LONGREAD ALERT. Veganist zijn verwijst naar een levensstijl welke een specifieke vorm van vegetarisch dieet op basis van planten en schimmels omvat, terwijl vegetarisch enkel naar een dieet verwijst. Veganisten zijn daarom te herkennen aan de beschrijvende term herbivoor, terwijl dit niet voor alle vegetariërs het geval is. Veganisme is een beweging die is ontstaan vanuit het non-agressie principe uit compassie voor andere levens. Het bestaan van individuen wordt erkend en er is een ingebed gevoel van mededogen voor deze andere individuen.

Een operationele definitie van veganisme zou zijn dat het een term is die afkomstig is uit de eerste drie en laatste twee letters van het woord “vegetarian” om een ethisch verantwoorde filosofische manier van leven te beschrijven waarin men te allen tijde, passend bij hun allerindividueelste situatie en de strekking tot waar ze grip hebben, het lijden in de wereld zoveel mogelijk proberen te verminderen met de middelen die ze tot hun beschikking hebben, schade en sterfte van dieren trachten zoveel mogelijk te beperken met de wetenschap die ze nu bezitten zover als praktisch mogelijk is zonder hun eigen leven op het spel te zetten; dus actief proberen alle vormen van uitbuiting en wreedheid jegens dieren voor voedsel, kleding of enig ander doel uit te sluiten en daarbij alle producten die geheel of gedeeltelijk van dieren zijn afgeleid, vermijden te gebruiken. Het omarmt het concept dat je goed kunt leven en gelukkig kunt zijn zonder onnodige schade aan te richten bij een ander. Als je zo zou kunnen leven, waarom zou je dat dan niet doen?

Wij veganisten erkennen zenuwstelsels en analoog vergelijkbare mechanismen in organismen die de meeste mensen “een dier” noemen. We gebruiken dus deze conceptuele definitie van dier, waarbij we de Engelse en Nederlandse operationele definities negeren, die achtereenvolgens een “animal” hetgeen betekent iemand die ademt, en het woord “dier” hetgeen betekent iemand die sterft. Zoals eerder vermeld, willen veganisten geen agressie veroorzaken op de conceptueel gedefinieerde organismen die we dieren noemen. De agressor wordt gedefinieerd als iemand die het initiatief neemt om inbreuk te maken op het lichaam of eigendom van iemand anders.

