Ratio. Spanje. Vanaf 1939 tot 1975 geregeerd door generaal-president Franco. Sterk conservatief en nationalistisch. Thans zien we Catalaans separatisme opkomen, verre van libertarisch. Een rood mierennest. Sterk collectivistisch. Roder dan een gekookte kreeft. Maar wel met een afscheidings- en onafhankelijkheidswens. Fnuikt Franco’s geest de Catalaanse onafhankelijkheidswens?

Alternatieve intro. De subsidies van de EU naar Polen en Hongarije staan onder druk. Vanwege onder meer onvoldoende respect voor LHBTQI rechten. Terwijl Spanje volgens de EU arrestatiebevelen mag doen uitgaan naar democratisch verkozen Catalaanse politici. Hoezo newspeak. 1984. Freedom is slavery. Beheersen de principes van de generalisimo nog steeds de Spaanse politiek? Centralisatie, geweld. Politieke processen. Ontkenning der democratie en de volkswens (in ieder geval een momentopname daarvan). Waar is het respect voor de Catalaanse democratie- en onafhankelijkheidswens? Waarom meet de EU met twee maten?

Hier volgt een persbericht van Catalaanse activisten (artikel zonder wederhoor bij de
Spaanse staat en zonder dubbel check)

CATALAANSE PRESIDENT PUIGDEMONT MOET ONMIDDELLIJK VRIJGELATEN WORDEN.

De president van de regering van Catalonië, Carles Puigdemont, heeft in 2017 een referendum gehouden over zelfbeschikking voor Catalonië. Sindsdien leeft hij in ballingschap in België omdat hij in Spanje geen eerlijk proces zou krijgen. Op 23 september was hij naar L’Alger gereisd om deel te nemen aan een reeks officiële manifestaties en werd hij door de Italiaanse politie gearresteerd en overgebracht naar de bancali gevangenis in Sàsser. Op 24 september werd hij overgedragen aan het Hof van Beroep van Sàsser, dat bevoegd is om over zijn vrijlating of uitlevering te beslissen.

De Spaanse rechter Llarena had euro-bevelen uitgevaardigd voor de uitlevering van de verbannen Catalaanse politici. De Euro-orders werden echter nietig verklaard omdat Puigdemont, Comín en Ponsatí immuniteit genoten als verkozen Catalaanse parlementsleden. De Spaanse rechterlijke macht verzocht om opheffing van hun immuniteit, Spanje drong zo hard aan als het kon, en op 9 maart werd over het verzoek gestemd en werd hun immuniteit opgeheven. Maar de uitslag was dichterbij dan gewoonlijk, want 42% heeft niet voor gestemd! Vervolgens werd hem op 2 juni opnieuw immuniteit verleend totdat het besluit definitief zou worden. Maar op 30 juli heeft het Gerecht van de EU de voorzorgsmaatregel nietig verklaard omdat er geen behoefte was aan gedwongen immuniteit als er geen Europese arrestatiebevelen voor Puigdemont waren. In de uitspraak werd echter bepaald dat de immuniteit opnieuw in werking zou worden gesteld indien Spanje nieuwe euro-orders zou uitvaardigen. Tegelijkertijd heeft het Spaanse Hooggerechtshof de aanhoudingsbevelen van de staat gehandhaafd, zodat de Catalaanse politici in de hele EU konden reizen, behalve naar Spanje.

Deze hele puinhoop maakt deel uit van de vuile oorlog die het Spaanse ultranationalisme voert tegen het verlangen van het Catalaanse volk naar onafhankelijkheid van Spanje. Voor de Catalaanse nationale minderheid is het verlaten van Spanje een kwestie van overleven, omdat zij weet dat dit het enige EU-land is waar het fascisme niet is overwonnen. In Italië en Duitsland werd het fascisme verslagen en konden zij terugkeren naar de democratische weg. De dictator Franco mocht, omdat hij geen andere landen binnenviel en omdat hij anticommunistisch was, aan de macht blijven en stierf in bed, wat aanleiding gaf tot een overgang, zogenaamd democratisch, waarbij dezelfde mensen onder een democratisch mom zijn blijven regeren.

Daarom eisen wij, Catalanen, dat Italië en de andere Europese landen geen steun verlenen aan de onderdrukking van de Catalanen, die wordt uitgevoerd door staatsstructuren met fascistisch-nationalistische grondslag, maar dat zij de democratie helpen haar weg te vinden. President Puigdemont moet eerst worden vrijgelaten en daarna moeten de Europese landen het Catalaanse volk steunen, zodat het kan beslissen of het een nieuwe Europese partner wil worden, op voet van gelijkheid met Spanje en de andere Europese leden.

Naam onder de ingezonden mail is bekend. Maar wordt niet getoond.

20 REACTIES

 1. Catalonië is net zo fascistisch. Als ze het werkelijk zo hoog op hebben met vrijheid en democratie, zouden ze het Zwitsers systeem van directe democratie in Catalonië invoeren.

