LONGREAD ALERT. Veganist zijn verwijst naar een levensstijl welke een specifieke vorm van vegetarisch dieet op basis van planten en schimmels omvat, terwijl vegetarisch enkel naar een dieet verwijst. Veganisten zijn daarom te herkennen aan de beschrijvende term herbivoor, terwijl dit niet voor alle vegetariërs het geval is. Veganisme is een beweging die is ontstaan vanuit het non-agressie principe uit compassie voor andere levens. Het bestaan van individuen wordt erkend en er is een ingebed gevoel van mededogen voor deze andere individuen.

Een operationele definitie van veganisme zou zijn dat het een term is die afkomstig is uit de eerste drie en laatste twee letters van het woord “vegetarian” om een ethisch verantwoorde filosofische manier van leven te beschrijven waarin men te allen tijde, passend bij hun allerindividueelste situatie en de strekking tot waar ze grip hebben, het lijden in de wereld zoveel mogelijk proberen te verminderen met de middelen die ze tot hun beschikking hebben, schade en sterfte van dieren trachten zoveel mogelijk te beperken met de wetenschap die ze nu bezitten zover als praktisch mogelijk is zonder hun eigen leven op het spel te zetten; dus actief proberen alle vormen van uitbuiting en wreedheid jegens dieren voor voedsel, kleding of enig ander doel uit te sluiten en daarbij alle producten die geheel of gedeeltelijk van dieren zijn afgeleid, vermijden te gebruiken. Het omarmt het concept dat je goed kunt leven en gelukkig kunt zijn zonder onnodige schade aan te richten bij een ander. Als je zo zou kunnen leven, waarom zou je dat dan niet doen?

Wij veganisten erkennen zenuwstelsels en analoog vergelijkbare mechanismen in organismen die de meeste mensen “een dier” noemen. We gebruiken dus deze conceptuele definitie van dier, waarbij we de Engelse en Nederlandse operationele definities negeren, die achtereenvolgens een “animal” hetgeen betekent iemand die ademt, en het woord “dier” hetgeen betekent iemand die sterft. Zoals eerder vermeld, willen veganisten geen agressie veroorzaken op de conceptueel gedefinieerde organismen die we dieren noemen. De agressor wordt gedefinieerd als iemand die het initiatief neemt om inbreuk te maken op het lichaam of eigendom van iemand anders.

Veganisten volgen deze levensstijl omdat ze zich hebben gerealiseerd dat er geen geldige argumenten zijn om geen veganist te zijn. Enkel drogredenen worden naar voren gehaald om andere standpunten te beschermen. Om deze reden zou niemand een argument tegen een goedgeïnformeerde veganist moeten kunnen winnen. Geldige argumenten om andere dierlijke producten te consumeren dan niet-geïnformeerd zijn, bestaan dus niet. Zelfs niet geïnformeerd zijn is tegenwoordig een zwak argument omdat we in het informatietijdperk leven. De wereld is meer verbonden dan ooit tevoren, veganisme is in het nieuws en informatie is gemakkelijk toegankelijk via internet. We hebben elke seconde van de dag een overvloed aan onbevooroordeelde en onpartijdige informatie binnen handbereik via onze telefoons en onze laptops, waarover de meeste mensen beschikking hebben. Deze informatie die we gemakkelijk kunnen ophalen, toont ons de waarheid over de ethische, gezondheids- en milieugevolgen van het gebruik van dierlijke producten. Het feit dat we toegang hebben tot die informatie, betekent wel dat we de morele verplichting moeten hebben om iets te veranderen. Dat gezegd hebbende, alle redenen om geen veganist te zijn in niet levensbedreigende omstandigheden voor mensen die leven met een onverenigbaar moreel systeem slaan allemaal terug op drie redenen: smaak, gewoonte (mogelijk belichaamd als cultuur of traditie) en gemak. Als antwoord op deze redenen zijn onze antwoorden achtereenvolgens als volgt geformuleerd: Om de eerste reden aan te pakken, nee, onze smaakpapillen zijn niet meer waard dan het leven van een dier. Wie zijn wij om iemand die ene kans op leven af te nemen omdat we de smaak van hun vlees of hun afscheidingen waarderen? Een maaltijd duurt voor ons een kwestie van minuten, wat een onbeduidende hoeveelheid tijd is. Een maaltijd die we vergeten zodra we klaar zijn. Die maaltijd heeft echter het hele bestaan van een dierlijk wezen gekost. De conclusie dat we hen van het leven beroven voor slechts enkele minuten plezier is geen geldige rechtvaardiging; Als antwoord op de tweede reden, omdat iets ‘zo altijd wordt gedaan’ of iets is dat “mensen al eeuwen doen’, is niet een geldige reden om iets te blijven doen. Cultuur en traditie kunnen als volgt worden gedefinieerd: als je een idee hebt dat lang genoeg in de samenleving rondzweeft zodat de meerderheid het ermee eens wordt ontstaat een maatschappelijke norm. Als je die norm in de loop van de tijd blijft voeden, wordt het een onderdeel van de cultuur van de samenleving. Als je cultuur van generatie op generatie doorgeeft, dan noemen we dit traditie. Cultuur en traditie zijn geen goede maatstaven voor moraliteit, omdat die tijdsafhankelijk zijn van de axioma’s die de meerderheid van de bevolking aanhangt en zich dus op een bepaald moment comfortabel bij voelt. Wij zijn overtuigd dat agressie altijd verkeerd is, wat de meerderheid ook denkt of in de wet heeft vastgelegd; Als we vervolgens het gemaksargument aanpakken, moeten we als eerste vrijgeven dat niemand mentaal groeit door het blijven in comfortzones. Dat gezegd hebbende, is het nu gemakkelijker dan ooit tevoren om veganist te worden. Overal zijn veganistische opties, in winkels en in restaurants. Restaurants breiden menu’s uit om veganistisch vriendelijk te zijn en er zijn meer veganistische merken dan ooit tevoren. Elk soort voedsel heeft zijn eigen veganistische vervanger, waarvan veel veganistische varianten van voedsel de smaak en structuur van dierlijke producten nabootsen. Via internet zijn allerlei bronnen beschikbaar, zoals een praktisch onbeperkte lijst met kookrecepten. Bovendien zijn er meer veganisten dan ooit met wie je vragen kunt stellen en van gedachten kunt wisselen. Er zijn zelfs gratis gidsen en cursussen om u kennis te laten maken met alle aspecten van het concept. U moet zich ervan bewust zijn dat gemak enkel beter kan worden naarmate de vraag stijgt vanwege de vrijemarktwet van natuurlijke economische orde gereguleerd door vraag en aanbod.

Veganisten zijn zich ervan bewust dat het momenteel wettelijk is toegestaan om andere niet-menselijke dierlijke wezens te consumeren. Maar alleen omdat iets ethisch aanvaardbaar is volgens een norm, betekent niet dat iets een goede of juiste gewoonte is, noch dat het altijd zo zou moeten zijn. Alleen omdat de meerderheid iets op een bepaalde manier doet, wil nog niet zeggen dat dit de enige en juiste manier is om te handelen. Als ethisch rationeel individu moet u onderschrijven dat wanneer iemand anders iets afschuwelijks doet, dit niet betekent dat u daarmee een vrijkaart ontvangt om hetzelfde te doen. Veganisten erkennen dus dat er meer nodig is dan sensueel genot om een handeling moreel te rechtvaardigen.

We erkennen dat een voldoende uitgebalanceerd veganistisch dieet duurzaam is voor uw gezondheid, net als de Amerikaanse en Britse dieetverenigingen, de grootste organisaties van voedings- en voedingsdeskundigen in beide landen, categorisch hebben verklaard dat een veganistisch plantaardig dieet qua voedingswaarde voldoende gezond en veilig is voor alle levensfasen, inclusief zwangerschap. Dit betekent inherent dat elke voedingsstof die we nodig hebben om ons gezond leven in stand te houden, kan worden verkregen via een plantaardig dieet. Dit betekent op zijn beurt dat de exploitatie en het gebruik van dieren volledig onnodig is. Het zou geen plaats moeten hebben in onze hedendaagse samenleving en zou daarom moeten worden afgeschaft. Er is geen reden meer voor het bestaan, want we kunnen overleven en gedijen op een plantaardig dieet door het voedsel te eten dat natuurlijk voor ons is, en dus het voedsel te eten dat ons lichaam evolutionair is ontworpen te eten.

Veganisten erkennen verder dat wanneer je dierlijke producten eet dit eigenlijk niet jouw persoonlijke zaak is, want op het moment dat iemand anders lijdt onder jouw keuzes is het inherent dat er geen individuele en dus persoonlijke keuze meer is. Dit wordt beschreven door het eerdergenoemde non-agressieprincipe. Het niet toestaan van individuen om zichzelf te zijn met hun eigen persoonlijkheden en de capaciteiten die ze hebben, komt neer op het ontkennen van hun emotionele capaciteiten, wat op zichzelf een vorm van mishandeling is. Dit is op zich al een vorm van mishandeling omdat je deze dieren misbruikt en doet alsof ze niet de moeite waard zijn of niet zo belangrijk of speciaal zijn dan dat ze in werkelijkheid zijn. Wij beschouwen dit als een erge vorm van nalatigheid. Elk individu is even belangrijk, al het leven is gelijk en al het leven is heilig. Elk organisme heeft recht op leven. Al deze dieren leven tenslotte, ze denken allemaal, ze voelen allemaal, ze kunnen allemaal lijden, ze kunnen allemaal compassie tonen en compassie ontvangen. Het belangrijkste is dat ze allemaal mededogen verdienen. Wat geeft ons het recht om willekeurig met de vinger te wijzen en te beslissen wie leeft en wie sterft? Wat geeft ons het recht om pijn, lijden en uiteindelijk de dood toe te brengen aan een dier dat pijn kan lijden en dood wil vermijden? Door een ander te betalen voor het schaden namens jou, waar het kopen van een product op neerkomt, kies je ervoor om een ander dier ter dood te veroordelen.

Veganisten erkennen dat er geen humane en dus ook geen ethische of aanvaardbare manier is om iemand te doden die niet wil sterven. Je kunt dus niet op medelevende, humane of welwillende wijze voor een onnodige reden het leven van een dier dat niet wil sterven ontnemen. Zelfs als het pijnloos is, vinden we het inherent respectloos om iemand te doden die niet wil sterven. Het is totaal irrelevant hoe snel of pijnlijk de dood is om humaan te zijn. Concluderend kunnen we het nooit rechtvaardigen om het leven van een dier te nemen als het niet hoeft te sterven voor jou om te kunnen overleven. Dit punt wordt duidelijk gemaakt door de door veganisten onderschreven, tegenstrijdige uitspraak dat je jezelf geen dierenliefhebber kunt noemen als je geen veganist bent. Hetzelfde geldt overigens voor het woord milieuactivist.

Veganisten hebben bezwaar tegen elke vorm van op wreedheid gebaseerde discriminatie. We denken diep na over de toekomst van de mensheid waarin we voorzien dat een kind nooit zou opgroeien om een ander mens kwaad te doen of te onderdrukken als we het zouden leren dat het verkeerd is om agressief gedrag te vertonen door dieren pijn te doen of deze wezens uit te buiten voor ons eigen gewin, in situaties waarin we wel een andere keuze hebben. Dit kind zou nooit iemand onderdrukken om irrelevante redenen zoals ras, etniciteit, seksualiteit, of welke belachelijke reden dan ook tegenwoordig wordt kozen om elkaar te onderdrukken. Dat kind zou nooit opgroeien om haat tegen andere mensen te verrichten als werd geleerd dat al het leven kostbaar is, dat al het leven met respect, waardigheid en mededogen moet worden behandeld en dat alle wezens het basisrecht moeten krijgen om dat ene leven dat ze hebben te kunnen leven.

Het zou hypocriet zijn van veel veganisten om boos te zijn op mensen die rechtvaardigingen gebruiken om dierlijke producten te blijven consumeren en het zou onbeschaamd zijn om ze allemaal als inherent slecht te veroordelen. Dat omdat niet alle veganisten het voorrecht hebben gehad om op die manier geboren te worden, en de meeste veganisten gebruikten eerder exact dezelfde drogredenen om het consumeren van dierlijke producten te rechtvaardigen zoals omnivoren nu doen. Het is gewoon een kwestie van slechte axioma’s die in de hoofden van mensen zijn geprent, waardoor de acties van deze mensen worden aangedreven door verkeerde ideeën. Het vasthouden aan verkeerde axioma’s maakt iemand niet onveranderlijk tot een slecht persoon. Goede mensen moeten echter altijd openstaan voor discussie, niet omdat een van de partijen moet winnen, maar omdat discussie een platform schept voor beide om dichter bij de waarheden van de objectieve realiteit te komen door hun axioma’s te veranderen door uitwisseling van gedachten. Dus het feit dat iemand dierlijke producten consumeert, maakt hem niet per definitie tot een slecht persoon. Zij en de meesten van ons zijn opgevoed en zijn aangeleerd om dit te doen. Het is voor niemand nuttig om boos te zijn, en het zou zeer hypocriet zijn. Je kent hun onbekende bekenden en onbekende onbekenden niet zonder het aangaan van een discussie als medium voor het uitwisselen van ideeën.

De nirvana-drogreden is de misvatting om werkelijke dingen te vergelijken met onrealistische, geïdealiseerde alternatieven, wat suggereert dat als je iets niet perfect kunt doen, het geen zin zou hebben om dat iets te doen. Door een valse dichotomie te creëren die één optie biedt die duidelijk beter is – en tegelijkertijd volledig onaannemelijk is – kan een persoon die de nirvana-drogreden gebruikt, elk tegengesteld idee aanvallen omdat het onvolmaakt is. Volgens deze drogreden is de keuze niet tussen echte wereldoplossingen; het is eerder een keuze tussen een realistisch haalbare mogelijkheid en een andere onrealistische oplossing die op de een of andere manier “beter” zou kunnen zijn. Uitspraken als “wat je ook doet, het is nooit helemaal goed” hebben nooit iemand geholpen. Een veganistisch dieet is nooit perfect omdat perfect een transcendentaal ideaal is, een ideaal dat in dit geval zou zijn dat we zouden willen dat elk dier de best mogelijke levensomstandigheden heeft. Dit kan nooit perfect zijn, omdat er altijd bijkomende nevenschade is die de dood van een individu kan betekenen, met welke vorm van voedsel je ook eet, bijvoorbeeld de onvermijdelijke dierensterfte veroorzaakt door het ploegen van een landbouwveld. Je kunt veganistisch leven, maar je kunt nooit leven zonder dieren te doden, zelfs als dit een onbedoelde consequenties is. Dat simpele feit over de realiteit is echter niet relevant omdat dat geen deel uitmaakt van de definitie van veganisme. De definitie houdt in dat u uw best doet om dierenleed in uw meest individuele situatie zo goed mogelijk probeert te voorkomen. Dat veganisten nog steeds de dood van dieren veroorzaken, moet algemeen worden erkend, maar het is geen logisch geldig argument om niet het lijden te verminderen. Veganisme gaat over het verminderen van het lijden in de wereld, het elimineren ervan is het onbereikbare ideaal waarnaar we allemaal zouden moeten streven door de dagelijkse acties die we allemaal ondernemen. De acties die we ondernemen moeten leiden tot een grotere mate van vrijheid voor alle individuen, namelijk het leven kunnen leiden dat je wilt leven en de dingen kunnen doen die je van nature komen aanvliegen, zoals tijd doorbrengen met vrienden en familie, als dat is wat je zou willen doen. Of het nastreven van een interessant project. Vrijheid betekent voor ons leven zonder angst, in vrede, in harmonie, zonder onderdrukking, zonder onrecht, zonder pijn, en niet proberen de enige kans op bestaan die elk individu in het leven heeft weg te nemen. Wij denken dat een wereld zonder onnodig lijden een wereld is die het waard is om naar te streven.

