Een artikel van een ander, zegt meer dan genoeg:

Irene van den Berg schrijft in de Gelederlander: Irene

onderstaande link was fout bij Irene gezet, maar ook interessant, sorry voor de vergissing,

zat in het “kranten” filetje:

Brief aan Stevo Akkerman van “Trouw”

geen weg terug

33 REACTIES

 1. Een goed onderbouwd en lezenswaardig artikel, deze brief aan Stevo Akkerman van Trouw.
  Stevo vindt dat iedereen die de integriteit van de overheid in twijfel trekt en daarom kritische vragen stelt, een complotdenker. Dat is in lijn met de linkse doctrine van een overheid die alles mag beslissen, geen tegenspraak of kritiek hoeft te dulden en die kritisch denkende mensen monddood wil maken wegens “gezagsondermijning”. Zo ging dat in de USSR en gaat dat momenteel in Noord-Korea, China, Iran, Cuba en Turkije e.a. nog steeds.
  Ooit was Trouw een verzetskrant tegen de bezetter; maar op verzet tegen een dictatoriale overheid kun je Trouw tegenwoordig niet meer betrappen. Kan Trouw haar naam niet veranderen in “Slaafs”? Dat dekt de lading beter.

 2. Heel veel mensen benaderen het corona-gedoe rationeel. Maar de gekkigheid is zo groot dat ik naar een andere verklaring zoek. Volgens mij komt het door kometen die de Aarde passeren. Een regen van kometen, de eerste kwam eind 2019 voorbij, in West-Europa brak het door op vrijdag 13 maart 2020.

  Die kometen geven een demon energie waardoor hij zich kan manifesteren. De mensenmassa zit in een demonische hypnose. Geven zich over aan smetvrees en allerlei andere waanzin. Demonen hebben alleen macht over je als je ze energie geeft, in het geval van deze demon als je bang voor hem bent, als je met een masker gaat lopen en je handen stuk wast. Een smetvrees-demon dus, daar is vast wel iets over te vinden in oude religies, want zulke dingen herhalen zich.

  Ga je strijdlustig naar zo’n demon op zoek, al was het alleen maar naar zijn naam, dan vlucht hij weg. Die kometen verdwijnen te zijner tijd en daarmee ook de invloed van die rare demon. In tussentijd heb je te maken met medemensen, waaronder de overheid, die door een kwade demon bezeten zijn. De een meer dan de ander.

 3. We zitten in een transitie. De schulden waren onhoudbaar geworden en er moest iets gebeuren. Normaal beginnen ze dan een grote oorlog, nu komen ze met een killer-virus. Het effect is hetzelfde: kapitaalvernietiging.

  Ik verwacht dat de wereld er na corona anders uitziet, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Ik heb er één weekend voor nodig gehad om aan de nieuwe situatie te wennen, het weekend na vrijdag de dertiende maart, maar de meeste mensen hebben er veel meer tijd voor nodig. Of denken dat we weer terugkeren naar hoe het was – dat is heel onwaarschijnlijk.

  Uiteindelijk zal het er wel op neerkomen dat de dingen die ik al 20 jaar roep realiteit worden: je pensioen is deels verdampt, je spaargeld en beleggingen hetzelfde. AOW uitsluitend voor hen die het echt nodig hebben, AOW wordt dus bijstand, of basis-inkomen, waar ze het steeds over hebben. Belastingen omhoog, fiscale vlucht-routes verder dichtgetimmerd. enz.

  Misschien leggen ze overbodig reizen aan banden. Een gezondere levensstijl kan ik alleen maar voor zijn, meer bio-diversiteit, enz. Circulair en duurzaam, daar hebben Nederlanders meestal geen problemen mee, afhankelijk hoe het wordt ingevuld – of het geen lege kreten zijn. ‘You’ ll own nothing’ – een nieuw systeem wat nog uitgewerkt moet worden.

  Het killer virus – dat is straks de oorzaak waarom al die maatregelen nodig zijn. Ik had dat liever op één dag gehoord, op vrijdag 13 maart bijvoorbeeld. Maar blijkbaar moest er eerst heel veel stuk, om mensen gewillig te krijgen of zo. Ik ben op 1 januari 2021 een stuk rijker dan een jaar eerder, dus wat mij betreft doen we in 2021 hetzelfde als in 2020.

