Bericht geschreven door nayakosadashi. In dit stukje bekritiseer ik Ayn Rand aan. Iets dat vast niet zo gewaardeerd zal worden, in Libertarische kringen. Maar goed, ‘who cares’. Je kent Ayn Rand natuurlijk. Ik heb niets met Rand. Ik vond Murray Rothbard altijd veel interessanter, dan Rand. Rothbard was iemand die nog echt in de anarchistische traditie stond. Rand niet. Rand was een statist (iemand die voor de staat pleit). Rand wilde ‘een kleine staat’. Alsof ik wel voor je ‘kleine staat’ ga buigen. Alsof ik wel waarde hecht aan je speculatieve ‘kleine staat’. Alsof ik wel van boa’s ga houden, als het er gewoon wat minder van zijn. Alsof ik de zogenaamde autoriteit van je ‘kleine staat’ wel ga respecteren.

Rand was een filosofe die tegen heilige huisjes aanschopte, om vervolgens zelf nieuwe heilige huisjes uit de grond te stampen.

Ayn hekelde ‘altruïsme’. Ze zag altruïsme als de basis van collectivisme en statisme. De statist zegt: je moet jezelf opofferen voor het geheel. Waarop Rand zegt: je moet jezelf niet opofferen voor het geheel. Je moet altruïstisch zijn, zegt de statist/collectivist. Je moet niet altruïstisch zijn, zegt Rand dan.

Dit alles doet mij een beetje denken aan hoe moderne satanisten (satanisme is een serieus geloof, een serieuze ideologie) in Amerika zich verzetten tegen het christendom. Ze doen dit door christendom gewoon om te draaien. Een christen zegt iets, dus dan zeg ik precies het omgekeerde, want ik ben een satanist. Je moet een ander de wang toe keren, zegt de christen? Dan zegt de satanist: je moet met mensen op de vuist gaan, als ze je iets aan doen. Ik heb het gevoel dat de satanist slechts reageert op het christendom. Men zet zich alleen maar af tegen het christendom, zonder zelf iets te creëren. Men overstijgt het christendom zo niet. Men blijft op deze manier heel erg plakken, aan het christendom.

Op eenzelfde manier overstijgt Rand het statisme niet. Ze choqueert de statist, maar ze staat niet boven de statist. Als je een anarchist en/of individualist bent, gééf je gewoon niets om statists. Je vermijdt/ontwijkt slechts hun politiek.

Alsook. Het is niet aan Rand, om mij te vertellen dat altruïsme slecht is. Als ik veel van mijn geld wil besteden aan ontwikkelingshulp, dan is dat mijn vrije keuze. Dit is mijn leven en dit is mijn geld en ik bepaal wat ik daarmee wil doen (iets dat Rand zou moeten waarderen, als libertarier zijnde). Als mij het een goed gevoel geeft, om andere te helpen, dan help ik andere.

Rand vindt altruïsme ‘slecht’, maar alsof het mensen iets kan schelen, wat Rand goed en slecht vond. Alsof mij het iets kan schelen, dat Rand het heel naar vindt, dat ik geld geef aan het leprafonds, of aan de Cliniclowns, of wat dan ook.

In veel gevallen is altruïsme trouwens een soort egoïsme. Als ik een dakloze zie, die het moeilijk heeft. Dan erger ik mij daaraan. Ik krijg medelijden met de dakloze. Dit is een naar gevoel. Omdat ik dat nare gevoel niet wil, geef ik de dakloze wat geld. Hierna is het nare gevoel weg. Kortom, egoïstisch handelen. Je egoïstisch opstellen, omdat dat ‘zo hoort’ vind ik daarnaast paradoxaal genoeg vrij altruïstisch. Ik ben nu ‘een egoïst’ want dat is ‘wat men nu doet’, zal de jaren negentig zakenman/vrouw gezegd hebben. Je snapt wel hoe dit een kronkel is.

Statisme en collectivisme, hebben meer te maken met het feit dat mensen zich conformeren. En met het feit dat mensen zichzelf disciplineren. Een leider schreeuwt iets, alle mensen lopen achter die leider aan, dus dan zal die leider wel goed zitten, denkt men. Daar komt statisme vandaan. Daar komt collectivisme vandaan. Met altruïsme of egoïsme heeft het niet zoveel te maken. Het heeft te maken met de kuddementaliteit en met de angst voor de kudde. Een kudde vormt zich, een massa vormt zich en mensen conformeren zich eraan.

Over altruïsme gesproken. Mensen vinden mensen vaak heel interessant. Mensen willen vrienden, mensen willen liefdesrelaties, mensen willen gezien worden, gewaardeerd etc, etc. De mens is niet een solitair wezen. Door onze evolutionaire achtergrond, neigen we nog steeds naar gemeenschapsgevoel. En er zijn maar heel weinig mensen, die helemaal geen altruïsme in zich hebben. Dit noem je dan meestal psychopaten. Mensen die geen empathie kennen. Rand verheerlijkt psychopathie, eigenlijk. Ik weet niet of zij zich dit realiseerde. Als we allemaal psychopaten zijn, is dat goed voor de productiviteit en de economie en dus onze welvaart? Is dat de gedachtegang? Ik vind het allemaal een beetje oppervlakkig.

Alsof de mens zo eendimensionaal is. Alsof een mens alleen maar egoïstisch, of alleen maar altruïstisch is. De meeste mensen zijn allebei. De meeste mensen hebben zowel harde, als zachte kanten. Net als dat de natuur zowel zacht als hard is. Kijk maar eens naar je kat. Een wezen dat heel zacht en lief is en pluizig. Maar ook een wezen dat muizen verscheurd. Zo is de mens ook. Lief en wreed tegelijk. Dat maakt de mens  interessant en verrassend. De mens verzorgd en de mens vernietigd.

Make love and war.

Rand is ook iemand voor wie de reden absoluut is. In die zin is haar filosofie een uitwas van het verlichtingsdenken. Ik vind daarentegen dat we de emotie niet moeten onderschatten. Als ik een dakloze zie, dan wekt dat misschien emoties op van medelijden. Daarom geef ik hem/haar wat geld. Het geld geven aan de dakloze is vervolgens niet helemaal rationeel beredeneerd. Het is niet een rekensom, het gevoel telt mee in de beslissing. Ik ben geen robot, die aan het rekenen is. Ik hecht veel waarde aan mijn gevoelens en ik handel vrij intuïtief.  Waarmee ik niet zeg dat de reden geheel overbodig is. Maar ik denk dat je de mens niet los kan maken van zijn/haar gevoelens. Het is meestal allebei en het sluit elkaar niet uit. Én de reden én het gevoel, dat de doorslag geeft. Een combinatie van beide. Soms een beetje meer reden, soms een beetje meer gevoel.

