De Great Barrington Declaration is een oproep van wetenschappers tot ander Corona beleid. Het Nederlandse beleid staat hier haaks op. De overheid kiest ervoor de jeugd, de sporter en de kroegtijger de schuld te geven van Corona. In plaats van gericht beleid om effectief onze meest kwetsbaren te beschermen.

Begin Great Barrington Declaration:

Als epidemiologen van infectieziekten en volksgezondheidswetenschappers maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid welke worden veroorzaakt door het huidige COVID-19 beleid, en adviseren we een benadering genaamd ‘gerichte bescherming’.

Komend van zowel links als rechts en van over heel de wereld, hebben we onze carrières gewijd aan het beschermen van mensen. Het huidige lockdown-beleid heeft op de korte en lange termijn een vernietigend effect op de volksgezondheid. De gevolgen (om er enkele te noemen) zijn onder meer lagere vaccinatiegraad bij kinderen, ernstigere gevallen bij hart- en vaatziekten, minder diagnoses van kanker en toename van psychische problemen – welke zullen leiden tot meer oversterfte in de komende jaren, waarbij de arbeidersklasse en jongere generaties de zwaarste klappen te verduren krijgen. Scholieren en studenten van school houden is een groot onrecht.

Als deze maatregelen gehandhaafd worden tot er een vaccin beschikbaar is, zal dit onherstelbare schade aanrichten, waarbij de kansarmere onevenredig hard geraakt worden.

Gelukkig groeit onze kennis van het virus. We weten dat de sterftekans door COVID-19 meer dan duizend maal zo hoog is voor ouderen en zieken, dan voor jonge mensen. Voor kinderen is COVID-19 inderdaad minder gevaarlijk dan vele andere zaken die kinderen schade toe kunnen brengen, waaronder influenza – de griep.

Naarmate de immuniteit in de bevolking groeit, neemt het risico voor besmetting voor iedereen af, inclusief de meest kwetsbaren. We weten dat alle populaties uiteindelijk groepsimmuniteit zullen bereiken – d.w.z. het punt waarop het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert – en dat dit kan worden ondersteund door (maar niet afhankelijk is van) een vaccin. Ons doel zou daarom moeten zijn om sterfte en sociale schade tot een minimum te beperken totdat we groepsimmuniteit bereikt hebben.

De meest humane benadering die de risico’s en voordelen van het bereiken van groepsimmuniteit met elkaar in evenwicht houdt, is om degenen met de minste kans op overlijden hun normale leven te laten oppakken om immuniteit tegen het virus op te bouwen door natuurlijke besmetting, terwijl we de mensen die het meeste risico lopen beter beschermen. We noemen dit ‘gerichte bescherming’.

Het nemen van maatregelen om de kwetsbaren te beschermen zou het belangrijkste doel moeten zijn in de strijd tegen COVID-19. Verzorgingstehuizen zouden bijvoorbeeld personeel moeten gebruiken die reeds immuniteit hebben opgebouwd en regelmatig PCR-tests moeten uitvoeren bij ander personeel en alle bezoekers. Rotatie van personeel moet zoveel mogelijk beperkt worden. Mensen op leeftijd welke nog zelfstandig wonen, zouden hun boodschappen thuis moeten laten bezorgen. Indien mogelijk zouden zij familieleden buiten kunnen ontmoeten in plaats van binnen. Een uitgebreide en gedetailleerde lijst van maatregelen, inclusief benaderingen voor huishoudens met meerdere generaties, kan worden gemaakt en uitgevoerd, eventueel met hulp van zorgmedewerkers.

Mensen die niet tot de kwetsbare groepen behoren, zouden per direct hun gewone leven weer op moeten kunnen pakken. Eenvoudige maatregelen, zoals het wassen van handen en thuisblijven wanneer iemand ziek is of klachten heeft, zou door iedereen moeten worden toegepast om zo de drempel voor groepsimmuniteit te verlagen. Scholen en universiteiten moeten open zijn om normaal ‘fysiek onderwijs’ te geven. Buitenschoolse activiteiten, zoals sporten, moeten worden hervat. Jonge volwassenen met een laag risico zouden weer normaal naar hun werk moeten gaan, in plaats van thuis te werken. Restaurants en andere bedrijven moeten open zijn. Kunst, muziek, sport en andere culturele activiteiten moeten hervat worden. Mensen met een verhoogd risico kunnen meedoen als zij dat zelf willen, terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet die de kwetsbaren worden geboden door degenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd.

10 REACTIES

 1. “Eenvoudige maatregelen, zoals het wassen van handen en thuisblijven wanneer iemand ziek is of klachten heeft, zou door iedereen moeten worden toegepast om zo de drempel voor groepsimmuniteit te verlagen.”

  Wat wordt hiermee bedoeld? Ze pleiten voor groepsimmuniteit om zo uiteindelijk de zwakkeren te beschermen. Als iemand ziek is moet hij dan juist niet thuisblijven om zo iedereen die nauwelijks kans op ernstige klachten heeft (dus behalve de ouderen/kwetsbaren) te besmetten en snel aan die groepsimmuniteit te helpen, waar de zwakkeren van zullen profiteren? Ik begrijp dat dat misschien niet handig is om een overflow op de ICs te voorkomen, maar ik begrijp die zin niet ‘ om zo de drempel te verlagen’ . Juist door meer besmettingen kom je eerder aan die drempel? Of wordt hier een andere drempel bedoeld?

  • Hoe hoger het R0 (besmettingsgetal), hoe hoger de drempel voor groepsimmuniteit. Bij een zeer besmettelijke ziekte is de benodigde groep veel groter om tot immuniteit (R0 < 1) te komen.

   Hetzelfde effect geldt ook als men de R0 verlaagd door middel van het treffen van hygiënemaatregelen. De benodigde groep, ofwel de drempel, wordt dan kleiner.

   De formule is 1- 1/R0. Bij een R0 van 2 moet ongeveer de helft immuun zijn om tot groepsimmuniteit te komen. Als we door zulke maatregelen tot een R0 van 1.5 komen, is nog maar 25% van de bevolking nodig.

   Ben ook geen expert, maar zo heb ik het in ieder geval begrepen. Het verhaal klopt volgens mij dus wel.

  • Ik kan me voorstellen dat mensen bang zijn als de huidige maatregelen worden opgeheven. Maar als je erop kan vertrouwen dat de meeste zieke mensen thuis blijven, dan verlaagt dat de drempel om de straat op te gaan.

 2. Men heeft het over een “arbeidersklasse”. Wie zijn dat precies ? Misschien een beetje teveel Marx gelezen ?

  Dan heeft men het over het gebruiken van de PCR-test. Blijkbaar leest men geen bijsluiters en negeert de waarschuwing van de uitvinder die duidelijk heeft gesteld dat men de test niet voor dit doel kan gebruiken.

  En dan dat kleine detail zoals Jhon hierboven al noemt: waar is het virus ?

 3. Door wantrouwen tegen het C vaccin, wat m.i. zeer terecht is, groeit ook wantrouwen tegen andere vaccins dus lagere vaccinatiegraad bij kinderen.
  Ik geloof niet dat ze ouderen willen opsluiten. Lees: “Mensen met een verhoogd risico kunnen meedoen als zij dat zelf willen,..”

Comments are closed.