Nadat millennia lang contant geld een zeer nuttige functie vervult heeft in de maatschappij, wordt het gebruik nu door vele overheden stapje voor stapje ontmoedigd en zoveel mogelijk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt.

Met opzet worden verbanden gelegd met pejoratieve begrippen als witwassen, criminaliteit, belastingontduiking en andere termen, teneinde het gebruik van contant geld in een slecht daglicht te plaatsen.

Op de dag, dat men na een vijandelijke inval hulpeloos op de kade staat in de hoop zich een plaats te kunnen kopen op een vertrekkende boot, zullen de vertrekkenden in spe zich realiseren, dat de overheid met haar verbod op het bezit van contant geld hun kans op een plaats in die boot aanzienlijk verkleind heeft.

Hopelijk hebben zij wat goudstukken op zak, maar het praktisch nut van deze moet men niet overschatten. Bij de eerste detectiepoort op een luchthaven of zeehaven kan het bezit hiervan ernstige moeilijkheden opleveren: ondervragingen, inbeslagneming of erger. De ambtenaren die dit uitvoeren, zijn vaak communistisch geïndoctrineerd en kunnen ook stelen.

Hoe komt het dat er vanuit de gemeenschap zo weinig tegengas wordt geboden en dat men op politieke partijen stemt die deze praktijken – al dan niet stilzwijgend – goedkeuren?

Op een zeker moment zal het doek vallen en zal men zich met het vege lijf onder achterlating van alle bezittingen moeten zien te redden. Zij die deze kans nul achten, adviseer ik een cursus te volgen in realiteitsbesef.

Hugo van Reijen

62 REACTIES

 1. “Hoe komt het dat er vanuit de gemeenschap zo weinig tegengas wordt geboden …”

  Omdat het Nederlandse volk niet over de basisvaardigheden beschikt om aan de democratische bestuursvorm deel te nemen. Laat staan dat ze weet wat een bestuursvorm inhoudt. M.a.w. het volk heeft nog niet het flauwste benul van macht/kracht en organisatievorm van onze samenleving.

  En, de opiniemakers geraken maar niet voorbij de fase van analyseren en blijven oeverloos wauwelen. Kortom, stuck in the middle, zeg maar.

  “… en dat men op politieke partijen stemt die deze praktijken – al dan niet stilzwijgend – goedkeuren?

  Dit heeft m.i. te maken met het gegeven dat het volk de ingehuurde bestuurders ziet als ouders en niet als politieke kartellakeien. Het volk heeft niet door dat de gekozen volksvertegenwoordigers niet in dienst staan van het volk, maar van de politieke partijen.

  Ook, het volk kent het verschil niet tussen de functies volksvertegenwoordiger en bestuurder. We zien dan ook dat gekozen volksvertegenwoordigers rechtstreeks de uitvoerende macht binnen wandelen, de dag na de 2eKamer verkiezingen. Van de Trias Politica begrijpt zo goed als niemand iets in Nederland.

  Resumerend, het Nederlandse volk beschikt over de kerncapaciteit van hersenloos consumeren (stedentripje, all-inclusive midweekje, festivals en concerten) en hersenloos gehoorzamen (mouw opstropen en in de rij gaan staan voor injectie van een experimenteel vloeistof zonder aanwijsbare ziekte).

  Alles bij elkaar; het redden niet waard dat wezenloze en apathische volk tussen de dijken. Ik kan de redenatie en oplossingen van Bill Gates goed volgen. Leuk is anders, maar het is schijnbaar niet mogelijk om aan ons noodlot te ontkomen.

  Is het nu duidelijk Hugo?

  Nederland mijn vaderland.

 2. Hoppa Hugo, even een gratis consult in de vorm van een diagnose /recept model:

  Diagnose:
  o Volk, democratisch onvaardig en economisch onbenul;
  o Parlement, staat niet in dienst van het volk maar van politieke partijen;
  o Bestuur, kartellakeien die voortkomen uit onrechtmatige politieke partijen;
  o Rechtspraak, coöptatie bij benoemingen en budgetbeheer bij uitvoerende macht.

