In Rusland stond ik altijd versteld van propagandateksten uit de Sovjet-Unie – omdat ze meestal gewoon onleesbaar waren en de logica al in de eerste alinea ontbrak. Ze leken meer op theater dan op journalistiek. Tegenwoordig heb ik vaak een déjà vu-ervaring bij het lezen van de zogenaamde “factcheckers of factfinders”. De stilistische, taalkundige en logica worstelingen waarmee de door de staat gevoede ‘waarheidswachters’ regelmatig wit voor zwart proberen te verkopen, heeft iets tragisch-komisch.

Ondertussen nemen ook de eigen doelen van de ‘factcheckers’ toe. Tegenwoordig spelen ze vaak de rol die geheime diensten en politieke politie vervullen in autoritaire staten (een bijzonder actieve kant, op de redactie van Reitschuster bekend als de “Kindergarten-Stasi”).

De Corrigerende Ethische Commissie is ook bijzonder schattig. Een van de mannen wiens naam in verband met het ‘onderzoeksbureau’ voorkomt, is de vertrouweling en sociaaldemocraat Bodo Hombach van Gerhard Schröder, die tot aan zijn pensionering in de Corrigerende Ethische Commissie heeft gezeten. Hombach is voorzitter van het bestuur van Stichting Brost, die Correctiv tussen 2014 en 2016 met ruim drie miljoen euro financierde. “Correctiv” is begiftigd met miljoenen donaties van verschillende andere supporters, zoals de Open Society Foundation van George Soros, Google, Facebook, Deutsche Telekom enz. Op Facebook wordt “Correctiv” gebruikt als de “waarheidspolitie” – en verdraait de feiten eenvoudigweg zodat ze passen in het pseudo-linkse globalistische wereldbeeld.

Wat Correctiv nu weer uitgehaald heeft, is te lachwekkend voor woorden. Maar laten we de hooggeleerde dames en heren factcheckers eerst aan het woord:

Correctiv levert hier dus zelf nepnieuws – valse beweringen – om die vervolgens te gaan weerleggen. Omdat ik in het artikel niet suggereer dat het “fraude” is wat de woordvoerders van de federale regering zeggen. Ik vergelijk enkel de verklaring van de DIVI-baas en die van de federale overheid. Zonder commentaar. De fraude wordt misschien niet eens door velen opgemerkt, omdat “Correctiv” mijn originele artikel zo linkt dat ik de link in ieder geval niet kan openen.  Ze gaan ervan uit dat ik een verklaring afleg die ik nooit heb afgelegd, weerleggen die en leiden daaruit af dat ik valse berichten verspreid. Je moet maar durven !

Hier is de kop van mijn artikel – het bestaat uit een citaat en een vraag – maar het verschil tussen vraag en bewering is blijkbaar niet bekend bij de “factcheckers”:

Ik doe in mijn artikel iets dat een erfzonde is voor de ideologen van “Correctiv”: ik vertel de lezers niet wat ze moeten denken. Nadat ik alleen citaten heb opgesomd, is er slechts één opmerking over de classificatie: “Opmerking: de verklaring van Marx sluit natuurlijk niet uit dat men bepaalde tendensen kent of herkent. Maar dan hadden politici en de media het altijd zo duidelijk moeten maken en niet de indruk moeten wekken dat ze over exacte gegevens beschikken.”

De shitshow van “Correctiv” gaat nog verder. De “factcheckers” schrijven: “De Divi is niet verantwoordelijk voor de opname, maar de RKI. Er zijn gegevens over de vaccinatiestatus van de meerderheid van de gehospitaliseerde Covid-19-patiënten.”

Wat “Correctiv” niet meldt, is dit: In oktober beantwoordde de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid mijn vraag over de registratie van de vaccinatiestatus van gehospitaliseerde patiënten: “De RKI heeft een methodologische wijziging doorgevoerd. Tot 22 september werden patiënten met een corona-infectie die in het ziekenhuis waren opgenomen en van wie de vaccinatiestatus niet met zekerheid bekend was, als niet-gevaccineerd geregistreerd.” En verder: “Nu worden alleen die gevallen gemeld waarvan de vaccinatiestatus ook echt bekend is.”