  • Beste Yan. Terechte reactie. Dank dat ik dit kan toelichten. Ik maak duidelijk dat Catalonie zo rood is als gekookte kreeften. Of een mierenhoop waar ik mijn neus niet in moet steken. Ik ben dus hun politieke tegenstander. Edoch. Iedere regio en deelregio en stad en dorp en wijk mag zijn eigen fout maken. Daar sta ik 100% achter. Ik sta achter Catalaans separatisme ten opzichte van de door de generalisimo bezwangerde Spaanse natiestaat gedachte. Organisaties die zich aan de foute Spaanse natiestaat willen onttrekken hebben mijn sympathie. Of ze nu groen, rood, paars of wat dan ook voor kleur hebben.

   NB: voor zover ik het kan beoordelen is het Catalaanse initiatief niet zozeer fascisme maar collectivisme. Met een flinke snuif wokeness. So be it. Succes toegewenst!

   • Hoe staan deze organisaties ten opzichte van delen van hun eigen regio die zich (misschien) willen afsplitsen of een hoog niveau van autonomie willen? Willen ze er aan meewerken, of zijn ze dan een soort Madrid op kleinere schaal geworden?

   • Dat is geen issue, de afsplitsing van regio’s binnen Catalonie. Toen ik in Barcelona woonde viel me wel op dat het niet erg doordacht is, een beetje net zoals in Schotland. Eerst onafhankelijkheid en daarna zien we wel verder. Willen ze in de EU blijven? Willen ze de euro blijven gebruiken? Daar hebben ze geen antwoord op. Ze willen boven alles los van Madrid. Daar zit ook het een en ander aan oud zeer bij wat terug gaat naar de Spaanse burgeroorlog. De monarchie bv is door Franco in het zadel gehesen na zijn dood omdat hij wist dat zij onafhankelijkheid van Barcelona en misschien ook het Baskenland zouden belemmeren. Overigens loopt de Catalaanse staat tot Valencia en omvat de Balearische eilanden. Het gebied is wat groter dan je strikt zou denken. Persoonlijk ben ik er een voorstander van. Dat ze graag de socialistische experimenten nog eens dunnetjes over willen doen is een leertraject waar ze doorheen moeten, zo lijkt het.

 2. Bedankt voor de toelichting Ratio en Youp. Ik was eigenlijk nieuwsgierig naar de mentaliteit van de onafhankelijkheidsbeweging. Zoals ik dat wel vaker ben. Regio (of groep) X wil zelfstandig zijn, maar na het bereiken daarvan, zijn ze dan tirannen op lokaal niveau of gunnen ze de anderen dat ook?

  • Nou Nico, na uw logische vraag en het mailtje van Ratio geeft de auteur geen sjoege. Zelfs niet ná enkele dagen. Het ziet ernaar uit dat de beste man/vrouw geen antwoord heeft en bij de eerste vraag al omvalt. Ik begrijp nu best dat hij/zij anoniem publiceert.

  • Hier kan Nederland nog wel wat van leren, waar het nieuwe fascisme, met ‘dank’ aan het clowns-parlement wel een voet tussen de deur heeft gekregen. Sinds 80 jaar is uitsluiting en discriminatie weer ‘legaal’ in dit ooit zo vrije Nederland. Voorwaardelijke grondrechten zijn kennelijk het nieuwe normaal van het WEF kabinet.

 3. Marnix, onze Marnix?

  Pffff … dat is een hele opluchting. Marnix is het er helemaal mee eens. Niet voor een groot gedeelte, maar zelfs helemaal. Ik tel mijn zegeningen en besef dat wij hier door het oog van de naald zijn gekropen en als vrijheidslievende individualisten dit keer niet zijn uitgemaakt voor collectieve nazisten.

  Ie er iemand onder de reageerders die dit heugelijke bericht van Marnix even kan doorsturen naar de Spaanse notabelen?

 4. Terug van CENTRAAL naar REGIONAAL, niet waar de burger indirekt als met EU betrokken is en maar opgelegd wordt?

  • Ik neem aan dat u lokaal bedoelt!? Zelfs regionaal is te groot om te beheersen. De volksvertegenwoordiger moet om de hoek wonen zodat we hem/haar recht in de ogen te kunnen kijken en bijsturen, binnen 24 uur.

 5. Is het wel een verstandige zet om “onafhankelijk” te willen zijn als 52% van de bewoners van Catalonië dat niet wil?
  En dan de volgende stap; onafhankelijk van Spanje om vervolgens afhankelijk te zijn van Brussel?

