Zo fout: Wien Neerlands bloed door d’aderen vloeit Om de bijdrage van Nederland aan de wereld genoeg te doen zou men dit moeten vervangen door: “Wien Neerlandse neuronen de hersenen verbinden”. Neerlands footprint in de beschaving van de wereld moet niet worden genegeerd. Het is niet het bloed maar het zijn de intellectuele prestaties, de tolerantie, het respect voor eigendom, de handelsgeest, die een blijvende indruk hebben achter gelaten op de ontwikkeling van de wereld. De eerste NV, de eerste beurs. Allemaal voortgekomen uit de 7 provinciën.

De dominante stad in de Verenigde Staten, New York, is gebaseerd op de godsdienstige tolerantie en handelsgeest die zo kenbaar waren in de toenmalige Nederlanden. De Nederlandse handelsgeest heeft vorm gegeven aan New York en daarmee aan de Verenigde Staten. De erfenis van de bekrompen godsdienstige volksplantingen als de pelgrim fathers werpen eeuwen later nog hun donkere schaduw over de Amerikaanse samenleving. Het zijn de Nederlanders die de dominante stad hebben gesticht die de waarden van tolerantie, vrijheid en kapitalisme over de Verenigde Staten hebben uitgestrooid. Het waren niet de Franse kolonies, niet de Spaanse kolonies, niet de protestantse religieuze kolonies. Neen. Nieuw Amsterdam domineerde en heeft de Verenigde STaten bepaald en heeft daarmee de vrije wereld gedefinieerd.

We denken vaak dat de Franse revolutie bepalend is geweest. Of 1776, de Amerikaanse revolutie. Deze revolutionairen grepen echter terug op een document opgesteld in 1581. Opgesteld in de Nederlanden. De Franse en Amerikaanse revolutionairen stonden op de schouders van onze voorouders. Het plakkaat van Verlatinghe. Ongeveer 200 jaar voordat de Fransen en Amerikanen het revolutionaire licht zagen wist men in Nederland hoe men foute monarchen kon afserveren.

Over enkele dagen, 26 juli, is het 440 jaar geleden dat Nederlandse wappies revolutionairen met een visie, de Spaanse koning de wacht aan hebben gezegd. Uit een film herinner ik me deze strofe “what we do now echoes in eternity“. Dit is zeker waar voor het document opgesteld in 1581, het plakkaat van Verlatinghe. De echo’s van dit document hebben de wereld veel vrijheden gebracht.

U kunt hier een min of meer in hedendaags Nederlands leesbare versie vinden. En hier het origineel. Als u het leest zult u zien dat het geen libertarisch document is, het gaat er van uit dat er monarchen zijn die mogen heersen, de nuance is dat ze goede heersers moeten zijn en dat ze anders verworpen kunnen worden.

3 REACTIES

Comments are closed.