Honderd jaar geleden, van 1918-1920 werd de wereld net als nu in de greep gehouden door een pandemie; alleen gingen overheid én mensen er toen totáál anders mee om.

De Spaanse griep zorgde in die periode dat wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen dood gingen. De wereld had toen ongeveer 1,5 miljard inwoners, nu bijna 8 miljard (worldometers.info). Omgerekend naar de huidige wereld-bevolkingsomvang zou de Spaanse griep ongeveer 5x zoveel slachtoffers hebben geteld: 250 miljoen doden.

De teller van overledenen aan COVID staat in november 2021 wereldwijd op 5 miljoen mensen (Johns Hopkins University). In Nederland zijn een eeuw geleden 38.000 mensen aan de Spaanse griep gestorven (CBS). Gemeten naar het aantal inwoners van nu, zou de Spaanse griep in Nederland toen 110.000 doden hebben veroorzaakt.

 

November 2021 telt Nederland ca. 17,5 miljoen inwoners en zijn er 18.600 mensen gestorven aan Covid (nov. 2021, ECDC). Het zware griepseizoen 2018 veroorzaakte 9400 doden (CBS). De sterftecijfers voor Covid liggen in Nederland op ongeveer 0,1% van de bevolking (EDCD nov. 2021). De Spaanse griep kwam drie keer terug. De eerste golf, begon in maart 1918. De tweede golf, in augustus van datzelfde jaar, bleek extreem dodelijk, militaire verslagen uit die tijd berichten dat er in bepaalde ‘frontsectoren’ meer doden vielen door de griep dan door oorlogsgeweld. Tegen de zomer van 1919 was de tweede golf over. Toen men dacht dat alles voorbij was, kwam in de winter de derde golf. Uiteindelijk verdween de griep in de loop van 1920 net zo plotseling als ze gekomen was.

Een verschil met nu is dat men het openbare leven vrij gewoon liet doorgaan, er waren geen panische reacties, sluitingen of ‘afgelastingen’, ook niet van de overheid zelf. Op 18 november 1918; tíjdens de twééde golf; werd zelfs een grootse hulde georganiseerd voor de koningin. Er kwamen 40.000 mensen bijeen op het Malieveld in Den Haag om hun steun te betuigen aan koningin Wilhelmina en prinses Juliana, zónder beperking of verbod. Op de filmbeelden ervan is te zien dat níemand een mondkapje draagt, afstand houdt of wat dan ook, terwijl dit gefilmd is in de extreem dodelijke twééde golf.

Er werden door instanties geen medische verklaringen of pasjes gegeven aan mensen dat men ‘genezen’ was, er kwamen geen quarantaines, sluitingen of ‘lockdowns’, geen horecasluiting, geen reisbeperkingen, niemand werd gevraagd thuis te werken.

Het dragen van een mondmasker in openbare gelegenheden werd wél aangeraden, maar niet verplicht omdat dat ongrondwettelijk was, er werden geen ‘boetes’ uitgedeeld.

De centrale regering greep nauwelijks in. De minister van Arbeid, Aalberse, gaf na Kamervragen aan dat méér maatregelen geen kans van slagen hadden en geen zin hadden. ‘Wat heeft het voor zin te vechten tegen een ziekte die zich niet bevechten laat’, schreef de minister in antwoord op Kamervragen toen. De Centrale Gezondheidsraad plaatste toen in wel diverse kranten het advies om goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen (handen wassen), woningen, kantoren, bedrijven en scholen goed te luchten.