  Recept:
  ‐ Afschaffen systeem van politieke partijen en invoeren directe democratie;
  ‐ Economie in dienst stellen van het volk;
  ‐ Het volk de komende 40 jaar (2 generaties) opleiden in democratie en economie;
  ‐ De taak van rechtspraak isoleren en de bestuurder hiervan kiezen.

  Alstublieft.
  En behouden vaart.

 3. B.F. Skinner, de grondlegger van het Behaviorisme, had over het kernprobleem nagedacht:

  “Leven, vrijheid en het streven naar geluk zijn basisrechten. Maar het zijn de rechten van het individu en ze werden opgesteld in een tijd toen de literatuur van de vrijheid en waardigheid zich bezighield met de verheffing van het individu. Ze hebben slechts een beperkte relevantie voor het voorbestaan van een cultuur.

  Onze cultuur heeft de wetenschap en technologie geproduceerd die zij nodig heeft om zichzelf te redden. Maar als zij vrijheid en waardigheid als haar belangrijkste waarden blijft beschouwen, in plaats van haar eigen voortbestaan, dan is het mogelijk dat een andere cultuur een grotere bijdrage aan de toekomst zal leveren.”

  • Je vergeet hierboven de monarchie. Hun belangen zijn prioriteit nummer een van de staat. Elke ambtenaar moet trouw zweren aan de koning (ambtseed). Hoewel ik dat niet heb hoeven doen, die blauwe maandag dat ik ooit ambtenaar was, lang geleden.

   Lang geleden schreef hier ene ACP over het een-tweetje tussen de monarchie en de politieke pachters. Er is een wikipedia artikel van dat opmerkelijk genoeg nog steeds online staat. https://nl.wikipedia.org/wiki/MPP

   • Dank Nico. Eens.

    Staatsvorm: federatie met 355 soevereine gemeenten. Confederatie houden we achter de hand als alternatieve staatvorm voor het geval de grondrechten van vrijheid en veiligheid verder worden geschonden.

    Ook weer opgelost.
    Volgens mij zijn we er uit.

    Trouwens, informatieve link.

   • VK

    355 soevereine gemeenten.

    Ik ben het met je eens, dat hoe kleiner de verbanden, hoe meer controle erover is en hoe minder machtsmisbruik er zal plaatsvinden

    Hoe groter de verbanden, hoe meer je een nummertje wordt, een pion. Daarom vind ik één Europa een gevaarlijk idee.

 4. Nu wet het toch over geld hebben Hugo; uitstaande verplichtingen.

  Het bedrag van 2.403 miljard euro aan uitstaande verplichtingen over 2020:
  o Was voor een groot gedeelte niet gereserveerd;
  o Bedraagt ongeveer drie maal bbp van 812,5 miljard euro.

  De Nederlandse overheid heeft dus ieder Nederlands huishouden in de loop van de jaren opgezadeld met een bedrag van Ꞓ 304.000 aan uitstaande verplichtingen (Ꞓ 2.403 miljard verplichten / 7,9 miljoen huishoudens).

  Dat de overheid voor 2.403 miljard euro aan gedeeltelijk ongedekte garantiestellingen heeft uitstaan is te vergelijken met het uitschrijven van een ongedekte cheque. In Dubai belandt men daarvoor stante pede in het cachot voor de komende vijf jaar. In Nederland loopt men gewoon rond in het parlement en in de ministeries.

  Daar komt nog bij dat het Nederlandse volk de overheid heeft ingehuurd om de samenleving te besturen. Echter, een mandaat voor het aangaan van schulden is niet gegeven.

  Dus, uitstaande verplichtingen bedragen drie maal bbp, zijn ongedekt en ontberen mandaat.

  Voorstel, wellicht wil elk gezin even met de overheid meedenken en een betalingsregeling treffen voor het afbetalen van de uitstaande verplichtingen aan private krediet scheppende instellingen. Uw huis nemen we daarbij graag als onderpand voor het geval u het overzicht dreigt te verliezen. Om even gevoel bij de getallen te krijgen: 304.000 euro is ongeveer 10.000 p/j aan afbetaling (exclusief rentelasten van 4% rekenrente).

