probeer even aan de discussie deel te nemen. Dat geschurk tegen de discussie aan is niet effectief.

 10. @MvL

  Dank voor U vriendelijke woorden.

  Over het algemeen beschouw ik mijzelf als zeer stabiel, en zonder veel emoties, zeker wanneer het op beslissingen aankomt. @Voight-Kampf noemende het lot in eigen hand nemen… niet alleen heb ik dat gedaan, ik heb me ook overwegend teruggetrokken uit de hectiek van alle dag. Er is geen baas meer die mij zegt wanneer ik wat moet doen. Zelfs geen klanten die onmogelijke dingen van me vragen (al ben ik zeer klantgericht). Kortom ik leef eigenlijk al een zeer “vrij” leven. Zeker heb ik (veel) meer vrijheden dan 99% van de NL bevolking.

  Maar dat creëert ook een dilemma: Waarom zou ik me inspannen voor een maatschappij die tegen me werkt wanneer en waar het maar kan? Waarom zou ik verplichtingen aangaan ten behoeve van mensen die me niet kunnen luchten of zien? En als ik die verplichtingen al op me neem, dan zullen de mensen die daar het meest van gaan profiteren mij het zwaarst tegenwerken. Wie zit er in mijn in-groep? (behalve enkele tientallen vrijsprekers wellicht)

  Soms is het het beste om niets te doen. Laat de samenleving crashen, al kan dat nog even duren. Er is geen les zo goed als één die men zelf geleerd heeft.

  Wel, niets… ik kan natuurlijk proberen know-why en know-how proberen op te bouwen en door te geven aan een volgende generatie die er na de crash misschien wat mee kan doen… al geloof ik daar niet zo heel erg in. De volgende generatie is over het algemeen meer met eigen doelen bezig, en niet met de mijne. (Lees “Earth Abides” maar eens -mogelijke de beste post-apocalyptische roman ooit- die dit heel treffend illustreert)

  Kortom, ik ben er nog niet uit 😉

  PS: Wellicht begrijpt U de URL van m’n website nu beter: overbeterleven.nl (op dit moment zonder veel actie omdat ik aan de technologie er achter werk)

  • @Rien.
   Ondanks uw rationele en valide overwegingen in relatie tot de samenleving breng ik de materie toch even terug tot de essentiële keuze: zelfrespect of niet?

   Deze keuze geldt overigens ook voor mij. Ik loop en zit me suf te denken. Denk wel dat ik grip op de materie heb, maar weet niet wat wijs of effectief of verstandig of juist is!?

 11. Beste MvL.
  Protesteren bij de vijand heeft geen enkele zin. Het heeft überhaupt geen zin om welke strijd dan ook aan te gaan zonder positie. Ik wil u gewoon beschermen tegen die psychopaten.

  Maar gaat u nu voor financiering zorgen? Denk niet dat we veel kans maken bij de bank met een financieringsverzoek. Tenzij er nog iemand rondloopt die er een onderpand van 20 mio euro tegenaan wil zetten. Enfin, crowdfunding kan ook!

 12. @MvL

  Ik bedoel het niet serieus , is een beetje satire.

  Verder heb ik weer eens rondgekeken hier , en nee vrijspreker is niet mijn ding.

  Wens u een productieve en waardige voortzetting van de discussie.

  Kom over een aantal maanden wel weer eens rondneuzen .

  • @MvL

   Waarde vriend het heeft niets met u of iemand anders te maken , of dit forum in het algemeen.
   Maar als de discussie over je hoofd word gevoerd , zonder dat de essentie der argumenten je duidelijk zijn , zit je niet op de juiste plek.

   En ik ga maar weer even in afzondering , dus nee , geen Jensen , Yernaz ( ? ) of geen stijl.
   I am an league of my own.

   http://www.vrijspreker.nl gaat weer even achter de domein blok.