Ons doel is om deze vrije wereld tijdens onze levensdagen te realiseren, en om de zegeningen van de vrijheden van alle individuen zeker te stellen voor alle toekomstige generaties. Met dit doel voor ogen nemen wij onze standpunten in.

Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

Rody

Ingezonden door Rody

172 REACTIES

  1. Mensen hebben het recht om dierlijke producten te consumeren, simpelweg omdat dieren geen rechtssubjecten zijn en dat ook niet kunnen zijn. Rechten hebben alleen betrekking op mensen. Rechten zijn immers gegrond in de redelijkheid. Er bestaat echter niet zoiets als ‘de redelijke natuur van dieren’, noch het idee dat dieren met een geweten begaafd zouden zijn. Onze rede en ons geweten zijn precies die zaken die ons onderscheiden van dieren. Het zijn juist die twee zaken die ons in staat stellen om goed en fout van elkaar te kunnen onderscheiden en te verklaren waarom iets goed dan wel fout is. Het zijn precies deze zaken waarom mensen rechtssubjecten zijn en dieren niet.

    Het is waar dat dieren lust en onlust voelen en pijn ervaren. Die grondslagen zijn echter niet voldoende om dieren als rechtssubjecten of personen te beschouwen. Het heeft geen zin hun gedrag rechtvaardig of onrechtvaardig te noemen of te speculeren over hun rechtsplichten. Het heeft evenmin zin ons voorstellingen te maken van dieren die rechtsgeldige afspraken of aanspraken maken of betwisten, rechten afdwingen, overdragen of er afstand van doen, de rechten van andere dieren respecteren en dergelijke.

    • Harold..

      Het heeft niets te maken met rechten/geen rechten…De materie is veel complexer dan dat.

      Als ik een dier dood maak, dan doe ik dat dier pijn. Dan is de enige vraag die telt, wil ik een mens zijn, dat dieren pijn doet? Aan jou de keuze.

      Als ik varkensvlees eet, dan draag ik bij aan de bio-industrie. Wil ik dat? Wil jij dat ?

      De voordelen van vlees eten : het is lekker

      De nadelen: er worden dieren voor gedood en/of pijn gedaan.

      Zie dit haast als een existentialistisch Dillema. Met de keuzes die we maken, worden we wie we zijn.

      • Er bestaat niet zo iets als eten zonder dierenleed. Veganisten weigeren te begrijpen dat om groenten te telen, er grond gebruikt moet worden ten koste van de dieren die daar leven, zij het in levensruimte, of het doden/verhongeren van de dieren die het op de gewassen voorzien hebben.

        “Als ik varkensvlees eet, dan draag ik bij aan de bio-industrie. Wil ik dat? Wil jij dat ?”
        Interesseert me niet wat je wel of niet eet. Dat zijn persoonlijke keuzes.

      • Ik zeg dit niet om in de smaak te vallen bij meisjes die woke zijn. Maar best veel vleesvervangers smaken goed. Goed genoeg om ze te verkiezen boven vlees.

        Als je bijvoorbeeld naar zoiets kijkt als smeerworst. De vegetarische variant daarvan smaakt wat mij betreft niet minder dan de vlees variant. Dan koop ik natuurlijk de vegetarische variant

        De grond die omgespit word, is natuurlijk wel iets anders dan de miljoenen varkens die er ieder jaar doorheen gedraaid worden. Als de grond omgespit word, sterven er alleen maar wat wurmen.

        Dat zijn persoonlijke keuzes.

        Ja, nog wel. Maar we zouden ons kunnen voorstellen, dat het in de toekomst verboden word om vlees te eten. Zoiets zou in theorie kunnen. Net als dat bijvoorbeeld slavernij vroeger legaal was en nu niet meer. Doordat de cultuur veranderd is.

      • “Maar best veel vleesvervangers smaken goed. ”
        ok..
        “Goed genoeg om ze te verkiezen boven vlees.”
        Geen argument
        “Als de grond omgespit word, sterven er alleen maar wat wurmen.”
        Insecten, weidevogels, knaagdieren, amfibieën, reptielen, herten, etc sterven tevens door spitten, vergiftiging, verjaging. Je kunt een stuk grond maar 1 x gebruiken. Wormen zijn zo’n beetje de enige dieren die nuttig zijn voor de teelt en daarom graag gezien worden.

        “Ja, nog wel. Maar we zouden ons kunnen voorstellen, dat het in de toekomst verboden word om vlees te eten.”
        En is dat goed of slecht?

      • Ja, wat mij betreft smaken die vleesvervangers van tegenwoordig wel ok. Er zijn er ook heel veel bij gekomen hé, er is veel keuze. Sommige merken doen het vrij goed. Maar goed, dat is dan subjectief. Misschien vind jij het allemaal smerig.

        Over de omgespitte grond. Daar moet ik je op zich ook wel weer een punt geven

        Misschien is de mens sowieso een heel destructief wezen

        “Ja, nog wel. Maar we zouden ons kunnen voorstellen, dat het in de toekomst verboden word om vlees te eten.”
        En is dat goed of slecht?

        Daar kan ik niet over oordelen, of zoiets goed of slecht is. Dat moet je voor jezelf gaan bepalen hahaha.

        Als ze het gaan verbieden, ontstaat er overigens wel meteen een zwarte markt in. De maffia voegt het dan toe aan haar assortiment en de maffia is heel machtig en efficiënt. Dus het zou geen oplossing zijn.

        Je kan ook een beetje vegetariër zijn. Dat je zo bijvoorbeeld slechts een keer per week vlees eet. Of dat je bijvoorbeeld alleen gevogelte eet. Of dat je alleen duur biologisch vlees eet.

      • “Sommige merken doen het vrij goed. Maar goed, dat is dan subjectief. Misschien vind jij het allemaal smerig.”
        Mijn mening over de smaak is irrelevant. Als mensen bepaalde producten willen kopen omdat ze zich dan beter over zichzelf voelen moeten ze dat doen.

        “Over de omgespitte grond. Daar moet ik je op zich ook wel weer een punt geven”
        Dank je !

        “Daar kan ik niet over oordelen, of zoiets goed of slecht is. Dat moet je voor jezelf gaan bepalen hahaha.”

        Hoe ben je een anarchist of libertarier, als je niet weet of een verbod goed of slecht is? Wie moet dat verbod dan handhaven?

      • Een ander 🙂

        Je moet het meer zo zien. Maar dit is dan hoe ik in het leven sta hé. Stel dat ze het vlees verbieden. Dan heb ik daar niet zoveel controle over. Maar stel dat ze het verbieden en ik het toch graag wil eten. Dan zorg ik dat ik het bij de maffia koop.

        Het gaat niet om wat zogenaamd unaniem ‘goed’, of ‘slecht’ is. Het gaat erom wat ik goed en slecht vind, vanuit het diepste van mijn hart.

        Als ik dieren eten slecht vind, verwerpelijk, dan doe ik het niet. Of het nou wel of niet mag. Snap je mijn punt ?

        “Egoism is the claim that the Individual is the measure of all things. In ethics, in epistemology, in aesthetics, in society, the Individual is the best and only arbitrator. Egoism claims social convention, laws, other people, religion, language, time and all other forces outside of the Individual are an impediment to the liberty and existence of the Individual. Such impediments may be tolerated but they have no special standing to the Individual, who may elect to ignore or subvert or destroy them as He can. In egoism the State has no monopoly to take tax or to wage war.”

        —Trevor Blake

        Vanuit libertarisme gezien, kan vlees eten niet verboden worden, trouwens. Vanuit anarchisme ook niet. Want een staat zou het moeten verbieden. Wel zou het kunnen zijn dat er in een libertarische wereld vele communes, zones zouden zijn, waarin vlees eten verboden is. zo’n commune bepaalt dan haar eigen regels. In die richting moet je dan denk ik kijken. Libertarische veganisten komen samen en verbieden het eten van vlees, op hun property.

        Binnen veel links anarchistische kringen, is het bijvoorbeeld al min of meer verboden om vlees te eten. Ze hebben dan hun eigen regels opgesteld, die gelden binnen hun kringen, hun communes, woongemeenschappen etc.

        Als we het over vlees hebben, zou het ook meer een mentaliteitsverandering zijn. Er zijn bijvoorbeeld nu al veel meer mensen vegan dan vroeger. Maar dat is niet omdat iemand het vlees eten verboden heeft. De cultuur is gewoon langzaamaan veranderd. Dit komt niet door de staat, niet door het kapitalisme, maar is vanzelf ontstaan. En ik denk dat vegan/anti vlees activisten ook wel invloed hebben gehad op de cultuur. Die mensen hebben jaren lang druk uitgeoefend en nu is het vegan zijn meer in de mainstream gekomen.

    • Bedankt voor je reactie. Ik ga niet graag in op discussie op sociale media omdat die nogal langdradig kunnen worden en het veel meer tijd kost om iemands intenties duidelijk voor ogen te krijgen.
      Wel wil ik even ingaan op je redeneervermogensargument.
      Of onderstaande videos nou redenatie, instinct of een combinatie van beide is maakt voor mij niets uit. Het axiom dat ik gebruik is als volgt
      axiom: omdat iemand een lager IQ heeft betekent niet dat diegene minder compassie dan wel de dood verdient.
      Zou je je hierin kunnen vinden?
      https://www.youtube.com/watch?v=BcpEnpitzHw

      https://www.youtube.com/watch?v=g7WjrvG1GMk

      • Nee, want dieren kunnen geen IQ hebben.

        Vrijspreker is nu sociale media ?

      • Dieren geen IQ !?

        Dieren hebben in ieder geval een hoger IQ dan politici en ook nog een hoger IQ dan sommige andere mensen.

      • Onmogelijk dat dieren een IQ hebben. Dieren zijn geen personen en kunnen geen IQ test maken.
        Definitie uit Merriam/Webster woordenboek:
        “1 : a number used to express the apparent relative intelligence of a person: such as a score determined by one’s performance on a standardized intelligence test relative to the average performance of others of the same age”

        Verwar intelligentie nooit met kwaadaardigheid. Vele politici zijn intelligent, kijk maar hoe ze hele landen in hun greep houden.

      • @een ander
        Met “dieren” neem ik aan dat je bedoelt “nietmenselijke dieren”. Bij mij vallen menselijke en niet menselijke dieren conceptueel in de categorieen individuen en personen.

        Verder had ik mogelijk iets voorzichtiger met mijn woorden moeten zijn en ipv IQ had ik mogelijk het woord intelligentie moeten gebruiken hetgeen te benaderen is met een IQ test. Al bestaan voor nietmenselijke dieren ook intelligentietest hetgeen mijn eerdergemaakte punt dus niet zou ontkrachten.

        Kwaadaardigheid is inderdaad iets anders dan intelligentie. Als je een persoonlijkheidsmodel erbij pakt kun je kwaadaardigheid stoppen in low compassion waar intelligentie valt onder openheid. Echter politici hebben ook een hoge politeness als psychologisch gedefinieerd.

  2. Vanuit bijbels standpunt is er geen enkele reden om dieren niet te doden om ze daarna te consumeren of te gebruiken.
    Wil je veganist zijn? Prima, eigen keuze, maar bovenstaand verhaal heeft een politiek correct dwingend ondertoontje, een tendens waar ik strontmisselijk van wordt.

    • Klopt Shem,
      De veganistische ideologie is een autoritaire/communistische ideologie. Dieren krijgen evenveel rechten als mensen toebedeeld, en als de overheid dit niet met geweld afdwingt dan doen ze het zelf wel.
      Overigens geheel volgens de WEF agenda, al “mogen” de mensen dan nog wel ongedierte eten, dat vinden ze dan wel weer koddig.

      • nayakosadashi2020

        “Ik had altijd meer met theosofie, mystiek, oosterse religie etc, etc.”.

        Nou, dat vind ik leuk. Naast mijn Christelijke opvoeding ben in me ook in die zaken die jij noemt gaan verdiepen.
        Daarnaast verdiepte ik me in het ‘non-dualisme’. Vreselijk leerzaam en eye-openend. Fantastisch is het de realiteit te onderwerpen aan de ‘zeef’ van de bijna paradoxale geest en andersom.
        Dualisme versus Waarheid. Prachtig en bijna mysterieus van schoonheid.

        Maar, maar, maar. Altijd oefenen. Oefening baart de schoonste Kunst. Als een Socrates de baarmoeder van de liefde openend. Zélf doen. Maar oefenen, net als met gym. De hersentjes trainen en het lichaam liefhebben.
        Dankbaarheid is een mooi iets, beste. Het is de mest van de wijsheid.

    • nayakosadashi2020

      Dat zegt Shem64 toch niet.
      In de Bijbel is het vlees-eten-probleem (ook) uitgewerkt.
      Dat boek geeft een leuk inzicht in de denkwijze van de Israëlieten, een boek dat als één van de grondslagen dient van onze Westerse beschaving.

      • Antisoof

        Ik heb nooit iets gehad met het christendom. Ik had altijd meer met theosofie, mystiek, oosterse religie etc, etc.

    • Beste Shem
      Bedankt voor je reactie!

      Een ander mijn mening opdringen is niet mijn doel, mijn doel is mensen laten nadenken. Excuses voor de mogelijke interpretatie dat dit dwang zou moeten zijn vanuit een authoriteit, daar sta ik niet achter.

  3. Het consumeren van dieren en/ of dierlijke producten, heeft een invloed op je systeem.
    Het is lichaam, maar ook energie die je tot je neemt. In alle lichaam en alle producten ervan, is informatie opgeslagen.
    Deze informatie breng je ik je systeem, en dat heeft invloed op je lichaam, omgeving, en ook je bewustzijn.
    Daarbij alle invloed die het voor alle betrokken levende wezens heeft.

    • “Het consumeren van dieren en/ of dierlijke producten, heeft een invloed op je systeem.”
      Magda heeft het bij dieren geen invloed?

    • Er zit informatie in vlees inderdaad. Het DNA (en in mindere mate RNA) in de cellen. Dit wordt echter afgebroken in ons spijsverteringsstelsel. Weg informatie. Wat rest zijn de bouwstoffen die we nodig hebben voor ons eigen lichaam dit heeft geen invloed op ons bewustzijn zijn anders dan als we er niet genoeg van eten we wat licht in ons hoofd worden of simpelweg doodgaan. Dat laatste heeft behoorlijke invloed.

  4. Is dit een vertaling van een Engelstalig artikel ? Stuur het dan eens naar Stefan Molyneux, kunnen zijn kijkers ook weer eens lachen.

    “alle redenen om geen veganist te zijn in niet levensbedreigende omstandigheden voor mensen die leven met een onverenigbaar moreel systeem slaan allemaal terug op drie redenen: smaak, gewoonte (mogelijk belichaamd als cultuur of traditie) en gemak.”