  Het lijkt erop dat universiteitsprofessoren zoals Klaus Schwab nu de top van de piramide vormen, samen met een mij niet bekende eliteclub. De piramide wordt van bovenaf bestuurd, en blijkbaar heeft iemand daar bedacht dat wij mondkapjes moeten dragen. Dat wordt dan via een paar Nederlandse ministers aan ons opgelegd.

  De piramide is instabiel. Er zijn steeds meer partijen in de piramide die ‘nee’ zeggen. Dwang werkt niet overal. Sommigen zien dreiging met dwang en geweld als een oorlogsverklaring. Het kan maar zo dat na het bijeenkomen van de Bilderberg club de koers drastisch wordt gewijzigd.

  Ook het heen en weer slingeren schijnt opzettelijk te gebeuren, zodat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn. Het is allemaal gepland, er is allemaal over nagedacht. Maar dat wil niet zeggen dat de koers gedurende de rit niet veranderd.

  Alleen Het Vaccin snap ik niet – willen ze echt het gedrag van mensen veranderen door met hun dna te prutsen? En meteen wereldwijd? Ik heb nul vertrouwen in die lui, en dat zou ik me een beetje laten inspuiten. Nee, over mijn lijk. Vaccinatiedwang is de grootste oorlogsverklaring ooit.

  • Transitie naar 100% politiestaat, waar je geen eigen moraal meer mag bezigen, ook niet prive. Waar de natuur verboden terrein wordt en je een bezitloze en rechtenloze burger wordt in een smartcity zonder enige privacy. Waar sociaal contact strikt gereguleerd wordt. Een nieuwe wereld van untermenschen en zelfverklaarde uitverkoren ubermenschen. Waarbij het enige bestaansrecht voor de untermensch rust op zijn actueel nut voor de uitverkorenen. Zaken als amusement en sociale contacten zullen slechts mondjesmaat toegestaan zijn, mits verdiend door absolute gehoorzaamheid aan de uitverkorenen. De scheiding tussen de Uber en untermenschen tekent zich al af in de corona hierarchie. Overal Boa’s voor triviale zaken als feestjes in de natuur. Dit is slechts het begin, dit zal verder uitgebreid worden. Eerst kan je nog een serieuze reductie van de untermenschen verwachten, vooral de untermenschen met westerse roots. Deze dingen zijn geen geheim voor wie heeft opgelet. Men werkt er gewillig aan mee. Dus het moet blijkbaar zo zijn. Het vreemde is dat dit allemaal in een boek staat dat vele generaties heeft overleefd. Ofwel was dat boek, het woord van god, ofwel is het geschreven als een plan door de machten die dit veroorzaken. Maar hoe konden die zolang op voorhand weten welke technologieën er gingen komen? Of leven we in een realiteit die zichzelf steeds herhaalt, waarbij de geschiedenis telkens wordt gewist en gereset? Een ding is zeker, menselijkheid en naastenliefde wordt nu systematisch uitgeroeid onder het mom van menselijkheid en naastenliefde. Het leven zal worden herleid tot louter een biologische functie. Maar met “leven” zal het niets meer gemeen hebben. Tja, wie god niet volgt, volgt automatisch de duivel. En die haat mensen.

 4. zaten onder mijn klembord twee links, nu dus allebei, waaronder dan dus de juiste naar Irene. Excuus voor het ongemak

 5. Bestaat DNA? Heb jij het al gezien? Het is zoiets onzichtbaar als een virus, enkel waarneembaar door de onbetaalbare apparatuur van dezelfde entiteiten die als enigen virussen kunnen waarnemen.

  Het is wel perfect om mensen op te kunnen veroordelen zonder enig ander bewijs te moeten leveren. Geen getuigen, geen motieven, enkel “de wetenschap heeft uw DNA gevonden op de plaats van misdaad”. De DNA test kan dan een variant zijn van de PCR test. Gewoon een machine die je kan manipuleren om het gewenste resultaat uit te spuwen. Satan is geen uil en kent geen moraal. Hij is de vader van leugens..

  En mensen aanbidden hem, kijk maar rond in de maatschappij, bijna alles is op 50 jaar 180° gedraaid. Alles is tegenwoordig haaks op de moraal van de bijbel die de duizenden jaren ervoor het leven bepaalde. Nog even en monogame hetrosexuele relaties worden verboden net als zwangerschappen zonder vergunning. Leven wordt straks een gunst van de staat, die ingetrokken kan worden. Pedofilie wordt net zo mainstream als homosexualiteit. 1984 was geen roman.

