58 REACTIES

 1. Ok dus we hoeven niet te gaan schieten 🙂 😉
  Dat scheelt alweer. Erg waardevol, bedankt.
  Wel opmerking. De arts zet die vaccins natuurlijk niet. Dat zijn gewoon mbo meisjes. Die kennen geen eed.

  Ook nog benieuwd hoe een vaccin zich wettelijk verhoudt tot mensen met gewetensbezwaar / geloofsovertuiging.

  Wat ook nog kan is gaan zwaaien met dat contract van Jordy Zwarts. Al wordt die zaak niet gewonnen. Zolang daar iets loopt kun je me dunkt wel een claim erop leggen.

  • Wat zit je nu te kletsen……WETTELIJK….er is niets wettelijk.

   Weet je dan niet dat uw PVDA stilzwijgend is toegetreden tot de coalitie , zo ja…..waarom hoor je daar niets over ?

   En kan dat zomaar……NOODWET , als ons dat zo uitkomt.

   • Dat zou mooi zijn. Waar hebben we het dan over 🙂

    Maar er was bv. zoiets. Als een Wet gewetensbezwaar tegen dienstplicht.
    En als je dan ook geen vervangende dienst wilde verrichten. Kreeg je gevangenisstraf.
    Totdat bleek dat dat wel erg oneerlijk was.
    Omdat de Jehova’s dan geen straf kregen voor totaalweigering.

    Natuurlijk als ze kwaad willen drukken ze alles erdoor.
    En dat willen ze.
    Maar er is nog niks geschreven of gedrukt.

  • Maakt niets uit, totaal zinloos. Weiger niet dat is verzet, ja dus je mag geen verzet “plegen” je pleegt een misdaad en alles wat je wordt opgelegd heb je maar op te volgen, simpel. Dat zal een ieder ook doen, absoluut, want anders krijg je geen voedsel meer en mag je de deur niet meer uit en in navolging daarvan staat er in no time een kampje voor je klaar, denken jullie van niet? Kijk dan maar eens goed naar wat er gebeurt, kijk maar eens goed hoeveel mensen hier graag aan mee doen, kijk maar eens hoe goed kliklijnen werken en hoe de staatspropaganda werkt, kijk maar goed naar de koppen in welke regering dan ook, valt jullie niks op? Waarschijnlijk niet anders zouden jullie je niet druk maken om vaccinaties. Volgend jaar verkiezingen? Nee hoor, kun je vergeten, nazistaat is compleet en daarbij op wie zou je stemmen? Wilders of Baudet? Horen allemaal bij hetzelfde clubje en denken straks net als de rest van de regeringen dat ze bij de uitverkorenen zullen horen en door kunnen gaan met hun leven maar zij zijn de eersten die tegen de muur gaan want ze weten te veel. Onzin? Kijk maar naar de geschiedenis, die 500 miljoen lieden die de aarde zullen beërven zijn niet de lieden die je nu in het openbaar ziet “op treden”. Nu weten jullie ook hoe het mogelijk was dat mensen zich in de 2eWO zo makkelijk weg lieten voeren naar kampen, wij reageren exact hetzelfde. Veel mensen op aarde, bijna oogsttijd, als vee naar een slachtbank en dat bedoel ik letterlijk, dit is een bizarre plek, deze planeet, de boeren en slagers zie je niet maar ze zijn er wel. De drijvers om het menselijk vee op te drijven die zie je, regeringen, ME politie enz. De tafel is gedekt, de ovens gaan aan, verzet is zinloos, het is ons lot.

   • Willem, vaccinazi is een onderdeel van de wereldijde depopulatie, juist ook daarom je druk maken.

 2. De onaantastbaarheid van het lichaam geldt hier. Vaccinaties kunnen gewoonweg geweigerd worden. Er zijn gen trucjes bij nodig.

  • Heeft Bertuz wel nagedacht over de consequenties indien het onaantastbare lichaam het vaccin weigert? In de nieuwe wereld is het nl. mogelijk dat iemand die niet is gevaccineerd een gevaar vormt voor z’n omgeving en zodoende het betreden van de openbare ruimtes verboden is en je zelfs van huis gehaald kunt worden, dit in verband met nieuwe wetgeving.