En nu wordt het spannend: Correctiv citeert nu de RKI vetgedrukt in een onderkopje met de mededeling dat begin november van 81 procent van alle COVID-19-gevallen gegevens over de vaccinatiestatus beschikbaar waren. Pas in de kleine lettertjes komt de misleide factcheck-lezer erachter, mits hij uiterst volhardend is, dat – opgelet! – “Voor 68 procent van de in het ziekenhuis opgenomen Covid-19-patiënten gegevens over de vaccinatiestatus werden doorgegeven”. Dus voor ongeveer twee derde.

Deze gegevens ontbreken dus voor ongeveer een derde. Dat bevestigt precies wat in mijn oorspronkelijke rapport is besproken – de tegenstrijdigheden in de informatie.

Maar tot nu toe heeft bijna niemand de factcheck gelezen. En het belangrijkste is dat wat er in de kop staat: ik zou een valse bewering hebben gedaan.

Dergelijke ‘factcheckers’ zouden geweldige carrièremogelijkheden hebben gehad in de toenmalige Sovjetpers.

De echte vraag is echter: het nieuwe nummer waarmee “Correctiv” de RKI citeert, is op zijn best heel vreemd en in het slechtste geval onthullend. Want voor de discrepanties tussen de informatie over vaccinatiedoorbraken in de weekrapporten van de RKI en de informatie in de dagrapportages die ik ontdekte, had ik alleen de verklaring dat in een groot deel van de gevallen de vaccinatiestatus niet bekend is. Als de informatie van het RKI echter correct is in de versie van “Correctiv” en als de vaccinatiestatus bekend is in 68 procent van de gehospitaliseerde gevallen dan zou deze verklaring op zijn minst twijfelachtig zijn. En dat zou de grote vraag oproepen: hoe komen de discrepanties tussen de wekelijkse en dagelijkse rapporten tot stand? De vervolgvraag zou zijn: Heeft “Correctiv” per ongeluk een kuil gegraven voor de RKI terwijl die voor mij bedoeld was ?  Laten we dat eens factchecken.

Bron: Reitschuster

3 REACTIES

 1. “Een van de mannen wiens naam in verband met het ‘onderzoeksbureau’ voorkomt, is de vertrouweling en sociaaldemocraat Bodo Hombach van Gerhard Schröder, die tot aan zijn pensionering in de Corrigerende Ethische Commissie heeft gezeten.”

  Gerhard Schröder wilde van de rechter gedaan krijgen, dat er verboden werd over het echt of vermeend verven van zijn haar te praten:

  https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kanzlerhaare-verfassungsgericht-bestaetigt-schroeder-im-haare-streit-1118045.html

  Hij was zijn tijd ver vooruit, zullen we maar zeggen.

 2. Wat ik zo grappig vind aan de ‘fact checkers’ (twee woorden volgens mijn woordenboek) is dat de nieuwsmedia na hun onderzoek doen alsof de ‘fact checkers’ enorm gezaghebbend zijn en hun uitspraken onfeilbaar zijn. In werkelijkheid zijn het vaak activisten die Google als belangrijkste bron hebben en eigenlijk niets bijzonders weten.

 3. Ik verbaas me het laatste jaar ook steeds meer, wie had gedacht dat onze relatief ‘vrije samenleving’ in no time zo’n poel van leugens en bedrog is geworden, terwijl het tegenóvergestelde het ‘cement’ is dat iedere samenleving bijeenhoudt en zónder cement………… . Al ben ik niet zo ‘bijbelvast’, onderstaande tekst van ruim 2500 jaar geleden ga je dan toch in een heel ander (nieuw) licht zien….

  “Leiders van het volk …. , jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken, die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld…”

  – Micha 3:9-11 –

Comments are closed.