Libertarian International begint een serie video’s over libertarische oplossingen. Wat is de manier om armoede te elimineren? Economische vrijheid. Er is een verband tussen economische vrijheid en gemiddeld inkomen:

De wereld is hier verdeeld in 4 delen, de minst economisch vrije landen hebben een heel laag inkomen en in landen als Singapore en Hong Kong hebben de inwoners een gemiddeld veel hoger inkomen.

Een hoge bevolkingsgroei hoeft geen belemmering te zijn. Zowel de bevolking als de welvaart in de Verenigde staten zijn tussen 1775 en 1975 enorm gestegen.

Een gebrek aan grondstoffen hoeft geen belemmering te zijn. Zie bijvoorbeeld Japan.

Economische vrijheid is vrijheid van overheidsingrijpen. Dit werkt keer op keer. Binnen een paar jaar zijn de positieve effecten zichtbaar. Kijk ook naar Nieuw Zeeland en Ierland.

Als een regering welvaart voor haar bevolking wenst, die ook de armen ten goede zal komen, dan dient er gedereguleerd te worden, handelsbeperkingen te worden opgeheven en dient de belasting omlaag te gaan.

24 REACTIES

 1. en in landen als Singapore en Hong Kong hebben de inwoners een gemiddeld veel hoger inkomen.

  Ja, maar dat zegt natuurlijk nog niets. Als 0,0001 procent van de bevolking driehonderd miljoen per jaar verdiend, dan haalt dat het gemiddelde omhoog.

  Kijk, allemaal leuk en aardig Hong Kong en ze doen het best goed. De vraag is alleen, hoe is het daar om een arbeider te zijn, of middenstander ? Hoe leef je daar? Hoe is het leven daar? De werkdruk? De sociale druk? de maatschappelijke druk? Dat zijn dingen die je niet eens kan vastleggen/meten.

  Hoeveel zwervers liggen er in de straten? Voelen mensen zich vrij, of gevangen in hun baan en met hun hypotheek?

  Libertarisme overziet dit soort vragen dan. Vragen die je misschien ook alleen maar individueel kan beantwoorden. Maar ik kan het libertarisme niet kwalijk nemen, want dit is gewoon ook niet waar men mee bezig is.

  Als de arbeidersklasse niet uitgebuit wilt worden, dan zal zij zich moeten organiseren. In vakbonden, solidariteitsnetwerken etc. Met of zonder een vrije markt. Als je niet wilt dat mensen over je heen gaan denderen, dan moet je je tanden laten zien, als het waren. Dan moet je voor jezelf opkomen.

  Iets dat overigens geheel naast het libertarische verhaal kan bestaan. Ik pleit voor zowel vrijere markten, áls een hyper assertieve, georganiseerde arbeidersklasse. Dan houdt het elkaar in balans. Vrijheid voor de ondernemers om écht projecten op te zetten. Maar, ook een arbeidersklasse die zich niet laat uitbuiten. Ik denk in die richting.

 2. Trouwens, vooral het wegvallen van tarrifs, vind ik een sterk punt van Hong Kong

  Ik zal me sowieso meer in het land gaan verdiepen, om te kijken of het écht een walhalla is.

  Ik denk dat de libertariers in de goede richting denken, maar ze overzien wel nog wat zaken, die nog wel weer wat dieper gaan dan de markt, geld, welvaart etc.

  • Dromen maakt blij, hoop doet leven, een betere wereld, welkom in Utopia, morgen komt alles goed, ik ben slim want ik heb 2 roze brillen, volgens de berekeningen heb ik gelijk, mijn verstand zegt, Libertarïers hebben goede ideëen, maar enige aktie ontbreekt telkenmale, ziedaar het Libertarisme nayakosadashi2020.

   • Willem

    Precies, dat is wel een valkuil aan de ideologie. Stel dat, is wat het libertarisme zegt, bij alles. Stel dat grote kapitalisten de staat niet naar hun hand zouden zetten, om een feodalisme in het leven te roepen?