Maatregelen die ook nu aangeraden worden en bewezen zijn. Verschillende gemeente-besturen sloten basisscholen. Theaters en bioscopen in grote steden sloten ook vaak de deuren, kerkdiensten werden ingekort en mensen met een zieke in de familie werd gevraagd om niet te komen, dit gebeurde allemaal door die organisaties zélf. Binnen de zorg werden Spaanse grieppatiënten in aparte zalen verpleegd en alléén medisch personeel droeg mondkapjes. Bedrijven en winkels bleven open, sportevenementen werden niet afgelast omdat deze zich allemaal in de buitenlucht afspeelden en net als nu wist men dat dan weinig besmetting is. In 1920 was de Spaanse griep uitgewoed, de epidemie stopte spontaan, met bijna geen maatregelen. Als de resistentie tegen een virus toeneemt, moet het virus een ‘oplossing’ zoeken, een mutatie. Door mutaties neemt op een gegeven moment de virulentie (de schadelijkheid van het virus) af, dit is de ‘natuurlijke levensloop’ van ieder virus. Vroeg of laat zal het ook zo gaan met het coronavirus, mét of zónder maatregelen. Toen wist men dat állemaal nog en was zo’n epidemie; hoe afschuwelijk hij ook was; “no news”, nu heet hetzelfde zeggen als íedereen 100 jaar geleden nog wist :”fake news”… Tijden veranderen zegt men dan, maar of ónze tijd dan zo’n vooruitgang is?

Het was 100 jaar geleden niet dat het de overheid niet interesseerde of dat ze niets wisten dat ze niet ingrepen in de publieke ruimte. Dit had ook een andere reden:

Veel ‘epidemie-maatregelen’ die men nu neemt zonder enige principiële discussie vonden ministers én volksvertegenwoordigers toen allemáál nog helder en duidelijk: ongrondwettelijk

Het grootste verschil tussen de Spaanse griep en het huidige Covid: er werd toen niet panisch over gedaan en er stonden meestal maar kleine artikelen in de kranten.

Het meest opvallende in de media waren de toegenomen overlijdensadvertenties in kranten. Op delpher.nl. is een enorme voorraad krantenartikelen te vinden, ook over de Spaanse griep. Men kan verfijnen op krantenberichten uit de periode zelf (maart 1918- medio 1920) om een indruk te krijgen hoe dit toen leefde in het land. Opvallend is dat er in landelijke kranten alleen maar kleinere artikelen te zien zijn, vaak een of enkele kolommen groot en vaak nog niet eens op de voorpagina. Zoek het zelf maar op:

De tijden waren inderdaad anders; er was geen televisie, geen internet, radio’s waren niet wijd verspreid; de meeste mensen hadden ook meer aan hun hoofd dan die ziekte.

In tegenstelling tot 1918, is de coronacrisis nu onophoudend en overweldigend in de media. Men hoeft de tv of radio maar aan te zetten, op internet te kijken, de krant, het lijkt in totale mate de maatschappij te beheersen, alsof er anders niets meer is. Vóórál de reguliere media lijken haast met een soort van ‘gekmakings-campagne’ van de bevolking bezig te zijn en schreeuwen om steeds gekkere maatregelen…. en de politici lopen er achter aan.

Epidemieën zijn echter van alle tijden. De hele geschiedenis kon men niet anders dan leven, ziekte en dood nemen zoals het kwam. De ontwikkelingen in de wetenschap hebben de laatste decennia echter geleid tot een idee van een totale maakbaarheid.

De mens zou maatschappij én de natuur kunnen controleren, ook leven, ziekte en dood, en tegenwoordig zelfs het klimaat, denkt men. De grenzen van deze controle- en maakbaarheids-illusie worden nu al zichtbaar met een relatief milde ziekte (vergeleken met de Spaanse griep) en dat is voor de ‘moderne’ mens in de Westerse wereld, die nauwelijks nog historisch besef heeft, een soort van shock. Om die illusie toch maar krampachtig overeind proberen te houden en te laten zien dat men het wél ‘onder controle’ heeft, is men bereid om alle principes van de Grondwet die de individuele burger beschermen tegen een almachtige Staat overboord te zetten. Vergelijk eens de volledig gelogen slogan waarmee we nu door de Staat worden bestookt: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ en de volledig oprechte van de Staat in 1918 ‘Wat heeft het voor zin te vechten tegen een ziekte die zich niet bevechten laat’; en die ook uit zichzelf zal uitdoven zou men eraan toe kunnen voegen.

