Praat eens over de morele superioriteit van kapitalisme als je de volgende keer iemand hoort napraten wat politici, BN’ers, academici, geestelijken en talkshowgasten zeggen. Het betreft in de regel geklaag over de “mislukkingen” van kapitalisme. Hun enige oplossing ligt in het afstoffen van dezelfde oude recepten die al keer op keer getest zijn en telkens weer teleurstelden.

Heb je als ondernemer wel eens het gevoel dat je wordt aangevallen? Dat moet haast wel, want je wórdt aangevallen. Kapitalisme en de vrije markt staan onder de meest schaamteloze aanvallen van het naoorlogse tijdperk. Als ondernemer opereer je binnen het kapitalistische systeem, maar toch voelt het vaak ongemakkelijk om de vrije markt te verdedigen. Hier zijn tien redenen waarom het kapitalisme moreel superieur is aan socialisme of statisme (d.w.z. de macht en beslissingen liggen bij de staat of overheid).

1. Kapitalisme promoot vrijheid

De meest elementaire vrijheid is de vrijheid om keuzes te maken. Kapitalisme promoot keuze. Het zorgt er voor dat mensen kunnen kopen wat ze willen, hoeveel ze willen kopen, waar ze willen wonen, waar ze willen werken, enzovoort. Met statisme en socialisme is die keuze beperkt. De overheid beslist bijvoorbeeld wat voor soort gloeilamp verkocht mag worden, hoeveel water een toilet mag verbruiken, de vorm van komkommers en nog veel meer.

Het verwijderen van eenvoudige keuzes vermindert vrijheid. Het verwijderen van alle keuzes is slavernij. De koers van statisme gaat richting slavernij. De koers van kapitalisme gaat richting vrijheid. Kapitalisme is moreel superieur.

2. Kapitalisme bevordert samenwerking

Als ik een nieuw airconditioningsysteem in mijn huis wil laten installeren, bel ik een aannemer. We zullen een prijs afspreken waarbij ik meer waarde hecht aan het aanstaande comfort dan aan het geld dat de airco kost. Evenzo vindt de aannemer het beter om het aangeboden geld aan te nemen dan de apparatuur in voorraad te houden (of op te halen bij het groothandel) en de installatie uit te voeren. We werken vrijwillig samen om tot een deal te komen.

Vervolgens moet de aannemer, in ruil voor een vergoeding, de arbeid van zijn medewerkers inplannen om de installatie uit te voeren. Daarbij moet hij tevens samenwerken met de groothandel of distributeur inzake de aankoop van het materiaal en de apparatuur. Die distributeur moet het op zijn beurt kopen van een fabrikant die de apparatuur bouwt, wat op zich ook al het resultaat is van duizenden samenwerkingsacties stroomopwaarts.

Socialisme ontkent samenwerking. Centrale planners nemen beslissingen die mensen worden opgedrongen. Statisten verafschuwen samenwerking omdat mensen die aan hun lot worden overgelaten, beslissingen nemen waar de overheid het niet mee eens is. Een voorbeeld is het opleggen van elke vorm van loon- en prijscontrole, zoals het minimumloon.

Als je een middelbare scholier na schooltijd een paar uur wilt inhuren om je winkel schoon te maken of je vakken aan het eind van de dag te helpen vullen, dan zouden jij en de middelbare scholier met elkaar moeten kunnen afspreken wat de juiste vergoeding is. Omdat de middelbare scholier geen goede werkgewoonten heeft geleerd, geen ervaring heeft en nauw toezicht nodig heeft, kun je besluiten dat de leerling het vereiste minimum niet waard is. Omdat de staat je dwingt meer te betalen dan de waarde van de arbeid, moet je een andere manier vinden om het werk gedaan te krijgen. Zo wordt de student zowel zakgeld als waardevolle werkervaring ontzegd die in de toekomst tot een hoger loon zal leiden.
Samenwerking is meer moreel dan dwang. Opnieuw is kapitalisme het meer morele economische systeem.

3. Kapitalisme is optimistischer

Kapitalisten leven in een wereld van kansen. Ze onderzoeken voortdurend het landschap op zoek naar mogelijkheden om te delven, te bouwen, uit te breiden, te creëren. Socialisten richten zich daarentegen op schaarste. Ze zien een wereld van beperkte middelen, waardoor ze reden hebben om te rantsoeneren en toe te wijzen.

