“Het accepteren van het vaccinatiepaspoort betekent accepteren dat de overheid jouw leven, lichaam en vrijheid bezit.” Ron Paul, voormalig Congreslid

“De coronapas geeft u net zoveel vrijheid als een enkelband dat doet aan een gedetineerde” Karel Beckman

De coronapas heeft niets te maken met de volksgezondheid: het is een eerste stap in de uitrol van een universeel digitaal controlesysteem waarmee overheden burgers willen controleren en aansturen. Als uw vrijheid u lief is, doe er dan niet aan mee.

Karel Beckman. Zaterdag 25 september 2021: een inktzwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Vanaf vandaag heeft ons land een systeem van medische apartheid. Voor het eerst maakt een Nederlandse regering de medische keuzes van een persoon voorwaarde voor zijn of haar volledige deelname aan de samenleving. Een aperte schending van artikel 1 en andere artikelen van de grondwet – maar regering en een meerderheid in het Parlement maken al anderhalf jaar duidelijk lak te hebben aan de vrijheden en rechten van Nederlandse burgers.

Opmerkelijk is dat het systeem – een wet wil ik het niet noemen, want verkrachting van het recht kan geen wet worden genoemd – een zeer beperkte visie hanteert van wat “gezonde” (klasse-A) en “ongezonde” (klasse-B) burgers zijn, gebaseerd op een zeer beperkt farmacologisch model. Zij die een cocktail van bepaalde stoffen ingespoten hebben gekregen, zijn “gezond”, ook al hebben ze misschien overgewicht, snuiven ze cocaïne of slikken ze tachtig soorten pillen; kerngezonde mensen die zich niet willen laten inspuiten en vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit, worden “ongezond” genoemd. Deze laatste groep, die “niet-gevaccineerden” worden genoemd, zijn overigens nog steeds precies dezelfde mensen als ze een dag of een maand of een jaar geleden waren, toen ze dat etiket nog niet opgeplakt hadden gekregen. Hun status als “niet-gevaccineerde” is hun opgeplakt door de staat: niet zij zijn veranderd, alleen hoe ze worden aangemerkt is anders. Maar dat is het kenmerk van iedere vorm van apartheid.

Voor enige medische rechtvaardiging voor dit systeem is geen sprake. Gevaccineerden zijn net zo “besmettelijk” als niet-gevaccineerden, zoals de overheid zelf toegeeft in haar communicatie en de vaccinfabrikanten eveneens erkennen. Bovendien zouden gevaccineerden niet beschermd hoeven te worden voor niet-gevaccineerden als de vaccins goed zouden werken, wat door de overheid wordt beweerd.

Maar deze discussie is niet waar het om gaat. Er is geen sprake van een medische noodtoestand en dus voor een maatregel als een coronapas bestaat sowieso geen enkele rechtvaardiging. De coronapas heeft dan ook niets te maken met bescherming van de volksgezondheid. Een regering die zich zou inzetten voor de volksgezondheid zou investeren in zorg, preventie, gezonde voeding en lichaamsbeweging, en alternatieve covid-medicijnen als Ivermectine. Zij zou nooit de complete Nederlandse bevolking hebben willen laten vaccineren, aangezien de meeste bevolkingsgroepen vrijwel nul kans hebben op om te overlijden aan corona, terwijl de schadelijke bijeffecten van de vaccinaties nu al aanzienlijk zijn, en alleen nog maar verder zullen oplopen.

Wat is de reden dat mensen waarvan je tot voor kort aannam dat ze enige mate van beschaving in zich droegen, zich toch tot deze brute aanval op de vrijheid hebben verlaagd? Zonder enige duidelijke noodzaak? Wat willen ze er uiteindelijk mee bereiken? Het feit dat in veel andere landen eveneens een “coronapas” (of vaccinatiepaspoort) wordt ingevoerd, geeft aan dat het hier niet gaat om een geïsoleerd incident. De wens van Europese bestuurders om een vaccinatiepaspoort in te voeren speelt ook al veel langer. De EU heeft al op 26 april 2018 een draaiboek gepubliceerd voor de invoering van een Europees vaccinatiepaspoort. Begin 2019 werd door de ambtenaren in Brussel een gedetailleerde routekaart vrijgegeven die moet leiden tot de verwezenlijking hiervan in 2022. De apartheid die nu wordt gekoppeld aan zo’n paspoort, maakte geen deel uit van die kaart, maar de mogelijkheden waren er wel al.

Permanent verdienmodel

Ik denk dat met de coronapas twee doelen worden beoogd. Ten eerste moet hij ertoe leiden dat zoveel mogelijk mensen, het liefst iedereen, tegen corona wordt gevaccineerd. Massa-vaccinatie is, vanaf dag één van de pandemie in maart 2020, overduidelijk de belangrijkste doelstelling geweest van het beleid van de Nederlandse regering. Rutte maakte bij zijn eerste persconferentie nog even de fout om iets te mompelen over groepsimmuniteit – een totaal juiste, gezonde en realistische respons op een snel muterend respiratoir virus – maar werd snel gecorrigeerd. De vaccins, en alleen de vaccins, zouden ons naar de bevrijding leiden.