Wat overblijft ná Corona is een precedentwerking dat men de artikelen van de Grondwet naar eigen believen kan ‘aan- en uitzetten’ ……….

De Grondwet

 

De Grondwet beschrijft de principes en waarden waarop een samenleving gevestigd is. Het beschermt de individuele burger tegen de almacht en overdreven ingrijpen van de Staat, een staat die volledig kan ontsporen, zoals Orwell al beschreef in 1984 én zoals we in het échte leven gezien met de Communistische- en Nazi- ‘heilsstaten’.

 

Grondwetartikel

 

Buitenspel zetten Grondwet

Art. 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levens-overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Invoeren ‘gezondheidspas’/ QR-codes, serieus overwegen van discriminatie van ‘niet-gevaccineerden” of -genezenen met 2G-systeem.
Art. 2.4 Ieder heeft het recht het land te verlaten In- uitreisverboden bij alleen al  verkeerde QR-code.
Art. 6 vrijheid van godsdienst: Ieder heeft het recht zijn godsdienst, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden Verbod en inperking van alle religieuze bijeenkomsten
Art. 7.3  Voor het openbaren van gedachten of gevoelens …. heeft niemand voorafgaand verlof nodig …. toenemend openbaar pleidooi over inperkingen kritiek, zelfs door politici en inperken debat kamer
Art. 8 Het recht tot vereniging Verbieden / inperken groepsbijeenkomsten
Art. 10 Ieder heeft…recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer Coronapas/ QR-codes/ registratie inententingen GGD / indirect afgedwongen inentingsplicht
Art. 11 Ieder heeft …. recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Door steeds meer ‘maatregelen’ indirect afgedwongen inentingsplicht
Art. 15 Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen (Gedeeltelijke) vrijheidsberoving om te gaan of staan waar men wil: lockdowns, verplicht thuiswerken, reisverboden etc.
Art. 23.2 Het geven van onderwijs is vrij … Herhaaldelijke sluiting scholen
 

 

Bronnen: historischnieuwsblad.nl / isgeschiedenis.nl  / medischcontact.nl / delpher.nl / geheugenvannederland.nl / eyefilm.nl / vpro.nl / ecdc.europa.eu /wikipedia.org / overheid.nl wettenbank / mensenrechten.nl

Carver

20-11-2021

 

 

18 REACTIES

  • Inderdaad. Wat mist bij die geciteerde GW artikelen is de zinsnede ” behoudens bij wet gestelde beperkingen” hetgeen dus betekent dat met een eenvoudige meerderheid in de kamer (die door de kadaverdiscipline van de fracties makkelijk te halen is door de regering) bijna elk zogenaamd grondrecht met gemak opzij kan worden geschoven. Dat zien we dus nu ook in de praktijk.

  • Door de Grondwet te verminken is het onrecht gekomen. Dus de Grondwet moet weer hersteld worden wil de rechtvaardigheid er weer zijn. De Grondwet is er om de Nederlander tegen zijn regering te beschermen.

   • Hoe kan de grondwet mensen beschermen als hij geen restricties geeft wat de overheid kan doen, en/of als ze wetten maken waarvan rechters niet mogen zeggen dat ze tegen de grondwet ingaan?

   • @ Een ander, Antisoof
    De overheid is de geadresseerde van de grondwet. Het geeft de burger bescherming. Maar, grote maar, bij wet kan en mag er inbreuk op de grondwet gemaakt worden. Die inbreuk moet echter wel de goedkeuring van het volk krijgen, lees het parlement. Het parlement deelt de bevoegdheden uit. De overheid mag het parlement voorstellen doen.

    Voor een vaccinatieplicht is geen meerderheid in het parlement e vinden. De uitvoerder, de overheid, kan dientengevolge het volk niet tot vaccineren dwingen.

    De Amerikanen namen met een papieren bescherming geen genoegen en eisten vrij wapenbezit nu de overheid ook over wapens mag beschikken. Dat vrije wapenbezit hebben ze gekregen.

