Een van de redenen waarom ik een groot voorstander ben van het volledig afschaffen van paspoorten en visa is, dat het vigerende systeem meer lasten oplevert dan lusten.

De luchthaven van de voormalige Sovjetrepubliek, waar de onvolprezen Aegean Airlines mij vanochtend om drie uur deponeert voor, is een goede illustratie van het bovenstaande.

Bij binnenkomst valt terstond op, dat de aankomsthal meer wegheeft van een schapenhouderij, waar de schapen door middel van diverse dwangvoorzieningen in groepen worden gesplitst en in verschillende richtingen worden voortgestuwd, dan van een faciliteit die geacht wordt de eerste gunstige indruk te verschaffen van het land van aankomst, dat met haar rijke historie geacht wordt een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op toeristen, maar dat onder meer ten gevolge van de overblijfsels van een failliet communistisch system nog steeds in armoede gedompeld is.

Het resultaat is, dat iedere sprank goodwill die na de nachtvlucht bij de landende passagier nog mocht bestaan, stante pede op effectieve wijze de bodem in wordt geboord.

Het ontvangstcomité bestaat uit ambtenaren, die opvallen door hun norse, ruwe en onwelwillende houding. Hun wieg staat in de bergen die de luchthaven omringen. Zij kwamen in dit beroep terecht, omdat zij niets anders geschikt zijn en uiteraard ook niet geschikt voor de arbeid die zij verrichten.

Nadat gedurende de twee uur durende mangel een effectieve bodem gelegd is voor een grondige afkeer van de in wezen nog communistische republiek, blijven op het slagveld drie slachtoffers achter, in wier elektronische visumaanvrage een fout geslopen is.

Een van de drie slachtoffers is een oude moeder uit India: een moeder van kinderen.

Zij raakt gescheiden van haar zoon, die wel door de controle komt en barst wanhopig in tranen uit. Wat is het geval? Het agentschap dat voor deze vrouw de visumaanvrage ingediend heeft, heeft per ongeluk Vanuatu aangetikt in plaats van India. Wie denkt dat een dergelijke fout anno 2021 in seconden hersteld kan worden, heeft het mis. De fout resulteert in een urenlang overleg tussen een aantal immigratiemedewerkers, die het uitgeputte en moegevlogen mens inmiddels in een van spijzen en dranken verstoken ruimte dumpen. Haar vlucht op de gammele Indiase maatschappij IndiGo werd 2,5 uur in de vlucht getroffen door een motorstoring en keerde om naar Bombay, waar zij enkele uren moest wachten voordat zij wederom ingeladen werd op een nieuwe vlucht van zes uur. 1)

De immigratieambtenaren zijn echter niet in staat over haar zaak een beslissing te nemen, want hun chef is er niet. Deze arriveert pas om 8.30 in de ochtend. Daarna is nog een uur of vier nodig om de fout te herstellen.

Ik geef het bovenstaande minidrama slechts als voorbeeld, want van dergelijke dramata doen zich er dagelijks tienduizenden voor en geregeld maak ik ze op de luchthavens mee.

Immigratieregels met de overheid als uitvoeringsorgaan: het perfecte recept voor een chaos zonder weerga, waarvan de kosten worden gedragen door de belastingbetaler, OOK de Nederlandse.

Zou men de betreffende ambtenaren aanstellen als hoofd van een café dat koffie en thee serveert, dan zou het beteffende café binnen zes weken failliet zijn.

Mocht u zelf met een dergelijke situatie worden geconfronteerd, dan is het zaak, ten opzichte van de betreffende ambtenaren een grote mate van nederigheid en dankbaarheid te veinzen, want verzet is zinloos: de ambtenaren zijn monopolisten; alleen zij kunnen u het betreffende land binnenhelpen.

Hugo van Reijen

1) De grote stroom reizigers uit India wordt veroorzaakt door het volgende. Alvorens deze passagiers naar hun woningen in de UAE mogen terugkeren, zijn zij op grond van de covidbepalingen verplicht veertien dagen door te brengen in een derde land.

13 REACTIES

 1. Instituten van de overheid (Fiscus, UwV, CAK,Justitie, Offensie, Politie,Douane, RIVM, etc..vervangen Multi-Nationals. De (R)overheid duldt géén concurrentie

 2. “Zou men de betreffende ambtenaren aanstellen als hoofd van een café …”

  Hugo, laat dat “Zou” maar achterwege.
  Ambtenaren zijn nu aangesteld als hoofd van de horeca.
  En inderdaad de horeca gaat failliet.
  Zonder consequenties voor het hoofd.

  Maar ik weet waar je naar toe wilt.
  Nee, ik ben geen voorstander van een tsunami van gelukszoekers in ons land.
  Hoeveel heb je er zelf al in je huis opgenomen?
  Plaats genoeg, want zo te lezen ben je nooit thuis.

