Ingezonden door Nayako Sadashi: Ik uit kritiek op AK (anarcho kapitalisme). Niet omdat ik het ‘onderuit wil halen’, of omdat het ‘de vijand’ is. Maar omdat het kan. Als buitenstaander stel ik je beweging vragen. Dit is wat men zich afvraagt, als men de anarcho kapitalistische agenda bestudeerd. Doe er iets mee. Of niet, dat moet je zelf weten.

Ik ga het hebben over iets als uitkeringen. Heel veel van het belastinggeld in Nederland, gaat naar uitkeringen. En niet iedere uitkeringstrekker heeft terecht die uitkering (deze mening is ‘rechts’, maar het is gewoon zo.Het is een publiek geheim). Zo ken ik veel mensen, die al tientallen jaren in de bijstand zitten, maar wel gewoon kunnen werken. Ze hebben hier alleen geen zin in.

Let wel, het is niet zwart/wit. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die een uitkering hebben, die dat nodig hebben.

Anarcho kapitalisten, willen een wereld zonder (door de staat bekostigde) uitkeringen. Men wilt alleen maar bedrijven en arbeid. Bazen en arbeiders. Geen politici, geen ambtenaren en in een consistent anarcho kapitalisme, ook geen grenzen tussen zogenaamde ‘natiestaten’.

Dus, je krijgt geen bijstand meer in de anarcho kapitalisische wereld. Gaan de ondernemers dan de bijstand op zich nemen? De mensen die niet meer kunnen werken, wegens ouderdom bijvoorbeeld, mogen die wegrotten in de straat? Zou dat dan geen verschrikkelijke, fascistoïde maatschappij worden? Hard werken voor de baas (die miljardair is) en anders val je maar letterlijk dood neer?

Nee, zullen vele libertariërs en anarcho kapitalisten zeggen. De bedrijven nemen die sociale zekerheid op zich. De bedrijven gaan voor dat vangnet zorgen. Dat is hoe het zal gaan.

Dan vraag ik mij af, wie zegt dat? Is dat niet gewoon een aanname? Waar baseer je dat op? Bedrijven zullen een sociaal gezicht laten zien, waardoor maatschappelijk anarcho kapitalisme niet zal leiden tot inhumane/barbaarse excessen?

Ik wil bewijzen zien, voordat ik iets aanneem. Hoeveel geld aan liefdadigheid, geeft het Cato institute, bijvoorbeeld? Libertarische ondernemers die heel rijk zijn, geven iets om de onderklasse? Macdonalds geeft iets om jou, als je daar werkt? De staat geeft niets om mij, maar Macdonalds wel? Wie zegt dat? Dus de staat is een hiërarchisch instituut dat niets om mij geeft. Maar een bedrijf wel? De staat gebruikt mij als een pion, maar de corporatie niet?

Als een libertariër zegt, dat in een toekomstige, speculatieve libertarische maatschappij voor de zwakste gezorgd word. Dan word dat geloofwaardiger, als libertarische partijen bijvoorbeeld nu al voedselbanken opzetten. Maar dit doen libertariërs doorgaans niet, voor zover ik weet. Men wil niet geassocieerd worden met links. Met dreadlocks, kraakpandjes, veganisme en voedselbanken. Terwijl het runnen van een voedselbank, honderd procent zou kunnen passen binnen de libertarische theorie. Geheel vrije markten, sluit solidariteit niet uit. Je kan én extreem rijk zijn én een ton aan liefdadigheid geven. De libertariër zegt : we worden arm door het staatskapitalisme dat we nu hebben. De staat verpest de markt en daar wordt je arm van. Dan zijn de arme mensen toch slachtoffers van de staat. En waarom ondersteunen de libertarische bewegingen de arme mensen dan niet? Direct, in het hier en nu. Je bent slachtoffer van een staatskapitalisme, dat geen echt kapitalisme is. Maar het is ook je eigen schuld dat je arm bent?

Men zal zeggen, dat ik voor gelijkheid pleit. Ik pleit per definitie nergens voor. Ik zeg je alleen, dat te grote ongelijkheid bijna altijd leidt tot revolutionaire spanning. Als je een samenleving in stand wilt houden, moet zij voor iedereen betekenisvol zijn. Als een samenleving alleen maar een bovenlaag ten goede komt, valt zij vroeg of laat uit elkaar. Als anarcho kapitalisme ertoe leidt dat 0,01 procent 99,99 procent van de welvaart bezit, zal zij ten onder gaan. Omdat die 99,99 procent het niet zal pikken. Als anarcho kapitalisme een egaliserende werking heeft, zal het wel op de lange termijn kunnen blijven bestaan. Als het goedkope huizen en redelijke lonen creëert, heeft het maatschappelijk gezien bestaansrecht. Als het tot een feodalisme leidt, dan niet. Feodalisme valt altijd, overal ter wereld. Het is namelijk niet totalitair genoeg om lang te kunnen blijven bestaan en daarnaast wilt de bevolking het niet.

De anarcho kapitalist zal zeggen: je moet dan een verzekering nemen en/of je aansluiten bij een bedrijf dat bijstand faciliteert, als je bang bent voor ziekte. Dan ga je er dus vanuit, dat mensen daar geld voor hebben. Betalen die anarcho kapitalistische bedrijven dan zo goed ineens? Hoe komt dat dan? De CEO’s van die bedrijven zijn niet hebberig en halen niet het onderste uit de kan? Is dat dan een soort nieuwe mens? Zie ik iets over het hoofd? Mis ik economische kennis? Als libertarische ondernemers nu al meer betaalde dan het minimumloon, zou ook dit geloofwaardiger worden. Libertarisme heeft niet een uitstraling, die maakt dat ik het gevoel heb dat het voor iedereen iets kan zijn. Kan het libertarisme een concurrent van de SP zijn, als een beweging  die voor alle mensen iets kan betekenen? Niet slechts de 0,000001 procent rijkste. De VVD komt op voor de 0,0001 procent (bankiers en CEO’s van corporaties). Het libertarisme niet?

Er zit nog een kant aan mijn verhaal. Veel mensen zitten in de bijstand, omdat het makkelijk is. Wil je bij een bedrijf afgesnauwd worden, voor een minimumloon? Of wil je een uitkering. Je bedenkt een vage psychische ziekte, krijgt een uitkering en hoeft nooit meer te werken. Uitgescholden worden door de manager van Jumbo, of niet? Zijn de bedrijven dan te verschrikkelijk, of krijg je te snel een uitkering? Ik denk allebei. Veel bedrijven zijn verschrikkelijk, voor iedereen met een intelligentie die iets boven het gemiddelde ligt. En je krijgt snel een uitkering. Die bedrijven nemen iedereen aan die niet moeilijk doet en/of geen eigen wil heeft. En de staat betaalt vele mensen uit die geen zin hebben in ‘de arbeidsmarkt’. De staat en de bedrijven zijn bang, dat als ze die uitkeringen niet zouden betalen, de boel sowieso omver zal vallen.

Dat zijn kritiekpunten op AK. Er zitten ook interessante kanten aan het anarcho kapitalisme. De interessante kanten: het is individualistisch, niet collectivistisch. Het is nieuw, het is modern. Misschien kan je haast zeggen, postmodern.Het verzet zich tegen interventie en imperialisme. Het is niet woke. En als het goed is, heeft het ook niets van doen met het hele populistische/conservatieve/verzuurde Orban, FVD, PVV-gedoe. Rothbard heeft wat mij betreft geprobeerd de Amerikaanse individualisten en mutualisten te vertalen naar deze tijd. Hij heeft geprobeerd om een anarchisme voor de 21ste eeuw te formuleren. Een moeilijk project. Iets dat op zich dapper van hem was, vind ik.

