Artikel van Doug Casey, die over het Nederlandse landbouw ‘beleid’ ? schreef. Maar wat net zo goed van toepassing is op Corona maatregelen etc.

Is er ooit een tijd in de geschiedenis geweest waarin degenen die dwang hebben uitgeoefend aan de goede kant van de geschiedenis stonden?

“De ministeries van Financiën en Landbouw hebben vergevorderde plannen om honderden boeren uit te kopen en zo nodig te onteigenen, om zo de stikstofuitstoot in Nederland snel terug te dringen. Dat blijkt uit documenten die door NRC zijn ingezien. Deze operatie zou wel eens 17 miljard euro kunnen kosten. De plannen wijzen op een rigoureus andere aanpak, waarbij dwang niet langer taboe is.”

Ik zou eigenlijk geschokt zijn als we niet op magische wijze een “uitbraak van de gekkekoeienziekte” of iets dergelijks meemaken, waarna we mannen met strenge gezichten en vrouwen met diepe fronsen zullen zien die ons vertellen hoe gevaarlijk de consumptie van vlees is – omdat – nou ja, de ziekte natuurlijk.

We zullen de gebruikelijke “experts” zien ronddraven (uiteraard op de loonlijst), die loeiende propaganda publiceren over de voordelen van synthetisch vlees dat in een laboratorium is gekweekt, evenals de verschrikkingen van het eten van voedsel van Gods groene aarde. Dat het synthetische in het laboratorium gekweekte vlees gewoon bewerkt voedsel is, misschien wel de belangrijkste oorzaak van kanker, zal door professionals in de industrie alleen maar belachelijk worden gemaakt en gecensureerd wegens ‘verkeerde informatie’.

Zie je, je kunt de natuur niet patenteren, en als je het niet kunt patenteren, kun je niet doen wat Monsanto de graanindustrie heeft aangedaan, namelijk een nooit eindigende inkomstenstroom creëren en volledig vertrouwen op hun zaden en allerlei chemicaliën die nodig zijn om te voorkomen dat de zaden falen. Het is een ongelooflijk winstgevende bedrijfsvoering.

De wens om hetzelfde te doen met de vleesmarkt is waanzinnig sterk. Ondertussen stevenen we af op ernstige voedseltekorten. Dit is geen grap. Dit is wat er gebeurde toen de bolsjewieken onder Stalin probeerden de productie van voedsel in handen van de staat te geven. Het staat bekend als de ‘Holodomor-genocide’, ook wel de hongersnood-terreur genoemd.

Weer een dreigende ramp waar we tegenaan lopen – ook deze is door de mens gemaakt. Het is vermeldenswaard de onderdelen of hulpmiddelen die bij die genocide zijn gebruikt.

Misschien herken je ze:

 • Inbeslagname van bezittingen van burgers (je zult niets bezitten en gelukkig zijn)
 • Activa in handen van bureaucraten
 • Beperking van de beweging van de bevolking (lees: lockdowns en Apps)

Die hongersnood was een ramp in vredestijd.

Vandaag is vergelijkbaar. De wereld is niet in oorlog. Althans nog niet, al lopen de spanningen natuurlijk op.

Niemand weet zeker hoeveel doden er zijn gevallen tijdens de genocide van Holodomor. Schattingen lopen uiteen van 4 tot 12 miljoen.

Begrijp me niet verkeerd het is nog niet zo ver, maar de feiten zijn moeilijk te negeren, en de eliminatie van privébezit, specifiek met betrekking tot voedselproductie, is inderdaad vergelijkbaar.

We gaan naar een economie die wordt gecontroleerd en waarin privébezit wordt verworpen en vervangen door staatseigendom.

We hebben meer dan genoeg bewijs om te weten dat dit eindigt met hongerige mensen, ongelukken en meer doden dan de machthebbers zeggen te besparen.

Noot v.d. redactie: ze gaan dat ook al met gas en alle dingen die ‘slecht’ voor je zijn doen: elektriciteit, suiker, alcohol, IC capaciteit etc: Karakteristiek voor overheden: je veroorzaakt een tekort en je gebruikt je macht om het tekort ‘eerlijk’ te verdelen.

38 REACTIES

 1. Alleen drugs worden vrijgesteld. Je vraagt je af welk belang de Staat daarin heeft.

  • Hetcwordt steeds belangrijker om je af te keren van de overheid en alleen die dingen te doen waar je zelf achter staat.
   Ik volg mijn eigen regels en heb lak aan de overheid en anderen die mij hun denkwijze willen opdringen; egoisme is niet verkeerd. Dat leer ik mijn kleintjes ook; wordt geen volgzame burger!

