De overheid probeert kinderen te beschermen. Soms gaat het mis. En raken kinderen voor het leven beschadigd of erger.

Famke Koeman is een slachtoffer. Ze zat in tal van hulptrajecten. En is op haar veertiende levensjaar door haar vader vermoord. Hoe kon dit gebeuren? Corinne Dettmeijer heeft onderzoek gedaan. En komt met dit rapport. Een rapport dat de vooroordelen die bestaan over ambtelijke organisaties bevestigt. Alle elf (!) hulpverleningsinstanties en de rechterlijke macht hebben gefaald Famke Koeman te beschermen.

Het onderzoek

De conclusie op grond van het onderzoek is dat in de inrichting en de uitvoering van de jeugdhulp aan de jeugdige vele tekortkomingen waren. Dit geldt niet alleen het handelen van de instellingen, maar ook de voor het handelen benodigde expertise

Ook de rechters hebben niet altijd juist gehandeld, ik citeer twee passages uit het onderzoek:

De rechtbank lijkt hier ten onrechte de procedure als informeel te kenmerken en volgt daarmee niet de wet

en:

Op 11 december 2019 is de jeugdige opnieuw gehoord door de rechter. Daarna is niet meer met moeder gesproken. Het beslissen over de uitoefening van het ouderlijk gezag en de omgang tussen een ouder en haar kind, zonder die ouder hierover op een daartoe strekkend verzoek, hetzij door middel van een kindbrief, hetzij door middel van een verzoekschrift, formeel te horen, is een schending van het fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor en in strijd met de wet.

Ja, U leest het goed, zonder de kant van de moeder te horen besloot de rechter.

Door de wettelijke procedureregels niet te volgen werd niet alleen de wet onjuist toegepast, maar werden ook de rechtsbelangen van moeder, het recht op family life en
het recht op hoor en wederhoor, geschonden.

Een rechterlijke macht die in een voor betrokkenen heel ingrijpende beslissing zoals familiezaken wetten niet respecteert verliest alle respect.

De rechtbank meent overigens wel de wet gevolgd te hebben

De moeder

Moeder heeft de hulpverlening vooral als ‘niets doen’ en ‘afwachten’ ervaren. …. Pas acht maanden nadat de jeugdige haar verzoek had gedaan kwam de beschikking. Ondanks moeders verzoek daartoe, had de rechtbank noch de reeds betrokken hulpverlening
noch de RvdK geconsulteerd. De beschikking zette moeder buiten spel en legitimeerde vader, voor hemzelf en tegenover de betrokken instanties, in zijn rol als opvoeder. 

De moeder heeft machteloos moeten toezien hoe haar dochter geen hulp kreeg. Hoe de zwaar alcoholische en depressieve vader de dochter niet beschermde tegen loverboys. Hoe de instellingen haar keer op keer negeerden. En tenslotte heeft moeten ervaren hoe het is je kind te moeten begraven.

De bezuiniging

De Jeugdwet in 2015 belegde de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij de gemeentes. Dit was een verkapte bezuinigingsoperatie. De gemeenten kregen structureel veel minder geld dan nodig was om de overgedragen taken uit te voeren. Nu blinken overheidsorganisaties niet direct uit in snel handelen, en ontstaat er al snel een wachtrij problematiek. Maar de bezuinigingen hielpen niet echt mee. Afgelopen prinsjesdag is er 1,3 miljard door de rijksoverheid beschikbaar gesteld om de wachtlijsten weg te werken.

Je zou verwachten dat gemeentes dit geld dan ook aan de bescherming van de zwaksten in de samenleving zouden besteden. Maar zo werkt het niet altijd bij de overheid. De NOS meldt:

Het werd met Prinsjesdag nogmaals benadrukt: er komt 1,3 miljard euro extra “voor de jeugdzorg”, zei koning Willem-Alexander. Van de gemeenten die de NOS-vragenlijst invulden, zegt een derde dat ze het geld daar maar gedeeltelijk aan besteden. Zo’n 3 procent zegt het helemaal niet in de jeugdzorg te stoppen.

Slotoverwegingen

Hoe verzin je het? Elf ambtelijke organisaties inrichten om kinderen te helpen? Dat is vragen om ellende. Je weet op voorhand dat deze constructie kinderen gaat vermorzelen.

De vraag moet worden gesteld in hoeverre de overheid in staat is kinderen effectief te beschermen. Als aangedragen informatie niet wordt gedeeld, of gewoon genegeerd.

De vraag is ook hoeveel ellende professionals en experts aanrichten. Stabiliteit bieden door de familie, ooms, tantes en grootouders veel meer te betrekken (in plaats van 11 instanties) zou wellicht een beter idee zijn.

18 REACTIES

 1. Franz Kafka wist het al: ambtenaren zijn net kakkerlakken.
  Ah zei: pennenridders en andere kwasten moet je in 1 dag uitroeien. A.C.A.B.
  All children are beautiful, and it takes a village to grow a child!!!