Als je geheel rationeel denkt, zal je misschien beredeneren dat je die dakloze geen geld moet geven, omdat je dat geld beter kan investeren in iets en dan komt er meer geld uit en daar heb je dan op de lange termijn iets aan. Maar, als je meer een emotioneel/gevoelig mens bent, dan geef je de dakloze intuïtief iets. Iets dat ook wel nog steeds een (let op, filosofisch) egoïsme is, maar een (filosofisch) egoïsme gebaseerd op gevoel. Een meer emotief egoïsme. Een ander soort egoïsme, dan het financiële, mathematische, rationele objectivisme waar Rand het over heeft.

Misschien wil ik beeldhouwer zijn, dit is een enorm verlangen in mij. Mijn gevoel zegt dat ik echt beeldhouwer moet zijn. Maar rationeel gezien, komt er geen geld uit het beeldhouwen. Een Rand aanhanger zou dan geen beeldhouwer worden. Ik misschien wel. Want het gevoel, de blinde wil kan de doorslag geven.

Ik ga zowel op me gevoel, als de ratio af. Niet slecht een ratio, die een ‘objectieve realiteit’ zou blootleggen. Stel ik wil beeldhouwer worden. Dan moet de ratio dat een beetje ondersteunen. Is het houdbaar, is het mogelijk? Als het vervolgens mogelijk is, geeft het gevoel/de wil de doorslag.

Als je alleen maar op je gevoel af gaat, kom je in de problemen, daarom zal de ratio het in banen moeten leiden. Maar als je alleen maar op je ratio afgaat, word je een dimensionaal/voorspelbaar persoon. Ik vind dan ook dat de neoliberale mens die uit Rand’s theorie voortkwam, een soort van karikatuur van zichzelf. Een eenzijdige mens. Alleen maar bezig met geld, maar niet met het vormen van zijn/haar leven en/of karakter en/of moraliteit en/of de wereld om zich heen.

Ik snap dat Rand de logica achter de markt aanhaalde. Ik snap ook wat de charme is van de markt en van geld, zeker in het licht van de gefaalde collectivistische projecten. Maar het geld kan je niet écht bevrijden. Geld is niets van zichzelf. Het is dode materie. Een mens die alleen maar achter geld aan rent, doet zichzelf teniet. Mijn mening omtrent Rand is dus genuanceerd. Ja, egoïsme, individualisme. Maar niet slecht via geld en ‘de markt’. Althans, voor mij is dat niet een individualisme dat diep genoeg gaat. Het is een te gematigde vorm van individualisme/egoïsme. Existentialistisch egoïsme, is veel radicaler.

Wesh je denkt je bent op deze dunya voor status en papier?
Dat God je heeft geschapen, nog lager dan een dier?
Die dure merk op je lijf bepaalt je plezier?
Maar de dag dat je gaat, dan laat je het hier

 –       Killer Kamal   (een rapper)

Toen ik dit stukje schreef, luisterde ik deze muziek. Wat mij betreft belichaamt dit ambient stuk, de balans tussen de ratio en de gevoelswereld.

68 REACTIES

   • Als platbranden uw oplossing is, is dat uw heilige huisje. Mensen volgen principes, beginselen, leiders of juist niet. Maar ook dat laatste is een heilig huisje. Zolang mensen verschillende heilige huisjes hebben, is er niets aan de hand.

   • Prima dat u heilige huisjes hebt/aanbid.

    Maar dat betekend niet dat uw heilige huisjes ook mijn heilige huisjes zouden moeten zijn. Want dan ga ik mij ertegen verzetten

  • Daarom word ik altijd gecanceld

   Vrijspreker heeft wel bewezen een anarchistisch hart te hebben, door mij niet te cancelen

   Bij deze nog bedankt voor het plaatsen van dit werk

   • Dat zeg ik ook niet. Maar ook u heeft heilige huisjes. En die probeert u door te drukken. Uw huisje is er eentje van verzet en op de man spelen.

   • Als het goed is speel ik niet op de man. Als ik dat wel deed/doe, dan bied ik bij deze mijn excuses daarvoor aan

    Mijn heilige huisje is verzet? Nee hoor. Ik sluit verzet alleen niet uit. Ik zeg : verzet is een mogelijkheid.

    Ik zeg niet dat jullie je moeten verzetten, ofzo. Het interreseert me niet wat jullie allemaal doen en laten. Wees braaf, wees rebels, i couldn’t care less.

    Mijn anarchisme is vrij apathisch, hé

  • Jullie vinden het lachen als ik de heilige huisje van links afbrand. Heilige huisjes als ‘intercetionaliteit’ en ‘gelijkheid’ en ‘de arbeidersklasse’ en ‘safespace’ en ’trans mensen’ en al die onzin

   Maar mag ik ook rechtse heilige huisjes slopen? Mijn sloophamer discrimineert niet.

   Als Rand met onzin komt, moet ook dat ASAP gesloopt worden.

 1. Welnee:
  1. Rand wilde een kleine staat organiseren om zodoende vrijheid te kunnen garanderen;
  2. Effectief organiseren doe je m.b.v. organisatie-elementen en niet met de ideologieën.

  Onze tegenstander (politieke partijen die heersen op basis van het gecorrumpeerde bestuursmodel) heeft bezit genomen van de ‘Nederlandse Staat ’ (welke staat geregistreerd bij Dun & Bradstreet) op basis van organisatie en systeemdenken. Kortom, organisatie op basis van systeemdenken is de succesfactor van onze tegenstander!

  Onze tegenstander stuurt hun onderneming (de Nederlandse Staat) centraal aan en is hierin bijzonder bedreven, terwijl de oppositie van vrije burgers ongeorganiseerd opereert en blijft hangen in het debiteren van flauwe ideologieën en oeverloze analyses.

  Nog even om het overzicht niet te verliezen: Ayn Rand hanteert het thema van individu versus het collectief wiens vrijheid reddeloos verloren dreigt te gaan onder het organisatietalent van de oligarchie. Anarchie is namelijk de kortste weg naar overheersing; anarchie onderweg naar het ‘recht van de sterkste’ i.p.v. een ‘rechtstaat’.

  • Het gaat meer om het autoriteitsprincipe

   Het is ook een gevoelsmatige kwestie en een principekwestie.

   Of het nou een rode staat is, een liberale, een autoritaire, of een minder autoritaire. Ik laat me niet vertellen wat ik moet doen en zal doen. Een Ayn Rand Boa, is nog steeds een BOA. Een door Ayan Rand geïnspireerde Wopke Hoekstra, is nog steeds helaas een Wokpke Hoekstra en dus een probleem. Politici zijn bijna altijd incompetente opportunisten. Ook de politici die deze zogenaamd ‘kleine staat’ gaan besturen

   anarchie onderweg naar het ‘recht van de sterkste’

   Dat is zeker nooit het uitgangspunt van welke anarchistische stroming dan ook geweest. Anarchisme is geen fascisme, heeft geen fascistische ambities.