    Het is utopisch. Gek genoeg net zoals het marxisme dat is. Stel dat we een samenleving zouden hebben zonder markt en zonder gezag en zonder property, zegt de communist. Ja, ok, daar kan ik dus niets mee. Luchtfietsen, luchtkastelen bouwen.

    ‘Wij’ individueel anarchisten/egoïsten, zijn altijd van het nu geweest. Wat werkt nú ? Wat werkt vandaag nog. Voor mij? Niet voor ‘de samenleving’.

  • @nayakosadashi2020 Wat fout is aan Hong Kong is niet de vermeende uitbuiting van arbeiders of zo. Het is de grondpolitiek. Hier wordt net als in Nederland overigens, kunstmatige schaarste geschapen. De stad geeft maar heel weinig grond vrij voor ontwikkeling. Derhalve is die grond, die vaak ook nog eens voor een periode van een eeuw wordt verschaft, peperduur. Gevolg is dat huisvesting voor de inwoners onbetaalbaar is. Dit is een heel schadelijke vorm van indirecte belastingheffing die veel leed veroorzaakt.

   Dus ja, HK is / was zeer economisch vrij, behalve voor huisvesting, en dat is iets dat niet voldoende mensen beseffen.

   • Dus ja, HK is / was zeer economisch vrij, behalve voor huisvesting, en dat is iets dat niet voldoende mensen beseffen.

    Ja en huisvesting is nogal cruciaal. Mensen zitten dus letterlijk in een soort kooien, zien we, in Hong Kong.

    CEO’s verdienen twaalf ton per minuut, maar de bevolking zit in kippenhokken. Hoera !

    Wat een vrijheid (voor de 0,0001 procent dan)

    Als je niet een betaalbaar huis kan vinden, vind ik een land niet echt welvarend te noemen. Hoeveel geld er ook in omloop is, is daarin irrelevant

    Ik ben het trouwens eens met je analyse natuurlijk. Als je de vrije grond markt niet eens een kans geeft, dan kan je haar ook niet verwerpen, bij voorbaat.

    De vraag is nu alleen, hoe daar te komen?

    Het punt is natuurlijk. Investeerders in vastgoed willen dat de prijs van vastgoed hoog blijft en dus grijpen ze de staat aan om artificiële schaarste te creeren. Het is een beetje als de kapper die geen concurrentie wilt en de lokale maffia belt, met de vraag of de maffia de concurrent de stad uit jaagt. Het is hetzelfde mechanisme.

    De vraag is dan alleen. Hoe deze corruptie te doorbreken Zonder geweld? Via het gecorrumpeerde parlement? Met het tamme NAP ?

    De analyses van libertarisme zijn in de kern goed, maar de praxis ontbreekt. Links is beter in praxis, doorgaans. Maar links heeft dan weer te lompe/logge/ongenuanceerde analyses

    Daar komt ook bij, was Hong kong niet gewoon deel van China ?

    Anyway. We zien dat het complexe problemen zijn. Zelfs iemand als ik heb niet meteen een oplossing

  • Deze film vertelt het verhaal volgens mij redelijk goed: https://www.youtube.com/watch?v=MC0S_4ynLt0&ab_channel=Trimester

   Het is dus een indirecte vorm van belasting die net als inflatie zeer schadelijk is, ook voor de armsten. Er zijn intussen grote beleggers en onroerend goed bedrijven die van dit beleid profiteren en dus zullen zorgen dat deze politiek in stand blijft. Ze hebben veel te verliezen als huisvesting opeens goedkoper wordt. En dus zullen ze achter de schermen alles doen om dit proces in stand te houden. HK als meest vrije land gegijzeld door special interest wetgeving en belangengroepen.

   • Ja, want een kut land, dat Hong kong. Ik heb het filmpje gekeken. Het lijkt op Nederland, maar is nog extremer. Nederland gaat die kant op, als we niet uitkijken

    Wie de grond heeft, die heeft macht. Als de overheid de grond heeft, heeft zij macht. En zij geeft die macht dan alleen aan vriendjes. Vriendjes waarmee ze samen een lijntje snuiven, af en toe.