    De uiteindelijk macht ligt bij het volk bij monde van het parlement. Het volk toets aan de grondwet. Als de rechter aan de grondwet zou mogen toetsen, zou de rechter de machtigste zijn. Dat wilde het volk niet.

    De overheid is het kind dat om snoepjes (lees macht) zeurt. Het parlement is als de ouder die dat gezeur kan honoreren of afwijzen.

   • Bertuz,
    “Maar, grote maar, bij wet kan en mag er inbreuk op de grondwet gemaakt worden. Die inbreuk moet echter wel de goedkeuring van het volk krijgen, lees het parlement. Het parlement deelt de bevoegdheden uit.”
    Het is zoals je zegt, meen ik, maar er mag nooit inbreuk gemaakt worden op de Grondwet, dacht ik.
    Alleen bij hoge uitzondering kán de Grondwet gewijzigd worden. Ik zocht het even op en zie nu hoe ze Onze Grondwet alwéér willen wijzigen.
    zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/herziening-grondwet

    Wat een toestand. Ik zie Grondwetswijziging als iets waar men zéér voorzichtig mee moet zijn en zie het liefst de Grondwet terug zoals die was in 1848. Ze hebben hem nu teveel kapot gemaakt, vind ik.

    Wat me trouwens het meeste verdriet doet is de zogenaamde partijvorming. Toen is de rot erin gekomen, lijkt mij. (Maar mijn mening ruil ik graag voor een veel betere. Rechtsgeleerdheid is niet mijn hobby.) Ik kende wel een hoog Mr. die vertelde dat Nederlands burgers in wezen rechteloos zijn.

   • De grondwet zelf kan gewijzigd worden. En er kunnen per wet ingrepen gedaan worden. Betrokken op covid kan je zien dat de overheid zich netjes houdt aan de regels. Toen covid van acuut naar chronisch ging, is de overheid netjes binnen de lijntjes blijven kleuren. Noodwetgeving kon niet langer toegepast worden. Wel pas nadat de overheid op de vingers getikt is, ging de overheid zich gedragen. Ook nu zoekt de overheid telkens de grens op. Fraai is dat niet. Het parlement zou de overheid harder moeten aanpakken. Maar je ziet het aan Omtzigt, hij is een attractie geworden, een roepende. Dat geeft te denken. Maar is ook begrijpelijk, want het parlement heeft brakkige wetgeving goedgekeurd. Heeft het eigendomsrecht uit laten hollen. Het parlement heeft de omkering van de bewijslast goed gekeurd. Om maar wat te noemen.

 1. Geschiedenis is de som van alle kennis en ervaring van de mensheid tot nu toe. Als kind vond ik het maar een suf vak. Inmiddels ben ik het gaan herwaarderen. Uitstekend artikel, het doorsturen waard. Dank!

 2. Het idee, dat de wereld maakbaar is, is al zo oud als de mens. Sinds we uit de bomen zijn geklommen en in het hoge savannegras rechtop zijn gaan lopen om onze vijanden beter te kunnen zien aankomen, hebben we onze handen beter kunnen gebruiken. Dit heeft onze hersenen enorm gestimuleerd en zijn we gereedschappen gaan maken en wetenschap gaan bedrijven. De mens is in essentie een technologisch wezen geworden.

  Zo heeft de mens zich losgemaakt uit de natuurlijke omgeving en zijn evolutie (letterlijk) in eigen hand genomen. De ultieme maakbaarheid is als we zo de dood overwonnen hebben en in goede gezondheid zullen kunnen leven zolang als we zelf willen:
  https://youtu.be/GoJsr4IwCm4

  • Uiteindelijk zullen we ook de natuurwetten te beperkend voor onze vrije keuze vinden. Het is de lotsbestemming van de mens om de door God bedachte wereld achter zich te laten en zijn eigen universum te creëren.
   _________
   “I expect nothing. I fear no one. I am free.”
   ~ Nikos Kazantzakis

  • Grapjassen zijn dat die ’the end of aging’ najagen. Er zijn nu al bijna 8 miljard mensen op de wereld, in 1960 waren er dat circa 3 miljard, de aarde barst nu al bijna uit zijn voegen. Hebben die grapjassen er weleens over nagedacht hoe het er (uiteindelijk) dan uitziet als er alléén maar mensen geboren worden en er ‘geen’ of weinig meer sterven? Alle pogingen om het paradijs op aarde te creëeren eindigen altijd in precies het tegenovergestelde.