    Minimaal komt daar nog desinteresse in het veganisme en/of bijbehorende ideologie bij.

    “Om de eerste reden aan te pakken, nee, onze smaakpapillen zijn niet meer waard dan het leven van een dier. ”
    De jouwe misschien niet, maar de mijne wel.

    “Wie zijn wij om iemand die ene kans op leven af te nemen omdat we de smaak van hun vlees of hun afscheidingen waarderen? ”
    Mensen

    “Amerikaanse en Britse dieetverenigingen, de grootste organisaties van voedings- en voedingsdeskundigen in beide landen, categorisch hebben verklaard dat een veganistisch plantaardig dieet qua voedingswaarde voldoende gezond en veilig is voor alle levensfasen, inclusief zwangerschap. ”

    Het “experts zeggen het” argument. Dezelfde deskundigen die dat allemaal zeggen over vaccins.

    “Veganisten erkennen verder dat wanneer je dierlijke producten eet dit eigenlijk niet jouw persoonlijke zaak is, want op het moment dat iemand anders lijdt onder jouw keuzes is het inherent dat er geen individuele en dus persoonlijke keuze meer is. ”

    Zoals ik al schreef, als de staat het niet doet gebruiken we zelf wel geweld. En wat is het standpunt van de veganisten over abortus?

    • Waarom zou je iemand dan meteen uitlachen, slechts alleen omdat die persoon een beetje andere denkbeelden, visies heeft dan jij?

      Het is weer een beetje middelbareschooltijd kleedkamer gedrag allemaal. Beavis and Butthed.

      Gaat Stefan Molineux je dan ook pesten, als je veganist bent? Gaat hij je dan ‘a pussy’ noemen? Is dat het niveau? Gaan Molineux en zijn vrienden je dan uitlachen?

      Diep triest weer

      • “Gaat Stefan Molineux je dan ook pesten, als je veganist bent? Gaat hij je dan ‘a pussy’ noemen? Is dat het niveau?”

        Duidelijk nooit een video van hem gezien. Lachen om slechte argumentatie.

      • Ja, ik heb weleens een video van de meneer gezien, op youtube.

        Ik was niet erg onder de indruk en dat is dan netjes uitgedrukt

    • Dus, wij libertariers zijn voor de vrije markt en individuele vrijheid en je mag zelf weten wat je met je geld doet.

      Maar je moet wel vlees kopen, geen vegan spul? Anders worden Stefan Molyneux en de andere altright helden boos op je. En krijg je hatemail, in je mailbox.

      Dus kijk uit.

      Oja en ze gaan je dan ook bespotten etc. Je bent gewaarschuwd. Zij hebben namelijk meningen over andermans consumentisme.

    • @een ander. Mbt de andere discussie die we hadden, ik merk dat als ik teveel tijd achter de laptop doorbreng en teveel tijd besteed aan vrijspreker en politiek ik niet gelukkiger word en disfunctioneel ga reageren, dit wou ik even gezegd hebben.

      Aan een veganist zou ik in ieder geval vitamine D12 supplementen aanraden. Ik ben een tijdje vegetarier geweest en kreeg niet genoeg binnen. En niet alleen D12. Zal wel aan mij gelegen hebben.

      Ik breng de laatste tijd enkele artikelen die niet geheel libertarisch zijn. Nayako is een voorbeeld. En er komt ook nog eens een artikel van een geo-libertarier. Nayako ziet anarchisme heel helder, helderder dan veel anderen.

      Wat Rody brengt is een gedachte die best groot kan worden. Het is goed daar nu al over na te denken. Dat is wat ik hoop te bereiken. Nadenken. Prikkelen. En daarnaast natuurlijk ook 100% libertarische artikelen plaatsen.

      Ik heb een periode gehad dat ik vlees en vis eten teveel geweld vond naar de dieren. Nu zie ik dat anders. Het is een individuele keuze en het is goed daar van tijd tot tijd over na te denken.

      • @Ratio, je bedoelt B12. Vitamine D is er in 3 en 6. Meeste mensen – waaronder ik – hebben des winters een tekort aan D3. B12 is trouwens ook aan te bevelen vóór je een avondje door gaat zakken. Het zorgt voor een minder heftige kater, zeker als de shoarma ontbreekt 😉

      • Dankje, Ratio

        Voor mij gaat het er heel erg om wat voor dieren. Met het eten van een vis, heb ik veel minder moeite dan het eten van een varken. Het eten van een sprinkhaan, of garnaal, of mossel, heb ik totaal geen moeite. Het is ook wel een geleidende schaal. Hoe meer het dier op mensen lijkt, hoe moeilijker het wordt om het te eten. Althans, voor mij dan.

        Libertarisme sluit veganisme helemaal niet uit ook. Een libertarier kan de hele dag vlees eten, of de hele dag vegan burgers en tofu. Het staat compleet los van elkaar. De vrije markt geeft mensen de mogelijkheid om verschillende levensstijlen na te jagen.

        Veel kapitalisten zijn ingesprongen op de vegan hype. In de Alberthijn is er nu een enorme muur vol met vegan producten. Die ondernemers vinden het namelijk allemaal prima, als het maar geld oplevert. Zij zijn niet ideologisch gemotiveerd.

        In die zin is er wel een linkje van vegan naar kapitalisme. Vroeger was vegan iets voor de underground. Maar de kapitalisten/ondernemers zagen er geld in. Iets waar de anti dierenleed activisten alleen maar blij mee zouden moeten zijn. Maar dat zijn ze dus schijnbaar niet, vernam ik laatst. Want het veganisme zou nu ’te commercieel’ zijn hahaha. Het zou nu geen ‘anti kapitalistische lading’ meer hebben.

  5. Het gaat hier niet over moraliteit.
    Maar over de invloed die wij uitoefenen op onszelf en alles wat leeft.
    De leeuw kan een lam verslinden, maar als ik dat doe heeft dat een andere betekenis.
    Vermoed ik.

    • @ Magda. Je twijfelt. Prima. Stel dat vleesproductie zodanig gebeurt dat de dieren een goed leven hebben. En dan gedood worden. Maar dat ze zonder de menselijke wens om lamskoteletten te eten nooit hadden geleefd omdat de gronden waar ze leefden voor andere meer rendabele doelen werden ingezet? Ze hebben nu in ieder geval geleefd en een goed lamswaardig leven gehad. Tot de slacht. Wat is dan beter. Lammeren die nooit hadden geleefd? Of lammeren die een goed bestaan hebben gehad in Schotse hooglanden? Ik heb het dus niet over kistkalveren of intensieve veehouderij van varkens en zo. Dit is volgens mij een vrij sterk argument. Kans op een goed leven. Dat je echter als je goed nadenkt ook weer onderuit kan schoffelen.

      Dit is best wel een fundamentele discussie die gezien de populariteit van de dierenpartij best wel leeft. En gezien de carbon footprint, hoe fout ik die discussie ook vind, toch aan relevantie zal winnen

    • Magda

      verschil is dat jij een keuze maakt en de leeuw niet. De leeuw handelt meer instinctief. Wij natuurlijk ook, maar ik denk dat wij toch meer keuzevrijheid hebben dan een leeuw.

      En omdat het dus een keuze is om vlees te eten, moeten we daar heel, heel diep over nadenken, of we dat wel willen doen. Ik kan voor jou die keuze niet maken. En ik zal je ook niet veroordelen als je vlees eet.

      Een ander zegt dat het ongezond is om vegan te zijn

      Ik heb er niet echt heel veel verstand van, maar ik geloof dat vegetarisch zijn wel te doen is voor je gezondheid. Vegan word inderdaad wel moeilijk, heb ik vernomen. De vegans die ik gekend heb, waren graat en graatmager en altijd kribbig.

      • “Een ander zegt dat het ongezond is om vegan te zijn”
        Dat was de ouwe bekende. Is mijns inziens een technocratisch argument, omdat het impliceert dat “gezonde” of “wetenschappelijk bewezen” dingen (verplicht) gedaan zouden moeten worden.

        Ik bestrijd wel dat de opkomst van veganisme een organisch iets is. Net zoals al dat soort “toevallige” social engineering, zit daar een heel lange globalistische agenda achter. Zie ook het artikel van de Batavier en de andere acties van Bill Gates (opkopen landbouwgrond en verbieden er vee te laten grazen e.d)
        Hij en zijn biljonairsvrindjes gaan echt geen meelwormenburger of zoiets eten….

      • Ik at vroeger nauwelijks vlees en toen dacht ik dat ik eigenlijk best vegetariër kon worden. Dat voelde nobel. Alsof ik daardoor een beter mens zou zijn. Vredelievender. Ik heb een paar jaar vegetarisch gegeten. Ik dacht dat ik geen vlees miste. Totdat ik een keer langs een slagerij liep en ik binnen het vlees zag liggen in de koeling. Ik keek naar het vlees en een of andere tijger in mij wilde per se rood vlees eten. Daar was ik nooit dol op maar het was een instinct. Ik zou en ik moest het rode vlees eten. Toen at ik een tijd veel vlees. Nu eet ik weer weinig vlees. Net als voorheen. Door eerst vegetariërs te worden ben ik er nu van overtuigd dat mensen vlees moeten eten.

      • Een ander

        Ik denk niet dat er een ‘globalistische agenda’ achter zit, achter het vegandom.

        Je moet niet vergeten hé, in de jaren negentig hebben anti vlees activisten eindeloos actie gevoerd. Ze stonden iedere dag op marktpleinen, met folders etc, etc. Uiteindelijk sijpelt zoiets dan de mainstream binnen. Er is op een gegeven moment een kantelpunt. De kapitalisten merken dat dan en gaan meteen in vegan eten investeren.

        Ik heb weleens zo’n anti vlees/vegan activist ontmoet. Deze figuur was heel succesvol, hij had veel mensen overtuigd om vegan te worden. En hij was al in de jaren negentig bezig, met zijn strijd. Vergeet de kracht van buitenparlementarisme niet.

  6. Beste Rody

    Je had volgens mij nog wat nuanceringen aangedragen die ik niet heb verwerkt. Ik dacht dat ik dit artikel later had ingepland zodat ik die eventuele nuanceringen in het weekend kon doorvoeren. Helaas. Het artikel heeft wel aan zijn doel beantwoord, discussie, mensen denken hierover na.

  7. Respect voor Rody voor het schrijven van dit artikel. Idem voor Barend die het artikel over certificeren schreef en wellicht een keer een geo libertarisch artikel gaat schrijven. Respect voor Nayako die ondanks zijn niet altijd libertarische meningen artikelen instuurt die zicht geven op de woke beweging en op de noodzaak van anarchisme. En soms gewoon de libertariers een spiegel voorhoudt. Dank aan Marnix voor zijn oproepen tot een libertarische commune. Dank aan Pisano voor zijn artikelen, let op, er komt van hem een volgens mij belangrijk artikel over de Biderman Chart. Mag ik nog niet vrijgeven want primeur voor een andere site. Ik heb enkele inzenders niet vermeld.

    Een aantal mensen hebben recent besloten tot activisme en artikelen insturen. Dank.

    En natuurlijk dank aan de reageerders. Als je gefrustreerd bent met de huidige situatie kan je dit van je af schrijven. Als commentaar, maar ook door een artikel in te sturen naar info@vrijspreker.nl of naar vrijspreker@protonmail.com. Niet alles wordt geplaatst, er is een selectie. Je inzending wordt wel gelezen.

  8. Als dieren gelijk zouden zijn aan mensen, dan zou het bovenstaande pleidooi hout snijden. Dat is echter niet zo. Dieren hebben geen enkel moreel besef. Niet jegens ons, noch onderling. Mensen hebben dieren nodig om te overleven, zoals dieren ook elkaar nodig hebben om te overleven. Buit een wild paard de regenworm uit die zorgt voor een luchtige bodem zodat er gras kan groeien? Nee. Buiten wij dieren uit? Ja, soms mag het diervriendelijker. Dat ben ik met je eens.

    Maar mensen kunnen niet, ik herhaal: NIET zonder dierlijke vetten en mineralen. Dat voedingsinstituten zuiver veganistische diëten als “veilig” beschouwen, zelfs voor zwangeren, is je reinste kolder.

    Er is nog NOOIT een volk op aarde aangetroffen dat gezond is, was én in staat is zichzelf voort te planten, puur op een plantaardig dieet.

    Sterker: jonge vrouwen die veganist zijn komen versneld in de overgang (vaak voor hun 30e), waardoor ze óf kinderloos blijven, óf, als ze snel genoeg een gezond dieet volgen, dus inclusief dierlijke vetten en mineralen, nog net niet definitief onvruchtbaar zijn.

    Daarbij heeft het gebrek aan dierlijke vetten en mineralen al vrij snel een ernstig dopaminetekort tot gevolg. Veganisten zijn zonder uitzondering depressief en door dat tekort aan dopamine wordt hun hele wereld zwart-wit, zonder nuances. Reden waarom je beginnende veganisten in no-time ziet vervallen tot extremisten. De enige plek waar ze zich begrepen voelen, is onderling. Een clubje dat zichzelf essentiële voedingsstoffen onthoud, diep ongelukkig is en waar de houding naar niet-veganisten extreem vijandig is. Ook ontstaan waanbeelden (Volkert vd G), waardoor ze latent gevaarlijk zijn. Uit de club stappen heeft hel en verdoemenis tot gevolg; als ware het een sekte.
    Het enige verschil met bijvoorbeeld notoire urinedrinkers, is dat deze laatsten hun lichaam volgooien met afvalstoffen. Veganisten zorgen voor ernstige tekorten in hun lichaam.

    Eén voordeel zie ik wel: gezien het feit dat veganisten zichzelf niet voort kunnen planten, lost het probleem zichzelf op.

    • @ een oude bekende.
      Ik heb dit artikel geschreven en daar sta ik nog steeds achter: https://www.vrijspreker.nl/wp/2019/02/dierenrechten/
      conclusie:
      Dierenrechten zijn tussen dieren onderling onnatuurlijk. De mens is ook een diersoort en is gewend te doden en dieren op te eten. Maar kan vanuit een moreel besef dieren met respect behandelen. Dit moet ieder mens voor zich uitmaken. Dat strijd tussen diersoorten en tussen mens en dier, de natuurlijke situatie is, betekent niet dat je als individu je daarbij moet neerleggen. Gelijk je kan kiezen andere mensen met respect en volgens het NAP te behandelen kan je de keuze maken dit door te trekken naar je relaties met dieren. Je kan dan gaan voor dierenwelzijn. Of veganist worden. Het is goed om hierover na te denken. Volgens mij hebben dieren geen rechten, maar kan een moreel mens zich wel plichten opleggen tegenover de dierenwereld en de natuur. En daarmee een zinvoller en mogelijk rijker leven hebben.

      • @Ratio, ik ben het helemaal met je eens dat mensen best wat diervriendelijker mogen handelen. Ze niet onnodig laten lijden bijvoorbeeld. Wat dat betreft vrees ik met grote vreze wat er gebeurt met die arme koetjes, kippetjes en varkentjes als ze straks uit Nederland worden weg gepest en bij een Oekraïense boer in de stal belanden.

    • Trouwens. Volkert van der G was wel een uitzondering. Veel vegans haten wel echt mensen die vlees eten. Maar ze zullen niet naar geweld grijpen. Althans, in Nederland niet.

    • So true!

