Testen is een standaard-, basis taak van de GGD.

Nou heb je als GGD zes maanden de tijd om je Coronatesten te organiseren. Waarbij er ook nog een hele lading personeelsleden niks te doen had omdat de darm- en borstkanker zaken afgelast werden en veel andere taken van de GGD als tropen injecties drastisch afnamen.

Maar dan nog ben je niet in staat om een soepele adequate procedure te regelen. Ongetwijfeld vanwege protocollen en vaste taakomschrijvingen die flexibiliteit en oplossend vermogen tegengaan. Reden te meer om dit goed te evalueren, want als een bedrijf zo zou werken, was het al lang failliet.

Ik heb geen inzage in de achtergronden en het zou me ook niet verbazen dat een van de beperkingen van de GGD is dat zij geen gebruik mogen maken van (Duits sprekende) commerciële laboratoria, maar zelfs als dat een reden zou zijn, is het nog beschamender dat een overheid zo met haar mandaat, budget en burgers om gaat.

Geef een libertarier de vrije hand om de testen commercieel op te zetten, met de helft van het GGD budget en overhead en het is volgende week in orde.

2 REACTIES

 1. Toolittletoolate !
  2.3.1 Algemene verplichting
  Bij een algemene verplichting wordt wettelijk vastgelegd dat men verplicht is om een kind te laten vaccineren. Handhaving kan hierbij plaatsvinden door ouders boetes of een gevangenisstraf op te leggen.
  2.3.2 Verplichting in combinatie met toegang tot kinderopvang
  Een volgende mogelijke verplichtende maatregel is om vaccinatie te verplichten als een kind naar de kinderopvang gaat. Het wetsvoorstel Raemakers valt onder zo’n indirecte verplichting. Een verplichting in combinatie met de toegang tot het basisonderwijs is kort aan de orde geweest, maar is niet uitgebreid besproken.
  2.3.3 Verplichting in combinatie met korting op kinderbijslag
  Consultatie en stakeholders en experts
  In de Tweede Kamer is door Kamerlid Veldman (VVD) het idee geopperd om net als in Australië te korten op de kinderbijslag als ouders hun kind niet laten inenten. Dit idee wordt in het rapport ‘Prikken voor elkaar’ op juridische gronden afgewezen [19]. Tijdens de bijeenkomst werd het koppelen van een verplichting aan een boete of korting op de kinderbijslag als onaanvaardbaar en onwenselijk beoordeeld, omdat
  (1) het ongewenste inkomenseffecten heeft, want mensen onder de armoedegrens komen
  erdoor in financiële problemen, en
  (2) het vooral effect zal hebben op mensen met een laag inkomen (voor hen weegt de korting zwaarder),
  (3) het wantrouwen tegen de overheid en het RVP kan aanwakkeren bij ouders die twijfelen of bezwaar hebben tegen het RVP.

 2. Het is nog veel erger; er stond 3 weken geleden een artikel hierover in de media.
  Binnenlandse commerciële laboratoria die voor andere doeleinden deze testen allang uitvoeren, worden niet geaccrediteerd door het RIVM dus mogen de analyses niet doen. Er is analysecapaciteit zat maar bureaucratie verhindert dat.

Comments are closed.