 2. Onze overheid is een vergaarbak van incompetente en wegkijkende experts, zo toont dit onderzoek.

 3. we zijn hier al jaren op zoek naar iets wat de overheid wel goed kan, maar behalve de boel goed in het 100 laten lopen, hebben we nog niks gevonden.

 4. Die ambtenaren krijgen een vast salaris en ze hebben geen concurrentie. Ze hoeven dus niet echt iets te betekenen voor zo’n kwetsbaar gezin.

  Ook beschermen ambtenaren elkaar de hele tijd. Ik kende een ambtenaar die zei dat hij heel veel gemeenschapsgeld had weggemaakt, door een fout. Hij kreeg slechts een berisping. Ze weten dat ze fouten kunnen maken.

  Jij moet je fiets eens verkeerd ergens neerzetten, of je belasting te laat ingevuld hebben. Het idee dat de macht, zichzelf gaat controleren, is kinderlijk naïef.

  Je bent ambtenaar, krijgt een vast salaris en voor de vorm moet je dan wat zeulen met mensen, die je minacht (want ik weet hoe vele ambtenaren over mensen denken die niet heel rijk zijn en/of machtig)

  Er is voor de ambtenaar geen reden om iets voor zo’n gezin te betekenen. Er is geen interne motivatie (liefde en/of sympathie voor die mensen) en geen financiële motivatie.

  Het zou beter zijn, als de buurt zich bekommerd om zo’n gezin. Hou het lokaal, hou het klein. Sociale controle en/of solidariteit werkt dan beter dan de oplossingen van ‘de staat’.

  • Dat is hoe ik er ook over denk. Ik help mensen die ik het persoonlijk waard vind, als ze in nood zijn. Ik doe helemaal niets op commando van de overheid.

 5. Zo’n ambtenaar die “heel veel gemeenschapsgeld had weggemaakt” en daarvoor “een berisping” kreeg. Dan vraag ik mij af waar dat geld gebleven is. Naar een BV’tje van de ‘significant other’ van dezelfde ambtenaar of een buitenlandse bankrekening/BV?

  Dat van elkaar beschermen zie je ook aan die Sywert die overduidelijk de boel heeft opgelicht met zijn inferieure mondkapjes. Niemand uit die kringen lijkt hem te willen aanpakken daarvoor. Vergelijk dat eens met de ouders uit de toeslagen affaire.

  En hoe zit het met Hugo de Clown die 5 miljard euro wegpist en niemand mag weten waarheen? Want “de bonnetjes zijn zoek”. Al deze clown een baan zou krijgen op zijn werkelijke niveau dan zou hij bij de supermarkt rondscharrelen als bedelaar voor een Bulgaarse maffiabaas.

  De minachting voor anderen die je noemt, merkte ik zelf ook toen ik ooit ambtenaar was (korte tijd). De overheid is een misantropische organisatie die niets van waarde aan de wereld toevoegt.

  • Ja en dat is dan die rechtsongelijkheid die je van dichtbij ziet. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren en toch willen de meeste mensen dit niet geloven, op een of andere manier.

   Een Swybertje van Linden zal nooit aangepakt worden. Hij kent rechters, hij heeft contacten in het CDA, hij kent de juiste juristen, de juiste topambtenaren, de juiste ‘beleidsmakers’ de juiste regenten.

   Maar de staat zal jou wel kapot maken, als ze willen. Of als ze weer eens ‘een foutje’ maken. Ze zijn niet bang voor je (je bent geen maffia figuur) en je verkeerd niet in de juiste kringen. Je hebt geen poot om op te staan

   Dit is hoe de wereld werkt. Het is verfrissend om het te zien zoals het is. Maar de meeste mensen willen dit niet geloven. Mensen zien dat Swybertje en Hugo niet aangepakt worden, maar mensen geloven toch heilig in Swybertje en Hugo. En dat heeft dan te maken met bepaalde psychologische, sociologische processen. Mensen zien Hugo en Swybertje als vaderfiguren. De papa die je straf geeft.

 6. Bij een overheidsinstelling is bijna niemand zichzelf. Bijna iedereen is bezig, om bij de groep te horen of te blijven.

  Kritiek is negativiteit en niet om
  dingen te verbeteren.

  Nieuwe mensen die anders denken halen hoogstens het einde van de proeftijd of gaan zelf weg.

  Verhalen van klokkenluiders worden klein gehouden en anders gebracht, om de reputatie hoog te houden en en de schade te beperken. (ook voor de overige collega’s)
  Hiermee worden klokkenluiders gecriminaliseerd binnen de organisatie, omdat ze voor een kleinigheid de organisatie in diskrediet hebben gebracht of men heeft zelf wat te verbergen.

  Extra geld en nog meer instanties oprichten is zinloos zonder een cultuuromslag.