Wat de statisten over het hoofd zien, is de onbegrensde kracht van menselijk vernuft. Keer op keer hebben statisten voorspeld dat de wereld zichzelf niet zou kunnen voeden. Toch leidden landbouwinnovaties tot meer voedselproductie op hetzelfde (of minder) land. Statisten maken het publiek bang voor klimaatverandering, terwijl kennis en data exponentieel groeit en de oplossing dus nabij is. Zoals deze altijd op tijd werd geleverd door bedrijven.

Er is een moreel aspect in het spel. Focussen op grenzen en erin leven wordt een zichzelf vervullende voorspelling. De statist onderdrukt de hoop en vooruitzichten van de mens. Nogmaals, het kapitalisme is moreler.

4. Kapitalisme gelooft in mensen

Een kapitalist gelooft dat mensen hun beslissingen prima zelf kunnen maken. Dit is de basis van de vrije markt, met miljoenen mensen die individuele keuzes maken. Statisten geloven dat de gewone man niet capabel is in het maken van goede keuzes, reden voor hen om een elite te laten interveniëren en keuzes voor de mensen te laten maken.

Integraal aan kapitalisme is het geloof in de goedheid en intelligentie van de gewone man, ondanks inherente zwakheden en tekortkomingen van individuen op zich. Statisten kijken neer op individuen en kleineren het volk. Wederom geldt: het kapitalisme is moreler.

5. Kapitalisme bevordert gelijkheid

Inkomensongelijkheid is dé kreet van de socialist. Gelijkheid van kansen is het volkslied van het kapitalisme. Mensen zullen nooit helemaal gelijk zijn. Vanwege mijn lengte van 1,69 meter, zal ik nooit een basketbal kunnen dunken. In een basketbalwedstrijd tegen LeBron James verlies ik tien van de tien keer. Zelfs als ik hard oefen en mijn spel aanzienlijk verbeter, zal ik waarschijnlijk nooit in staat zijn om de inherente atletische gaven van Jordan te overwinnen.

De kapitalist zou erop wijzen dat mijn oefeningen resulteerde in verbeteringen in mijn basketbalvaardigheden en bekwaamheid. LeBron laat me misschien nog steeds stof happen, maar de algehele wedstrijd tussen ons verbeterde. Ik ben beter af als gevolg van mijn inspanningen.

De statist heeft een andere mening: LeBrons basketbaloverwicht is oneerlijk. Daarom moet hij op de een of andere manier gehandicapt worden. Hij moet worden gedwongen me wat van zijn doelpunten te geven. Dit verbetert mijn prestaties echter niet. Sterker nog: ik heb zelfs minder reden om mijn spel te verbeteren. Waarom zou ik keihard trainen als ik de punten toch cadeau krijg?

Het geschreeuw over inkomensongelijkheid behoort tot de grootste onzin die tegenwoordig aan het publiek wordt opgedrongen. De socialist ziet een statische wereld waarin iemand die vandaag weinig verdient, morgen ook weinig verdient. Terwijl de waarheid precies het tegenovergestelde is. Mensen kunnen hun inkomen op eigen kracht veranderen. Ik zal misschien nooit zoveel verdienen als Bill Gates, maar ik kan meer verdienen dan ik vandaag doe. Als ik ernaar streef meer te verdienen, help ik de economie te groeien. Geld aannemen van Gates en het aan mij geven, kan mij persoonlijk ten goede komen, maar het helpt de economie niet.

Winston Churchill zei: “De inherente ondeugd van het kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen; de inherente deugd van socialisme is de gelijke verdeling van ellende. ” Door te focussen op kansen en niet op resultaten, is het kapitalisme het meer morele economische systeem.

6. Kapitalisme bevordert competitie

Het gesprek over inkomensongelijkheid wekt afgunst op. Statisten willen dat we de rijke en hoge inkomens benijden en hen straffen met torenhoge boetes belastingen. Kapitalisten willen dat we ze nadoen. Je hoeft geen hekel te hebben aan degenen die meer succes hebben dan jij. Daag ze uit!

Afgunst is gevaarlijk. De meest succesvolle ondernemers worden vaak belasterd door hun minder succesvolle collega’s die hen benijden zonder dat ze proberen van hen te leren. Afgunst genereert excuses. Zonder afgunst moeten we immers onder ogen zien dat we wel degelijk onze eigen realiteit kunnen veranderen. Als anderen het kunnen, kunnen zij dat ook.
Competitie is moreler dan afgunst. Kapitalisme is moreler dan statisme.