Veganisten volgen deze levensstijl omdat ze zich hebben gerealiseerd dat er geen geldige argumenten zijn om geen veganist te zijn. Enkel drogredenen worden naar voren gehaald om andere standpunten te beschermen. Om deze reden zou niemand een argument tegen een goedgeïnformeerde veganist moeten kunnen winnen. Geldige argumenten om andere dierlijke producten te consumeren dan niet-geïnformeerd zijn, bestaan dus niet. Zelfs niet geïnformeerd zijn is tegenwoordig een zwak argument omdat we in het informatietijdperk leven. De wereld is meer verbonden dan ooit tevoren, veganisme is in het nieuws en informatie is gemakkelijk toegankelijk via internet. We hebben elke seconde van de dag een overvloed aan onbevooroordeelde en onpartijdige informatie binnen handbereik via onze telefoons en onze laptops, waarover de meeste mensen beschikking hebben. Deze informatie die we gemakkelijk kunnen ophalen, toont ons de waarheid over de ethische, gezondheids- en milieugevolgen van het gebruik van dierlijke producten. Het feit dat we toegang hebben tot die informatie, betekent wel dat we de morele verplichting moeten hebben om iets te veranderen. Dat gezegd hebbende, alle redenen om geen veganist te zijn in niet levensbedreigende omstandigheden voor mensen die leven met een onverenigbaar moreel systeem slaan allemaal terug op drie redenen: smaak, gewoonte (mogelijk belichaamd als cultuur of traditie) en gemak. Als antwoord op deze redenen zijn onze antwoorden achtereenvolgens als volgt geformuleerd: Om de eerste reden aan te pakken, nee, onze smaakpapillen zijn niet meer waard dan het leven van een dier. Wie zijn wij om iemand die ene kans op leven af te nemen omdat we de smaak van hun vlees of hun afscheidingen waarderen? Een maaltijd duurt voor ons een kwestie van minuten, wat een onbeduidende hoeveelheid tijd is. Een maaltijd die we vergeten zodra we klaar zijn. Die maaltijd heeft echter het hele bestaan van een dierlijk wezen gekost. De conclusie dat we hen van het leven beroven voor slechts enkele minuten plezier is geen geldige rechtvaardiging; Als antwoord op de tweede reden, omdat iets ‘zo altijd wordt gedaan’ of iets is dat “mensen al eeuwen doen’, is niet een geldige reden om iets te blijven doen. Cultuur en traditie kunnen als volgt worden gedefinieerd: als je een idee hebt dat lang genoeg in de samenleving rondzweeft zodat de meerderheid het ermee eens wordt ontstaat een maatschappelijke norm. Als je die norm in de loop van de tijd blijft voeden, wordt het een onderdeel van de cultuur van de samenleving. Als je cultuur van generatie op generatie doorgeeft, dan noemen we dit traditie. Cultuur en traditie zijn geen goede maatstaven voor moraliteit, omdat die tijdsafhankelijk zijn van de axioma’s die de meerderheid van de bevolking aanhangt en zich dus op een bepaald moment comfortabel bij voelt. Wij zijn overtuigd dat agressie altijd verkeerd is, wat de meerderheid ook denkt of in de wet heeft vastgelegd; Als we vervolgens het gemaksargument aanpakken, moeten we als eerste vrijgeven dat niemand mentaal groeit door het blijven in comfortzones. Dat gezegd hebbende, is het nu gemakkelijker dan ooit tevoren om veganist te worden. Overal zijn veganistische opties, in winkels en in restaurants. Restaurants breiden menu’s uit om veganistisch vriendelijk te zijn en er zijn meer veganistische merken dan ooit tevoren. Elk soort voedsel heeft zijn eigen veganistische vervanger, waarvan veel veganistische varianten van voedsel de smaak en structuur van dierlijke producten nabootsen. Via internet zijn allerlei bronnen beschikbaar, zoals een praktisch onbeperkte lijst met kookrecepten. Bovendien zijn er meer veganisten dan ooit met wie je vragen kunt stellen en van gedachten kunt wisselen. Er zijn zelfs gratis gidsen en cursussen om u kennis te laten maken met alle aspecten van het concept. U moet zich ervan bewust zijn dat gemak enkel beter kan worden naarmate de vraag stijgt vanwege de vrijemarktwet van natuurlijke economische orde gereguleerd door vraag en aanbod.

Veganisten zijn zich ervan bewust dat het momenteel wettelijk is toegestaan om andere niet-menselijke dierlijke wezens te consumeren. Maar alleen omdat iets ethisch aanvaardbaar is volgens een norm, betekent niet dat iets een goede of juiste gewoonte is, noch dat het altijd zo zou moeten zijn. Alleen omdat de meerderheid iets op een bepaalde manier doet, wil nog niet zeggen dat dit de enige en juiste manier is om te handelen. Als ethisch rationeel individu moet u onderschrijven dat wanneer iemand anders iets afschuwelijks doet, dit niet betekent dat u daarmee een vrijkaart ontvangt om hetzelfde te doen. Veganisten erkennen dus dat er meer nodig is dan sensueel genot om een handeling moreel te rechtvaardigen.

We erkennen dat een voldoende uitgebalanceerd veganistisch dieet duurzaam is voor uw gezondheid, net als de Amerikaanse en Britse dieetverenigingen, de grootste organisaties van voedings- en voedingsdeskundigen in beide landen, categorisch hebben verklaard dat een veganistisch plantaardig dieet qua voedingswaarde voldoende gezond en veilig is voor alle levensfasen, inclusief zwangerschap. Dit betekent inherent dat elke voedingsstof die we nodig hebben om ons gezond leven in stand te houden, kan worden verkregen via een plantaardig dieet. Dit betekent op zijn beurt dat de exploitatie en het gebruik van dieren volledig onnodig is. Het zou geen plaats moeten hebben in onze hedendaagse samenleving en zou daarom moeten worden afgeschaft. Er is geen reden meer voor het bestaan, want we kunnen overleven en gedijen op een plantaardig dieet door het voedsel te eten dat natuurlijk voor ons is, en dus het voedsel te eten dat ons lichaam evolutionair is ontworpen te eten.

