Hoe belangrijk is een grondwet? De Spaanse filosoof Renando Savater stelde: We willen vrede, maar vrede kan niet alleen louter afwezigheid van geweld zijn, maar moet de aanwezigheid en de geldigheid van de Grondwet zijn, zonder dwang, afpersing of bedreigingen. Franklin D Roosevelt had een praktische insteek: De grondwet van de Verenigde Staten heeft bewezen de meest schitterende elastische opstelling van overheidsregels ooit geschreven te zijn.

Er is de afgelopen maanden weer enige aandacht voor het functioneren van de Tweede Kamer. De klucht van de avondklok rechtszaak wijst op gebrekkig functioneren van de rechterlijke kolom. En in hoeverre kan de overheid corona dwangmaatregelen opleggen zonder in strijd met de mensenrechten te handelen?

Dit soort vraagstukken zouden kunnen worden opgelost door een duidelijke grondwet. De LP is een project begonnen om tot een betere grondwet te komen. Hieraan kunt u meedoen als u zich vandaag of morgen aanmeldt. (mag naar info@vrijspreker.nl). U hoeft geen lid te zijn van de LP.

Van alles kan aan de orde komen:

1] Duidelijke scheiding trias politica
2] Herstel van de macht van de volksvertegenwoordiging
3] Beperken executieve macht (regering)
4] Duidelijkere definitie van de positie van het OM
5] In hoeverre is de staat aansprakelijk (Pikmeer arresten)
6] Eventueel afvoeren van de sociale grondrechten
7] Referenda
8] Soevereiniteit Nederland, positie tov internationale instanties en de EU, in hoeverre gaan internationale bepalingen boven nationale bepalingen
9] Eventuele afschaffing homo en hetero burgerlijk huwelijk, huwelijk is private aangelegenheid
10] Duidelijke grondrechten zonder uitzonderingsclausules
11] Al dan niet verbieden van begrotingstekorten
12] Migratie wetgeving, Nederlanderschap
13] Republiek of monarchie
14] Eventueel een limitatieve opsomming van de overheidstaken
15] Recht op afscheiding, bijvoorbeeld op provinciaal niveau
16] Eventueel aanbrengen van keuzemogelijkheden in de relatie individu versus overheid door één of meerdere sociale contracten op te stellen waar je als volwassene uit kan kiezen.
17] Positie en taak Eerste Kamer
18] Constitutioneel hof
19] Burgemeesters benoemen of verkiezen
20] Andere belangrijke publieke posities benoemen of verkiezen
21] Wijze van houden van verkiezing, kiesdrempel, eerste kamer direct verkiezen of niet
22] Rol internet in verkiezing (kiezers die tussentijds op onderwerpen met hun DigID mini referenda kunnen houden)
23] Al dan niet versterken positie provincies (Zwitsers kantonaal model)
24] Al dan niet de ministers direct verkiezen, ministers kunnen los staan van politieke partij en op deze wijze kiezen de inwoners zowel de regering als daarnaast in een aparte ronde de volksvertegenwoordiging.

En nog veel meer.

15 REACTIES

 1. Kijk ook eens naar het politieke model van Liechtenstein. Dat gaat nog verder dan het Zwitserse model. Elke gemeente kan daar langs direct democratische weg unilateraal besluiten tot secessie en aldus verder te gaan als een volledig zelfstandige politieke eenheid. De landelijke overheid kan dat niet tegenhouden of terugdraaien. Om dit proces te starten moet men voldoende handtekeningen verzamelen voor het starten van een referendum.

  Daarmee heeft de staat er dus niet langer een ‘de jure’ monopolie over het grondgebied.

  Bij mijn weten is dit het enige land in de wereld waar dit zo geregeld is. Met dank aan voormalig prins Hans Adam II. Die is zelf de straat opgegaan voor het verzamelen van de handtekeningen die nodig waren om een landelijk referendum te starten. En zijn voorstel heeft het dus gehaald. Hij heeft zich zelfs hard gemaakt voor de mogelijkheid tot individuele secessie(!) Dat voorstel heeft het niet gehaald.

  Hans Adam is naar verluidt een goede vriend van en geïnspireerd door Hans Hermann Hoppe. Binnen Het Prinselijk huis wordt veel aandacht besteed aan de economische leer van De Oostenrijkse School.