    Je kan je een overheid voorstellen, die het land vrij laten. al het land beschikbaar stellen voor koop, verkoop.

    Alle grond die we hebben, stellen we beschikbaar en men kan daarmee doen wat men maar wilt. Alle grond die we hebben, hakken we in stukjes en iedereen kan op zo’n stukje grond bieden. Het punt is, zo’n overheid heeft nooit bestaan. De definitie van een overheid is dat zij corrupt is en macht wilt en sterk wilt staan op het wereldtoneel.

    Een libertaire overheid, is als water dat niet nat is.

    Je wilt dan dat een libertaire partij wint en dan ook daadwerkelijk in een coalitie komt en de grond beschikbaar stelt voor iedereen. Maar, waarom zou de deep state het toelaten, dat een libertaire partij in een coalitie komt? In Nederland weten we dat CDA, VVD en D66 altijd de coalities vormen. Een PVV, SP, LP of FVD zullen nooit, maar dan ook echt nooit in een coalitie gelaten worden. Zoiets zou ‘het landsbelang’ namelijk in gevaar brengen. Een of andere topambtenaar besluit dan dat zoiets ’toch niet door kan gaan’. Een D66/VDD formateur besluit dat dit toch niet door kan gaan en dat een D66/VVD coalitie beter is.

    Het punt met zo’n Hongkong is ook een beetje. En dan betreden we duister gebied. Maar, het punt is dus ook een beetje….De mensen pikken het allemaal. De mensen hebben collectief zoveel macht. Ze kunnen zeggen : nee, ik betaal niet voor een kippenhok. Als een iemand dat zegt, gebeurt er niets. Als 900,000 mensen dat zeggen wordt het een ander verhaal. Maar libertariers vinden het onderwerp ‘macht’ altijd te griezelig, te cynisch.

   • @nayakosadashi2020
    Maar libertariers vinden het onderwerp ‘macht’ altijd te griezelig, te cynisch.
    Anarcho kapitalisten / vrije markt anarchisten willen de staatsmacht totaal ontmantelen, en behoren tot het libertarisme. Dus het onderwerp “macht” wordt daar in sterke mate ontmanteld.

    Helaas spannen de politieke machthebbers bijna altijd samen met de financiele / economische machthebbers. Al duizend plus jaar lang. Zolang de overheid politie, leger en rechters in de zak heeft verandert dit niet. Dit is het gevaar, de voetangel, de nagel aan de kist, van het minarchisme. Alleen AK durft dit te veranderen, in de eerste plaats door de bevolking (ook de arbeiders) toe te staan zich te bewapenen.

    Dit is dus een argument voor vrije markt anarchisme tov minarchisme.

   • Dus het onderwerp “macht” wordt daar in sterke mate ontmanteld.

    Ja en ik vrees dus dat je het onderwerp macht niet echt kan ontmantelen. Er is altijd macht. Iedereen heeft macht en die machten botsen met elkaar. De staat heeft macht, een bedrijf heeft macht, een vakbond heeft macht, mannen hebben macht over vrouwen, op veel plekken in de wereld. Maar vrouwen hebben ook weer bepaalde vormen van macht over mannen. En die machten schuren de hele tijd. Woke heeft macht, via de staat, en NGO’s en het WEF. Maar wij hebben ook weer een vorm van macht, via onze weblogs etc. en dat botst dan de hele tijd. Het is cynisch, maar wat mij betreft is dat hoe de wereld werkt. Waarmee ik niet zeg dat het altijd oorlog is. Er zijn natuurlijk ook allerlei tussenperiodes van vrede. Maar onder het oppervlakte sluimeren machtsrelaties, botsende belangen, botsende politieke agenda’s etc, etc.

    Minarchisme = liberalisme. De VVD = minarchistisch

    Ik ben ook een voorstander van wapenbezit, omdat het dus zowel de arbeidersklasse en de middenklasse een vorm van macht geeft, die ze kunnen gebruiken tegen mogelijke invasie. Staatsinvasie, maffia invasie, revolutionaire invasie etc, etc.