   Zo makkelijk laten de farmaboeren en hun partners of crime (overheid) je niet glippen. Daarvoor staat er net even te veel voor ze op het spel.

   • Zeker. Ook (/ondermeer) kinderdagverblijven bijvoorbeeld mogen kinderen weren. Zo kan ik ook rokers weren.

    De onaantastbaarheid van lichaam is een mensenrecht. Dat houdt in dat je een vaccin kunt weigeren. Maar dat betekent dat niet gevaccineerden onbeperkt toegang genieten tot welke gelegenheid ook. Ik weet niet of daar farmaboeren of de overheid achter zitten. Zou kunnen. Maar ik kan mij voorstellen dat er ouders zijn die er achter zitten. Die het geen fijn idee vinden dat er niet gevaccineerden kinderen bij hun kind zitten.

 3. De onaantastbaarheid van het lichaam geldt hier.

  Laat mij eens zien waar dat geschreven staat ?

  Let op de term NOODWET……

   • Mensenrecht heeft geen kracht van wet; het is slechts een aanbeveling van de VN die algemeen wordt gerespecteerd en gevolgd.

    Nu we het toch over de VN hebben; volkssoevereniiteit is niet in hun handvest opgenomen. Anders gezegd, indidvidule vrijheid is opgenomen als vrijheid, maar collectieve vrijheid is niet geadresseerd (bewust overigens om de stap naar globalisering met eeen werledregering onder leiding van diezelfde VN, makkelijk te kunnen maken).

  • Geen wettelijke plicht;
   Grondwet art. 11
   plus
   In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk.

   • Correct, u heeft gelijk; ik zit fout. Toelichting: ik was in de veronderstelling dat u refereerde naar de UVRM van de VN door gebruik van het woord “mensenrecht”.

   • Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

    Mooi klinkt het , welke beperkingen kunnen er aan dit recht ( ? ) worden gesteld , bijv. politie wet of zijn er ook nog andere ?

    Er was eens een GRONDWETS artikel , dat klonk zo … In geen geval kan…….., en dat was in een zip door het schijthuis gespoeld.
    En daar waren geen WETTELIJKE beperkingen , zelfs zes jaar later niet , dus art.11 is een farce.

 4. Bertuz,

  Weet je niet of de farmaboeren of overheid er achter zitten, wie dan wel?

  Het niet gevaccineerde deel vormt in ieder geval geen gevaar voor het wel gevaccineerde deel, waarom anders zou men zich willen laten inspuiten met lichaamsvreemde stoffen.

  En natuurlijk kun jij rokers weren en heeft de overheid dat voor een groot deel voor ons in orde gemaakt. Zo ook zal de overheid het in orde maken dat ongevaccineerd een openbare ruimte betreden of bijv. het vliegtuig pakken (zeker niet voor je plezier) zomaar niet meer kan. Je kunt zelf veel maatregelen treffen, maar vast niet zo goed als de overheid kan.

  • Ouders. Dat hoeft de overheid niet in orde te maken. Ik kan prima zelf rokers weren. Of niet gevaccineerde kinderen. Vooralsnog voel ik geen nattigheid.

 5. Nou, en ik geloof in sinterklaas zeker. Vraag aan de arts. Ik hoef niks te vragen Ik bepaal wat ik
  neem en niet. Dus geen aankomend vaccin, Ik vertrouw niemand en zeker niet de overheid, en de
  huisarts ken ik niet persoonlijk dus…

 6. Het weigeren van een niet gevaccineerd individu is uiteraard onlogisch. Als vaccins bescherming bieden, dan kan een niet gevaccineerd individu je niet ziek maken. Dus waar maakt een met chemicaliën ingespoten individu zich dan druk over en waarom moeten anderen dan per sé aan dat chemicaliënfeestje meedoen ?

  • Je hoeft niet aan dat feestje mee te doen. Maar de gevaccineerde hoeft toch ook niet aan het feestje van de niet gevaccineerde mee te doen?

  • Omdat hun jonge kinderen nog niet gevaccineerd kunnen worden. Oudere wel gevaccineerde kinderen verkleinen op die manier het risico.

