Het corona angstmodel komt uit dezelfde koker als  het klimaat angstmodel. Ongeacht hoeveel doemscenario’s over klimaatverandering er worden ontkracht en hoeveel geruststellende feiten er ook op tafel komen. De mensen hebben een hersenspoeling gekregen via een op radeloze angst gebaseerd verhaal dat eindeloos in de media en politiek wordt herhaald.

Het maakt niet meer uit of verschillende natuurrampen daadwerkelijk causaal kunnen worden gekoppeld aan CO2-niveaus in plaats van alleen correlatief gekoppeld. Als we eenmaal een bepaald verhaal als het onze hebben aangenomen, kan de introductie van nieuwe informatie zich zeer moeizaam vertalen in een nieuw aangepast verhaal. Meestal niet. Hoe dan ook, het verhaal dat we voor onszelf kiezen, dient als een kaart om ons te helpen door de wereld te navigeren en hoe we ervoor kiezen om onze zintuiglijke perceptuele ervaring te interpreteren.

Op dit punt moeten we vermelden dat dit artikel niet over informatie gaat maar over verhalen. En hoe we onze verhalen vormgeven met behulp van informatie. Want de verhalen waar we ons leven naar leven en onze ervaring door filteren, gaan veel dieper dan welke hoeveelheid feiten dan ook. Informatie dringt alleen zo diep door in de geest. Verhalen sijpelen door in de ‘diepe structuren’ van onze psyche en ziel. Wat hier belangrijk is, is hoe we informatie gebruiken om ons verhaal in te kaderen.

In het licht daarvan weet elke machtbeluste groep mensen die serieus nadenkt over de beste manier om een ​​volk te beheersen, dat ze meer nodig hebben dan alleen informatie. Dus vandaag zien we het World Economic Forum druk bezig met de onthulling van zijn nieuwe “Great Narrative”-initiatief om ons te ‘helpen navigeren’ door de Vierde Industriële Revolutie. Dit omdat de eerdere scripts van de mensheid als “verouderd” zullen worden beschouwd. Belangrijk is voor degenen die anderen willen controleren, is hoe informatie kan worden gebruikt om een ​​verhaal te vertellen waar mensen zich goed bij voelen en dat ze snel geloven. Dezelfde informatie kan echter ook worden gebruikt om duidelijk verschillende wereldbeelden weer te geven, afhankelijk van hoe deze is ‘geframed’.

In een vorig artikel hebben we onderzocht hoe “Neuro Linguïstisch Programmeren” en “Nudge Theory” worden gebruikt om verhalen op zo’n manier te maken dat de overtuigingen en het gedrag van de bevolking worden veranderd zonder hun bewuste medeweten. We hebben onderzocht hoe deze psychologische technieken werken door niet alleen de automatische processen van mensen, d.w.z. de onbewuste geest, te ‘nudgen’, maar ook door deze processen zorgvuldig te sturen en te begeleiden. Het artikel eindigde echter dat dit “contextmodel” en deze “re-framing” -technieken alleen werken als een persoon zich er niet bewust van is dat ze worden gebruikt en hoe ze worden gebruikt. Als mensen eenmaal begrijpen hoe de openbare berichten zijn gestructureerd en in staat zijn om de specifieke ‘frames’ te identificeren die hen worden gegeven om hun eigen verhaal vorm te geven, verdwijnt veel van de ‘magie’.

Het doel van dit artikel is om dieper in te gaan op de aard van de psychologische oorlogsvoeringsoperaties die worden gebruikt om de mensheid in een “Grote Reset” te duwen met behulp van onder meer een reeks “frames”. In toekomstige artikelen zal worden bekeken wat enkele van de alternatieven voor het huidige ‘grote verhaal’ zijn en hoe we uiteindelijk uit het huidige kader kunnen breken.

Een van de populaire grote verhalen is dat de wereld op de rand van bijbelse klimaatcatastrofes staat, grotendeels als gevolg van de CO2-uitstoot veroorzaakt door de industrialisatie van de westerse wereld. En de dreiging dat andere continenten zoals Azië, Afrika en Zuid-Amerika ook zullen industrialiseren door het bereiken van dezelfde “onhoudbare” levensstandaard die door het Westen wordt gekenmerkt. CO2, een onzichtbaar gas waarvan al het plantenleven afhankelijk is voor levensonderhoud, wordt gezien als vijand nummer 1.