   • Ik leer mijn kleintjes al een tijdje de basis van wiskunde, natuurkunde en scheikunde, zodat ze die kennis kunnen gebruiken als dat uitkomt. Dat zal ze een voorsprong geven op anderen. Ze laten zich niet afremmen door de maatschappij.

 2. Als dit ergens niet over gaat is het wel het terugdringen van stikstofuitstoot. Agenda 2030 in actie. Er wordt nu doorgepakt. Noorwegen en Denemarken zien er steeds interessanter uit.

 3. Ik ben een groot voorstander van kweekvlees aka ‘ clean meat’. Het is moreler (geen dieren ophokken en doden), gezonder (geen antibiotica nodig, geen dierenziekten (creutzfeldt etc) ) en milieuvriendelijker (minder beslag op ruimte (oa voor landbouw om dieren te voeden) en minder waterverbruik)

  Even ervan uitgaande dat er geen GMO wordt gebruikt (waar ik ook niet tegen ben, mits prudent ingezet) is kweekvlees niet meer dan normale cellen (die we dus al eeuwen eten) vermenigvuldigen onder streng gecontroleerde condities (ok het is iets ingewikkelder dan dat: https://en.wikipedia.org/wiki/Cultured_meat )
  Zolang er geen giftige chemicalien gebruikt worden bij dit proces zie ik niet in hoe je daar ziek van kan worden en gaat ook de analogie met ‘ processed food’ mank.

  • Je verhaal bevat nogal wat onzekerheden als de gebruikte methoden en middelen. Industrie kun je niet vertrouwen en controle door overheden die belangen daarin hebben evenmin.

  • “Het is moreler (geen dieren ophokken en doden)”. De dieren die worden gehouden hebben nog een leven. Die dieren worden straks niet eens gehouden, niet eens geboren. Want waarom zou de boer? Straks komt een overheid nog op het idee mensen dood te maken. Dan lijden die mensen niet als ze kanker hebben, of dementie.

  • Interessant. Ik kan binnenkort kilo’s waygu, tonijn en pittig gekruide gehaktballen in mijn koelkast kweken. Iets vertelt me dat er verschil gaat zijn met het vlees van een fris dartelend lammetje, maar dat is puur een gevoelskwestie.

  • Het lijkt wel goed wat je zegt, maar het is wellicht wat te eenzijdig belicht.
   Het is moreel lastig. Als we kijken naar goed en fout, dan lijken er twee soorten goed en fout te zijn. De eerste is wat volgens onze menselijke maatstaven goed en fout is. Dat is een afspraak tussen mensen. Het is ook wel cultureel bepaald. Een bepaald volk zou een bepaald gebruik als moreel goed kunnen beoordelen, waar een ander volk weer andere maatstaven aanlegt en iets als fout beoordeelt.

   Maar in de natuur zelf is er geen moraliteit. Er zijn geen goed of fout in die zin. De natuur IS gewoon, meen ik. Het is zo gegroeid omdat het zo kon. De evolutie heeft plaats gevonden omdat het zo uikwam bijvoorbeeld.

   Technocraten lijken mijn vaker zonder moraliteit te denken. Dus hun uitgangspunt is de natuur, wetenschap. Of beter gezegd misschien het wetenschappelijke kijken volgens wis-natuurkunde, logica volgens computers. Harde wetenschap.
   Hun conclusie klópt dan wel, wetenschappelijk gezien, maar of we er gelukkiger door zijn of worden is een tweede. Want, dat is belangrijk in de discussie; wat is het doel van de exercitie?
   Is het doel van de technocraten het verbeteren van iets? Of is het doel machtigen machtiger te maken dan ze al zijn? Of is het doel van hen om voor God te spelen en hún moraliteit op te leggen aan andere mensen? Sterker nog, ze zouden hun a-morele blik wel eens aan anderen kunnen opleggen.

   Want, dat kweekvlees is onnatuurlijk. Het komt nu alleen maar voor in de vorm van ongecontroleerde celgroei, ook wel een ‘erg nare ziekte’ genoemd. Maar het vlees is niet ongezond misschien. Het is wel erg eenzijdig, want als er nu (met dat kweekvlees) iets fout gaat, dan gaat het goed fout ook.
   In de natuur komen afwisseling juist wél voor. Niets is hetzelfde, want zo is de natuur, levend ook in de zin van ’toeval’. Soms wordt er een meisje gevormd, soms een jongen bijvoorbeeld. De natuur bepaalt dat en die natuur haalt ergens zijn gegevens voor dat proces ergens vandaan. De communicatie in de natuur zorgt daar ook voor.
   Als bijvoorbeeld een vrouw onder stess is als ze zwanger is, dan lijkt ze dit door te geven aan het kind, zodat het kind daar baat bij heeft. Deze processen begrijpen we nog niet goed.