Veganisten erkennen verder dat wanneer je dierlijke producten eet dit eigenlijk niet jouw persoonlijke zaak is, want op het moment dat iemand anders lijdt onder jouw keuzes is het inherent dat er geen individuele en dus persoonlijke keuze meer is. Dit wordt beschreven door het eerdergenoemde non-agressieprincipe. Het niet toestaan van individuen om zichzelf te zijn met hun eigen persoonlijkheden en de capaciteiten die ze hebben, komt neer op het ontkennen van hun emotionele capaciteiten, wat op zichzelf een vorm van mishandeling is. Dit is op zich al een vorm van mishandeling omdat je deze dieren misbruikt en doet alsof ze niet de moeite waard zijn of niet zo belangrijk of speciaal zijn dan dat ze in werkelijkheid zijn. Wij beschouwen dit als een erge vorm van nalatigheid. Elk individu is even belangrijk, al het leven is gelijk en al het leven is heilig. Elk organisme heeft recht op leven. Al deze dieren leven tenslotte, ze denken allemaal, ze voelen allemaal, ze kunnen allemaal lijden, ze kunnen allemaal compassie tonen en compassie ontvangen. Het belangrijkste is dat ze allemaal mededogen verdienen. Wat geeft ons het recht om willekeurig met de vinger te wijzen en te beslissen wie leeft en wie sterft? Wat geeft ons het recht om pijn, lijden en uiteindelijk de dood toe te brengen aan een dier dat pijn kan lijden en dood wil vermijden? Door een ander te betalen voor het schaden namens jou, waar het kopen van een product op neerkomt, kies je ervoor om een ander dier ter dood te veroordelen.

Veganisten erkennen dat er geen humane en dus ook geen ethische of aanvaardbare manier is om iemand te doden die niet wil sterven. Je kunt dus niet op medelevende, humane of welwillende wijze voor een onnodige reden het leven van een dier dat niet wil sterven ontnemen. Zelfs als het pijnloos is, vinden we het inherent respectloos om iemand te doden die niet wil sterven. Het is totaal irrelevant hoe snel of pijnlijk de dood is om humaan te zijn. Concluderend kunnen we het nooit rechtvaardigen om het leven van een dier te nemen als het niet hoeft te sterven voor jou om te kunnen overleven. Dit punt wordt duidelijk gemaakt door de door veganisten onderschreven, tegenstrijdige uitspraak dat je jezelf geen dierenliefhebber kunt noemen als je geen veganist bent. Hetzelfde geldt overigens voor het woord milieuactivist.

Veganisten hebben bezwaar tegen elke vorm van op wreedheid gebaseerde discriminatie. We denken diep na over de toekomst van de mensheid waarin we voorzien dat een kind nooit zou opgroeien om een ander mens kwaad te doen of te onderdrukken als we het zouden leren dat het verkeerd is om agressief gedrag te vertonen door dieren pijn te doen of deze wezens uit te buiten voor ons eigen gewin, in situaties waarin we wel een andere keuze hebben. Dit kind zou nooit iemand onderdrukken om irrelevante redenen zoals ras, etniciteit, seksualiteit, of welke belachelijke reden dan ook tegenwoordig wordt kozen om elkaar te onderdrukken. Dat kind zou nooit opgroeien om haat tegen andere mensen te verrichten als werd geleerd dat al het leven kostbaar is, dat al het leven met respect, waardigheid en mededogen moet worden behandeld en dat alle wezens het basisrecht moeten krijgen om dat ene leven dat ze hebben te kunnen leven.

Het zou hypocriet zijn van veel veganisten om boos te zijn op mensen die rechtvaardigingen gebruiken om dierlijke producten te blijven consumeren en het zou onbeschaamd zijn om ze allemaal als inherent slecht te veroordelen. Dat omdat niet alle veganisten het voorrecht hebben gehad om op die manier geboren te worden, en de meeste veganisten gebruikten eerder exact dezelfde drogredenen om het consumeren van dierlijke producten te rechtvaardigen zoals omnivoren nu doen. Het is gewoon een kwestie van slechte axioma’s die in de hoofden van mensen zijn geprent, waardoor de acties van deze mensen worden aangedreven door verkeerde ideeën. Het vasthouden aan verkeerde axioma’s maakt iemand niet onveranderlijk tot een slecht persoon. Goede mensen moeten echter altijd openstaan voor discussie, niet omdat een van de partijen moet winnen, maar omdat discussie een platform schept voor beide om dichter bij de waarheden van de objectieve realiteit te komen door hun axioma’s te veranderen door uitwisseling van gedachten. Dus het feit dat iemand dierlijke producten consumeert, maakt hem niet per definitie tot een slecht persoon. Zij en de meesten van ons zijn opgevoed en zijn aangeleerd om dit te doen. Het is voor niemand nuttig om boos te zijn, en het zou zeer hypocriet zijn. Je kent hun onbekende bekenden en onbekende onbekenden niet zonder het aangaan van een discussie als medium voor het uitwisselen van ideeën.