Het horrorverhaal over de klimaatdag des oordeels suggereert dat natuurrampen van astronomische proporties existentiële bedreigingen zijn die moeten worden aangepakt door de VN- en WEF-agenda’s aan te nemen. Die pleiten er voor om de basis van de westerse beschaving radicaal te veranderen. Degenen die dit beleid afwijzen of een alternatief bieden, zijn, volgens dit verhaal, niet alleen in oppositie tegen de planeet, maar ook tegen ‘Moeder Natuur’ zelf. Zij zijn diegenen die mede verantwoordelijk zijn voor alle toekomstige rampen die ons en de komende generaties gaan treffen. Degenen die het verhaal in twijfel trekken of als alternatief een meer genuanceerd verhaal vertellen, worden aangemerkt als ‘ontkenners’.

In een globaal onderzoek van het klimaat-doem-verhaal, kunnen we zien hoe verschillende “automatische motivaties” worden geactiveerd met behulp van wat in “Neuro Linguïstisch Programmeren” termen als “frames” worden beschouwd.

Hoe een kwestie wordt ‘gekaderd’, bepaalt in hoge mate welke specifieke vermogens van de menselijke geest worden geactiveerd of het doelwit zijn, of het nu gaat om de langzamere en grondiger ‘reflectieve processen’ of de snelle, emotionele en intuïtieve ‘automatische processen’. Zoals we in het vorige artikel hebben gedocumenteerd, hebben de sociale ingenieurs die het MindSpace-document hebben geschreven, de essentiële verschillen geschetst tussen het automatische onbewuste en het reflecterende bewuste deel van de geest, en hoe berichten kunnen worden opgesteld die zoveel mogelijk kunnen spreken met en sturen naar het onbewuste. zonder de noodzakelijke bewaking van bewuste processen.

Hieronder kunnen we de grafiek van pagina 14 van de MindSpace-introductiesectie zien die de verschillende kenmerken van de twee verschillende systemen identificeert:

Laten we dus eens kijken naar enkele van de gemeenschappelijke kaders van het klimaat-doomsday-verhaal en kijken welke processen ze de neiging hebben te versnellen.

Vandaag wordt ons verteld dat “97% van de wetenschappers het ermee eens is”. Echter, suggereren dat 97% van de wetenschappers het eens is over bepaalde veronderstellingen is geen wetenschappelijk argument. “97% van de wetenschappers” suggereert dat de ideeën door vele anderen zijn gescreend en dat er geen reden lijkt te zijn om enige dreiging of substantiële discrepanties in het onderliggende onderzoek te vermoeden. De verklaring is uitdrukkelijk bedoeld om groepsdenken aan te spreken, d.w.z. ‘sociaal bewijs’, dat van nature niet echt het gebruik van ‘reflectieve processen’ vereist, alleen een intuïtief automatisch proces.

Hoewel het de gedaante heeft van een wetenschappelijke verklaring, is het in werkelijkheid precies het tegenovergestelde. Het is een direct beroep op het groepsdenken. Want in werkelijkheid probeert geen enkele serieuze of eerlijke wetenschapper te bewijzen dat hun hypothese juist is door een beroep te doen op groepsdenken en te suggereren dat “iedereen dit gelooft, waarom jij niet?” Je zou kunnen zeggen dat “97% van de wetenschappers het ermee eens is” een extreem vage en onvoorwaardelijke verklaring is, omdat er niet echt wordt vermeld wie “de wetenschappers” zijn, waar ze vandaan komen enz. In werkelijkheid is het vage gebruik van één enkele statistiek, die wordt verondersteld enorme hoeveelheden data-analyse, een grondig en uitgebreid proces van wetenschappelijk debat en rigoureus geteste hypothesen en experimenteel bewijs te impliceren, vermijdt door het ontwerp elke wetenschappelijke discussie en reduceert de kwestie tot een enkel aantal dat iedereen gemakkelijk kan noemen en waar iedereen zich zeker van kan voelen . De enkele statistiek doet een beroep op groepsdenken, autoriteit en onze natuurlijke vatbaarheid voor kuddementaliteit – allemaal ‘automatische processen’.

