De corona-weekcijfers van het RIVM, die iedere dinsdag worden gepubliceerd, zouden de burger moed in moeten spreken.

U weet het nog wel, het doel van het beleid was ooit “flatten the curve”. Die curve is al maanden zo plat als een dubbeltje. De ziekenhuisopnames zijn minimaal, zoals bijgaande grafiek laat zien.

Bron: RIVM

Ja, het RIVM meldt nog wel dat er in de week tot en met 1 september twaalf overleden “Covid-patiënten” waren. Maar wie de tabel bekijkt ziet dat er daarvan zes tussen 90 en 94 jaar oud waren, en drie tussen 86 en 89. Dat zijn leeftijden waarop je ergens aan dood moet gaan, om het maar cru te zeggen. Wie die andere drie mensen waren, weten we niet. Misschien ook zwaar zieke mensen.

Dit kun je moeilijk een crisis-situatie noemen. Er gaan in Nederland 13 mensen per dag dood aan een ongelukkige val.

Hoe zit het dan met de besmettingen? De Volkskrant kopte bijvoorbeeld in zijn live-stream van 2 september “Aantal besmettingen neemt onverwachts flink toe”. Dan volgen er wat absolute getallen, maar vervolgens komt de zin: “Van de ruim 160 duizend uitgevoerde testen afgelopen week was 2,2 procent positief, een week eerder was dit nog 2,5 procent.”

En inderdaad, wie de RIVM-tabel bekijkt ziet dat het percentage “positief geteste” personen al drie weken aan het dalen is (en al maanden heel laag is). Het aantal “besmettingen” neemt dus alleen toe omdat er meer mensen worden getest.

Ik schrijf “besmettingen” tussen aanhalingstekens omdat de media consequent dit woord gebruiken, terwijl het gaat om positief geteste personen. Dat is niet hetzelfde.

Diederik Gommers, IC-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, schrijft bijvoorbeeld “dat een PCR-test alléén niet genoeg is om vast te stellen of iemand op dat moment actief Covid-19 heeft. Het is ESSENTIEEL dat je de test doet bij mensen met symptomen, zoals neusverkouden, en/of hoesten, en/of koorts etc… Het is ook belangrijk dat de klachten anders zijn dan gewoonlijk omdat sommige mensen ook dit soort klachten kunnen hebben bij hooikoorts.”

Topsporters kunnen hier inmiddels over meepraten: het testen van gezonde sporters levert veel meer vals-positieve testuitslagen dan was verwacht.

Killer-virus

Een andere interessante statistiek van het RIVM zijn de uitslagen van testen van mensen met griepachtige verschijnselen of luchtweginfecties die zich melden bij huisartsenposten aangesloten bij het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). Hieruit blijkt dat er al drie maanden lang geen mensen meer met het coronavirus zijn aangetroffen bij deze tests:

We weten overigens dat ieder jaar de influenza’s, rhino’s en corona’s elkaar afwisselen, en dat dus de corona’s heus wel weer terugkomen. Dat gaat al vele eeuwen zo.

Wat we inmiddels ook weten is dat corona geen killer-virus is. De Infection Fatality Rate (IFR, het aantal besmette mensen dat dood gaat) van corona is hooguit 0,5%, maar waarschijnlijk lager, en dus niet, zoals WHO topman Tedros begin maart beweerde, 3,4%. Dat scheelt nogal wat: corona blijkt een vergelijkbaar sterftecijfer te hebben als een stevig griepvirus.

Ja, er doen verhalen de ronde van mensen die met naweeën kampen en blijvende schade overhouden aan corona, bijvoorbeeld aan hun smaak of reukvermogen, maar dat is bij griep ook heel normaal. En ja, er zijn in Nederland ongeveer 70 mensen die aan corona stierven zonder onderliggende ziekten, een aantal dat al een paar maanden niet is gestegen. Feit blijft dat de gemiddelde leeftijd van mensen in Europa die stierven met (niet: aan) corona tussen de 80 en 86 ligt. Laat dat nou ook de gemiddelde leeftijdsverwachting zijn van Europeanen!

Veerponten

De conclusie is duidelijk: de coronacrisis is voorbij, in de zin dat het virus op geen enkele wijze meer een bijzondere dreiging vormt voor de volksgezondheid.