7. Winnaars onder kapitalisme bieden meerwaarde

Jouw inkomen en vermogen zijn een directe afspiegeling van de waarde die jij genereert voor anderen. Lever meer waarde onder kapitalisme en je zal uiteindelijk navenant beloond worden. Statisten, anderzijds, belonen daarentegen connecties en politieke macht. De rijken in een door de overheid geleid systeem misbruiken hun netwerk en positie om te bloeien.

In Nederland hebben we een gemengd systeem waar we van beiden voorbeelden kunnen zien. We zien ondernemers die vermogend zijn geworden door geweldige bedrijven op te bouwen. Anderzijds zien we vriendjespolitiek met een netwerk dat als hefboom misbruikt wordt om bij de overheid voordeel te behalen. Tot slot zien we links en rechts volksvertegenwoordigers die ooit door het volk zijn gekozen en hun carrière eindigen met miljoenen op hun rekening.

Rijkdom door toegevoegde waarde te leveren is moreel superieur aan rijkdom door vriendjespolitiek. Kapitalisme is moreel superieur.

8. Kapitalisme leidt tot betere resultaten

De slimste persoon in een kamer is niet slimmer dan de gezamenlijke intelligentie van alle anderen in die kamer. Markten zijn altijd groter dan overheidsplanners kunnen overzien. In de vrije markt worden miljoenen individuele beslissingen genomen, welke leiden tot een significant gunstiger resultaat dan wanneer de slimste persoon van het land voor iedereen plant. Dit is waarom socialistische landen vaak lege winkelschappen kennen. Hoe meer de overheid controleert door top-down autocratie, hoe slechter het resultaat.

Een betere uitkomst kan al dan niet als moreel superieur worden gezien, maar het is en blijft superieur. Kapitalisme is het betere systeem.

9. Kapitalisme is in overeenstemming met de menselijke natuur

Uitdagingen zijn belangrijk. Wat gebeurt er met zijn prestaties als een verkoper een vast salaris wordt betaald? Die nemen natuurlijk af. Vertel iemand dat hij hetzelfde salaris zal verdienen, ongeacht hoe hard hij werkt, en de meesten zullen niet erg hard werken. Dit is de menselijke natuur.

Kapitalisme is gebouwd op het idee van prikkels. Iedereen heeft een stimulans nodig om te bouwen, te creëren en anderen te dienen. Statisten onderdrukken prikkels. Ze schreeuwen over inkomensongelijkheid en herverdelen het geld dat de productiefste mensen hebben verdiend om het te geven aan degenen die helemaal niet produceren.

Het is de menselijke natuur om te streven naar verbetering van prestaties. Als we tevreden waren met de status-quo en gewoon handelden op basis van drang en instinct, zouden we niet veel meer zijn dan dieren. De statist probeert ons in schapen te veranderen. Kapitalisme weerspiegelt onze ware aard en de menselijke natuur. Het is moreel superieur.

10. Kapitalisme beschermt de planeet

Statisten klagen graag over het milieu. De leefomgeving is echter het schoonst waar de rijkdom het grootst is. Rijkdom hangt nauw samen met kapitalisme.

Bovendien geloven kapitalisten in privé-eigendom en eigendomsrechten, wat beter is voor het milieu. Individuen hoeven niet te worden gestimuleerd om voor hun eigendommen te zorgen. Niemand heeft echter een prikkel om voor het publieke domein te zorgen. Toch vinden statisten dat de overheid zoveel mogelijk eigendommen moet bezitten en controleren.

Combineer de verminderde rijkdom van een socialistische economie met openbaar bezit en je ziet de economische verwoesting die veel Sovjetbloklanden kenmerkte na de val van het communisme. Nogmaals, het kapitalisme is moreel superieur.

Bonus: Hoe zit het met de armen?

Statisten praten vaak over de noodzaak om voor de minder bedeelden te zorgen. Zelfs de meest libertarische kapitalist zal niet debatteren over de noodzaak om anderen te helpen. Ze hebben er wel bezwaar tegen dat de regering het geld van een individu met geweld afpakt, als een gewapende overvaller, en het te herverdelen op manieren die het individu niet prettig vindt. Dit betekent niet dat we de armen in de steek laten. Het betekent alleen dat we moeten erkennen dat herverdeling van afgenomen inkomen immoreel is, niet moreel.