Individuen die een alternatieve of meer genuanceerde benadering voorstellen – of kritiek durven uiten – worden geframed als ‘klimaatontkenners’. Holocaust-ontkenning wordt gebruikt als historisch referentiekader, voor het geval sommige individuen niet zeker weten hoe ze moeten reageren of voelen in het geval dat iemand twijfelt en het gebruik van reflectieve processen uitlokt.

De kwestie van actie tegen klimaatverandering maakt gebruik van een ander interessant “kader”. Deze maakt gebruik van de natuurlijke “gebreken” van menselijke besluitvorming, d.w.z. “verliezen zijn groter dan winsten”. Het frame suggereert dat de risico’s van het niet onmiddellijk overnemen van het beleid van supranationale agentschappen en particuliere, door financiers gecontroleerde denktanks gewoon te groot zijn: geen verstandig persoon zou het risico nemen, geen gezond weldenkend empathisch persoon zou het risico durven nemen of gokken met het lot van hun “geliefden” en de hele mensheid. De dreiging is te groot en er moet onmiddelijk ‘actie worden genomen’.

De poging om een ​​tegengestelde positie in te nemen ten opzichte van de natuurlijke standaardpositie wordt natuurlijk ongemakkelijk. Het suggereert dat iemand bereid is te gokken met hun lot, het lot van hun familie en het lot van de mensheid als geheel. Het is dus over het algemeen gemakkelijker om iemand in de gewenste richting te “duwen” door het juiste frame te selecteren, in plaats van een hele reeks “reflectieve processen” uit te lokken, die van nature langzamer en grondiger zijn en veel meer informatie vereisen.

Omdat het activeren van enkele van onze meest elementaire evolutionaire ‘automatische motivaties’ om te overleven een zeer hoog gevoel van persoonlijke dreiging en gevaar vereist, worden verliezen door de ramp door de klimaatverandering geframed als die van de dood als gevolg van door de mens veroorzaakte catastrofes. Er wordt echter geen melding gemaakt van de potentieel ingrijpende gevolgen van een radicale transformatie van de westerse beschaving, waaronder de mogelijke ineenstorting van de industriële samenleving, de afwezigheid van basisvoorzieningen, gebrek aan energie, transport, connectiviteit, infrastructuur en voedsel.

Tenslotte wordt ons verteld dat we minder dan 12 jaar hebben om op te treden om een ​​anders onvermijdelijke wereldwijde klimaatcrisis te stoppen. Hier wordt tijd gebruikt als een krachtig referentiekader. Werd ons verteld dat de temperatuur al dan niet kan stijgen of dalen en dat we ergens tussen de 50 en 100 jaar hebben om beter te begrijpen hoe we de wereldwijde klimaatprocessen kunnen beïnvloeden door woestijnen, bebossing, irrigatie, vierde generatie kernenergie, ontzilting, en dergelijke dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Hoe tijd wordt ingekaderd, kan heel verschillende reacties van mensen oproepen, en ook het sturen van automatische motivaties gemakkelijker of moeilijker maken, afhankelijk van het niveau van de waargenomen persoonlijke dreiging of gevaar.

Greta is ingelijst als het affichekind voor een nieuw tijdperk van duurzaamheid waar het bijbelse rampspoed en de ondergang van de aarde moet worden gestopt voordat het te laat is. De vraag die we ons zouden moeten stellen is “door wie wordt Greta geframed en zijn er voldoende kundige deprogrammeurs voor haar en de gehersenspoelde massa ?”

Bron: Canadian Patriot 

49 REACTIES

 1. Media en politiek zijn bij uitstek organisaties die je niet kunt vertrouwen. Ze kussen elkaars achterste en spelen elkaar de bal toe. Samen voor hetzelfde doel, of dat nou waar is of niet.

 2. De geo-engineering die steeds meer agressief wordt heeft ook een hoofdstuk in dit hele gebeuren.
  Het is wellicht zelfs één van de grootste bedreigingen ooit voor alles wat leeft. Als dit onderwerp niet mee betrokken binnen het valse valse klimaat verandering thema,lopen we met planeet en al de muur op binnenkort. Geo-engineering heeft namelijk alles te maken met de destructieve weer- , brand- en aardbeving patronen. Ook de stuk gaande ozonlaag. Ook onze gezondheid. Het is de meest duivelse destructie die er gaande is en niemand spreekt er over.