    In veel gevallen geeft het wapen het individu ook een pressiemiddel, om zichzelf te verdedigen. Het maakt van een kikker, een gifkikker en je wilt liever een gifkikker zijn

  • @ Naya; “Wat werkt vandaag nog. Voor mij? Niet voor ‘de samenleving’.” Niemand weet wat voor de samenleving werkt. Veel mensen weten niet eens wat voor hen zelf werkt. Plus wat geeft een ander het recht om zich met iemand anders te bemoeien? Door voor jezelf te zorgen, hoeft de samenleving tenminste niet voor je te zorgen. En voor een ander zorgen, kan je pas als je daartoe in staat bent.
   En is de vraag niet ook wat is het om rijk te zijn? Wat is de druk op een rijk iemand? Zijn kinderen lopen het risico om gekidnapt te worden bijvoorbeeld. Hoe is het om met afgunst geconfronteerd te worden?

   • Ik snap niet zo goed wat je wilt zeggen.

    Veel mensen weten niet eens wat voor hen zelf werkt

    Voor mij is het extreem belangrijk om op een of andere manier uit te dokteren wat voor mij werkt. Dat is eigenlijk het enige ‘politieke’ engagement dat ik aanga.

    Ik ben voor iets, als dat goed voor mij is. En tegen iets, als dat slecht voor mij is, direct of indirect.

    Uitzoeken of iets goed of slecht voor mij is, is dus wat gebeuren moet, de hele tijd

 3. @Naya, dat vreesde ik al. Je argumentatie gaat niet alleen op voor de arme maar ook voor de rijke. Je haalt een vals sentiment aan.

  • De rijken zitten inderdaad in een gevaarlijke positie. Als een revolte/revolutie zal ontstaan, zijn zij als eerste de lul, worden ze tegen de muur gezet.

   En hoe groter de arme massa word, hoe sneller het uit de hand kan lopen. Hoe sneller maoïstische groepen invloed krijgen

   Dus als je puur egoïstisch kijkt, als rijk persoon, wil je ook niet dat de verschillen tussen arm/rijk te groot worden. Het kan je namelijk de kop kosten.

   Je wilt niet de adel zijn, want we weten wat er met adel gebeurde in het verleden. Dan zeg je : de massa zou niet gewelddadig moeten zijn en/of uit op revolutie.

   Ja, water zou niet nat moeten zijn.

   • @nayakosadashi2020 Ik begrijp dat revolutiedenken verlokkingen heeft. Schouder aan schouder een gemeenschap verenigend. Broederschap. Schoon schip makende. Een zuiveringsproces. De rotte appels verwijderen. Verlossing.

    Revoluties worden maar al te vaak gekaapt, de nuttige idioten staan schouder aan schouder tegenover politie of leger en trotseren de kogels. De nuttige idioten sterven in de strijd of in de dagen daarna. Want een revolutie eet haar eigen kinderen op. Naast de zijlijn staan altijd enkele groepen te wachten. Om daarna in de ontstane chaos / het machtsvacuum de macht over te nemen van de revolutionairen. De best georganiseerde grote groep met voldoende aanhang die geweld durft te gebruiken kan dan heel simpel de macht overnemen. Of dit nu een geheime dienst is, vrijmetselaars, knokploegen betaald door grootkapitaal, antifa of wat dan ook. De vraag is of dat een verbetering is.

    Antwoorden hoe uit deze situatie te komen zijn inderdaad moeilijk te vinden. Ze zijn er wel. In Brazilie is de favella oplossing ontstaan, illegale wijken waar de politie zich niet zo welkom voelt. En gewapende drugslords zorgen dat de wijken vrij van ambtelijke handhavers blijven.

   • Ratio

    Ik snap de problemen van revolutie en ik ben het met je eens. Je zag het al bij de Russische revolutie. Lenin zet iets in gang en een Stalin neemt het stokje over en weet het allemaal naar zijn hand te zetten. Het is een gevaarlijk spelletje. Idealisten zetten iets op, oppertunisten en/of psychopaten grijpen het aan vervolgens en roepen zichzelf uit tot de nieuwe elite. Van de regen in de drup.