Dit vaccinatie-fanatisme is geen toeval: het wordt, onder de bezielende leiding van de WHO, in de hele wereld gepropageerd. Er wordt, dat is duidelijk, ongelooflijk veel geld mee verdiend. De farmaceutische industrie, die een uiterst dubieuze reputatie geniet, en regelmatig bereid blijkt te zijn over lijken te gaan in haar zucht naar winst, is de grootste sponsor van de WHO. Bill Gates, een van de grootste financiers van het wereldwijde farmaceutische complex, inclusief de WHO, heeft gezegd dat alle inwoners op aarde moeten worden gevaccineerd tegen COVID. Gates heeft ook gezegd: “Mensen denken dat ze een keuze hebben. Dat hebben ze niet.”

Wat het verdienmodel extra lucratief maakt is dat het niet bij twee vaccinaties zal blijven. Nu al zijn “booster”-shots nodig tegen de nieuwe varianten waar de vaccins (in tegenstelling tot natuurlijke immuniteit!) niet tegen beschermen – en die zullen ook in de toekomst regelmatig nodig blijven, want van coronavirussen bestaat een eindeloos aantal varianten. Wie zei er dat kapitalisten alleen oog hebben voor kortetermijn-aandeelhoudersbelangen?

De wereldwijde vaccinatiecampagne die is ingezet als antwoord op de coronacrisis, komt dan ook niet uit de lucht vallen. Hij is in de afgelopen jaren tot in detail voorbereid en gepland, zoals onder meer uit de doeken wordt gedaan door professor Kees van der Pijl in zijn afgelopen zomer verschenen boek De Pandemie van de Angst. Zo is al in juli 2019 de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) opgericht (met Sigrid Kaag), schrijft Van der Pijl, een “transnationaal orgaan”, dat als doel had de wereld voor te bereiden op “een zeer reële dreiging van een zich snel ontwikkelende, zeer dodelijke pandemie van een luchtwegenziekteverwekker.” De GPBM, die onder meer wordt gefinancierd door de Gates Foundation, Resolve to Save Lives (miljardairs Gates, Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg), en de Wellcome Trust van het farmaceutische concern GlaxoSmithKline (GSK), was erop gericht om “een internationale noodtoestand af te kondigen, met strikte verplichtingen voor de afzonderlijke staten”, waarvan de belangrijkste uiteraard massale vaccinatie was.

Bekend is ook Event 201, gesponsord door de Gates Foundation, het World Economic Forum en het door Gates zwaar gefinancierde Johns Hopkins Center for Health Security, dat plaatsvond op 18 oktober 2019 in New York, en waarbij de hele coronapandemie werd geoefend. Anthony Fauci, de Amerikaanse topgezondheidsambtenaar, deed bij die, door de farmaceutische industrie gesponsorde, gelegenheid onder meer de opmerkelijke uitspraak: “Ik twijfel er niet aan dat er binnenkort – in de volgende regeerperiode – een onverwachte uitbraak van een pandemie” zal zijn! Ook bij deze oefening werd direct aangestuurd op vaccinaties als enige oplossing.

In Brussel werd op 12 september 2019 een mondiale vaccinatietop gehouden waar vertegenwoordigers van onder meer Pfizer, GAVI (de door Bill Gates gesponsorde vaccinatielobbyclub) en de Gates Foundation aan deelnamen. Daar werd al besproken hoe “vaccinatieschroom”, met name ten aanzien van kinderen, zou kunnen worden overwonnen. Er werd ook al besproken hoe moest worden omgegaan met critici: die moesten worden beschuldigd van het verspreiden van “desinformatie”.

Is het toeval dat deze scenario’s al heel snel daarna werden bewaarheid door een virus dat afkomstig blijkt te zijn uit een lab in China waar onderzoek werd gedaan dat mede door de Verenigde Staten (door het NIAID instituut van Dr. Fauci) werd gefinancierd? Het hoeft in ieder geval niet te verbazen dat de directeur van de WHO, de van oorlogsmisdaden verdachte Ethiopische diplomaat Tedros, in het voorjaar van 2020 een “pandemie” uitriep op basis van een sterftecijfer dat zeker 17 keer te hoog bleek te zijn – en meteen begon aan te sturen op massavaccinatie.

 

Identificatie door vaccinatie

Toch gaat het bij deze ongekende wereldwijde vaccinatiecampagne niet alleen om geld. Er speelt naar mijn mening nog een tweede motief. Vaccinaties, en de paspoorten die daarbij horen, zijn, zoals Van der Pijl opmerkt, ook een ideaal middel om mensen te identificeren. Digitale identificatie is voor overheden een belangrijke manier om burgers te kunnen controleren.