Het is vermeldenswaard dat voordat de regering de verzorgingsstaat creëerde, de armen werden opgevangen door solidariteitsverenigingen. Dit waren verenigingen van mensen die elkaar steunden in tijden van nood. Kortom, ze traden op als particuliere welzijnsorganisaties. Omdat ze relatief klein waren, was er minder kans om het systeem te bedonderen om zo permanente bijstandsontvangers te worden. De bestuurders van de solidariteitsverenigingen wisten persoonlijk wie in staat was om te werken en wie probeerde de boel te flessen, wat niet mogelijk is met de moderne verzorgingsstaat.

Ondernemers zijn kapitalisten – verdedig het!

Ondernemers nemen grote risico’s met hun kapitaal zonder enige garantie op rendement. Dagelijks wordt u geconfronteerd met toenemende regeldruk, hevige concurrentie, neerwaartse prijsdruk van op internet gebaseerde verkoop- en verwijzingssystemen en hoge belastingen. Ondanks alle risico’s, druk en slapeloze nachten, heb je ervoor gekozen om op de vrije markt te concurreren en zou je waarschijnlijk telkens opnieuw deze keuze maken, omdat dit je de beste kans geeft om te bloeien. Het is jammer dat ons kapitalistische economische systeem de laatste tijd door zo velen wordt aangevallen. Hoewel het net zo onvolmaakt is als de mensen die er wonen, blijft het moreel superieur aan de anderen.

Om Churchill te parafraseren:

“het kapitalisme is het slechtste economische systeem dat ooit is uitgevonden, op alle andere na”.

Als ondernemer die binnen het kapitalistische systeem opereert, moet je het waar mogelijk verdedigen. Het verslaat alle alternatieven met vlag en wimpel.

Vrije vertaling van ContractingBusiness

10 REACTIES

 1. 11 Omdat communisme het alternatief is.
  De motivatie is dan weg, omdat het niet uit maakt of je veel of niets doet.
  Ja juist, het moreel zakt.
  Daarom is er altijd een dictator of dictatuur nodig in deze situatie, om de mensen toch te bewegen.

  Zij gaan dan alles regelen, wanneer je binnen moet blijven, welke auto je moet delen,
  welk huis je moet delen en met wie, wat je moet eten of juist niet, waarvoor je moet
  worden ingeënt, hoe vaak, wanneer je naar buiten mag, hoe laat, welk soort energie je gebruikt,..
  Uiteraard voor je eigen bestwil en niet te vergeten die van een ander.

  Ho, wacht, dit komt me bekend voor.

 2. Ik spreek vaker met een bekende over deze materie. In Amerika is de zorg redelijk kapitalistisch georganiseerd. Obamacare heeft niets uitgehaald. Wat ons daar opvalt is dat de zorg duurder is dan hier en mensen failliet kunnen raken door een zorgrekening. Veel mensen zijn verstoken van basale zorg. Hadden ze niet beter in plaats van ons zorgstelsel vanaf 2006 kunnen overstappen op het ziekenfonds, zoals wij dat gekend hebben. De rijken hadden dan de vrijheid gehad zich al dan niet te verzekeren en de armen waren dan wegens hun verplichte verzekering verzekerd van zorg.

 3. “Uitdagingen zijn belangrijk. Wat gebeurt er met zijn prestaties als een verkoper een vast salaris wordt betaald? Die nemen natuurlijk af. Vertel iemand dat hij hetzelfde salaris zal verdienen, ongeacht hoe hard hij werkt, en de meesten zullen niet erg hard werken.”

  Een nadeel van stukloon is, dat de werkgever het stukloon te laag kan vaststellen, waardoor een werknemer harder werkt dan goed en gezond is. Zie de pakketbezorgers, die voor een te lage vergoeding de pakketten rondbrengen en hiermee ook de overige verkeersdeelnemers in gevaar brengen. Uurloon heeft inderdaad het probleem, dat werknemers weinig doen en nu tijdens Corona, dat er ook weinig te doen is. Het is eerder een dilemma, waarbij de oplossing is, dat je beide werelden combineert, dan dat je kunt zeggen: “Dus moet iedereen stukloon krijgen.”

  “Het is vermeldenswaard dat voordat de regering de verzorgingsstaat creëerde, de armen werden opgevangen door solidariteitsverenigingen.”

  Ze kwamen in het armenhuis en werden gestigmatiseerd en uitgebuit onder het mom ‘de armen een behoorlijk vak te leren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien’. In werkelijkheid was het ‘behoorlijk vak’ repetitieve arbeid en werd hun levensonderhoud nog steeds in ruil gegeven voor hun arbeid. Van zelfstandig maken was veelal geen sprake. Als je weduwe was, zat er niets anders op, dan je bij het armenhuis of spinhuis te melden, want zelfstandig de kost verdienen was in die dagen verboden.