   Om het samen te vatten: de natuur is veelzijdig en gevarieerd. Wij mensen doen er goed aan om naar onze natuur te luisteren, er naar te leven, want, wij zíjn de natuur. Dus we moeten daar naar leven, willen we gezond en gelukkig zijn.
   Maar, die gezondheid en geluk zijn ook afhankelijk van andere aspecten, aspecten die we nog niet begrijpen en ook niet hoeven te begrijpen. We kunnen het beste terug gaan naar de natuur, als we er teveel van afgedwaald zijn.
   En we moeten waken dat we niet de a-moraliteit van slechte mensen aangepraat krijgen, want de geschiedenis leert ons dat er grote schoften rondlopen, die, als ze de kans krijgen, de wereld verzieken, zoals ze trouwens nu al doen met al die overdreven technieken en aparaten, wetenschap en dergelijke.
   We (nou ja, ‘we’, zij) hebben een doos van Pandora geopend, die nooit meer vanzelf dicht gaat en dat bevalt mij dus niets.

   Die lui met te veel geld en macht draaien door en vergrijpen zich aan zaken die niet van hen zijn, te weten de wereld om ons heen, de moraliteit, het geluk van andere mensen. En dit al eeuwen en eeuwen. En ze blijven maar doorgaan met dat satanische spel van hun. Heel vervelend. En je houdt het niet tegen, je kunt niets doen. Vergelijk de geschiedenis inderdaad van volkeren die door dat tuig oorlogen zijn ingestuurd, gebruikt als slaven, als minderwaardige mensen weggezet.

   We zouden moeten stoppen met die ellende. Nou ja, ‘we’ zij. Want we weten zolangzamerhand wel welke mensen altijd lopen te etteren op deze aarde. Het zijn niet de gewone mensen. Het zijn altijd de egoïsten, samenzweerders, complotsmeders en gekken die anderen in het verderf storten.

   Dus ik zou zeggen: weg met die troep en juist weer terug naar vroeger. Terug naar de natuur waar we thuishoren. Dus die vreselijke computers nooit in handen geven van de schoften, want de techniek maakt die ellendelingen 1000 maal sterker!

   De tijd verandert, maar de mens niet. De vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. En juist me de ontwikkeling van de techniek en dergelijke zo de moraliteit ontwikkeld moeten worden. TEnminste in een moreel gezonde samenleving. En ook al is de moraal relatief, als we samen een rechtsvaardfigheidsgevoel blijven houden is dat goed. En vooral als die rechtvaardigheid gelijk is voor alle mensen. ( Een multiculti-samenleving bijvoorbeeld is daarom gevaarlijk. )

   Dit is een zeer gevoelig belangrijk aspect, dat niet genoeg benadrukt kan worden; worden we en blijven we daar gelukkig van? (Het probleem o.a. met dat ‘we’ is dat er zijn die denken niet bij ‘we’ te horen, maar zélf de wereld alleen met hún familie’s te bezitten.)

   Dit probleem is te groot en nog niet opgelost. Dus stoppen met de waanzinnige ontwikkelingen lijkt mij een duidelijke conclusie. Er moet aan de noodrem getrokken worden en de universiteiten, researchafdelingen van bedrijven en dergelijke zouden een paar jaar op slot moeten. Opnieuw de oude boeken lezen en heroverwegen van de starus quo van nu. Niet verder ontwikkelen, want we lijken op de hel af te stevenen.

   Maar het belangrijkste is het doel van exercities. Dat moet duidelijk zijn. Willen ‘we’ alle mensen geluk wensen of niet? Voordat niet álle mensen gehoord zijn mag niemand tever gaan. Dat is een misdaad. Een doodzonde. Gij zult niet doden. Nooit. Dat is geen ideetje, dat is een wet voor mensen. Gij zult uw naaste geen verdriet doen. Nooit. Dát is de wet. En met deze wet kan 3/4 van de idiotie al gestopt worden. En dat willen ze niet. Dat is de anti-Christ. De ellendige klootzak.

  • Als je alleen al kijkt naar wie kweekvlees promoten, moet je dit absoluut niet willen. Over moraliteit gesproken.

   Ik heb ook niets met mensen die dieren doden voor consumptie zielig vinden. In de natuur is dat een ijzeren wet. Eten en gegeten worden. En waarom zouden mensen daarvan uitgesloten moeten worden? Omdat we dat zielig vinden?
   Ik mag hopen dat we een keer op een moreel nivo komen waar mensen elkaar ophouden te doden. Lijkt me veel belangrijker.