  • Raimond V, hierbij een observatie en een opdracht:

   Observatie:
   Niveau 1 reactie (praten over jezelf), hierin is niemand geïnteresseerd.

   Opdracht:
   Werk in de tussentijd even aan vervoegingen van werkwoorden.

   Tensloote, dat u zelf een league vormt is duidelijk, daarom bent u ook niet in staat om een dialoog aan te gaan. Monoloog-bashen zonder inhoud. Later.

 13. Minister De Jonge door de bocht: de spoedwet geeft de Kamer meer bevoegdheden. De beste man weet niet eens dat de bron van de staatsmacht het volk is. Hij ziet zichzelf als de bron van de macht. Hij de bron die de Kamer een bot toewerpt. Terwijl het andersom is. Niemand valt daarover. En zo’n figuur is dan vice premier.

 14. De tragiek van het libertarisme is het indivualisme. Hoe krijg je mensen bij elkaar die andere mensen leren vissen? En waarom zouden mensen leren vissen als ze het idee hebben dat ze die vis toch al krijgen? Daar heeft André een goed punt mbt de jeugd.
  Kleinschalig en lokaal bewustwording creëren. Maar heeft enkel nut als de hele lappendeken over het land ligt. Concreet kun je denken aan gastcolleges op middelbare scholen in het kader van maatschappijleer.
  Hoe tuig je die brede beweging op?
  In mijn dorp heb ik de uitvoering van de wet BIZ tegen gehouden. Door grof en met 2 gestrekte benen openbaar tegen de wethouder in te gaan. Mensen staan dan achter je, op honderden meters afstand. En als het resultaat daar is dan gaat men over tot de orde van de dag.
  Wellicht zit er ergens een Achilles te wachten totdat hij geroepen wordt. En wellicht is hij in staat tot “verzoening” tussen partijen die hetzelfde nastreven. De oppositie is momenteel breed en evenredig versnipperd.
  De benodigde kenmerken omschreven door Voight kan ik mij goed in vinden.
  Hoe krijg je nu alle versnipperde tegengeluiden bij elkaar?
  Denk aan de libertarische partij, de piraten partij of elke website met een tegen geluid
  De volgende vraag is, welke dingen wil je als groep fundamenteel veranderen en in een wet gieten? Noem er eens 3? Dit is natuurlijk vloeken in de kerk op deze libertarische site.
  De samenleving gaat veranderen. Het positieve is dat er nu een grote groep klaar is voor een nieuw fundament.
  Maar laat aub niet een Rutger Bregman (ik noem hem altijd Graaf Slis) het podium krijgen zonder ons tegengeluid.
  Brainstormen gaat beter in een groep met fysieke aanwezigheid. Anders wordt het een ping pong discussie in de comments. Wie is de trommelaar, wie pakt de handschoen op?
  Terug naar Sven, hij weet het goed te benoemen naar mijn mening. Maar, hij zweert geweld en protest af. Hij heeft meegeschreven aan het D66 verkiezingsprogramma. Hij heeft zelfs iets positiefs gezegd over Graaf Slis. Daar laat ik het nu bij wat hem betreft.

  • @Dolf, interessante toevoeging.

   Een reactie op uw vraag m b.t. 3 fundamentele veranderingen:
   1. Staatsvorm republiek, met een gekozen president om de uitvoerende macht van de wetgevende macht te scheiden;
   2. Overheidsrol technocratisch, met 7 primaire taken;
   3. Afschaffen politieke partijen, waarbij het kiesstelsel wordt hervormd van evenredige vertegenwoordiging naar districtenstelsel.

   Dit zijn er vooralsnog drie op politiek gebied (kan er nog 20 aan toevoegen).

   Uiteraard dient de economische situatie eveneens hervormd te worden.

  • Dolf, er bestaan drie succesfactoren voor hervormingen:
   1. Plan;
   2. Man;
   3. Geld.

   Alle drie even belangrijk. Echter, om een begin te maken dienen we over een budget te beschikken. De rest is een kwestie van organiseren, en dat kan ik doen.

