Ik heb in mijn leven al heel vaak aan mensen proberen uit te leggen dat rijkdom niet altijd fout is, maar alleen als het afkomstig is van dwang of parasitisme. En dat er verschil bestaat tussen bedrijven die profiteren van privileges van de staat en bedrijven die dat niet doen. En dat het probleem in de wereld niet “de rijken” zijn maar “de machtigen” (waarvan er velen rijk zijn)….

Ik had me veel moeite kunnen besparen als ik het plaatje had gezien in een boek van Steve Coroner, Neutering the National Debt, waar ik op gewezen werd door Daniel J. Mitchell in zijn blog International Liberty (uitstekende blog overigens, leuk om te volgen, niet 100% libertarisch maar wel heel informatief). Dit geeft precies weer wat ik bedoel:

Met “protectors” (beschermers) wordt hier, naar ik aanneem, gedoeld op de mensen in overheidsdienst die daadwerkelijk nuttige dingen doen – want ook die bestaan natuurlijk, ook al zouden hun taken niet bij de overheid horen te zitten. “Earners” zijn werkers, “entrepreneurs” producenten of ondernemers.

“Predators” (“roofdieren”) kunnen zowel politici zijn als particuliere criminelen. “Cronies” (“vriendjes”) zijn ondernemers die profiteren van overheidsgunsten. “Rent-seekers” zou je kunnen vertalen als “uitvreters”. Wie dat zijn, mag iedereen zelf bedenken.

Met dit plaatje wordt op slag duidelijk waar het onderscheid tussen rijk en arm werkelijk om draait. Want het is natuurlijk niet toevallig dat links geen onderscheid maakt tussen de redenen voor de rijkdom en armoede van mensen.

Als er een lezer is die voor ons een mooie Nederlandse versie kan maken, dan lijkt me dat een heel nuttige bijdrage aan de Vrijspreker!

12 REACTIES

 1. Het is het verschil in narcisten, sociopaten en psychopaten, wie iets over heeft voor een ander zoekt geen rijkdom in geld of bezit. Daarom is het religieuze, doe goed voor anderen en je wordt 10 voudig beloond ook helemaal fout, alles is eigenbelang. Er zijn veel mensen die werkelijk hun leven geven voor dat van een ander, maar ja dan heeft het een negatief effect op de wereld.

 2. Piet is pottenbakker ! in één uur bakt hij pot voor verkoop à €.20.- Piet houd €.10.- bruto/ netto over !
  Dan komen de parasieten zonder enige toegevoegde waarde : Belastingen, verplichte verzekeringen, accountants, advocaten ……etc.
  Piet rijd op een fiets naar zijn werk en de parasieten in Porsches, Mercedessen en Bentley’s ?

 3. Karel, een artikel hoeft niet wat mij betreft; zie hierbij mijn commentaar.

  De overheid is rijk en het volk is arm. De overheidsbestedingen en het begrotingsoverschot namen toe, terwijl het huishoudinkomen afnam:

  – Het doorsnee vermogen per huishouden daalde in 9 jaar met bijna 50%,
  (53,000 euro in 2008 en 28,300 euro in 2017).
  – De Nederlandse huishoudens hebben een private schuld van 236% van het bbp. De huishoudschuld is hoger dan waar ook in de OESO-landen, m.u.v. Denemarken.

  HUISHOUDINKOMEN OMHOOG
  Om die overheidsmacht te breken stel ik voor om de huishoud inkomens fors op te krikken. Dit gaan we doen door het aandeel van de overheid in de economie terug te brengen van 37 % (huidige situatie) naar 25 % (gewenste situatie) bbp.

  De besparing van 12 % (37% – 25%) op het bbp van 812 miljard euro (over het jaar 2019) komt neer op een bedrag van 97 miljard euro. Dit bedrag van 97 miljard euro gaan we dus verdelen over 7,9 miljoen huishoudens. Dit betekent dat ieder huishouden in Nederland er 12.000 euro per jaar netto op vooruit gaat (bbp 812 miljard euro : 7,9 miljoen huishoudens).

