Het lijkt erop dat we bezig zijn collectieve zelfmoord te plegen als gevolg van een collectieve massahysterie. Door onze obsessie met één gezondheidsrisico, en onze overgave aan de staat als onze grote beschermer, wordt ons persoonlijke en sociale leven ontwricht, schrijft Karel Beckman, initiatiefnemer van Ademvrij.NU, Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes.

Er zijn nogal wat mensen die het asociaal vinden als je zonder mondkapje de deur uitgaat. Die ook van mening zijn dat de overheid mondkapjes moet verplichten op allerlei plaatsen, zelfs buiten.

Zij voeren aan dat je een ander niet aan het risico mag blootstellen om besmet te worden met het coronavirus. Zij vinden het ook vanzelfsprekend dat hun visie met de harde hand van de staat mag worden afgedwongen. Als het aan het kabinet ligt, zal de mondkapjesplicht per 1 december officieel van kracht worden in Nederland.

Ik wil het met u hebben over de implicaties van dit standpunt, als symbool van het hele coronabeleid. Ik wil u proberen te laten zien dat het geen moreel of sociaal standpunt is – maar, integendeel, dat het gebaseerd is op een idee dat onze samenleving dreigt te vernietigen, als we ons er niet tegen teweer stellen.

De voorstanders van een mondkapjesplicht maken geen onderscheid tussen mensen die geen symptomen vertonen van coronabesmetting en mensen die dat wel doen. Zij vinden dat ook perfect gezonde mensen, waarvan het niet erg aannemelijk is dat ze een besmettingsgevaar vormen, een mondkapje op moeten. Zelfs negatief geteste mensen of mensen die al corona hebben gehad, en dus ook hoogstwaarschijnlijk geen risico vormen voor een ander, ontkomen niet aan de mondkapjesdwang. Zelfs schoolkinderen niet.

De voorstanders van de mondkapjesplicht maken ook geen onderscheid tussen situaties waarin mensen verkeren. Als je iemand passeert buiten of in de supermarkt is de kans bijzonder klein dat je die persoon besmet. Je moet echt wel een flink potje in iemands gezicht hoesten om dat te doen. Toch moet je een mondkapje op, hoe onwaarschijnlijk het ook is dat je iemand besmet. Ze negeren verder dat er heel veel wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes in de praktijk niet of nauwelijks werken, en zelfs averechts kunnen werken, en dat de meeste mensen snel herstellen als ze corona krijgen en daarbij ook immuniteit opbouwen die tot voordeel kan strekken aan anderen.

Een mondkapjesplicht is dus gebaseerd op het mogelijk reduceren van het volstrekt theoretische gegeven dat ieder willekeurig individu in principe een bron van besmetting zou kunnen zijn, die uiteindelijk via een keten van andere besmettingen, schade zou kunnen toebrengen aan kwetsbare individuen die zichzelf ook (al of met niet vrijwillig gedragen mondkapjes) zouden kunnen beschermen tegen dit risico als ze dat zouden willen.

Met andere woorden, zoals sommige voorstanders van de mondkapjesplicht toegeven, het is gebaseerd op niet veel meer dan: “Baat het niet, dan schaadt het niet.” “Alle beetjes helpen.”

Autorijden

Wat zijn de implicaties van deze argumentatie? Als het afwenden van een dergelijk risico voldoende rechtvaardiging is voor een dwangmaatregel als het dragen van een mondkapje, dan zijn er talloze andere maatregelen die we zouden moeten nemen. Griep doodt ook jaarlijks vele duizenden mensen – in 2018 waren er 9400 extra griepdoden in Nederland, nog altijd meer dan het aantal “coronadoden” op dit moment. Aangezien griep het hele jaar kan toeslaan, houdt dit in, als we consequent zijn, dat we de rest van ons leven een mondkapje op moeten, in “publieke binnenruimtes”, het OV, op school – in veel landen zelfs buiten op straat. Baat het niet, dan schaadt het niet. Alle beetjes helpen.

Ook alle andere “coronamaatregelen” die er nu zijn, zouden permanent moeten worden. Afstand houden zal voor altijd het devies moeten zijn. Baat het niet dan schaadt het niet. De horeca kan niet meer open. Het valt nooit uit te sluiten dat diezelfde jongere die met een mondkapje rondloopt op school, ’s avonds op een feest of op een festival een virus oploopt dat bij een kwetsbare oudere terecht zal komen via een keten van besmettingen. Einde van alle feesten. Alle beetjes helpen.

