Wat is de prijs die het individu betaalt voor de corona maatregelen? Wat zijn de gevolgen voor zijn welbevinden en levensstijl? Het RIVM heeft samen met de GGD’en onderzoek gedaan.

Het welbevinden van kinderen is niet onderzocht

Als je een onderzoek uitvoert kan je selecteren wat je onderzoekt en welke gegevens je weglaat. Aangezien kinderen nog in ontwikkeling zijn, kan stress en angst grote effecten hebben op latere leeftijd. De leeftijdsgroep die het kwetsbaarst is voor de corona maatregelen zijn de kinderen en hun welbevinden hoort in een impact onderzoek de hoogste prioriteit te krijgen.

Het RIVM en de GGD’s denken daar anders over en ze publiceren deze gegevens niet. Vanaf 16 jaar wordt gekeken naar de impact van de corona maatregelen. Dat ik het uitsluiten van de 0-16 jarigen een grote omissie vind moge duidelijk zijn. Welbevinden en levensstijl van deze leeftijdsgroep is te meten maar het vergt wat meer creativiteit dan een vragenlijstje.

De slechte scores van de 16-24 jarigen doet het ergste vrezen voor de situatie van de kinderen. Uit de onderstaande grafieken blijkt duidelijk dat de 16-24 jarigen een hoge prijs betalen, ze zijn angstig, slapen slecht en zijn gestrest. Nog maar iets meer dan de helft kan zonder meer als psychisch gezond worden beschouwd.

Nu hadden de adolescenten altijd al een iets mindere mentale gezondheid maar het is wel duidelijk dat het nu sterk achteruit is gegaan. Zie grafiek hieronder. R1 staat voor het eerste onderzoek, dat in april 2020 gehouden is. Merk ook de achteruitgang op bij de 25-39 jarigen. Merk daarnaast op dat er geen nulmeting is gedaan voor de crisis. Dit is een groot bezwaar. Vandaar dat ik kijk naar angst, slaapproblematiek etcetera ten opzichte van voor de crisis tijdens de eerste meting.

Bij meetronde 1 was men al flink van de leg, de psychische gezondheid moest toen al veel slechter zijn dan voor de crisis. Als je kijkt naar deze hieronder vermeldde kenmerken. Dat betekent dat de mentale gezondheid ten tijde van de eerste meting veel slechter moest zijn dan de periode voor corona. Het is speculeren maar de psychische gezondheid voor de crisis van de 16-24 jarigen zou best wel eens boven de 90 procent kunnen hebben liggen. En niet op de 73 procent die de eerste meting suggereert.

Leefstijl

Bij alcohol zie je dat er meer mensen minder zijn gaan drinken. Dan dat er mensen zijn die meer zijn gaan drinken. En bij tabaksgebruik is het omgekeerd. Dus er lijkt gezondheidswinst op het alcoholgebruik vlak te zijn maar ruim dertig procent van de rokers is meer of fors meer gaan roken. Vermeld moet worden dat 15 procent van de rokers minder is gaan roken.

Lekker in je vel zitten, sporten en bewegen is belangrijk voor je weerstand. En wat heeft het RIVM samen met de politiek bedacht? Teamsporten voor volwassenen zijn verboden, sportscholen moeten dicht. Zwembaden zijn dicht. De gevolgen zijn duidelijk. Veertig procent is minder gaan sporten. En minder dan 20 procent is meer gaan sporten.

conclusie

Ik plaats grote vraagtekens bij RIVM onderzoeken en modellen. Te vaak komen hun modellen niet uit, en te vaak blijken maatregelen niet goed onderbouwd of misleidt men zelfs het publiek. Ik heb de vragenlijst bij dit onderzoek niet kunnen vinden dus ik weet niet in hoeverre de vragen sturend zijn.

Het niet meenemen van de impact op de kinderen in deze monitor, zie ik als een enorme tekortkoming. De scores van de groep 16-24 jaar doen het ergste vermoeden. De enorme afname van het mentale welzijn in deze groep baart zorgen, slechts de helft is nog mentaal gezond. Gaat dit ook op voor de 0 – 16 jarigen?

We leven volgens mij in een tijd van massa hysterie waar we ons richten op 1 probleem dat veel te groot gemaakt wordt.

6 REACTIES

  1. De zogrnaamde corona oden geheel te wijten aan regelzucht van overheid?
    Heb genoeg van afschuiven van verantwoordelijkheid van massa aan overheid,vooral als er een visie van elite in beeld is!

  2. wat zou de invloed zijn van de angst aanvallen van ouders op kinderen.
    m.a.w. t/m 24 is dit niet goed weergegeven; nl. wat een kind zegt wat een ouder denkt.
    ook al begint het lijstje vanaf 16 jaar!

  3. Je mag zonder beperkingen naar de supermarkt, er is tot op heden geen Albert Hein of jumbo enz gesloten van wege een Corona uitbarsting. Hoe kan dat?..

Comments are closed.