Ok, veel mensen zitten onterecht in de bijstand. Maar niet iedereen natuurlijk. In een anarcho kapitalistische wereld, zou de markt een bijstand en/of sociaal vangnet faciliteren. Althans, dat is de theorie. Het punt is natuurlijk. Als je een anarcho kapitalistische agitator bent, geloof je in die theorie en wil je die theorie een maatschappelijke werkelijkheid maken. Ik ben nog niet overtuigd genoeg, om voor zoiets te vechten. Ik wil niet voor een politieke theorie vechten. Ik wil niet vechten voor ‘het socialisme’, of ‘het liberalisme’. Ik wil niet bij voorbaat voorspellingen doen, over een toekomst die er nog niet is. In het aankomende socialisme, is iedereen tevreden, zegt de linkse anarchist. In de aankomende vrije markt, heeft iedereen meer welvaart, zegt de libertariër, want een libertarische econoom denkt dat. Wat kan ik daar nou mee? Zo vaak werden theorieën uitgedacht, door intellectuelen. En zodra deze theorieën dan in de praktijk gebracht werden, bleken ze geheel anders uit te werken dan men voor ogen had. Er waren toch zaken die men over het hoofd gezien had. Men bleek niet omnipotent te zijn. De marxistische filosoof overziet de wereld niet en de liberale econoom ook niet.

Als we het over vechten hebben, voor een zaak. Ik vecht slechts voor mijzelf, als ik vecht. Net zoals dieren dat doen. Een wolf vecht voor zichzelf en/of zijn/haar roedel. Ik ben mijn enige cause.

64 REACTIES

 1. AK is al lang uitgeprobeerd. En wel tijdens de eerste industriële revolutie. Ak eindigt in uitbuiting en vriendjespolitiek, omdat daar de macht ligt. De kerk was het sociale vangnet.

  Mensen die van geld houden zoals veel AK’s willen steeds meer. Als dat ten koste van de medemens gaat, hebben ze daar geen moeite mee zolang het hun verdiensten niet schaad.
  Het vervelende is dat de AK’s die wel hart hebben voor hun medemens het onderspit delven, omdat ze niet fanatiek genoeg zijn in het nastreven van hun doel (geld/macht)

  • Ik geloof dat AK”s de rijden van de eerste industriële revolutie niet zullen zien als anarcho. Wel kapitalistisch, niet als anarcho kapitalistisch

   De staat had toen immers een enorme vinger in de pap.

   Carson beschrijft het in zijn boek genaamd : studies in mutualist political economy.

   AK, zoals AK’s het beschrijven, is nog steeds een concept.

   Eigenlijk net zoals communisme een concept is. Ook communisme is nooit écht gelukt, zeggen zelfs communisten zelf.

   Een wereld van property/grootgrond bezit, zonder een interveniërende staat, zie ik heel erg moeilijk voor me.

   En als AK’s zeggen dat het wel kan….Moeten ze dat gaan bewijzen. Ergens. Ooit. Op een of andere manier.

   Mensen zijn altijd boos op AK en AK’s. Ik kan er niet boos op zijn, zolang het slechts een voorstel is, een idee. Een verlangen, zou je kunnen zeggen

  • Mensen die van geweld houden zoals veel niet-AK’s willen steeds meer. Als dat ten koste van de medemens gaat, hebben ze daar geen moeite mee zolang het hun verdiensten niet schaad.

   😉

   • Perspectief

    Ik hou niet van geweld. Omdat het niet in mijn voordeel is. Geweld is schadelijk voor mij. Dus ben ik er tegen

    Als ik iemand geweld aan doe, dan krijg ik daar spijt van en dus is het nadelig voor mij

    Als iemand mij geweld aan doet, is dat uiteraard ook nadelig voor mij.

    Ik had eens ruzie met een collega en ik deed hem zegmaar verbaal geweld aan. Ik schold hem uit. Maar ik zag dat het hem kwetste.

    En toen had ik daar spijt van en voelde me er niet goed onder.

    Dus geweld = nadelig voor mij

    Dus moet het vermeden worden

    Ik had de collega beter links kunnen laten liggen. Hem negeren, etc

 2. Wat citaten;
  “Ik vecht slechts voor mijzelf, ……” Doet een AKer niet slechts dat?
  “….. wil je die theorie een maatschappelijke werkelijkheid maken?” Is de beste figuur dan nog wel een AKer?

  • Een AKer vecht voor ‘het kapitalisme’ en ‘de vrije samenleving’. Hij/zij vecht voor het installeren van een bepaalde maatschappij

   Ook denk ik dat een AK vecht voor geld. Het vergaren van geld. Waarmee ik niet zeg dat dat ‘slecht’ is, of ‘verboden’ zou moeten worden. Maar ik zie het niet als inherent individualistisch. Het is niet individualistisch, zoals existentialisten het individualisme beschreven.

   • “Ook denk ik dat een AK vecht voor geld.” Mag u denken, maar wie zegt dat dat zo is? En dat alle AKers voor geld gaan.

   • Nou, dat soort zaken dus Bertuz, dat is voor mij niet helemaal helder.

    Wat is het doel van AK? Nog rijker worden? Of daadwerkelijk vrij zijn?

    Positieve, of negatieve vrijheid creëren?

    Vrijheid voor iedereen, of alleen vrijheid voor de 0,0000000001 procent ?

    Ik ben niet per se ’tegen’ AK, maar ik vind het gewoon een vage ideologie

 3. De vrije mens met besef van en wil en actie tot spaarzaamheid in een decentraal netwerk van de markt dat ten goede komt van de deelnemers in je zelfgekozen “roedel”, heeft een belemmerende en ontzettende last van bureaucratische centrale overheidsorganen die de tocht naar geluk bemoeilijken en (on)bewust kapotreguleren.
  Het is natuurlijk niet van de ene op de andere dag te verwezenlijken om succesvol een leven van vrijheid te opgebouwd tehebben. Dit wegens het vast- of gevangenzitten van mensen in de huidige knellende centrale structuren. Je zult daarom met geduldig verzet te werk mogen gaan om van de structuren los te komen; er rustig afscheid van nemen waar dat mogelijk is.
  Verder is het van belang om uit te gaan van een vrijwel ambtelijk bestuurloze samenleving om dit geluk te proeven en te leven. Geen gemakkelijke opgave, maar mogelijk voor een groeiende groep jongere mensen een of meer pogingen waard om te wagen een autonoom leven te hebben zonder het te dure institutionele vangnet steeds te hoeven gebruiken.

 4. Kameraden

  Bedankt voor het plaatsen van mijn werkjes

  De zwart/grijze vlag, als afbeelding van het artikel, staat voor individualistisch anarchisme

  https://en.wikipedia.org/wiki/Egoist_anarchism

  Dat is dan ook weer zoiets dat alleen insiders dan weten en herkennen. Bij deze. We moeten wel kleurtjes hebben voor onze stammen. Anders kan je nooit een fatsoenlijke stammenoorlog voeren.

  Maar goed

  In dit stuk zullen vele spelfouten zeggen. Maar, zoals ze dat dan in Frankrijk zo mooi zeggen:

  ‘dat boeit mij geen flikker’

  Nog iets !!

  Ik heb een nieuwe blog !!!

  Dit is het blogje

  https://nayakosadashi.wixsite.com/my-site-2

  Ik schrijf daar en ook vrienden van mij en/of familieleden

  Mijn vorige site loopt af. Maar het is niet echt de moeite om de kleine opiniestukjes die daarop staan te redden. Je moet je schepen achter je verbranden, of hoe zeg je dat ? Je schepen verbranden.

 5. De warhoofderij is weer niet van de lucht. Om te beginnen: wat is libertarisme? Libertarisme is weinig anders dan het oude klassiek-liberalisme of conservatief-liberalisme. Omdat de term ‘liberals’ in de VS iets heel anders is gaan betekenen heeft Murray Rothbard het veranderd in ‘Libertarianism’. De twee dominante dogma’s zijn: Oostenrijkse School economie en het Non-Agressie Principe. Als je dat tot het extreme doorvoert kun je ook de staat privatiseren en heb je een anarcho-kapitalistische samenleving. Als je dat niet doet heb je een minarchistische samenleving.

  Het libertarisme is dus niet nieuw. Het is zelfs heel oud. Ofschoon het moeilijk is een exact beginpunt aan te geven. Er is dan ook een duidelijke band met zogenaamde populisten die vaak terugverlangen naar het oude Europa van minarchistische (mini-) natiestaten. Dit itt de modernen (links, rechts of centrum) die achter de globalistische agenda van Klaus Schwab aanhollen. Het libertarisme, in welke variant dan ook, is beslist geen umkehrung aller werten.

  Verder, de moderne mens bestaat naar schatting driehonderdduizend jaar. Uitkerinkjes zijn er sinds 1965. Hoe zag sociale zekerheid eruit voor die tijd? In de eerste plaats het gezin, dan de grotere familie en ten slotte liefdadigheid en de kerk. Er is geen organisatie ter wereld die zoveel ervaring heeft met armenzorg als de katholieke kerk.