  Om dit bedrag van 97 miljard euro aan besparingen te bereiken wordt de post ‘zorg’ van 82 miljard euro geschrapt uit de overheidstaken. Die andere 15 miljard euro aan besparingen vinden ook nog wel (begrotingsoverschot etc.)

  SYSTEEMFOUTEN
  Het kenmerk van de situatie is overheidskapitalisme. We kunnen er rustig vanuit gaan dat deze geldmacht is gecreëerd door de regering om hun machtsbasis te verstevigen, en om vervolgens de markten te manipuleren en de burgers te overheersen.

  De casus in het artikel wijst op vijf systeemfouten in het bestuursmodel:
  1. Het systeem van niet-legitieme politieke partijen;
  2. De staatsvorm van monarchie is gecentraliseerd en top-down georganiseerd;
  3. De regering kan de bestuursrol bepalen zonder enige restrictie in de grondwet;
  4. Er staat geen cap op de overheidsuitgaven vermeld in de grondwet;
  5. De rijksbegroting wordt niet beheerst door de volksvertegenwoordiging, maar door de leden van de politieke kartelpartijen in wetgevende macht (keurt rijksbudget goed) en uitvoerenden macht (stelt rijksbudget).

  SYSTEEMOPLOSSINGEN
  Vijf suggesties om de systeemfouten in het bestuursmodel op te lossen:

  Ad.1 Opheffen politiek partijen
  Hef het systeem van politieke parijen op. Het rijksbudget wordt daarmee door gescheiden machten behandeld en goedgekeurd;

  Ad.2 Federatie als staatsvorm,
  Macht in de gemeenten betekent lokale belastingheffingen. Het percentage van 25% belastingheffingen (aandeel van de overheid in de economie) gaan we vanzelfsprekend opdelen in 20% gemeenteheffingen en 5% federale heffingen bij de staatvorm van een federatie. De nationale overheid krijgt zodoende relatief weinig geld in handen (gaat van 37% bbp naar 5% bbp) 😊.

  Ad. 3 Technocratie als bestuursrol,
  Bij een technocratische bestuursrol wordt de overheid flink op afstand gezet van de burger. Dus van verzorgingsstaat en dictatuurstaat naar technocratische staat. De bestuursrol wordt hiermee apolitiek.

  Ad. 4 Cap op overheidsbestedingen
  Zet een cap op de overheidsbestedingen van 25% bbp. Hiermee gaat de financiele druk op de burgers terug van 303 miljard euro (huidige rijksbegroting) naar 203 miljard euro per jaar (totale begroting van nationale en lokale overheid);

  Ad.5 Treasury afdeling
  De macht van volksvertegenwoordiging (wetgevende macht is een verkeerde functiebenaming, want de volksvertegenwoordigers hebben niet alleen de taak van wetgeven maar ook van controleren) krijgt een treasury afdeling die alle uitgaven accordeert voorafgaand aan daadwerkelijke bestedingen. Dus, in de toekomst over die 5% federale heffingen van ongeveer 40 miljard euro (5% x 812 miljard euro bbp). De nationale overheid gaat dan terug in budget van 302 miljard euro per jaar naar 40 miljard euro per jaar 😊.

  Wat zeg je ervan, Karel? Of vind je het teveel organisatie vanuit Libertarisch oogpunt?

 4. @Karel.
  Ik deel mijn observatie met u dat dit nu reeds de tweede maal is dat u mijn (adequate) vragen negeert!