   • 100% eens met de Batavier. Waarom zou je die biljonairs nu opeens wel geloven dat wat zij promoten goed is? Ik garandeer je dat ze zelf niet dat kweekvlees gaan eten, net zoals zij zelf ook geen gifspuit nemen.

  • Dat kweekvlees is alleen nog heel erg duur, toch?

   In de natuur is dat een ijzeren wet. Eten en gegeten worden.

   Is dat een argument? Het gebeurt in de natuur, dus is het goed? Hyena’s eten lijken op van dode beesten, dus dan zouden wij dat ook best kunnen doen? Mijn hond ruikt aan de konten van andere honden en snuffelt aandachtig aan poep van andere honden. Zouden wij dus ook moeten doen?

   Als kweekvlees een optie word, dan gaat iedereen het natuurlijk gebruiken/inkopen etc

   • ” In de natuur is dat een ijzeren wet. Eten en gegeten worden.

    Is dat een argument? Het gebeurt in de natuur, dus is het goed?”

    Natural law zijn de enige wetten die we niet kunnen veranderen. Ik geloof niet in de Darwinistische evolutie, maar in intelligente creatie.

    Mocht je wel in Darwinistische evolutie geloven dan geld het recht van de sterkste en mag/ moet je niet zeuren over de dood van een dier of een soort. Dat hoort er nu eenmaal bij.
    Doe je dat wel dan geloof in moraal en geweten. En waar komt dat dan vandaan?

   • mag/ moet je niet zeuren over de dood van een dier of een soort. Dat hoort er nu eenmaal bij.

    Ik moet helemaal niets. Laat dat voorop staan.

    Als ik geen dieren wil eten, dan eet ik toch geen dieren? Of krijg ik dan een libertarische boete? Een anti woke boete?

    Ik heb vandaag geen vlees gegeten. Sorry daarvoor.

   • De laatste Batavier,

    “Mocht je wel in Darwinistische evolutie geloven dan geld het recht van de sterkste en mag/ moet je niet zeuren over de dood van een dier of een soort.”, schrijf je.

    Darwin bekeek de zaak biologisch. Maar, één ding van hem wordt vaak verward. Het is volgens de evolutie-theorie niet het recht van de sterkste, maar het recht van de meest aangepaste. En dit is niet bedoeld om vechten aan te wakkeren of goed te keuren. Dat wordt dus vaak (bewust zelfs) verward.
    Natuurlijk zal de evolutie het recht van de best aangepaste (fittest) voorrang geven; die soort krijgt namelijk de meeste nakomelingen. Want daar draait het om, om de nakomelingen. Dat wordt vaak vergeten. Dát namelijk, die nakomelingen, bepaalt hoofdzakelijk de evolutionaire trent, plus de voorkeur van man en vrouw. Evolutie draait er dus voornamelijk om welke soort (van bijvoorbeeld mensen) de kinderen de beste overlevingskans kan geven. Want die kinderen bepalen het nageslacht weer. Evolutie komt dus voort uit de voortplanting. Als twee blanke mensen samengaan komen er blanke kinderen uit voort. Als man en vrouw allebei krullen hebben is de kans groot dat het kind krullen heeft, enzovoorts. Logisch. De tijdsduur die de evolutie heeft gehad is al zeer groot. Wellicht miljarde jaren. Wellicht eeuwig? Wie zal het zeggen. En in zoveel tijd leiden kleine stapjes op den duur tot grote gevolgen.

    Ik vind dit belangrijk om te begrijpen, omdat over dit aspect soms willens en wetens gelogen wordt. Darwin bedoelde echter wat ik meen te weten. Als het anders is, hoor ik dat wel.

    Maar het punt is wel altijd dat we zulke zaken niet te serieus moeten nemen en er niet teveel over hoeven te weten. De natuur redt zichzelf wel en de menselijke geest lijkt mij te beperkt om teveel in te grijpen in de natuur. Ons bevattingsvermogen en onze schamele kennis is onvoldoende. Plus dat er misbruikers van deze kennis zijn. Ook dat nog.

    Ik had eigenlijk wel gewild dat Darwin zijn kennis niet te boek gesteld zou hebben. We zijn er niet aan toe als mensheid en de kennis wordt blijkbaar (!!!) misbruikt. Op alle vlakken trouwens. Onze tijd is vreselijk wat dat aangaat. Psychopaten (die zijn er nu eenmaal) krijgen nu wapens in handen die hen 1000 maal meer macht geeft dan -zeg- 200 jaar geleden. Denk aan computers, techniek, electra, gas, olie, maar ook de ontwikkeling van de psychologie, etcerera.