      Also consider the natural denture set up of human beings: we are born to be OMNIVOROUS

      • Beste Fries en Canadees,
        Bedankt voor je reactie.
        Laten we ons beseffen dat herbivoor, carnivoor en omnivoor observatieve termen zijn. Het dicteert niets.
        Zo zou iemand die jou observeert jou mogelijk opschrijven als omnivoor waar ik in het hokje herbivoor geplaatst zou worden.

        Ingaande op de tanden. Als je op snijtanden doelt, zonder snijtanden zou je bijvoorbeeld geen appel kunnen eten.
        Ik daag je uit met de tanden die je hebt een willekeurig dier te doden en op te eten zonder bereidingsmethod. Bijvoorbeeld zoogdier of vis.

    • Bedankt voor je uitgebreide reactie!
      Wel wil ik je vriendelijk verzoeken om te proberen het liefst zo min mogelijk aannamens over mij te maken en enkel in te gaan op de tekst. Ik ben niet je typische veganist en kan het gemiddeld beter vinden met “normale mensen” dan met veganisten.
      Besef je dat ik mogelijk meer kan weten dan je denkt.

      Ik schrijf artikelen om anderen te laten nadenken.
      Dit hierboven geschreven is mijn definitie van het veganisme. Ik ben het daarbij oneens met de gemiddelde onredelijke puur op emotie gerichte veganist.
      Ik heb in mijn digen leven de ideeen van het veganisme en libertarisme verenigd.
      Extremist betekent overigens dat je een statistisch exteeme positie inneemt op een normaaldistributie van meningen over een onderwerp. Het betekent niet dat je onredelijk bent en zo kom ik hopelijk niet over. Veel mensen stoppen libertarisme of anarchisme ook weg in het hokje extremisme, daar heb ik overigens geen problemen mee.

      Ik ga niet graag in op discussie op sociale media omdat die nogal langdradig kunnen worden en het veel meer tijd kost om iemands intenties duidelijk voor ogen te krijgen.

      Een wild paard en regenworm leven in mutualisme, synergy, je zou het zelfs een vrije markt kunnen noemen.

      U geeft aan te denken dat mensen niet zonder dierlijke producten kunnen. Hoelang denk je dat dit geld. Zou ik met mijn 7 jaar dan al dood moeten zijn?
      Ik heet je graag welkom, bedankt voor het ontdekken van het nieuwe volk.

      Je overgangsargument, laten we doe nuanceren naar dat het vaak voorkomt dan ben ik het met je eens. De meeste mensen die veganist worden doen dit vaak puur uit emotionele overweging zonder verstand van voeding te hebben. Dat noem ik inderdaad net zoals jij onverantwoordelijk dus daar kunnen we elkaar op vinden. Zelfde geldt overigens voor dopamine en testosteron.

      Je benoemde in het begin dat je menselijke dieren niet gelijkwaardig acht als nietmenselijke dieren. Waar zit hem dat in? Vaak wordt bijvoorbeeld het redeneervermogensargument aangehaald.
      Of onderstaande videos nou redenatie, instinct of een combinatie van beide is maakt voor mij niets uit. Het axiom dat ik gebruik is als volgt
      axiom: omdat iemand een lager IQ heeft betekent niet dat diegene minder compassie dan wel de dood verdient.
      Zou je je hierin kunnen vinden?
      https://www.youtube.com/watch?v=BcpEnpitzHw

      https://www.youtube.com/watch?v=g7WjrvG1GMk

  9. Dit vind ik ook zo’n leuk pathologisch empathisch argument: “[een] maaltijd heeft het hele bestaan van een dierlijk wezen gekost. De conclusie dat we hen van het leven beroven voor slechts enkele minuten plezier is geen geldige rechtvaardiging;”

    Aan een melkkoe zit 300 kilo vlees. Een typische maaltijd bevat 150 gram vlees per persoon. Omgerekend wordt een melkkoe dus niet geslacht voor mijn maaltijd van enkele minuten, maar voor 2.000 maaltijden. Bijna 5,5 jaar gezond leven dankzij 1 enkele koe!

    Weg te spoelen met 8.000 liter melk die een koe per jaar (!) geeft. Bomvol mineralen en vitaminen!

    Wist je trouwens dat een melkkoe bestaat bij de gratie van de mens? Zonder mensen zouden die koeien niet eens bestaan. Dat vind ik nog wel het meest storende aan veganisten; dat ze zo’n ongelofelijke hekel aan dieren hebben, dat ze de aarde willen ontdoen van miljarden exemplaren.

    • Bedankt voor je reactie. Ik ga niet graag in op discussie op sociale media omdat die nogal langdradig kunnen worden en het veel meer tijd kost om iemands intenties duidelijk voor ogen te krijgen.

      Realiseer je dat ik mogelijk van meer op de hoogte kan zijn dan je denkt. Ja, ik weet dat wat jij “melkkoe” noemt niet in deze vorm zou bestaan zonder intensieve veehouderij omdat ze genetisch geselecteerd zijn op reproductie door de mens. Dit is een evolutionaire trade-off die gemaakt is waardoor ze het niet lang vol zullen houden als je ze zou loslaten in het wild. Dit is dus geen voordelige ontwikkeling voor het dier zelf.

      Vitaminen en mineralen kun je op meerdere manieren binnenkrijgen. Sommige manieren zijn beter dan de ander maar dat is product afhankelijk en een discussie op zich. Die wil ik nu niet hier openen echter is mijn standpunt dat een voedselproduct altijd pros en cons heeft en wat een voedselproduct beter maakt dan een ander middel is altijd afhankelijk van de keuzemogelijkheden in de situatie waarin je je begeeft. Ik denk dat het veilig is te stellen dat wij allen die dit lezen leven in een situatie waarin we kunnen kiezen om de mineralen en vitaminen via plantaardige producten zoals peulvruchten binnen kunnen krijgen ipv dierlijke producten zoals vlees en zuivel.

      Op je eerste zin, ligt natuurlijk aan het dier dat je eet, een kip is zo weg. Lees hem anders als “plezier is geen geldige rechtvaardiging voor doden”. En de doden omdat je iets kunt doden ondanks dat het niet hoeft is ook geen geldige rechtvaardiging.

      Nogmaals dank voor je reactie!

      • Rody, omdat je idd relaxter omgaat met argumenten dan de veganisten die ik ken, hierbij een wat genuanceerder reactie.
        Een koe geeft normaliter, net als een mens, slechts melk na een bevalling. Door selectie en fokprogramma’s zijn melkkoeien ontstaan. Zo’n koe gaat pas in commercieel aantrekkelijke hoeveelheden melk geven als ze twee keer bevallen is. Zaak is dan het kalf direct weg te halen bij de moeder, anders ontstaat binding (1) en dan geeft de moeder geen melk meer nadat ze zelf het jong heeft afgestoten. Voor een veehouder is het dus zaak dat een koe zo snel mogelijk (minimaal) twee keer bevalt. Allereerst vanwege genoemd argument, ten tweede omdat er een goede kans is dat het kalf een meisje is en die gaat op enig moment ook melk geven (2). Let wel: een melkkoe is letterlijk een melkkoe. De uitdrukking komt niet uit de lucht vallen. Zo lang je lief bent voor zo’n beest, geeft ie 30 liter (of meer) melk per dag. Dat betekent een goede verzorging, goed gras, speelgoed (!) in de stal en goed voer (dat slechts voor een minuscuul deel uit sojaschroot bestaat, er worden GEEN oerwouden plat gebrand voor Nederlandse koeien). Is een koe ziek? Dan heeft zij sneller toegang tot medici dan een gemiddeld mens. Bij gebruik van antibiotica wordt de melk van een koe weg gespoeld, dat mag onder geen beding in de productie komen. Groeihormonen? Daar doen ze niet aan bij melkkoeien.
        (1) koeien geven geen moer om hun kind. Weghalen is dus geen “kinderroof” zoals zieke geesten beweren. (2) er worden ook wel eens stiertjes geboren. Die eindigen als kalfsvlees bij de slager.
        Na een lang en gelukkig leven komt er een moment dat een koe minder (melk) opbrengt dan zij kost. Het dier gaat dan naar de slacht om te eindigen in vlees bij de supermarkt (de goede biefstuk komt van vleeskoeien, niet van melkkoeien). In Nederland komt een koe in de regel op humane wijze tot een eind.

        Blanken kunnen lactose goed verwerken en hebben dus heel veel aan melk. Ik kan het iedere veganist aanbevelen omdat de melk in symbiose met de koe is verkregen (niet melken levert een pijnlijke dood op).
        Of je wel of geen vlees eet, gaat mij niet aan. Dat is jouw keuze en die heb ik te respecteren. Als humanist wil ik je echter zeer dringend adviseren (beperkt) dierlijke producten te nuttigen. Al is het maar melk of een ei. Wat ik al eerder zei is geen duimzuigerij: nog nimmer in de wereldgeschiedenis is er een volk aangetroffen dat een zuiver plantaardig dieet volgde en daarbij gezond was, is en blijft. Andersom is het wel mogelijk: eskimos op de Noordpool eten nooit groente (noch koolhydraten), maar leefden op een 100% dierlijk dieet van zeehonden en vis. Tot ze de moderne wereld ontdekten waren ze kerngezond. Mocht je ooit problemen ervaren (mentaal of fysiek): 2 weken “normaal” eten en je bent weer de oude.

      • @Een oude bekende

        “koeien geven geen moer om hun kind. Weghalen is dus geen “kinderroof” zoals zieke geesten beweren.”

        Hoe kom je daarbij? Voor de goede orde, ik wil niet beweren dat ik het beter weet hoor maar het komt onnatuurlijk op mij over.

      • @een oude bekende
        Jij ook bedankt voor je openheid en uitgebreide bericht, ik ga proberen in stukjes op hetgeen je zegt proberen te reageren en mijn standpunt duidelijk te maken.
        >hetgeen dat ik niet heel duidelijk vat uit je verhaal echter wel een belangrijk punt dat ik wil aanstippen is dat zoogdieren enkel melk geven kort na de zwangerschap. Mogelijk wist je dit al dan mag je dit negeren.
        >”er worden GEEN oerwouden plat gebrand voor Nederlandse koeien”. Dit klinkt inderdaad redelijk extreem ben ik het met je eens, echter voor voedingsproductie voor de koeien moet er wel ergens ruimte worden gemaakt (dan wel is gemaakt in het verleden) om eten te verbouwen. Deze grond kun je nu niet anders besteden.
        >antibiotica en groeihormonen kunnen we het over hebben al zie ik daar enkel gezondheidsbelangen in en geen ethische standpunten. Daarom lijkt mij dat gedeelte vrij losstaand van het libertarisme.
        >”koeien geven geen moer om hun kind” lijkt mij vrij voorbarig om te stellen. Hetzelfde geval kun je zeggen over sommige mensen maar zeker niet over alle ouders. Als je op internet kijkt kun je video’s vinden van andere niet-menselijke zoogdieren van klaagzang, onrust en gebrul van dieren waarbij hun kidneren worden afgenomen. Zo ook van koeien, je mag het opzoeken het is echter geen pretje. Dan kun je natuurlijk zeggen dat dat een personificatie zou zijn, maar daar ben ik het dan niet mee eens aangezien mensen ook zoogdieren zijn.
        >”In Nederland komt een koe in de regel op humane wijze tot een eind.”. Waar een ethische handeling gebeurd is voor mij niet relevant. Hetgeen ik in mijn tekst boven de comment sectie heb beschreven is dat ik van mening ben dat er geen humane ethische houdbare manier is om iemand te doden die niet dood wilt, ondanks dat deze een relatief lang en gelukkig leven heeft gehad.
        >“Blanken kunnen lactose goed verwerken en hebben dus heel veel aan melk”. Baby’s kunnen melk verwerken door het enzyme lactase dat lactose afbreekt. Echter zal iedere baby die stopt met het consumeren van lactose, stoppen met het aanmaken van dit enzym. Ik durf dan ook te stellen dat 99.9% van iedere blanke die stopt met het consumeren van lactose dit na een tijdje niet meer zal kunnen verdragen.
        >”Ik kan het iedere veganist aanbevelen omdat de melk in symbiose met de koe is verkregen (niet melken levert een pijnlijke dood op).” Om gezondheidsredenen kan ik melk aan niemand aanraden omdat je als je beter iets anders kunt consumeren dit beter kunt doen. Is een leuke discussie die ik wel zou willen aangaan echter staat dat los van het libertarisme. Een redelijke betrouwbare bron waar ik op het moment achtersta, mocht je daar meer over willen weten, is nutritionfacts.org. Het libertaristische gedeelte hiervan “symbiose”, ben ik het niet mee eens, ik zou het uitbuiting noemen omdat je een kind afpakt en dood zodat de melk niet naar het kind hoeft te gaan zodat jij dit kunt gebruiken. Dat is een ethisch punt. Verder ondanks dat ze zo gefokt zijn dat ze nu mogelijk meer produceren dan het kind zelf doet dit dit ethisch punt niet teniet.
        >”Of je wel of geen vlees eet, gaat mij niet aan. Dat is jouw keuze en die heb ik te respecteren.” Helemaal mee eens en vice versa. Dat eskimo’s gezond zouden zijn is een oud fabeltje. Eskimo’s werden niet oud doordat ze fysiek achteruitgingen door hart en vaatziekten (een bron https://nutritionfacts.org/2018/07/12/the-eskimo-myth/). Dat er nog nooit iets is geweest betekend niet dat het niet hoeft te zijn. Ik daag je uit om te kijken naar blue zones/blauwe zones in de wereld van de relatief meest gezonde en langst levende menselijke bevolking op de wereld. Zo bijvoorbeeld Okinawa waar mensen zo veel mogelijk plantaardig eten.
        >”Mocht je ooit problemen ervaren (mentaal of fysiek): 2 weken “normaal” eten en je bent weer de oude.”. Dank hiervoor maar ik heb hier al 7 jaar geen behoefte aan gehad en voel mij beter dan ooit tevoren.

      • “Ik daag je uit om te kijken naar blue zones/blauwe zones in de wereld van de relatief meest gezonde en langst levende menselijke bevolking op de wereld”

        Komt voornamelijk door het uiterst milde/gunstige klimaat in die zones.

      • @een ander

        “Komt voornamelijk door het uiterst milde/gunstige klimaat in die zones.”
        Klimaat is een omgevingsfactor, niet een definitief effect van oorzaak-gevolg.
        Niet gemeen bedoelt maar met de logische consistentie van deze redenering die jij aanhaalt had jij de arts kunnen zijn die swerelds eerste patient met de ziekte “klimaat verandering” heeft gediagnosticeerd.
        https://www.euronews.com/green/2021/11/10/frustrated-doctor-diagnoses-woman-with-climate-change-in-world-first

      • Nee. Dat gaat om een individu, deze “zones” zijn regio’s. “Blue zones are regions of the world thought to have a higher than usual number of people live much longer than average,” (“thought” niet eens een feit dus, het is voor Okinawa al ontkracht), en veganisme wordt genoemd.

    • @eenander
      Het eerste gedeelte van je redenatie begrijp ik niet, zou je dat misschien verder kunnen toelichten?
      Wat bedoel je met “het is voor Okinawa al ontkracht”?

    • @eenander, Verder heb ik nooit gezegd dat een veganistisch dieet per definitie gezond is. Wel wil ik het axiom presenteren dat het gezondste dieet plantaardig en dus veganistisch is.
      Maar dat is een hele andere discussie die losstaat van het libertarisme en dit forum mij dus niet de juiste plek lijkt.