Daar kan het niet bij blijven. Wie met een auto de weg op gaat, kan een ander aanrijden. Dat gebeurt vaak genoeg. Als we mensen willen beschermen tegen elk theoretisch risico dat ze lopen, moeten we het autorijden verbieden. Hetzelfde geldt voor vliegen, fietsen, motorrijden. Het gebruik van aardgas zal ook moeten worden verboden. En dat van kaarsen. Lucifers. Sigaretten roken. Een brand kan immers zo ontstaan en onschuldige slachtoffers eisen. Seks is ook een gevaar. Seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen zomaar tot ziekte en dood leiden.

Het moge duidelijk zijn: een samenleving die haar burgers voor elk mogelijk risico wil beschermen, moet dwangmaatregelen uitvaardigen voor elke mogelijke eventualiteit. Het resultaat is een totalitaire samenleving. Niet langer is het uitgangspunt dat mensen het recht hebben om over hun eigen leven en lichaam te beschikken, hun eigen keuzes te maken over hoe ze willen leven, met wie ze willen omgaan – het uitgangspunt is nu dat ieder mens in principe een gevaar is voor anderen, een gevaar dat door de staat op alle mogelijke manieren mag worden bestreden.

Ironie

Nu is het niet onredelijk als een samenleving bepaald gedrag verbiedt dat daadwerkelijk en direct gevaar oplevert voor anderen. Dronken autorijden bijvoorbeeld. Of risicovolle bedrijfsactiviteiten uitoefenen zonder deugdelijke veiligheidsmaatregelen. Ook als je van iemand kunt aantonen dat hij besmet is met een dodelijk virus, is het niet onredelijk om zo’n persoon in quarantaine te plaatsen tot hij van het virus af is.

Maar dwangmaatregelen opleggen aan een hele bevolking, zonder dat van mensen is aangetoond dat ze een direct gevaar zijn voor anderen, is een vorm van totalitarisme. Als dat is toegestaan, is er geen vrijheid meer mogelijk, geen zelfbeschikkingsrecht, geen vrij contact tussen mensen. Dat is wat er op dit moment aan de hand is. Het is moeilijk voor te stellen na alle aandacht voor het coronagevaar, maar het risico om te sterven aan corona is niet groter dan het risico om dood te gaan aan een auto-ongeluk in het dagelijkse woon-werkverkeer. Vanwege dit risico hebben wij onze maatschappij op slot gezet en normaal sociaal verkeer onmogelijk gemaakt.

De overheid heeft maatregelen getroffen die het hart uit de samenleving rukken, de sociale verbanden tussen mensen ontwrichten, bedrijven kapot maken. De mondkapjesplicht creëert angst en wantrouwen tussen mensen. Het belemmert letterlijk een vrije ademhaling en de vrije uitwisseling van gevoelens en gedachten.

De effecten zijn verwoestend, de kosten van de coronamaatregelen vele malen groter dan de baten. Ze bedreigen het voortbestaan van onze samenleving. Er is een stijging van zelfmoorden, depressies, huiselijk geweld, alcoholisme, drugsverslaving, werkloosheid en armoede; een afbraak van solidariteit, vertrouwen, liefde, vriendschap, blijdschap, onbevangenheid, lichamelijk contact. Terwijl alles wordt opgeofferd om coronadoden te voorkomen – dat wil zeggen, een beperkt aantal levensjaren te redden van mensen die meestal al de gemiddelde leeftijdsverwachting hebben bereikt – brengen we de geestelijke en lichamelijke gezondheid van miljoenen andere mensen, die nu te laat of onvoldoende zorg krijgen, onherstelbare schade toe.

In ontwikkelingslanden, waarvan toch altijd is gezegd dat we daar solidair mee moeten zijn, is de schade als gevolg van onze lockdowns nog veel groter. Honderden miljoenen mensen zullen tot armoede en honger vervallen door het coronabeleid, zo hebben instanties als Unicef, de Wereldbank en het Wereldvoedselprogramma van de VN, laten weten.

Het lijkt erop of we, als gevolg van collectieve massahysterie, bezig zijn collectieve zelfmoord te plegen – economisch, sociaal, psychologisch, maatschappelijk. We hebben van onze maatschappij, zoals theatermaker Ab Gietelink heeft opgemerkt, één groot ziekenhuis gemaakt. Een tempel met een doodscultus waarin nog maar één ding telt: het aantal coronaslachtoffers. Al het andere is daaraan ondergeschikt gemaakt.