  • Het leuke aan waarheid is dat je waarheid niet hoeft te forceren met geweld, dwang en censuur. Waarheid moet je gewoon in het daglicht brengen en dan is het duidelijk. Daar is geen dwang voor nodig. Geen spinverhalen of geheimhouding voor veiligheid. Natuurlijk moet de ontvanger bereid zijn de waarheid te accepteren al is die soms pijnlijk en beangstigend.

   Leugens zijn een andere verhaal, leugens moet je met propaganda en dwang forceren. Met verplichte herhaling(bvb. anders geen diploma) en nadelige consequenties voor degenen die er niet in meegaan. Om een leugen in stand te kunnen houden moet je de waarheid kunnen verbergen, dan heb je censuur nodig, boetes, straffen, wetten enz. Want leugens kunnen niet op zichzelf staan. Leugens kunnen het daglicht niet verdragen. Daarom zijn geheime zaken per definitie verdacht. Geheime genootschappen, geheime afspraken, geheime verdragen. Waarom zou iemand goede daden geheim willen houden? uit schrik voor applaus?

   Er is maar één weg terug en dat is de weg van de waarheid.
   Zo’n waarheid zou kunnen zijn dat de wereld is geschapen voor de mensen en niet voor de rotsen. Dan wordt het idee dat wij een pest zijn op de aarde instant absurd. De aarde willen redden()van wat?) door de mensen te verwijderen en te beletten vrij te leven, is van de aarde de maan willen maken. Enkel dode materie zonder leven. Als de aarde zo bedoeld was, dan was hij zo wel geschapen.

   • De waarheid is dat de overheid gek is geworden, bezeten door een kwade kracht.

   • De waarheid is dat de mensen gekker zijn dan de overheid, dat ze alles zomaar als waar aannemen wat hun ingelepeld wordt. Een andere waarheid is dat de laatste jaren door internet er veel “waarheden” van wetenschap, het geldsysteem en zelfs de plaats waar we leven onder vuur zijn komen te liggen van gewone mensen, zonder belangen die op onderzoek zijn uitgegaan en hun bedenkingen deelden over internet. Nadat schelden en voor gek verklaren niet afdoende bleken om de groei van de groep sceptici tegen te houden, werd besloten op censuur over te gaan. Het nadeel van waarheid is dat je die niet terug in de doos kunt stoppen. Dus dan is er maar één manier meer over en dat is onderdrukking met geweld.

    Er stond een bijzondere video van slecht 5 minuten in verband met je kometentheorie op die site die die brief had gepubliceerd. Makes you wonder.. https://de-ware-wereld.nl/2018/12/27/flat-earth-in-vijf-minuten/

  • Het is heel oneerlijk, want die mensen hebben geen wapens om zich te verweren, die heeft de overheid van ze afgepakt. De afspraak was dat het geweldsmonopolie niet misbruikt zou worden. Duizenden mensen zien dit, wat zijn de gevolgen?

  • Het schijnt dat ze folders hadden uitgedeeld, tegen Het Vaccin.

   • Het verspreiden van dit soort filmpjes doet me denken aan een rekruteringsambtenaar die foto’s en filmpjes van verminkte soldaten laat zien om jongens te rekruteren voor het leger..

  • Voorkennis is aan de macht, wetende dat dit nog maar kinderspel is en een voorproefje en kleine oefening. De machthebbertjes mogen schijnbaar volgens hun wc-eend ideeën dit en nog vele malen meer doen en ingrijpen zoals ze wil en heeft politie en binnenkort het leger de vrije hand en autorisatie om ieder ‘obstakel’ te elimineren op welke wijze dan ook. Geen burgers meer, maar vijanden. Vergeet niet dat het hier gaat om de wereldmacht en het woord “verliezen” staat niet in de machthebbers hun woordenboek.

   De bloedhonden zijn waarschijnlijk zonder het te weten gedrogeerd of onder de pillen. Zo losgeslagen zijn alleen gedrogeerde militairen op het slachtveld, dit zijn captagon taferelen. Het is eerdaags exit middels een killervaccin en wordt zo in groter aantallen het burgerlijke afval opgeruimd, met dat gegeven in het hoofd maakt dat er geen enkele restrictie meer is. Dergelijke hardhandige arrestaties zijn slechts een aanvang en dienen ter afschrikking, voorbeeld en zorgen ervoor dat het komt tot een vorm van gewenning en gewenning tot acceptatie en acceptatie tot overgave.