  10. Ik heb respect voor de liefdevolle houding van mensen die liever geen vlees eten. Wanneer ik iemand een biefstuk van 250 gram zie verorberen geeft mij dat toch wel een vreemd gevoel. Het heeft iets ‘bloederigs’. Zo een bijna rauw stuk vlees en dan zoveel. Maar. Ik besef wel dat die emotie niet terecht is. Wie ben ik om het te beoordelen?
    Het teveel respect aan veganisten houdt meteen disrespect in voor vleeseters. En dat vind ik niet goed.

    Maar, het (‘ondeugend’ eten) is net zoiets als ‘het’ doen. Als het goed is praat men er niet onnodig over, het is taboe. Vandaar dat ik zo een ‘parade’ ook maar nix vind. Beetje extreem een ander je lichamelijke mening opdringen is raar.
    Zo ga ik ook niet met een protestbord in een restaurant zitten waar ik mijn mening op zou geven. Dat is zot, vind ik.
    Het beste kunnen we het eet-onderwerp maar wetenschappelijk benaderen. Hebben we de stoffen nodig en zijn er bezwaren?
    Nodig is het een beetje en bezwaren zijn er ook. De vitamines zijn hierboven al vermeld. Bouwstoffen als eiwitten, mineralen hebben we ook behoefte aan.
    Maar de negatieve kant is er ook.
    Het dier is in een emotionele staat op moment van slacht. Dan komen hormonen vrij (angst). Die eten wij later op. Dieren worden teveel ingeënt met antibiotica. Dat levert ook de nodige gezondheidsschade bij mensen op die dat vlees eten. De dieren eten soms bijzonder slecht voedsel, ook dat wreekt zich. Slechte gezondheid, triestigheid, tl-licht, weinig buiten. Enzovoorts enzovoorts.
    Het vlees is niet meer wat het was.
    Daarom eet ik nog maar 75 gram 3 x in de week.
    Is méér dan genoeg. Het gaat om de bite en het zout en peper.
    Zonder zout en peper is het maar niks.

    Ik zou zeggen, een ieder doet maar. Matigheid lijkt mij altijd gepast. Dus liever een goed klein stukje met mate, dan veel. Wie niet lust, die eet wat anders. (Als het maar niet die rare ‘vleesvervangers’ zijn.)

    Maar. Deze discussie vind ik dus eigenlijk in wezen fout. Is niet nodig. Maakt verdeeldheid eerder dan vrede.

    • Bedankt voor je reactie!

      Een ander mijn mening opdringen is niet mijn doel, mijn doel is mensen laten nadenken.

      Om even helder te krijgen:
      Voor mij betekent veganist zijn geen disrepect voor mensen die dit niet zijn. Sterker nog, ik kan het meestal beter vinden met “normale mensen” dan de gemiddelde veganist.

  11. Lekker bezig die veganisten. Ze doen alsof hun uitgangspunten van God gegeven zijn. En natuurlijk heb je dan altijd gelijk. Je hebt immers god aan je zijde.

    Er blijft natuurlijk wel een klein probleempje over. Die smerige wolven die maar zo schapen dood bijten zonder dat die daar om vroegen. Wat moet je daar dan aan doen. Alle beesten afschieten die niet veganistisch zijn lijkt me voor veganisten de enige oplossing. Als ze hier niet mee instemmen blijken het gewoon weer een stelletje woke hypocrieten die op dit moment in gezet worden om de Bill Gates synthetische vlees agenda te promoten. https://dissident.one/2021/02/17/bill-gates-denkt-dat-we-100-synthetisch-vlees-moeten-gaan-eten/

    PS dit soort artikelen lijkt me toch helemaal niets met vrijheid/libertarisme te maken heeft. Deze veganist probeert onze vrijheid juist te beperken met drogredeneringen waaraan hij zelf geloof hecht en ons die een ander ook liefst dwingend wil opleggen.

    • Beste Batavier,

      Ik sta niet achter een authoriteit zoals god noch sta ik achter Bill Gates.
      Probeer het liefst zo min mogelijk aannamens over mij te maken en enkel in te gaan op de tekst. Ik ben niet je typische veganist en kan het gemiddeld beter vinden met “normale mensen” dan met veganisten.
      Besef je dat ik mogelijk meer kan weten dan je denkt.

      De link met libertarisme wil ik graag op ingaan.
      Hieronder de inleiding van dit artikel. Graag hoor ik het mocht jij of een ander nog vragen hebben.

      ***Veganisme is een beweging die is ontstaan vanuit het non-agressie principe uit compassie voor andere levens. Het bestaan van individuen wordt erkend en er is een ingebed gevoel van mededogen voor deze andere individuen.***

      Beste lezer, dit is mijn eerste artikel dus laat ik met mijn opening maar gelijk goed in huis vallen.

      *Onpopulaire mening: Belasting is niet altijd diefstal*
      Belasting is niet altijd diefstal, want bij diefstal wordt beslag gelegd op mensen hun eigendommen zonder hun toestemming. Belastingheffing is ook niet altijd roof, wat inhoudt dat iemand weet dat je steelt onder dreiging van schade, en onbewust stelen achter iemands rug om is het ook niet. Belastingheffing is echter altijd uitbuiting, het misbruiken van iemand of een groep mensen om van hen te profiteren en dus zichzelf te bevoordelen. Verplichte belastingheffing is hoe dan ook een vorm van agressie.
      Libertariers, ookwel fervente aanhangers van dit non-agressie principe, weten uit ervaring vaak dat populaire dingen vaak niet de meest logisch samenhangende zijn, en vinden zich dan ook niet vaak op één lijn zittende met de mening van de meerderheid. Individualiteit wordt daarom gezien als een groot goed.
      Bij individualiteit komen natuurlijk de keuzes van iemands levensstijl kijken. Leven betekent lichaam d.w.z. waarin je leeft, zonder lichaam heb je geen leven. Zonder lichaam kun je niet leven. Stijl betekent wat je doet. Levensstijl betekent dus wat je met je lichaam doet.
      Met je lichaam kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om te proberen dieren te doden of je kunt ervoor kiezen om dit te proberen niet te doen. Veganisme is een levensstijl en ethisch standpunt, ethiek betekenende “jezelf plaatsen met de persoonlijke aard van iemands karakter”, welke als uitgangspunt heeft het hanteren van het non-agressie principe waarbij geprobeerd wordt om dieren niet te doden.
      Ik vond het leuk om een tekst te schrijven over hetgeen veganisme betekent want ik kon het nergens echt duidelijk vinden en was benieuwd of jullie het hiermee eens zijn, en dus of jullie je hierin kunnen vinden. In dit document wijd ik uit waarom iemand een veganistische levensstijl zou kunnen willen overwegen.
      Dit is puur mijn mening die ik hier heb opgesteld, dus ik zou het zeer op prijs stellen als jullie erop zouden schieten, wat tot enige verbetering zou kunnen leiden, bijvoorbeeld als je het er niet mee eens bent, er iets ontbreekt of als u het anders zouden verwoorden.
      Ik heb nooit begrepen waarom niet alle libertairen veganistisch zijn. Naar mijn mening zijn libertariërs de meest redelijke mensen ter wereld en daarom zou ik graag willen dat u het document dat ik heb geschreven als gespreksaanzet beschouwt.
      Het hele artikel is mogelijk wat langer, maar hopelijk wel redelijk makkelijk weg te lezen is op de website.

      • Mijn vraag was wat ga je met die wolven doen en al die andere vleesetende dieren? hebben die een streepje voor op de mensheid (Correct me if I’am wrong, maar ik ga er van uit dat jij de mens als een diersoort ziet, als je niet in een hogere macht gelooft)

        “Ik heb nooit begrepen waarom niet alle libertairen veganistisch zijn. Naar mijn mening zijn libertariërs de meest redelijke mensen ter wereld”

        Dit verklaart wel veel. Als dit het nivo van je inlevingsvermogen is dan ben ik bang dat je de meeste mensen nooit zult begrijpen. Dat heeft alles te maken met veganisme als absolute waarheid beschouwen.

    • @laatste batavier

      Ik zie de mens idd als een diersoort, eens. Wolven kunnen net zoals honden prima overleven op een plant en schimmel gebaseerd dieet. Echter dat is niet het punt dat je wilde maken denk ik en dat zou een beetje een low blow van mij zijn. Ik gok dat je bedoelt “wat te doen met carnivoren”. Mijn antwoord hierop zou zijn gewoon hetzelfde als dat nu ook wordt gedaan. Laat ze lekker in de natuur, evolutie, in Darwinistische wijze, proberen te stoppen zie ik als niet doelmatig en zelfs doelloos. Als een carnivoor een ander niet menselijk dier aanvalt heb ik daar geen problemen mee tenzij deze een dier aanvalt waar ik persoonlijk baat bij heb. Bijvoorbeeld bij een ander mens of een gezelsschapdier aanvallen zou er sprake kunnen zijn van vergeldingsacties.

      Op het laatste ingaande, ik beschouw niets als absolute waarheid. Veganisme heeft veel kanten en ik heb geprobeerd mijn kant duidelijk te maken. Ik sta dus zeker niet achter een mening welke een willekeurige veganist of ieder ander persoon uitkraamt.

      • Zeker niet. Gedachtengoed van mensen die menen hun mening dwingend te moeten opleggen aan anderen als je daartoe de kans krijgen moeten bestreden worden. Ik heb een gruwelijke hekel aan mensen die anderen graag willen vertellen hoe ze moeten handelen en leven. Dat is uiteindelijk waar libertairisme om draait. Zelfbeschikking en vrijheid zonder anderen te schaden.

      • Ik zie dieren niet als een soort met een bewust zijn en daarmee een geweten. Dat is precies wat mensen van dieren onderscheid. Rody maakt dat onderscheid niet gezien zijn definitie van veganisme in de eerste alinea van het artikel. En daarom zal ik ook nooit met zijn gedachtengoed instemmen.

    • @ laatste batavier
      Volgensmij staan deze comments onder het verkeerde kopje, maar ik zal toch even reageren.

      Ik wil niemand vertellen hoe ze moeten handelen, enkel adviseren. Mogelijk maakt jou de ethische kant van het veganisme niet veel uit maar zou jij wel over te halen zijn een plantaardig gebaseerd dieet te hebben als je over de gezondheidsaspecten te weten komt. Dat is niet een discussie die ik hier wil voeren want dat staat vrij los van het libertarisme.

      Zie jij bewustzijn als iets dat los staat van redeneervermogen? Als mensen dieren zijn bedoel je denk ik dat het hebben van een bewustzijn menselijke dieren onderscheid van niet-menselijke dieren.
      Of onderstaande videos nou redenatie, instinct of een combinatie van beide is maakt voor mij niets uit. Het axiom dat ik gebruik is als volgt
      axiom: omdat iemand een lagere intelligentie (dan wel benaderd met een IQ test) heeft betekent niet dat diegene minder compassie dan wel de dood verdient.
      Zou je je hierin kunnen vinden?
      https://www.youtube.com/watch?v=BcpEnpitzHw

      https://www.youtube.com/watch?v=g7WjrvG1GMk

      Mogelijk spreken we elkaar nog wel in de toekomst zodat we elkaars gedachtengoed kunnen verbeteren zodat we het dan wel eens kunnen zijn.

      • Zie jij bewustzijn als iets dat los staat van redeneervermogen?

        Bij dieren zijn het gewoontes. Aangeleerd gedrag. Ik houd zelf koeien. Die weten heel snel waar ze het meest en “lekkerste” vreten kunnen halen. Dieren kun je ook allerlei truckjes leren. Zie circusdieren, dolfijnen maar ook helphonden

        Dat wil niet zeggen dat ze een geweten hebben. Weet hebben van goed en kwaad.
        Dat jij veganist bent heeft te maken met je perceptie van goed en kwaad. Een wolf die 15 schapen doodbijt heeft dat niet. Die doet dat instinctief. Daarom zijn wij geen dieren. Daarom is voor mij de evolutietheorie niets anders dan een theorie, waar ik geen geloof aan hecht.

      • @de laatste batavier.

        Oké, bedankt voor je antwoord. Ik ga hier geen pleidooi houden voor evolutie in Darwinistische wijze, ook omdat het wel of niet geloven daarin losstaat van het veganisme en libertarisme.

        Of een individu wel of geen geweten heeft maakt mij niet uit, dat
        betekent niet dat diegene minder compassie dan wel de dood verdient.

        Zelf ben ik van mening dat geweten net zoals bewustzijn eerder een spectrum/normaal distributie/schaal is
        want in de psychometrie valt geweten onder de persoonlijkheidsgedefinieerde term “compassion”. Tussen mensen zitten al verschillen in compassie en dus ook tussen de mate waarin een geweten aanwezig is zit veel verschil bij mensen. Ik durf te stellen dat bij dieren die dicht bij ons staan zoals zoogdieren dit ook het geval is. Als je niet geloofd in evolutie verwacht ik natuurlijk niet dat je dit aanneemt. Verder ben ik dan wel benieuwd waar je wel in geloofd. Heeft god ons volgens jou op aarde gezet. (let wel er is hier geen goed of fout)

  12. Hoe groot moet een dier zijn om het dier te noemen?
    Heeft een wortel pijn als je hem uit de grond haalt/opeet?
    Hoeveel levende wezens sterven als je een wortel uit de grond trekt?
    Is het erger om een koe te doden dan om een snuitkever van 0,3 mm te doden?

    Waar is de grens van de argumenten van een veganist?

      • De vraag is inderdaad, wanneer is het een dier? Is een schelpdiertje, een dier? Een zeeanemoon ?

        En is het eten van een vis, even erg als het eten van bijvoorbeeld een hond, een varken, of een aap?

        Zouden wij beter moeten weten, als mensen? Zouden wij boven het vlees eten uit moeten stijgen, omdat wij meer zijn dan mensen? Als wij meer dan mensen zijn, zouden wij ons dan juist niet als dieren moeten gedragen? En dan dus geen vlees eten, omdat we dan onze instincten de baas zijn?

        Ik eet zelf wel vlees. Maar ik ben er niet heel trots op

    • Zoals al dat soort ideologieën, is het veganisme niet consistent (je kunt dat natuurlijk wel in een artikel schrijven, maar dat maakt het nog niet waar). Uiteindelijk komt het er altijd op neer, dat jij jezelf moet opofferen voor het groter goed. Het kan altijd nog extremer natuurlijk, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Fruitarianism

      • Neehoor, ik zou mijzelf nooit opofferen voor een groter goed. Als je ingaat op mijn definitie van veganisme hetgeen ik in deze tekst beschreven heb zie je dat ook niet zo terugkomen.

    • Dank voor je reactie Erik!
      Als je in wilt gaan op het woord dier dat veel mensen gebruiken. Dier komt van die-r oftewel een individu dat dood kan gaan. Voor deze operationele definitie heeft de grootte van het dier hier geen betrekking op. Het woord Animal komt van dat individu dat ademt en is ook geen goede distinctie.
      Ik maak liever een distinctie op het vermogen dat een individu schade aan aggressie, bijvoorbeeld pijn, kan voelen.
      Vrgr

    • Bedankt voor je reactie! Dit hierboven geschreven is mijn definitie van het veganisme. Ik ben het daarbij oneens met de gemiddelde onredelijke puur op emotie gerichte veganist.
      Ik schrijf artikelen om anderen te laten nadenken.
      Ik heb in mij eigen leven de ideeen van het veganisme en libertarisme verenigd.