  • Hade,

   Inderdaad. Bijna iedereen schijnt blind te zijn voor bijvoorbeeld chemtrails. Het zou mij zelfs niet verbazen als die vliegtuigen gebruikt zijn om de ellende van de laatste jaren over ons uitstorten.
   En ze geven het gewoon toe: ze vinden het goed om de aarde af te koelen, desnoods met gif in de atmosfeer. En je kunt er niks aan doen. Praten met anderen helpt niet. Die geloven dat niet.
   Het is ziekelijk wat betweterige psychopaten vermomd als wetenschappers of politici de andere mensen aandoen. Smerig vind ik het. Immoreel en abject.

 3. Klimaatontkenners?
  Niemand ontkent dat er een klimaat is.
  Sommige geloven evenwel niet in ANTROPOGENE klimaatVERANDERING.
  Wie deze mensen domweg “klimaatontkenner” noemt is zelf m.i. een “taalontkenner”, d.w.z. iemand die erkent dat woorden een vastomlijnde betekenis hebben.
  Overigens dwalen deze zonnevlekkencyclusontkenners zelf.
  Maar niet elke zonnevlekkencyclusontkenner is een taalontkenner. Sommige hebben meer manieren of toch minstens meer taalvaardigheid.

 4. Wat ik hier maar kortheidshalve de CO2/Greta Thurnberg fase zal noemen, is een gelopen race. Met de transitie is een begin gemaakt. De energietransitie/het denken daarover is vermoedelijk al in 1973 ingezet. De industrie heeft eieren voor zijn geld gekozen. Beter op accu auto’s overstappen dan de kans te lopen achter te gaan lopen en de markt te missen met oude technologie. Overheden die dit proces ondersteunen met wetgeving.

  Inmiddels is de fase van de geo-engineering aangebroken. China maakt regen of maakt juist droogte als dat gewenst is. India zit soms met de brokken van die engineering. Straks zullen er landen zijn die hun land-, akker- en tuinbouw middels het gewenste weer/klimaat willen bevorderen. Straks zullen er landen zijn die het toerisme met gewenst weer/klimaat willen bevorderen. Dat zal tot leiden tot (politeke) discussies en kritische vragen. Waarom mag ik geen CO2 uitstoten bijvoorbeeld ter beïnvloeding van het weer/klimaat, maar anderen wel met andere middelen? En waarom zijn die andere middelen wel als ongevaarlijk te beschouwen en CO2 niet? Terwijl dat goed is voor planten. Ook herverdeling van geld zal op de agenda komen te staan. Zo van ik heb alle nadelen van het weer/klimaat en jullie alle voordelen. Afrikaanse landen hebben al op herverdeling van geld aangedrongen. Selectieve maakbaarheid wordt leidend. Niet langer zal conservatisme leidend zijn

 5. Heb je bewijzen dat CO2 uitstoot niet door mensen komt en dat de klimaatveranderingen niet door mensen komen en dat er niets aan de hand is?

  Stuur me dan eens wat studies, linkjes etc.

  En waarom kan het niet allebei? Ja, er is een klimaatprobleem en ja dat wordt aangedikt. Ja er is een klimaatprobleem en ja, het WEF grijpt dat aan om een autoritair systeem uit de grond te stampen. Zo’n Greta is natuurlijk duidelijk een propaganda kanaal en domme mensen vallen daar dan voor. Maar, dat wilt nog niet zeggen dat er helemaal niets aan de hand is, met de wereld.

  Maar zoals ik al eerder zij. Ik kan hier wel allemaal meningen over hebben, maar ik studeerde dit nooit. Het zou net zoiets zijn, als dat ik meningen heb over hartchirurgie.

   • Heldere video! De wetenschappelijke basis is onvoldoende en de politieke haalbaarheid ook. Jordan Peterson licht dit hier toe:
    https://youtu.be/y564PsKvNZs

    Hij raakt ook nog aan een ander belangrijk punt: doordat arme landen nu méér kolen gebruiken ipv hout zijn er méér bomen. Die halen CO2 uit de atmosfeer en vergroten het dierenleven en de biodiversiteit op Aarde.

  • “Maar zoals ik al eerder zij. Ik kan hier wel allemaal meningen over hebben, maar ik studeerde dit nooit. Het zou net zoiets zijn, als dat ik meningen heb over hartchirurgie.”

   Niet dat je de vele zaken waar je wel een mening over hebt ooit enigermate objectief bestudeerd hebt.

