Aan alle stilzwijgenden in het land die nog steeds toekijken hoe onze samenleving verdeeld wordt. Hoe de ‘virus’noodtoestand gerekt wordt om absolute macht te verkrijgen en vrijheden voorgoed af te schaffen. De machthebbers hebben al lang aangegeven dat ze er niet aan denken om terug te keren naar een liberale democratie die gebaseerd is op vrijheid en respect en met onvervreemdbare rechten van het individu.

Het gaat hier niet om feiten en onweerlegbare data. De macht is niet onder de indruk daarvan. Dit gaat ook niet over een virus. We hebben te maken met een strategie dat gaat over macht en controle.

In deze brave new world zullen de machthebbers voorwaardelijke en tijdelijke voordelen toekennen aan brave burgers die – al dan niet morrend – instemmen met iedere voorwaarde die nodig is om de social engineering-agenda af te dwingen. Zodra de doos van Pandora is geopend voor een samenleving van rechten onder voorbehoud, zijn er geen grenzen meer aan hun fantasieën.

Hoe kunnen we deze neo-feodale perversie van het beeld van de samenleving stoppen? Hoe moeten we het kat-en-muisspel spelen met een regime dat zogenaamd alle troeven in handen heeft? Eén ding is duidelijk: het terugwinnen van onze vrijheid hangt er helemaal van af of de heersers de steun van de massa verliezen. Om het tijdloze sprookje van Hans Christian Andersen uit 1837 te gebruiken: We moeten onze bange medeburgers uit hun angstverlamming schudden, zodat ze kunnen zien dat ‘de keizer geen kleren aan heeft’. En wat nog belangrijker is: iedereen die het ziet, moet bereid zijn het hardop te zeggen.

Feiten spelen een belangrijke rol bij het in beweging brengen van uw hart en geest dan pas in de tweede fase. We bevinden ons namelijk in een psychologische strijd en geen intellectuele.

Om de ​​eerste twijfel te zaaien en om mensen te helpen die eerste stap te zetten, is het niet zo erg belangrijk wat je zegt. Het is belangrijker dat je het onophoudelijk en steeds opnieuw zegt. Dat je wat je zegt, ook leeft in de praktijk. Dat het consistent en oprecht is en telkens weer appeleert aan het normale gezonde verstand. Twijfel komt voort uit het doorbreken van de illusie van consensus.

Het eerste zaadje van twijfel ontstaat op een onbewust emotioneel niveau. Dit kan op drie manieren gebeuren:

Velen beginnen pas na hun eerste COVID-vaccinatie vragen te stellen. Met het gevoel van veiligheid herwinnen ze hun denkvermogen, wat aanleiding geeft tot vragen en twijfels. Daarom voert het regime een hyperventilerend spervuur ​​over “varianten” en wakkert het de hysterie aan tegen de niet-gevaccineerden. Het regime probeert de gevaccineerden bang te houden om te voorkomen dat ze hun vermogen om helder te zien en onafhankelijk te denken terugkrijgen.

Twijfel kan ook ontstaan ​​omdat persoonlijke ervaringen niet stroken met de propaganda die ons wordt voorgeschoteld. Het regime doet dit deel van de strijd zelf voor ons. Wanneer iemand wordt ingeënt en hevige bijwerkingen krijgt, een geliefde in afzondering ziet in een verpleeghuis, of op het punt staat zijn bedrijf te verliezen door lockdowns dan sluipen er twijfels over het verhaal bij hen binnen. Het vermogen om te lijden is beperkt voordat het vertrouwen in het regime begint te wankelen.

En twijfel kan simpelweg ontstaan ​​doordat men beroofd wordt van de illusie van een zogenaamd bestaande consensus. Laten we denken aan de volksverhalen van Hans Christian Andersen. Het was een kind dat de betovering verbrak omdat ze niet bang waren om hardop te zeggen dat de prachtige nieuwe kleren van de keizer niet bestonden en dat hij helemaal niets droeg. Data verbrak de betovering niet. Het enige dat nodig was, was een uitgestrekte vinger, een lach op het juiste moment en de moed om het in het openbaar te zeggen.