 6. Een grens over. Het geweldsmonopolie inzetten om de mondkapjesplicht te handhaven.

  Zonder mondkapje
  Aangesproken
  AUSWEIS SOFORT!
  Flikker op
  Komt te dicht bij
  Beweging doorgezet
  Harde landing
  Ligt te kermen op de grond
  Probeer te vluchten
  Lukt niet
  Versterking
  Zijn niet voorbereid op iemand die een strijd voert op leven en dood
  Nog meer versterking
  Politie opent vuur
  Bloed vloeit over straat

  Was dat het waard?
  Voor mij wel. En ik heb de almachtige God aan mijn zijde, dus wat kan mij gebeuren?

  Politie kan besluiten van geweld af te zien. Maar als ze aankomen in een situatie waarin het geweld al is begonnen, bijvoorbeeld door een boa of een bijdehante burger, is dat lastig. Ik heb dat geweld niet geïnitieerd. Nogal wat handhavers weten wel het gaspedaal te vinden maar niet de rem. Een klein vlammetje kan een heel bos platbranden, dat vlammetje kwam niet van mij, ik ben niet begonnen met geweld, ik droeg alleen geen masker.

  Geef gas! Leef, adem!
  Natuurlijk ga je sterven
  Doodgeschoten door de politie wegens het niet dragen van een mondmasker. In het dorp waarin je moeder geboren werd. Dat is weer eens wat anders dan sterven aan kanker, hart en vaatziekten, etc.

  Wat ging er mis? Ze hadden NOOIT die mondkapjes verplicht moeten stellen.

  Ik belde de politie afgelopen week. Nog voor het uit de hand gelopen geweld in Nunspeet, vanwege een mondkapje. De agent die ik aan de lijn had was er van overtuigd dat het niet tot een conflict zou komen. Dat het geweldsmonopolie niet ingezet zou hoeven worden. Dat was naïef.

  Ik had natuurlijk kunnen vragen: bent u bereid mij te dood te schieten als ik de mondkapjesplicht negeer, maar dat had hij niet begrepen. Als je Joods bent en ze proberen je in een trein te proppen richting vernietigingskamp, en je hebt er geen goed gevoel bij, en je verzet je, en je wordt doodgeschoten, heb je dan verloren?

  Nee. We zijn in oorlog met het systeem en het is niet langer een oorlog van woorden. #mondkapjesoorlog

  Negeer de mondkapjesplicht en gooi olie op het vuur zodra ze geweld tegen je gebruiken. Je kunt alleen maar winnen. Verliezen doe je door een masker te dragen.

 7. ‘Politie kan besluiten van geweld af te zien. Maar als ze aankomen in een situatie waarin het geweld al is begonnen, bijvoorbeeld door een boa of een bijdehante burger, is dat lastig. Ik heb dat geweld niet geïnitieerd. Nogal wat handhavers weten wel het gaspedaal te vinden maar niet de rem. Een klein vlammetje kan een heel bos platbranden, dat vlammetje kwam niet van mij, ik ben niet begonnen met geweld, ik droeg alleen geen masker.’

  Dat krijg je dus ook met winkeliers. Van hen wordt verwacht dat ze zelf gaan handhaven. Maar dat kan (en zal, volgens de wet van Murphy – Anything that can go wrong, will go wrong) uitlopen op geweld, daar is blijkbaar niet over nagedacht. Er wordt van iedereen maar verwacht dat hij braaf gehoorzaamt en op de rem trapt, niet dat je de mondkapjesplicht negeert, gas geeft en olie op het vuur gooit.

  • Ik geef het 90% kans dat het een in scene gezette actie is om angst te generen zodat mensen braaf hun kapje opzetten en niet gaan flyeren of organiseren. Als oppositie moet je zulke filmpjes niet verspreiden, het enige wat je bereikt is het omgekeerde van wat je wilt. Je wilt tegengas organiseren en dat bereik je niet door mensen angst aan te jagen. (tenzij het (de test hierboven) is, dan is het helemaal in lijn met de f€arp0rn agenda om zulke scenes te verspreiden).

   Ook voor de C. fantasie ging de politie anekdotisch wel eens haar boekje te buiten. Nu wordt die anekdotes opgeblazen en massaal verspreid alsof elke agent een hersenloze schuimbekkende bruut is, wat ik niet geloof. Het valt op. De meesten zijn huisvaders die hun werk doen. Tenzij ze uitgedaagd worden, maar dan is het begrijpelijk.

Comments are closed.