En toch dendert het coronabeleid door. Onze hele samenleving, de economie, ons sociale leven, blijft in het teken staan van het vermeende coronagevaar. Overal word je geconfronteerd met 1,5-meter regels. Talloze mensen zitten nog steeds angstig thuis omdat ze bang zijn met corona te worden besmet. De overheid verbiedt feestjes. Op veel scholen moeten kinderen rondlopen met mondkapjes. In het OV en zelfs op veerponten, op het buitendek, zijn mondkapjes verplicht – terwijl het RIVM, minister Tamara van Ark, het Zweedse RIVM, Deense gezondheidsautoriteiten, de meeste experts, erkennen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat ze werken.

De regering is ook nog steeds bezig om een noodwet of spoedwet in te voeren die haar ongekende bevoegdheden geeft om maatregelen te nemen om het niet-bestaande gevaar van het coronavirus te bestrijden – een wet “die alle democratische principes op hun kop zet”, volgens rechtsgeleerde Wim Voermans.

Je kunt natuurlijk aanvoeren dat de geruststellende cijfers worden veroorzaakt doordat we massaal de coronamaatregelen opvolgen. Dit is een twijfelachtige redenatie want er is geen aantoonbaar verband tussen overheidsmaatregelen in landen en het aantal coronadoden.

Het is bovendien een prachtige cirkelredenering: als het slecht gaat moeten we doorgaan met de maatregelen – en als het goed gaat ook. Dat schiet niet op.

Wat we moeten weten is wat precies de criteria zijn op grond waarvan de regering vindt dat zij kan besluiten om de maatregelen op te heffen. Die ontbreken op dit moment volledig. De regering is aan het de samenleving verplicht om hierover duidelijkheid te verschaffen – en anders zou de Kamer duidelijkheid moeten eisen.

Blind

Maar het lijkt er sterk op dat de meeste politici (en media) nog steeds zo geobsedeerd zijn door het coronagevaar, dat ze niet in staat zijn om verder te kijken. Van een prominent Kamerlid dat ik had aangeschreven om te protesteren tegen de spoedwet, kreeg ik de volgende reactie. “Onze partij heeft het volgende uitgangspunt: neem het zekere voor het onzekere en probeer de risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Dus: bij twijfel niet inhalen.”

Dit getuigt van een grenzeloze naïviteit. Het is niet de taak van beleidsmakers om “het zekere voor het onzekere te nemen”, maar om kosten, baten en belangen tegen elkaar af te wegen. Als het uitgangspunt van onze volksvertegenwoordigers voortaan het mijden van alle risico’s is, gebeurt er niet veel meer in dit land.

Onze beleidsmakers lijken verblind door de coronacrisis, en niet meer in staat om rationeel na te denken. Cijfers worden niet meer in context geplaatst. Ook aan een stevig griepvirus gaan duizenden mensen dood, twee jaar geleden 9400 extra sterfgevallen in Nederland, compleet met overbezetting van Brabantse ziekenhuizen. Wereldwijd sterven jaarlijks tussen de 320.000 en 650.000 mensen aan griep, in een pandemisch jaar tot 1 miljoen. Dit soort cijfers zouden het gevaar van corona in perspectief moeten plaatsen.

De beleidsmakers lijken ook blind te zijn voor de kosten van de coronamaatregelen. Vanuit de gezondheidszorg, de geestelijke zorg en de wetenschap komen steeds meer geluiden dat de kosten van maatregelen (sociaal, economisch, psychologisch, qua gezondheid) vele malen hoger zijn dan de baten. Onlangs nog meldde het Parool dat “een omvangrijke groep artsen grote moeite heeft” met de eenzijdige aandacht voor corona.

Een indrukwekkende lijst van vele honderden Belgische professoren en medisch specialisten hebben onlangs een open brief ondertekend waarin ze onomwonden stellen dat “de huidige maatregelen disproportioneel zijn” en een “afbouw” eisen “van acties die het socio-psychologische welbevinden van de bevolking negatief beïnvloeden en bijgevolg zeer grote schade aanrichten.”

UNICEF en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN hebben gemeld dat de lockdowns zullen leiden tot een “hongerpandemie” in ontwikkelingslanden. Wereldwijd zullen honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen eerder sterven aan kanker omdat ze te laat zijn gediagnosticeerd als gevolg van de coronamaatregelen.

