Los Angeles stelt het komende jaar meer dan een half miljard dollar beschikbaar om daklozen een kans op huisvesting te bieden. In het district LA verblijven naar schatting zesenzestigduizend daklozen, per dakloze is dit achtduizend dollar.

Dit doet het district door tiny houses neer te zetten. Een tiny house van 2,4 meter bij 2,4 meter kost vierenvijftigduizend dollar. Dit is wat je krijgt:

De staat Californië zit niet stil en heeft dertienhonderd caravans overgenomen van FEMA voor een bedrag van 50 miljoen dollar. Een aantal zijn beschikbaar gesteld aan Los Angeles voor hun daklozen. De caravans worden niet gebruikt:

Tijdelijke huisvesting blijkt duur. En is geen permanente oplossing. Gelukkig bouwt men ook huizen voor daklozen. De Los Angeles Times heeft er het volgende over geschreven:

Een aantal mensen worden rijk of verdienen in ieder geval een dikke boterham. Terwijl de daklozen dakloos blijven.

Het alternatief is er maar wordt verboden

Er zijn echter ook oplossingen die niet zoveel hoeven te kosten. Een muzikant wist 4 jaar geleden al een oplossing te bieden. Crowdfunding bracht een ton op, en hij wist hiermee tiny houses te bouwen. Voor slechts twaalfhonderd dollar per stuk. Wat deed de gemeente? Leren van zijn voorbeeld? Neen, de gemeente was ontstemd en voerde deze huizen af.

Het falen van een overheid kan niet veel beter in beeld worden gebracht. Als de overheid belang hechtte aan het oplossen van dakloosheid, waarbij tiny houses een tijdelijke oplossing kunnen bieden, had ze het model van deze muzikant omarmd. Dat deed de overheid niet. Alles wat de overheid kost wordt veel duurder. In dit geval een factor veertig duurder. Daklozen zijn een verdienmodel geworden.

3 REACTIES

  1. Beschaving meet je door de bescherming “meten” van de zwaksten in de maatschappij!

  2. Er zijn echter ook oplossingen die niet zoveel hoeven te kosten. Een muzikant wist 4 jaar geleden al een oplossing te bieden. Crowdfunding bracht een ton op, en hij wist hiermee tiny houses te bouwen. Voor slechts twaalfhonderd dollar per stuk. Wat deed de gemeente? Leren van zijn voorbeeld? Neen, de gemeente was ontstemd en voerde deze huizen af.

    Dit vind ik dus een prachtige oplossing !

    Typerend dat het dan weer niet in ‘het bestemmingsplan’ past. Als ambtenaren en bevriende vastgoedontwikkelaars er rijk van worden, past het heel toevallig wel in ‘het bestemmingsplan’

Comments are closed.