De Nederlandse overheid stuurt ambtenaren naar Nigeria om daar op te treden tegen
vermeende omkoping van ambtenaren aldaar door Shell.

Ik zou om dit bericht hard moeten lachen, als het niet zo treurig was: treurig, omdat de overheid veinst, gespeend te zijn van alle werkelijkheidszin. Ik schrijf: “veinst”, want zó dom kan zelfs de overheid toch niet zijn.

Hoe komt het, dat geen enkel parlementslid zich verzet tegen de geveinsde idee, dat van een zinvol optreden sprake kan zijn tegen corruptie in Afrika of elders?

De belastingbetaler krijgt de rekening gepresenteerd voor enorme kosten van irrationeel

overheidsgedrag, dat contraproductief werkt en de operationele kosten van Shell verhoogt ten detrimente van haar aandeelhouders.

Hugo van Reijen

29 REACTIES

 1. Grappig. Alle Brexit doemdenkers ten spijt. Vertrekt Unilever niet uit Londen naar de EU. Maar omgekeerd. En overweegt Shell om hetzelfde te doen. De twee grootste ondernemingen van ons landje verlaten de EU. In plaats van omgekeerd. Volgens de pers zou er juist door de Brexit een exodus optreden van bedrijven uit Londen. Wederom zaten de media er faliekant naast. Als er gekozen moet worden tussen UK en EU dan is het kennelijk toch de UK.

  • Logisch toch?
   In de UK hebben ze nog maar met één overheid te maken die weet wat goed voor hen is.
   De grootste bemoeial zijn ze ontvlucht.

  • Kom op , Ratio. De overheid is de operationele politiek tak van het grootbedrijf; zowel in het VK als in Nederland. Iedereen die denkt in tegenstellingen mist het kenmerk van macht; eensgezindheid. De politieke (aristocratie) en economische (oligarchie) machten werken al honderden jaren samen, achter de gordijnen. Het volk begint iedere generatie opnieuw met leven. Van macht en dominantie hebben ze geen flauw benul. Wellicht een paar zielen aan het einde van hun leven, die niet beschikken over een netwerk om hun kennis door te geven of zich te organiseren over generaties.

   • @Voight-Kampff *** Iedereen die denkt in tegenstellingen mist het kenmerk van macht; eensgezindheid.***
    De overheid is geen koor dat harmonisch zingt. De overheid is chaos. De verschillende politieke lagen werken elkaar vaak tegen. De stedelijke belangen zijn anders dan het landelijke belang. Een stad kan een coalitie hebben die sterk afwijkt van de regeringscoalitie op landelijk niveau. En daardoor een heel ander beleid voeren. Zoals in Amsterdam men uitgeprocedeerden gaat opvangen tegen de wens van de landelijke regering in. De ZBO’s en de uitvoeringsorganisaties hebben weer hun eigen belangen. De meeste huidige gemeentes zijn bijeengeveegde dorpen zonder onderlinge historische band. Wanproducten van bestuurlijk Nederland.

    De EU is wel een zegen voor grootkapitaal.

 2. wat is je bron voor het bericht? het zou fijn zijn als je er een link bij geeft zodat je als lezer zelf kunt kijken waar het op is gebaseerd

 3. De burgers zien de overheid als een rechtvaardige, verstandige, noodzakelijke organisatie om de samenleving te organiseren. De burgers zien de overheid als een autoriteit en een legitieme macht in hun leven. Een macht die gelegitimeerd is om hun orders te geven. En aangezien burgers heel graag willen laten zien dat zij goede mensen zijn, volgen zij de orders en wetten op. Want goede en verstandige mensen doen dat. Dit betekent ook dat er een tegenpartij moet zijn, en dat zijn de bedrijven en instituten die opereren in de markt.
  De massa denkt dat de grote bedrijven, particuliere belangen etc beïnvloeden in positieve maar vooral in negatieve zin de overheid. Zij zien de overheid als slachtoffer.
  Het is juist andersom, de overheid corrumpeert de markt en de burger. Als de bedrijven niet met geld over de burg komen, dan gebeurt er niets.
  Ik had een discussie met een slimme vent, die hoog opgeleid was. Ik trachtte hem uit te leggen dat corruptie van 2 richtingen moet komen. Een partij geeft geld en een partij die geld wilt ontvangen. Als een van de partijen afhaakt, dan treedt er geen corruptie op. Als een politicus het geld weigert of het bedrijf weigert te betalen, dan is er geen corruptie. Een van de partijen kan aangifte doen. En wat denk je wat er gebeurde: ik kon het maar niet aan zijn verstand brengen. In zijn ogen waren bedrijven de boze boeman die de arme overheid onder druk zet. Tevens gaf ik aan, dat de overheid gewapend is en machtsinstrumenten heeft. Nee, hoor, de bedrijven maken misbruik en gebruik van de overheid.
  Tja, daarom zeg ik ook in mijn reacties: de overheid heeft een geniaal stukje werk afgeleverd dat burgers de goede dingen en foute dingen uit hun gedachte filteren.
  De Staat is een construct, het maakt niet uit wie achter het stuur zit. Vroeg of laat, treedt er corruptie op, het is de aard van het beestje. De overheid zit heel diep in de kop van de mensen, en wat er ook gebeurt, zij houden zich er wanhopig aan vast. De libertarische visie is keihard en extreem in de ogen van de massa. Daarom is voor mij links, midden en rechts, is allemaal hetzelfde.

