Vraag jij je ook al maanden af hoe het komt dat er meer dan 190 landen een overeenkomstig corona beleid voeren? Wegens weergaloze interesse hierbij een overzicht aan juridische lijnen door senior juriste Isa Kriens. Met als moraal van het verhaal: we maken onderdeel uit van een mondiaal beleid.

Nederland is, evenals 195 andere landen, aangesloten bij de World Health Organization. De WHO is de gespecialiseerde organisatie van de VN en heeft een sturende en coördinerende rol op het gebied van gezondheid en welzijn.  De WHO wordt gefinancierd door de lidstaten (20%), en door andere partners (80%). Van die vrijwillige bijdragen is 90,1% geoormerkt: “They are tightly earmarked to specific programmatic area’s and/or geographical locations and must be spent within a specified timeframe”.

Op de site van de WHO staan alle financiers in orde van grootte opgesomd. Op nummer 1 staat (stond) de USA. Daarna komt de UK. En dan op 3 de Bill & Melinda Gates Foundation. Op 4 staat GAVI (388,7 mio): de vaccinatie alliantie die Gates heeft opgericht en waar NL partij bij is. In 2005 zijn de International Health Regulations (IHR) in werking getreden. Deze gelden voor 194 lidstaten van de WHO. Nederland heeft deze regels in 2007 geïmplementeerd in de Wet Publieke Gezondheid. De WPG is aldus een soort ‘vertaling’ van de IHR van de WHO.

In de WPG is er een ‘lijst A’: een lijst met ziektes waarvoor ter bestrijding ervan vergaande maatregelen getroffen mogen worden. Voor ziekten op lijst A treedt er een regime in werking waarbij de WHO de facto de leiding neemt. Sinds 28 januari 2020 staat COVID-19 op lijst A. COVID-19 is op lijst A gezet naar aanleiding van de ‘pandemie’ status van de WHO, en op basis van een advies van het OMT. Het Outbreak Management Team. Dit is een team van experts dat is samengesteld door het RIVM. Het RIVM vormt sinds 2007 de spreekbuis van en naar de WHO.

Want in 2007 is het RIVM bij besluit aangewezen als het IHR-coördinatiepunt. Elke aangesloten lidstaat heeft een IHR-coördinatiepunt. De WHO heeft een leidraad voor alle IHR-coördinatiepunten. Daarin geeft zij instructies over signalering, verificatie, risico-beoordeling, etc. Op grond van de IHR, geïmplementeerd in de WPG, doet de WHO aanbevelingen over de bestrijding van ziektes op lijst A. In de MvT van de WPG staat de positie van de WHO omschreven bij het uitvaardigen van die aanbevelingen. Ik vat het samen door een paar zinnen te citeren:

“De WHO heeft de mogelijkheid om aanbevelingen te doen aangaande de infectieziektebestrijding. Bij aanbevelingen kan gedacht worden aan het vereisen van medisch onderzoeken bij vertrek of binnenkomst, het vereisen van (een bewijs van) inenting of profylaxe (…) (…) het toepassen van quarantainemaatregelen bij mogelijk besmette personen, het isoleren en behandelen van besmette personen en het opleggen van beperkingen aan personen uit getroffen gebieden.”

Het blijven overigens aanbevelingen, met andere woorden: de lidstaat hoeft deze niet op te volgen. Niettemin zal er zeker sprake zijn van grote internationale politieke druk om dit wel te doen” MvT, Kamerstukken nr. 3, 31316, p.5.

Vandaag de dag staan ziektes zoals Ebola op die lijst A. En sinds januari 2020 ook COVID-19. Wat staat er volgend jaar op die lijst? Geen idee. Maar zodra de WHO iets als pandemie kwalificeert, komt het op lijst A. En begint het van voor af aan. Wil je weten wat de officiële definitie is van pandemie? Snap ik. Hij is dus gewijzigd, rond 2009 (net voor de Mexicaanse griep). Sinds die wijziging is de dodelijkheid geen criterium meer. Het draait nu om besmettelijkheid. Besmettelijkheid van een nieuw virus = pandemie.

De roverheid dwingt, de media liegt en de bevolking moet het gelag financieel en lichamelijk betalen onder een immer voortdurende angstcampagne. Qua verantwoordelijkheid het gebruikelijke kastje-naar-de-WHO-muur, het bekende verhaal. Een zeer kleine groep (big tech, vaccin-Gates c.s.) profiteert ten koste van miljarden mensen. Het aloude angstmodelspel waar nu definitief een eind aan moet komen.

Bron: Isa Kriens