    Marx analyseerde het kapitalisme in de 19de eeuw. Lenin zette dit om in een politiek programma. Stalin claimde vervolgens het hele project en installeerde zijn terreurstaat.Stalin wist zichzelf in de communistische hierarchie naar boven te ellebogen.

    Je ziet het ook in de Spaanse revolutie, tijdens de Spaanse burgeroorlog. De anarchisten nemen een dorp over en collectiviseren de grond. Een landadel bezat alle grond, in Spanje en mensen waren van deze adel afhankelijk. Een feodalisme bestond nog. Goed, de dorpen werden dus overgenomen door de anarchisten. Maar wat gebeurde er vervolgens? Anarchistische milities begonnen zelf een soort zuiveringsacties op te zetten. Iedereen die ook maar een heel klein beetje met de katholieke kerk, of de staat te maken zou kunnen hebben (via een omweg) , werd vermoord. Dit is dan een stukje uit het verhaal dat linkse anarchisten altijd overslaan, als ze het over Spanje 1936 hebben, wat ik vrij hypocriet vind. Er ontstond een soort dodelijke vorm van cancle culture. Jouw neef is een fascist? Ok, dan zetten we jou ook tegen de muur. Je bent een priester, die verder niet met politiek bezig is? We zetten je toch tegen de muur. Het werd een slachtpartij. Waarop links dan zegt : ja, maar dat is oorlog. Ja, ok, maar links verteld gewoon niet het hele verhaal. Ik hou daar niet zo van. Ik hou niet van propaganda, of het nou van links of rechts komt.

    illegale wijken waar de politie zich niet zo welkom voelt. En gewapende drugslords zorgen dat de wijken vrij van ambtelijke handhavers blijven.

    Wil je dat ook in Nederland?

    Zo’n druglord is dan toch gewoon de staat haha. Dan betaal je geen belasting, maar beschermgeld.

    Trouwens, in Nederland is dit in sommige gevallen al min of meer realiteit geworden. De onderwereld heeft een enorme grip gekregen op de bevolking en het leven van alledag. In sommige wijken is de maffia de baas en onttrekt men zich van ‘de staat’. De maffia organiseert alles en de politie brand zich er niet aan. Ik las hier laatst een boek over, maar ik weet niet meer hoe dit boek heette en ik ben het kwijt geraakt. Een true crime boek.

   • Het enige dat ik overigens over revolutie zeg is : het komt niet uit de lucht vallen. En of jij en ik het er nou eens of oneens mee zijn, als het gebeurt gebeurt het

   • Heb nu ook dat filmpje van de walled city bekeken

    Super interessant

    De maffia gaat als het ware concurreren met de overheid. De maffia zegt : wij kunnen mensen een beter leven bieden. Jullie zijn eigenlijk de maffia, is wat de maffia zegt.

    Het heeft ook iets weg van een autonome zone, zoals je die in Europese steden hebt/had. Kraakpanden etc. Alleen de kraakpanden worden niet door de maffia gereguleerd en zijn natuurlijk veel kleiner dan dit alles. In zo’n kraakpand wonen dan dertig mensen, niet dertigduizend. En zo’n kraakpand gaat uit van een bepaalde ‘scene’, een bepaalde ‘ideologie’. Dit niet.

    Toen ik in Berlijn was, had je een grote autonome zone. Alleen bleef dit een beetje op het niveau van een jongerencentrum. Het was dan half gedoogd, half gekraakt en de overheid had geen zin om zich eraan te branden.

   • @nayakosadashi2020
    Eens
    Het bizarre van the walled city is dat vijftigduizend mensen liever daar wensten te wonen met de maffia als “beschermer” dan onder de “bescherming” van de overheid. De staat werd als slechter alternatief beschouwd dan leven onder de wetten van triades / chinese maffia. Een conclusie die volgens mij maar weinigen durven te trekken. Er waren geen wachters bij de uitgangen, iedereen kon vrij vertrekken, het was geen DDR.