   Toen links anarchistische projecten geformeerd werden, in de vorige eeuw, leiden ze niet tot het recht van de sterkste. Ze waren nogal georganiseerd, namelijk. Het probleem dat ze hadden, was niet dat het tot chaos leiden en/of recht van de sterkte. Het probleem was dat naburige staten de boel torpedeerde. En dan waren er nog wel andere probleempjes, maar daar kom ik later misschien op terug

   Dan kunnen we het hebben over rechts anarchisme. Rothbardian anarchisme. Deze vorm van anarchisme is nog niet echt grootschalig in de praktijk gebracht, dus hierover kunnen we sowieso niets zeggen. Het staat nog in de stijgers. Althans, als maatschappelijk megaproject, is het nooit vorm gegeven.

   De vraag aan jou is ook. Heb jij ‘een staat’ en ‘de politie’ nodig, om te begrijpen dat je een ander geen leed aan moet doen?

   Zijn er mensen die heilig geloven in staat en recht en toch heel veel mensen ontzettend veel leed aan doen? De staat stuurt ‘soldaten’ naar oorlogsgebieden, waar ze alles en iedereen vermoorden en verkrachten. Deze soldaten geloven dan vervolgens heilige in ‘de staat’ en ‘het recht’ en ‘de orde’ en al die onzin. En toch gedragen ze zich als bloeddorstige beesten, voor wie alleen het recht van de sterkste telt.

   Deze maatschappij gaat uit van orde en recht en weet ik niet wat. En juist deze maatschappij is een enorme ‘survival of the fittest’ maatschappij geworden.

   Staten kunnen het survival of the fittest denken juist uit gaan dragen en bestendigen. En het was juist Rand, die veel zag in het survival of the fittest idee, voor zover ik haar begrepen heb. En deze Rand was tegelijk dol op staten.

   Het neoliberalisme zoals we dat nu kennen, kwam voort uit de gedachtes van Rand. En het neoliberalisme is alles behalve ‘een kleine staat’. Zogenaamd ‘kleine staten’ hebben namelijk de neiging om steeds groter te worden. Want die ene ambtenaar heeft nog een vriendje, die een baantje moet. En die vriend heeft nog weer een zoon, die een makkelijk baantje moet en ze spelen elkaar de bal toe. Het verspreid zich als een olievlek. Heeft Rand daarover nagedacht?

   Rothbard zag Rand’s systeem als niet anarchistsich. Ik ben het met hem eens. Rand is gewoon een statist, zoals er zoveel zijn. Ze was een proto VVDer, maar dan wel een wat meer consistente, eerlijke VVDer.

   • “Of het nou een rode staat is, een liberale, een autoritaire, of een minder autoritaire. Ik laat me niet vertellen wat ik moet doen en zal doen.”
    U draagt de veiligheidsriem niet? U rijdt niet aan de rechterkant van de weg? Bij kaartspelletjes volgt u de regels niet? U vertelt uw kinderen niet wat wel en niet kan? Regels zijn er volop. Bazen ook. Als vrijheid niet meer is dan dwarsliggen, weet ik niet of dat wel vrijheid is. En net wat Voigt zegt, er zal altijd iemand opstaan om de baas over u te spelen.

   • @nayakosadashi2020.

    Een soevereine organisatie organiseert en delegeert uitsluitend taken en bevoegdheden. Bij een juiste organisatie van taken en bevoegdheden is vrijheid het afgeleide doel. Bestuurders of rechters hebben niets te maken met vrijheid. Zij voeren een strikt omschreven taak uit en leggen daarover verantwoording af bij het volk dat is vertegenwoordigd in het parlement (het huis van het volk). In het parlement zitten geen leden van politieke partijen, omdat het systeem van politiek partijen eenvoudig niet thuis hoort in een soevereine rechtstaat. In het huis van het volk staan 355 stoelen, recht evenredig met de 355 gemeenten en kiesdistricten die de volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen.

    Geen waardeoordeel, maar een constatering; onmogelijk om te redeneren en communiceren met iemand die geen enkele sjoege heeft van organisatie, strategie en tactiek.

   • Bertuz

    Ik zie dat het van belang is, dat ik mijn perceptie van vrijheid zal gaan uitleggen, in de toekomst. Ik merk ook dat u zich niet verdiept heeft in bijvoorbeeld de werken van Nietzsche of Stirner.U snapt niet wat egoist anarchism precies inhoud en hoe genuanceerd het is.

    U draagt de veiligheidsriem niet? U rijdt niet aan de rechterkant van de weg? Bij kaartspelletjes volgt u de regels niet? U vertelt uw kinderen niet wat wel en niet kan? Regels zijn er volop. Bazen ook. Als vrijheid niet meer is dan dwarsliggen, weet ik niet of dat wel vrijheid is. En net wat Voigt zegt, er zal altijd iemand opstaan om de baas over u te spelen.

    Ik draag de veiligheidsriem wel, omdat dat in mijn belang is en ik doe altijd dingen die in mijn belang zijn.

    Ik doe veilig in het verkeer, omdat ik geen schade wil oplopen…of een ander wil schaden

    Ik heb geen kinderen 🙂 Als ik ze had, zou ik ze wel opvoeden, omdat kinderen nog niet met de vrijheid om kunnen gaan. Als ze ouder zouden worden, zou ik ze steeds meer loslaten

    Vrijheid is niet per se dwarsliggen. Maar vrijheid is wel : dwarsliggen wanneer ik wil dwarsliggen. Wanneer ik vanbinnen voel/weet, dat ik nu moet dwarsliggen

    Voight

    onmogelijk om te redeneren en communiceren met iemand die geen enkele sjoege heeft van organisatie, strategie en tactiek.

    Ok, waarom doet u dat dan? hahaha Waarom besteed u dan eindeloos veel reacties aan mij?

   • @n2020, u speelt op de man en u hanteert een autoriteitsargument. U mag reageren zoals u wil overigens en hoe u wil. Maar dat maakt het nog geen waarheid. En als hetgeen u zegt wel de waarheid zou zijn, heeft u die waarheid als huisje.

   • Ik heb het helemaal niet over het begrip ‘waarheid’

    Ik vertel mensen alleen wat mij niet aanspreekt in Rand haar theorie. Als jullie daar anders over denken, so be it

  • Beste nayasokadashi.

   U: … waarom doet u dat dan? hahaha Waarom besteed u dan eindeloos veel reacties aan mij?”

   Reactie: Voor de meelezers … en om mijn theorie te testen!

