Bij deze met enige vertraging de nieuwsbrief libertair perspectief, (U kunt zich rechtsonder op de pagina stemlp.nl /nieuws aanmelden voor de nieuwsbrief): In de afgelopen week hebben er enkele interessante ontwikkelingen plaats gevonden, en niet alleen in de Nederlandse politiek. Libertair Perspectief biedt wat de mainstream press wel eens vergeet (sic!): een kort verslagje van onze eigen LP ledenvergadering en een blik op de bijzondere uitkomst van een recente volksraadpleging in Zwitserland.

VOORJAARSCONGRES LP, zaterdag 12 juni 2021

De ALV (Algemene Leden Vergadering) werd digitaal gehouden, hetgeen een hoop gereis bespaarde, en vrij ordelijk velopen is. Dankzij de goede tijdbewaking door Paul Schreurs werd vóór het avondeten afgesloten. De ALV stond in het teken van de evaluatie van de TK-verkiezingen en de daaruitvolgende strategie voor de toekomst van de Libertaire Partij.

Bestuurswisseling
Op deze LP-voorjaarsvergadering treden Jeroen WeberWillem Buising en partijvoorzitter Robert Valentine af. Stefan Gaillard was al per 31.12.2020 teruggetreden. Het gehele bestuur wordt voor de afgelopen bestuursperiode décharge verleend en van harte bedankt voor hun inzet. De stemming over de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur verloopt aldus: als nieuw bestuurlslid wordt Paul Schreurs gekozen, en tevens wordt Rik Kleinsmit als bijzitter bij het bestuur gekozen. Samen met aanblijvend secretaris Tom Wentzel wordt de partij door drie personen geleid, die de taken onderling verdelen. We zullen in een van de volgende uitgaven van Libertair Perspectief nader met hen kennismaken.

Lokale afdelingen en gemeenteraadsverkiezingen 2022
Robert Valentine blijft vanuit zijn politiek leiderschap de ideeën van de LP actief uitdragen en zal de Amsterdamse Afdeling van de LP opzetten en deelnemen aan de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van Amsterdam.
Er is consensus, dat lokale afdelingen uit een minimaal aantal leden moeten bestaan, waarvoor het bestuur een aantal van 30 leden voorstelt. Met een groter aantal actieve leden moet het haalbaar zijn om lokaal of regionaal genoeg stemmen te halen om vertegenwoordigers in de democratische instituten af te vaardigen.

Evaluatie TK-verkiezingen.
Het aantal stemmen op de LP, zo’n 5’500, was teleurstellend, wanneer je bedenkt, dat er dit keer een relatief groot budget beschikbaar was. De LP timmerde o.a. met de LP-krant en met de Podcasts op social media weliswaar nogal aan de weg, maar het is zeer moeilijk om zonder de mainstream media de LP standpunten breed uit te dragen, dus ons bereik is beperkt. Wel heeft de intensivering van onze politieke activiteit veel nieuwe leden opgeleverd, zodat het aantal leden nu de 500 gepasserd is.

OPRICHTING MISES FACTIE: Toine is terug!
Onder leiding van voormalig LP-voorzitter Toine Manders heeft een groep Libertariërs van het eerste uur op 12 juni 2021 de LP Mises Factie opgericht. Een “factie”, niet te verwarren met “fractie”, is een politieke groepering, die doorgaans deel uitmaakt van een grotere groep en meer geprononceerde standpunten heeft. Het doel van de LP Mises Factie is “het bevorderen van de economische geletterdheid binnen de LP op basis van de ideeën van de Oostenrijkse School, om het belang van een gezonde economie te benadrukken als cruciaal voor de boodschap van de LP, en om te pleitem vor het toepassen van de wetenschap van het menselijk handelen – praxeologie – bij de inspanningen van de LP om de groei van de staat tegen te gaan. We pleiten tegen oorlog en voor decentralisatie en privatisering, zowel politiek als monetair, als de hoogste prioriteit voor de LP. Strategisch ligt onze nadruk op coalitievorming – samenwerking waar mogelijk aan het bereiken van gezamenlijke doelen, en het blootstellen van niet-libertariërs aan de superioriteit van een samenleving georganiseerd door de vrije markt in plaats van de staat.
Toine Manders roept eermalige leden, die het niet eens waren met de koers van de LP, op om met hun hernieuwde lidmaatschap de LP naar een meer principiële koers te beïnvloeden. De Mises factie wenst een duidelijker standpunt over de Corona-crisis, een principiëler standpunt over het basisinkomen (negatieve belasting kan slechts een tussenstap zijn) en wil duidelijk taalgebruik op social media.