  • Oneens, het is niet de aard van het beestje.

   Het is het gecorrumpeerd bestuursmodel (ontworpen door de macht die ook de grondwet heeft ontworpen) waaraan de overheid haar macht ontleent !!

   • Ons bestuursmodel is zeker voor verandering/verbetering vatbaar. Tegelijkertijd is het maar zeer de vraag of er een perfect en waterdicht bestuursmodel te maken valt. Alle modellen kunnen ten prooi vallen aan corruptie. Zolang en zodra er mensen in het spel zijn, is er kans op corruptie.

  • @Bertuz.
   Een bestuursmodel op basis van volksgezag kan effectief en doelmatig worden ontworpen.

   Echter, uiteindelijk kan ieder berstuursmodel worden gecorrumpeerd door de bezetting ervan; mensen. Echter, mocht het misgaan dan is het te wijten aan de mensen zelf. Indien zij de verkeerde volksvertegenwoordigers kiezen dan kan er nog wel een terugroepmaatregel worden ingebouwd, maar daarna houdt het op. In dat geval krijgen de burgers de bestuurders die ze verdienen.

   Point in case: van het huidige bestuursmodel klopt helemaal niets. Het is een organisatorisch wanproduct. Kunnen we dan nog niet eens een werkbaar bestuursmodel neerzetten!?

   Omdat ik me politiek aan het inlezen ben stuit ik op vage teksten zoals missies ipv taken en werkzaamheden zonder uitgangspunt en doel. Deze teksten zijn niet opgesteld door de beheerders van het bestuursmodel maar door de uitvoerders ervan. Het huidige bestuursmodel is een marketingverhaal zonder enige vorm van aansprakelijkheid. De bestuurders lachen ons in het gezicht uit.

   • Ook ik vind dat het huidige bestuursmodel verandering/verbetering behoeft. Dat de mens een zwakke schakel vormt, moet niet in de weg staan aan hervorming. Met dat excuus houdt alles op. Inderdaad domineert in het publieke domein op zijn best de inspanningsverplichting. Dat leidt tot een vlucht in vorm. Waarbij het resultaat niet meer is dan het logische gevolg van de inspanning en hoop op een goede afloop. Soms sluit de aard van de inspanning dat in. Soms is het lastig voldoende draagvlak te vinden. Deze vervelende fenomenen echter laten zich moeilijk tot niet uitbannen. Je zou kunnen werken met aansprakelijkheid of met verlies van budget of functie. Maar ook dan is uiteindelijk de belastingbetaler de klos. Ik voel zelf het meeste voor een kleine overheid. Ook zou de overheid meer dan nu het geval is dienend moeten zijn. Geen politiek om de politiek. Als een onwelgevallige partij/bestuurder iets goeds oppert mag dat goede niet verloren gaan, omdat die partij/die bestuurder je niet aanstaat. Bestuur hoort ten dienst te staan aan de burger en niet aan de dwarsligger zelf.