  • Hoe krijg je het voor elkaar om commissie van een verkoper te verdraaien naar stukloon van pakketbezorgers? Dat is toch appels met duikboten vergelijken?

   Over het tweede deel: Ik heb het artikel vertaald vanuit een Amerikaanse situatie naar het Nederlands. Nederland kende geen solidariteitsverenigingen. Engeland kende zogenaamde Friendly Societies, waar deelnemers vaak beter af waren dan nu. Karel Beckman heeft daar een boek over geschreven dat gratis beschikbaar is op https://thefriendlysociety.nl/freedom-of-government-and-the-friendly-society/

   Nogmaals: het kapitalisme is het slechtste systeem ooit, op alle andere systemen na. De huidige verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar, er MOET drastisch worden ingegrepen, NU!

   • Oh ja, in Nederland zijn er zgn. broodfondsen, speciaal voor ZZP’ers. Een groep van een mannetje of 50 stort maandelijks geld in een gezamenlijke pot. Als er een ziek wordt, krijgt hij/zij donaties uit die pot tot hij/zij weer aan het werk kan. Omdat iedereen elkaar kent, wordt onderlinge handel ook nog eens bevordert. En als je aan het eind van de rit stopt, heb je waarschijnlijk een mooi spaarpotje opgebouwd. En dat alles tegen een fractie van de prijs van de “officiële verzekeringen”.

   • “Hoe krijg je het voor elkaar om commissie van een verkoper te verdraaien naar stukloon van pakketbezorgers?”

    Daar wringt hem net de schoen. Jij denkt aan een goed gebekte verkoper, die voor zijn rechten opkomt, maar vergeet dat het stukloon ook (en volgens mij vooral) voor de onderkant van de arbeidsmarkt gaat gelden.

    “Dat is toch appels met duikboten vergelijken?”

    Ik vergelijk de ene werker met de andere. Dus hooguit appels met peren, wat prima kan. daar komt een lijstje met overeenkomsten en verschillen uit.

    “Over het tweede deel: Ik heb het artikel vertaald vanuit een Amerikaanse situatie naar het Nederlands. Nederland kende geen solidariteitsverenigingen.”

    Volgens mij wonen we in Nederland. Het heeft ook geen zin om bijvoorbeeld te zeggen: “Begin 1900 stond op vele stadskaartjes prominent, waar het armenhuis zich bevond.” Dat was namelijk in Denemarken zo.

    “Engeland kende zogenaamde Friendly Societies, waar deelnemers vaak beter af waren dan nu.”

    En hier had je het armenhuis. Dit kun je als inwoner niet beïnvloeden, want de overheid is weg in het libertarisch model.

    “Nogmaals: het kapitalisme is het slechtste systeem ooit, op alle andere systemen na. De huidige verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar, er MOET drastisch worden ingegrepen, NU!”

    Nu betaalt iedereen mee. Indertijd lag de rekening bij de armen zelf en bij de kloosterzusters, die ‘gedreven door de heer’ als halve slaven alle zorgtaken deed. Het enige verschil was, dat de kosten niet ergens op een begroting kwamen.

    En ik ben ook benieuwd wek zorgstelsel je dan voor je ziet, zoals in mijn vorige reactie.

 4. Als Sociaal Liberaal moet ik toch even reageren. Er wordt hier voorbij gegaan aan het feit dat het systeem al langer stuk is en dat het oude geld en het nieuwe (de 1%), de vergelijking van een sociaal zijn en communist gaat echt nergens over. Zo ook het vereerden van een gebroken kapitalisme.

  1. Slavernij. Alleen als je tot de 1% behoort (sommige landen 3%) ben je vrij, vrij om te besteden, vrij om je tijd in te delen, de andere 99% in dit systeem is dit niet. Vast zitten aan 2 banen, een hypotheek en aan een regio, alleen voldoende overhouden om een paar maanden te Netflixen kun je geen vrijheid noemen.

  2. Samenwerking tussen aannemers, arbeiders/installateurs een zzper en zijn medewerkers de groothandel een importeur/distributeur. Deze hele riedel is komen te vervallen. CoolBlue, Amazone laten hun eigen merken maken door kinderhanden. Dwingen A-merken prijzen af en waarom, omdat kleine ondernemers dan geen kans meer krijgen, het samen iets verdienen kan niet meer, het gelijke speelveld is weg.