   • Dat is goed, dat u op deze manier uw theorie kan testen

    Dan heeft het dus zin, dit soort discussies

   • Beste nayakosadashi2020

    En dank voor de inspiratie. U gaat er sportief mee om, ondanks dat ik er soms stevig (confronterend) in ga om de de zaak (tegenstelling) duidelijk te schetsen.

    Samen sterk.

 2. @Voight-Kampff
  En waarom gaat de oligarchie jouw effectief georganiseerde staat niet overnemen?

 3. Minarchisten willen dan een soort overheid, die op basis van vrijwillige belasting bekostigd word. Ik kan mij daar altijd moeilijk iets bij voorstellen. Was Rand niet ook een minarchiste ?

  Wel een Randfiguur hoor, die Rand ( grappig)

  maar even serieus

  Minarchisme. Zo van, je mag de staat onderhouden, maar het hoeft niet. Maar die staat heeft dan toch wel beschikking over je. Daar knelt het dan een beetje. Ik betaal die staat niet en het is jullie staat en jullie bekostigen hem wel en toch heeft die staat dan allemaal autoriteit over mij, zogenaamd ?

  Nogmaals, vrij speculatief allemaal. Ik zeg, ga het vormgeven, ga er een praktijk van maken, dan weten we meer.

 4. U: “En waarom gaat de oligarchie jouw effectief georganiseerde staat niet overnemen?”

  Reactie: Uitstekende vraag.

  Omdat mijn systeemorganisatie uitsluitende taken en bevoegdheden organiseert en delegeert. Zelfbeschikking wordt niet georganiseerd en niet gedelegeerd! Mijn systeemorganisatie geeft een strikt kader aan waarbinnen bestuur en rechtspraak opereren. Oligarchie op zich heeft in mijn systeemorganisatie geen enkele kans om het volk te domineren en ook niet via de politiek, omdat het politieke systeem in mijn organisatie is geëlimineerd en volksmacht bottom-up en decentraal georganiseerd is.

  Mijn systeemorganisatie is volkomen ingesteld op het spel van macht en kracht en geeft een leidende rol aan de activiteit strategie en tactiek.

  • In staten is geen spraken van het recht van de sterkste?

   In NL ben je min of meer vogelvrij verklaard. De belastingdienst kan je gewoon kapot maken, als ze wilt. Toeslagenschandaal etc. Het toeslagenschandaal was het recht van de sterkste

   De staat, bepaalt dat we allemaal in de lockdown gaan. Oftewel, het recht van de sterkste, waarbij de staat de sterkste is.

   • nayakosadashi2020

    Voilà, uitstekende probleembeschrijving van de huidige situatie.

    Disclaimer: de huidige Nederlandse Staat is slechts een rechtstaat in naam, in werkelijkheid leven we onder het recht van de sterkste (oligarchie met de politieke partijen als uitvoerend orgaan)

   • Ik denk dat rechtstaten meestal ‘rechtstaten’ zijn in naam

    Hetzelfde geld voor ‘mensenrechten’. Als een USSR of een Amerika olie ruikt, dan hebben de mensen in Irak ineens geen ‘mensenrechten’ meer.

    Als een klokkenluider iets aan het licht brengt, dan heeft hij/zij ineens niet meer het recht op free speech. Als er teveel belangen (geld en macht) mee gemoeid zijn, heb je toevallig geen rechten meer.

  • Dank voor je antwoord. Zoals uit eerdere discussies is gebleken geloof ik er niet zo in en ik wil wel even de advocaat van de duivel spelen door als ingebeelde plutocraat naar je voorstel kijken. Het voorstel wat mij buiten de deur moet houden (ik onderdruk hier een klein proestlachje). Het probleem waar je tegenaan gaat lopen, de zwakke plek zo je wilt, en waar ik mijn ingang zal hebben, zijn de mensen. Mensen zijn fallible creatures, zondaars in christelijke termen. Ik lees dat er nogal wat mensen rondlopen in je organisatie: 355 volksvertegenwoordigers, één voor elke gemeente. Weet je, mensen kun je omkopen. Je kunt ze bedreigen. Je kunt seks met ze hebben. Je kunt ze ideologisch voor je karretje spannen. Je kunt er vanalles mee doen. En zo gaan de volksvertegenwoordigers één voor één vallen. Net zoals ze nu vallen voor de verlokkingen van het pluche, de post-politieke commissariaten, CEO van een groot bedrijf worden. Veel aandacht krijgen. Soms een beetje beroemd zijn zelfs.

   Om eerlijk te zijn zie ik niet eens waarin je organisatie voorstel verschilt van de huidige situatie met die opmerking dat politieke partijen zijn afgeschaft. Zou dat betekenen dat de 355 vertegenwoordigers hun krachten niet gaan bundelen bij een belangrijke stemming? Natuurlijk. Dat is evident. Ook is er meer directe afvaardiging is als in een districtenstelsel. Helaas krijg ik niet de indruk dat in het VK of de VS het volk beter vertegenwoordigd wordt.

   Ik ben, kortom, niet overtuigd.

   • Als we het hebben over zo’n soort van minarchisme, waar Rand aanhangers dan over spreken. Dan denk ik dat ze dat gewoon in de praktijk moeten gaan brengen.

    Misschien is dat ‘liberland’ er een geschikte plek voor.

    Voor nu kan ik er eigenlijk nog niets over zeggen. Ik denk dus ook dat het snel corrumpeert. Ik denk dat die ‘kleine staat’ al heel snel wat minder klein zal zijn

    Weetje wat ook het punt is. Rand’s theorie, inspireerde het neoliberalisme. En we zien wat het neoliberalisme nu is. We zien waar de VVD en het CDA nu voor staan. Voor een mégga grote controlestaat. Ooit hadden die bewegingen het over ‘een kleine staat’, vaak min of meer geïnspireerd op Rand’s theorie.

    Anyway. Dat liberland zou het libertarische testlab kunnen zijn. Daar moeten jullie al deze dingen gaan proberen

    Ik ga wel een keer naar dat liberland, om te kijken hoe het daar is etc.

   • @Youp.

    Het is een adequate insteek om door de ogen van een plutocraat te kijken en de positie van de advocaat van de duivel in te nemen.

    Ben het eens met uw stelling dat de mens uiteindelijk de zwakke schakel is in een autonoom organisatiesysteem, dat opgezet is vanuit het principe van lokalisme en dito belastingafdracht. Het is echter geen onoverkomelijk schakel, mits men hierop voorbereid is en ook bereid om ernaar te handelen.

    Ben van mening dat de huidige Nederlandse rechtstaat, met het gecorrumpeerde bestuursmodel, op slopershoogte zit. M.a.w. we dienen de samenleving opnieuw te organiseren. De uitdaging ligt m.i. dan ook niet bij het ontwerp van een soeverein bestuursmodel, maar bij de moderne geconditioneerde mens, die in de loop van tientallen jaren is geïndoctrineerd en gehersenspoeld tot willoze consument die nog niet het minste besef heeft van macht, kracht en demagogie.