Ook dit – Identificatie door vaccinatie – is een traject dat al ver vóór de coronacrisis is ingezet. Zo is in 2016 door Microsoft, de Rockefeller Foundation en GAVI de ID2020 Alliance opgezet, die iedere wereldburger een digitale identiteit wil geven. In september 2019 lanceerde ID2020 een programma “om door middel van vaccinatie een digitaal identiteitsbaken in te brengen … Het plan is om immunisering te gebruiken om een digitale identiteit aan te brengen,” schrijft Van der Pijl.

Een ander project dat Van der Pijl aanhaalt is van de MIT universiteit in de V.S., ook door de Gates Foundation gefinancierd, waarbij iemands vaccinatiegeschiedenis “door middel van tatoeage-inkt of verf via een vaccin in de huid wordt aangebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nanokristallen (zogenaamde quantum dots) die vijf jaar actief blijven en bijna-infrarood licht uitzenden dat door een speciaal uitgeruste smartphone kan worden opgevangen.” De persoon zelf hoeft hier niets van te merken. In landen in Afrika is hiermee al geëxperimenteerd. Een ander door Gates (met Mastercard en wederom GAVI) gefinancierd project, Trust Stamp, betreft “een biometrische digitale identiteitskaart die met vaccinatiegegevens wordt gecombineerd.” In 2019 sloot GAVI een deal met de bedrijven NEC en Simprints om biometrische gegevens te genereren via inenting. GAVI-chef Seth Berkley stelde dat dit in alle landen zal moeten gebeuren.

Van der Pijl belicht ook de rol die de Amerikaanse veiligheidsdiensten spelen in het ontwikkelen van deze controlesystemen. Zo is DARPA, de R&D poot van het Amerikaanse ministerie van Defensie, in 2014 gestart met het Biological Technologies Office, waarin onderzoek wordt gedaan naar implanteerbare nanotechnologieën waarbij gebruikt wordt gemaakt van vaccinaties. Er bestaan nauwe banden tussen Amerikaanse veiligheidsdiensten en de farmaceutische industrie. De 200 Amerikaanse virologische labs, waarvan 24 in het buitenland, worden mede gefinancierd met defensiegeld. In veel van deze labs wordt zeer dubieus onderzoek gedaan waarbij virussen bewust gevaarlijker worden gemaakt om nieuwe vaccins te kunnen testen.

Een universeel digitaal identificatiesysteem biedt overheden ongekende nieuwe mogelijkheden om controle over burgers te intensiveren. Zo’n systeem kan naar believen worden uitgebreid met persoonlijke, financiële en medische informatie, en worden gebruikt zoals het “social credit” systeem in China. Het zou voorbeeld kunnen worden gaan gebruikt voor financiële transacties. De Centrale Banken bereiden zich op dit moment voor op de invoering van Digital Central Bank Currencies (DCBC’s). Dit project heet de Going Direct Reset, en is ontworpen door BlackRock, het grootste en machtigste investeringsfonds ter wereld, dat zijn tentakels heeft in zo’n beetje alle economische sectoren die je kunt bedenken en op dit moment drie van zijn mensen in het Witte Huis heeft zitten. In China heeft de Centrale Bank al zijn eerste digitale yuans uitgegeven. Het valt niet uit te sluiten dat regeringen een poging zullen gaan doen om het huidige geldsysteem, inclusief contant geld, af te schaffen, en te vervangen door CBDCs. Dat zou betekenen dat iedere transactie die mensen doen zal kunnen worden gecontroleerd en gestuurd door de autoriteiten. Een angstwekkend vooruitzicht.

Dit lijken misschien “complot-theorieën”, maar het gaat om plannen die openlijk worden nagestreefd, en deels al worden uitgevoerd, door overheden, industrieën, en internationale instellingen en denktanks. Klaus Schwab, de zeer invloedrijke voorzitter van het World Economic Forum, ’s werelds bekendste verzamelplek van machtige politici en grootkapitaal, heeft letterlijk gezegd dat “de vierde Industriële Revolutie”, waar zijn club van droomt, “zal leiden tot het samensmelten van onze fysieke, digitale en biologische identiteiten.” In het Global Redesign rapport van het WEF uit 2010 gaf Schwab aan dat in zijn visie nationale regeringen moet worden afgeschaft en de wereld moet worden geregeerd door technocratische bestuurders en “geselecteerde” internationale instellingen. Die visie is al akelig ver bewaarheid. En ik denk zomaar dat u en ik niet bij de “geselecteerde” bestuurders zullen zitten. Wij zullen vriendelijk doch dringend worden verzocht om onze “fysieke, digitale en biologische identiteit” beschikbaar stellen aan de mondiale Davos-elite die vervolgens zal bepalen wat onze “voetafdruk” op aarde zal mogen zijn.