    Datzelfde geldt volgens mij ook voor de favella’s. De druglords weten dat ze concurreren met de Braziliaanse staat en willen niet teveel snitches / verraders. Dus zorgen dat ze een beter alternatief zijn dan leven onder “staatsbescherming”. Ook hier kan men vrij vertrekken, veel favella bewoners hebben banen in de stad en vertrekken iedere ochtend uit de favella en keren iedere avond weer terug. Als je aan de onderkant van de samenleving zit heb je niet veel keus. En favellas en the walled city zijn betere alternatieven dan dat de reguliere overheid bood/ biedt.

    Het nadeel van de Europese vrijzones, de krakers, is dat ze te weinig kapitaal hebben. Ze zijn 30 jaar geleden door de gemeente Amsterdam omgekocht doordat deze kraakpanden opkocht of liet opkopen door de krakers. Subsidieer verzet en je breekt het. Genadeloze maffiosi en druglords hebben kapitaal, wapens, en een strakke scherpe organisatie. Ze laten zich niet omkopen. Dat is het verschil. Niet dat ik een oproep doe om Vrankrijk tot drugspand om te bouwen met een xtc labje in de kelder een columbiaanse connectie op de bovenste etage.

   • Ratio en ik zouden denk ik wel in de Chinese piratenstad willen wonen hahaha. Je hoeft daar geen QR code te hebben.

    Een conclusie die volgens mij maar weinigen durven te trekken

    Ja precies. Het is de conclusie die we zouden moeten trekken. Maar mensen willen daar dan ook weer niet aan, want dan denk je ‘heel radicaal’ en ben je ‘geradicaliseerd’ en ergens wilt men niet ‘geradicaliseerd’ zijn.

    De maffia is heel wreed. Extreem wreed. Maar goed, de staat is dat ook. De maffia vermoord mensen? Ja, de staat niet? Mensen zijn alleen meestal wel nog gehersenspoeld door statisme, op zo’n manier dat ze nooit zullen toegeven dat de staat gewelddadig is. Statisme is ook een soort heel groot sektarisme.

    50,000 mensen willen liever in de piratenstad wonen. Hoe komt dat? Komt dat doordat het staatssysteem zo verrot is? Die vraag stellen mensen alleen stiekem in hun eentje, voor zichzelf, nooit hardop.

    Subsidieer verzet en je breekt het.

    Mee eens. Huidig links anarchisme is ongeveer het WEF, ideologisch gezien.

    Niet dat ik een oproep doe om Vrankrijk tot drugspand om te bouwen met een xtc labje in de kelder een columbiaanse connectie op de bovenste etage.

    Dat Vrankrijk is zo nep. Ik ben daar vroeger weleens geweest. Een soort stoer jongerencentrum, dat dan zogenaamd gekraakt is en waar je dan ‘een biertje’ gaat kopen en naar ‘punk’ bands mag luisteren. En dat je dan ook ‘een hanenkam’ hebt en de sex pistols luistert en dat de overheid zich daar dan zogenaamd heel erg zorgen om maakt. Pietje is nu punk, hij drinkt een biertje in Vrankrijk ! Stoer !

    In die zin heeft de overheid de angel eruit gehaald. Wel nog de vorm van het kraken, de uiterlijkheden, niet meer zoiets als een daadwerkelijke kraakbeweging. Wel een overblijfsel van de software, niet de hardware.

    De staat is nu recentelijk trouwens wel bang dat er weer een echte kraakbeweging opkomt. Daarom heeft de politie laatst bij dat woonprotest zoveel geweld gebruikt, tegen de linkse anarchisten. Je mag best in de vrankrijk zitten, als puber. Maar zodra je ook maar in theorie écht iets zou kunnen gaan kraken, wordt je preventief het ziekenhuis in geslagen. Ik kom hier later misschien op terug.

    De staat vind het prima dat links anarchisme woke is, Bij1 stemt, de 2030 agenda ondersteund. Maar ze moeten niet ook nog eens pandjes gaan kraken, dan springt de ME in.. Interessant om te zien.

   • Wel mooi liedje onder dat walled city filmpje

    zo voel ik me wel, zoals dat liedje

Comments are closed.