      • Libertariers mogen zichzelf wel verdedigen als een ander geweld initieert. Ze zijn dus geen pacifisten. Wat doet een veganist als Rody als hij/zij/hen wordt aangevallen door een koe of varken (aanvallen van Schotse hooglanders en wilde zwijnen gebeuren dagelijks)? En wat als je het dier per ongeluk doodt? Laat je het liggen, zodat het voor niets gestorven is? Of neem je het mee om jezelf te voeden?

      • @een oude bekende. Ik ben geen linkse hippie maar een redelijk persoon, dus je mag mij gewoon “hij” noemen. Als je mij iets anders wilt noemen maakt dat mij overigens ook niet uit.

        Als iemand aggressie naar mij vertoond heb ik natuurlijk al het recht om proportioneel geweld te gebruiken. Ik zal mij en anderen dan eerder proberen te ontdoen van de situatie en zorgen dat de situatie niet nog een keer bij ons dan wel anderen zou voor kunnen komen. Het doden van een ander dier zou hierbij aan de pas kunnen komen afhankelijk van de sitiatie. Mogelijk per ongeluk, mogelijk expres. Ik zou dierlijke producten laten liggen om gezondheidsredenen. Dat is een interessante discussie maar het staat los van het libertarisme.
        Mocht je daar meer over willen weten kun je mij altijd bereiken. Verder raad ik bijvoorbeeld de volgende website aan welke tracht zo onbevooroordeeld mogelijk te zijn: nutritionfacts.org. Deze website is niet mijn mening, maar het draagt wel veel gelijkenissen. Daarom vind ik het nuttig om dit te delen.

        Vrgr

    • Verder ben im geen Jaïnist, maar deze groep mensen die zich zo noemt zou het er ook mee eens zijn dat veganisme zijn origine heeft in het NAP.

  13. Hierbij ook de inleiding van dit artikel, al zijn ze redelijk goed los van elkaar te lezen. Graag hoor ik het als er verder vragen zijn over onder andere de link met het libertarisme.

    ***Veganisme is een beweging die is ontstaan vanuit het non-agressie principe uit compassie voor andere levens. Het bestaan van individuen wordt erkend en er is een ingebed gevoel van mededogen voor deze andere individuen.***

    Beste lezer, dit is mijn eerste artikel dus laat ik met mijn opening maar gelijk goed in huis vallen.

    *Onpopulaire mening: Belasting is niet altijd diefstal*
    Belasting is niet altijd diefstal, want bij diefstal wordt beslag gelegd op mensen hun eigendommen zonder hun toestemming. Belastingheffing is ook niet altijd roof, wat inhoudt dat iemand weet dat je steelt onder dreiging van schade, en onbewust stelen achter iemands rug om is het ook niet. Belastingheffing is echter altijd uitbuiting, het misbruiken van iemand of een groep mensen om van hen te profiteren en dus zichzelf te bevoordelen. Verplichte belastingheffing is hoe dan ook een vorm van agressie.
    Libertariers, ookwel fervente aanhangers van dit non-agressie principe, weten uit ervaring vaak dat populaire dingen vaak niet de meest logisch samenhangende zijn, en vinden zich dan ook niet vaak op één lijn zittende met de mening van de meerderheid. Individualiteit wordt daarom gezien als een groot goed.
    Bij individualiteit komen natuurlijk de keuzes van iemands levensstijl kijken. Leven betekent lichaam d.w.z. waarin je leeft, zonder lichaam heb je geen leven. Zonder lichaam kun je niet leven. Stijl betekent wat je doet. Levensstijl betekent dus wat je met je lichaam doet.
    Met je lichaam kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om te proberen dieren te doden of je kunt ervoor kiezen om dit te proberen niet te doen. Veganisme is een levensstijl en ethisch standpunt, ethiek betekenende “jezelf plaatsen met de persoonlijke aard van iemands karakter”, welke als uitgangspunt heeft het hanteren van het non-agressie principe waarbij geprobeerd wordt om dieren niet te doden.
    Ik vond het leuk om een tekst te schrijven over hetgeen veganisme betekent want ik kon het nergens echt duidelijk vinden en was benieuwd of jullie het hiermee eens zijn, en dus of jullie je hierin kunnen vinden. In dit document wijd ik uit waarom iemand een veganistische levensstijl zou kunnen willen overwegen.
    Dit is puur mijn mening die ik hier heb opgesteld, dus ik zou het zeer op prijs stellen als jullie erop zouden schieten, wat tot enige verbetering zou kunnen leiden, bijvoorbeeld als je het er niet mee eens bent, er iets ontbreekt of als u het anders zouden verwoorden.
    Ik heb nooit begrepen waarom niet alle libertairen veganistisch zijn. Naar mijn mening zijn libertariërs de meest redelijke mensen ter wereld en daarom zou ik graag willen dat u het document dat ik heb geschreven als gespreksaanzet beschouwt.
    Het hele artikel is mogelijk wat langer, maar hopelijk wel redelijk makkelijk weg te lezen is op de website.

    • Door dieren niet te eten, worden dieren niet gehouden. Door veganisme komen dieren niet eens ter wereld en sterven ze mogelijk zelfs uit. Veganisme diervriendelijk? Aan een leven komt nu eenmaal een einde. Maar tussen geboorte en dood zou fatsoen leidend moeten zijn.

      • Uitsterven van een soort heb ik geen problemen, dat gebeurd dagelijks. Ook hangt het af van je definitie van soort. Die definitie is namelijk ook best omstreden.

        Je laatste zin kan ik mij helemaal in vinden. Iemand geboren laten worden en doden enkel voor iemands plezier om deze op te eten valt daar dan niet onder, eens?

  14. @Rody. Neen. Oneens. Het dier tussentijds een fatsoenlijk leven geven, daar ben ik voor. Een dier niet geboren laten worden omdat uitsterven je koud laat, heb ik weer niks mee. Dat zie ik als een vorm van agressie. En zelfs als een zeer kwalijke. Biologische diversiteit wordt als waardevol beschouwd.

    • Overigens denk je werkelijk dat je geweld kunt uitoefenen tegen iets dat nog niet bestaat en dus nieteens een foetus is?

    • Excuus mijn comment was eronder geplaatst en niet naar je opmerking gericht.

      Ik ben voor diversiteit wanneer het iets oplevert. Wanneer je nu een melkkoe loslaat in het wild zou deze soort gauw stoppen met bestaan en dus niets bijdragen aan diversiteit.
      Uitsterven van soorten niet bijzonder vinden betekent niet dat ik er niet voor wil zorgen dat de diversiteit groot blijft. Onnodig actief bijdragen aan het uitsterven van dieren zou je mij daarom ook niet zien doen.
      Er is plek in de natuur voor wilde runderen, niet voor melkkoeien. Het enige dat je in dit specifieke geval langzaam zou uit laten sterven doordat de vraag afneemt en daardoor ook de productie zijn de gefokte dieren welke onnodig veel leed hebben omdat hun lichaamsbouw in het wild niet levensvatbaar zou zijn.

  15. Ik ben voor diversiteit wanneer het iets oplevert. Wanneer je nu een melkkoe loslaat in het wild zou deze soort gauw stoppen met bestaan en dus niets bijdragen aan diversiteit.
    Uitsterven van soorten niet bijzonder vinden betekent niet dat ik er niet voor wil zorgen dat de diversiteit groot blijft. Onnodig actief bijdragen aan het uitsterven van dieren zou je mij daarom ook niet zien doen.
    Er is plek in de natuur voor wilde runderen, niet voor melkkoeien. Het enige dat je in dit specifieke geval langzaam zou uit laten sterven doordat de vraag afneemt en daardoor ook de productie zijn de gefokte dieren welke onnodig veel leed hebben omdat hun lichaamsbouw in het wild niet levensvatbaar zou zijn.

  16. @Rody, dat dieren uitsterven vind je geen bezwaar zolang dat maar niet door menselijke consumptie is? De mens is een alleseter. De natuur heeft dat zo bepaald. Toch hecht je geen waarde aan dit natuurlijke gegeven. Als er in de natuur geen plaats is voor melkkoeien, kan je zo net zo goed houden en melken. Het doet de natuur geen goed. En het doet de natuur geen kwaad. Wel fatsoenlijk omgaan met de melkkoe. Hoe zou jij je gedragen in de natuur als je honger hebt? Je laat dat konijntje aan je neus voorbij gaan? Hoe zit het met jouw levensvatbaarheid in de rauwe natuur? De natuur, het is net een winkel waarin je selectief dingen de dingen kan pakken die in je straatje passen. De mens is ook onderdeel van de natuur. Dingen die hij doet of nalaat zijn van invloed. Soms een kwalijke soms een goede. Leeuwen oefenen ook invloed uit. Muizen ook. Katten ook. Soms is hun gedrag hinderlijk. Soms gewenst. Soms goed.

    • Weer vedankt voor je reactie! Wel ben ik ben bang dat dit uit gaat monden in een lange discussie hetgeen ik geen enkel probleem vind behalve dat ik dat liever niet tekstueel doe om pragmatiek en doelmatigheid.
      Daarom probeer ik nu met deze comment de discussie hier tot een eind te brengen door de gedachtenlijnen te knopen, en ik hoop dat je dat niet als negatief opvat. Ik ben van mening “debate me anytime, anywhere, behalve tekstueel op sociale media”.
      Alleseter ook wel omnivoor (want je eet immers niet “alles” maar ik begrijp wat je bedoelt) is een beschrijvende en dus observatieve term net als herbivoor en carnivoor. Het zegt niets over wat goed voor iemand is en ook niet over wat de soort in het gehele verleden van de soort gedaan heeft. Ook zegt het niets over wat iemand zou consumeren onder andere situatieomstandigheden. Als iemand jou zou bestuderen/observeren/beschrijven zou iemand waarschijnlijk de conclusie trekken dat je een omnivoor bent waar diegene bij mij de conclusie zou trekken dat ik een herbivoor en schimmel-eter ben.
      “het doet de natuur geen goed” is een “for the greater good” argument waar de meeste libertariers duidelijk van inzien dat dat een drogredenatie is.

      Ik ben geen leeuw, ik ben geen kat, ik ben geen muis.
      De natuur heeft niet voor mij bepaald dat ik niet kan leven zonder dierlijke producten. Ik kan zelfs beter leven, gelukkiger leven en langer in leven blijven wanneer ik geen gebruik maak van dierlijke producten. Of ik of een ander individu daarvoor kiest is natuurlijk aan het individu.

      Hoe ik mijzelf zou gedragen in een levensbedreigende etensbehoefende situatie kun je vinden in de tekst boven de comment sectie.
      Niet op het internet onder de titel “wat zal een vegan doen als…”, nee gewoon hierboven want ik ben geen doorsnee vegan.

      Vrgr

  17. “Ik kan zelfs beter leven, gelukkiger leven en langer in leven blijven wanneer ik geen gebruik maak van dierlijke producten.

    Helaas pindakaas:

    Vegans and Vegetarians Do Not Outlive Meat Eaters

    https://www.garynorth.com/public/16907.cfm

    “If your alternative health guru says that a particular diet is the only way for everyone to go, find a new guru.”

    • Beste Andre,

      Graag heel veel aandacht aan de zorgvuldigheid van woorden.

      Veganisme = niet per definitie gezond
      Het gezondste dieet = wel veganistisch.

      De meeste veganisten maken gezondheidsredenen niet uit. Dat is jammer maar aan iedereen de eigen keuze. Je kunt veganist zijn op bamischijven, chips, oreos, oliebollen en friet. Dat maakt je niet gezond. Het artikel dat je geciteerd hebt gaat over hart en vaatziekten. Dit komt bij veganisten die ongezond leven en bij de observatieve term omnivoren (aanname: zoals jij) voor.

      “If your alternative health guru says that a particular diet is the only way for everyone to go, find a new guru.”

      Leuke quote maar daar ben ik het niet mee eens. Een guru/deskundige/expert/willekeurig persoon kan zeggen wat deze wilt maar daar hoef ik niet naar te luisteren. Het interesseert mij niet wie iemand is bij een discussie, de argumenten interesseren mij. Ik zou tegen een guru zeggen, kom maar met argumenten waarom ik naar een bepaald iets zou moeten luisteren. Dat is wetenschap.

      Gezondheidsredenen is niet een libertair onderwerp echter mocht je er geintereseerd in zijn kan ik nutritionfacts.org aanbevelen. Zit dicht bij mijn mening op veel punten en ze proberen zo onbevooroordeeld mogelijk te zijn. Iets waar iedereen naar mijn mening naar zou moeten streven.

      • Beste Rody,

        De laatste keer dat ik een bamischrijf naar binnen werkte, zat er iets in wat op vlees leek. Maar dat weet je tegenwoordig ook niet, zonder lab analyse weet je niks en dien je te vertrouwen op wat er op de verpakking staat.

        Wat is de definitie van “gezond” ? Nogal rekbaar, duckduckgo het maar eens. Naar mijn mening is een experimentele mRNA prik ongezond, sommige roeptoeterende “experts” zien dat anders. En zelfs “experts” die daar tegenin gaan, zien bacteriën nog steeds als vijand, en geloven (sic) dat virussen bestaan. So much for science.

        Bedankt voor de site, kende ik nog niet. Zo te zien is Michael Greger helaas ook een virusgelovige. Dat strookt alvast niet met mijn inzichten.

    • Hallo Andre,

      Bamischijven heb je tegenwoordig gelukkig veganistisch en niet veganistisch 🙂
      Vertrouwen op bepaalde keurmerken is daar inderdaad een gegeven, echter heb ik daar mijn vertrouwen wel in omdat anders mensen met allergieen een bedrijf kunnen uithollen met rechtzaken.

      Gezondheid heb ik een definitie van die niet bij het wereldbeeld van velen aansluit. Heb daar ooit een definitie statement van geschreven maar die kan ik zo even niet snel vinden en erbij pakken. Staat verder ook los van het libertarisme maar is meer mijn eigen interesse. Kan daar nog wel een keer op terugkomen als je wilt maar dit forum is daar niet de plek voor lijkt mij.

      Ik zou nooit iemand aanraden om achter 1 persoon aan te lopen maar wel kan ik aanraden om de beste ideeen van mensen te combineren. Zo Michael Greger iemand met goede ideeen ookal is hij net als ieder ander ook niet heilig. Maak je keuzes op basis van argumenten, niet op basis van personen.

      Vrgr

  18. Oh, ja.
    Mijn eigen conclusie na een 15 jaar onderzoek naar wat goed eten is:

    Trommel trommel roffel roffel . . .

    Het beste eten voor jou is in principe dat wat je ouders aten.

      • Als je bedoelt dat sommige ouders margarine aten ipv boter en ander slecht eten, dan heb je natuurlijk gelijk. Dan moet je dat niet eten.

        Ik moest beter schrijven:
        Het beste voor jou is in principe dát wat je betovergrootouders aten.

        Ik bedoel: waren je betovergrootouders eskimo’s, dan moet je vooral geen Nederlands eten eten, maar wel vis en zo.
        Ben je uit India, dan liever rijst eten en dergelijke.
        Kom je uit Nederland? Aardappels, vlees en groente.
        Dank je voor positieve kritiek.