In de media en Tweede Kamer wordt vaak nogal schamper gedaan over de invloed van het World Economic Forum. Misschien is het in dit verband toch goed om te weten dat deze club een Young Global Leaders groep heeft, waarin de politieke talenten van de toekomst worden klaargestoomd door Schwab. Van deze Young Global Leaders hebben onder meer deel uitgemaakt: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg, Larry Page en Sergei Brin (Google), Sebastian Kurz (president van Oostenrijk), Justin Trudeau (premier van Canada), Jack Ma (AliBaba), Tony Blair, Gordon Brown, Victor Orbán, Jacinda Adern (premier van Nieuw-Zeeland) en Bill Gates himself. Deze mensen zaten dus in het klasje toen ze nog niet de top hadden bereikt. Klaus Schwab heeft duidelijk een neusje voor talent.

 

Grens bereikt

De Nederlandse coronapas is dus geen doel op zichzelf en zal ook niet tijdelijk zijn. Veel aannemelijker is het om de pas te zien als het begin van de uitrol van een breder identificatiesysteem waarmee internationale en nationale autoriteiten en hun sponsors ongekende mogelijkheden krijgen om ons te controleren en aan te sturen.

Ik besef dat dit geen fijne boodschap is. Wie wil horen dat we worden bedreigd in ons vrije menselijke en sociale bestaan zoals nog nooit eerder is gebeurd? Maar nu wegkijken is fataal. Blijven hopen dat onze leiders het beste met ons voor hebben, is het slechtste wat we nu kunnen doen. Kijk naar wat er op dit moment gebeurt in een ooit vrij land als Australië, waar mensen in quarantainekampen worden opgesloten, en in elkaar worden geslagen door de politie als ze geen mondkapje dragen. Gezien de rücksichtlose uitsluiting en demonisering van een complete bevolkingsgroep, de “niet-gevaccineerden”, die op dit moment ook in Nederland plaatsvindt, is er geen enkele reden om te denken dat dit bij ons niet kan gaan gebeuren.

Onvermijdelijk is het echter niet. Het goede nieuws is dat we er makkelijk iets aan kunnen doen. Het enige dat we hoeven te doen om de parasieten van ons af te schudden is, heel simpel, niet meedoen.

Dat is alles. Niet meedoen.

Ook wie niet gelooft dat de coronapas deel uitmaakt van een groter plan, zou moeten weigeren om mee te gaan in het apartheidssysteem dat ermee wordt gecreëerd. Dat betekent vanaf zaterdag 25 september maar even niet naar het café of de film. Even niet op vakantie. Er zijn genoeg gelegenheden om bij elkaar te komen buiten de QR-kampen om. Als wij niet meedoen met het controlesysteem, is het gedaan met de controles. Zo simpel is het.

Is dit te moeilijk, vraag je jezelf dan nu af: waar ligt je grens? Wat doe je als de overheid andere functies aan de pas wil gaan toevoegen? Ga je voor een derde vaccinatie als die wordt verplicht? Wat doe je als de overheid contant geld gaat verbieden? Als je nu je grens bepaalt, is het makkelijker om straks een streep te trekken. Eis op zijn minst een einddatum van de regering en als men die niet wil geven, vraag jezelf dan af, waarom niet?

Mocht je denken dat je machteloos bent of er alleen voor staat, dat is niet zo. In Nederland zijn al honderdduizenden mensen bezig met alternatieve vormen van samenleven, samenkomen en samenwerken, buiten het systeem om. Ze zijn nieuwe scholen aan het oprichten, eigen munten, allerlei soorten coöperaties. Ze kopen lokaal en betalen zoveel mogelijk contant. Ze weigeren hun vrijheid in te leveren, hun autonomie, hun zelfbeschikkingsrecht, de vrijheid en de toekomst van hun kinderen. Ze krijgen geen aandacht in de media, maar het zijn er meer dan je denkt.

Ik geloof nog steeds dat we beter uit deze crisis kunnen komen dan we erin gingen. Dat een mooie toekomst mogelijk is. Een gezonde samenleving in vrijheid en verbondenheid. Technologische ontwikkeling is onvermijdelijk, maar het gaat erom van wie die technologie is. Van wie wij zelf zijn. Een betere wereld kan niet worden bereikt met controlesystemen, identiteitspasjes, injecties, tests, genetische manipulaties, QR-codes, puntensystemen. Dat snapt toch iedereen?

Met de coronapas is de grens bereikt. Doe er niet aan mee.

