Italië heeft een sterk vergrijzende bevolking, een torenhoge schuld, forse belastingdruk en het is één van de Europese landen met de minste economische vrijheid. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het land omvalt en de EU met zich meetrekt.

Italië zit niet alleen in een economische crisis, maar het land zit ook in de grootste demografische crisis sinds een eeuw. Het aantal mensen in het land daalde in 2019 voor het vijfde jaar en het sterftecijfer overschreed het aantal geboorten met bijna 212.000, de grootste kloof sinds 1918. Italië heeft al enorme economische uitdagingen op lange termijn en dat gaat qua demografie niet lukken. Niet genoeg jonge werknemers en de financiering van een snel vergrijzende bevolking zal een reeds negatieve begrotingssituatie onder druk zetten. De pensioenkosten bedragen nu bijna 17% van de economie. “Met een vergrijzende bevolking en een constante daling van het aantal werknemers dat belasting betaalt, kan ons pensioensysteem in de war raken”, zegt Pietro Reichlin, een professor in de economie.

Politici zullen deze veranderingen uiteraard willen compenseren door de belastingdruk te verhogen.

Maar Italië staat al op een breekpunt qua belastingdruk. Daniel Di Martino schrijft voor de Foundation for Economic Education en bespreekt het dirigistische systeem van zijn land.

‘Het probleem van Italië is, net als bij veel van zijn Zuid-Europese buurlanden, een verstikkende hoge belastingdruk, onverantwoordelijke welzijnsprogramma’s die werkloosheid aanmoedigen en de schuld verhogen plus ongebreidelde regelgeving. Het aandeel van de gemiddelde lonen dat de Italiaanse regering via inkomsten- en sociale zekerheidsbelastingen int, is 48 procent, één van de hoogste in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bovendien heft Italië een belasting over de toegevoegde waarde van 22 procent op de meeste goederen en diensten, ook één van de hoogste in Europa. Bovendien worden de bedrijfswinsten, vermogenswinsten, schenkingen en talloze andere belastingen van Italië aan individuen doorberekend en rechtstreeks door de werknemers gedragen. Tegelijkertijd vormen de complexe regelgeving van Italië een belemmering voor het starten of voortzetten van productieve activiteiten.’

Een studie van econoom Raffaela Giordano van de Bank of Italy concludeerde dat de belangrijkste reden achter de slechte prestatie van Italië de lastige regelgeving en de corrupte en inefficiënte overheidsstructuur waren.

Adam O’Neal maakt soortgelijke opmerkingen over slecht beleid in een column voor de Wall Street Journal:

‘Zelfs vóór de pandemie was Italië nog niet volledig hersteld van de financiële crisis van 2008-09. De werkloosheid schommelde in 2019 rond de 10%. Gecorrigeerd voor inflatie verdiende de gemiddelde Italiaanse werknemer hetzelfde als twintig jaar geleden. Italiaanse banken waren de zwakste van Europa. Wat scheelt Italië? De grootste uitdaging van Italië is een gigantische staat die rijkdom net zo efficiënt vernietigt als de particuliere economie die creëert. In 2018 bedroegen de overheidsinkomsten 42% van het BBP, bijna 8 punten boven het gemiddelde van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Door de buitensporige uitgaven – Rome besteedde in 2015 16,2% van het BBP aan openbare pensioenen – kwam de schuld vorig jaar uit op ongeveer 135% van het BBP.’

Het netto-effect van dit rampzalige beleid is dat de Italiaanse economie stervende is.

In zijn column voor Bloomberg vat professor Tyler Cowen het probleem samen:

“Een opvallend feit aan Italië is dat de groei van het inkomen per hoofd van de bevolking de afgelopen 20 jaar bijna nul is geweest. En een omgeving met nulgroei kan niet stabiel zijn. Als de taart niet groeit, wordt het uiteindelijk moeilijker om productieve activiteiten vol te houden Veroudering is een andere reden waarom economische groei noodzakelijk is. Veel landen (waaronder Italië) hebben dure pensioenstelsels. Iemand moet de rekening betalen en zonder innovatie en economische groei zullen de belastingen moeten stijgen. Dat ontmoedigt op zijn beurt het werk, drijft mensen in onbelaste zwarte-marktactiviteit, waardoor hogere belastingtarieven nodig zijn, en de vicieuze cirkel begint opnieuw.

