Meer toezicht, meer inzicht? Betere samenleving? Het ideaalbeeld van politici en overheid is de maakbare samenleving. Ik stel dat maakbaar niet goed kan, omdat je niet ‘alles’ van nu en de toekomst kunt weten. En juist omdat je niet alles kunt weten, kun je dus ook niet alles regelen. Ook het regelen van ongewenste activiteiten, door meer toezicht, werkt vaak averechts omdat men van de verkeerde, niet-markt uitgangspunten uitgaat. Centrale Planning is tevergeefs vaak geprobeerd en pas wanneer de markt: het prijsmechanisme, haar gang kan gaan, gaan de dingen weer ‘vanzelf’ werken.

Het prijsmechanisme waarbij de burgers zelf bepalen waar zij hun geld aan besteden, wordt vaak verkracht. Door overheidssubsidies (opgebracht door burgers die dan dus minder geld overhouden voor wat zij echt willen kopen), door extra belastingen op het product, denk aan benzine tov EV auto’s en dan ook nog eens door kunstmatig lage rente. Door die lage rente gaan burgers en bedrijven heel andere beslissingen met hun geld nemen. I.p.v. te sparen zonder rente opbrengst/vergoeding, wordt geld uitgegeven aan huizen, die mede daardoor duurder worden. I.p.v. obligaties die niks opleveren en in waarde dalen mocht de rente stijgen, koopt men aandelen die nu belachelijk ‘duur’ zijn.

Wanneer dan ook nog bij die hoog gewaardeerde aandelen, gefraudeerd wordt zoals bij Wirecard met € 1.9 miljard, moet ik best lachen want: tegen dit soort fraudes zou de toezichthouder, de BAFIN, (Duitse AFM) ons toch beschermen? Mijn vraag aan u: levert een nog uitgebreider toezicht, met nog meer kosten, regels en menskracht een betere garantie tegen fraude op? Zou je met nog meer regels en eisen meer fraude ontdekken?

Ik denk het niet, veel beter is de goegemeente duidelijk te maken dat de koper moet oppassen bij wat hij koopt en waar. Particuliere rating organisaties die met of zonder garantie werken, of particuliere aankoopverzekeringen kunnen dan op basis van marktwerking hun diensten verlenen. Nu kunnen zij niet opereren, want de BAFIN en AFM beschermen ‘gratis’, met alle gevolgen van dien.

Extra regels dan? Bij het controleren op zeg oneigenlijke transacties op bankrekeningen, zie je dat 97% van de rekeninghouders daar last van heeft om 3% zogenaamd foute dingen te ontdekken. We schreven er hier al vaker over. Maar er is nog een aspect dat nu duidelijk wordt: neem je iemands bankrekening af, dan kan dat bedrijf niet meer opereren. En cynisch genoeg, dan kan de controleur ook niet meer checken of en welke illegale activiteiten er plaatsvinden. Dat die illegale activiteiten zouden stoppen bij het opzeggen van een bankrekening, is naïef. Iets dergelijks gebeurt ook met de strengere eisen en regels bij hypotheekverstrekking: het maakt het nog moeilijker voor een starter om een huis te kopen. Ook hier moet 98 % boeten voor die paar die straks hun hypotheek niet meer zouden kunnen betalen.

Een stapje verder dan meer toezicht en extra regels, is het runnen van bedrijven, zoals de overheid met SNS/Volksbank en ABNAMRO doet vanwege haar aandeelhouderschap. Ik ben niet in de bestuurskamers van beide banken geweest, maar opvallend is wel dat juist die twee grote spanningen hebben. Ik vermoed vanwege de onmogelijke en tegenstrijdige opdrachten van het Ministerie van Financiën: duurzaam, risicoloos én geld verdienen. En dat ligt niet aan COVID: de andere banken draaien minder slecht.

Kortom: omdat een overheid andere belangen heeft, een andere tijdshorizon (max 4 jaar)  en geen benul van prijsmechanisme, maakt zij bij toezicht, regelgeving en bedrijfsvoering, grote fouten.

Ja maar we hebben die overheid toch voor de regels en het algemeen belang democratisch gekozen? Tsja als dat zo is, waarom doken die 37 Kamerleden afgelopen week dan weg voor hun democratische plicht? Blijkbaar was het partijbelang groter en dat is nu precies waarom ik niet méér, maar minder overheid wens. Ze doet het niet voor u, maar voor haar eigen belang en dat is meestal tegenstrijdig met het uwe.

8 REACTIES

  • Controlled opposition, idem Wilders. Beiden vangnet partijen, af en toe onzin roepen en als het erop aankomt schitteren in afwezigheid.

 1. In zijn boek Discipline, toezicht en straf, vertaald uit het Franse Surveiller et punir: Naissance de la prison uit 1975, gebruikt Michel Foucault het panopticisme, of panoptisme als een metafoor om de disciplinering duidelijk te maken.

  jahaa let op uw zaak!

 2. A Morrocan mob is the most dangerous threat to decent man’s rights.

 3. Rechtszaak tegen mondkapjes plicht Amsterdam en Rotterdam, “AL WORDT DE GRONDWET GESCHONDEN…HET IS MAAR EEN BEETJE” citaat advocaat veiligheidsraad. Hier zitten we dus, ja ik heb iemand overvallen maar het was maar een beetje, ja ik reed te snel maar het was maar een beetje, ja ik heb iemand geslagen maar het was maar een beetje, ja ik heb geld gestolen maar het was maar een beetje. Zo gaat het dus tegenwoordig, doe er je voordeel mee. Rutte kan dus zeggen ja ik heb 100en miljarden van jullie geld weggegeven maar in verhouding was het maar een beetje.

 4. piet12345 18-08-20 at 21:20

  En dat denk ik ook zo. Die twee, FvD en PVV daar hangt een luchtje aan. Ik
  vertrouw ze beiden net zo min als de rest van dat zootje partijen bij elkaar.

 5. Ondanks dat de spoedwet er nog niet officieel door is, word deze nu al
  mondjesmaat ingevoerd, met andere “nuances”.
  Het is een slim doordacht stiekem gemeen spelletje. Doorsnee mens
  doorziet dit niet. En dat is het overgrote deel van de bevolking.

Comments are closed.