    En er zijn ongeveer 4 % gewetenloze mensen op deze aarde, naar men zegt. En aan de top naar het schijnt 20-50% te bedragen.
    Mensen zonder gevoel wat moraal aangaat. Ze kunnen er niets aan doen. Vroeger toen we nog geen techniek hadden kom dat ook wel kwaad, maar de rampen die ze veroorzaakten vielen vaal wel mee. Nu echter, zijn de rampen vaak niet te overzien. Kijk maar naar de dingen die nu spelen. Te zot voor woorden. En irritant dat zo weinigen enige geschiedkundige en filosofische, laat staan spirituele kennis hebben. Dat maakt mensen een beetje . . . kwetsbaar door onwetendheid?

   • Aanvullend:

    Moet ik de voorbeelden wel af maken. Als we twee erwtjes kruisen, het zaad van een mannelijke een vrouwelijke bloem dus samenbrengen (met een penseeltje helpen bevruchten) dan kunnen we zo onze keuze voor de nakomelingen enigszins bepalen. Zie de wet van Mendel (een monnik, geloof ik) die dit ontdekte en te boek stelde.
    Er zijn in de cel DNA waar vast schijnt te liggen wat de eigenschappen van de cel zijn. Als we dat DNA kruisen (voortplanten) dan treedt er een ‘huwelijk’ in de eicel waar de eigenschappen van het mannelijke en het vrouwelijke verdeeld worden. Met een bepaalde sleutel en afhankelijk van meerdere factoren zoals de omgeving (denk ik).
    Als we dus bepaalde kruisingen (ook tussen mensen) maken, dan helpen we het nageslacht te bepalen.

    Dit is iets waar bijvoorbeeld de elite’s bijvoorbeeld misschien wel wat meer rekening mee houden bij de keuze van een partner. Deze kennen de wetten van de natuur een beetje (beter) en doen ‘het’ wellicht niet met Jan en Alleman. Vandaar dat ze ‘edel’ zijn? (Veredeld)

    Eigenlijk raar dat wat dat betreft ‘gewone’ mensen beter naar de vogeltjes of honden omzien, maar niet naar zichzelf. (Hun nageslacht)

   • Evolutie is ook nogal een rekbaar begrip. Dat je dieren door selectie kunt veranderen staat vast. Echter de Galapagos vinken zijn nog steeds vinken, en ondanks duizenden jaren selectieve fokkerij zijn honden nog steeds honden. Er is geen bewijs dat je uit een salamander een hagedis kunt kweken, of een worm uit een bacterie. Laat staan een mens uit een vis o.i.d. Alleen de heer schept.

   • @AntiSoof, de mens maakt deel uit van de natuur. Hij staat er niet boven. Dat zou hij wel willen wellicht, maar doet dat niet. Uit alle macht probeert de mens te managen, te beïnvloeden, te verbeteren, te veranderen. En denkt daarmee en daardoor boven de natuur te staan. De natuur echter staat slechts dat toe voor zover dat mogelijk is.

   • nayakosadashi2020 19-10-21 at 22:44

    “mag/ moet je niet zeuren over de dood van een dier of een soort. Dat hoort er nu eenmaal bij.

    Ik moet helemaal niets. Laat dat voorop staan.

    Als ik geen dieren wil eten, dan eet ik toch geen dieren?”

    Rare reaktie. Niemand die ik hier verplicht tot vlees eten. Alleen aan zielig gezeur heb ik een gloeiende hekel.

   • AntiSoof 20-10-21 at 00:38

    “Darwin bekeek de zaak biologisch. Maar, één ding van hem wordt vaak verward. Het is volgens de evolutie-theorie niet het recht van de sterkste, maar het recht van de meest aangepaste.”

    Darwin had een strikt mechanistische en materialistische natuuropvatting. In deze zin bekeek hij de zaak biologisch. Spiritualiteit past daar niet in. Dat is de reden dat ik niet in de evolutietheorie geloof. De naam zegt het ook al het is een theorie. En voor mij blijft het daarbij.

    Desalniettemin had hij wel wat te melden over de aanpassing binnen soorten (niet over soorten heen) als gevolg van veranderingen in hun leefomgeving. Of terwijl de survival of the fittest. The fittest is meestal ook de sterkste onder bepaalde omstandigheden. Maar als de omstandigheden veranderen kan dat snel omslaan. Dan kan de kracht omslaan in zwakte.

   • Bertuz 20-10-21 at 10:09

    ” de mens maakt deel uit van de natuur. Hij staat er niet boven.”

    Denk jij dat dieren een geweten hebben?
    En waar komt jouw geweten vandaan?
    Waar basseer jij je morele uitgangspunt op?

   • Bertuz 20-10-21 at 10:09

    ” de mens maakt deel uit van de natuur. Hij staat er niet boven.”