  • Precies. Als Oostenrijk dezelfde secessiemogelijkheid zou kennen was Liechtenstein nu een stuk groter.
   Het recht van secessie, ook individueel, komt dichterbij zodra belastingen ongevormd worden tot doelgerichte bijdragen aan de infrastructuur en publieke voorzieningen, die op basis van “de gebruiker betaalt” zichzelf financieren. Het is helemaal niet zo moeilijk de samenleving daarnaartoe om te vormen, je moet alleen niet aan de systeemvertegenwoordigers van nu vragen of dat wenselijk zou zijn 😉

 2. Ook afschaffen van het huidige pensioenstelsel (in NL de AOW).
  Verzekeren doe je slechts tegen een klein risico met een grote impact.
  Iets wat zeker of heel erg waarschijnlijk voor is, daar spaar je gewoon voor in eigen beheer en iets met minieme impact, (de kans dat mijnplastic bekertje van 25ct. breekt), verzeker je niet.
  Maar wat is de kans dat iemand aan het begin van zijn loopbaan (zeg. 20jr) ouder wordt dan 90?
  Als het gebeurt is de financiele impact significant maar de kans is voldoende klein dat het onredelijk zou zijn dat eenieder zomaar geld opzij zou leggen voor dat geval en zich dan tijden zijn leven nodeloos veel consumptiegenot ontzegt.
  Verzekeren kan natuurlijk op de vrije markt (bv. een brandpolis met looptijd van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging) maar wie weet of een pensioenverzekeraar na 60 jaar nog bestaat?
  Ik ben daarom wel voorstander van een ouderdomspensioen vanaf zeg 90 jaar.
  Voor alles eronder, spare men zelf of sluit men contracten af met marktpartij.
  M.a.w. de huidige AOW op de schop maar wel iets soortgelijks voor enieder vanaf 90 jaar.
  Dat zou evenwel nog geen fractie kosten van het huidige stelsel, immers zowel het aantal begunstigden is VEEL kleiner alsook het aantal jaren dan ze in totaal geld ontvangen.
  Het gecombineerde effect is enorm. Op dit moment beschik ik niet over precieze cijfers maar ik schat ruwweg dat de kosten slechts zo’n 5 a 10% van de huidige AOW zouden bedragen.

  • @Scrutinizer. Eens met zelf sparen. Ik denk dat het iedereen vrijstaat om zich op de markt te verzekeren. Ik weet niet of de staat der nederlanden over 60 jaar nog bestaat of dat die onderdeel is van een door de EU mogelijk totaal verarmd Europa waar de staat geen geld meer heeft voor de ouderen. Wat je naast sparen kan doen is een paar huizen of appartementen kopen en die verhuren, dan hoef je je kapitaal niet op te eten.

   • Hoi Ratio,
    “een paar huizen of appartementen” is niet voor eenieder weggelegd en … dat heeft als nadeel dat je … je kapitaal niet opeet 🙂
    Dan spaar (en investeer) je dus een veelvoud van wat je nodig hebt en dat was nou net de problematiek die ik aankaartte.
    De kans dat je ouder dan 90 wordt (of leg de grensleeftijd desnoods hoger als je wil) is dermate klein dat het zonde is om je zoveel consumptie te ontzeggen om daar toch vooral tegen ingedekt te zijn. Dus sterven met “een paar huizen of appartementen” (mogelijk gezamenlijk minstens een miljoen waard en daarmee zowat 40x je jaarconsumptie van 2k/maand) is nou net niet de bedoeling.
    Goed, het ligt anders wanneer je kinderen hebt die je wat gunt na je afsterven. Dan is je opoffering (onder de vorm van levenslange zuinigheid) niet voor niets geweest, immers je dierbaarsten hebben er dan nog baat bij en het is hen gegund, neem ik aan.

    Maar ik zie het anders.
    Stel de levensverwachting is gemiddeld 80.
    Wil je dan op je 65 met pensioen, dan heb je geld nodig voor 15 jaar.
    Stel je wil 2k/maand kunnen uitgeven ofte 24k/jr.
    Zien we even af van rente of rendement dan zou men dus 15×24=360k nodig hebben.
    Het is bekend dat mensen soms ouder kunnen worden: menigeen 85, enkelen 90, sommige zelfs 85 en hier en daar een paar boven de 100. Maar de waarschijnlijkheid erop neemt wel af.
    Zou het redelijk zijn om te zeggen: je moet voldoende geld hebben om tot je 90e te overleven (in dit voorbeeldje 600k) of tot je 100 (dan dus 840k nodig)? Waarom niet 110? Of … staat het wereldrecord niet op 115 of zo? Misschien ben jij wel degene die dat gaat verbeteren tot een indrukwekkende 120… De kans is heel klein, edoch niet nul.
    Wat ik wil zeggen is: ergens komt er een punt waarop het belachelijk is dat iedereen ervoor zou sparen in eigen beheer. Verzekeren beidt dan uitkomst. Maar gezien de lange termijn waarover we het hebben is het maar de vraag of verzekeringsmaatschappijen nog wel bestaan.
    De staat der Nederlanden, (of een opvolger waar je het ook in de grondwet zou kunnen opnemen), zou kunnen besluiten om een ouderdomspensioen te geven aan eenieder die een bepaalde leeftijdsgrens overschreidt. Best formuleert men die niet als star getal (zoals Bismarck ooit voor 65 koos, wat toen maar heel weinig mensen bereikten) doch als een getal in functie van sterftetabellen en waarbij het erom gaat dat de kans dat je die leeftijd haalt kleiner is dan X% (bv. 5%). Ligt dat toevallig bij 90 jaar? Goed, dan is dat de leeftijd waarop dit pensioen ingaat.
    De hoeveelheid geld die daarvor benodigd is, lijkt me dermate klein in verhouding tot wat de AOW vandaag kost, dat het makkelijk in een omslagstelsel past: geen reden om geld te schuiven naar gepolitiseerde pensioenfondsen die er dan in opdracht van politici vooral staatsobligaties mee kopen of andere onrendabele projecten mee moeten financieren zoals een veel te duur uitvallende Betuwelijn o.i.d. of windmolenparken op zee.