53 REACTIES

 1. Juist! Wel verrassend te lezen dat Victor Orbán in het klasje met high potentials heeft gezeten. Misschien dat hij daarom er zo fel op tegen is. Hij weet precies hoe de globalistische balletjes rollen. Tevens begint de verzamelde waanzin nu duidelijk te worden. De covid- en klimaathysterie, de migratiegekte. Alles past naadloos binnen het technocratische global governance plaatje wat ertoe moet leiden dat slechts een deel van de aarde bewoond wordt door een sterk afgeslankte mensheid die strak bestuurd zullen worden. Vrijheid, vrije keuze, das war einmal. De mens is het probleem in hun ogen. Daar zullen ze dan wel niet zichzelf mee bedoelen. Wat ik mij wel afvraag hoe het zal gaan met Denemarken en Noorwegen die de coronarisicostatus verlaagd hebben en, volgens mij, helemaal open gaan. Wie meer weet, ik hoor het graag.

  • Victor Orbán is tegen het globalisme. Dus komt met een verstikkend, intolerant en autoritair nationalisme

   Wat een win win situatie weer.

   • “Victor Orbán is tegen het globalisme.”

    Ik weet weinig van Victor Orban, behalve dat hij gedemoniseerd wordt door de MSM
    Wat weet jij eigenlijk van Victor Orban, behalve wat de MSM demonisatie propaganda over hem uitkost?

 2. De farmaceutische industrie maakt hier winst mee. Maar libertariers waren toch altijd voor winst ?

  Of is het je te doen om het feit dat dit niet echt vraag en aanbod is? Farmaceutische industrie staat in contact met de WHO en de WHO bepaalt wat wij moeten doen.

  Het idee is dan , dat de gezondheid van de wereld, niet aan de markt overgelaten kan worden. Daarom zijn staat en farmacie dan twee handen op een buik. Het punt daarmee is dan weer, dat dit tot perverse prikkels leidt en vriendjespolitiek. De farmacie, bepaalt dat de staat medicijnen moet kopen, bij de farmacie. Wij van WC eend.

  Wat je zegt is ook raar. Hoeveel percentage van de mensen heeft nu die prik gehad? 80 procent ofzo? Die zijn dan allemaal super goed beschermd tegen die 20 procent ‘wappies’. Die ‘wappies’ zijn dan alleen voor zichzelf een gevaar. Vanuit de staat bezien. Einde verhaal.

  Dus blijkbaar is het vaccin niet zo goed, anders zouden ze niet letterlijk iedereen hoeven te prikken. Hier zit een inconsistentie in.

  Als de corona pas ertoe leid dat ik niet meer naar de bioscoop kan, of naar de supermarkt, maakt me dat niet zoveel uit. Dan ga ik niet naar de bioscoop en de supermarkt.

  Als ik uiteindelijk echt niet anders kan, zal ik dan maar dat ‘vaccin’ nemen. Ik ben niet heel vermogend, ik kan niet doen wat ik wil. Ik kan niet gaan en staan waar ik wil. Dan zullen sommige mensen mij hier ‘een schaap’ noemen, maar goed, daar zal ik niet om huilen.

  Maar ik denk dat ik het wel kan ontwijken allemaal.

  • @Nayako: Dus blijkbaar is het vaccin niet zo goed, anders zouden ze niet letterlijk iedereen hoeven te prikken. Hier zit een inconsistentie in Een niet zo goed product is soms winstgevender dan een goed product. Planned obsolescence: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geplande_veroudering

   In het financieel dagblad van 31 augustus (ja, soms lees ik die krant) het volgende: jaarlijkse boostershots jagen de koersen op, Moderna, dat gisteren rond de 370 $ handelde, zou dan naar 606 $ kunnen, en Pfizer (46 $) zou volgens het model van Goldman Sachs bij jaarlijkse vaccinaties 61 $ waard kunnen zijn.

   • Geld is nieuw voor mij. Ik lees niet het financieel dagblad. Wel de playboy en een blad over straaljagers.

    Een niet zo goed product is soms winstgevender dan een goed product. Planned

    Ik snap je punt

    Daarom maken ze dan ook dingen die goedkoop zijn, maar wel snel stuk gaan. Koop je weer een nieuwe.

    Kocht schoenen, twee maanden terug, die nu stuk zijn. Oeps. Waren heel goedkoop, maar nu moet ik wel weer nieuwe halen. Oeps.