   • Bertuz, dat heet een aanvaardbaar risico lopen bij niet gevaccineerd zijn van degene die zich (nog) niet kan/wil laten inspuiten en zeker geen argument om anderen tegen zijn/haar wil in te spuiten met lichaamsvreemde stoffen. De risico’s worden zo verlegd en zouden oudere niet gevaccineerd kinderen het risico omwille van anderen moeten dragen(?).

  • @De Sjaak, dat is niet het punt. Wiens wens laat je voorgaan. En wie maakt dat uit? Men wil over en weer niet aan elkaars feestje meedoen. Wat is een aanvaardbaar risico trouwens? En wie maakt dat uit?

   • Bertuz, als straks die spuit verplicht in je lijf gaat, dan weet je wat een aanvaardbaar risico betekent.

   • Bertuz, ik begrijp jou ook, maar probeer duidelijk te maken dat de overheid verplichte vaccinatie wil en niet toestaat een aanvaardbaar risico te nemen. Men krijgt niet meer het recht te weigeren, zo gek komt het nog.

    Maar wel is er een aanvaardbaar risico als men de auto neemt en mogen levens van anderen in gevaar worden gebracht, van bijv. voetgangers, door auto te rijden.

 7. @ Andre Ja daar klopt ook niks. Dan komen ze denk ik als uitleg met dat rare verhaal over groepsimmuniteit. Dat je zonder vaccin daar te weinig aan mee werkt o.i.d.

 8. Ten eerste vraag ik me af of de verpleegsters of assistentjes die het vaccin zetten ook die eed hebben afgelegd.
  Maar verder is de vraag wat je ermee opschiet, immers of je hebt de vaccinatie wel gehad of niet en in dat laatste geval doet de reden er niet toe wanneer vaccinatie vereist is voor bv. met het OV kunnen rijden, een vliegtuig kunnen nemen etc.
  Het enige wat van belang is is dat je kennelijk niet gevaccineerd was in welk geval je te horen krijgt “helaas meneer, dan kunnen we u niet toestaan om …”, waarbij de reden van WAAROM u niet gevaccineerd was, van geen tel is. M.a.w. tenzij je bereid bent jezelf als zombie van de maatschappij uit te sluiten, kom je er niet onderuit.
  Kortom we zitten flink vast 🙁

  • “M.a.w. tenzij je bereid bent jezelf als zombie van de maatschappij uit te sluiten, kom je er niet onderuit. Kortom we zitten flink vast 🙁”

   Beste zorgen dat je op een relatief goede plek vast zit 😉

   Om vervolgens vanuit die positie te werken aan de dingen die je niet aanstaan. Eigenlijk niks nieuws onder de zon, anders dan dat wij ons nu voor het eerst in ons leven in een oorlogssituatie bevinden. En dat is even wennen.

   • Dat laatste heb je werkelijk goed door , stilzwijgend heeft men de palen verplaatst.

    Moet je voorstellen waar men in de periode 40-45 doorheen is getrokken , en nu koerst men er weer bewust op aan.

 9. @scrutinizer. Maar het is nog niet zover. Het belangrijkste is het hoofd helder houden. Dus geen vaccin wat het kritisch denkvermogen eruit spuit. Daarvoor is dit artikeltje natuurlijk heel geschikt om als eerste te proberen. Wil dit niet dan kan men vast nadenken hoe anders het vaccin te weren. Ik heb voor mijzelf een plan B en C en mogelijk een D.

  Pas daarna komt de rest. Vragen mbt onze bewegings vrijheid. En wij weten gewoon nog niet precies hoe dat gaat.

  Maar

  Met het hoofd teveel in de toekomst verkeren
  haalt het hart uit het nu.

  Daarmee zeg ik overigens niet dat een vooruitziende blik niet goed is. Integendeel.

   • Andre, geweldig, maar hoe bizar als je begrijpt dat dergelijke filosofische wijsheden niet meer zijn dan vluchtgedrag. Waarom zouden we ons nog langer moeten vormen en voegen naar onderdrukkers?

    Een natuurlijke reactie van een dier in het wild is zich verdedigen bij een aanval, met alle geweld zijn leven verdedigen, eventueel daarbij je aanvaller/vijand afmaken. Misschien is het dringend tijd terug te gaan naar de natuur.

   • @MvL

    Wim Hof, nog niet van gehoord Interessant, bedankt.