  • *** Om dit bedrag van 97 miljard euro aan besparingen te bereiken wordt de post ‘zorg’ van 82 miljard euro geschrapt uit de overheidstaken ***
   Hoe stel je jezelf dit voor? Met name met betrekking tot het stopzetten van de 25 miljard uitgaven aan Wlz (vroegere AWBZ). Dit zijn mensen die niet langer een zelfstandig inkomen kunnen genereren. Denk aan de verpleeghuis patienten en de GGZ patienten. Soms hebben ze nog familie, soms niet. Deze mensen zijn niet in staat een zelfstandig inkomen te genereren. En hebben zich ook niet privaat kunnen verzekeren. Ze zijn totaal afhankelijk.

   Natuurlijk kan je de collectieve regeling afschaffen en verwachten dat men zich privaat verzekerd. Is ook veel beter. Maar je zit met een grote groep die zich niet privaat heeft kunnen verzekeren en nu totaal machteloos zijn. Wil je die mensen die vaak in rolstoelen en soms aan infusen en zuurstof zitten letterlijk op straat zetten? De decompositie van de verzorgingsstaat is een lastig vraagstuk waarbij dit soort totaal kansloze afhankelijke groepen pas op het laatst de prijs moeten betalen. Tenminste, dat is mijn mening.

  • Beste Voight-Kampff, ik ben geen bediende die je kunt verplichten om te reageren. Schrijf zelf eens een artikel zou ik zeggen. Reacties zijn bedoeld om te reageren op een artikel. Als iemand een heel eigen plan gaat ontvouwen dan is dat zijn of haar goed recht, maar het is niet een reactie op mijn artikel, en legt dus ook geen enkele morele plicht aan mij op om daar weer op te reageren. Overigens, uw plan vind ik verwerpelijk. Een technocratische dictatuur is wel het laatste waar je als libertariër achter kunt staan. Het is heel jammer dat de lezers van de Vrijspreker hier mee lastig worden gevallen. We moeten proberen om vooruit te komen met onze eigen ideeën en niet gaan discussiëren over iets onzinnigs als een ‘technocratische staat’

  • Lekker belangrijk pedante dwaas, begin een eigen blog om je infantiele gedroeftoeter te plempen!

   • Gaat wel lekker hier, was een reactie op het gelul van vocht kramp.

 5. Karel Beckman klinkt Deutsch ( terzijde )

  Liberatisme, ik zou mij erin moeten verdiepen, of dat nut heeft moet ik dan zien. Iets voor komende
  wintertijd. Ik houd het op gevoel en observeren.
  Ik heb vaak gezegd ( niet hier ) dat het leven bestaat uit oppertunisme, kansen pakken. De reden
  waarom de mens echter als hoogtepunt en geen natuurlijke vijanden kennende soort is, is ??
  speculatie.
  Maar goed, dat is ander Thema. Er zal altijd gestreden worden om oppermachtigheid van Volkeren.
  Zo gaat dat al sinds de eerste echte Mensch is geworden.
  het binden en vinden van gelijkgezinden maakt het tot een macht die over minder verenigden heersen.
  Waarde, door mens gevonden/bepaald, want Goud ?? Waarom?? ( seltenheits wert ) Moeilijk delfstof
  Mooi, glimt, zwaar. Geef er maar een fysiek waarde aan, Natuurlijk stelt het niks voor!
  Maar het is wat het wezen er van maakt. Gewin, positie, en vergeet niet brein, ons spraakkunst. Overreding!
  Sluwe mensen overheersen de domme mensen. Het gros is onder de lijn “dom” onwetend. Dat is er
  macht uit putten. Gelijkgezinden, en sluwheid. Enfin, ik laat het even hierbij.

 6. als ik ergens een hekel aan heb is het wel aan lieden die zichzelf slimmer vinden dan de rest en neerkijken op het klootjesvolk
  meelijwekkend
  als het gros van de mensen te dom is om voor zichzelf te zorgen en altijd zal worden overheerst door sluwe machtswellustelingen, zeur dan niet verder en ga ergens aan een zwembad liggen

  • Karel jij bent zelf niet beter dan de mensen “die zichzelf slimmer vinden”, jij kijkt zelf ook op ze neer, het is alleen een andere groep.

Comments are closed.