  Als je meer wilt weten van het libertarisme zul je je dus eerst moeten verdiepen in Oostenrijkse School economie en het NAP. Dat is wel beter dan er maar een beetje op los fantaseren.

  • Ik vond jouw verhaal over vaderfiguur James Bond en de ondergang van ‘de samenleving’ dan weer heel verwarrend.

   Dus we kunnen elkaar de hand schudden

  • Jonge vriend

   Ik ken het NAP verhaal en ik vind het een beetje simpel. Hoezo ‘non agressie principe’. Ik doe niet aan vaststaande, verankerde ‘principes’. Ik ga mij niet door zoiets beperken. Ik sluit niets uit.

   Verder. Austrian economics ben ik nu aan het bestuderen een beetje en ik vind het wel interessant, voor zover ik het begrijp.

   • Bedankt voor de links

    Ik luister voornamelijk podcasts van the Cato institute

   • @nayakosadashi2020

    …..Ik doe niet aan vaststaande, verankerde ‘principes’. Ik ga mij niet door zoiets beperken. Ik sluit niets uit.

    Dat laatste heeft een onfrisse bijklank.

    Het NAP is werkelijk niet zo ingwikkeld en geen vastaande, verkankerde principe, maar een samenwerking tussen geweten en verstand. Je kunt een persoon natuurlijk niet dwingen tot het NAP en al helemaal niet als deze geen geweten, noch verstand heeft, maar echter wel duidelijk maken dat een ander het heeft en deze andere het op elke onprettige wijze dat duidelijk kan maken.

    In ieder geval hangen personen met zuivere intensies zonder moeite het NAP aan, soms weten ze zelf niet eens dat ze het volgen, zo natuurlijk, zo vanzelfsprekend is het, ook al hebben ze er nog nooit van gehoord. Het leven is wat dat betreft niet eens zo heel moeilijk of ingewikkeld, alleen maar moeilijk en ingewikkeld gemaakt en denk dat met het NAP het een stuk eenvoudiger zou zijn, dat leven.

    Met een NAP geweten en verstand zouden enge mensjes ook geen enge dingen doen, niet anderen finacieel, geestelijk of fysiek kapot maken, dodelijke messen, kogels, spuiten in het lijf jagen of verkrachtende stinkende piemeltjes in anderen hun lichaamsopening drukken.

   • En zo is het

    …..Ik doe niet aan vaststaande, verankerde ‘principes’. Ik ga mij niet door zoiets beperken. Ik sluit niets uit.

    ik kom hier later op terug

   • Je bent dus eigenlijk gewoon libertijns. Die hebben geen principes en doen gewoon alles wat ze het beste uitkomt.

   • Een ander

    ik kom daar later op terug

    Ik heb het nu vrij druk

 6. En ondanks alle herverdeling en ondanks alle toeslagen werd er vanochtend in het nieuws omgeroepen dat het verschil tussen arm en rijk nog steeds hetzelfde is.

 7. Hoe ziet sociale zekerheid eruit in een AK samenleving, of private law samenleving, of vrijemarkt anarchistische samenleving? Hoe je het verder ook wilt noemen. Een uitkering is weinig anders dan een verzekering. Dat kun je dus privatiseren. Vervolgens zijn er verschillende varianten waaruit je kunt kiezen. Tot aan het einde der tijden 75% van je laatstverdiende loon uitbetaald krijgen of een containerwoning met twee maaltijdsoepen per dag. De keuze is aan jou en de bijbehorende premie eveneens. Dat kan bestaan naast de al eerder genoemde sociale verbanden, die vele malen ouder zijn.

  Niet alles kun je verzekeren. Je moet ten eerste een statistische uitspraak kunnen doen over het te verzekeren goed, bv: eenmaal in de 10 jaar brand er een huis af. De premie kan nu worden bepaald aan de hand van die statische data. Ook is het noodzakelijk dat jij zelf geen invloed hebt op de uitkomst. Je kunt je dus niet verzekeren tegen altijd te laat komen omdat je niet uit je nest kon komen ´s ochtends.

  • Ik snap natuurlijk het idee.

   Je gaat dan wel alleen uit van een mens die super goed is met geld. Je vergeet dat er best veel mensen zijn, die niet de intellectuele capaciteiten hebben, om goed met geld om te gaan.

   Je zou de mensen dan dus zwaar moeten onderwijzen in economie. Niet een beetje economie op school, maar ontzettend veel economie.

   Punt is alleen….De scholen zijn privaat, in AK

   Oeps….

   Als je dus bij die AK samenleving wilt komen. Moet je nu beginnen met mensen onderwijzen in de economie. Je moet ook mensen leren dat ze spaarzaam moeten zijn en/of niet roekeloos.

   Er zijn alleen heel veel mensen, die niet verstandig met geld omgaan en dit zullen ze ook nooit gaan doen.

   Ik vrees dat die in een AK samenleving allemaal in de goot liggen.

   • Kennellijk vind jij het een probleem als er groep mensen in de goot ligt. Jij hebt hierin een medestander, want ik vind dat ook een probleem. En met ons vinden een heleboel andere mensen dat ook; kijk maar in de tweede kamer, daar valt iedereen over elkaar heen om te roepen dat zij er zijn om de zwakkeren te beschermen, etc. Kortom, er zijn een heleboel mensen die zich om anderen zullen bekommeren. Probleem opgelost.

   • Ja, het is een probleem, omdat het mijn dag verpest, besmeurd

    Laatst was ik in Londen en de straten liggen daar vol met daklozen. Heel naar om mensen zo te zien lijden. Walgelijk om te zien, dat in zo’n rijk land er gewoon letterlijk gezinnen in de straten liggen.

    Het geeft wat mij betreft weer, dat de Britten blijkbaar geen inlevingsvermogen hebben En/of geen eergevoel.

    Blijkbaar is dat daar heel normaal, dat halve gezinnen in de goot liggen. Totale barbarij, verpaupering. Derde wereld taferelen.

 8. Ik heb niet zoveel vertrouwen in de staat. De overheid kan zomaar tijdens het spel de regels veranderen, en bepalen dat je uitkering omlaag gaat of dat je eerst je eigen woning moet opeten. Als je kijkt naar mensen in de bijstand, als ze iets op marktplaats verkopen, kunnen ze enorm gekort worden. Als je kijkt naar de toeslagen affaire, dan besef je dat de overheid zich niets om de burgers bekommert. En naast de toeslagen affaire zijn er nog een paar minder bekende affaires waar mensen kapot gemaakt worden. Dus de tegenstelling van zorgzame overheid met sociale zekerheid versus een kille AK samenleving moet iets genuanceerd worden. Ik weet dat Nayako weinig vertrouwen heeft in de staat, maar ik wou er wel even op wijzen!

  • Als je kijkt naar de toeslagen affaire, dan besef je dat de overheid zich niets om de burgers bekommert.

   Dat spreekt voor zich. Hier zijn we het met elkaar eens

   Mijn punt is meer, ja, hoe zeg ik dat? Die overheid, die hebben we al. En we weten ongeveer wat het doet. Maar AK moet zichzelf nog gaan vormgeven. We tasten in het duister, als we het over AK hebben als zijnde een maatschappijvorm

   Daarom pleit ik voor meer praktijk en minder theorie. En die praktijkgerichtheid, vind je wat mij betreft in agorisme en Konkin’s werk etc. Maar dat even terzijde.

   Ik zeg niet : in AK gaat iedereen naar de klote.

   Ik stel slechts vragen. Waar ik dan over nadenk, soms, dat zet ik op papier, zet ik in tekst om.

   We weten wat de staat is. En jij en ik zien natuurlijk wat er verrot is aan de staat. Maar wat AK zou zijn als daadwerkelijk systeem, kunnen we gewoon nog niet zeggen. Althans, ik ga daar geen uitspraken over doen. Je kan wel proberen langzaamaan naar een AK samenleving toe te werken. Stapje voor stapje, experiment voor expiriment. Maar dan ga je wel uit van een andere instelling.