    Denk jij dat dieren een geweten hebben?
    En waar komt jouw geweten vandaan?
    Waar baseer jij je morele uitgangspunt op?

  • Als kweekvlees betaalbaar word, gaat het alle normale vlezen wegconcurreren natuurlijk.

   Zie kweekvlees dan als wokevlees. En iedereen is woke.

 4. Aanvullend ten slotte.
  Het spirituele aspect.
  In bijvoorbeeld de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat (bepaalde) mensen besmet zijn met een misdadige inslag. Het e.e.a. zou te wijten zijn aan gevallen Engelen die de mensheid bedrogen en verleid tot het kwaad zouden hebben. Zij zouden de techniek en andere kennis gebracht hebben. De aarde zou daardoor al eerder (gedeeltelijk?) verwoest zijn geworden omdat de mensen er zó een vreselijke puinhoop van hadden gemaakt, dat ze hun recht om te leven hadden verspeeld. Ze waren boven de natuur (zoals God die gemaakt had) uitgestegen en zouden zo de wereld kapot kunnen maken. Ook het eten van vlees was al een Bijbels punt. Het mocht op een gegeven moment in de tijd wél (3000 jaar geleden (?)) , maar alleen vlees dat geen ziel meer had (het bloed). Deze wet gold alleen voor de Hebreeuwen, het Bijbelse volk.
  Wat ik bedoel te zeggen is dat meer mensen wellicht de Bijbel als ‘geschiedenisboek’ (voorbeeld-boek/inspiratie-boek) zouden kunnen lezen en zo kennis/inspiratie/inzicht zouden verkrijgen over hoe het eens gegaan zou zijn. Want, zonder kennis is er geen herkennen en kan men zich ook niet voorstellen hoe groot de gevaren van heden zijn. Zonder kennen is er geen herkennen. De mens wordt als een tabula rasa geboren (meen ik) en de kennis die hij heeft bepaalt (o.a.) zijn zicht (geestlijk ook) op de werkelijkheid van nu.
  Maar er zijn natuurlijk veel meer oude (geestelijk bedoelde) geschriften waar wij (vooral de gewone mens) uit zouden kunnen leren. Nu is het maar hopen dat mensen mét deze kennis van goede wil zijn, maar ik vrees dat sommigen op dit moment wel heel erge megalomane trekjes beginnen te vertonen. Oók op vlees-gebied. Ons eten.

  We zijn wat we eten, zeggen sommigen. Gezondheid en de medicijnen zijn het eten, denk ik. Eten, drinken en een dak boven het hoofd zijn belangrijk, de rest is eigenlijk bijzaak. Veel poeha en politiek zijn die rest vaak. Politiek waar de wereld al eeuwen en eeuwen onder leidt.
  Mensen, kén uzelve, zou ik zeggen en leer van het verleden. (Ook die van anderen)

 5. Ik zie een schrijffout van me, neemt u me het aub niet kwalijk?
  Mijn eerste commentaar op dit item was bedoeld voor Hijseenberg.

 6. @Antisoof. Hoe korter uw reactie hoe groter de kans dat men deze leest. Volgens mij beschrijft u de theorie van Darwin op een juiste wijze. En beseft u de risico’s van de technische ontwikkelingen. Echter, op de doos van Pandora een slot zetten? Een soort van wereldwijde raad van ethici of wetenschappers die in een paar jaar gaan bepalen welke technologie wel mag en welke verboden wordt? Denkt u dat dit mogelijk is, dat dit geaccepteerd gaat worden door de machtigen der aarde? Bovendien, waarom denkt u dat deze raad van wijzen niet gecorrumpeerd gaat worden?

  • Ratio,

   Uw opmerking over korter schrijven is terecht. Maar ik ben nu eenmaal gewend om als ik spreek of schrijf meteen een aantal argumenten mee te geven voor mijn gedachten. Dat het commentaar daardoor langer wordt is lastig, maar de discusie verloopt zo hopelijk wel wat vlotter en intenser.

   Uw vraag is duidelijk. Maar gezocht, vind ik. Natuurlijk zijn er altijd dwarsliggers en speelt eigenbelang altijd mee. Echter, we zijn nu in een tijd beland die zulke zaken bespreekbaar moet maken. Ik meen te beseffen aan welk gevaar wij als mensen, bloot staan en wil dat graag laten weten. Als iemand oplossingen weet voor problemen als de corrupie van een raad van wijzen, dan lees ik dat graag. Ik kan wel problemen aangeven, maar oplossingen moeten we samen bedenken. Ik neem aan dat we hier niet voor niets discussieëren? Zo wel, dan verdoe ik mijn tijd hier een beetje.
   Maar dat er iets zou moeten gebeuren om bepaalde mensen af te remmen lijkt mij duidelijk.