    @De Sjaak
    Of je het wil of niet, de onderdrukkers hebben invloed op ons leven. Je kunt natuurlijk met je zwarte Zoekzoekie Swift op het busje van de keuning botsen, maar dat haalt weinig uit, tenzij je roemloos ten onder gaan als succes definiëert.

   • Andre, geen Swift, maar een heuse, geweldvolle landelijke opstand richting Haagse bezetter is beter dan roemloos met een spuit in je arm ten ondergaan.
    Het is nog niet zover, maar het komt gelukkig wel steeds dichterbij. Hoe anders krijgt men zijn leven terug, niet zo als het nu gaat en al helemaal niet door op de knie te gaan voor het uitschot.

  • Het is inderdaad nog niet zo ver.
   Maar voor andere vaccins geldt hier in Uruguay dat elke school ze verplicht stelt.
   Is het vacinnatiekaartje niet in orde, dan wordt de leerling geweigerd.
   Momenteel is dit zonder coronavaccin maar als men dit voortaan mee verplicht, dan kan je kind niet meer naar school.
   Homeschooling dan maar?
   Leuk, maar niet realistisch: daarvoor heb ik simpelweg geen tijd, tenzij god me extra 8u per dag schenkt (plus de bijbenodigde energie om in die dagen van 32 u de extra 8u te kunnen onderwijzen ipv slapen).
   Een priveleraar inhuren?
   Daarvoor heb ik geen geld, mocht ik er ueberhaupt al 1 vinden.
   En dan blijft de vraag hoe het zit met examens en erkenning van diploma etc.
   Kortom: in de praktijk evenmin haalbaar.
   Dus mochten scholen (collectief op instigatie van het ministerie) een coronavirus ook verplicht stellen op je vaccinatiekaart dan zit je wel behoorlijk vast, lijkt me zo.

   • @scrutinizer Jared Taylor zei dat voor de toekomst van de blanke mens over enclaves gedacht moet worden. Dat kan natuurlijk ook zo zijn voor niet gevaccineerden. Maar zoals je nu die ecologische dorpjes ziet ( met gelijkgestemden groene agenda mensen) kan dat ook werken voor mensen die niet willen vaccineren. Ik moet zelf nog over zulke constructies nadenken. Maar wie zal het zeggen kan zoiets werken.
    Ik zie tenminste 1 voordeel. Je zult dan geen D66 buren meer hebben 🙂

   • @MvL
    D666 buren heb ik ervaring mee. Vervelende drammers. Gelukkig geen last meer van.

    Dat enclave-idee is zeker een optie. Neem dit bijvoorbeeld: https://www.fsp.org. Er zijn ook landen met Christelijke cultuur waar de drammers en klaplopers annex freeloaders als de pest gemeden worden met kleine dorpjes waar je relatief ongestoord kunt leven en met rust gelaten wordt. Bevalt me uitstekend.

 10. @Scrutinizer Ik vergeet : verzorgenden en verpleegkundigen leggen deze eed af.

  Ik zweer / beloof dat ik mijn beroep als verpleegkundige/verzorgende op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen.

  Daarnaast hebben ze een beroepscode. Dat is een leidraad. Hoe zich te verhouden tot zorgvrager / collega’s en de maatschappij.

  Die meiden zouden niet weten wat ze met vaccin vragen aanmoeten. En hebben dus ook niet zo’n eed als een arts afgelegd.

  Wel kan een verpleegkundige bij wantoestanden door haar toedoen voor de tucht commissie geroepen worden.

  • beste MVL. *** Wel kan een verpleegkundige bij wantoestanden door haar toedoen voor de tucht commissie geroepen worden *** Dit kan ook zijn het niet uitvoeren van instructies en protocollen. Als huisarts kan je niet zomaar voorschrijven wat je wenst. Er zijn protocollen, wijk je af dan moet je dat toelichten, middels een administratieve handeling die veel tijd kost. En als het dan fout gaat kan je alsnog de sjaak zijn. Huisartsen moeten volgen, anders worden ze uitgeschreven uit het big register, dus als er vaccinatie plicht komt dan zullen huisartsen en verpleegkundigen wel moeten volgen. Anders zijn ze hun baan kwijt en kunnen ze niet langer in de gezondheidszorg werken.