  Dank voor uw begrip en medewerking.
  De overheid.

  • Latrn we dan onze schulden ook verkopen als obligaties aan de ECB,
   net als Zuid Europa. De ECB drukt fan gewoon geld bij en klaar is kees. Doen ze voir Zuid Europa ook dus waarom niet voor ons?

 5. Aanvulling:

  …: 304.000 euro is ongeveer 10.000 p/j aan afbetaling over een periode van 30 jaar (exclusief rentelasten van 4% rekenrente).

 6. “Hoe komt het dat er vanuit de gemeenschap zo weinig tegengas wordt geboden”
  Ik denk omdat het de gemiddelde burger niets interesseert. Die wil kunnen vreten, zuipen en feesten. Zolang dat kan, vind die alles best: “Zal mij an me reet roesten”. 80 jaar geleden kon e.e.a. hun voorouders aan hun reet roesten en op een dag was er geen eten meer, voor hen…

 7. Hier de overheid.

  Als overheid denken we graag mee met de huishoudens in relatie tot de uitstaande verplichtingen van 304.000 euro per h/h aan private instellingen. We kunnen hier in de polder tenslotte lekker polderen met ons poldermodel. We sluiten een compromis. Wat zegt u daarvan? De huishoudens hoeven hun schulden niet af te betalen, dat doet de overheid wel. Maar dat betekent wel dat de overheid even de boel gaat resetten. Dat komt toevallig goed uit want dat waren alle landen in de wereld ook van plan. De overheid gaat gewoon digitaal geldscheppen uit het niets en de banken uitbetalen. De overheid als alchemist; het is weliswaar geen goud, but who cares. Dat vieze geld schaffen we daarbij natuurlijk wel even af (scheelt weer een injectie). Tot zover.

  O ja bijna vergeten, we dragen en passant Nederland gelijk even over aan de NWO, als wingewest. Dat u het even weet.

  Zegt u het maar, dokken of resetten?

  Hartelijk dank en nog een fijne dag toegewenst in een leven zonder zorgen.
  De overheid.

 8. Het liefst zou ik in contanten sparen of fysiek goud kopen maar dat is niet handig vanwege mogelijke inbraak en de hetze tegen contant geld.
  Daarom heb ik mijn spaargeld gespreid over verschillende Nederlandse banken zodat ik overal ruim onder de grens van rente betalen en onder de depositogarantie-grens blijf. Want beide grenzen gelden per bank.

  • Gouden tientjes doen iets van 300 euro per stuk, en kan je gemakkelijk verstoppen, je hebt geen kluis nodig. De troy ounce munten als krugerrands zijn een stuk lastiger te verbergen. Geld kan je verstoppen in de kelder of voorraadkast. In een pak maizena. Dieven zijn vaak korte tijd in je huis en kijken dan in je slaapkamer omdat de meeste mensen daar hun sieraden bewaren en andere kostbaarheden. Ze gaan zelden of nooit de pakken maizena in de kelderkast opentrekken op zoek naar geld.

   • Heb je ook enig idee wat de huidige prijs van geld is? Die kan alleen nog maar naar beneden.
    En geld kun je als ECB per decreet ongeldig verklaren.

   • Je kan die gouden tientjes ook begraven, onder de grond.

    (slim idee weer van mij)

    (heb ik geleerd van een piraat)

   • Libertariers zeggen vaak : goud is waardevast.

    Maar ik zie niet zo goed waarom goud waardevast zou zijn.

    Als niemand meer goud wilt, is het dus niet meer waardevast.

    Misschien zie ik iets over het hoofd.

   • “Heb je ook enig idee wat de huidige prijs van geld is? Die kan alleen nog maar naar beneden.
    En geld kun je als ECB per decreet ongeldig verklaren.”

    Lol, ondanks uw foutieve correctie is deze reactie is wel 100% correct. Ooit van inflatie en het tientje van Lieftinck gehoord?

  • Dat zal me niet helpen bij een Great Reset, maar dan gelden sowieso andere regels; dan zullen we ons sowieso niet meer aan enige overheidsregel houden.
   Dan wordt het letterlijk “struggle for life” en is het ieder voor zich.