    Ben zoals beweerd dan ook van mening dat het geen moeilijke opdracht is om een soeverein bestuursmodel te ontwerpen en in te voeren. Echter, een effectieve operationele uitvoering is een ander verhaal, daar het aan een aantal randvoorwaarden dient te voldoen:
    ‐ Volk opleiden in democratische vaardigheid (macht en kracht);
    ‐ Monopolie op geweld wegnemen (volk herkrijgt recht op wapenbezit);
    ‐ Recht op afscheiding invoeren (op eigen grondgebied).

    Bij overtredingen van publieke functie:
    ‐ Verrijking = criminele daad en minimaal 10 jaar cachot;
    ‐ Inperking van vrijheid van het volk = doodstraf.

    Het gaat iets te ver voor een reactie op een artikel, maar met vijf organisatie-elementen kan een effectief soeverein bestuursmodel worden neergezet waarin volksvertegenwoordigers, bestuurders en rechters slechts belast zijn met het uitvoeren van een taken, welke door adviserende, controlerende en corrigerende instanties onder controle kan worden gehouden door het volk.

    Ik onderken dat het probleem van hervormingen in de overgangsfase ligt en daar dan ook zullen stranden. Het volk participeert niet en staat onwetend en verdwaasd langs de kant van het speelveld toe te kijken. Daarentegen is de huidige elite (oligarchie) een fenomenaal goede tegenstander, die fantastisch georganiseerd is en uiterst bekwaam de politieke actoren weet te casten.

    Kortom, het ontwerp van een soeverein bestuursmodel is geen moeilijke opdracht, evenmin als het operationeel handhaven van een dergelijk model. Echter, het is een zo goed als ondoenlijke zaak om hervormingen door te voeren zonder het (heterogene) volk als medestander. Gezien de vaccinatieliefde van het volk, kan zij dan ook beschouwd worden als medestander van de huidige macht en als tegenstander van soevereiniteit.

    Als we een risicoanalyse loslaten op de haalbaarheid van hervormingen en introductie van een soevereine bestuursmodel dan kunnen we rustig stellen dat het risico uiterst hoog is en dat de kans op succes volkomen uitgesloten kan worden.

    Samenvattend, soevereiniteit is niet zozeer een strategische (organisatie) onderneming, maar vooral een tactische (hoe te manoeuvreren).

   • @Voight-Kampff
    Misschien zit het niet in het systeem, of de politieke orde. Misschien moet je accepteren dat er golfbewegingen zitten in vrijheidslievendheid. Als het straks inderdaad zo blijkt te zijn dat ‘het vaccin’ het immuunsysteem zodanig verzwakt dat ze met de miljoenen tegelijk het loodje gaan leggen, dan zal de geloofwaardigheid van de autoriteiten toch een aardige oplawaai te verwerken krijgen.

    Als je bv ‘Fate of Empires’ leest van Sir John Glubb – hij heeft de opkomst, bloei en ondergang van een zevental wereldrijken met elkaar vergeleken – dan blijkt dat zowel de opkomst, maar ook de ondergang ervan, bij alle supermachten volgens eenzelfde patroon verloopt. En dat is ongeacht de politieke orde. Het kan een monarchie zijn, een militaire dictatuur, een keizerrijk of een democratie. Dat maakt niet zoveel uit. Ook in een militaire dictatuur wordt begrepen dat handel goed is en dat je zulks op zijn beloop moet laten. Ze zetten echt niet iedereen tegen de muur.

    Wat ik hiermee wil zeggen: vrijheid en goed burgerschap moet uit mensen zelf komen. Als dat zo is, heb je eigenlijk geen staat meer nodig. En als het niet in de mensen zit, is er geen politieke structuur die het je kan geven.

   • @Youp.

    U: “…de opkomst, maar ook de ondergang ervan, bij alle supermachten volgens eenzelfde patroon verloopt.”
    Reactie: Eens. Dit is een toegevoegd argument waarom hervormingen momenteel zinloos en nutteloos zijn.

    U: …”vrijheid en goed burgerschap moet uit mensen zelf komen.”
    Reactie. Oneens. Deelnemen aan democratie is een vaardigheid (skill) die onderwezen dient te worden.

    U: “Als dat zo is, heb je eigenlijk geen staat meer nodig.”
    Reactie: Oneens. Indien het volk democratisch vaardig is dan heb je een effectief organisatiemodel nodig om inbreuk op vrijheid te voorkomen.

 5. nayakosadashi2020: “… kleine staat …”

  Reactie: onzin. Een staat is een stuk land met grenzen en daarop een volk dat haar vrijheid organiseert door uitbesteding van de taken bestuur en rechtspraak. Dus, er kan slechts sprake zijn van een kleine- of grote organisatie. Of zo u wilt, een klein- of groot grondgebied. Een kleine staat is gewoon onzin vanuit organisatieperspectief.

  • Vrijheid word niet gegeven, maar genomen. Een organisatie kan/zal mij geen vrijheid geven. Tenzij is ervoor koos om deze organisatie aan te schrijven

   • Vrijheid in een rechtstaat wordt GEORGANISEERD via het proces van grondrechten (individuele soevereiniteit), Handvest van Burgerrechten (volkssoevereiniteit), grondwet (meta juridisch) en nationale wetten.

 6. nayakosadashi2020: “Rand was een filosofe die tegen heilige huisjes aanschopte, om vervolgens zelf nieuwe heilige huisjes uit de grond te stampen.”

  Reactie: Onzin. Rand wilde geen heilige huisjes uit de grond stampen, maar slechts haar vrijheid organiseren d.m.v. uitbesteding van taken en bevoegdheden. Niet de verantwoordelijkheid voor die taken en bevoegdheden, want die blijft bij het volk liggen. Kortom, Rand wilde vrijheid organiseren zonder vrijheid uit handen te geven.

  • https://www.google.com/search?q=ayn+rand+stirner+meme&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvIcaMjKvlvfeS0PEK-pwiD-Eh9GxA:1631186820826&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiluJG45PHyAhUEs6QKHQK_BowQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=720#imgrc=_ffqcuBAiqV8YM

   Property rights, is een heilig huisje bijvoorbeeld, van Rand. Ik heb twaalf hectare grond en daar mag niemand aanzitten, want dat mag gewoon niet. Ik heb daar ‘recht’ op. Het idee ‘recht’ is al een heilig huisje van zichzelf.

   Als ik vastgoed heb, dan weet ik dat ik dat vastgoed heb, omdat iets of iemand het beschermd. Ik weet dan dat ‘recht’ niets is. Niets, gebakken lucht. De keizer heeft geen kleertjes.