    Nu weet ik dat u zal zeggen dat mijn vereenvoudiging onterecht was omdat als je wel uitgaat van bv. 3% reeel rendement (uiteraard onbelast!), bv. als netto huurrendement na aftrek van onderhoudskosten, makelaarskosten, partiele leegstand etc. je dan maar 100/3 x 24= 800k nodig hebt en je dan tot in het oneindige kan rentenieren (ook al wordt je 150), dus dat het dan wel meevalt.
    Dat klopt, maar het doet niets af aan mijn redenering want 800k is verdomd veel geld voor de meeste mensen en met 3% reeel rendement ware ook het kapitaal benodigd om tot je 90e te overleven (met interen) lager geweest dan de eerder genoemde 600k, doch eerder ca. 440k.
    Een verschil van maar liefst 360k. Nou, dat scheelt wel een slok op een borrel…

    Ik ben ook geen voorstander van een rol voor de staat maar gezien particuliere verzekeraars om eerder genoemde redenen me geen oplossing lijken en aangezien iedereen nodeloos 4 ton te veel laten sparen me onwenselijk lijkt als achteraf blijkt dat 95% van hen dit eigenlijk helemaal niet nodig had en zich dus nodeloos zijn hele leven lang veel heeft ontzegd, denk ik dat zo’n “backstop ouderdomspensioen” de enige redelijke oplossing is.

  • @Scrutinizer. Ik denk dat “de Friendly society gedachte” https://thefriendlysociety.nl/ zoals gepropageerd door Karel Beckman hier een prima alternatief is voor overheidsingrijpen. Die hoeven niet teveel te graaien. Geen hoge bonussen. Daarnaast, probeer inventief te zijn. Investeer in start ups als je voldoende geld hebt om een angel investor te zijn. Of in woningen in de voormalige DDR. Je hebt een nieuwe belastingvrije voet = nul in DLD. En de sociale dienst maakt de huur over op jouw bankrekening. De grote sprong is niet zo gewaaagd, maar niet iedereen is daaraan toe.

   • Beste Ratio,

    Dank voor uw interessante beleggingsadvies, maar ik sprak niet voor mezelf…
    Ik werk al ruim 20 jaar niet meer in een reguliere job (en ben nog LANG geen 65) en ben vooralsnog welvarend genoeg (al is niks zeker in een wereld waar na een communistishe revolutie mogelijk als van je afgepakt wordt, zoals 2 generaties geleden mijn Chinese schoonfamilie overkwam).

    Mijn insteek is eerder: wonen in een land wat fiscaal het territorialiteitsbeginsel hanteert en vervolgens investeren in een zorgvuldige selectie high yield stocks uit landen zonder dividendbelasting zoals Singapore en het VK (of een zeer lage zoals HK).
    Ca. 6% dividend op APF.L en POLY.L en ca. 8% op BATS.L zijn enkele voorbeelden.

    Maar niet iedereen is econoom en voormalig bankier.
    Een ingenieur of architect of gewoon een eerlijke hardwerkende loodgieter of strontraper achter de paardentram, zal niet zo snel weten hoe ie zijn vermogen moet beheren.
    Mijn eerdere pleidooi voor een ouderdomspensioen was dan ook eerder t.b.v. hen dan van mezelf bedoeld.

    Onze huidige overheid is duidelijk een waterhoofd en het huidige AOW-stelsel is veel te duur maar een uitkering van pakweg 1000.mnd vanf 90 jaar, daar zou ik (ofschoon strikt genomen onlibertarisch) geen moeite mee hebben.