 9. “Hoe komt het dat er vanuit de gemeenschap zo weinig tegengas wordt geboden?”

  Crypto, Hugo.
  Crypto is het tegengas.
  Koop een beetje voor de gein. Om te kijken hoe het werkt.
  Open een wallet en een andere wallet en stuur wat crypto van de ene naar de andere en weer terug.
  Paxos gold volgt 1 op 1 de prijs van een ounce goud. Betalen, ontvangen, opslaan, met je slimfoon.

  • Crypto is het antwoord van cybercriminelen om uw bezit in te pikken.

   • Opmerkelijk steeds weer de mate waarin overheidspropaganda blijft hangen in de hoofden van mensen. Zelfs bij degene die vrijheidslievend en soms anarchist claimen te zijn.

  • Als je bijvoorbeeld 200 in crypto gooit, dan is dat een klein experimentje. Ga ik misschien wel doen

 10. “Hoe komt het dat er vanuit de gemeenschap zo weinig tegengas wordt geboden …”

  Nog een observatie

  De Nederlanders zijn overwegend werknemers en geen ondernemers, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Voor werknemers is geld een eindproduct (een getal op een digitaal bankafschrift), terwijl ondernemers geld inzetten als middel. Geld is voor ondernemers een productiefactor. Daarbij leer je de waarde van geld kennen.

  Werknemer schap getuigt dan ook van de neiging naar een risicoloos bestaan en een slavenmoraal. Dit zet zich door naar de onderdanige rol van het volk t.o.v. de overheid. Die sociologen en psychologen van die gamma-faculteiten (ik krijg het begrip wetenschap en universiteit er nauwelijks uitgeperst) hebben dan ook een zekere baan bij de overheid in het 1000-jarige rijk.

  • Werknemer schap getuigt dan ook van de neiging naar een risicoloos bestaan en een slavenmoraal

   Dat is natuurlijk niet zo. Een werknemer/arbeider leeft geen risicoloos bestaan. Als de baas een andere kracht wilt, dan is de werknemer zijn baan kwijt.

   De werknemer kan van een ladder vallen : een risico

   Met het begrip ‘slavenmoraal’ trek je Nietzsche’s filosofie uit zijn verband. Slavenmoraal/herenmoraal, is veel dieper dan werknemer/gever onderscheid

   Je gaat er vanuit dat ondernemers per definitie en soort ‘genieën’ zijn en de werknemers een soort makke schapen

   De realiteit is veel genuanceerder dan dat.

   • @Nayo.

    Mijn 2e alinea komt voort uit de 1e alinea. Deze context niet meenemen is oneigenlijk discussiëren!

    Bovendien is de issue hier risico in relatie tot geld. Natuurlijk kan de werknemer zijn vingers branden met koffiezetten voor zijn/haar baas de eigenaar.

    Wat betreft gebruik van geld als middel voor zakendoen zijn werknemers inderdaad makke schapen. Loonslaven.

    Volgens mij heeft u geen enkele weet van productiefactoren, ondernemen en economie?

    Werknemers zijn loonslaven met een slaven mentaliteit! Ongetwijfeld lieve slaven (schapen).

    Gezien uw emotionele en weinig steekhoudende betoog denk ik dat u over uzelf redeneert. Ik trap er niet in.

   • Ja, maar ook dat is niet helemaal eerlijk hé. Laten we geen sprookjes vertellen

    Ik kende een ‘ondernemer’ die van zijn ouders gewoon twaalf panden erfde, om te verhuren. Veel risico ? Nee hoor, gewoon de hele dag niets doen en slapend miljonair worden

    Wat betreft gebruik van geld als middel voor zakendoen zijn werknemers inderdaad makke schapen. Loonslaven.

    Een generalisatie

    Werknemers zijn loonslaven met een slaven mentaliteit! Ongetwijfeld lieve slaven (schapen).