   Een Amerikaanse libertarier legde mij uit dat voor Rand altruïsme ‘verkeerd’ is en de basis onder statism en collectivism. Ook dit zie ik als een dogma. Waarbij het omgekeerde van altruïsme, egoïsme (in de niet filosofische zin van het woord) een nieuw heilig huisje is.

   Ook het streven naar geld, waar de objectivist dan mee aan komt ‘je moet als mens gefocust zijn op geld’, is een heilig huisje. Ik moet namelijk helemaal niets. Ik bepaal zélf of geld voor mij belangrijk is en of ik het wil nastreven etc, etc.

   We kennen de objectivische symboliek. De atlas die ‘de wereld’ draagt op zijn rug. Wie zegt dat ik ‘de wereld’ wil dragen ? Wie zegt dat mij ‘de wereld’ iets kan schelen? Het idee dat je ‘de wereld’, of ‘de samenleving’ zou moeten dragen, is ook een heilig huisje. Jij als ‘ondernemer’ draagt de wereld op zijn robuuste schouders bla bla bla. Als ik een ondernemer ben, doe ik dat voor mijzelf. Niet voor ‘de wereld’, of ‘de maatschappij’, of ‘de mensheid’.

   Goed….

   Voor de christen is ‘andere helpen’ het heilige huisje

   Voor de objectivist is ‘andere niet helpen’ het heilige huisje

   De individualistische anarchist helpt andere, als hij/zij dat wilt. De individualistische anarchist sluit altruïsme niet uit, als dat hem/haar gelukkig maakt. De individualistische anarchist laat andere in de steek, als hij/zij dát wilt, als dat is wat hij/zij wilt.

   Het is een beetje een woordenbrij geworden. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en wat de nuanceverschillen zijn. Egoist anarchism zoals we het kennen, is niet egoïstisch in de objectivistische zin van het woord. Het is niet een kortzichtig materieel/financieel egoïsme.

   De objectivist ziet de dakloze en denkt ‘ik mag hem/haar niet helpen, want ik ben objectivist en ik ben gericht op mijn eigen financiële welzijn, want dat is rationeel en ik ben heel rationeel’

   De individueel anarchist (een ander woord voor egoïst anarchist) ziet de dakloze en denkt : wil ik deze persoon wat geven? Waarom wil ik dat? Maakt dat mij gelukkiger, als mens zijnde?

   Voor individueel anarchisme, is bijvoorbeeld communaal/communistisch leven ook een optie hé. Als jij in een commune wilt leven en al je spullen wilt delen, dan moet je dat doen, want dan wil je dat en dan ‘bevredigd’ dat jouw ego, als het waren.

   • Jij als ‘ondernemer’ draagt de wereld op je robuuste schouders bla bla bla.

    correctie

   • nayakosadashi2020

    Met de tussenvorm van egocentrisme (tussen egoïsme en altruïsme) is m.i. een compromis gevonden!?

   • Egoïstisch = zonder rekening te houden met anderen.
    Egocentrisch = rekening houdend met anderen.

   • Ja, het is dus allemaal een beetje een woordbrij geworden

    Ik heb nog een klein stukje geschreven, om het te verduidelijken. En dit stuurde ik naar vrijspreker. Misschien plaatsten ze het. Misschien niet

    Zo niet, dan post ik het in de comments hier

 7. nayakosadashi2020: “Rand is ook iemand voor wie de reden absoluut is.”

  Reactie: Onzin. Rand zag ‘reden’ als enige manier om te communiceren en doelmatig te handelen. Zonder reden is communicatie tussen individuen onmogelijk en ineffectiviteit. Emotie is een toegevoegde persoonlijke waarde en is een innerlijke manier om ratio te testen.

 8. mijn systeemorganisatie (is u eigenaar)…volk (door u toegeëigend). Duaal ..gaat niks nieuws brengen, nee.. blijf ik liever alleen. zelfstandig!

  • Hoe komt u er in hemelsnaam bij dat het delegeren van taken impliceert dat het volk wordt toegeëigend!?

  • Een bestuurssysteem, leert de geschiedenis u dan helemaal niks…heeft nooit gewerkt en zal nooit werken! Zo is het in hemelsnaam niet bedoeld…mensen die over andere mensen macht hebben! En mijn grootste vraag blijft, waarom zou je dat willen? Probeer eens zelfstandig te worden.

   “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” Albert Einstein

   • @peter.

    Klinkt leuk, maar u debiteert slechts holle en nietszeggende redeneringen.

    De Nederlandse geschiedenis heeft ons geleerd dat het principe van volkssoevereiniteit was opgenomen bij de stichting van Nederland in de eerste grondwet van 4 mei 1798, namelijk in de ‘Acte van Staatsregeling voor het Bataafsche volk’ van de Bataafse Republiek. Deze volkssoevereiniteit bleef gehandhaafd tot september 1801, toen werd de Staatsregeling afgeschaft ná een staatsgreep en in oktober dat jaar vervangen door een nieuwe.

    Dit betekent dat het bestuursmodel van Nederland:
    1) Gedurende 37 maanden niet was gecorrumpeerd;
    2) Gedurende 220 jaar was en is gecorrumpeerd.

    Alstublieft!

    Bovendien kent u het verschil niet tussen macht en taken. Macht is gerelateerd aan machtsophoping in de Trias Politica, terwijl het delegeren van taken vrijheid garandeert en niets maar dan ook werkelijk niets met macht te maken heeft. Nogmaals, slecht georganiseerde en niet gecontroleerde taken leiden tot machtsophoping.

    En … mij het advies geven om zelfstandig worden terwijl u geknecht bent klinkt ongerijmd.

    En wat dat Einstein geleuter betreft: het is geen “denkwijze”, mijn concrete hervormingen zijn gebaseerd op effectieve systeemorganisatie. Maar ja, kom daar maar eens mee bij het onderworpen volk dat niet in staat is om te redeneren en te organiseren, maar op komt opdraven met onsamenhangende slogans die ze her en der in hun leven hebben opgevangen.

   • Nu niet geïrriteerd raken nav een schot voor de boeg…dat beloofd nog wat met uw bestuurssysteem…de groeten uit Babylon.

   • @Peter.

    Maar wat vindt u nu van mijn inhoudelijke argumentatie, dat het ná 220 jaar bestuurlijke wanorde tijd wordt voor bestuurlijke orde en vrijheid?

    Dus dat het probleem niet wordt opgelost met de denkwijze die het heeft veroorzaakt, maar door een andere denkwijze?

   • ach Kampff..ik glij langs het nihilisme, laat me niet vangen in woorden van anderen, loop langs de brandnetels om het moment van prikkelen te voelen, ren door het hoge gras achter de hazen aan, tik de ree op de rug, laat me kietelen door een ganzenveer met de gans er nog aan, bouw een luchtballon van bladeren om tikkertje te spelen met de eksters en meeuwen kortom,.. ga je ding doen, maak maar weer het zelfde…pfffffff

  • Peter, en dan zijn we weer aangeland bij het thema van dit artikel (onderwerp); egoïsme. De cirkel is rond.