    • @antisoof
      alleen maar positieve feedback 😉

      Als je doelt op op evolutionair verkregen voedselverwerkingsmechanismen kan ik het helemaal met je vinden. Echter zou je dan ook verder moeten kijken dan enkel hetgeen dat in deze regio verbouwd wordt aangezien volkeren over de tijd verhuizen.
      Zoveel mogelijk kijken naar al je voorouders geeft dan de meeste informatie. Als je dat doet kom je erachter dat onze voorouderen overweldigend plantaardig aten en onze lichamelijke voedselverwerkingsystemen daar dan ook het beste op zijn aangepast.
      Vrgr

  19. Mag ik de discussie iets ruimer trekken? Libertariers proberen altijd zoveel mogelijk tot een conclusie te komen op basis van logische argumenten. Ik ben bang dat er geen logische argumentatie bestaat voor het veganisme, alleen een emotionele. Hieronder een stukje in het Engels waarom het veganisme zowel hypocriet als immoreel is:

    • “waarom het veganisme zowel hypocriet als immoreel is:”

      Ook dat zijn geen argumenten. Rody zegt dat hij niet voor abortus is, ook al zijn bijna alle veganisten dat wel. Veganisme is niet immoreel, het is een voedsel voorkeur, net als het carnivoren dieet, en alles daar tussen in.
      Als gewassen eten immoreel zijn, wat is vlees eten dan wel niet? Stellen dat dagelijkse menselijke behoeftes immoreel zijn is een extreem links iets, zoals mondkapjes dragen, social distancing, e.d. Het hypocrisie argument gaat alleen op bij pro abortus veganisten.

      Ps ik ben wel benieuwd naar antwoord op de vraag van de Batavier !

      • Veganisme is geen voedselvoorkeur, zoals een ijsliefhebber van ijs houdt. Veganisme ziet het doden van dieren als immoreel, omdat dieren kunnen lijden, terwijl het het doden van ander leven dat ook kan lijden als moreel verantwoord ziet, omdat dit andere leven het lijden minder zou ervaren. Als vleeseters echter maatregelen nemen om het lijden van dieren tot hetzelfde geringe niveau terug te brengen, dan erkennen veganisten dit niet, omdat dit het doden van dieren moreel verantwoord zou maken. Hun hele levensvisie wordt daarmee ontkracht.

      • @ Een ander
        Correctie*
        Ik heb gezegd dat ik geen voorstander van abortus ben, ik heb niet gezegd dat ik tegen abortus ben. Om dit punt even heel kort toe te lichten zodat dit niet crypitisch semantiek blijft:
        Als je iemand het recht geeft abortus te plegen en diegene pleegt abortus dan betekent dat niet dat je die persoon hoeft te mogen.

        Ik denk dat het een natuurrecht is om abortus te plegen. Ik zie het dan liever in een kliniek gebeuren dan dat mensen een alcohol overdosis nemen en mensen in hun maag laten slaan.
        Dat gezegd hebbende lijkt het mij dat we zouden moeten streven naar zo min mogelijk abortussen omdat het in veel gevallen een eigen keuze was om aan een handeling deel te nemen waar de risicos bekend van waren, namelijk zwanger worden.

        Batavier heb ik reeds beantwoord 🙂 Ben benieuwd.

      • + was ik bij vorige bericht even vergeten: voor mij is een abortus plegen wanneer je zwanger bent geraakt via een vrijwillige handeling waarvan de risicos bekend waren onethisch.

      • “Ik denk dat het een natuurrecht is om abortus te plegen.”

        Ik dacht dat je tegen was, maar nu valt je betoog op logische gronden uiteen; als het doden van babies een natuurrecht is omdat ze ongewenst zijn, kan dat ook bij dieren voor willekeurige reden.

        “Ik zie het dan liever in een kliniek gebeuren dan dat mensen een alcohol overdosis nemen en mensen in hun maag laten slaan.”

        Dit verstaat zich tot liever dieren in een slachthuis slachten dan dat mensen het zelf op hun balkon proberen te doen, of mensen of bendes die elkaar willen omleggen het in een afgesloten ruimte laten doen en niet ergens op straat.

        Het is logisch onmogelijk om tegelijkertijd voor abortus maar tegen het doden van dieren te zijn. Niet lullig bedoeld maar er zijn veel meer veganisten als libertariers, kun je niet beter proberen de rest van de veganisten te overtuigen van je mildere ideologie, dat geeft veel meer resultaat?

      • @eenander

        “Ik dacht dat je tegen was”
        Ik ben erop tegen dat mensen abortus plegen echter zal ik als libertair mensen dit recht moeten gunnen ondanks dat ik het er mee oneens ben en het zelf nooit zou doen. Net zoals vrijheid van meningsuiting kan ik het er mee oneens zijn wat iemand doet echter moet ik diegene het recht gunnen wat diegene doet.
        Nu weet ik het zeker, mijn volgende artikel op vrijspreker zal over abortus gaan.
        Maak alstjeblieft zo min mogelijk aannames over wat een ander denkt of zegt totdat je het hard kunt maken.

        Het betoog valt niet op logische gronden uiteen, het libertarisme en veganisme blijven succesvol verenigd. Omdat je met de axioms die jij momenteel in je hoofd hebt denkt dat iets niet kan betekend niet noodzakelijk dat het niet kan, het kan ook betekenen dat de axioms die je in je hoofd houd aangepast kunnen worden.

        “Dit verstaat zich tot liever dieren in een slachthuis slachten dan dat mensen het zelf op hun balkon proberen te doen, of mensen of bendes die elkaar willen omleggen het in een afgesloten ruimte laten doen en niet ergens op straat.”

        Als mensen hun dier willen doden en we zien dat dier als eigendomsrecht dan kan ik daar weinig op tegen hebben. Echter als we het niet zien van eigendomsrecht en dus de mens niet als baas maar als companion van het dier kan dat wel.

        “Dit verstaat” is hier zeer misplaats. Dit had moeten zijn “jij verstaat”, want dit is uiteraard niet mijn mening.

        “Het is logisch onmogelijk om tegelijkertijd voor abortus maar tegen het doden van dieren te zijn.”
        Ik denk dat je logisch en semantiek verward.
        Ik kan tegen abortus zijn, anderen wel het natuurrecht gunnen en het zelf nooit bij mijzelf doen en anderen het afraden te doen omdat ik er op tegen ben. Ik mag mensen die abortus plegen niet, hetzelfde als dat ik mensen die mij uitschelden niet mag. Echter is het beide een natuurrecht. Tuurlijk iemand doden is iets anders dan verbaal iemand proberen te kwetsen en het is ook geen 1 op 1 vergelijking, hetzelfde als dat ik het oneens ben met alles wat je zegt na “dit verstaat”, omdat dit ook onjuiste 1 op 1 vergelijkingen zijn omdat de situaties niet 1 op 1 te vergelijken zijn.

        Hopelijk ontmoeten we elkaar ooit in het echt en kan dat gesprek dan vruchtbaarder worden dan een forumdiscussie.

        “Niet lullig bedoeld maar er zijn veel meer veganisten als libertariers, kun je niet beter proberen de rest van de veganisten te overtuigen van je mildere ideologie, dat geeft veel meer resultaat?”

        Ik vat het helemaal niet lullig op, een juiste vraag. Ik ben van mening dat ik beide kan doen: meer libertairen veganistisch krijgen en meer veganisten libertarisch krijgen zodat er uiteindelijke meer libertaire stemmers komen.

      • Ter aanvulling: ik kan ergens op tegen zijn EN het niet authoritair aan anderen willen opdringen

  20. Vegans are immoral hypocrites. They claim to respect life, but lots of animals are killed when vegan crops are farmed. Entire ecosystems are destroyed for vegan palm oil and soy. Vegan vegetables are grown in massive monocultures prone to disease. The crop herbicides and pesticides used have a major environmental impact.

    The vegan justification for their lifestyle is utterly appalling. They claim to respect life, but only if it has a central nerve system and a brain. Without it a living creature would not be able to feel pain. So vegans are happy to destroy all other life forms on the planet if it serves their purpose.

    They willingly neglect the fact that all life needs to be able to distinguish between harmless and dangerous levels of stimuli (i.e. temperature, pressure, sound, etc). When a stimulus level becomes dangerously high it crosses the pain threshold. This signals the creature that a situation has become dangerous and that it has to act accordingly in order to survive. Therefore, lifeforms that feel no pain, if they ever existed during the evolution of life on earth, would have been extinct long ago.

    It is obvious that if the level of a stimulus becomes dangerously high the physical and biochemical structure of a lifeform is highly stressed and may collaps under overload, ultimately resulting in the death of the lifeform.

    All life on earth, from the smallest bacteria to the largest whale, is able to experience this stress and react to it. If it fails to react effectively, while the stress continues, we define this condition as suffering. All life is therefore able to suffer.

    Vegans should stop pretending they respect life when they kill everything that does not resemble their own kind.

    • @peter de jong
      Bedankt voor je reactie! Ik vraag mij wel af of je mijn gehele tekst gelezen hebt.

      “Vegans are immoral hypocrites. They claim to respect life, but lots of animals are killed when vegan crops are farmed. ”
      Als het doel van veganisme is het leed in de wereld te minderen terwijl erkend wordt dat je leed niet volledig kunt voorkomen dan is plantaardig eten waarbij het verbouwen andere dieren omkomen ethischer dan EN het verbouwen van plantaardig eten waarbij het verbouwen andere dieren omkomen + het fokken van dieren om dat eten aan te voederen en die vervolgens te eten.
      Overigens wordt er veel meer plantaardig eten verbouwd doordat dat aan de dierlijke bioindustrie gevoederd wordt. Als we geen dierlijke bioindustrie zouden hebben zou er ook minder plantaardig eten verbouwd hoeven te worden en zouden er dus ook minder dieren tijdens dat process doodgaan.

      Dus veganisme zoals ik die beoefen is niet immoreel en ook niet hypocriet.

      “So vegans are happy to destroy all other life forms on the planet if it serves their purpose. ” Oneens. Vind de redenering die daar wordt gemaakt een onjuist oorzaak-gevolg redenatie. Er wordt een conclusie getrokken terwijl de argumenten niet uitwijzen naar deze conclusie.

      “Therefore, lifeforms that feel no pain, if they ever existed during the evolution of life on earth, would have been extinct long ago. ” Ligt aan je definitie van pijn, verder zijn er ook gradaties van pijn dus ben het hier niet mee eens.

      “All life is therefore able to suffer. “, stel dit zou waar zijn dan is het alsnog ethischer om dit te proberen te verminderen, niet? Omdat iemand pijn kan voelen betekent het niet dat het oke is om diegene te pijnigen.

      “Vegans should stop pretending they respect life when they kill everything that does not resemble their own kind.” Zeer oneens, de meeste mensen denken dat veganisten bomenknuffelaars zijn en voor dierenrechten opkomen. Dat is verre van “their own kind”.

      Vrgr

  21. Rody,

    Het is onlogisch om dieren anders te behandelen dan planten, schimmels, bacteriën en ander leven op Aarde.

    Letterlijk ieder levend wezen, van de kleinste bacterie tot de grootste vinvis is in staat te lijden. Dus een toestand te ervaren waarbij de fysieke en biochemisch structuur van het organisme onder grote en aanhoudende stress staat. Aan het eind van het lijden staat voor iedere vorm van leven altijd de dood.

    Daarbij maakt ieder levend wezen ook onderdeel uit van het grote en totaal verweven ecosysteem dat alle leven op aarde samen vormt (Gaia). Voedselketens, waar de mens ook onderdeel van uitmaakt, zijn een natuurlijk onderdeel van dit ecosysteem. Waarom denk je, dat je hier naar eigen inzicht wijzigingen (verbeteringen zelfs!) in aan kan brengen, zonder dat dit al miljoenen jaren goed werkende systeem wordt verstoord?

    Bomen in een bos communiceren met elkaar via het netwerk van schimmeldraden in de bodem. Tomatenplanten in de kas raken in de stress als ze worden aangevallen door bladluizen. Ze waarschuwen elkaar met signaalstoffen en maken dan vergif aan om de luizen te bestrijden. De planten schreeuwen het uit (letterlijk, dit ultrasone geluid is gemeten) als ze verdrogen of in stukken worden gesneden.

    Als vegetariërs zich dit leed bewust zijn, waarom behandelen ze hun voedsel dan niet met evenveel respect als vleesliefhebbers doen die verantwoord biologisch vlees eten waar geen lijden aan te pas is gekomen?

    Stop met het levend uit de grond trekken van groenten en het levend opstapelen en in stukken snijden en levend koken van levende wezens van wiens lijden je geen idee hebt. Dank je wel.

    • Aan het einde van het leven staat de dood. Niet alleen aan het einde van het lijden. Of je moet het leven als lijden zien.

    • Inderdaad, niet valt in te zien dat het argument van een vegetarier met een verwijzing naar de natuur gaat boven het argument van een vleester met een verwijzing naar de natuur. Als een leeuw honger heeft, graaft hij geen wortels op. De mens is een alleseter. Die graaft wortels op en doodt dieren. En als het gehouden dieren betreft, heb je er als mens goed voor te zorgen.

      • @Bertuz
        Dank voor je reactie

        De mens is geen “alleseter”. Jij eet bijvoorbeeld niet graag aarde of metaal of hout, wel?
        oke, misschien een beetje goedkoop. Je doelt waarschijnlijk op omnivoor.

        Besef je alstjeblieft dat dit observatieve beschrijvende termen zijn.

        Omnivoor is als herbivoor en carnivoor een observatieve term. Je kunt er geen conclusies aan verbinden voor andere soortgenoten dan wel het verleden dan wel de toekomst dan wel andere situaties waarin het individu zich in andere omstandigheden begeeft.

        Als iemand jou zou observeren zou die waarschijnlijk opschrijven dat jij omnivoor gedrag vertoont. Als iemand mij zou observeren zou die mij als herbivoor classificeren.

    • @peter de jong
      Bedankt voor je reactie! Ik vraag mij wel af of je mijn gehele tekst gelezen hebt.

      Als je axiom is “All life is therefore able to suffer. “ kan ik het daar mee eens of oneens zijn.
      Ligt aan de definitie van suffering, maar dat is niet relevant om mijn punt te maken.

      Stel dit zou waar zijn dan is het alsnog ethischer om dit te proberen te verminderen, niet? Omdat iemand pijn kan voelen betekent het niet dat het oke is om diegene te pijnigen.

      Als het doel van veganisme is het leed in de wereld te minderen dan is dat toch prettiger voor iedereen zou je niet zeggen?

  22. Het logische standpunt over abortus sluit hier naadloos op aan:

    Een zwangere vrouw is alleen de baas over zichzelf, niet over een ander zijn of haar leven. Dat klompje cellen in haar buik is al vanaf de conceptie een uniek menselijk individu in wording met uniek DNA. Het is geen onderdeel van haar eigen lichaam, zoals een stukje huid dat wél is. Zij kan er dus niet naar willekeur over beschikken. Sterker nog, zij heeft bij vrijwillige seks het kind zelf in die positie gebracht en heeft daardoor zorgplicht, opdat het niets ernstigs overkomt.