    Misschien in deze tijd. In de vorige eeuw niet. Toen staakte en/of bombardeerde ze de boel plat, als het ze niet beviel. In die tijd wilde ze ‘meester’ zijn, van hun eigen lot

    Ik ga niet vertellen of ik een ondernemer ben, of een arbeider, of ZZPer, of crimineel, of wat dan ook

    Ik heb geen uitkering, dat is het enige dat ik zeg. Je mag als anarchist geen uitkering, namelijk. Alle vele vrije bond ‘anarchisten’, die al twintig jaar een uitkering hebben, zijn geen anarchisten, maar statists. Ze zijn een verlengstuk van de staat.

   • Nayo, eens met je voorbeelden.

    Echter, ik redeneer meer in algemene termen (meer macro dan micro) en zet het onderwerp stevig aan door in tegenstellingen te redeneren. En begrijp dat generaliseren te grof is om daar maatregelen op af te zetten, maar voldoende om de case te schetsen.

   • Ik ben het met je eens, dat de arbeidersklasse (al geloven jullie meestal niet in klasse). Laten we dan zeggen, de werknemers, erg tam zijn. In deze tijd. Super tam.

    En wat mij is dat ook de reden, dat veel dingen mis gaan. Ik bedoel, niemand komt op wat voor manier dan ook in opstand. Mensen zijn compleet gedresseerd. Mensen slikken letterlijk alles. Van bazen én van de staat. Jij vind het niet erg dat ze alles van de bazen slikken, denk ik, als cynisch figuur zijnde. Maar daar komt ook bij, dat ze bij Hugo en Mark op schoot gaan zitten en hun beleid per definitie toejuichen. Dat is de andere kant van de medaille.

    Hoe dat komt? Ik denk door het tergend slechte onderwijs, in Nederland. Je zit dan met 40 kinderen in een klaslokaal en daar leer je dan hoe je sommetjes maakt en hoe je je moet gedragen. Maar je leert niet redeneren. Zo maken ze dan automaten van je. Inwisselbare robots.

    Vroeger had je dan vakbonden in NL, die allemaal eisen hadden en werkers waren solidair met elkaar. Nu zien werkende mensen elkaar als ‘concurrenten’ en wijzen ze naar ‘de Marokkanen’, omdat Ome Geert dat zegt. Alles is de schuld van ‘de islam’, maar voor de baas ga je door het stof. Dat is gewoon hoe het nu is.

    Toen ik in een fabriek werkte, schold de baas letterlijk sommige van de arbeiders helemaal verrot en intimideerde ze. Hun reactie : ze lachte schaapachtig. Want het is ‘de baas’ en die mag alles en dat is allemaal grappig ofzo. Nederland is een zwaar feodaal land. Als de baas mij op zo’n manier behandeld had, was hij nu dood.

    Links wilt de arbeidersklasse dan emanciperen. Daar heb ik weer geen zin in. Ik ga niet met woke links anarchisten, ‘de arbeiders’ redden. Ik ga niet vechten voor ‘de revolutie’, die toch niet komt. Dit zijn andere tijden.

   • VK

    je hebt wel veen dedain voor arbeiders. Vergeet niet dat iedereen ze nodig heeft.

    Ik bedoel, kijk. Op mijn middelbare school zeiden de kinderen soms : jij wordt later een vuilnisman, om een kind te pesten.

    Maar ga eens na, wat zouden we zijn zonder vuilnismannen? Alles zou naar de tering gaan, overal zouden ratten lopen. Je hekelt dan dus de mensen, die je straat schoon maken. Best wel vreemd. Tamelijk irrationeel. Het waren dan kinderen die dit zeiden, dus je kan het ze niet kwalijk nemen. Maar die kinderen hebben dit dan weer van hun ouders, die vangen zoiets op.

    Kijk, ik hekel arbeiders niet om wat ze doen. Ik heb veel respect voor het werk dat ze doen. Ik hekel wel hun tamheid, want daar hebben we allemaal last van, indirect.

    Jij zegt, arbeiders nemen geen risico. Ik zat net hierover na te denken

    Een brandweerman neemt geen risico ?

    Een agent die daadwerkelijk tegen de maffia moet vechten, die neemt geen risico ?

    Iemand in de bouw, neemt geen risico?

    iemand die asbest verwijderd ?