De nirvana-drogreden is de misvatting om werkelijke dingen te vergelijken met onrealistische, geïdealiseerde alternatieven, wat suggereert dat als je iets niet perfect kunt doen, het geen zin zou hebben om dat iets te doen. Door een valse dichotomie te creëren die één optie biedt die duidelijk beter is – en tegelijkertijd volledig onaannemelijk is – kan een persoon die de nirvana-drogreden gebruikt, elk tegengesteld idee aanvallen omdat het onvolmaakt is. Volgens deze drogreden is de keuze niet tussen echte wereldoplossingen; het is eerder een keuze tussen een realistisch haalbare mogelijkheid en een andere onrealistische oplossing die op de een of andere manier “beter” zou kunnen zijn. Uitspraken als “wat je ook doet, het is nooit helemaal goed” hebben nooit iemand geholpen. Een veganistisch dieet is nooit perfect omdat perfect een transcendentaal ideaal is, een ideaal dat in dit geval zou zijn dat we zouden willen dat elk dier de best mogelijke levensomstandigheden heeft. Dit kan nooit perfect zijn, omdat er altijd bijkomende nevenschade is die de dood van een individu kan betekenen, met welke vorm van voedsel je ook eet, bijvoorbeeld de onvermijdelijke dierensterfte veroorzaakt door het ploegen van een landbouwveld. Je kunt veganistisch leven, maar je kunt nooit leven zonder dieren te doden, zelfs als dit een onbedoelde consequenties is. Dat simpele feit over de realiteit is echter niet relevant omdat dat geen deel uitmaakt van de definitie van veganisme. De definitie houdt in dat u uw best doet om dierenleed in uw meest individuele situatie zo goed mogelijk probeert te voorkomen. Dat veganisten nog steeds de dood van dieren veroorzaken, moet algemeen worden erkend, maar het is geen logisch geldig argument om niet het lijden te verminderen. Veganisme gaat over het verminderen van het lijden in de wereld, het elimineren ervan is het onbereikbare ideaal waarnaar we allemaal zouden moeten streven door de dagelijkse acties die we allemaal ondernemen. De acties die we ondernemen moeten leiden tot een grotere mate van vrijheid voor alle individuen, namelijk het leven kunnen leiden dat je wilt leven en de dingen kunnen doen die je van nature komen aanvliegen, zoals tijd doorbrengen met vrienden en familie, als dat is wat je zou willen doen. Of het nastreven van een interessant project. Vrijheid betekent voor ons leven zonder angst, in vrede, in harmonie, zonder onderdrukking, zonder onrecht, zonder pijn, en niet proberen de enige kans op bestaan die elk individu in het leven heeft weg te nemen. Wij denken dat een wereld zonder onnodig lijden een wereld is die het waard is om naar te streven.

Ons doel is om deze vrije wereld tijdens onze levensdagen te realiseren, en om de zegeningen van de vrijheden van alle individuen zeker te stellen voor alle toekomstige generaties. Met dit doel voor ogen nemen wij onze standpunten in.

Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

Rody

Ingezonden door Rody

172 REACTIES

 1. @nayakosadashi2020,

  Stelen en moorden kan iedereen ook, maar het is juridisch en moreel niet toegestaan.

  Je negeert opnieuw de kern van de argumentatie, nl het eigendomsrecht. Het klompje cellen heeft uniek DNA. Het is dus niet van de vrouw, zoals haar lever dat wél is.

  Alleen de eigenaar kan bepalen wat er met zijn of haar eigendom gebeurt. Eén dief of een moordenaar kan dat negeren en er inbreuk op maken, maar dat geeft anderen dan het recht daar tegen op te treden. De vrouw die zwanger is door vrijwillige seks heeft dus geen recht het kind te verwijderen. Dat kan alleen bij verkrachting, zoals ik in mijn eerste post al heb uitgelegd.

  Ik heb een tip als je online discussieert: beperkt je tot het kernargument en weerleg of corrigeer dat. Dat kan in principe in 1 of 2 zinnen. Bij voorbaat dank.