   • Ik hoor vaker dat je de functie en de bemensing ervan moet scheiden. In mijn bijdragen bij andere artikelen heb ik aangegeven dat organisaties die disfunctioneren, kun je niet repareren. Organisaties die goed functioneren kun je kapot maken. Ik begrijp jouw mening en idee achter het principe van een ander bestuursmodel. Maar, ik ben bevreesd dat dit geen schijn van kans heeft. Waarom??
    Een ondernemer die een bedrijf start en dus een bedrijfsmodel moet uitkiezen zal dit doen op basis van economisch en fiscale overwegingen. Maar, welk model hij/zij ook kiest, de klant zal altijd voorop staan. De ondernemer zal altijd zijn sociale kant moeten laten zien. Een ondernemer wilt graag weten van zijn klant wat zijn behoefte is. Als de ondernemer zichzelf centraal stelt en niet zijn klanten, dan gaat deze vroeg of laat failliet. Een ondernemer is gemotiveerd om van zijn bedrijf een succes te maken, en dus MOET hij klanten hebben. De klant heeft de economische macht, zijn beurs.
    Een politicus heeft een heel andere motivatie. Als deze gekozen is, is deze 4 jaar aan de macht. In tegenstelling tot de ondernemer, gaat een politicus jouw vertellen wat je moet gaan doen. Een politicus hoeft niet eens naar jouw te luisteren. En als je gaat protesteren, stuurt jouw leider de ME op jouw af, die meppen jouw in elkaar.
    In de markt ligt de macht bij de klant en niet bij de ondernemer. Het succes van het bedrijf wordt bepaald door de klant en de waardering die deze heeft voor het product.
    De macht in de publieke markt is omgedraaid. Het systeem kan niet failliet gaan, het wordt niet opgeheven, de leiders en ambtenaren blijven er gewoon zitten. Als een politicus moet vertrekken, dan gebeurt dit door zijn eigen collega’s en NIET door kiezers (klanten). Ik als kiezer c.q. klant heb geen invloed op dat systeem. Verkiezingen geven mij de illusie van macht. 1 stem op de 10 miljoen stemmen. In de markt kan ik zelf mijn eigen keuzes maken, en in de publieke markt heb ik te maken met een monopolie en gedwongen afname van producten/diensten.
    Een bedrijf wat verlies maakt, moet gaan saneren en keuzes maken. Een overheid die verlies maakt, verhoogt de belastingen.
    Een bedrijf die slecht presteert, gaat failliet, wordt opgeheven. Een overheid die slecht presteert, blijven de bestuurders en ambtenaren zitten en verhogen de belastingen om de fout te financieren.
    Een bedrijf heeft met concurrentie te maken, dus je moet altijd innoveren en luisteren naar je klanten. De overheid heeft geen concurrentie, erger nog, zijn kan de concurrentie letterlijk doodschieten.
    Tussen beide systemen is een enorm verschil in bestaansrecht en motivatie. Dat ga je niet oplossen dmv een ander bestuursmodel.
    Heb je ooit meegemaakt dat een winkelier tegen jouw zegt, ehm mijn parkeerplaatsen zijn bedoeld voor mij en mijn personeel. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto ergens anders te parkeren?
    Motivatie is een belangrijk norm en kenmerk voor welvaart en welzijn van mensen en bedrijven. Dat ga jij nooit vinden in de publieke markt. Jij bent voor hun slechts een burger. Een CDA politicus zei, het land en de burgers moeten bestuurd worden. Dat zegt toch genoeg. Een ondernemer zal dit nooit te nimmer in zijn hoofd halen!!
    Maar, het experiment van andere bestuurdersmodellen is allang uitgevoerd en de resultaten zijn ronduit slecht. Kijk maar naar de gescheidenis van Nederland, wat dacht je van Duitsland, Rusland en China met hun politieke experimenten.

  • @Easy Money
   Het antwoord ligt besloten in uw analyse van de situatie, namelijk dat een samenleving dient te worden geleid als een organisatie (om succesvol te zijn).

   Ik zie dan ook de volgende overeenkomsten (even uit de losse pols):

   Entiteit: staat = organisatie;
   Doel: economie = strategie;
   Cohesie: sociaal = HR;
   Voorlichting: NPO = marketing;
   Budget: financiën = finance;
   Taken nationaal: overheid = management team (operatie);
   Taken nationaal: rechtspraak = legal (operatie);
   Taken nationaal: advies = tactiek (operatie);
   Taken nationaal: controle = audit (operatie);
   Taken regionaal = dochterondernemingen;
   Taken lokaal = dochterondernemingen;
   Internationale betrekkingen = joint ventures.