   (Wat me drijft om te schrijven is het besef dat er maar weinigen zijn die wat meer kennis hebben over de materie en steeds blijven hangen in oppervlakkige beschouwingen. Maar we zijn dus samen in deze ellende. De computer lijkt me een goed medium om met elkaar te communiceren, want dit is ook nooit voorgekomen (waarschijnlijk): dat we op deze (bijzonder mooie wijze) met elkaar kunnen communiceren! Laten we er goed gebruik van maken. En dat steeds oplossingsgericht? Want, als dit niet mogelijk is, ga ik wel naar een piano-site of zo. Dat is wel zo leuk. (we moeten denk ik nog leren schrijven met elkaar. Het is pas kort dat we zo schrijven met elkaar, is het niet?) (En ik ben nu eenmaal een ouwehoer.))

   • Ik kan wat onderbouwing wel waarderen. Zeker als ik nog weinig kennis heb van het betreffende onderwerp. Want anders blijven veel reacties wel erg oppervlakkig, en niet bijzonder leerzaam.

    Misschien is het mogelijk sommige argumenten met een linkje te verduidelijken. Kunnen mensen zelf kiezen of ze zich willen verdiepen.

   • @antisoof. OK. Gevaarlijke speeltjes van de elite. En een bevolking die dat tegen probeert te houden / af te nemen. Dan hebben we het over de protesten tegen de kernbommen. Leek eerst genegeerd te worden maar die kruisraketten en neutronenbommen zijn er niet gekomen. Les is dat de prijs voor de elite mogelijk te hoog kan zijn om vast te houden aan de speeltjes. Teveel burgerlijke ongehoorzaamheid is gevaarlijk. Gezichtsverlies is voor elite gevaarlijk. Dus dan deze oplossing van de burgers stilletjes hun zin geven. Zo zou je ook andere speeltjes kunnen afnemen of frustreren. Denk echter niet dat je de raad van ethici erdoor krijgt en weet ook niet of dat wenselijk is

   • @antisoof. Helaas is van te voren niet altijd te voorspellen of iets goed uitpakt of niet. Of een wetenschappelijke ontwikkeling een gevaar wordt of niet. Bovendien kan je de uitvindingen niet ongedaan maken. Voorbeeld kernwapen vrije wereld. Stel dat dit lukt en iedere natie eerlijk is over haar kernarsenaal en alle bommen worden ontmanteld. Lijkt me sterk want diplomaat is een ander woord voor staatsleugenaar.

    Als het al zou lukken dan is de kennis nog beschikbaar en zullen slimme landen de onderdelen al klaar hebben liggen om in een paar dagen zo niet uren kernbommen in elkaar te zetten. Dus bij oplopende spanningen zijn die bommen er binnen no time.

   • Begin dus klein en richt je op bepaalde gevaarlijke militaire ontwikkelingen. Voorbeeld, de grote atoommachten werken thans aan hypersonische raketten die relatief laag vliegen en dus niet als de huidige ICBM’s de dampkring verlaten. Dit betekent dat men de verdedigingsmiddelen die tegen ICBM’s ontwikkeld worden als realistisch beschouwt en men vele miljarden wenst uit te geven aan deze lager vliegende hypersonische wapens. Droom niet over de grote sprong voorwaarts, maar begin kleiner en bouw vandaar verder. Wellicht kan begonnen worden met bewustzijn scheppen over de wapens die thans ontwikkeld worden, is best wel eng.

   • @Ratio,
    “Dan hebben we het over de protesten tegen de kernbommen. Leek eerst genegeerd te worden maar die kruisraketten en neutronenbommen zijn er niet gekomen. Les is dat de prijs voor de elite mogelijk te hoog kan zijn om vast te houden aan de speeltjes.”, schrijf je.
    Ik wil niet leuk of vervelend doen, maar naar bepaalde inzichten bestáán die kernwapens niet eens.
    Dus of het volk zijn zin gekregen zou hebben? Ik betwijfel het. Wel grappig, als het klopt wat ik zo schrijf.

    “Droom niet over de grote sprong voorwaarts, maar begin kleiner en bouw vandaar verder. Wellicht kan begonnen worden met bewustzijn scheppen over de wapens die thans ontwikkeld worden, is best wel eng.”, zeg je.

    Een newustzijn ontwikkelen wat betreft super-negatieve onderwerpen (moordwerktuigen) lijkt mij niet correct. Want, overal waar men energie in steekt, dat groeit, zegt men. Dus energie steken in iets nagatiefs lijkt mij fout.