    Maar ik denk dat het in de kern allemaal toch meer gaat over een combinatie van controledwang, angst, autoritarisme en massahysterie. Ik denk dat dit alles zo groot is, dat het voorbij geld gaat. Het is groter dan geld

  • @nayakosadashi2020

   Je kunt ook zelfmoord plegen, is hetzelfde als gifinjecties in je arm laten rammen, als het leven ondraaglijk of door de psychopaten zelfs onmogelijk wordt gemaakt. Brrrr, verschrikkelijk, moet er niet aan denken, maar stel je voor dat ‘mensè’ misschien in onhoudbare situaties tot wanhoop gedreven kunnen overwegen wat kopstukken mee te nemen op een laatste reis. “Never let a good crisis go to waste”…

 3. Het heeft meer iets weg van een principekwestie.

  Als je overheid je iets zegt, dan doe je dat, of het nou rationeel is of niet. Net zoals de ‘boa’s hier in de stad de jeugd terroriseren, onder het mom van ‘regels zijn regels’ en je gaat niet in tegen de autoriteit van ‘een boa’ (want die hebben zogenaamd heel veel aanzien)

  Iemand als Hugo de Jonge, eist gewoon overgave. Vergeet niet dat het CDA een partij is, die uit een autoritaire gereformeerde traditie voortkwam. Een traditie waarin je ‘doet wat je gezegd wordt’

  Als het waar is, dat het vaccin super goed werkt. Dan zijn die 20 procent ongevaccineerde gewoon zelfdestructief. Maar je mocht als burger toch altijd zelfdestructief zijn? Ik mag zonder helm fietsen, ik mag veel drugs gebruiken. En als 80 procent gevaccineerd is, ben ik geen gevaar meer voor hen.

  Als ze het brengen van : je bent super stom als je niet een prik neemt, maar je moet het zelf weten. Halen ze delen van die 20 procent wel om. Wat ze doen werkt dus ook contraproductief. Die 20 procent die ‘rebels’ is, neemt het vaccin alleen op eigen initiatief.

  Goed, men wilt dus naar een situatie, waarin ‘de regering’ meer regie heeft. Op de radio hoorde ik laatst een programma, waarin ze het erover hadden, dat snackbars uit de binnenstad geweerd moeten worden, want van snackbars wordt je dik. Alle mensen die mee deden aan het praatprogramma, waren het ermee eens, dat de overheid meer regie moet en snackbars aan banden moet leggen, in de toekomst. Dat lijkt hier een beetje op. Een overheid die het niet toestaat dat mensen ongezond en/of zelfdestructief zijn.

 4. Sterk stuk, niets aan toe te voegen. Degene die hier 18 maanden geleden reeds voor waarschuwde werden als wappies weggezet en uitgekotst. Tja, er moet toch wel iets serieus mis met je zijn, of er voordeel bij hebben, om dit nog langer te ontkennen……wereldwijd.

  • Punt met ‘wappies’ is denk ik, dat ze dus heel veel zinnige dingen zeggen maar ook veel onzin. En daardoor lijkt het dat ze alleen onzin zeggen

   Ja, deze coronapas is een stap in een totalitaire richting

   Maar dat heeft niets te maken met bloed drinkende demonen die met regenboogvlaggen wapperen en vuur spugen. Dat laatste is er door verwarde personen bij bedacht en die overstemmen dan de reële kritiek

 5. It ain’t completely dark yet, but it’s getting there
  unless…..

  EXCELLENT article!!

 6. Waarom zou ik me als gevaccineerde druk maken om ongevaccineerden, ik ben toch beschermd. Dus tieft op met je pas lul de jonge.

 7. Te lezè is dat Mona Keijzer is weggebonjourd, omdat ze kritiek heeft op de comapas…Als goed en oprecht, maar vooral gewetensvol Christen die haar ziel voor God en eeuwigheid wil redden wil Mona Keijzer —niet— de afschaffing van het-teken-van-het-beestpas, ze wil duidelijk maken dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen de verschillende ondernemingen en evenementen en overal het-teken-van-het-beestpas moet gaan gelden, zo lees ik haar Story. De spelletjes die in Den Haag grspeeld worden zijn Kindergarten simpele. Binnenkort de discussie dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen ondernemingen, door haar gestart.

  Wel gelukkig natuurlijk discriminatie zonder schaamte en protest tussen labiele personen met gifspuit en zelfrespecterende zonder gifspuit. “Met gifspuit in ’t lijf, overal welkom”, is de boodschap. Van mij mogen ze, zolang de gifspuit maar doet waar deze voor is gemaakt.

  • De meeste media laten het vervolg van haar bedenkingen niet zien:

   Verder zei zij:
   “Als je in een samenleving bent beland waar je bang moet zijn voor elkaar tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet echt even achter je oren krabben en je afvragen: Willen we deze kant op”

   Als ze dit gezegd heeft trek ik jouw conclusie in twijfel. We gaan het meemaken.

   • @De laatste Batavier

    De invoering van één van de meest kwaadaardig systemen ooit in de wereld gelijk aan het digitale CCP onderdrukkingssysteem vraagt offers om het volledig uitgewerkt te kunnen worden. Mona Keijzer heeft duidelijk een boodschap uit laten gaan dat we ons mogen voorbereiden op een verschrikking van ongekende grote. Ze is geofferd of speelt het offer. We gaan het meemaken en dan niet in kleine vorm een beetje de horeca plagen met een slappe QR pas, maar in alle facetten zal dit digitale demonische, kwaadaardige en satanische monster groots uitgepakt worden.