Dat zijn alleen maar de kosten op het gebied van gezondheidszorg. Over de economie hebben we het dan nog niet eens. Wellicht het ergste van alles is dat de sociale samenhang en verbinding tussen mensen wordt beschadigd door het verbod op fysiek contact. Mensen zien elkaar – nog steeds – als een bedreiging. Ze durven geen handen meer te schudden, te zoenen of elkaar aan te raken. Veel alleenstaanden lijden onder eenzaamheid.

Dit leidt tot stress en spanningen en gaat ten koste van het welbevinden en daarmee ook de gezondheid van de bevolking. Volgens immunoloog Pierre Capel, emeritus hoogleraar van de Universiteit Utrecht, en een expert op het gebied van emoties, is angst “de grote sloper” van ons immuunsysteem. Letterlijk.

Schoonmoeders

Hoe komen we hieruit. De Belgische medisch specialisten komen in hun open brief met een interessant voorstel. Zij pleiten voor wat zij noemen een “omgekeerde lockdown”. Dit omschrijven zij als volgt:

“Risicopatiënten kunnen samen met hun arts een strategie uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming. Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de ganse bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze als vector hebben t.o.v. van de zwakkeren in de samenleving. Dit zou tevens bijdragen in een daling van de mortaliteit bij de seizoensgriep waar we tot op heden geen maatregelen voor namen en elk najaar/voorjaar een piek zagen in de woonzorgcentra, zonder dat deze personen werden getest…. Kortom: bescherm diegene die het nodig hebben, laat de rest van de populatie vrij bewegen zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken. Laten we … evolueren naar een wetenschappelijk-kritische analyse zonder taboes en durven kiezen voor een omgekeerde lockdown. Het nul-risico bestaat niet, laten we met Sars-Cov-2 op een gezonde manier samenleven.”

Dit lijkt me een uitstekend plan. Dan kan ons normale leven weer worden hervat. De mondkapjes kunnen af. Schoonmoeders kunnen weer worden geknuffeld op bruiloften. De spoedwet kan de prullenbak in.

Waar wachten we nog op?

17 REACTIES

 1. Alsof overheden iets te zeggen hebben in deze, het waanzinnige beleid zie je in vrijwel alle landen ter wereld met Australië en Nieuw-Zeeland als de proeftuin naar total control. Wachten op de overheid is de val laten dichtklappen, massaal negeren van de onzin regels is een betere en wellicht enige resterende oplossing.

 2. @Ratio; verwijder onderstaand maar als het ergens mee in strijd is. Het betreft een today FB post van Cassie Koutras die in Victoria, Australië leeft. Het gaat daar goed fout en dit komt ongetwijfeld ook onze kant uit.
  ?? FREEDOM DAY VICTORIA ??
  I have had hundreds of messages asking where I am today ?
  The truth is :
  I have been visited by the police two times I’m two days.
  I was threatened that my online content and advocacy for freedom was bordering on charges of incitement and arrest. And if I left my house on Saturday (today) I would be arrested immediately.
  I have had two unmaked police cars sitting in front of my house. One that had police officers in it, the other had a guy sitting in a computer ?‍? for hours.
  Yesterday again, I was visited by the police regarding my husband ? They had no paperwork to give me but threatened he was travelling illegally (which is NOT true) and they gave me another verbal warning ! ? !
  This morning I went to grab something from my car out the front, i was approached by a plain clothes officer who quickly turned tail and left when he realised I was still in my Pajamas.
  Today should have been #FREEDOMDAY for Victoria.
  For everyone, like myself that didn’t go today WE LET EVERYONE IN VICTORIA DOWN!
  In hindsight, I should have just let them arrest me. Even if it was right in front of my house ? and my children.
  None of us could ever have envisaged anything like this happening, and the truth is have been ill equipped and led to believe that we lived in a free country never truly having to fight for anything.
  Collectively we need to cross that threshold to really REALLY fight for our rights. Because after Dan Andrews announcement tomorrow we MUST push back for our freedoms.
  I’m furious that the ‘leaders’ of this movement, who people have been looking towards for some sort of guidance pulled the pin on our rally after they were threatened by police. But I can also understand the intimidation completely because I’m feeling it myself.
  Collectively we have the greatest power.
  More powerful that the government, military, police force. The biggest weapon we have is to say NO!
  ❌ No to the lockdowns
  ❌ NO to separating families
  ❌ NO to shutting down our lives
  If we say NO collectively that can not arrest everyone.
  Everybody in Victoria needs to realise something – WE are the BETA test!
  There is NO other country suffering the kind of draconian measures and brutality that we are currently living though.
  The world is looking at us. And WE have the opportunity to lay out the blueprint for others countries to push back in Tyranny! ?
  My message for people here in Victoria. We need to prepare for next weekend! ?
  And to my friends around Australia who have hit the streets today – I love you ❤️❤️❤️❤️
  Your bravery and courage should be an inspiration to everyone !