 2. @Rody,

  Als je insteek is om minder leed te veroorzaken, dan is het niet logisch om planten te gaan eten. Je kunt immers veel minder leed veroorzaken door, zoals gezegd, je uit de voedselketen terug te trekken en helemaal geen levende wezens meer te eten.

  Verder negeer je mijn argument, dat het soort voedsel feitelijk niets met leed te maken heeft. Het gaat niet om de keuze tussen vlees of groente. Het gaat om de wijze waarop dit voedsel wordt geproduceerd en bereid. Biologisch vlees van weiderunderen kan vrijwel zonder enig leed worden gegeten. De meeste supermarkt groenten daarentegen vertegenwoordigen veel meer dieren- en plantenleed.

  Opnieuw een punt waarop veganisten laten blijken, dat het hen helemaal niet om het reduceren van leed te doen is, maar om het beschermen van de eigen soort ten koste van al het andere leven op Aarde. Hypocriet en immoreel dus.

  • Beste Peter, mag ik aannemen dat je mijn stuk tekst niet helemaal gelezen hebt?

   Je gebruikt namelijk het Nirvana argument, “als je leed niet volledig kunt voorkomen kun je dan niet net zo goed niets doen of je verwijderen van de voedselketen door zelfmoord te plegen”. Dit heb ik naar mijn mening vrij duidelijk in de tekst uitgelegd.
   Even een simpel sommetje. Stel een groot zoogdier eet 2 units planten per jaar om te moeten blijven leven. Wij mensen eten 1 units planten om te blijven leven per jaar of 1 groot zoogdier. Als wij dan dieren eten doen wij meer individuen leed aan. Hetzelfde als dat wanneer je kip eet je meer individuen leed aan doet dan in het geval dat je een koe eet omdat je minder individuen eet en dus doodmaakt of dood laat maken.

   Ik negeer iemands argument niet, als ik er nog niet op gereageerd had dan was je punt niet duidelijk voor mij.
   Zonder leed bestaat niet. Denk aan weghalen bij de moeder, het doden van mannelijke broers en zussen en het beperken van het levensgebied door een hek waar deze naartoe kan. Ook heb ik in mijn tekst duidelijk uitgelegd dat iemand doden die niet dood wil altijd onethisch is ongeacht hoe pijnloos dit is of hoe goed leven dat individu heeft gehad.

   “De meeste supermarkt groenten daarentegen vertegenwoordigen veel meer dieren- en plantenleed.”

   ik weet niet wat je hiermee wilt zeggen

   “Opnieuw een punt waarop veganisten laten blijken, dat het hen helemaal niet om het reduceren van leed te doen is, maar om het beschermen van de eigen soort ten koste van al het andere leven op Aarde. Hypocriet en immoreel dus.”

   Ik ben niet zomaar een veganist.
   Ik kan niet anders concluseren dat deze discussie te voorbarig door jou getrokken is en onjuist is.

   Lees alstublieft mijn gehele tekst voordat je een comment plaatst en probeer je argumenten duidelijk te maken zonder teveel aannamens te maken over mij als persoon. Alleen dan kunnen we deze inhoudelijke discussie op een gepaste en leuke manier voortzetten zodat deze voor ons beide se moeite waard blijft.

   vrgr

 3. maar het is juridisch en moreel niet toegestaan.

  Jij bepaalt niet wat voor mij moreel toegestaan is…..Je weet wel, individualisme. Zelf beslissingen nemen

  Het is dus niet van de vrouw, zoals haar lever dat wél is.

  Maar het zit in haar. Het zit zelfs een hele lange tijd vast met een navelstreng

  De vrouw die zwanger is door vrijwillige seks heeft dus geen recht het kind te verwijderen. Dat kan alleen bij verkrachting, zoals ik in mijn eerste post al heb uitgelegd.

  Wanneer is het vrijwillig en wanneer verkrachting?

  Misschien heeft een prostituee wel vrijwillige seks (juridisch gezien) maar ze voelt zich verkracht en daarom verwijderd ze het kind

  Ik heb een tip als je online discussieert: beperkt je tot het kernargument en weerleg of corrigeer dat. Dat kan in principe in 1 of 2 zinnen. Bij voorbaat dank.

  Neejj….doen we niet….

  Ik wilde nog iets flauws zeggen. Maar laat maar hahaha

  • Nogmaals, diefstal en moord zijn ook niet toegestaan. Je bent vrij om te stelen en te moorden, maar dan zal je ook de consequenties moeten accepteren (bv schade compenseren, levenslang of doodstraf ed). Bij de vrouw die onterecht abortus pleegt, is dat niet anders.