 9. nayakosadashi2020.

  U: … satanisme …”

  Reactie: dualisme is de taal van het universum. Satanisme is daarin de anti-these van het goddelijke (these).

  Uw gebruik en uitleg van het begrip satanisme raakt kant nog wal en is manipulatief.

  • Ik doelde op de meer platvloerse satanisten (zoals ik ze gekend heb) die het christendom gewoon omdraaien.

   Het zal best dat satanisme ook een diepere betekenis heeft, maar ik heb het dan ook over de oppervlakkige perceptie van satanisme, als omdraaiing van christendom

   Rand had akelige ervaringen met de sovjet unie (beetje licht uitgedrukt). Maar voor mijn gevoel draait ze communisme vervolgens gewoon geheel om. Daarmee vormt ze een antithese. Maar ze overstijgt het communisme daarmee niet. Ze haat het communisme zo, dat ze een theorie creëert die het omgekeerde is van communisme. Maar daarmee blijf je wel plakken aan communisme. Het is dan nog wel belangrijk voor je, blijkbaar. Je staat er niet boven, je ageert ertegen. Het omgekeerde van liefde is niet haat. Het omgekeerde van liefde is onverschilligheid.

 10. Lieden…

  Ter verduidelijking.

  Je hebt egoïsme/altruïsme in de praktische zin van het woord. Om jezelf geven, of om andere geven.

  Dan heb ik het in het stukje over egoïst anarchisme. Egoïst anarchism is een ander woord voor individueel anarchisme. Een individueel anarchisme, dat grotendeels gebaseerd is op de theorie van Max Stirner. De egoist anarchist, handelt niet per se egoïstisch in de wereldlijke/praktische zin van het woord. Zoals ik uitleg in het stukje

  Dat kan verwarrend zijn en had ik moeten verduidelijken

  Bij deze

 11. @nayakosadashi2020
  Ayn Rand verafschuwde idd het altruïsme. Vreemd is dat niet, want ze was uit de Sovjet Unie gevlucht en daarom begrijpelijkerwijs wars van collectivisme en altruïsme. Haar minpunt was dat zij die twee onlosmakelijk van elkaar zag, terwijl wij nu zouden zeggen: “alleen door derden opgelegd altruïsme is fout”.

  Ieder mens is soeverein en zou dus vrijwillig mogen kiezen voor altruïsme. Dat kan ver gaan: ouders hebben alles over voor hun kinderen. Anderen staan vrijwillig (en “gratis”) organen af, enzovoort. Je haalde al het voorbeeld aan van de zwerver die je uit medelijden wat geld gaf. Tegen beter weten in (ratio), want waarschijnlijk investeert hij het in zelfdestructieve middelen.

  Emotie gaat boven ratio en dat is de reden waarom een stroming als het libertarisme niet aanslaat op de grote massa: het is een filosofie die op ratio is gebaseerd. Als je met je boerenverstand moet gaan uitleggen aan een bijstandsmoeder dat zij beter af is als zij geen bijstand, kinderbijslag of huursubsidie krijgt, sta je op voorhand met 1-0 achter, want de emotie wint het altijd. Er is een belangrijk verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

  Dat gezegd hebbende: als je er voor kiest altruïstisch te handelen, dan gaf deze handeling jou een voordeel. In jouw voorbeeld was het gelukzalige gevoel dat je een zwerver hebt geholpen meer waard dan die euro in je zak. Anderen hopen dat zij langer de liefde van hun broer of zus mogen ontvangen dankzij de gedoneerde nier. Er is dus wel degelijk een eigenbelang bij (zelf verkozen!) altruïsme. Zodra altruïsme wordt opgelegd door derden, is dat eigenbelang er niet en is er dus sprake van een meester/slaaf relatie, wat niet te verdedigen is door vrijheidsminnende mensen.

  • Iemand die het begrijpt, hoe Ayn Rand dit uitlegde. Met betrekking tot de bijstandsmoeder, kun je ook uitleggen in de vorm van status en positie. Een bijstandsmoeder staat niet hoog op de maatschappelijke ladder, en haar positie is een van afhankelijkheid van de staat. Voor het ontvangen van geld. Zij zal niet afzien van het geld van de staat, want dit is in haar eigen belang. Zolang zij daarvan afhankelijk is, zal zij blijven stemmen op partijen die dit in stand houden en zelfs uitbreiden.

  • Tante Ayn kreeg zelf een uitkering, aan het einde van haar leven…….

   :__)

   Consistentie was nooit haar sterkte kant.

   Ik zie Ayn als een soort rechtse versie van JK Rowling. Ze schrijven beide leuke fantasy.

   Zolang zij daarvan afhankelijk is, zal zij blijven stemmen op partijen die dit in stand houden en zelfs uitbreiden.

   Ja, kameraad. Wat dan dus de taak is van libertariers is, is de bijstandsmoeder overhalen. Door voor haar een ander leven te bieden, waardoor zij niet meer op die partijen hoeft te stemmen. Hoe winnen de rijke libertarische lieden, deze bijstand dame over? Hoe halen zij haar over, om niet meer te stemmen? Daar hoor ik ze dan nooit over. Wat betekenen de rijke libertarische ondernemers dan voor de bijstandsmoeders? Zolang ze niets voor hen beteken, zullen de bijstandsmoeders gewoon op de door jou gehekelde partijen stemmen.

   Jezus, ik heb een beetje een kater vandaag, kan niet goed nadenken/schrijven.

   • Hoe winnen de rijke libertarische lieden, deze bijstand dame voor zich?

    (correctie)

    Hoe wint de libertarische beweging, de middenklasse en arbeidersklasse dan voor zich? De mensen die niet super rijk zijn? Win je die mensen niet, dan blijf je altijd een mini beweging.

 12. Ayn Rand verafschuwde idd het altruïsme. Vreemd is dat niet, want ze was uit de Sovjet Unie gevlucht en daarom begrijpelijkerwijs wars van collectivisme en altruïsme. Haar minpunt was dat zij die twee onlosmakelijk van elkaar zag, terwijl wij nu zouden zeggen: “alleen door derden opgelegd altruïsme is fout”.

  Ja, precies

  Wie zegt dat collectivisme hetzelfde is altruïsme.

  De fascisten gingen ook uit van collectivisme, maar zij hekelde dan weer altruïsme, want dat zagen ze als ‘zwakte’

  terwijl wij nu zouden zeggen: “alleen door derden opgelegd altruïsme is fout”.