    Proberen energie te steken in positieve zaken lijkt mij dus beter. Vooral voor onze gezondheid en onze nachtrust en gemoedsrust. En het kwaad heeft immers genoeg aan zichzelf. Dat behoeft onze aandacht niet.

    En inderdaad klein beginnen is goed. Laat ik mijzelf daarom maar meer oefenen in de nederigheid, de naastenliefde en het vergeven. Das al heel wat, aan die Christelijke wijsheden werken.
    Dus laat ik beginnen het ego, dat is immers dat wat ons drijft, enigszins beter te leren kennen en ‘leiden’.
    Immers, al de (vooral geestelijke) kennis (is) (ge)bouwt(d) op het ego. Dus wie het eigen ego niet kent, die bouwt niet stevig aan een geestelijk huis. (Een geestelijke analyse/bouwwerk maken.) (De geest, ons Bewustzijn/Zelfbewustzijn lijkt mij namelijk tamelijk belangrijk.)
    Want/en, ook ‘de elitie’ leeft waarschijnlijk op/in de illusie van het ego. Dus de kennis ervan en er over was volgens Plato al goed, om het voorzichtig uit te drukken.
    En, o.a., hij leerde ons verder ook al dat het goed is de ander goed te kennen. Vooral als die ander ons niet goed gezind is.

    Wat is de Ziel van die ander? Spiegeltje van de ogen, vertel ons wat we zien? Wat is de denkwijze, zijn de belangen, opleiding, afkomst.

    Acht, er is al zóveel geschreven. We hoeven het alleen maar tot ons te nemen en in de praktijk te brengen. Voor wie het kan, leuk vindt en nuttig is uiteraard. Een ‘normaal’ mens zou zich eigenlijk nergens druk over moeten maken. Wat bidden tot God (de Goede) lijkt me al heel wat.

   • @antisoof

    Kennis is noodzaak. Om jezelf te leren kennen en tot een normen en waarden stelsel te komen moet je nadenken over enkele zaken. Dat doe ik in dit artikel: https://www.vrijspreker.nl/wp/2019/08/bepaal-je-normen-en-waarden-kader/

    Lang artikel, ik sluit dat artikel af met Mensen die rationeel hun normen en waarden stelsel bepalen zorgen ervoor dat de mens de manipulatie kan ontstijgen. Zolang de meerderheid van de samenleving hun normen en waarden intuïtief bepaalt en inconsistenties accepteert, regeert de emotie. En worden we bespeeld. Bevrijd jezelf. Bevrijd de samenleving. Bepaal je normen en waarden stelsel. Het is een lange maar zinvolle reis.

    Daar is dus een stuk bevrijding door mogelijk

  • Ratio,

   Mooi stuk zeg!
   Alsof ik het geschreven heb. Ik merk dat u ook een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt en wel zo een beetje weet wat goed en fout is. Natuurlijk zou ik uw stuk nogmaals moeten bestuderen op details voordat ik er dieper op zou reageren. Maar dat is nu wat laat sinds het stuk verschenen is. Dus vooralsnog ga ik uit van uw eruditie, die ik hoog acht.
   De conclusies echter zijn natuurlijk, meen ik afhankelijk van de ‘invul-oefeningen” van de woorden en zinnen. (Veel misverstand komt er door de taal.)
   Maar het doet me deugt het te lezen. Fraai.
   “En verstand is juist dat wat ons onderscheid van dieren. Mensen die rationeel hun normen en waarden stelsel bepalen zorgen ervoor dat de mens de manipulatie kan ontstijgen.”.
   Ons verstand is inderdaad de ons “Godgegeven” redding uit de duisternis van ongeluk en verdriet. Verstand, samen met een goede wil zouden ons in een paradijselijke rust kunnen brengen.
   ( Logos, noemt men het verstand ook wel. Mooi woord. )

   Dank voor je mooie reactie.

 7. @Ratio dat dit geaccepteerd gaat worden door de machtigen der aarde? Ja door NEE te zeggen! Maar..die corruptie voelt ergens wel lekker…toch…

 8. Wij burgers moeten toch opkomen voor de boeren, die pons van voedsel voorzien.
  Willen toch niet overgeleverd worden aan de machtswellust van Klaus, Ursula en Franzz?

 9. @Antisoof klein beginnen eerst het sofisme verwijderen!
  Theorie van Darwin is een theorie zonder bewijs (nooit een “tussenvorm” gevonden)!
  Germ theorie van Louis Pasteur was fraude van een pseudo onderzoeker!
  Zwarte mensen bestaan niet (pigment is bruin).
  Racisme bestaat niet er is maar één ras “Homo Sapiens” Homo sapiens zijn géén honden!

Comments are closed.