   In de vorige eeuw, waren individualistische anarchisten in bijvoorbeeld Frankrijk, voornamelijk bezig met experimenten. Die instelling bevalt mij, omdat het wat meer bescheiden is. Men ging bijvoorbeeld communaal leven en experimenteren met vrije liefde etc. Niet omdat ze ‘een nieuwe maatschappij’ wilde, maar om het experiment aan te gaan. Wat gebeurt er als we zus/zo leven? Voor veel anarchisten in de vorige eeuw viel de vrije liefde dan heel erg tegen (men kreeg ruzie etc). Maar ze hadden het tenminste onderzocht.

   Zo zouden we ook met AK om kunnen gaan. En daarin vind ik bitcoins dan een goed voorbeeld in. Bitcoins is ook een soort groot experiment. Het is niet bedoeld om ‘de mensheid te verheffen’, of ‘een nieuwe samenleving te maken’. Het is bescheidener dan dat.

   Leven is sowieso experimenteren. Je probeert iets. Je anticipeert, je construeert, je berekend, je hoopt. Maar echte controle is er niet

 9. Ik denk niet dat de werkgevers gaan zorgen voor bijstand. Je ontslaat iemand en dan moet je jarenlange uitkeringen betalen? Het beste is dat werknemers zelf bepalen in hoeverre ze een arbeidsongeschiktheids verzekering afsluiten, en een bijstandsregeling. Bij private verzekeraars, of als onderlinge verzekeringen. Waarbij de leden premie betalen en de uitkeringen regelen. Dit was ook de situatie in de Verenigde Staten en andere landen voor de staats sociale zekerheid opkwam.

  Daarnaast zie ik steeds meer ruimte voor ZZP-ers. De klassieke arbeidsverhouding zal ook blijven bestaan, het baas ondergeschikte model.

  Overigens. De gedachte dat de staat de sociale zekerheid betaalt is natuurlijk onjuist, het zijn de sociale premies die dit mogelijk maken. Het bestaat uit dwangmatige afdrachten van werknemers en bedrijven

  • De staat rooft geld en geeft het aan mensen die bijstand hebben.

   Dan is mijn vraag in het stukje : zou de markt dit dan opvangen?

   De ondernemers die ik gekend heb en meegemaakt heb, waren/zijn extreem hebzuchtig. Het liefst zouden ze willen zwemmen in het geld. Daarom heb ik dan mijn vraagtekens, bij een sociaal AK. Dat komt door hoe ik het kapitalisme heb meegemaakt. Misschien zie ik zaken over het hoofd, dat kan ook. Maar je snapt mijn punt

   Daarom zeg ik in het stukje. Als bedrijven zich nu al anders gaan opstellen, een sociale rol op zich nemen, wordt het geloofwaardiger dat we het zonder de staat kunnen. Dat AK kan.

   Als Macdonalds voedselbanken faciliteert en/of mensen helpt die geen geld hebben voor ziektekostenverzekering. Dan geloven mensen meer in AK, dan word AK realistischer. Dan krijgt het bedrijf en politieke betekenis. Als we nu aan kapitalisme denken, dan vinden we het misschien niet per se ‘heel slecht’. Ik bedoel, ik vind Macdonalds niet ‘heel slecht’. maar ik heb niet het gevoel dat ze erg begaan zijn met andere mensen. Als je dan een wereld van alleen maar Macdonaldsen voor je ziet, zie je een kille wereld voor je. Daarom hekelen mensen dus AK. Linkse anarchisten weten ook wel dat de overheid verrot is. Maar ze zien het kapitalisme niet per se iets beters creëren.

   Het punt met vertrouwen is. Je moet het ook een beetje winnen. Rothbard kan wel zeggen : het zal gaan werken. Maar ik ben niet iemand die iets zomaar aanneemt. Vergeet niet, ik ben niet een heel erg makkelijk persoon. Maar ik ben niet de enige. Over AK fantaseren/speculeren, is makkelijker dan het ook daadwerkelijk vorm te geven.

   Iets dat trouwens ook een valkuil is voor socialisme. Als een communist het heeft over ‘het toekomstige socialisme, waar iedereen gelijk is’, dan heb ik daar ook niets aan. Ik kan daar gewoon niets mee. Het is gebakken lucht. Maar als socialisme betekend: vrijwilligerswerk doen en demonstreren tegen oorlog en je spullen delen met je vrienden, dan wordt het al een ander verhaal. Dan is het al dichter bij huis.

   Ik heb gewoon niets met systeembouwers. In zowel de politieke als filosofische zin van het woord.

   • “Ik heb gewoon niets met systeembouwers.”
    Idioot, systeem staat voor doelgerichtheid (input en output)!

    “In zowel de politieke als filosofische zin van het woord.”
    U zit maar wat te klessebessen achter die pc en iedere discussie te ontregelen zonder enige competentie.

    Vraagje: wat is uw competentie (opleiding en ervaring)?

   • Nayo, ben overigens wel benieuwd wat u van de volgende systemen vindt:

    # Lichaam,
    als u gezond eet en drinkt krijgt u een functionerend lichaam, een ongezonde leefwijze levert geen gezond lichaam op.

    # Biologie,
    als u een zonnebloempit in de aarde duwt dan krijgt u toch echt geen aardappel eruit.

    U houdt niet zo van systemen omdat u geen enkel besef heeft van oorzakelijk verband. U verwacht een gezond lichaam bij een ongezonde leefstijl en een aardappel met een zonnebloempit omdat u niet zo van systemen houdt!!

    De bodem is geraakt qua onbenulligheid en nikserigheid. Boem.

   • En zo’n elektriciteit systeem vindt u ook maar niks, want u steekt liever een kaars aan i.p.v. een knop in te drukken om licht te krijgen. Laat staan dat u iets heeft met een intelligent systeem zoals een thermostaat of automatische piloot (nu in vliegtuigen, straks in auto’s). Die computers met input en output heeft u ook niets mee, terwijl u op dat ding zit te typen.

    Ik zal het nogmaals uitleggen; niemand hier is geïnteresseerd of u persoonlijk niets heeft met systemen, daarentegen willen we wel graag weten waarom u niets heeft met wie of wat dan ook.

    Hebbes? Duidelijker kan ik het niet uitleggen. Ik kan het anders ook even komen zingen voor u.

   • Nayo, geeft u zelf even door aan de opleidingen Civiele Techniek en Weg & Waterbouw dat u niets heeft met systeembouwers?

   • VK

    daarentegen willen we wel graag weten waarom u niets heeft met wie of wat dan ook.

    Ik ben teleurgesteld geraakt in veel mensen

    Daarnaast ben ik ook teleurgesteld geraakt in bewegingen en in ideologieën, instituten.

    Dus nu leef ik meer met de dag. En probeer ik er het beste van te maken voor mijzelf. Zonder andere teveel tot last te zijn, voor zover dat lukt.

  • Prima idee Ratio.
   Daarmee kunnen we de begrotingspost ‘sociale zekerheid’ aanzienlijk terugbrengen. Indien we ook nog de post ‘zorg’ uit de handen van de overheid slaan, dan is het staatskapitalisme al behoorlijk teruggebracht.

   De grootste financiële post wordt dan onderwijs. En daar kunnen we ook even lekker financieel in hakken en bovendien alle beroepsopleidingen onderbrengen bij Master-opleidingen. De alpha-en gamma faculteiten worden daarbij opgeheven en ook ondergebracht bij master-opleidingen. We krijgen dan de Meestergraad en dito titel (mr.) in loodgieten, rechten, taal, timmeren, geschiedenis, banketbakken, administratie, art, architectuur, elektriciteit etc.

   Mijn handen jeuken.

   • En wat die zwevende drs. populatie betreft; dr. dissertatie schrijven of graad inleveren en er een master-degree voor terugkrijgen.

   • En wat betreft die alpha- en gamma universiteiten; sluiten die gebouwen en de leerlingen onderbrengen bij die beroepsopleiding InHolland.

    Zo, dat lucht op.