   Maar goed, als je werkelijk vindt dat enkel specialisten een mening ergens over mogen hebben, dan zul je veel moeten zwijgen. Iets vertelt me dat we dat niet gaan meemaken.

   Een vrij eenvoudige logica oefening om het bedrog te doorzien is dat alle klimaatverandering negatief is en je er heel bang voor moet zijn. Terwijl het een grote en diverse wereld is. Als het wat warmer wordt zullen de mensen in Siberië daar naar verwachting niet rouwig over zijn en als het wat frisser en natter wordt zullen de mensen in de Sahara een vreugdedansje maken. Maar nee, dat mag niet. Alles is slecht en gevaarlijk.

   Maar het bedrog mbt het klimaat, covid19 en een heleboel meer, wordt pas echt duidelijk als je het onderstaande begint te zien en te geloven.
   https://i2.wp.com/www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/12/great-reset-criminelen.jpg?resize=696%2C434&ssl=1

   • Jij weet niet wat ik wel en niet ‘objectief’ bestudeerd hebt. En wat voeg jij nou toe, met je stukjes over James Bond en dat je James Bond niet mannelijk genoeg vind.Alsof iemand dat iets kan schelen, wat jij van James Bond vind. Maar dan wel mij permanent afzeiken. Oja, de nazi’s werden gediscrimineerd, toch? Heb je dat ‘objectief bestudeerd’? En ben je tot die objectieve conclusie gekomen? En we moesten terug naar een feodaal monarchisme, toch? Had je dat ook ‘objectief bestudeerd’?

    Maar goed, als je werkelijk vindt dat enkel specialisten een mening ergens over mogen hebben, dan zul je veel moeten zwijgen. Iets vertelt me dat we dat niet gaan meemaken

    In het covid verhaal, heb ik mij enigszins verdiept. Veel meer dan in het klimaat verhaal. Daarom kan ik meer over covid zeggen, dan over het klimaat.

    Iedereen mag overal meningen over hebben. Ik heb alleen zelf liever geen meningen over iets waar ik écht niets van weet. Van klimaat dingen weet ik gewoon écht te weinig.

    wordt pas echt duidelijk als je het onderstaande begint te zien en te geloven.

    https://i2.wp.com/www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/12/great-reset-criminelen.jpg?resize=696%2C434&ssl=1
    Reageer

    Kom je letterlijk met een plaatje, met wat symbolen en wat organisaties erop. Wel objectief van je.

   • “Jij weet niet wat ik wel en niet ‘objectief’ bestudeerd hebt.”

    Krakerstypetjes als jij ken ik helemaal.

   • Jonge heer….

    hahahaha

    je weet niets van mij, net als dat ik niets van jou weet, of wil weten. Ik weet alleen van je dat je het heel erg vind dat James Bond tegenwoordig te gay is.

    En dat je graag een horigen wilt zijn, van een koningshuis en dat je dat ‘heel libertair’ vind.

    Ik had laatst nog een rijtjeshuis gekraakt, maar de bewoners van dat rijtjeshuis waren gewoon thuis, een heel net gezin. Vader en moeder en twee kinderen. Toen heb ik die mensen gewoon op straat gezet en gezegd: hey, dit is nu gekraakt, wegwezen! En daar hadden ze toen wel begrip. Ze zeiden : nou, in ieder geval heeft hij niet het non agressie principe overtreden.

    Nee, grapje.

    Ken je dat, grapjes? Dat is heel CULTUUR MARXISTISCH. Dan zegt iemand dus iets, maar dan meent hij/zij het niet. Ken je dat? Wel links, hé.

   • Over kraken….

    Ik heb nooit gekraakt.

    Maar niet omdat ‘property’ heilig is, want létterlijk niets is voor mij heilig. Alle heilige huisjes zijn in de as gelegd, door mij, voor mij.

    Daarom is mijn anarchisme dan ook zevenhonderdduizend keer radicaler, dan jouw muffe, voorspelbare VVD conservatisme.

   • Al je beschuldigingen zijn vals en onjuist, maar dat weet ik al lang omdat je nu eenmaal niet erg veel begrijpt. Zo begrijp je ook niet wat ik zeg en hoe ik dat bedoel. Met muf VVD conservatisme heeft dat niets te maken. Zelfs toen ik nog stemde heb ik nooit op die partij gestemd. Ten minste, voor zover ik me dat nog kan herinneren.