  • Goede vraag.
   Shin Dong Hyuk en zijn vrouw hebben herhaaldelijk bij mij gelogeerd.
   Shin is ontsnapt uit kamp 14 in Noord-Korea.
   Hetzelfde is het geval met enkele vluchtelingen uit Tibet en ook een uit Mongolië.
   Verder heb ik Vluchtelingenwerk Nederland schriftelijk aangeboden, twee vluchtelingen, door hen uit te kiezen, twee weken op vakantie naar Indonesië sturen. Ik ben daarvoor ook al op het kantoor van Vluchtlingenwerk geweest. Maar mijn aanbod blijft steken in de bureaucratie; ik krijg geen antwoord.
   Uiteraaard heb je het volle recht om tegen toelating van vluchtelingen te zijn en ik twijfel er niet aan, dat je bereid bent geld neer te leggen om ze buiten de grenzen te houden.
   Maar eveneens heb ik het recht vóór het toelaten van vluchtelingen te zijn; waarom je er aan twijfelt of ik bereid ben daarvoor te betalen, weet ik niet.
   Vergeet s.v.p. ook niet, dat de mogelijkheid bestaat, dat je eens zelf vluchteling zult worden. Ik neem aan, dat je dan ook graag geholpen wilt worden.

   Goede vraag.
   Shin Dong Hyuk en zijn vrouw hebben herhaaldelijk bij mij gelogeerd.
   Shin is ontsnapt uit kamp 14 in Noord-Korea.
   Hetzelfde is het geval met enkele vluchtelingen uit Tibet en ook een uit Mongolië.
   Verder heb ik Vluchtelingenwerk Nederland schriftelijk aangeboden, twee vluchtelingen, door hen uit te kiezen, twee weken op vakantie naar Indonesië sturen. Ik ben daarvoor ook al op het kantoor van Vluchtlingenwerk geweest. Maar mijn aanbod blijft steken in de bureaucratie; ik krijg geen antwoord.
   Uiteraaard heb je het volle recht om tegen toelating van vluchtelingen te zijn en ik twijfel er niet aan, dat je bereid bent geld neer te leggen om ze buiten de grenzen te houden.
   Maar eveneens heb ik het recht vóór het toelaten van vluchtelingen te zijn; waarom je er aan twijfelt of ik bereid ben daarvoor te betalen, weet ik niet.
   Vergeet s.v.p. ook niet, dat de mogelijkheid bestaat, dat je eens zelf vluchteling zult worden. Ik neem aan, dat je dan ook graag geholpen wilt worden.

   Goede vraag!
   Ik heb reeds enige keren als gelogeerd gehad Shin Dong Hyuk en zijn vrouw.
   Shin is ontsnapt uit kamp 14 in Noord-Korea.
   Ook hebben bij mij gelogeerd enkele Tibetaanse vluchtelingen en iemand uit Mongolia.
   Verder heb ik Vluchtelingenwerk geschreven dat zij twee vluchtelingen naar keuze op mijn
   kosten voor een vakantie naar Indonesie kunnen sturen.
   Ik heb daartoe Vluchtelingenwerk ook bezocht. Maar het raakt in de bureaucratie en Vluchtelingenwerk antwoordt mij niet.
   Uiteraard heb je het volste recht om tegen de komst van vluchtelingen te zijn. En ik twijfel er niet aan, dat je er graag aan meebetaalt om ze buiten de grenzen te houden.
   Maar evenzeer heb ik het recht om v o o r toelating van een groot aantal vluchtelingen te zijn.
   Waarom je er aan twijfelt, of ik daarvoor wil betalen, weet ik niet.
   Besef ook, dat de kans bestaat, dat je zelf vluchteling wordt ( economisch of politiek.)
   Ik neem aan dat je dan ook graag geholpen wilt worden.

   • Niet naar Vluchtelingenwerk schrijven. Gewoon naar een AZC rijden en de eerste beste 4 mensen uitnodigen in je huis terwijl jezelf de wereld rond reist.

    En inderdaad als de nood er is dan reken ik ook op barmhartigheid.
    Echter ik zie dat mijn nood begint te ontstaan door de barmhartigheid van andere mensen betaald met mijn geld.

   • De meeste “vluchtelingen” zijn geen vluchtelingen. Er was een officieel Duits onderzoek na aanleiding van de crisis waaruit bleek dat zelfs bij de ruimste definitie van dat woord maar een paar procent vluchteling was, en bij een ‘normale’ definitie slechts een paar promille.

    Er is al heel lang geleden in de wet opgenomen dat Nederlanders geen vluchteling kunnen zijn, en ook geen politiek asiel of wat dan ook kunnen aanvragen.

    Het vaccin paspoort zal er voor zorgen dat er alleen nog gezagsgetrouwe socialistische vluchtelingen/immigranten komen. Nederland/Europa moet weg, maar het kan sommigen niet snel genoeg gaan.
    *** in spam beland, hersteld ***

 3. het wachten is op een uitreisvisum.
  met covid in het achterhoofd kun je ze dan wel ontslaan.
  problem solved

 4. Jij en andere mensen moeten ook niet zoveel reizen. Dat is heel slecht voor het milieu. Maar het is juist dat paspoortcontroles wat 19e eeuws aandoen. Gelukkig wordt daaraan gewerkt. Zakelijke succesnummers hebben de handen ineen geslagen met politieke leiders en vooraanstaande adel om ons allemaal digitaal te registreren en niet alleen je sofinummer met pasfoto. Bij voorkeur wordt die informatie in je lichaam gechipped. Dat is handig omdat je controles niet meer hoeft te beperken tot landsgrenzen maar ook kunt toepassen bij de plaatselijke supermarkt, voetbalclub, treinstation; wel, vul zelf maar in. Landsgrenzen, ook weer zo’n ouderwets 19e eeuws concept, kunnen dan inderdaad afgeschaft worden. Na het begrenzen van je mobiliteit kunnen we ook je voortplantingsmogelijkheden begrenzen. Dat is nog veel belangrijker op deze overvolle planeet.

Comments are closed.