THE GREAT REJECT:
Zwitserse bevolking verwijst in referendum een verscherpte CO2-wet naar de prullebak.

Het politiek incorrecte nieuws kwam niet op de Nederlandse tv, maar op zondag 13 juni werd in Zwitserland op nationaal niveau door “de Soeverein”, de bevolking dus, gestemd over vier verschillende thema’s. Eén daarvan betrof het in 2020 besloten “Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)“. Tegen deze wet was door een deel van de bevolking met succes een referendum afgedwongen. De wet bepaalt onder andere prijsverhogingen van 15 Rappen per liter op fossiele brandstoffen, een vliegtickettaks (CHF 30 binnen Europa en CHF 120 op intercontinentale vluchten). De wet zou tevens huiseigenaren kunnen verplichten hun bestaand huis onafhankelijk van fossiele energiebronnen te maken, hetgeen veel gepensioneerden voor onmogelijk grote uitgaven zou plaatsen.
Ofschoon het parlement in 2020 de wet met 129 stemmen vóór, met 59 stemmen tegen en 8 onthoudingen duidelijk aangenomen had, werd de wet door het volk krap, met 51.6% NEE stemmen verworpen. En dit bij een voor Zwitserse begrippen hoge opkomst van 60%.
Uit de analyse van de uitslag blijkt ook duidelijk hoe over het thema “klimaatbescherming” heel anders gedacht wordt door de stedelijke bevolking dan door mensen die buiten de (te) sterk verstedelijkte gebieden wonen. Hetzelfde zie je in Frankrijk gebeuren: goed verdienende Parijzenaars geloven al gauw dat de wereld overbevolkt is, dat auto’s de wegen verstoppen en de lucht verpesten. Die mensen gaan sneller mee in het globale klimaat-narratief. En in mindere mate gaat dit ook op voor de inwoners van Zürich en Genève. Voor de in het algemeen minder goed verdienende bevolking van de  – onuitputtelijk grote, deels ontvolkte – landelijke gebieden is het narratief over de dwingende noodzaak van klimaatcontrôle ongeloofwaardig en voor de eigen economische existentie rondweg bedreigend.
In het enige land ter wereld waar de bevolking meeregeert – in Zwitserland – ligt er nu een duidelijk signaal van skepsis. We zijn benieuwd of dit een begin is van een op handen zijnde GREAT REJECT.

Najaarscongres LP:

Het najaarscongres van de LP zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 6 November.

Agenda:

 • Zaterdag 26 juni, Emmen, Europeans United – Walk of Freedom
 • Zondag 27 Juni, Maastricht, Europeans United – Walk of Freedom
 • Zondag 11 juli, Randstad (locatie nader te bepalen): Manifestatie voor vrijheid te water. “Spetter Pieter Pater, lekker in het water, politie blijf maar thuis
 • Maandag 26 juli 2021: Nationale Libertaire Feestdag, 440 jaar Plakkaat van Verlatinghe. Houd de dag vrij … er gaat gevierd worden.

Petities en initiatieven / crowdfunding

 • Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is”. De crowdfunding heeft het doel bijna bereikt: er komt een internet-platform waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Dit initiatief gaat echter veel verder dan het Corona-vraagstuk. Zie hier het interview met initiatiefnemer Olaf Wellens op BLCKBX TV.

LP Think Factory: Grondwet

Het project “Libertair sociaal contract / nieuwe Nederlandse Grondwet” heeft een website ingericht waarop je kunt deelnemen aan fora en discussies, zie: https://www.grondwet.nu/
Feedback en aanmelding voor deelname graag via een mail aan de redactie.