 4. maar dan zal je ook de consequenties moeten accepteren

  Spreekt voor zich…En dit geld voor alles. Van alles wat ik doe, moet ik de consequenties incasseren.

  Bij de vrouw die onterecht abortus pleegt, is dat niet anders.

  Vrouwen doen de hele tijd abortus en niemand boeit het wat…..Er zullen dus geen consequenties zijn. Mijn ex vriendin had ook een abortus laten doen. Moet ik dan de boa’s erbij halen? Moet ik dan de politie bellen? Moet ik dan een rechtszaak beginnen? Nee hé….

  Niet iedereen is SGPer, niet iedereen is christen, niet iedereen is tegen abortus. Jij legt andere jouw religieuze moraliteit op.

  • Nee, er zijn geen consequenties, omdat het wettelijk is toegestaan.

   De libertarische anti-abortus argumentatie staat los van de religieuze anti-abortus argumentatie. Dat heb ik in mijn 1e post al uitgelegd.

 5. Deze vegan discussie is ook een totale non discussie

  Want als Rody vegan wilt zijn, dan zal hij vegan zijn

  En als jullie vlees willen eten, zullen jullie vlees eten

  Je hoeft elkaar niet ’te overtuigen’. Als jullie zeggen dat ik geen vegan producten zou moeten eten, denk je dat ik dan stop met het eten van vegan producten? Denk je dat je zoveel invloed hebt? Denk je dat je zo’n grote indruk op mij maakt?

  Is het hoogmoed?

  • Nee, de reden die Rody opgeeft om veganist te zijn is aantoonbaar onlogisch en immoreel. Daar gaat de bovenstaande discussie over. Beperk je tot het onderwerp, dan hoeven de datacenters niet zo hard te werken en zijn we hier eerder klaar.

   • Probeer ook hier geen voorbarige en mogelijk dus onjuiste conclusie te trekken want je hebt geen logisch houdbare reden gegeven waarom veganisme immoreel en onlogisch zou zijn. Graag hoor ik argumenten bij conclusies.

   • Ik snap niet hoe een vegan ‘immoreel’ is. Maar, laat ook maar. En hoe is het onlogisch? Als je zo wilt leven, is dat voor jou blijkbaar logisch hahaha

 6. Veganism = PSY-OP door TPTSNB! (ThePowersThatShouldNotBe)

  Ben zelf langere tijd vegetarier geweest tot ik gezondheidsproblemen kreeg.
  Wanneer je jong bent is het allemaal ‘leuk en aardig’ – je lichaam heeft genoeg reserves – maar zodra je ouder wordt dan beginnen de problemen meestal. Meeste vegetariers zijn overigens stronteigenwijs om te kijken naar hun voeding en wat er daadwerkelijk aan ontbreekt. Dierlijke eiwitten en vetten! vooral.

  Als je ouder wordt is je lichaam minder goed in staat zelf genoeg collageen aan te maken. Collageen haal je NIET uit planten en is een soort ‘lijm’ wat het lichaam aan elkaar houdt simpel gezegd. Als je daarnaast beseft dat 95% van ALLE Europeanen rondloopt met Lyme in hun lichaam (of men er nu al last van heeft of niet) en begrijpt waar die lyme-spirogeten voornamelijk van leven (Collageen?? DING-DONG!!) Juist ja.

  Waarom dacht je dat men ‘vroeger’ in het najaar en winter zg. ‘bone broth’ maakte / botten uitkoken voor een stevige soep?? Onder andere om het lichaam te sterken voor de aanstaande winter.

  Mocht je twijfelen aan die 95% doe een beetje onderzoek en mocht je zelf ‘vage klachten’ hebben: VERGEET* de huisarts en laat een zg. levendbloed-analyse doen door bijv. een heilpraktiker, dan zie je DIRECT (dus zelf!) wat er zich afspeelt in je bloed en kun je stappen ondernemen om die zooi opteruimen.

  groet – karel

  *Huisartsen komen gelijk met anti-biotica en dat helpt je darmflora omzeep -> verder achter de kar. Kom er zelf al jaren niet meer en in deze tijd zeker niet!