  3. Optimisme is juist niet ontkennen dat zaken eindig zijn, maar dat je ze kunt hergebruiken. Dat socialisten zich richten op schaarste brengt dit ook aan het licht, er komt ook een einde aan dingen. Het is juist optimistisch dat je hier voorzichtig mee omgaat en wat er is met je gedeeld wordt, daar worden veel meer mensen blij van dan alleen die 1%.

  4. Of iemand capabel is of niet maakt voor vertrouwen niets uit. Wantrouwen en vertrouwen staan juist tijdens de huidige piswedstrijd onder druk. Meer willen, afpakken, jij-bakken, iemands beleg op zijn brood niet gunnen, steeds groter willen en concurrenten uitschakelen maakt deze balans tussen wantrouwen en vertrouwen niet beter.

  5. Gelijkheid van kansen is het volkslied van het kapitalisme staat er in de tekst, maar op welk moment is er een marktmeester nodig om die kansen eerlijk te verdelen? Daar hoor je niks over in het huidige kapitalisme. Een marktmeester die zorgt voor diversiteit en gelijke uitgangsposities, dat is sociaal liberaal. Dan zijn kansen gelijk, nu maakt 99% alleen kans op een burnout of een hartaanval.

  6. KAPITALISME BEVORDERT COMPETITIE??? Uhmmm. Het is volkomen zinloos om de competitie met Amazone, Shell, Tennet, Ahold Delhaize etc aan te gaan, alleen een niche met een hoop startkapitaal en enorm veel energie kun je misschien nog iets doen, m,aar de kans is groter dat je een schuld aan gaat waar je nooit meer vanaf komt. Competitie is nu gegeten worden…alleen is de vraag nog op welk moment?

  7. WINNAARS ONDER KAPITALISME….mmm nee onder het huidige systeem zijn er veel en veel meer verliezers en sukkels die zich doodwerken.

  8. KAPITALISME LEIDT TOT BETERE RESULTATEN?? Volgens mij waren de Russen als eerste in de ruimte met zowel mensen als satellieten. Samenwerken zonder angst dat iets gestolen wordt kan wel leiden tot meer en betere resultaten, maar daar heb je in het huidige kapitalisme niks aan, want het is nu alleen maar pikken, ikke ikke, stikke en nog steeds de ander zijn dood is mijn brood.

  9. Het huidige kapitalisme geeft alleen maar immorele perverse prikkels, heeft niets met idealen, meedoen en een gezonde samenleving te maken.

  10. KAPITALISME BESCHERMT DE PLANEET Hahahahaha, als dit niet de meest trieste beredenering is weet ik het niet meer. De winsten die drijven de planeet, de natuur, de dieren en de mensen tot wanhoop. Aan de dividend winst targets komen is enorm slecht voor het milieu en vervuiling zal hier altijd aan onder geschikt zijn.

  De waanzin van dit hele stuk drijft mij en ik denk velen met mij alleen maar tot ongeloof, hoe kun je zo enorm liegen en verbuigen, Ik denk dat Matthew Michel het goed zou doen in de politiek.

  ***uit spambak gehaald***

 5. “moreel” superieur.
  wat doet dat moreel er tussen; als afzwakker / goed te praten?

 6. We zien op dit moment net het morele failliet van het kapitalisme als gevolg dat kapitalisme onvermijdelijk streeft naar monopolyvorming. Dat levert namelijk het allermeeste kapitaal op. Verder is mensenhandel en slavernij ook zeer lucratieve handel. Vanzelfsprekend is degenen die veel bezit vrij te doen te laten te manipuleren, marchanderen, collaboreren, intimideren, vriendjespolitiek bedrijven, omkopen, chanteren, molesteren, uitbuiten etc. Alleen maar omdat wie veel bezit veel mensen in dienst kan nemen om dit te laten doen door mensen met een ziekelijke ambitie naar macht of geld, of door arme sloebers die das fressen belangrijker achten dan morele onkreukbaarheid. (u kent ze wel mensen met uniformen die het heerlijk vinden om er eens flink op las te slaan.)

  En zo zal u straks ook in alle vrijheid mogen kiezen om gevaccineerd te worden of uitgesloten, uitgestoten, opgesloten of wordt uw bloed vergoten.
  Drie hoeraatjes voor de morele superioriteit van het kapitalisme.

  PS. Waarom zijn er toch zo veel libertariërs geobsedeerd door geld?

Comments are closed.