    Iemand die het verkeer regelt?

    Daarnaast. Een hypotheek aannemen en dan een baan nemen, is dat niet ook gewoon risico? Je weet namelijk niet of je die baan zal behouden en of je dan die hypotheek nog zal kunnen betalen. Arbeiders zijn dus ook ondernemers. Min of meer.

    Als laatste. Er zijn maar weinig mensen die écht grote risico’s namen in het leven. Met arbeider/werknemer heeft dit niets te maken.

    Een wetenschapper die zijn hele leven steekt in het maken van iets, om het dan te introduceren op de markt, maar hij/zij weet totaal niet of het zal lukken. Die persoon neemt een risico.

    Een artiest die al zijn/haar tijd en al zijn/jhaar geld stopt, in het maken van een bepaald soort kunst. Die persoon neemt een risico

    Een activist die zijn/haar leven op het spel zet, om tegen een totalitaire staat te strijden. Die persoon neemt een risico

    Dat je een CEO van Ahold bent, maakt je nog geen ‘held’. Als Nietzsche het had over de ‘übermensch’ en de herenmoraal, had hij het niet over het Ahold mannetje….Het is veel romantischer bedoeld dan dat, veel grootser.

    Nietzsche bedoelde mensen die zichzelf scheppen, die zichzelf vormgeven. Een ondernemer geeft wel vorm, maar hij/zij geeft niet per se zijn/haar eigen leven vorm.

   • Nayo.

    “Ik denk door het tergend slechte onderwijs, in Nederland.”

    Eens. Als ik één wens zou mogen doen, dan is dat hervorming van het Nederlandse onderwijssysteem (want een genot om de alpha- en gamma faculteiten uit de universiteiten te trappen).

    Bovendien zou ik dan voor de klas gaan staan. Ik zou geen andere weg weten om uit deze Godvergeten ellende te komen.

   • Nayo,

    “je hebt wel veen dedain voor arbeiders.”

    Dit is het probleem met generaliseren en redeneren in hyperbolen. Deze tekortkoming herken ik in mijn stijl van redeneren. En begrijp dat het negatief opgevat kan worden zoals u dat terecht doet. Ook uw opmerking dat ik Nietzsche misbruik m.b.t. slavenmoraal is terecht.

    Heb oneindig respect voor de familieman als werkgever, zoals u correct typeert “… mensen die zichzelf scheppen, die zichzelf vormgeven.” Zou ook geen enkel bezwaar hebben om zelf achter de vuilniswagen te lopen.

    Terzijde: ben voorstander van beroepsopleidingen met de indeling van vazal en leerlingen en daaraan gekoppeld een meester titel voor bekwaamheid: loodgieter, jurist, bakker, accountant, socioloog, leraar, econoom, slager, kapper, psycholoog, bedrijfskunde, elektricien, timmerman etc.

    Kortom, iedereen die waarde toevoegt aan de economie is een held (ambtenaren en speculanten vallen hierbij uit de boot).

   • Het onderwijs werd wegbezuinigd. Maar er kwam niet iets voor in de plaats. 99,99 procent van de mensen kan geen echt onderwijs betalen voor hun kinderen (privé onderwijs). En veel van het belastinggeld voor het onderwijs, verdween in de zakken van ‘managers’. Allerlei managementlagen ontstonden, die het geld opslokken. En nu wilt niemand meer leraar worden. Ik kan er wel om lachen, want ik heb zelf geen kinderen

    Mijn broer zat met 40 kinderen in een klas. Het lawaai was zo hevig, dat je niets kon horen en er geen les gegeven kon worden. Het is dan dus alleen voor de vorm allemaal.

    Veel van de jongeren van zijn en mijn generatie, zijn mede door dit soort dingen enorm cynisch geworden. Het cynisme onder mijn generatiegenoten, is iets waar oudere mensen weleens van schrikken. De mocromaffia kwam niet uit de lucht vallen

    Het is vreemd, dat er veel minachting is voor bouwvakkers en riolering werkers. Men heeft in Nederland sowieso minachting voor mensen die niet super rijk zijn. De hele politiek is gericht op de megarijken en de rest mag letterlijk doodvallen. En dan ben ik niet eens een socialist, maar dit is gewoon mijn analyse.