 10. Precies, de WW en de ziektewet waren ooit verzekerigen waar je premie voor betaalde.

 11. *
  Conclusie en Persverklaring overleg tussen Flipje & Loesje
  *
  “Covid-19 prikjes zijn nodig omdat de beschermden beschermd moeten worden tegen de onbeschermden door de onbeschermden te dwingen dezelfde bescherming te krijgen die de beschermden niet beschermd heeft “.
  *
  Gegroet gij met jubeltenen!
  uw CopyCat

 12. Lees je even in in The Friendly Society van Karel Beckman. Dan zie je hoe “de markt” voor sociale verzekeringen zorgde, tót de staat dit monopoliseerde. Een moderne variant hierop is het broodfonds. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom in een AK-samenleving sociale vangnetten zullen bestaan. De belangrijkste is al genoemd: het huidige systeem vind je terug op je loonstrook als “sociale verzekering”. Een verzekering kun je ook commercieel aanbieden. Als ergens behoefte aan is in een vrije markt, zal een ondernemer in die behoefte voorzien. Als hij raak schiet, komt er concurrentie, waardoor er een gevarieerd aanbod komt, concurrerend op prijs en kwaliteit. Dat is al een stuk beter dan de stervensdure one-size-fits-all oplossing van de marxisten van links en de fascisten van Diarree66.

  • Als ik tijd heb ga ik dat boek lezen

   Maar ik heb hier thuis nog 19 boeken die ik nog moest lezen

   Ik snap natuurlijk de theorie. Maar theorie is niet praktijk

   En ik ben iemand die meer om de praktijk geeft. We kunnen nog honderd theoretisch sluitende systemen bedenken. Snap je mijn punt ?

   Kijk. Als iemand zegt : stel dat crypto zou werken !

   Dan kan ik daar niet zoveel mee

   Maar als iemand crypto opzet en het in de wereld gooit, dan kunnen we er al meer mee.

   Voor AK is het tijd, om praktijken vorm te gaan geven. En ik denk niet dat dit via ‘het parlement’ kan

 13. “Er zijn natuurlijk ook veel mensen die een uitkering hebben, die dat nodig hebben.”

  Of iemand iets “nodig” heeft is irrelevant. Het gaat alleen om of hij er recht op heeft. En dat heeft hij zeker niet als dit betekent dat de rechten en vrijheden van anderen geschonden moeten worden.

  “De mensen die niet meer kunnen werken, wegens ouderdom bijvoorbeeld, mogen die wegrotten in de straat?”

  Ten eerste, mensen hebben de overheid niet nodig om te sparen. Dat kunnen ze zelf ook. Ten tweede, het blijft amusant om te horen of lezen dat er in een AK maatschappij niemand zou zijn om mensen in nood te helpen, terwijl de ruime meerderheid juist voorstander schijnt te zijn voor een verzorgingsstaat JUIST omdat zij vinden dat mensen in nood moeten worden geholpen. Altijd grappig als mensen denken dat filantropie en mensen helpen alleen kan als de overheid ze dwingt, terwijl die overheidsvorm nu juist bestaat omdat de meerderheid het zogenaamd wil. Dus wat is het? Is die verzorgingsstaat totaal niet legitiem omdat de ruime meerderheid egoïstisch wil zijn? Of is die het resultaat van zgn menslievendheid, maar houdt die menslievendheid magisch op als de overheid er niet meer is?

  “Zou dat dan geen verschrikkelijke, fascistoïde maatschappij worden?”

  Het lijkt alsof je niet weet wat “fascistoïde” betekent. Zelfs Hitler wilde een verzorgingsstaat. Mussolini zei “de staat is het enige.” Maar jij wil suggereren dat een vrije maatschappij een “fascistoïde” kan zijn?
  Bijna net zo hilarisch als toen een overheidsgelovige eens tegen mij zei dat ik een “vrijheids-fascist” was.

  “Bedrijven zullen een sociaal gezicht laten zien, waardoor maatschappelijk anarcho kapitalisme niet zal leiden tot inhumane/barbaarse excessen?”

  Doen ze dat nu niet al? Ben je niet bekend met hoe filantropisch Bill Gates van Microsoft is? Denk je dat alle rijke stinkerds extreme libertariers zijn? Was het maar waar. Maar dat is niet zo. De meesten geloven juist in de verzorgingsstaat in combo met “staatskapitalisme”. Ze duikelen over elkaar om maar te laten zien hoe “woke” ze zijn. Denk aan Coca Cola die hun werknemers de CRT (Critical Race Theory) wil opleggen.
  Bovendien, hoe meer arme mensen, hoe minder consumenten. Logisch gezien een 1+1-tje.

  “Hoeveel geld aan liefdadigheid, geeft het Cato institute, bijvoorbeeld?”

  Cato instituut is niet libertarisch. Een denktank die schrijft “Een pleidooi voor een militaire dienstplicht” is een farce. En verder, waarom zou IEDER bedrijf aan filantropie moeten doen? Ga je speciaal zoeken naar bedrijven die niet meedoen om iets aan te kunnen tonen? Waarom niet zoeken naar alle socialisten met een grote muil die ook nu wentelen in het geld maar nauwelijks iets in het potje doen? Hollywood heeft er genoeg van.

  “Dan word dat geloofwaardiger, als libertarische partijen bijvoorbeeld nu al voedselbanken opzetten.”

  Dit is volstrekte onzin, en is van toepassing op vele punten. Aangezien de meerderheid NU AL verplicht worden een substantieel bedrag van hun inkomen aan de staat over te dragen, die dit zogenaamd inzet voor de zwakkeren, is er voor de meesten ook geen reden meer om dan ook nog eens EXTRA duiten in het zakje te doen. Daar is de overheid nu toch voor, als ik de staatsgelovigen mag geloven?
  Jij verwacht dat mensen en organisaties die nu beroofd worden ten behoeve van “verzorging” het beetje geld dat ze overhouden ook nog eens overdragen voor hetzelfde doel, alsof ze dat geld niet kunnen gebruiken voor promotie van vrijheid of andere voor hen belangrijke zaken.
  Persoonlijk kan ik je vertellen dat het als mijn budget het toelaat ik ook aan goede doelen geef. Dat ik dat doe, of waaraan, vertel ik doorgaans nooit omdat het niemand iets aangaat en omdat je er niet mee te koop moet lopen, maar hier is het ’t onderwerp, dus zeg ik het. Jij weet helemaal niet of libertariers wel of niet aan goede doelen geven. Jij gaat ervan uit omdat jij ervan uit gaat dat AK’s per definitie gierige en egoïstische malloten zijn.

  Je betoog komt uiteindelijk neer op dit verhaal. Het is een aanname waar je vanuit gaat dat het waar is omdat je al een vooroordeel hebt over AK. Dus je wilt “bewijzen”? Die krijg je niet, omdat libertariers jou niet een factuur gaan laten zien van hun donaties. En bovendien, omdat libertariers jou of wie dan ook, geen verklaring schuldig zijn over al dan niet doneren of geld geven. Dit doen zou van het AK gedachtengoed een consequentialistisch iets maken. Maar dat is het niet. Het is een moreel pleidooi voor individuele vrijheid, ONGEACHT wat iemand daar mee doet. Arme mensen helpen is een persoonlijk iets en heeft niets te maken met een politieke filosofie. En als je dat niet gelooft, moet je maar kijken naar wat er met arme mensen gebeurde in de Sovjet Unie.

  Ik sluit dus af met wat ik al eerder stelde. Als zoveel mensen op democratisch wijze de verzorgingsstaat ondersteunen, waar verdwijnen al die mensen dan naar toe als de staat zou verdwijnen? Verdwijnt hun goedwillendheid en filantropie dan met de staat? Is het geld dat ze nu bijdragen aan de staat dan niet terug in hun portemonnee om alsnog te doneren voor de goede zaak? Zijn er nu niet al vele rijke bedrijven die doneren, maatschappelijk betrokken zijn, en aan links gedachtengoed meedoen? Weet je welke libertariers wel of niet filantropisch zijn?

  Jouw bezorgdheid over mensen die weinig te makken hebben, is gebaseerd op het fabeltje dat er een overheid nodig is die mensen geld afperst, om die mensen te helpen, terwijl diezelfde overheid nu via democratie juist nog steeds wordt gesteund door een meerderheid. Die goedgevigheid is er dus de facto gewoon. Alleen zal men zonder de staat de verantwoordelijkheid krijgen om ZELF het werk te doen, ZELF uit te kiezen wie het wel verdient en wie niet (stel je voor, je mag je geld uitsluitend doneren aan het kinderkankerfonds, in plaats van economische uitvreters uit verre landen die een woning eisen).