We dreigen onze beschaving op te offeren op het altaar van corona. Er rust een grote verantwoordelijkheid op onze leiders om verdere rampspoed te voorkomen – hun maatregelen in te trekken, hun bemoeienissen te beëindigen, en het weer aan mensen zelf over te laten hoe zij hun leven willen inrichten, inclusief hoe ze willen omgaan met gezondheidsrisico’s. Als ze dat niet doen, moeten wij het van ze eisen.

Voetnoot

Voor wie zich afvraagt, hoe moet het dan wel: lees de Great Barrington Declaration, een initiatief van hoogleraren van Oxford, Harvard en Stanford, die oproepen tot een einde aan de lockdowns. Lees de brandbrief van Nederlandse artsen en het manifest De Omgekeerde Lockdown van Vlaamse hoogleraren en artsen met een soortgelijke oproep. U vindt ze in dit artikel bij elkaar.

Karel Beckman is initiatiefnemer van de website Ademvrij.NU, Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. Reacties zijn welkom. 

14 REACTIES

 1. Na te hebben gelezen en begrepen wat andere wetenschappelijke onderzoeken vertellen over virussen, het isoleren ervan en erop testen, is het deze wappie duidelijk geworden dat virussen achteruitvliegende vogeltjes zijn.

  En Trump is een verschrikking, de man die het is gelukt vier jaar lang geen oorlog te voeren in het Midden-Oosten. En op zeker; als Joe Biden en Kamala Harris p.r. strategisch sterven aan corona of simpelweg in een ravijn storten,
  wordt het weer ouderwets gezellig in de wereld, met Hillary aan het roer, natuurlijk. En kan de wereld zonder veel toestanden ongeneeslijk ziek gespoten worden in een orgasme aan verplichte vaccinaties en eindelijk die eindoorlog starten waarop de verzelfmoordende en krankjorum mensheid met smart zit te wachten.

  Biden voter fraud
  https://m.youtube.com/watch?v=MA8a2g6tTp0

  • @IfEndGotoStart

   Goed verhaal.

   Aleen, als ik zo vrij mag zijn, is het virusverhaal, zeg de ‘geboorte’ van virussen of een veronderstelling van het bestaan ervan, zonder enige concreet of hard bewijs ontstaan.

   Na de veronderstelling van het bestaan van een onzichtbare ziektekiem en deze de naam “virus” kreeg, is het hele verhaal of anders gezegd, het theater rond virussen een hardnekkig geloof geworden wat zich vastgezet heeft in de hoofden.

   Ik blijf bij mijn stelling dat virussen gelijk zijn aan het niet bestaan van achteruitvliegende vogeltjes. Virussen zijn fraude.

 2. Het doel van onze regeringen, en de mensen wiens belangen ze vertegenwoordigen (niet de bevolking als u dat nog zou denken/hopen) is niet burgers voor elk mogelijk risico beschermen. Het financiele systeem, gebaseerd op schulden, is aan het instorten want het wordt steeds duidelijker dat die steeds grotere schulden niet kunnen worden afgelost. De fake corona crisis, waar wereldwijd triljoenen voor worden uitgegeven die voorheen niet bestonden, is gecreëerd zodat niemand de verantwoordelijkheid voor dit drama op zich hoeft te nemen. Dezelfde crisis wordt ook gebruikt om een wereldwijde sanitaire diktatuur te installeren. Bijna alle regeringen hebben verdragen ondertekend met de WHO, die in geval van een pandemie de facto regeringen kan voorschrijven wat de nieuwe regels zijn. In feite worden we dus allemaal bestuurd door Bill Gates en Big Pharma. Politici de mainstream media blijken nu, voor wie de moeite neemt om een beetje op de hoogte te blijven (het NOS journaal en de Vrijspreker zijn niet voldoende), enkel nog vertegenwoordigers van dit soort belangen groepen te zijn. De vraag is of we dit als burgers blijven accepteren of niet. Als de bevolking overal massaal in opstand komt is het spel uit. Dat is in Ijsland gebeurd nog niet zo lang geleden en het is dus mogelijk. Als we het blijven accepteren dan wordt bijna iedereen de komende jaren gevaccineerd met een genetisch manipulerend produkt met nano technologie, GPS trackers, een vaccinatie paspoort en een digitaal betaalmiddel en kunnen we allemaal met 5G gelocaliseerd en indien wenselijk op afstand arm, ziek of doodgemaakt worden. Het uiteindelijke doel van deze plandemie is het decimeren van de wereldbevolking, want ongeveer 500 miljoen mensen is wel genoeg vinden ze, en natuurlijk volledige contrôle over de overlevenden. Welkom in het nieuwe normaal!