    PS zonder in uitgebreide discussie te willen teden, zou ik u er graag op wijzen dat onroerend goed 1 groot nadeel bezit: het is nl. onroerend. Je kan het niet makkelijk meenmen of overboeken en i.g.v. oorlogsdreiging (of communistische revolutie) is het niet makkelijk te liquideren. Zelfs in normale tijden duurt het hele gedoe met notaris, kadaster etc. al makkelijk 2 maand, zelfs als je binnen de week een koper vond voor je huis. Maar stel je voor dat de eerste bom valt op Amsterdam (en dan heb ik het niet over een atoombom maar een traditionele doch forse die in 1 klap wel 10 huizen wegvaagt). OK, wat denk je dat er gebeurt met de vastgoedmarkt in niet alleen Amsterdam doch ook de rest van NL, zowel qua prijspeil als qua transactiesnelheid?

    Aandelen kan je met 1 druk op de knop binnen de minuut verkopen (ook al is het met 40% verlies) en aansluitend je geld overboeken. Maar hoeveel mensen zulen plots willen hun huis verkopen en hoevelen zullen nog 1 willen kopen als de eerste bommen gevallen zijn? Ook hier zal de prijs FORS onderuitgaan, maar wat belangrijker is: je zal er mogelijk maanden over doen om een koper te vinden en DAN komt nog de gebruikelijk administratieve vertraging met de notaris en zo. En tegen dat het geld op je rekening zou moeten komen, is de bank mogelijk omgevallen t.g.v. een crisis of … zijn er capital controls ingesteld, waardoor je alsdan het geld niet meer kan overboeken naar pakweg Nieuw-Zeeland of Uruguay als je daarheen wil emigreren.
    Kortom het tijdverlies bij de verkoop van fysiek vastgoed, kan je de das omdoen.
    Zorg er daarom voor dat je niet vastzit aan je vastgoed. Als dat een sector is die u meer kan bekoren dan pakweg mijnbouwers of sigarettenfabrikanten, dan kan u er ook voor opteren via de beurs in REITS te beleggen (bv. met focus op hospitalen of bejaardentehuizen: die zijn wat minder conjunctuurgevoelig dan kantoren of hotels).

   • Beste Scrutinizer.

    Best wel een slimme opzet. Met een ton of zes moet het denk ik wel lukken. Zes procent rendement, is 3 k per maand. Daar moet je in bijvoorbeeld Uruguay wel van rond kunnen komen, ook in de hoofdstad. Je hoeft dan niet eens een huis te kopen, als er veranderingen in belastingwetgeving optreden kan je zo je biezen pakken.

    Onroerend goed heeft inderdaad nadelen. Het kan in waarde dalen, maar het kan ook enorm stijgen. Minder dan een derde van mijn vermogen zit in onroerend goed. Als dat halveert dan heb ik nog meer dan 80 procent over.

   • @ Ratio,

    Oh, inderdaad, mits vastgoed slechts een klein deel van uw totale vermogen is of mits je over objecten in meerdere landen beschikt (waarbij ik de EU als 1 land beschouw), is het geen probleem om voor een stukje in vastgoed te zitten.

    Wat de levenskost in Uy betreft:
    Ach dat hang van eenieders life style af maar een echtpaar zonder kinderen ten laste kan in Montevideo (zonder huur of hypotheeklasten) makkelijk van 2k rondkomen, zeker als je ervoor kiest geen auto te hebben.

    Of je dan verder besluit om in een eigen flat te wonen of niet, hangt af van je voorkeuren en omstandigheden, maar mocht je kiezen voor huren, dan kan je probleemloos onder de 1000/mnd wel iets fatsoenlijks vinden als het voor jezelf + vrouw is, zonder kinderen.

    Dus ja met 3k/mnd of 600k vermogen heb je in principe inderdaad genoeg.

    Kom me eens bezoeken, zou ik zeggen. Een mede-libertarier leid ik met plezier gratis rond in Montevideo, Punta del Este en al wat ertussen ligt aan de zuidkust.
    Ik kan je tevens vertellen over cq. intoduceren bij ziektekostenverzekeraars, prive-scholen als u kinderen heeft, betrouwbare (!) makelaar etc.

    Zonnige groeten uit MVD

   • Beste Scrutinizer. Wellicht kom ik een keer naar Uruguay. Ik laat me niet zomaar wegjagen en met het nodige geld is het in NL ook wel uit te houden. Ik wil nog niet weg uit NL. De wereld is groot. Canada (met name Yukon, Manitoba, Alberta, Saskatchewan) is interessant, maar ook Bali en bijvoorbeeld Hongarije zijn interessant. De Oekraine is spannend. Misschien ook Chili. Of zoals sommigen als Croughs en anderen gewoon nomade zijn en de hele tijd rondtrekken. Het gaat nu financieel uiterst goed, mijn meeste beleggingen en onroerend goed exploderen.

   • Beste Ratio,

    Leuk te vernemen dat het je goed gaat.
    Zoals gezegd ben je welkom. Ik ben een man van mijn woord.
    Wanneer nodig, dan weet je me vast wel te contacteren (bv. via Andre).

    Hopelijk tot binnenkort,
    Mvg uit MVD

Comments are closed.