   • Ik denk niet, dat overbevolking mogelijk is in een vrije samenleving. Als de vraag naar grond, woonruimte, water, voedsel, enz alsmaar toeneemt, terwijl het aanbod tegen een natuurlijke grens aanloopt, dan zullen de prijzen exponentieel stijgen. Mensen zullen zich dan geen of minder kinderen kunnen veroorloven, waardoor de bevolking stabiliseert. Het maakt daarbij weinig uit, of er veel mensen zijn die heel lang leven of maar een paar. Het kindertal zal alleen de sterfte aanvullen, maar niet méér.

  • De doodsoorzaak van Covid-19 blijkt zowel een overreactie van het eigen immuunsysteem op het virus te zijn, als een bacteriële infectie van de door het virus beschadigde weefsels.

   Die bacteriën worden echter niet overgebracht door besmettingen. Ze zitten normaal al in de longen, maar gezonde mensen hebben er geen last van.

 3. @Bertuz

  “Het volk toetst aan de grondwet. Als de rechter aan de grondwet zou mogen toetsen, zou de rechter de machtigste zijn. Dat wilde het volk niet.”

  De rechter toetst wel of wetten wel voldoende worden opgevolgd en of nationale wetten niet in strijd zijn met elkaar en met supranationale wetgeving.

  Zou de Poolse kwestie, dat EU wetgeving in strijd is met de Poolse grondwet ook in NL kunnen spelen?

 4. De afgelopen weken (half november- half december 2021) heb ik eens een niet-representatief onderzoek gedaan onder de vele mensen waar ik zo mee praat, allemaal mensen in de leeftijd tussen 45 en 72 jaar oud. De gemiddelde nederlander kent persoonlijk gemiddeld zo’n 50 mensen. Ik heb ze de vraag gesteld hoeveel mensen ze eigenlijk kennen, of gehoord hebben van…. dat die overleden zijn aan Covid? Ik dacht wel veel verschillende antwoorden te krijgen, omdat ik weet dat daar mensen tussen zitten die zich niet hebben laten vaccineren en de meerderheid die zich wel hebben laten vaccineren. Tot mijn verbazing hoorde ik van íedereen dat ze persoonlijk niemand kennen die overleden is aan Covid, wel geven vooral ouderen aan dat ze wel wat mensen kennen die er ziek van zijn geworden en ook mensen kennen die flink ziek geworden zijn. Als je dan vraagt hoeveel mensen daarvan dan op een IC gelegen hebben zijn er ook vrij weinig die er kennen. Ik heb ook mensen gevraagd die in een zorgcomplex voor ouderen wonen, in een complex van zowat 100 mensen, allemaal rond de 80 en ouder zijn sinds begin van Covid 2 á 3 personen overleden aan Covid, normaal sterven er daar iedere winter óók een aantal ouderen. Wél zijn er behóórlijk wat ziek geweest en zo’n 15 of zo zelfs een aantal weken en daar een aantal van hadden ook zuurstof nodig, dat kregen ze met zo’n cilinders in huis. Ik ga niet ontkennen dat er Covid is, of dat daar veel mensen aan overleden zijn. Echter als het zo’n gróte slachting was en is zoals je óveral hoort dan zou je denken dat bij veel mensen er toch wel een paar zijn die in hun bekenden-kring lui hebben zien overlijden. Het wordt steeds vreemder…..

Comments are closed.