    • Als ik een vrouw was en ik was zwanger. En als ik dan abortus zou willen laten doen, terwijl dat niet mag van het land waarin ik woon. Dan zou ik het gewoon in het buitenland doen. Of via het illegale circuit. Maar dat mag niet. Nou en.

    • @Peter de jong.

      Helemaal mee eens echter begrijp ik niet waarom je dit erbij haalt. Dit heeft niet veel met veganisme te maken.

      Eerder in de comments heb ik ezegd dat ik geen voorstander van abortus ben, ik heb niet gezegd dat ik tegen abortus ben. Om dit punt even heel kort toe te lichten zodat dit niet crypitisch semantiek blijft:
      Als je iemand het recht geeft abortus te plegen en diegene pleegt abortus dan betekent dat niet dat je die persoon hoeft te mogen.

      Ik denk dat het een natuurrecht is om abortus te plegen. Ik zie het dan liever in een kliniek gebeuren dan dat mensen een alcohol overdosis nemen en mensen in hun maag laten slaan.
      Dat gezegd hebbende lijkt het mij dat we zouden moeten streven naar zo min mogelijk abortussen omdat het in veel gevallen een eigen keuze was om aan een handeling deel te nemen waar de risicos bekend van waren, namelijk zwanger worden.

      voor mij is een abortus plegen wanneer je zwanger bent geraakt via een vrijwillige handeling waarvan de risicos bekend waren onethisch.

  23. Bij zwangerschap door verkrachting heeft de moeder wél het recht het kind ‘buiten de deur te zetten’, want het is wederrechtelijk in haar aanwezig. Als het kind daarbij overlijdt, is de verkrachter daarvoor aansprakelijk, niet de moeder.

    Het is echter niet zo dat de meer dan 30.000 abortussen per jaar in NL allemaal een gevolg zijn van ongewenste seks. Het kind is wél ongewenst, maar je weet vooraf, dat geen enkel anticonceptiemiddel 100% betrouwbaar is. Neem dan ook je verantwoordelijkheid als je toch tot seks hebt besloten. Een ongewenst kind kan je altijd nog een beter leven bezorgen door het af te staan aan adoptie ouders die er wél van zullen houden. Er is geen enkele reden om ongewenste kinderen te vermoorden.

    • Ik snap wel dat mensen terug deinzen voor abortus, trouwens. Echt leuk is het niet, natuurlijk. De vraag is alleen, wanneer is het een mensje, dat je verwijderd? En wanneer gewoon wat cellen? Voor christenen is dat hoopje cellen op zich al heilig. Voor mij is dat nog geen mens. Maar ik snap wel dat christenen het als heilig beschouwen.

      • Een nieuwe mens ontstaat op het moment van de conceptie.Vanaf dat moment start de ontwikkeling van een uniek individu met uniek DNA. Die ontwikkeling gaat nog door ook na de geboorte. Er bestaat geen omslagpunt waarop in dit ontwikkelingsproces opeens een mens zou ontstaan.

        Zaken als zelfbewustzijn ontstaan pas later in het proces, maar zijn niet kenmerkend voor het menszijn. Iedereen met enig moreel besef zou het verwerpelijk vinden om bv comapatienten te doden voor hun organen.

        De logische anti-abortus opvatting heeft niets te maken met de religieuze anti-abortus opvatting. Die laatste gaat immers uit van de veronderstelling, dat het leven niet het eigendom is van de individuele mens, maar een geschenk in bruikleen is van een hogere macht. Het individu kan daardoor niet zelfstandig over zijn of haar leven beschikken. Daarom keuren gelovigen ook zelfdoding af.

      • Een nieuwe mens ontstaat op het moment van de conceptie.Vanaf dat moment start de ontwikkeling van een uniek individu met uniek DNA.

        Ik weet niet of je een bergje cellen ‘een individu’ kan noemen. Dat ligt dan heel erg aan je definitie van het woord ‘individu’

        Als een vrouw een kind krijgt en er niet voor kan zorgen, dan moet ze dus abortus doen. Dat spreekt voor zich. Sterker nog, ze zal gewoon abortus doen, los van of libertariers of christenen dat heel erg vinden of niet. Dat interreseert zo’n vrouw dan niet. Ze néémt haar vrijheid! Ze vraagt er niet om, bij ‘autoriteiten’

        En daar komt wel bij. Ik snap dat mensen abortus naar vinden en/of verwerpelijk. Gevoelsmatig snap ik dat

      • Je mist de kern van de libertarische argumentatie, nl het eigendomsrecht. Dat klompje cellen is niet van de vrouw. Zij heeft er niets over te zeggen.

        Het spreekt verder helemaal niet voor zich, dat een vrouw die willens en wetens een kind in het leven heeft geholpen door vrijwillige seks te hebben en zich realiseert, dat ze er niet voor kan zorgen, als enige oplossing heeft dit kind dan maar te vermoorden.

        Nogmaals je weet vooraf dat geen enkel anticonceptiemiddel 100% effectief is en dat je een ongewenst kind ook aan liefhebbende adoptie-ouders kan afstaan. De verantwoordelijkheid nemen voor je daden zonder daarbij anderen te schaden, zou voor ieder mens doodnormaal moeten zijn.

      • Als ik een vrouw was en ik zou abortus willen, dan zou mij die ‘libertarische argumentatie’ niets kunnen schelen….

        Als ik een vrouw was, bepaalde ik zelf wat er in mijn lichaam zit…Los van of jij dat leuk vind, of niet leuk, moreel of immoreel. allemaal volstrekt irrelevant.

        Als abortus dan ‘verboden’ is, zou ik het in het buitenland doen. Je kan met zoveel ‘argumenten’ aankomen als je wilt. Allemaal zinloos, ik doe wat ik wil doen (ook als ik een vrouw zou zijn)

      • En wie zegt ook echt dat een klomp cellen in mij, niet van mij is?

        Een beetje vreemd

        Is de sperma in mijn ballen dan ook niet van mij? (ja, een beetje plastisch)

        Is dat niet mijn ‘eigendom’? Is mijn lever mijn ‘eigendom”

        Is mijn hart mijn eigendom? (ook een massa cellen, in mij)

        Misschien is een vrouw verkracht en wilt ze daarom het kind weg doen. Niet leuk natuurlijk, maar begrijpelijk. Wie ben ik om haar dan te vertellen dat zij dit niet mag doen? Hoe belerend zou ik dan wel niet zijn?

        Adoptie is beter? Vind ik ook. Maar uiteindelijk ga ik er niet over.

  24. Ik keek net weer filmpjes van beelden in de slachthuizen. Bio industrie undercover beelden. Iedereen moet die beelden gezien hebben. Dan weet je in ieder geval waar je aan mee doet en kan je een keuze maken. Je weet dan in ieder geval wat voor keuze je maakt. Het maakt je minder dociel.

    Nu weet ik weer waarom ik ooit vegan geworden was.

    Ik denk dat ik weer vegan ga worden. Of het op zijn minst proberen. Die richting in sturen.

    Wat jullie doen interreseert mij niet. Wat mij betreft eet je twaalf biefstukken per dag. Hierin verschil ik met de gemiddelde links anarchistische vegan activist, trouwens. Ik heb geen bekeringsdrang. Het gaat om mij, niet om jullie. Het gaat om mijn geweten, niet dat van jullie.

    • Het is niet logisch. Als je stopt met vlees eten om het lijden van andere levende wezens te verminderen, moet je ook stoppen met planten te eten.

      Het eten van planten veroorzaakt evengoed onnodig lijden van dieren en ander leven op deze planeet. Alleen als je je volledig terugtrekt uit de voedselketen en je uit dood uitgangsmateriaal je eigen voedingsstoffen maakt, minimaliseer je het lijden.

      Feitelijk is het ethische probleem dat veganisme wil oplossen een zgn ’trolley problem’: heb je het recht het leven van 1 persoon op te offeren om de levens van 5 andere mensen te redden (zie Wikipedia)?

      Libertariers zijn hier heel duidelijk in: dat recht heb je niet. Nog een reden dus waarom veganisme immoreel is.

      • Veganisme is niet immoreel. Je vat hem verkeerd waarom je denkt dat het immoreel is.
        Ik heb het veganisme immoreel verenigd met libertarisme.

        “Vegans are immoral hypocrites. They claim to respect life, but lots of animals are killed when vegan crops are farmed. ”
        Als het doel van veganisme is het leed in de wereld te minderen terwijl erkend wordt dat je leed niet volledig kunt voorkomen dan is plantaardig eten waarbij het verbouwen andere dieren omkomen ethischer dan EN het verbouwen van plantaardig eten waarbij het verbouwen andere dieren omkomen + het fokken van dieren om dat eten aan te voederen en die vervolgens te eten.
        Overigens wordt er veel meer plantaardig eten verbouwd doordat dat aan de dierlijke bioindustrie gevoederd wordt. Als we geen dierlijke bioindustrie zouden hebben zou er ook minder plantaardig eten verbouwd hoeven te worden en zouden er dus ook minder dieren tijdens dat process doodgaan.
        Dus veganisme zoals ik die beoefen is niet immoreel en ook niet hypocriet.
        Als je axiom is “All life is therefore able to suffer. “ kan ik het daar mee eens of oneens zijn.
        Ligt aan de definitie van suffering, maar dat is niet relevant om mijn punt te maken.
        Stel dit zou waar zijn dan is het alsnog ethischer om dit te proberen te verminderen, niet? Omdat iemand pijn kan voelen betekent het niet dat het oke is om diegene te pijnigen.
        Als het doel van veganisme is het leed in de wereld te minderen dan is dat toch prettiger voor iedereen zou je niet zeggen?

      • “Ik heb het veganisme immoreel verenigd met libertarisme. ” hier moest een smiley achter 🙂

        Ik heb het uiteraard morreel verenigd

      • Ik zie niet zo goed in hoe veganisme ‘immoreel’ zou zijn? Dus als ik nu naar een Argentijns steakhouse ga en twaalf biefstukken eet, ben ik ‘moreel’. Maar als ik een tofoe eet, ben ik ‘immoreel”? Huh….Die kwaadaardige tofoe etende schoft?

        Wat rody zegt is ook waar natuurlijk. Als het groeien van crops een bezwaar is, voor het eten van vegan. Die koeien eten allemaal plantaardig voedsel. Vlees eten is ontzettend inefficiënt…Al die miljoenen dieren moeten gevoed worden met plantaardig voedsel. Hele oerwouden worden platgebrand, zodat men daar de grond kan gebruiken voor de productie van het voer voor de dieren die Macdonalds gebruikt voor haar burgers.

      • nayakosadashi2020 20-11-21 at 21:57

        Vlees eten is ontzettend inefficiënt…Al die miljoenen dieren moeten gevoed worden met plantaardig voedsel. Hele oerwouden worden platgebrand, zodat men daar de grond kan gebruiken voor de productie van het voer voor de dieren.

        Ga jij maar lekker gras eten en alle bijprodukten van de voedingsindustrie die dieren nu opvreten en daar hoogwaardige eiwitten en vetten van produceren.

        Dit is nu wat er gebeurd met je overspoeld wordt met desinfo van de dierenbescherming, dierenpartij, en corrupte politici en miljardairs. Je hebt de klok horen luiden , maar hebt geen idee waar de klepel hangt, doet geen onderzoek en papegaait de propagandisten na.

    • “Ik denk dat ik weer vegan ga worden. Of het op zijn minst proberen. Die richting in sturen. ”

      All power to you!
      En mocht jij of anderen ooit ergens mee zitten qua vragen of problemen met voeding dan mag je mij ten alle tijden bereiken!
      rodymens@hotmail.com

      Dit is een oproep aan iedereen die vragen heeft over voeding trouwens. Dat is namelijk niet zo zeer een libertarisch onderwerp en is dit forum minder voor gepast.

      • Dankje, Rody

        Ik word weer een ‘soy boy’

        Een ‘cuck’. Zo noemen ze dat toch? Onze vrienden van de ‘alt right’, komen toch met die termen? Ben je vegan? Beta male !!! Cuck !!!!! Soyboy!!!!!!!

        hahahahaha

        Ik ben niet echt een vegetariër, maar ik eet gewoon heel weinig vlees. Een soort inactieve carnivoor ben ik, die geen vlees eet. Een carnivoor die zijn carnivorische plicht verzuimd

    • Leer zelf slachten ((zelf gehouden) konijnen, kippen et cetera). Dan weet je waar je vlees vandaan komt en hoe die dieren verzorgd waren.

      • Dank voor je reactie
        Ik weet zeer goed waar vlees vandaan komt. Ook weet ik zeer goed hoe ik andere dieren moet verzorgen. Wilde je verder nog een inhoudelijk punt maken?
        Vrgr

  25. Zal wel, mijn punt is dat als je zelf dieren houdt en slacht dat je verstandiger met het eten van dieren omgaat.
    Veganisten denken anderen hun wil op te kunnen leggen, rot op sukkel.

    • Hier heeft graftak natuurlijk wel een punt. Als je een dier eet, is het dan niet eerlijker om het ook zelf te doden dan?

      Als jij zo nodig een varkentje wilt eten, snij hem/haar dan maar zijn keel door. Lukt dat je niet, dan moet je blijkbaar ook geen vlees eten, want dan past het niet bij je karakter. Dan ben je er te gevoelig/empathisch voor. Maar dan weten we dat ook weer.

      Als we zelf het vee zouden houden, zou dat een deel van de vervreemding wegnemen. De bio-industrie vervreemd ons van het milieu en de dieren

      • Precies, dat is mijn punt. Verder smaakt een zelf opgefokte kip,konijn of duif veel beter dan die troep uit de bio-industrie.
        Die rommel is niet te vreten.

    • @graftak, je antwoord op nayakosadashi2020 kan ik mij helemaal in vinden. Heb je mij echt niet mee.
      Ik wil ook niemand iets opleggen.
      Besef wel dat wanneer we een libertair sociaal contract invoeren zo goed als alle bio-industrie in Nederland waarschijnlijk ophoudt met bestaan doordat belastingcompensatie wegvalt en dat daardoor merendeel van de mensen sowieso plantaardiger zal gaan eten naast import uit buitenland.

  26. Dezelfde bedenkers van Covid hebben ook veganisme bedacht. Allemaal bedoelt om je afhankelijk te houden van hun systeem.

    Veganisme maakt je ziek en zwak. De groente die je eet is leeg, zelfs biologische groente is harstikke leeg.

    Belangrijkste mineraal voor je weerstand?: ZINK

    Waar zit zink voornamelijk in? ROOD VLEES

    Wat mogen we ook alweer niet meer eten van de bedenkers van Covid?
    Juist ja

    *** in spambak terecht gekomen, bij deze hersteld ***

    • Dat is het niet.

      Veganisme in de vorm zoals ik hierboven heb beschreven heb ik bedacht. Mijn vraag is of je je daar in kunt vinden.

      Gezondheid staat los van libertarisme.
      Niet enkel waar zink in zit is belangrijk, absorptie is ook belangrijk hetgeen beide factoren zijn voor biobeschikbaarheid, bioavailabiliteit.
      Al geef ik toe dat rood vlees zink gemakkelijk absorbeerbaar is zit het ook in relatief grote mate in
      spinazie, bonen, peulvruchten, noten, zaden en volkoren granen.
      Ik zal nooit iemand verbieden om iets te eten, hetgeen andere mensen van covid vinden maakt mij dan ook echt niet uit en ik hoop dat dat jou ook niet uitmaakt.
      vrgr

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in