  Dat is wat vrijheid doet. Als je een goed mens beweert te zijn, BEWIJS het dan maar zonder de lange dwingende arm van de staat te gebruiken, en de rekening bij anderen neer te leggen.
  Anders ben je alleen maar een op dwang terende huichelaar.

  • Overigens, en ik schaam me niet om dit hier te zeggen, doneer ik doorgaans aan vier verschillende organisaties, en allen ten behoeve van de verbetering van de levens van dieren.
   Ik heb geen speciale waardering voor mensen, zeker niet zij die in de overheid hun vertrouwen steken en daarmee hun blinde vertrouwen geven aan de organisatie die de loop van hun wapens op mij richt. Plat gezegd mogen zij naar de hel lopen. Of ze nou arm of rijk zijn.
   Dus dat is MIJN filantropische rol in een vrije samenleving, of je dat leuk vindt of niet.

   • Waarom zou je je daarvoor schamen ?

    Dat is toch juist een heel goed goed doel

    Ik snap de misantropie wel. De mens is een heel wreed wezen. Ik vind dieren vaak ook aardiger dan mensen. Wat rustiger en wat bescheidener dan mensen, zijn ze

   • “doneer ik doorgaans aan vier verschillende organisaties, en allen ten behoeve van de verbetering van de levens van dieren. Ik heb geen speciale waardering voor mensen, ”

    Wat een armoede. Bij gebrek aan beter maar dieren knuffelen.

    Als je geen vertrouwen meer hebt in mensen dan hoeven we van jou ( en Nayako denkt ook al in die richting) geen oplossing te verwachten. Pure individualisten gaan ook voor zichzelf. Ze kunnen maar beter ergens kluizenaar worden in de natuur. Altijd schoonheid en dieren om je heen en geen mensen. Want samenleven doe je niet alleen.

 14. Of iemand iets “nodig” heeft is irrelevant. Het gaat alleen om of hij er recht op heeft. En dat heeft hij zeker niet als dit betekent dat de rechten en vrijheden van anderen geschonden moeten worden.

  Recht is niets. De wereld gaat over macht, niet over recht. Wat mij betreft is er wel een verschil, tussen uitkeringstrekkers die gewoon kunnen werken. En mensen die bijvoorbeeld twee benen missen.

  het blijft amusant om te horen of lezen dat er in een AK maatschappij niemand zou zijn om mensen in nood te helpen, terwijl de ruime meerderheid juist voorstander schijnt te zijn voor een verzorgingsstaat JUIST omdat zij vinden dat mensen in nood moeten worden geholpen.

  Ik zeg niet dat in AK mensen niet geholpen zullen worden. Ik zeg je slechts dat het een speculatieve maatschappij is en dat ik daar dan altijd niet zoveel mee kan. Ik doe verder geen uitspraken over hoe die maatschappij eruit zou zien. Twijfel is niet hetzelfde als iets compleet verwerpen. Twijfel is niet per se negatief of positief.

  Het lijkt alsof je niet weet wat “fascistoïde” betekent.

  In deze context bedoel ik met fascitoide : het recht van de sterkste. Een beestachtige maatschappij

  Jij verwacht dat mensen en organisaties die nu beroofd worden ten behoeve van “verzorging” het beetje geld dat ze overhouden ook nog eens overdragen voor hetzelfde doel, alsof ze dat geld niet kunnen gebruiken voor promotie van vrijheid of andere voor hen belangrijke zaken.

  Ik verwacht helemaal niets en ik eis ook niets……Wat ik hier doe, is balletjes opwerpen. Sparren, filosoferen. Ik lees in je reactie veel woede. Iets dat niet nodig is. Ik val je niet aan, ik val je filosofie ook niet aan.

  Ik zeg je alleen. Als bedrijven zich meer bezighouden met de politiek en de maatschappij, wordt het geloofwaardiger dat AK een realiteit word. Stel bijvoorbeeld hé. Stel, de USA begint een oorlog, begint weer een oorlog in het middenoosten. Zodra bedrijven zich daar dan tegen uitspreken, krijgen ze een andere maatschappelijke betekenis. Snap je wat ik bedoel? Ze zouden taken van de overheid gewoon over kunnen nemen. Huisvesting voor mensen, bijvoorbeeld. Politiek engagement etc.

  Dus je wilt “bewijzen”? Die krijg je niet, omdat libertariers jou niet een factuur gaan laten zien van hun donaties. En bovendien, omdat libertariers jou of wie dan ook, geen verklaring schuldig zijn over al dan niet doneren of geld geven

  Ik wil helemaal niets. Je leest mijn stuk verkeerd….

  Ik zeg alleen dat áls libertarische partijen en ondernemers etc, zich expres extra sociaal zouden opstellen, dat mensen dan meer het gevoel krijgen dat het libertarisme een massabeweging is en/of kan zijn. Dat is het enige dat ik zeg. Doe ermee wat je wilt.

  Als zoveel mensen op democratisch wijze de verzorgingsstaat ondersteunen, waar verdwijnen al die mensen dan naar toe als de staat zou verdwijnen? Verdwijnt hun goedwillendheid en filantropie dan met de staat?

  Ja, de mens is nu gewend aan die staat. De mens is als het ware dociel gemaakt. Als je in een vingerknip de staat zou weghalen, zouden die mensen nog steeds dociel zijn. De staat heeft een impact gemaakt, op mensen. Mensen zijn gewend aan de staat. Even los van wat je van die staat vind.

  Daarom pleit ik meer voor een gradualism. Een graduele overgang naar steeds een beetje meer vrijheid. Net zoals mutualisme dat deed/doet. De mens moet losweken van de overheid. Maar je kan de mens niet met wortel en al losrukken, want dan gaat het plantje als het ware kapot. Heel metaforisch gezegd.

  En dat graduele proces, is heel erg moeilijk en gaat met vallen en opstaan.

 15. “Recht is niets. De wereld gaat over macht, niet over recht.”

  Je hebt gevraagd hoe een AK samenleving eruit zou zien. Dan moet je geen principes als “macht” toepassen op een AK samenleving waarin recht, en niet macht, wel duidelijk een principiële rol speelt. Ga niet je eigen ideeën (zoals macht i.p.v. recht) toepassen op een AK samenleving, en dan van ons verwachten dat wij ze accepteren als reëel.

  “Ik zeg niet dat in AK mensen niet geholpen zullen worden. Ik zeg je slechts dat het een speculatieve maatschappij is en dat ik daar dan altijd niet zoveel mee kan. ”

  In AK hebben mensen vrijheid om wel of om niet te helpen. Ik vertel je dat er geen reden is te twijfelen dat mensen geholpen zullen worden. Als je dat nog steeds te “speculatief” vindt, en zekerheid wil, dan kun je alleen voorstander zijn van een dwingend orgaan als de overheid, die “zekerheid” biedt.
  Jij verwacht dat mensen in vrijheid precies dat zullen doen wat jij wil dat ze doen. Dat is niet hoe vrijheid werkt. Dus je accepteert dat, of je bent voorstander van dwang. In dat geval, stem volgende keer op GroenLinks.

  Het recht van de sterkste is niet “fascistisch”. Fascisme is een collectivistische, politieke ideologie waarin het individu zijn rechten op moet geven aan de staat. Maar zelfs van “het recht van de sterkste” is geen sprake in AK. Als je vrijheid vertaalt als “recht van de sterkste” draai je de werkelijkheid om. Juist in een door de staat gedwongen samenleving geldt het “recht van de sterkste” omdat hier daadwerkelijk dwang en/of geweld wordt toegepast. In een vrije samenleving kun je niemand dwingen, en dus kan er ook geen “recht van de sterkste” zijn. Niemand heeft een plicht zichzelf of zijn belangen op te offeren aan een ander. Dit kan alleen vrijwillig gebeuren. Met recht van de sterkste heeft dit helemaal niets te maken. In een AK samenleving, heeft een “sterke” indien je dit zo wilt noemen, slechts gebruik gemaakt van zijn kwaliteiten, in vrijheid, om zichzelf te verbeteren. Zo is het leven. Dit niet accepteren is schreeuwen tegen de natuur. Niemand hoeft zich te schamen dat hij allebei zijn benen nog heeft, of geluk heeft, of slim is of getalenteerd, enz. Jij zal vrijheidsliefhebbers nooit een schuldgevoel kunnen aanpraten dat vrijheid willen een vorm van “fascisme” is, of zelfs “recht van de sterkste” alsof gebruik maken van je inherente kwaliteiten een kwalijke zaak is.