    Kortom, iedereen die waarde toevoegt aan de economie is een held (ambtenaren en speculanten vallen hierbij uit de boot).

    Mee eens

    Terzijde: ben voorstander van beroepsopleidingen met de indeling van vazal en leerlingen en daaraan gekoppeld een meester titel voor bekwaamheid: loodgieter, jurist, bakker, accountant, socioloog, leraar, econoom, slager, kapper, psycholoog, bedrijfskunde, elektricien, timmerman etc.

    Zou al wel beter zijn dan we nu hebben. Al hebben we nu niet echt ‘onderwijs’. Het is meer een soort ophokplicht.

    Met Hugo voor de klas en dan 40 kinderen in het klaslokaal en dan doen alsof je les geeft

   • Maar inderdaad

    het gildewezen is sowieso iets dat nieuw leven in geblazen zou kunnen worden, wat mij betreft.

    Kleinere verbanden, in de economie, lijkt mij gunstig voor mensen. Men raakt dan minder vervreemd.

  • En nog een beetje een dingetje

   Als libertarisme de werkende klasse en middenklasse niet bereikt. Zal zij nooit een politieke massabeweging worden. Terwijl dat toch wel min of meer de bedoeling is.

   Een of andere gast die de riolering aan het maken is, nu, hier in de stad. Hij moet ook iets aan libertarisme hebben. Hij zal het niet gaan volgen, als je hem ‘een dom schaap’ noemt.

   Kijk, voor mij maakt dat allemaal niet eens uit. Want niemand hoeft mij te volgen, want ik ben geen partij en geen beweging, of wat dan ook. Ik ben solo, zegmaar.

   • Nayo.

    ”Hij zal het niet gaan volgen, als je hem ‘een dom schaap’ noemt.”

    Mijn beweging is grass-route (lokaal, decentraal en bottom up).

    Inderdaad, aan het marketingverhaal moet ik nog even werken. De uitdaging: hoe mijn minachting te verbergen voor gevaccineerden die niet-gevaccineerden geen zelfbeschikking gunnen. Veel achting heb ik dan ook niet voor het Nederlandse volk dat niet op zelfbeschikking zit te wachten. Laat staan dat ze het begrip kennen en begrijpen. Paarlen voor de zwijnen.

   • Mijn beweging is grass-route (lokaal, decentraal en bottom up).

    Ik heb wel vertrouwen altijd, in dat soort vormen van politiek

    Inderdaad, aan het marketingverhaal moet ik nog even werken

    hahaha

    Ja, weetje wat het punt is. Ik ben een ongeleid projectiel, maar ik heb dan ook geen ‘cause’, geen partij, niets. Ik hoef niemand te bereiken. En dat is dan weer het leuke aan mij. Daarom kan ik zeggen wat ik wil. Mensen van bijvoorbeeld de LP kunnen dat niet maken.

    Ik snap wel je minachting hoor, trouwens.

    Het NL volk heeft nooit zelfbeschikking gekend. Het is dus niet zo vreemd dat ze meteen voor dat ‘vaccin’ vielen. Ze zijn het gewend, om orders op te volgen.

 11. Waar haalt u vandaan, dat er een hetze gaande is tegen contant geld ?

  Heeft u bronnen ?

  Heb ik iets gemist? Kan best hoor.

  Ik betaal altijd met pokemonkaarten. Dat is mijn currency. Het verliest zijn waarde niet.

 12. Als contant geld wordt afgeschaft dan komen de banken aan de macht. Iedereen wordt afhankelijk van de bank. Afschaffing van contant geld is een coup van de banken.

  • Maar contant geld is dan ook levensgevaarlijk, weetje wel hoeveel bacteriën er op zo’n euro zitten !

   Hugo maakt zich zorgen

   • Nog weer een argument om op zilver over te gaan; dat is anti bacterieel.