   Reken niet teveel op verzet van huisartsen en verpleegkundigen

  • Klinkt mooi en ik wou dat het allemaal zo was, maar ik vrees dat Ratio’s zienswijze realistischer is.

 11. @Ratio. Nee dat is goed dat jij dat zegt. Doet me daardoor wel denken aan Neurenberg. Ik ben nog niet klaar met dit onderwerp.

  Mijn huisarts lacht aardig maar gaat per slot wel in zijn vakanties arme kindjes ver weg in nood helpen. Die gaat natuurlijk nooit hier het front bewaken. Laat staan die van mij.

  Dan is mijn eerste gedachte nu. Iets doen. Met aardig teruglachen. En omkopen.:);)

  • Er zijn altijd mogelijkheden. Wil je geen dossier dan ga je met je kwalen naar een arts die niet je huisarts is. Betaal contant. Kost wel wat meer. Maar dat is een manier om geneeskundige privacy na te streven. Best wel een belangrijk onderwerp. Of dit helpt tegen gedwongen vaccinatie weet ik niet. Je hebt ook mensen die tot een bestaan komen (gewenst of ongewenst) waarin ze in de basis administraties een onbekend woonadres hebben. Daar kleven wel wat haken en ogen aan.

 12. @Willem. Ik stel voor dat u de reacties op Scrutinizer bij dit artikel eens leest.

  Het is niemand gegund om met het hoofd in het doemscenario van de toekomst te leven. Overigens begrijpelijk. Mijn rouwproces om mijn leven en land heeft maanden geduurd. De rode pil was traumatisch. En soms moet ik nog steeds bijkomen. Mochten nare toekomst beelden zich opdringen denk gerust eens aan mij. U bent niet alleen. En ja er is nog genoeg om van te genieten. En ook. Hoe. fijn is het met principes te leven en daarvoor te staan? Bijna niemand heeft dat. Dus cheerio en keep on 🙂 En mss probeert u eens iets nieuws 🙂 https://youtu.be/IU1WqemH1LA

  Een ander wellicht stoomafblazend alternatief voor u is uw gedachten op film zetten. Er zijn in Nederland nog geen mensen die de eens goed de stem verheffen om mensen wakker te maken ( bv. hoe Pat Condell ( dat deed) of Paul Watson dat doet Just a thought.

  • Net zoals uw BEVRIJDING ( wissel van de wacht ) vieren in een LOCKDOWN / SPERRZEIT ……heerlijk.

   Het boek prediker : Yep niets nieuws onder de zon , al u ziet is reeds eens eerder geschied.

 13. @de Sjaak Meer terug naar de natuur dan met het element water kan denk ik niet.

  Be like water wordt trouwens ook gebruikt in zelfverdediging cursussen voor vrouwen. De lol gaat eraf als de aanvaller een zak water in zijn handen heeft ipv een tegenspurtelende vrouw.

  In het algemeen zoals wij bv. zien bij het beoefenen van Tai Chi heeft het in het geheel niet te maken met voegen of vormen naar een onderdrukker. Integendeel Het voegt naar de eigen aard. En aardt.

 14. MvL,

  Liever graag vanaf nu terugslaan i.p.v. water te zijn. Geen genade meer voor de roofdieren!

   • MvL, is er al, alleen staat de Mocro maffia met de AK-47 en ander suikergoed (nog) niet aan onze kant.

 15. Hierbij een link van Dr Shiva die beweert dat gedwongen vaccinatie verkrachting is. Hij legt een link tussen lichaam en wet in de staat Massachussetes. Bovendien laat hij het niet bij het advies, maar verbindt er eveneens een actie aan die de juiste actoren adresseert.

  Dr. Shiva: https://youtu.be/JC3mqHebjUg

  Dr Shiva is een MIT Systeem Bioloog en kandidaat voor een senaatzetel in Massachusetts (in november 2020).

  Wellicht is uit dit initiatief een legale actie af te leiden die is toegesneden op de Nederlandse juridische omgeving?

 16. Blijkbaar trekt de vrijpreker allerhande debielen aan die niets te melden heben en maar wat dom lopen ouwehoeren.
  Tieft op bejaarde sukkels, geen hond zit te wachten op dit infantiele gebazel.

Comments are closed.