 3. Wim Voermans en de spoedwet: “Een minister kan zelfstandig regels gaan stellen voor onderwijsinstellingen, voor horeca, evenementen, groepsvorming (ook bij verkiezingen), beschermingsmiddelen, enzovoorts.”

  “Enzovoorts” zal in mijn opinie zijn dat iedereen verplicht een ‘vaccin’ ingespoten krijgt waarvan men niet weet wat voor schadelijke (hulp)stoffen het bevat en ook niet welke (lange) termijn bijwerkingen het middel zal hebben. Nogmaals de noodwet is alleen of vooral nodig om iedereen bij een volgende ‘golf’ verplicht te kunnen vaccineren! En deze noodwet zal ook uit de kast worden gehaald bij volgende zogenaamde killer virussen.

 4. Ja we kunnen er over door blijven gaan over die cijfers en het klopt niet enz enz maar dat weten de corrupte overheden en andere instellingen zelf ook wel, hoe lossen we het op? Nou dat gaat dus niet, we gaan gedwee mee met wat gesputter.
  Waarom? Onder anderen hierom, zeer verkorte versie van reacties of artikelen van meer dan 12 regels worden overgeslagen, aandachtspanne en dergelijken u kent het wel,

  Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.
  Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie.
  Onze families zullen nooit paren met hen, want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier.
  Het geloof, dat Jezus Christus de Zoon van de demiurg, de enige god en schepper van hemel en aarde is, is door de Antichrist bedacht. Antichrist is geen Duvel maar een tegen-mens dus geen mens, de rest mag je zelf uitvogelen maar ze komen niet van deze Aarde in ieder geval. Heb je dat eenmaal door dan snap je dat de Aarde de spreekwoordelijke hel is en dat klopt ook als je het leven bekijkt en de geschiedenis. Constante strijd, verlies, ziekten, ellende, dode kinderen aan vreselijke ziekten, corruptie, zeer korte levensduur, pijn, zorgen. Wat is er nu feitelijk nog leuk aan het leven op Aarde? Die paar keer dat je verliefd bent? Is ook een illusie, je pasgeboren kind terwijl je weet in welke ellende die terecht komt? Het partijtje voetbal met bier er na? De seizoenen die drie maanden duren? Nee het is allemaal niks waard, maar door 60 jaar fluor in het water en 40 jaar chemtrailing is de meerderheid zijn bewustzijn kwijt en zij die het nog hebben worden voor idioot en alu hoedje uitgemaakt. Wat te denken van 5G, is er alleen maar voor crowd control en dat is geen geheim, maar alles gaat gewoon door.

  • @Willem

   Eens met deze reactie. Het onbegrijpelijke is dat niemand zich afvraagt wat we hier in vredesnaam op deze prachtige planeet doen door te kiezen voor de hel op aarde, die oude stinkende bejaarden met macht over banken en de poen voor ons hebben geschapen en waaraan de achterlijken van geest zich graag laven om hun idiote dromen en illusies na te jagen waarmee ze uiteindelijk gevangenen blijken van hun eigen waanzin.

   Zelfmoord, oorlog, stress, ziekten, ruzie, drugs, onvrede, honger, ellende, haat, afgunst, verraad enz. kan daar goed op gedijen, op de meest grote fantasie die hordes gekken najagen en daarmee uiteindelijk iedereen meetrekken in een dramatische ratrace. Wat alles heeft een mens “niet” nodig om fijn en harmonieus te leven in vrede, met warmte en liefde en dat zonder honger, ziekten, stress of geweld.