 6. Hallo.
  Ik las net een e-mail van Ratio die me vroeg naar een opmerking van Niko.
  Catalonië wil inderdaad onafhankelijk worden om 3 redenen in volgorde van belangrijkheid (hoewel ze allemaal meetellen):
  1- Wij geloven dat we in een onafhankelijk Catalonië met meer democratische rechten zullen leven dan in het huidige Spanje, dat het beleid van dictator Franco voortzet en waar een ultranationalisme heerst dat ons verstikt.
  2- In een onafhankelijk Catalonië zullen we allemaal beter leven omdat de economische afvloeiing naar Spanje nu zeer sterk is (8-10% van het BBP gaat naar Spanje en, hoewel het heel goed is om solidariteit te tonen met degenen die niet zo veel hebben, is het te veel en Catalonië ontvangt veel immigratie uit de hele wereld (legaal en illegaal) en er is geld nodig om sociale diensten te verlenen en geen sociale explosies te krijgen als gevolg van zeer precaire levensomstandigheden. Bovendien zal de afscheiding van Catalonië Spanje ook helpen om zich op eigen kracht te ontwikkelen (wat het zeker zal lukken) en dat zal veel beter zijn dan te leven rond het koninklijk hof van Madrid met een economisch systeem dat gebaseerd is op het extractivisme van Catalonië (en ook van Valencia en de Balearen, wat het invloedsgebied van het Catalaans zou zijn…).
  3- De Catalaanse cultuur en wereldbeschouwing kunnen alleen buiten Spanje overleven omdat Spanje vastbesloten is ze te vernietigen en ons als cultuur te doen verdwijnen. Zij willen dat alleen het Spaans in de Spaanse taal overleeft (uit angst voor andere culturen zoals het Catalaans of het Baskisch).
  Eenmaal onafhankelijk, zijn er veel ideeën en projecten, maar onafhankelijkheid zal moeilijk zijn.
  In het noorden van Catalonië bevindt zich een gebied met een Occitaanse cultuur (de Val d’Aran) en Catalonië heeft hun taal beschermd en gegarandeerd dat zij in een onafhankelijk Catalonië over hun toekomst kunnen beslissen: of zij in Catalonië willen blijven, of dat zij onafhankelijk willen worden als de aparte natie die zij zijn.
  Ik hoop dat ik uw vragen heb beantwoord.
  Hartelijk dank, Ratio, dat u ons de kans geeft om in uw publicatie uitleg te geven.

  • @Jordi, TOP, zie mail die ik je stuurde. Heel netjes dat het recht op zelfbeschikking wordt door verleend aan de Val d’Aran. Zonder onvoorwaardelijk recht op zelfbeschikking ontaardt een staat maar al te gauw in een dictatuur. Libertat en nuestra era!

  • Vraag Nico: “Hoe staan deze organisaties ten opzichte van delen van hun eigen regio die zich (misschien) willen afsplitsen of een hoog niveau van autonomie willen? Willen ze er aan meewerken, of zijn ze dan een soort Madrid op kleinere schaal geworden?”

   Waar staat het antwoord op deze vraag?

   • Heb slecht gelezen, vergeet mijn vraag maar! Excuses voor de verwarring.

 7. Tussen haakjes: bij de laatste Catalaanse verkiezingen behaalden de partijen die voor onafhankelijkheid waren een resultaat van 52% en de tegenpartijen 48%.
  Ik ben er zeker van dat in een referendum dat bindend zou kunnen zijn, de uitslag ten gunste van “Ja voor onafhankelijkheid” hoger zou zijn, omdat op dit moment een klein percentage van de Catalanen niet voor onafhankelijkheid demonstreert omdat zij de geslotenheid van Spanje zien en denken dat het een verspilling van energie is en een bron van veel repressie, zodat zij hun energie liever aan andere dingen besteden en het niet eens zijn met de pro-onafhankelijkheidsbeweging. Maar in een referendum dat een resultaat zou opleveren zonder conflicten en dat door Spanje en de EU zou worden aanvaard, zouden velen ja stemmen, omdat zij hetzelfde gevoel van afwijzing van Spanje hebben als de voorstanders van onafhankelijkheid, maar zij leggen zich er passief bij neer.

 8. Indien u een onafhankelijkheidsvraag wilt beslechten op democratische basis, met in dit geval 52% van de stemmen, dan bent u een even grote dictator als degene waarvan u zich wilt losmaken!

  Begrijpt u dat?

  Daarom was Nico’s aanwijzing terecht dat je de 48% de gelegenheid moet geven zich af te splitsen van Catalonië!

  Wat zegt u daarvan?

 9. Had niet gedacht dat ik als soeverein en grote voorstander van het recht afscheiding (uitwijkmogelijkheid bij schending van grondrechten van vrijheid en veiligheid) het nog eens zou opnemen voor het Spaanse politieke systeem.

  Echter, dat die Godvergeten socialistische bende gebruik maakt van het natuurrecht op afscheiding om hun socialistische heilstaat in te voeren en even achteloos 48% van de populatie te onderwerpen zonder enige vorm van empathie, is voor mij een brug te ver.

  In ieder geval dank voor het artikel. Het heeft me ertoe aangezet genuanceerd over deze materie na te denken en in staat gesteld om prioriteiten te formuleren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in