LP Think Factory: Agorisme

De werkgroep is begonnen met een “tax free” gids met per levensdomein tips en praktijken hoe zonder of met minder overheid geleefd en gewerkt kan worden. Wil je meewerken aan de gids, meld je dan bij de redactie van Libertair Perspectief

8 REACTIES

 1. Sleepless night

  Het is een , zo goed als volle maan zijnde, vrij luide nacht hier
  Coyotes , wolven , vossen zijn duidelijk hoorbaar : de echte natuur

  Alle verzonnen crises, klimaat,Corona etc , zijn opgelost, met 1druk op de knop.
  Deze massa hysterie, 24/7 verkondigt , non stop, door mass media , misvormt uw brein tot een homogenized pulp

  U mag zonder aardgas, auto, beperkt reizen ,vlees etc, uw toekomst binnen wandelen, maar dan wel aan de lijn aan de arm van big brother

  Keuze genoeg in het toekomstige goed gebalanceerde menu: krekels ,wormen en natuurlijk overal de camera, om u te ‘beschermen’

  Wakker worden uit dit verplichtte parallel universum is mijn boodschap

 2. Fvd onderkent een nieuwe wereldwijde cultus van een grenzeloze trans-samenleving waarin het individu ondergesneeuwd raakt en beoogde schaalvoordelen wegvallen.

  FvD pleit daarom voor een civil society met terugkeer naar de menselijke maat. Dit is overigens een conservatief standpunt en niet perse libertarisch.
  https://youtu.be/CLrBlGbzryA

  • Deze trans-cultus verklaart waarom de grenzen wagenwijd zijn opengezet, waarom de Europese samenwerking niet bij een vrijhandelszone is gebleven, waarom het plaatselijke politiebureau is gesloten, waarom er reusachtige scholengemeenschappen zijn ontstaan, waarom woningcorporaties niet meer geïnteresseerd zijn in hun huurders, waarom er zo’n enorme bureaucratie in de zorg is, met navenante kosten, waarom de gemeenten langzaam maar zeker worden overgenomen door de provincies en het land door de EU. 😝

   Degenen die aan de touwtjes trekken, van burgemeesters en regionale schoolbesturen tot megalomane woningcorporatie- en zorgmanagers, eurocommissarissen, etc. werken hier allemaal graag aan mee, omdat ze er zelf een betere positie met navenante beloning door krijgen. Net als bij echte religieuze slippendragers is dat het enige waar ze in geloven, niet in de cultus zelf. 😇

 3. Het lijkt mij dat de LP zich beter druk kan maken om het behalen van een zetel ergens dan om dit soort bezigheidstherapie en interne spelletjes.

  De verkiezingsresultaten zijn nogal teleurstellend, lijkt mij. Al jaren lang. Zijn er echt geen 100.000 teleurgestelde VVD en FVD stemmers te vinden die de LP een kans willen geven? Of kan de partij maar beter worden opgeheven wegens gebrek aan echte belangstelling?

  • @Niko
   Stemmers op de VVD en het FvD geloven nog in het systeem. Of dat het systeem relatief gemakkelijk hersteld kan worden. Libertarisme ziet het systeem niet zitten en wil terug naar een nachtwakersstaat. Dit is een enorme kloof. Voor een zeteltje moet je de boodschap enorm verwateren. Het verwateren wat men de afgelopen twee rondes deed heeft niet veel electoraal succes gebracht. Je hoeft overigens geen zetel te hebben om aandacht te krijgen, Ron Paul is al een tijd lang niet langer zittende in het huis van afgevaardigden en krijgt toch nog veel aandacht. Zonder stoeltje kan je als politicus toch invloed uitoefenen.

   • Toch denk ik niet dat dit soort stemmers zo trouw is aan VVD e.d. dat ze zelfs een coalitie met Groenlinks verkiezen boven een andere partij. Als zij er maar financieel voordeel in zien voor zichzelf.

    Ik denk wel dat de LP veel principieler moet zijn. In elk geval langer campagne moet voeren om mensen vast te laten wennen aan de LP. Ik ben de details een beetje vergeten, maar ik leerde ooit dat mensen ±10 contactmomenten met je moeten hebben gehad voordat zij je genoeg vertrouwen om met je in zee te gaan. Dat ging over verkopen maar dat geldt voor politieke ideeën en personen net zo goed.

 4. Inderdaad Niko: actie /resultaten is the bottom line en niet het bezig zijn(het lijkt de overheid wel)

  • 5000 stemmen, 500 leden, dat is ‘bottom line’. Toen het FVD aan de weg timmerde haalden zij dat aantal leden per week.

Comments are closed.