    Vluchten kan niet meer.

  • Omtzigt is ook een échte christen. Er zijn maar weining échte christenen, die ook daadwerkelijk om de zwakkere geven en daar naar leven. Consistente christenen, ze zijn zeldzaam.

   • Zou een “echte christen” stemmen voor een leugen, de “a status”?

   • @De laatste Batavier

    De invoering van één van de meest kwaadaardig systemen ooit in de wereld gelijk aan het digitale CCP onderdrukkingssysteem vraagt offers om het volledig uitgewerkt te kunnen worden. Mona Keijzer heeft duidelijk een boodschap uit laten gaan dat we ons mogen voorbereiden op een verschrikking van ongekende grote. Ze is geofferd of speelt het offer. We gaan het meemaken en dan niet in kleine vorm een beetje de horeca plagen met een slappe QR pas, maar in alle facetten zal dit digitale demonische, kwaadaardige en satanische monster groots uitgepakt worden.

    Vluchten kan niet meer.

   • Een godsdienstwaanzinnige

    christenen zijn niet zo libertair, meestal

    Wel heb ik de indruk dat Omtzigt wel het soort van christen is, die écht om zwakke en/of benadeelde mensen geeft.

    Iemand als Hoekstra ziet kwetsbare mensen alleen maar als iets om overheen te denderen, of om misbruik van te maken.

    Het CDA zit vol psychopaten. Met christendom heeft het natuurlijk niets te maken.

   • en zo is het 26-09-21 at 09:51

    Ik denk dat we het wel eens zijn. We zullen zien of Mona ter goede trouw was of een spel gespeeld heeft. Waarschijnlijk al heel snel. Ik ben benieuwd waar ze zich bij aan sluit en haar stemgedrag als ze uit CDA fractie gezet wordt. Als ze blijf zitten is het antwoord duidelijk.

   • Een godsdienstwaanzinnige 25-09-21 at 23:55

    “Zou een “echte christen” stemmen voor een leugen, de “a status”?”

    Hopelijk is ze een geval van “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”

    We gaan het allemaal zien en meemaken.

 8. Goed artikel. Inderdaad weigeren die coronapas. Je eigen koers varen. Dat wordt pionieren. Vermaak opnieuw uitvinden. Bye bye theaters, horeca en massabijeenkomsten.

  Al die deuren gaan dicht maar dat mag niet mijn probleem zijn. Persoonlijk zou ik mij niet gelukkig, zorgeloos en uitgelaten voelen als ik met QR-code of vaccinatiebewijzen of coronatesten op stap moet om het gezellig te hebben. Maar dat probleem wil men waarschijnlijk verhelpen met een ID op het lichaam waar een vaccinatiepaspoort aan is gekoppeld.

  Van de advocaat van Artsen voor Waarheid, Arno van Kessel, heb ik begrepen dat uit zijn onderzoek is gebleken dat COVID staat voor Certificate Of Vaccination ID welke is gekoppeld aan een project van Bill Gates met de naam ID 2020.

  En uit een gesprek tussen Reiner Fuellmich en Dr. David Martin had ik begrepen dat het vaccin en de boosters een verslavend middel bevatten of dat het er in de toekomst aan zal worden toegevoegd waardoor mensen op een gegeven moment uit zichzelf om een booster gaan vragen.

   • @Karel
    Dank voor het delen van de link. Zover had ik het nog niet onderzocht. De mensen aan de top van de piramide zijn nogal geobsedeerd door het beest.

    Het schijnt dat de Verenigde Naties een organisatie heeft opgericht met de naam World Goodwill. In de statuten van World Goodwill staat dat zij de weg voorbereiden voor de kosmische Christus. Dat is de antichrist.

    Mark Rutte schijnt een contract (Agenda 2030) met de Verenigde Naties te hebben getekend. In september 2019 heeft hij nog een contract ondertekend welke inhoudt dat de doelstellingen uit Agenda 2030 reeds in 2025 moeten zijn gehaald. Agenda 2030 is eigenlijk de voorbereiding voor de komst van de antichrist en er zijn dus contracten getekend om de komst van de antichrist te versnellen.

    Dat verklaart misschien waarom Rutte helemaal geen tijd heeft om naar het volk te luisteren. Hij heeft contracten ondertekend en afspraken gemaakt die hij moet nakomen.

   • Karel, ik denk dat je daar wel een beetje uit de bocht vliegt

    Er zitten geen geheime ‘codes’ in die naam, natuurlijk.

    Mag ik dat zeggen ?

   • @Nayo.

    U: “Er zitten geen geheime ‘codes’ in die naam, natuurlijk.”
    Reactie: Karel toont net aan dat die codes er wel degelijk inzitten!