En wanneer je slechte demografische gegevens en slecht beleid combineert, betekent dat niet alleen stagnatie op korte termijn, maar ook op lange termijn een fiscale crisis.’

Desmond Lachman van het American Enterprise Institute waarschuwt dat een omvallend Italië de problemen in Griekenland in vergelijking daarmee triviaal zal maken.

De markten vertonen een opmerkelijke zelfgenoegzaamheid tegenover een snel verslechterende Italiaanse politieke en economische situatie. Ze doen dit op een manier die pijnlijk doet denken aan hoe zeker ze waren in 2009 aan de vooravond van de Griekse staatsschuldencrisis. Dit kan grote gevolgen hebben voor de wereldwijde financiële markten, aangezien de Italiaanse economie ongeveer tien keer zoveel staatsschuld heeft als Griekenland ten tijde van de crisis. Men moet hopen dat, hoewel markten een oogje dichtknijpen voor de verslechterende economische en politieke fundamenten van Italië, mondiale economische beleidsmakers dat niet zijn. Zoals de ervaring met de Griekse staatsschuldencrisis opnieuw heeft bevestigd, duren crises vaak veel langer dan men zou denken, maar wanneer ze zich voordoen, komen ze veel sneller dan men had verwacht.

Joseph Sternberg (Wall Street Journal) schrijft dat het beleid van de Europese Centrale Bank voor gemakkelijk geld is mislukt door politici in Rome de ruimte te geven om de broodnodige hervormingen uit te stellen.

Als de ECB niet tussenbeide was gekomen als koper van staatsschuld, zou Rome al lang een begrotingsramp hebben doorgemaakt. Slechts een wonder – of 365 miljard euro aan aankopen van Italiaanse staatsschulden sinds 2015 door de ECB – kan verklaren hoe een land waarvan de schulden de afgelopen jaren zijn gestegen tot 130% van het bruto binnenlands product, bijna hetzelfde rentetarief heeft betaald als Duitsland Zelfs na verkoop van veel staatsobligaties aan de centrale bank blijven de Italiaanse banken de grootste houders van de staatsschuld. Dergelijke obligaties vormen ongeveer 10% van de Italiaanse bankactiva, bijna driemaal het gemiddelde van de eurozone. Oud ECB’er Draghi hoopte dat zijn tussenkomsten eigenzinnige regeringen zoals in Rome ademruimte zouden geven om de aanbodzijde van hun economieën te herzien – markten dereguleren, staatseigendommen privatiseren, welzijnsprogramma’s inperken en dergelijke. Maar Rome is vooral achteruit gegaan.

Als je kijkt naar de gegevens van de meest recente editie van de Economische vrijheid van de wereld van het Fraser Institute dan zie je de grote belemmering van de natie voor welvaart een verschrikkelijk begrotingsbeleid is.

Om deze gegevens in perspectief te plaatsen, heeft Italië de op één na laagste economie in West-Europa, waarbij alleen Griekenland minder economische vrijheid heeft.

De cijfers van de Index of Economic Freedom van de Heritage Foundation vertellen een vergelijkbaar verhaal.

Als je de gegevens van de meest recente editie van die publicatie doorleest, zul je zien dat Italië zwakke scores krijgt voor zijn aanpak van arbeidskwesties, de rechterlijke macht en belastingen.

Maar het krijgt een uiterst sombere score voor overheidsuitgaven.

Geen wonder dat sommige mensen op Sardinië zich van Italië willen afscheiden en in plaats daarvan deel willen uitmaken van Zwitserland.

Bron: Daniel J. Mitchell