  Precies, dat ben ik met je eens

  Ik wil best altruïstisch zijn, maar ik laat me daartoe niet dwingen. Dit zien we ook met veel moderne linkse politiek. Ik wil best altruïstisch zijn, maar ik laat me niet door Bij1 vertellen hoe dat altruïsme eruit zou moeten zien en in hoeverre ik altruïstisch zou moeten zijn.

  Rand was getraumatiseerd door de USSR en ik denk dat ze daardoor dingen te zwart wit zag.

  Een vraag die we ons ook kunnen stellen. Was de USSR zo altruïstisch? Waarom wilde USSR ambtenaren macht over mensen? Handelde die USSR ambtenaren zo ‘altruïstisch’? Niet per se. Ze wilde gewoon een machtige staat opbouwen en in theorie was die staat dan gebaseerd op ‘solidariteit’ en ‘altruïsme’ maar dat is dan de buitenkant. In de praktijk wilde men voornamelijk sterk staan tegenover andere grootmachten. In theorie had de USSR ambtenaar macht over de USSR burger, omdat deze ambtenaar zo ‘altruïstisch’ was. Maar, dat sloeg natuurlijk nergens op.

  • Wie zegt dat collectivisme hetzelfde is altruïsme?

   Ik niet. Ik zeg dat Rand vond dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Zoals “gras” en “groen” dat ook zijn. Er bestaat echter ook gezond geel gras, rood gras en zelfs zwart gras (heb ik in m’n tuin).

   Collectivisme en altruïsme zijn twee begrippen die door extreme politieke filosofieën worden gezien als een. Met opoffering (in oorlog) als hoogst haalbare doel.

 13. Mooi instapmoment om ook maar eens mijn intrede te doen op dit platform! Ik detecteer zoals al meerdere lieden opviel een hoop verwarring rondom de verschillende definities van altruïsme. Het gaat een beetje doorelkaar lopen en komt wat warrig over. Voor zover ik Rand heb begrepen is altruïsme in haar definitie het boven jezelf plaatsen van andere mensen, met als uiteindelijk gevolg het ondergeschikt gemaakt worden aan de heersende groep/religie/politieke stroming etc. Iedere vorm van socialisme, het fascisme, communisme, nazisme etc heeft zijn wortels in collectivistische altruïsme, aldus Rand.
  *** Beste Maurice, welkom. Dit platform heeft wat problemen met spamfilters, vandaag hebben we een upgrade gedaan van WP en proberen we Antispam Bee. Kennelijk komen goede reacties nog steeds per ongeluk in een spambak terecht. Bij deze is je reactie hersteld, groeten Ratio. NB: voor zover ik het begrijp bedoelt Ayn Rand met altruïsme afgedwongen altruïsme dat dus niet uit de persoon zelf komt maar inderdaad resulteert in onderwerping. ***

  • Het probleem is dus dat altruïsme verschillende betekenissen heeft en egoïsme ook

   en zo lullen we langs elkaar heen.

  • Het zou handig zijn als er meerdere woorden voor egoïsme en altruïsme bestonden, zodat we genuanceerder kunnen communiceren

   • Ik snap die twee bomen niet. We moeten ze kruisbestuiven dan kunnen we erover praten.

 14. Goh, op zoek naar Dominique ben ik plotsklaps in deze discussie aangeland.

 15. Heel lang geleden was ik klaar met mijn hbo studie. Helaas, pas na 3 maanden had ik werk. Ik had ‘recht’ op bijstand van 3 maanden. Op bezoek bij de ‘gemeente’ kreeg ik te horen, wat de verplichtingen waren en dat ik werk MOET zoeken.
  Wat zei ik tegen de ambtenaar, ik heb het geld niet nodig, geef het maar aan iemand dit het wel nodig heeft. Haar reactie was interessant, maar toen begreep ik dit nog niet.
  Zij zei, meneer u bent hoger opgeleid en u weet hoe het systeem in elkaar zit, en hoe het functioneert. U heeft recht op de uitkering. Ik gaf aan, ik heb niet nodig, geef het maar aan iemand anders. Zij herhaalde de uitspraak, daarna ben ik weggegaan. Het heeft jaren geduurd, om te begrijpen wat zij eigenlijk bedoelde.
  Scholing is niet bedoeld om je zelfstandig te maken of je talenten te activeren, maar om van opgroeiende mensen, burgers te maken. Mensen die moeten leren hoe het systeem werkt en de uitleg van het systeem is tevens ook de argumentatie om het in stand te houden. Ik lees veel andere bronnen, en nu begrijp ik het natuur van het systeem. De overheid is financieel afhankelijk van de burgers en bedrijven die de verplichte belastingen en heffingen moeten afdragen. Het is een verdien- en machtsmodel. Dat krijg je geleerd op school.

  • Ik kwam ook een keer in aanmerking voor bijstand. Toen het een beetje slecht met mij ging etc. Maar ze die ambtenaren die erover gingen zeiden zo, ja, je hebt er recht op, maar je moet super veel sollicitatiebrieven schrijven en we mogen je in de gaten houden. Voor dat laatste, maakte mij dood benauwd. Ze mogen je controleren, of je niet fraudeert etc. Ze mogen zelfs je woonplaats in de gaten gaan houden. Laat dan maar. Dus toen wilde ik die bijstand niet. Teveel gedoe. Je bent meteen een soort gevangene. Een soort ‘probleem jongere’ (oudere jongere)

   Bijstand is overigens even hoog als minimumloon, dus het is niet zo vreemd dat vele mensen het aangrijpen.

   Dat komt omdat de lonen te laag zijn, zegt de socialist

   Dat komt omdat de uitkeringen te hoog zijn, zegt de liberaal.

   Ik zeg,het is allebei.

   Veel linkse anarchisten die ik ken (kende, eigenlijk) hebben dan een bijstand. Ik vind dat heel raar. Maar dat mag ik niet zeggen/denken. Je bent tegen de staat, maar je leeft ook van de staat?

   Het is alsof je op een tak van een boom zit en dan zo die tak weg gaat zagen.

   hehehehehe

 16. Zij die een ‘kleine overheid’ of ‘kleine staat’ voorstaan zijn vaak in staat een redelijk inkomen te verwerven.
  Hoe minder belasting zij hoeven te betalen, hoe groter hun welvaart.

  Vaak als ik artikelen over ‘libertarisme’ lees kan ik daar een heel eind in meegaan, echter als het over het verkrijgen van vermogen gaat wordt bijna nooit uiteengezet welke capaciteiten daarvoor nodig zijn. Dat lees je nooit in dat soort stukken.

  De overheid is er om de zwakkeren tegen de sterken te beschermen. Veel sterkeren zien dat als ‘luiheid’ of profiteren van andermans vermogens. Het libertarisme wordt veel te eenzijdig verklaard.

Comments are closed.