  • In Ijsland heeft het volk geweigerd om de schulden die banken hadden via belasting terug te betalen. Een paar bankiers en politici zijn in de gevangenis beland. De constitutie is door een groep burgers herschreven en het land wordt bestuurd door burgers, niet door beroeps politici. Dat is wat ik er van heb meegekregen. Het gaat sindsdien weer goed met de economie van Ijsland.

 3. Beste UseYourBrainForOnce ***Het is opmerkelijk hoe weinig reactie dit soort comments oplevert van eender welke zijde*** Dit heeft mede te maken met de lengte van je reacties. Comment 451493 bevatte bijna 750 woorden. Je comment van vandaag om 11 uur was zelfs langer dan duizend woorden, samen met het daaropvolgende comment vraag je de lezer alleen vandaag al om meer dan 1500 woorden te lezen. De gemiddelde lezer leest 150 tot 250 woorden per minuut. Dat heeft hij soms voor een artikel over maar niet voor een reactie.

 4. De beschaving begint met orde, groeit met vrijheid en sterft met chaos. R.I.P. W.Durant.

  • Beschaving kunt u meten aan de hand van maatregelen ter bescherming van de zwaksten in de maatschappij ! ex: kinderen, zieken, en ouderen.

 5. Misschien kun je er een artikel van maken Ik heb je reacties helemaal doorgelezen overigens. Oh en ik geloof niet dat het buiten het toegestane debat valt.

 6. @UseYourBrainForOnce Corona maakt me depressief. Er zijn lichtpuntjes. De toegenomen bezoekers op Vrijspreker. We hebben daardoor onze server capaciteit moeten verdubbelen. Dat Karel Beckman voor ons is gaan schrijven en dat men zijn geregeld nogal lange artikelen leest zijn andere lichtpuntjes. Karel scoort heel goed in aantal views. Nieuwe reageerders zijn ook positief.

  Het gaat niet om debilisering, maar het werkt ook de andere kant op. Een goede reactie bestaat uit weinig woorden. Schrijven is schrappen. Iets waar ik zelf soms ook moeite mee heb. Minder woorden zijn vaak effectiever. Probeer in een reactie niet meer dan 150 tot 250 woorden te gebruiken. Hoe meer woorden je nodig hebt, hoe meer je om de kern draait. Het moet aan de andere kant niet doorschieten zoals je wellicht wel weet met geen stijl, MAND!

 7. Tis heel simpel…met de dunschiller over die beschavings faces gaan terug naar het begin..voorbij die piramides en door schillen tot voorbij god…..tot je eigen oorsprong. Alles wat je weg schilt is de pleisterwand van een grotje!

  Het mag maar hoeft niet..toch.. je kan ook een ander z’n natte droom door slapen!

  https://youtu.be/DVQ3-Xe_suY

 8. Complimenten voor Karel Beckman!
  Eerst chaos creeren en dan orde:ordo ab chao, met sheeple zal zoiets wel lukken lijkt me

  Tja ik heb Uw artikels, @useyourbrain for once, nu 3 x gelezen: because it really interested me (and I have and tcan take time since we have our first blizzard here, gisteren nog 16 C en nu zaterdag gaat het kwik zakken tot -18C
  Dus (over)morgen sneeuw blazen)

  Maar dit ,Gerrit Huilstra , weerpraatje terzijde;

  Het volgende schoot, geschreven door Bob Seger, door mijn brein, na uwer overigens zeer goede reacties/artikels

  Headin’ in or headin’ out
  Standing on the shore
  Pause a moment to reflect
  Which trip will cost you more
  Between the ever restless crowds
  And the silence of your room
  Spend an hour in no man’s land
  You’ll be leaving soon

  Victims come and victims go
  There’s always lots to spare
  One victim lives the tragedy
  One victim stops to stare
  And still another walks on by
  Pretending not to see
  They’re all out there in no man’s land
  Cause it’s the safest place to be

  Sanctuary never comes
  Without some kind of risk

  Illusions without freedom
  Never quite add up to bliss

  The haunting and the haunted
  Play a game no one can win
  The spirits come at midnight
  And by dawn they’re gone again

  And so it seems our destiny is
  To search and never rest
  To ride that ever changing wave
  That never seems to crest
  To shiver in the dark of night
  Afraid to make a stand
  And then go back and do our time
  Out there in no man’s land

 9. Ben het geheel eens met dit artikel. Ik hoop dat deze inzichten ook een breder podium bereiken en dat ze doordringen tot het brein van de natie, zo dat al mocht bestaan.

Comments are closed.