Twijfel creëert een emotioneel conflict dat alleen kan worden opgelost met behulp van de geest. Bij twijfel vraagt ​​het hoofd om gegevens, niet andersom. Het regime doet er alles aan om bange mensen in het donker te houden. We zitten in een psychologische oorlog.

Deze oorlog gaat over in welke maatschappij we willen leven. Het gaat om onze vrijheid van denken, spreken en vragen stellen en of ons zelfbeschikkingsrecht als individu wordt gedegradeerd tot een voorwaardelijk voorrecht of een onvervreemdbaar recht blijft. Het is een oorlog over de vraag of we burgers blijven of onderdanen worden. Het gaat over tot wie we behoren, onszelf of de staat.

De primaire vraag in deze psychologische strijd, die COVID aan het licht heeft gebracht, is of we een samenleving zullen blijven gebaseerd op gelijkheid voor de wet en onvervreemdbare rechten. Of dat we het zullen toestaan ​​dat in naam van veiligheid, gezondheid en “politieke correctheid ” we in een Middeleeuwse horigensysteem worden opgesloten. Een samenleving waarin ‘onze’ meesters voorwaardelijke privileges verlenen of intrekken om te bereiken wat zij als het grotere goed zien.

In een vrije en open samenleving is vrijheid het hogere goed. Wat er nu op grote schaal gebeurt, is in zekere zin een wereldwijde aanval op onze vrijheid en vrije wil. De gevolgen van deze strijd zullen ons nog lang bijblijven ook als het virus geen rol meer speelt.

De mogelijkheid om niet betrokken te zijn bij deze krachtmeting bestaat niet. Zwijgende instemming is ook een beslissing. Degenen die ervoor kiezen om te zwijgen, laten in feite zien dat hun eigen vrijheid de moeite niet waard is. Sterker nog: zij laten zien dat het regime en zijn intimidatiepogingen werken. Maar velen zullen toch beslissen uit angst voor de gevolgen voor de vermeende veiligheid van de kijker. Deze angst is terecht en begrijpelijk. De straffen in dit spel zijn zeer reëel. Maar of je wordt weggevaagd van de kudde of je blijft bij je standpunt. Je hebt geen andere keuze: vrijheid aan de ene kant of gebondenheid aan de andere kant.

De blindheid van groepsdenken wordt alleen doorbroken als er genoeg stemmen opstaan ​​die de illusie van conformiteit tegenspreken. Zichtbare tegenspraak berooft de kudde van het comfort en de veiligheid die ze in consensus zoekt. Wanneer tegenspraak luid genoeg wordt en niet kan worden afgeschrikt, verliest het politiek correcte verhaal zijn monopolie en worden de kuddeleden gedwongen te pauzeren en na te denken. Niemand kan tegelijkertijd in twee richtingen lopen. Om dit dilemma op te lossen, moeten de hersenen gaan nadenken.

Momenteel werkt het regime voortdurend aan het creëren van een consensusillusie om het kudde-instinct als controlemiddel te gebruiken. Maar zodra we de kudde beroven van het gemak van consensus, hebben we weer initiatief herwonnen. Het doorbreken van de consensusillusie geeft ons de kracht om de kudde voor zichzelf te laten denken. Daarom is het zo belangrijk dat de juiste mensen die nu nog zwijgen hun mening hardop uitspreken.

Het centrum van de kudde is altijd besluiteloos; zijn overlevingsstrategie is gebaseerd op consensus. De meerderheid gebruikt het volume instinctief als een gids om te zien waar de consensus is. Ze oriënteert zich naar de luidste stem van de kamer en conformeert zich daaraan. Daarom begint verandering altijd in de marge; Verandering begint bij een fervente minderheid die niet buigt voor intimidatie. Hoe luider de tegenstemmen worden, hoe meer druk, censuur en geweld de macht gaat uitoefenen. En daarmee vervreemdt ze zich verder van de massa.

Als een idee wordt overgenomen door 10% van de bevolking, zo blijkt uit onderzoek, is er een psychologisch overgangspunt bereikt, van waaruit ideeën, meningen of overtuigingen snel worden overgenomen door de rest van de bevolking. Een luide 10% – dat is alles. Onze vrijheid ligt minder buiten bereik dan we denken.

Bron: Apolut