   Ik stel dan ook dat dit bestuursmodel nergens is ingevoerd. De landen waarnaar u verwijst hanteren controlerende topdown bestuursmodellen.

  • Nee Bertuz, organisatie als voorwaartse verdediging.

   Het is eenvoudig. Het gecorrumpeerde bestuursmodel vormt het probleem. Dit bestuursmodel dient hervormd te worden. Hervormingen komen ook overeen met het principe van none-agressie van het Libertarisme.

   De enige resterende vraag is of het Libertarisme de verantwoordelijkheid van hervormingen op zich willen nemen?

   Het antwoord op deze vraag heb ik inmiddels meegekregen; nee, dat wil het Libertarisme niet. Want, het libertarisme is van mening dat organisatie langs natuurlijke weg van onderaan op gang dient te komen.

   Dit neemt niet weg dat mijn conclusie van een gecorrumpeerd bestuursmodel niet ontkracht is en dat er tot op vandaag geen bestuursmodel van staat is ontworpen welke overeenkomt met een private organisatie.

   Disclaimer: ik besef dat u geen Libertarier bent.

   • Je conclusies lijken wel heilig te zijn. Althans dat vind je zelf. Aan onzin ga ik geen tijd besteden. Je behoefte aan ruzie moet je maar op anderen gaan botvieren. Zelfs als je al het gelijk van de wereld zou hebben, zou ik nog niet met je mee willen doen. Je mag mij te graag dicteren. O, ja op die A4 viertjes wacht ik ook nog steeds. En als ik geen libertarier zou zijn, soit. Maar jij bent het zeker niet met je gedram. Vervelend dat mensen niet onvoorwaardelijk naar je pijpen dansen.

  • Op de man spelen en vaag uitdrukken, zo kennen we Bertuz weer. Met een oppervlakkige discussie kunt u aardig uit de voeten, zodra het concreet wordt kunt u niet meekomen en dan raakt u in paniek en gaat om u heen slaan. Ik zie er doorheen. Het gaat niet om u, maar om het resultaat. Zonder enig twijfel sluit u zich bij mij aan om aan slavernij te ontkomen. Zoals geschreven, maakt u maar een keuze: een comfortabele leugen of een oncomfortabele waarheid. Grow up en focus. De tijd van polderen is voorbij. Zwanger of niet. No hard feelings.

   Disclaimer: u heeft nota bene zelf beweerd dat u geen libertariër bent.

   • Je geeft je zelf teveel eer. Wanneer kom je nu eens op de proppen met die A viertjes.

  • Nou zeg, heb ik u net uitgelegd wat een systeem is en een gap-analyse en u ondertussen ook nog een spiegel voor gehouden en dan komt u met het volgende verzoek. U hoeft niet dankbaar te zijn, maar eisen stellen en verwachten dat ik nu op uw niveau ga acteren is toch echt een brug te ver.

   Genoeg over ons. Ik heb een duidelijke boodschap voor u; nice guys don’t get the nice girls!

   Tenslotte, het ziet ernaar uit dat u de comfortabele leugen kiest! Jammer, u geeft de indruk van een intelligente vent met een groot ego en emoties die u van tijd tot tijd parten spelen.

   No hard feelings, Bertuz.

   • Naja, had ik een antwoord op vraag NAP? arrogantie? Er zijn mensen die niet van alles op hoogte zijn. Ik ben er inmiddels achter. Een parlement met zoveel mensen en bestuurders is niet alles als het volk niet gehoord word waarvoor gekozen is.
    Wat is het verschil met een dictatuur? waar net zo goed een richting verkeer is?
    Leg mij dat eens uit Voight Kampff

  • Bertuz:”Je conclusies lijken wel heilig te zijn”.

   Nee Bertuz: conclusies zijn niet heilig maar onderhevig aan verificatie of falsificatie. Dat “heilig zijn” van u is prietpraat van iemand die zijn verlies niet accepteert en kleinzielig op de man gaat spelen vanwege een gekwetst ego.

 4. Oh, dat was niet de bedoeling.
  Moderator, kun je de 2e tekstblok verwijderen?
  ***Moderator: at your service! /einde Moderator***

 5. De roverheid heeft ook die rare regel dat omkoping van een buitenlandse ambtenaar direct leidt tot een boete door een overheid hier. Dus eigenlijk zeggen ze: als je een buitenlandse overheid omkoopt, moet je ons ook geld geven.

Comments are closed.