Een deel van de Vrijsprekerschrijvers en publiek gaat niet stemmen volgende week. Voor het deel dat wel gaat stemmen – of het overweegt – heeft de Nationale Bond tegen Overheidszaken een interessante actie opgezet. Dat betreft het Stemmen onder voorwaarden.

Het stemmen in Nederland is in principe het afgeven van een blanco volmacht eens in de vier jaar. De politieke partijen beloven van alles maar gaan na de verkiezingen gewoon weer hun eigen gang en hebben lak aan de kiezer.  De Bond wil nu de zogenaamde volksvertegenwoordigers persoonlijk aansprakelijk stellen voor hun activiteiten na de verkiezingen.

Dat is mogelijk in de periode vlak voor de verkiezingen als het parlement ontbonden is. In die tijd neemt de Bond contact op namens de aangemelde kiezers met de verkiesbare personen. Zij verlangen van hen dat ze zich houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doen ze dat niet dan handelen ze in strijd met de verbintenis en zijn ze strafbaar.

De Bond heeft een Juridische Kennisgeving opgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Alle aanstaande Tweede Kamerleden worden gehouden aan de volgende acties:

• Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
• Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU)
• Spoedwet afschaffen
• Directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden
• ‘Bilderberg’ en World Economic Forum (‘The Great Reset’) buiten de orde plaatsen
• Discriminatie op de woningmarkt beëindigen
• Culturele tradities beschermen
• Censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen
• Censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen
• Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten
• Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen

Het komt er op neer dat er eindelijk een duidelijke overeenkomst tussen kiezer en gekozene is. In plaats van de facade die door moet gaan voor ‘het feest van de democratie’.

Meer info en aanmelding via de website van de Bond tegen Overheidszaken.

Een interview met Jordy Zwarts van de Bond is op Een oorlog reeds verloren te zien.

 

 

7 REACTIES

 1. Ik ga wel stemmen. Op de PVV!
  Om duidelijk te uiten dat onze politici helemaal geen democratie willen maar negeren wie niet in het kartelpotje piest. En ik hoef me moreel ook niet bezwaard te voelen om regels van dit kartel niet op te volgen.

 2. Iedereen kan toch wel van tevoren bedenken dat geen enkel toekomstig kamerlid hier mee akkoord gaat.
  Dan kan je als kiezer nog zo veel eisen als dat je wilt, maar dit is compleet zinloos om ook maar 1 sec. er van uit te gaan dat kamerleden waar je op kan stemmen dit een goed idee zouden kunnen vinden.
  Maar wel aardig bedacht allemaal.

  • Met voldoende (alternatieve) mediaaandacht voor dit initiatief is het te verwachten gedrag van de toekomstige kamerleden precies wat nodig is om meer mensen bewust te maken.

 3. Ik ga stemmen op de Partij Tegen de Burger; kan dus stemmen op elke partij. Altijd raak geschoten.

 4. Dit alles is al gedeeltelijk te voorkomen, nl. om het partijconform stemmen onmogelijk te maken/ te voorkomen/ondermijnen is de 2e en ook 1e kamerleden electronisch te laten stemmen. Dit kan geheel annoniem!
  2e kamerleden grijp uw kans door te eisen dat dit bij de verbouwing wordt meegenomen.

Comments are closed.