 7. Ja, het beste zou zijn als zo’n dorp gezamenlijk maandelijks geld inzamelt en van dat geld een bedrijf bekostigd, dat in actie komt als er iets aan de hand is in het dorp, met bepaalde gezinnen.

  Dat zou dan de libertarische oplossing zijn, van dit soort problematiek

  Hier zitten wel twee kanten aan.

  Punt een. Mensen houden amper geld over, om überhaupt rond te kunnen komen. Hele volkswijken leven van de voedselbank. Ze kunnen dit dus niet bekostigen

  Punt twee. Mensen zijn niet gewend om samen te werken. Mensen zijn gewend dat de overheid alles doet en dat je buurman en/of collega ‘een concurrent’ is van je.

  Mensen zijn staan financieel zwak en zijn tegelijk geïsoleerd. Waar de overheid en de grote bedrijven ze ook wilt hebben. Niet assertief, niet georganiseerd en straatarm.

 8. Ondanks deze ellende, blijven burgers en bedrijven volhouden, dat de overheid zich moet bemoeien met de inrichting van de samenleving en het leven van de burgers.
  Je kunt iedere dag lezen in de krant, op TV en op internet, staan artikelen en foto’s van de onkunde en zelf misdadige wanpresteren van de overheid.
  En wat doet de massa, die blijven vasthouden aan de overheid. Burgers en bedrijven weten dat de overheid niet echt functioneert, maar dit willen zij niet zien of horen. Dit is moedwillig. Bij elk gesprek met mensen en ondernemers loop je tegen deze bizarre denkwijze aan.
  Waarom: dit is het resultaat van de scholing en continue angst en hypes promoten via de media naar de burgers en bedrijven.

  • Het geloof in de overheid is niet anders dan een religie.

   Het is dan ook geen toeval, dat zo’n Hugo de Jong zwaar gereformeerd is. ‘De politiek’ is een grote kerkdienst. Dominee de Jonge spreekt de gelovige toe, die op het puntje van hun stoel zitten.

   Toch is er ook een segment dat geen vertrouwen meer heeft in ‘de overheid’. Maar deze mensen weten dan niet zo goed wat dan wel, wat het alternatief zou zijn?

   Nu zou het aan links en rechts libertarisme moeten zijn, om alternatieven te bieden. Dit doen deze bewegingen alleen niet. Niet genoeg, in ieder geval.

   Ik pleit zelf niet voor het ‘omver gooien’ van de overheid. Ik probeer gewoon zo min mogelijk met de overheid te maken te hebben.

   • ‘Ik pleit niet voor het “omver gooien” van de overheid. Ik probeer er zo min mogelijk mee te maken te hebben.’
    Lees dit: https://www.telegraaf.nl/nieuws/715964630/raad-westerwolde-onaanvaardbaar-dat-asielzoekers-op-noodbedden-en-stoelen-azc-ter-apel-moesten-slapen
    Ons land is vol en dat dit zo moet klopt niet, maar de oorzaak ligt bij een overheid die alles bij anderen over de schutting gooit en zelf niets doet.
    Opvang in de regio en terugsturen van uitgeprocedeerden is al vele jaren beleid maar desondanks laat men allerlei lieden gewoon toe en stuurt men vrijwel niemand terug. De overheid is zo schijterig dat ze tegen weigerachtige landen niet met de vuist op tafel durft te slaan. De overheid is niet bij machte haar zelf gecreëerde problemen op te lossen; dat weigeren wij burgers dus ook.

   • De NL bevolking (een groot deel van de NL bevolking) is tegen refugees

    De mensen van de overheid zijn niet tegen refugees.

    Dus er komen refugees. Zo simpel is het toch.

    De FVD schuift de woningproblematiek af op refugees. Ik denk dat het probleem veel dieper zit dan dat.

    Het is voor de overheid ook een soort statussymbool. Wij zijn een welvarend land, wij kunnen die mensen hier gewoon opvangen, zal een Rutte zeggen. Terwijl NL ondertussen net geen derde wereld land is hihiihihihihi

    Nee, maar dat is overdreven, maar je snapt het sentiment toch? Als ze refugees weigeren, komen ze niet meer over als rijk land. Ze zullen NOOIT zeggen : Nederland heeft zelf problemen, die eerst opgelost moeten worden. Want een Rutte vind : in NL is geen woningnood en in NL zijn geen problemen.

    Een FVD schuift de woede af op refugees. Maar de woede zou een heel andere kant op moeten. Rutte doet meer schade dan refugees. Rutte doet meer schade dan Orkaan Katrina

    hehehehhehehhehehehe

  • Laat ik het zo zeggen. Soms leggen Wilders en Bosma de vinger op de zere plek. Maar hij slaat wel de plank mis, met zijn idee om ‘de koran te verbieden’

   In de kern is het een autoritair kereltje, die Wilders. En hij zal toch nooit in ‘een coalitie’ komen.

  • correctie

   Maar Wilders slaat wel de plank mis, met zijn idee om ‘de koran te verbieden’

Comments are closed.