  • @Dolf,

   Voor hervormingen zijn er drie succesfactoren:
   1. Plan;
   2. Man;
   3. Geld.

   Alle drie even belangrijk. Echter, om een begin te maken dienen we over een budget te beschikken. De rest is een kwestie van organiseren, en dat kan ik doen.

 15. @MvL.
  Hierbij een korte reactie:

  1. Met de hij/zij insteek heb ik de hij/zij discussie willen vermijden. Ben met u van mening dat een vrouw niet over de eigenschappen beschikt om een dergelijk hervormingsproces tot een goed einde te brengen;

  2. Welk plan heeft André gegeven waarover u zo enthousiast bent? Mijn punt; iedere onderneming begint met een plan en niet met een man!

  3. Systeemdenken werkt met input en output. Daarin komt research voor (met name desk research). En zeker geen verkenner! Ik weet alles wat ik moet weten. Alles.

  Gaat u nu voor de poen zorgen of niet?

 16. @MvL.
  Graag geef ik u mee dat we bij hervormingen van het Nederlandse staatsbestel niet kunnen terugvallen op bestaande structuren en personen.

  In het systeemdenken kan een machtssysteem onmogelijk hervormd worden tot een volkkssysteem. Dit wegens onoverkomelijke verschillen bij alle vijf drivers (input, structuur, transport, conversie en output).

  We zullen dus volkomen origineel moeten denken op ieder gebied om succesvol te kunnen zijn. We moeten dus buiten bestaande kaders denken en de Nederlandse samenleving opnieuw gaan inrichten. (als voorbeeld hierbij: volkssoevereiniteit heeft geen juridische grondslag).

  Het soevereiniteitsbeginsel is daarbij wat mij betreft het leidende principe.

  Tenslotte, de uitleg hiervan en het vervolg hierop is niet via de commentaarsectie te regelen.

 17. Beste MvL,

  Naar mijn beste mogelijkheden kan men op mij rekenen. Mijn bedrijf heeft echter voorrang.
  Ik kan mijzelf niet beschuldigen van charisma. Echter, als ik een grafrede houd dat komen er wildvreemde mensen om een kopietje vragen. Al 3 keer gebeurd. Ik ben wel aanwezig, maar ik heb er een bloedhekel aan om iemand te motiveren. Geen zin, blijf lekker weg. Een van mijn motto’s.
  Een deur open beuken kan ik zeker. Dit is het enige artikel van mijn hand om als voorbeeld te dienen van mijn beukgedrag : https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/09/pensioen-een-toevallige-ontmoeting/. Dat mede ondernemers mij destijds steunden was omdat er eindelijk een tegengeluid kwam en elk argument van de wethouder met de grond gelijk werd gemaakt. Geen groter vermaak dan leedvermaak dacht ik toen.
  Vrouwen sta ik niet negatief tegenover. Pamela Hemelrijk, ik heb nog bij Toine in zijn kantoor gezeten op haar herdenkingsavond. Ebru Umar, ook iemand die ik graag erbij zie. Maar het geluid heeft een vader nodig. Goed vaderschap hangt toch meer samen met een visie op lange termijn. En mannen stappen sneller over iets heen. Biertje drinken, opgelost.
  ‘Be the water’, … u heeft geen idee hoe dicht u bij mijn persoonlijke leven zit.
  Bij wie kunnen we terecht. De vraag kan ook zijn : bij wie die momenteel een tegengeluid laat horen kunnen we niet terecht? Daarnaast, hoe houden we de Jan Nagels en Mat Herbens van deze wereld er buiten? Zoals Ratio zegt, een revolutie wordt gestolen.
  Toch acht ik de kans groot dat we met een team en een goede opzet de krachten van mogelijke mensen als Oscar Hammerstein, Hans Smolders, Peter Stuivenberg, Willem Middelkoop, Kees de Kort, George van Houts en wie al niet meer kunnen combineren.
  Wellicht zit Toine als een Achilles in zijn tent te wachten om opgeroepen te worden voor de strijd. Ik kan mij voorstellen dat hij teleurgesteld is geworden en zich eenzaam en door de groep gelijkgestemden verlaten voelt.