  “Ik zeg alleen dat áls libertarische partijen en ondernemers etc, zich expres extra sociaal zouden opstellen.”

  Het soort mensen dat zich daarop focust, en er vanuit gaan dat het libertarisme nu een extreem “egoïstische” denkwijze is, is ook het soort mensen dat nu overheidsdwang ondersteunt omdat ze op die manier kunnen krijgen wat ze willen. Mensen moeten eerst kunnen zien waarom HUN manier verwerpelijk en immoreel is, voordat wij ze kunnen overtuigen dat wij niet asociaal zijn. Voordat ze dit inzien, zullen ze libertariers nooit kunnen begrijpen. De staat kan immers altijd gratis cadeautjes en gebrek aan eigen verantwoordelijkheid garanderen. Beloning voor luiheid en privileges (positieve rechten) worden door hen gegarandeerd. Zolang zij hier het probleem niet in zien, zal het libertarisme altijd een verkeerd ideaal zijn voor hen. Het gaat bij hen namelijk ECHT om egoïsme, om eigen verbetering, niet door eigen inzet maar door het krijgen van gratis dingen die de staat van anderen steelt (herverdeling). Bij AK moet je BEWIJZEN dat je echt hulpeloos bent en dan kun je help verwachten. Luiheid, of een achterstand als gevolg van eigen verkeerde keuzes zullen niet op sympathie hoeven rekenen. En jij weet net zo goed als ik dat de meeste afhankelijken geen twee benen missen.

  “Ja, de mens is nu gewend aan die staat. De mens is als het ware dociel gemaakt.”

  Dan is de filantropische instelling, de goedwillendheid van de gemiddelde mens dus nep. In dat geval nog minder morele onderpinning om het met geweld af te dwingen.
  In feite stel je AKs voor de keuze: helpen jullie de mensen die niet-AKs niet zouden helpen (omdat ze dociel zijn). Zo niet, is het dan niet beter de meerderheid te laten domineren en beroven door een minderheid (de overheid) zodat IK aan mijn morele trekken kom (dat mensen worden geholpen?)
  Ik zou zeggen, als je even weinig zekerheid hebt in beide gevallen, dat je op zijn minst de moreel juiste kant kan kiezen. Die van mensen die geven uit vrijwillige overwegingen, in plaats van de massa-crimineel die een deel van de immoreel gestolen poet geeft aan minder bedeelden (om stemmen te trekken), maar de rest aan bommen voor Afghanistan, gevangennisstraf voor potrokers, salarissen voor EU-bureaucraten etc.
  En dat zeg ik omdat je geen AK bent.
  Overigens, veel armoede wordt juist veroorzaakt door de overheid. Denk aan prijs- inflatie, economische crises die worden veroorzaakt door overheden, werkloosheid als gevolg van massa immigratie, huizencrisis als gevolg van massa-immigratie, importheffingen voor waren uit arme landen, kostbare licentie-verplichtingen voor mensen die een bedrijf of beroep willen starten, anti-CO2 maatregelen die energievoorziening duur maakt, etc.

  “Daarom pleit ik meer voor een gradualism.”

  Ik ben helemaal niet tegen gradualism, mits gradualism een strategie is en niet een einddoel. Het einddoel is AK en niets minder dan dat. Uiteraard kan dit alleen met gradualisme. Sociaal vangnet zal lang blijven inderdaad totdat mensen gewend raken aan persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat regels strenger worden, dat met nieuwe generaties bepaalde voorzieningen niet meer beschikbaar zijn die voor oudere nog wel beschikbaar zijn, dat immigratie sterk wordt beperkt tot mensen die zelfstandig kunnen leven (en dus niet worden gesteund), dat de overheid concurrentie op de privaat markt voor deze voorzieningen toelaat, enz.

  Maar ik verwerp een ieder en alles die in gradualisme een einddoel ziet en die AK als onwenselijk eindresultaat ziet, omdat ik de doortastendheid en betrokkenheid van dergelijken wantrouw.
  We weten dat de VVD eigenlijk een liberale partij zou moeten zijn. We weten wat ze in werkelijkheid zijn. Met mooie praatjes moet je vooral bij AKs niet aankomen. We zijn immers niet voor niets AKs. We hebben alle leugens al gezien en gehoord. We komen niet uit een rijstveld gekropen. De meesten van ons hebben ook eens diep in de overheid als noodzakelijk geloofd.

  • Ik denk dat we het in grote lijnen wel eens zijn met elkaar

   Ik noem dingen alleen anders en heb een wat meer cynische insteek. Ik ben wat minder optimistisch van aard.

   dan kun je alleen voorstander zijn van een dwingend orgaan als de overheid, die “zekerheid” biedt.

   Of je hangt bijvoorbeeld het mutualisme aan. Waarin er geen landlords meer zijn en iedereen property heeft en dus niemand zal verpauperen ? Zou dat ook een beveiligingsmechanisme zijn ? Ik kom hier later op terug

   Jij verwacht dat mensen in vrijheid precies dat zullen doen wat jij wil dat ze doen.

   Nee hoor…..

   Ik denk alleen dat áls (lees als) links gelijk heeft en AK zou leiden tot extreme ongelijkheid en verpaupering, dán zou het omvallen. En om dat te voorkomen, zou AK daar iets op moeten verzinnen, bij voorbaat. Men zou dan een meer sociaal/links libertarsime moeten zien te formuleren (uiteraard zonder dwang) (Hoe? Dat weet ik ook niet). In Amerika heb je blijkbaar de libertarian socialist causus, binnen de libertarian party

   https://www.google.com/search?q=libertarian+socialist+caucus&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvI1zYfkAE_UDhoeO-tPl6lmz4V3MQ:1633816433587&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwivnpvBqL7zAhUCzqQKHTwOArUQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=718&dpr=1#imgrc=5GQnS3vXrDoVwM

   Deze mensen willen libertarisme, maar proberen wel de working class voor zich te winnen en/of voor de working class te spreken. Bleeding heart libertarianism, deed ongeveer hetzelfde.

   In dat geval, stem volgende keer op GroenLinks.

   Ik stem sowieso niet…

   Het soort mensen dat zich daarop focust, en er vanuit gaan dat het libertarisme nu een extreem “egoïstische” denkwijze is, is ook het soort mensen dat nu overheidsdwang ondersteunt omdat ze op die manier kunnen krijgen wat ze willen.

   Er is punt een niets mis met een (bewust) egoïsme.

   Ik ondersteun geen overheidsdwang en heb vrijwel niets met de overheid te maken. Geloof het of niet. Ik ben geen ambtenaar. Ik ben niet iemand die de politie belt. Ik heb nooit iets met ze te maken.

   En dat zeg ik omdat je geen AK bent.

   Ben ik geen AK? hahaha. Linkse anarchisten verweten mij altijd dat ik te AK en te libertarisch was/ben. Toen ik zei dat ik niet tegen markten was, zei men dat ik een libertarier ben. Dus dat zal dan wel.

   Zo niet, is het dan niet beter de meerderheid te laten domineren en beroven door een minderheid (de overheid)

   Ik stel niemand voor een keuze. Ik zet je toch geen pistool op je hoofd ofzo..De enige vraag is…Een reële vraag. Als links gelijk zou hebben, dat AK tot ongelijkheid leidt en dat die ongelijkheid dan weer tot revolutie zal leiden? Als links toch hier een daar een punt heeft. Hoe gaat AK dan om met dat probleem, zonder staat? en zonder dwang? Een nogal lastige opgave. Een society moet voor iedereen houdbaar zijn. Er moet een soort sociaal bindmiddel zijn. Dat is wat ik mij afvraag, als ik over AK denk en ik ben niet de enige. En jij reageert daar dan super aangevallen op. Maar dit zijn niet heel rare vragen. En ik vind dat je het létterlijk overal over moet kunnen hebben. Je reageert als door een bij gestoken.

   Overigens, veel armoede wordt juist veroorzaakt door de overheid. Denk aan prijs- inflatie, economische crises die worden veroorzaakt door overheden, werkloosheid als gevolg van massa immigratie, huizencrisis als gevolg van massa-immigratie, importheffingen voor waren uit arme landen, kostbare licentie-verplichtingen voor mensen die een bedrijf of beroep willen starten, anti-CO2 maatregelen die energievoorziening duur maakt, etc.

