CDR J.H. Furman, officier bij de Amerikaanse marine, waarschuwt voor een complete “nationale veiligheidsdreiging” als de legertop en politiek doorgaan met hun geplande COVID-19-vaccinatiemandaat. Revolver News publiceerde exclusief zijn gehele brief.

In een memorandum dat maandag werd vrijgegeven, kondigde de minister van Defensie van Biden, Lloyd Austin, zijn voornemen aan om per medio september een COVID-19-vaccinatie voor alle dienstleden te eisen. Of onmiddellijk als eventuele COVID-vaccins de FDA-goedkeuring krijgen (de vaccins zijn momenteel alleen geautoriseerd voor gebruik in noodgevallen). Militairen die weigeren zich aan het vaccin te onderwerpen, zullen mogelijk te maken krijgen met krijgsraad, gevangenisstraf en zelfs minder dan eervol ontslag uit de dienst.

Als dat plan doorgaat dan waarschuwt CDR J.H. Furman dat de gevolgen catastrofaal kunnen zijn. “De gedwongen vaccinatie van alle militairen met de huidige COVID-19-vaccins kan de Amerikaanse nationale veiligheid in gevaar brengen vanwege de onbekende omvang van ernstige vaccincomplicaties”, schrijft Furman. “Verdere studie is nodig voordat de gehele krijgsmacht wordt onderworpen tot één onomkeerbare experimentele groep. De eerste berichten geven aanleiding tot meer bezorgdheid over de COVID-19-vaccinaties dan over het virus zelf voor de (op dit moment) uitzonderlijk gezonde militaire bevolking.”

Furman is een Amerikaanse marineofficier, marinevlieger en officier in het buitenland met uitgebreide ervaring in het adviseren van hoge militaire, diplomatieke en internationale leiders van organisaties. De commandant heeft jarenlang dienst gedaan in Afrika, Azië, Europa, het Midden-Oosten op zee, aan de wal en in de lucht. Hij heeft ook een Master of Arts in Security Studies van de Naval Postgraduate School.

De brief van Furman is niet lang en omvat slechts twee en een halve pagina’s plus een even lange lijst met citaten. Maar hij bevat niettemin alle belangrijke punten waarom het opleggen van COVID-19-vaccins wordt gedreven door hysterie, niet door echte bezorgdheid om levens te redden of het virus uit te roeien.

De belangrijkste punten van Furman zijn:
Het gemiddelde lid van het Amerikaanse leger is jong en heeft een uitstekende fysieke conditie, twee categorieën die hem of haar bijna immuun maken voor de gevaren van COVID. Tot nu toe zijn slechts 24 van de 2,2 miljoen militairen overleden aan COVID-19, een percentage van minder dan één per 91.000.
Er is reden om aan te nemen dat ernstige of zelfs dodelijke bijwerkingen van bestaande COVID-19-vaccins vaker voorkomen dan gemeld. En zelfs dodelijker kunnen zijn voor verder gezonde militairen dan COVID-19.
Er is ook de mogelijkheid dat mRNA-vaccins (het soort dat wordt gebruikt door de Moderna- en Pfizer-injecties) onverwachte negatieve effecten hebben op het immuunsysteem van ontvangers. Momenteel is het Amerikaanse leger volledig in staat gebleken om COVID-19 te doorstaan ​​zonder enig verlies van effectiviteit. Dus het is een zinloos risico om van de hele krijgsmacht een testcase te maken voor een nieuw type vaccin.
Zie voor de bron en de hele brief Revolver News.