  De eigenschap die verder aanwezig dient te zijn is dat de leidende figuur het doet uit liefde voor de mensen. Ik reageer omdat ik bloedhekel heb gekregen aan de heersende elite. Dat is toch iets anders.

  Ik stel graag het volgende voor : een mailtje naar de webmaster met de opmerking om samen te komen en te brainstormen. In deze mail ook, welke D R I E wetten vind je belangrijk genoeg om als eerste aan te pakken of te implementeren?
  @Ratio, wil je zo vriendelijk zijn om de actie in de laatste alinea om te zetten naar een artikel? Zonder mogelijke comments, omdat mensen beter hun eigen idee spuien zonder iets te lezen in de comments.
  De link van dat artikel kunnen we dan in comments plaatsen zetten op andere sites. Wie weet wat we vangen met zo’n visnet?

  @ Voight Kampff, uw inbreng komt al overeen met 2 dingen die ik in gedachte heb. Een praktische combinatie van velerlei geeft een plan van aanpak, waarmee mensen die niet bekend zijn met de libertarische zaak toch overtuigd kunnen worden. Dan kunnen we ook brainstormen over een cruciaal punt wat u benoemt; de financiering. En ik kan een biertje met u drinken. Lijkt me wel op zijn plaats.

  Ratio, ik vertrouw erop dat je het niet erg vindt dat we in dit stadium toch een beroep op je doen.
  In het geval we veel input krijgen, wie wil er in de selectiegroep van uit te nodigen mensen? Waarschijnlijk een selectiegroep die bestaat uit zo’n 3 mensen. Ik stel mij en mijn huis hier voor beschikbaar.
  Ik vermoed dat we maximaal met een man of 15-20 een eerste opzet kunnen maken. Uit 17 miljoen inwoners, dat moet toch lukken?
  Toch?

 18. Beste MvL
  U: “U zou natuurlijk wel eens kunnen gaan kijken of u bv. Een Pieter Omzigt in het team kunt krijgen.”

  Reactie: De positie en effectiviteit van Omtzigt komt naar voren in zijn stemgedrag; kartelpartijen. Aardige vent hoor, maar dat u nog in die oppervlakkige demagogie trapt. De ultieme farizeeërs: CDA, CU en SGP. De directe vijand van iedere vrijheidslievende Nederlander. Bent u er werkelijk niet van op de hoogte dat het CDA deelgenoot is van de macht en direct is verantwoordelijk voor de sloop van het gezin (noodzaak van tweeverdieners) en het afgenomen huishoudvermogen (2008 vermogen hh 53.000 euro en in 2017 vermogen hh 28.300 euro) ?? Kan het me nauwelijks voorstellen.

  U bent een lieve en aardige man die we niet laten vallen, maar doe uzelf een plezier en kijk eens achter het gordijn van de macht.

  U: “En u kunt ook eens langsgaan bij Toine.”

  Reactie: Een man van stavast. Onontbeerlijk bij hervormingen. Het is trouwens een hele prestatie om zowel Omtzigt als Manders in een enkele zin te noemen.

  U: “Ik denk: Eerst de man en dan het plan. Ik had natuurlijk ook nooit mijn kastjes ….”

  Reactie: Leuk verhaaltje. Indien u met deze aanpak eventueel succes zou hebben dan ligt er een grote toekomst voor u weggelegd als buitengewoon hoogleraar organisatiekunde. Ik geef er geen cent voor.

  U: ** VWB Dat geld. We kunnen natuurlijk gewoon gaan crowdfunden.

  Reactie: natuurlijk kunnen we dat gaan doen, maar mijn vraag was specifiek gericht aan u!

Comments are closed.