   Ben ik allemaal met je eens. importheffingen voor waren uit arme landen, vooral dat is heel walgelijk. En dan wel ontwikkelingshulp sturen, wat dan links is, zogenaamd. Maar ze laten die mensen zichzelf niet ontwikkelen. Die ontwikkelingshulp is dan alleen maar denigrerend.

   Ik ben helemaal niet tegen gradualism, mits gradualism een strategie is en niet een einddoel.

   Ik heb geen maatschappelijke einddoelen. Alleen ikzelf, ben mijn doel. Ik ben het uitgangspunt en het einddoel.

   Ik heb mijn zaak op niets gezet

   – Max Stirner

   totdat mensen gewend raken aan persoonlijke verantwoordelijkheid.

   Dan moet je de mensen op een of andere manier zien om te voeden. Een beetje zoals links anarchisme dat deed, in de vorige eeuw en daar succesvol in was.

   en die AK als onwenselijk eindresultaat ziet,

   Nogmaals, het gaat niet om wenselijk, onwenselijk. Het gaat erom, dat het een ver van mijn bed show is. Dit zijn persoonlijke overwegingen. Ik zou wel gradualisme doen, naar iets toe. En het moet dan maar blijken naar wat. Zie het als een soort ontdekkingsreis

   De VVD is geen liberale partij. Het is een feodaal machtsblok.

   Nog iets…Links anarchisme is in het verleden meerdere keren uitgeprobeerd, als maatschappelijke ordening. Catalonie, Oekraïne, Rojava etc

   Onderzoek dit bijvoorbeeld

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Zone_(Oekra%C3%AFne)

   Misschien vind je dit allemaal niets. Maar het is wel in de praktijk gebracht en vervolgens met hand en tand verdedigd. Dat geld niet voor AK. Er is geen vrije AK zone geweest in de geschiedenis die honderd procent los stonden van de staat. Ja, er zijn staten waar je als ondernemer meer vrijheden hebt. Maar, dat is geen anarchisme, dat is gewoon liberalisme. Ik heb het over écht geen staat en honderd procent zelfbestuur. AK’s moeten dat nog gaan maken. En ik zeg niet dat dit niet kan. En ik zeg ook niet dat het per se allemaal zal mislopen.

   Conclusie

   We zijn het over veel zaken eens. De verschillen zijn van psychologische aard en/of zijn smaakverschillen.

 16. “Dus, je krijgt geen bijstand meer in de anarcho kapitalisische wereld. Gaan de ondernemers dan de bijstand op zich nemen? De mensen die niet meer kunnen werken, wegens ouderdom bijvoorbeeld, mogen die wegrotten in de straat?”
  De logica is:De staat legt het niet met geweld op, dus niemand doet wat.
  Of mensen vinden het onbelangrijk en dan is het niet erg dat er geen alternatief is voor het huidige systeem, OF ze vinden het wel belangrijk en dan is er geen dwang nodig om mensen er in te dwingen.
  Het is allemaal zo simpel.

 17. In een staat met een ro erkend geldt het recht van de sterkste. Zoals laatst weer duidelijk werd dat alle rechters blindelings altijd de belastingdienst gelijk gaven in de toeslagenaffaire.
  Allemaal heel vermoeiend die lappen ongeinformeerde teksten.

  • In een staat met een ro erkend geldt het recht van de sterkste. Zoals laatst weer duidelijk werd dat alle rechters blindelings altijd de belastingdienst gelijk gaven in de toeslagenaffaire.

   Ben ik mee eens

   Vergeet alleen niet. In AK zal je ook rechters hebben en die rechters kunnen/zullen ook corrupt zijn.

  • Allemaal heel vermoeiend die lappen ongeinformeerde teksten.

   Waarom lees je het dan?

 18. Het hele verhaal is vergelijkbaar met een stel legbatterijkippen die lange verhalen ophangen of een kip wel zonder legbatterij kan overleven. Heeft een kip alles in huis om te overleven. Misschien vergeet hij wel te eten of te reproduceren of weg te rennen voor roofdieren.
  Natuurlijk is een kip bedoeld om in de natuur te overleven. De legbatterij is juist niet zijn natuurlijke omgeving. Je moet je juist af vragen of de kip geschikt is om in een legbatterij te leven.

  • Wat je nu zegt komt overeen met Kropotkin.

   We zijn als menssoort goed genoeg, om zonder staat te kunnen. Aldus Kropotkin. De staat is onnatuurlijk en verpest de edele instincten van de mens.

   Met dat verschil dat Kropotkin zegt : we zijn als mens goed genoeg om zonder staat én zonder bezit te kunnen (want dieren kunnen ook zonder bezit, is dan het idee)

   (en met bezit bedoeld hij property)

   • De staat bestaat uit mensen, die logisch contradictie mag je iet overheen stappen met utilitarische speculaties. Als de mens niet goed genoeg is kun je hem ook geen geweldsmonopolie geven

   • Mensen leven niet meer als beesten. Dat deden we wel toen we nog als jager/verzamelaars in kleinere groepen leefden van hetgeen de natuur te bieden had. Nadat je de omgeving hebt leeggevreten, trek je verder naar een volgend stuk bos/grond/savanne. In essentie leef je dan als een nomadisch beest. Je produceert niets en consumeert enkel. Het onderscheid met eender welke groep primaten is niet zo groot. Omdat er nomadisch geleefd wordt zijn je eigendommen beperkt tot hetgeen je kunt meenemen: een speer of pijl en boog, misschien een bontvel.

    Pas na de landbouwrevolutie, toen we van een nomadisch naar een sedentair bestaan gingen, ontstond er behoefte aan bescherming van de vruchten van je arbeid. Eigendom is in de eerste plaats je lijf en je leden, vervolgens de vruchten van je arbeid.

    Dus, als iemand zegt dat eigendom niet bestaat, niet nodig is, of eigendom is diefstal en zulke praatjes, van wie ben jij dan? Van jezelf toch, lijkt me. Je bent pas een souverein mens als je de heerser bent over je lijf en leden, de eigenaar van de vruchten van je arbeid. Al het andere dan dat zijn vormen van slavernij.

   • Youp

    Ik heb ook niet zoveel met Kropotkin. en ancom

    AC (anarcho communisme)

    Je moet wel weten. In zijn tijd (Kropotkin’s tijd) was de evolutietheorie vrij nieuw. En Kropotkin zei dus, in ons zit een sociaal instinct. Zo sociaal, dat we zonder eigendom kunnen leven. Alles zal zich vanzelf reguleren. En voeg daar de moderniteit (automatisering) aan toe en we kunnen al helemaal zonder eigendom en geld leven.

    Ik vind het nogal utopische ideeën. Het neigt haast naar een soort sci-fi. Sommige sci-fi schrijvers haalde ook inspiratie uit die soort theorieën.

    Ik denk niet dat we zonder geld en bezit kunnen. Niet meer, in ieder geval. Maar, ik denk wel dat Kropotkin gelijk heeft, dat in de meeste mensen een sociaal instinct zit. De mens is geen solitair wezen. Doorgaans.

    Je kan Kropotkin zien als een futuristische, hyper optimistische utopist.

    Ik hang het zeker niet aan. Maar het heeft zijn charme

 19. De zelfde kwast waarmee je de onderdaan zwart verft, verft tegelijkertijd de heerser zwart

 20. De staat en bescherming met uitkeringen….
  in Italië wordt je nu bij het weigeren van een vaccin niet ontslagen (dan zou je een uitkering krijgen) maar op onbetaald verlof gestuurd. Ga maar lekker dood liggen gaan totdat je de spuit neemt. Getekent de staat die er is om de zwakkeren te beschermen.

  • Uitkeringen zijn er ook niet om de zwakkere te beschermen. Maar om het kapitalisme (zoals we het kennen) draaiende te houden.

   Het werkt als een soort zeef. Mensen die niet zo productief zijn, geef je een uitkering. Zodat de grote bedrijven alleen de ijverige arbeiders overhouden

   En vervolgens komen die werkloze mensen niet in verzet.

   • Kapitalisme?? ✖

    Corporatisme!….✔

    En wrakvee wordt middels spuit opgeruimd.

Comments are closed.