    U: “Mag ik dat zeggen ?”
    Reactie: Jazeker, maar niet zonder uzelf voor gek te zetten!
    Advies: Falsificeer Karel’s codes maar of de opzet van numerologie!

   • Voight

    Waarom reageer je nou weer op me?

    Je kan mij altijd alleen maar afzeiken. Je mag alleen op mij reageren, als het een beetje beleefd blijft.

    Anders ga je niet meer op mij reageren

  • Wij gaan het zien (verslaving) en interessante verklaring voor de afkorting…

   Ik heb net een rondje door de stad gelopen hier en de cafe’s (buiten en binnen) zitten vol juichend en zuipend volk. Ik denk dat ze die pas helemaal niet erg vinden, zolang zij zelf maar naar binnen mogen.

   • @prochrist: Interessante video al ben ik afgehaakt na 20 minuten. Heb wel de teksten nog gelezen. Rare kwestie. Dus het DNA van he virus is gepatenteerd in 1999 (of 2002)? Als dat waar is dan is deze uitbraak geen natuurlijke.

  • Nayo, lees even met uw hoofd.

   Ik reageer niet op u. Ik reageer op wat u schrijft. Ik vind u heel lief. Ik ben bezig om te overleven onder dit regime. Daarom ben ik bezig de zin van de onzin te scheiden. Daarbij hoop ik ook nog dat iemand van de meelezers wat van onze polemiek opsteekt. Niks persoonlijks en no hard feelings.

   • Daarbij hoop ik ook nog dat iemand van de meelezers wat van onze polemiek opsteekt.

    Ik weet niet of dit het geval is. Ik kan er niet over oordelen

    U en ik staan er in ieder geval anders in. U wilt daadwerkelijk een nieuw Nederland maken. Ik heb die hoop al opgegeven.

    Voor mij moet het nu eens een keer over mij gaan en niet over iets als ‘Nederland’, of ‘de arbeidersklasse’ (in die onzin geloofde ik vroeger)

 9. Mooi, dat ze Victor Orbán niet meer in de hand hebben. Hij weigert – in ieder geval ogenschijnlijk – mee te werken aan de doelen van de zeskleurige regenboog.

  • Dat zeskleurige regenboog verhaal, is ook onzin

   En Orban is niet een soort superheld, die strijd tegen demonische satanisten. Die is niet Marvel. Orban is gewoon een politicus, dus een machtswellustige opportunist

   • “Orban is gewoon een politicus, dus een machtswellustige opportunist”

    Als mensen het woordje “gewoon” gebruiken kreeg ik altijd argwaan. Wordt meestal gebruikt om te laten weten dat je een sukkel bent als je dat niet weet of begrijpt.

    Dus waar baseer je die stelling op?

   • Ik persoonlijk, heb geen vertrouwen in politici. Al helemaal niet in machthebbende politici.

    Een Orban geeft niet echt iets om zijn bevolking. Hij geeft iets om de macht van ‘de natie’, maar ‘de natie’ is een abstractie, een fantoom, een spook.

    Libertarisme zou niet over ‘een grote leider’ moeten gaan, vind ik. Raar dat mensen op deze site dan voor die ‘grote leider’ mystiek vallen

   • “Ik persoonlijk, heb geen vertrouwen in politici. Al helemaal niet in machthebbende politici. ”

    Helemaal eens, zeker de huidige generatie politici niet. Ze spelen allemaal een spel. Het spel van “verdeel en heers”.

    Als Orban de jongeren opleiding van het WEF doorlopen heeft, zoals hier ergens beweerd wordt, dan hoeven we helemaal niets van hem te verwachten. Alleen al het om het feit dat hij daar toegelaten is.

    “Libertarisme zou niet over ‘een grote leider’ moeten gaan, vind ik. Raar dat mensen op deze site dan voor die ‘grote leider’ mystiek vallen”

    Ook dat ben ik van harte met je eens. Als een volk een grote leider nodig heeft, dan zijn ze zelf dwalend. Een dwalend volk heeft iemand nodig die hen de weg wijst. Want uiteindelijk moeten ze zelf de veranderingen doorvoeren.

 10. “Raar dat mensen op deze site dan voor die ‘grote leider’ mystiek vallen”

  Antwoord: makkelijke vraag; voor de mannen een vadercomplex (een gestoord Oedipuscomplex). Voor de vrouwen gewoon een Oedipuscomplex. Kortom, geestelijk onvolwassen.

 11. Heftig om te lezen. Het kwaad lijkt overweldigend. In wat voor wereld komen mijn kinderen straks te leven?

  Ik ben blij met het bemoedigende einde. Er is een positieve beweging gaande om het tij te keren. Welke namen horen daar bij? Ik ken Nieuw Nederland, Artsencollectief, KeuzeVrijBijMij. Welke kunnen jullie me nog meer aanbevelen?

Comments are closed.