   We worden gedicteerd, geregeerd en onderdrukt door volslagen idioten en zijn van een nog grotere soort idioten door ze te volgen, in ze te geloven en onze levens in handen van ze te leggen.

  • @LonelyInTheCrowd

   Hartelijk dan voor uw openhartige reactie. Begrijp uw angsten of zorgen volledig, deze angsten of zorgen ken ik ook, maar zijn vooral de angsten of zorgen die worden opgewekt door het feit dat hele volksstammen zich zonder protest, blind en zonder verder en dieper nadenken kritiekloos over hebben gegeven aan de machthebbers en dat met een vanzelfsprekendheid die tenenkrommend is. De grote massa heeft zich weerstandsloos overgegeven aan corrupte en gecontroleerde politici en vertegenwoordigers van het corporatistische systeem en krijgt degene die het grotere en diepere geheel probeert te analyseren of te ontrafelen en daarbij gebruik maakt van ongebruikelijke of alternatieve kanalen en kritisch is naar de mainstream media, wordt telkenmale genadeloos afgemaakt.

   Frustrerend en geeft het gevoel alleen te staan en niet meer thuis te horen in zijn eigen omgeving of zelfs niet meer op deze planeet. Zo ongeveer zullen velen zich kort voor de tweede wereldoorlog ook hebben gevoeld, wetende dat het gevaar steeds dichterbij komt en er iets ongehoord dramatisch zou komen en in Nederland het grootste deel van de goedgelovigen op advies van de bureaucraten rustig verder konden slapen, want Nederland zou neutraal blijven en er was niets aan de hand, of zoiets.

   Het vaccinatie programma zie ik persoonlijk als een oorlogsverklaring en een manier een stille oorlog te voeren tegen de wereldbevolking (opruimen van overbodige mensen, oude mensen, zieke mensen, vervelende mensen, dure mensen). Velen weten inmiddels dat het killer virus, met lokaal(?) in China mensen op straat die een zogenaamde doodstrijd voerden, niets anders is dan een overdreven theaterstuk opgeklopt door de media, waarbij het nu lijkt dat er een verplicht vaccin of meerdere vaccins onderweg is/zijn waarbij men geen enkele garantie krijgt dat het daadwerkelijk werkt of veilig is en waartegen dan ook, een virus wat nog nooit wetenschappelijk werkelijk is aangetoond? Tel daarbij op dat Bill Gates duidelijk heeft verklaard de wereldbevolking op zijn piek zit en dient te worden gereduceerd middels vaccinatie. Dit kan men op verschillende manieren uitleggen, maar aangezien de farmaceuten geen veiligheidsgarantie kunnen afgeven en ook niet aansprakelijk wensen te worden gesteld bij eventuele schadelijke bijwerkingen die er in het verleden bewezen zijn geweest, is op z’n zachtst toch zeer bedenkelijk te noemen en zou het kritische vermogen, ten aanzien van het gedwongen massaal meerdere keren inspuiten van mensen met een lichaamsvreemde stof, toch op scherp moeten staan.

   Ik kan mij uw eenzaamheid goed voorstellen, helemaal als het uw eigen omgeving is die zich tegendraads opstelt. Een schrale troost is misschien dat de dag zal komen dat deze mensen ooit zullen moeten ontwaken daar de grenzen in rap tempo steeds verder worden opgerekt en niet zo’n klein beetje ook.

  • Herstel: en krijgt degene die het grotere en diepere geheel probeert te analyseren of te ontrafelen = minus “krijgt”.

 5. *** edit, dubbele reactie, 4 reacties zaten vast in spambox, bij deze vrijgegeven ***

 6. *** edit, dubbele reactie, 4 reacties zaten vast in spambox, bij deze vrijgegeven *** Toelichting: wij werken onder meer met Aksimet anti spam. Als reacties van jou op andere sites zijn verwijderd dan belandt je hier in het spambakje.

 7. Een tipje van de verplichting waarop menig dictator jaloers zou zijn..

  https://tinyurl.com/yyohbr4s

  Negen voor nieuws link kan hier niet geplaatst worden?? Mijn reactie verdween, zomaar?

  • Schijnbaar lag het probleem bij mijn browser en zie opeens dat de reactie toch goed is overgekomen. Excuses voor het meerdere malen plaatsen.

Comments are closed.