  • Beste Karel, bedankt voor je reactie

   “Ben zelf langere tijd vegetarier geweest tot ik gezondheidsproblemen kreeg.”
   Ik zal nooit stellen dat veganisme gelijk staat aan gezondheid. Verder leven de meeste vegetariers overigens ongezonder omdat ze ipv met groenten met zuivel proberen “te compenseren”.
   Dierlijke eiwitten ontbreken bij mij bewust, vetten krijg ik voldoende van binnen.
   Hoelang denk je dat die “hypothetische reserves voor niet vleeseters” mee zouden gaan? Dat zou betekenen dat mijn “reserves” al 7 jaar prima werken.
   De oudste mensen leven op een zoveel mogelijk plantaardig gebaseerd dieet. Kijk bijvoorbeeld naar swereld blauwe zones van mensengroeperingen met weinig gezondheidsklachten en hoge haalbare leeftijden.

   Collageen kan prima aangemaakt worden in je lichaam. Hoe denk je dat bij andere dieren die veel mensen eten collageen ontstaat, die maken zij van plantaardig materiaal. Dezelfde mechanismen zijn present in het menselijk lichaam en met goede reden ook omdat collageen vrij noodzakelijk is voor het lichaam en gezondheidsbevoordeling om collageenbehoevende weefsels in goede gezondheid te behouden.
   Ik ben het er mee eens dat in meerendeel van de mensen die tegenwoordig ouder worden hun lichaam minder goed in staat is om collageen te maken. Heb daar zo mijn eigen verklaringen voor maar dit staat los van het veganisme.

   “Bone Broth” kan ik niemand aanraden omdat dat voor vergiftiging van zware metalen kan zorgen. De zware metalenconcentratie is namelijk het hoogst in botweefsel. Een bron:
   https://nutritionfacts.org/2018/12/06/concerns-about-bone-broth/
   “Aansterken voor de winter” heeft naar mijn mening niets met botweefsel koken te maken.

   Bloedonderzoeken kan ik iedereen aanraden die gaat experimenteren dus ben het op dat niveau volledig met je eens. Wat je ook kunt doen is natuurlijk bloed doneren en de resultaten van de analyse opvragen.

   “Mocht je twijfelen aan die 95% doe een beetje onderzoek”
   Bedankt voor de tip maar ik ben van veel dingen op de hoogte en kom nauwelijks nieuwe informatie meer tegen over voeding waarvan ik niet op de hoogte ben.

   Ben het er zeker mee eens dat huisartsen belachelijk weinig van voeding afweten, en ben zelf ook geen voorstander van de meeste medicijnen.

   Nogmaals dank voor je bericht en mochten er nog vragen resten dan hoor ik het wel!

   Vrgr
   Rody

   • “De oudste mensen leven op een zoveel mogelijk plantaardig gebaseerd dieet.”

    Da’s iets heel anders als 100% veganistisch.

  • Karel

   Ik geloof ook wel dat vegan niet echt gezond is. Er zit ontzettend veel in vlees, dat niet in andere dingen zit. Maar blijkbaar hebben de vegans dat ervoor over.

   • @naya

    Daar ben ik het dan niet mee eens, aangezien je gezond veganistisch kunt zijn, ik durf zelfs te claimen dat je met een bepaalde vorm van veganistisch dieet gezonder kunt zijn dan een omnivoor dieet.
    Maar dat staat los van het libertarisme en veganisme en is meer een plant based nutrition onderwerp.

  • @eenander

   helemaal mee eens en daarom staat gezondheid dus los van veganisme dan wel libertarisme

 7. Ik raad iedereen aan ‘De Klankentapper” van ‘Willy van der Steen’ te lezen.

  O shit dat is fictie. Mijn fout. Gelukkig is de wolf in Nederland kassie wijlen en hebben we nu een wasbeer.

  • Beste Teun,

   Welke link zie jij daarin met het veganisme zoals ik boven de comments beschreven heb?

   Vrgr

 8. als Hitler en zijn “vrienden” veganistisch waren omdat dezelfde reden,
  twijfel ik toch aan dat veganisten betere mensen zijn dan de T- bone eters
  ook de gladiatoren in het oude Rome aten geen vlees
  maar dat was misschien geen eigen keuze

  • Hallo William, dank voor je reactie!
   Hitler hanteerde niet bepaald een NAP, wel dan?
   Het zo min mogelijk leed willen veroorzaken zie ik als superieur vergeleken met iemand die wel leed wil veroorzaken dan wel iemand die niet tracht zo min mogelijk leed te willen veroorzaken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in