Hoe heerlijk moet het zijn om in vrijheid te leven. Ver weg van de overheid. Je eigen stukje grond. In het Westen van Amerika. Of beter nog, in Alaska. Ver weg van de democraten, ver weg van socialisme en communisme. Ver weg van Brussel of Washington. De triomf van privé eigendom. Overal om je heen. Je leeft in vrijheid, de staat is afwezig.

Of toch niet? Grote delen van het Westen van de Verenigde Staten zijn in handen van de overheid. Vaak is meer dan de helft van de staat in handen van de federale overheid. Dit is in directe tegenspraak met vrij ondernemerschap. Met vrijheid. Met de gedachte van een kleine overheid. Met macht voor de mensen in plaats van macht voor de ambtenaren. Naast federale grondeigendom bezit de staat zelf vaak ook grote delen land. Laten we naar Alaska gaan

Alaska lijkt de ultieme vrijheid te bieden. Niets is minder waar, het landeigendom in Alaska hoort bijna exclusief toe aan de diverse overheden. Land in private ownership (other than Native land) comprises less than one percent of the total land in Alaska Zie ook de kaart hieronder:

Als 99 procent van het land in handen is van diverse overheden of collectief eigendom is van stammen, in hoeverre is Alaska dan van haar inwoners? Het lijkt wel communisme. Een totale plan economie voor zover het landgebruik betreft. Dit betekent een enorme verspilling van middelen en een enorme onvrijheid. Je hoopt in Alaska op maximale afstand van Washington en de bureaucraten uit Juneau te zitten maar in de praktijk bepalen de ambtelijke organen wat er met 99 procent van het land gebeurt. Vluchten kan niet meer….

9 REACTIES

 1. Misschien een rare vraag. Maar hoe zou grond en verdeling in een vrije samenleving werken?

  • @Larissa. Je claimt de grond en gaat deze bewerken. Dus je sticht een boerderij of een mijn. Bordjes alleen zijn niet genoeg. Je ziet ook dat in Europa landbouwtechnieken steeds beter werden waardoor grond die eerst waardeloos was door nieuwe technieken kon worden bewerkt. In de twaalfde eeuw, en ook in latere eeuwen kon men zo steeds meer land in gebruik nemen. In de gouden eeuw had je diverse droogmakerijen https://nl.wikipedia.org/wiki/Schermer_(droogmakerij) in Nederland waarbij private ondernemingen onder meer de Schermer, Purmer en Wormer drooglegden en het nieuwe land konden verkopen.

   In de Verenigde Staten had je onder meer de homestead act; https://nl.wikipedia.org/wiki/Homestead_Act
   Je kreeg dan van de overheid een stuk land dat je moest ontginnen, was je succesvol dan was het land van jou.

   De regel is deze, niet geclaimde grond is van jou als je er wat van weet te maken. Grond die al in eigendom is kan je kopen.

 2. Interessant.
  Heeft iemand enig idee, waarom er zo’n duidelijke Oost-Westverdeling is?
  Een soort omgekeerde Berlijnse muur met in het Oosten al maximale waarde een uitschieter van 11,8 en verder alles beneden de 10% en met in het Westen 29,9 als minimum?
  Bovendien is juist aan “de muur” de scheiding erg uitgesproken met een kloof van minstens 27% tussen Montana en zijn buurstaat.
  Wat is hier de verklaring voor?

  Maar bovendien: los van de kloof, vraag ik me af waar al die categorieen overheidsland vandaan komen.
  Dat een staat, een natuurpark wil, kan ik ergens nog wel begrijpen (neen: niet goedkeuren, maar ik begrijp waar het vandaan komt), maar waarom is er in hemelsnaam iets als federal land? Dat zou ik alleen kunnen begrijpen voor militaire bases maar die hoeven niet meer dan pakweg 2% van het geheel uit te maken.
  Kijken we naar Alaska dan lijkt het op zicht om grosso modo de helft van het totale oppervlak te gaan.
  En dat het proportioneel groot is, kan je misschien nog begrijpen in een toevallig kleine staat, zoals pakweg Rhode Island of zoiets maar neen, uitgerekend in Alaska hebben de feds zo’n joekel van een landoppervlak?

 3. @scrutinizer:
  Bevolkingsdichtheid is de reden dat in het westen nog veel grond in handen van de overheid is

  Als er kopers zijn en de overheid wil verkopen wordt meer grond/land particulier
  Ik woon in noordwest Canada (ten noorden van Montana)en LOVE iT here

  • @Friese Canadees. Ik heb ongeveer een jaar doorgebracht in de VS en Canada. Veel gereisd. In Alberta, Sasketchewan en Yukon voelde ik me vrijer dan in Alaska, Washington en Oregon. Om over Californie niet te spreken. Ben te kort in Arizona en Nevada geweest om te kunnen oordelen. Idaho lijkt me redelijk in orde maar ook daar ben ik te kort geweest. Ben meerdere keren in Alberta geweest en Yukon en die behoren vanuit vrijheid tot de prettigste plekken die ik ken.

   • Enig idee wat de reden is van dit verschil in vrijheidsbeleving tussen deze deelstaten in de V.S en Canada? Aan de bevolkingsdichtheid zal het niet liggen toch.

  • Dank voor uw reactie.
   Maar zou de relatie niet eerder omgekeerd zijn: dat de bevolkingsdichtheid de resultante is van de onwil van de overheid om te verkopen?

   Bovendien vraag ik me af waarom de federale overheid ueberhaupt over grond dient te beschikken, anders dan hooguit 1 a 2% voor militaire bases.
   Niet dat ik het goedkeur dat de staten zelf grootgrondbezitters zijn, maar als er ueberhaupt iets in overheidshand is, lijkt de staat me meer aangewezen dan de feds.

  • @Yerom. Californie is erg links, relatief grote overheid die veel dure en falende projecten heeft. En die te vaak faalt in basisvoorzieningen. Oregon, Portland is een van de meest linkse steden van het land. Volgens mij is de dominante aanwezigheid van boeren in Sasketchewan en Alberta een zegen. Boeren zijn nuchter. Hebben een boerenslimheid. Dit is een goed tegengas tegenover ambtenaren en hoger opgeleiden. Die politieke correctheid en regelgeving opdringen. In Anchorage Alaska is vrij veel politieke correctheid. Naar mijn beperkte ervaring.
   Yukon is zeg maar het Canadese Alaska. Maar dan met maar 40 duizend inwoners waarvan meer dan de helft in Whitehorse. Speeltuin voor volwassenen.

Comments are closed.