   • Hugo de Jong gaat er een persconferentie over houden

    we moeten, met zijn allen, toch echt af van contant geld. We doen het, voor, elkaar

 13. Grappig dat niemand grond/ land aanhaalt als investering.
  Land kan je voorzien van oa voedsel, water de meest essentiële dingen om te overleven
  (Dat hebben wij hier goed voorelkaar)

  • Tja, Friese Canadees, een land met daarop een boerderij en ruilhandel met buren is uiteindelijk de enige logische oplossing. Maar daar begrijpen de verstedelijkte reageerders hier niets van. Zij beseffen niet dat je goud niet kan eten en dat bitcoin zonder electriciteit niets waard is.

   Zoals eerder aangegeven; we hebben toch een jaar of veertig (2 generaties) nodig om dit recht te zetten. Deze generatie (ouders en kinderen) kan als verloren worden beschouwd.

   Nog een observatie; zo goed als iedereen begint over zijn/haar eigen situatie te redeneren. Voor abstract en analytisch redeneren moet je niet hier zijn.

   Well done and take care.

 14. Ik sluit dit artikel wel even af met de conclusie dat geld een politiek instrument is geworden i.p v. een economisch middel.

  Kortom, het is een politieke hetze. En hiermee is de titel van dit artikel geadresseerd.

  • Het is beide. En dat al heel lang. Waarschijnlijk al sinds de geboorte van geld.

  • Libertariers en AK willen dan dat geld alleen een economische betekenis heeft. Dat er een eerlijk speelveld is. Punt is dus wel, dat dit een erg romantisch/utopisch concept is.

   Maar als dat is waar jullie voor strijden, be my guest

 15. En dan het geld achter het geld.

  Brexit had niet plaatsgevonden als het VK niet het financiële centrum van de wereld was geweest!

  Context: geld is economie en de EU is politiek. Uiteindelijk zal het EU-rijk ten onder gaan aan politieke manipulatie. De NWO had dat door en heeft de financiële entiteit London (en daarmee het VK) even buiten de politieke entiteit EU geparkeerd. Want handelend optreden als de sneeuwbal de helling begint af te rollen is heel moeilijk. Vandaar is dit vooraf geregeld. Boris heeft dit process goed afgerond. En het volk denkt dat de elite is verslagen. Een win/win situatie. Iedereen blij. Grote blij, zeg maar.

 16. Uit protest laat ik me altijd zien aan de kassa om met contant af te rekenen, met de boodschap—dit moet blijven voor het geval dat internet stagneert!

 17. Er is een enorme hoeveelheid contante euro’s in omloop, bijvoorbeeld in Noord-Afrika en Oost-Europa. Noord-Afrika schakelt moeiteloos om naar goud, Oost-Europa naar de Roebel. West-Europa moet dan voortaan de Russische grondstoffen afrekenen in roebels, Afrikaanse grondstoffen in goud.

  Nu wordt dus met euro-briefjes betaald. En daar willen ze vanaf? Lijkt me niet verstandig. Sterker: als die briefjes terugkomen, kan het systeem dat überhaupt aan?

  Verder: zwart geld. Als je inflatie wilt moet je niet zwart geld gaan verbieden.

  • Verder:

   – Rusland dreigt Google te verbannen als RT niet terug op Youtube mag.
   – Besprekingen Rusland met Oekraïne in Sochi, want de VS zou een rode lijn passeren door wapens te plaatsen in Oekraïne. Rusland kan zo naar binnen wandelen in Oekraïne, plannen uit 2014 liggen nog steeds op tafel.

 18. Dit volk is een schapenvolk dat blind en dom achter een herder aanloopt.
  De herder zei: laat er alleen nog de pinpas zijn, en het volk zei dat het goed was.
  Je verwacht van mensen met een politiek bewustzijns-IQ van onder de 100 dat ze even opkijken van “Hart van Nederland” of “RTL Boulevard” om te zien hoe de politiek ze nu weer vernachelt?
  Ze merken er weinig tot niets van. Het zullen slechts hun nakomelingen zijn die met de gebakken peren zitten.
  Het enige dat 98% van dit volk weet, is dat als je je pinpas in de gleuf stopt je daarvoor een product of dienst terug krijgt. Als het konijn dat uit de hoge hoed komt.

Comments are closed.