    Veelzeggend is ook dat je meent dat radicalisme een deugd is, hoe radicaler hoe beter. Een uitspraak die een universum aan onbenul verbergt. Dat blijkt meteen uit het feit dat je weinig gelegen is aan eigendom, of property als je de Engelse term verkiest. Gevolgmatig hoeven anderen geen rekening te houden met jouw eigendom(men) en, ik meen dat ik dat al eens eerder gezegd heb, dat betekent dat ik bv jouw nieren uit je jongenslijfje kan snijden om voor een mooi prijsje te verkopen.

    Zo zul je dat dan bij nader inzien waarschijnlijk niet bedoeld hebben wat bewijst dat je niet eens begrijpt wat al die woordjes betekenen. Heel vermoeiend allemaal. Ik heb er weer genoeg van voor een tijdje.

   • Zo begrijp je ook niet wat ik zeg en hoe ik dat bedoel.

    Zou dat aan mij liggen, of aan jou?

    Ik vraag het slechts. Mag dat? Of is dat links? Is iets vragen ook ‘cultuur marxisme’ ?

    Het gaat meer om het feit dat allerlei instituties en gewoontes en arbitraire hiërarchieën heilig voor je zijn en dat noem ik dan ‘muf conservatisme’ en dat associeer ik dan met de partij genaamd VVD, wat ik dan een misselijke partij vind, persoonlijk

    Waar zeg ik dat radicalisme een deugd is? Ik constateer alleen dat ik wat radicaler denk dan jij. Of dat ‘goed’ is of ‘slecht’ laten we in het midden

    Over ‘property’ kunnen we het een andere keer hebben. Je hebt natuurlijk property en property. Een aantal vastgoedpanden, is iets anders dan ‘je puntenslijper’ of ‘je longen’.
    Je kan niet alles over één kam scheren. Maar daar kom ik later op terug

    En weer kan je het niet laten en begin je te ijlen over het ‘uitsnijden van levers’, waarmee je psychotisch over komt.

    Als je wilt kan je inderdaad proberen om mij te vermoorden en dan mijn organen te verkopen. Die vrijheid heb je, existentieel gezien. De meeste mensen doen zoiets alleen niet, gelukkig. En jij doet dat natuurlijk ook niet. Al klinkt het wel heel stoer, om dat hier zo te suggereren. Dat begrijp ik ook wel weer. En we gunnen je (perverse) fantasie.

   • En we zien hier meteen even in de praktijk, dat er haken en ogen aan het NAP verhaal zitten.

    Wánt, wat is agressie? Youp’s verbale geweld over ‘levers uitsnijden’, is het agressie? Verbale agressie? Telt dat ook als agressie? Heeft hij nu het ‘NAP” overschreden?

    Dat is geen agressie, zal men zeggen. Maar wat als ik het nou als agressie zou ervaren?

    Wat nou als ik nu totaal over stuur was en niet kon slapen en daardoor slecht zou presteren op mijn werk etc? Dan is er toch een inbreuk gedaan op mijn vrijheid?

    (stel dat, in de praktijk kijk ik wel door Youp heen natuurlijK)

  • Ook mensen die wel gestudeerd hebben, vertellen en schrijven soms onzin. En zo kunnen mensen die niet gestudeerd hebben, soms zinnige dingen zeggen. Een klok die stil staat, geeft twee keer per etmaal de juiste tijd aan. Het aardige van de waarheid is dat de mens die zo goed als nooit kent of zelfs kan kennen. Soms heb je genoeg aan de geldigheid van een argument. Met de beginselen van de formele logica kom je een heel eind. Dat het klimaat voortdurend verandert, valt als vaststaand te betitelen. Dat die veranderingen de mensheid kunnen bedreigen, staat ook vast. Maar vergeet niet dat dankzij klimaatverandering leven mogelijk is geworden. Tussen twee haakjes; van virussen weet je wel alles af?

   • Maar laten we even met een gedachte experiment komen. Ok, dus stel dat de libertariers en de forum lieden ernaast zitten en dat de klimaatopwarming wel écht door mensen komt en dat dit snel afgeremd moet worden?

    Wat dan? Wat zouden we dan moeten doen?

   • Het staat niet vast dat versnelde klimaatverandering optreedt of dat de mens zoiets kan veroorzaken. De effecten van de extra CO2 in de atmosfeer over de afgelopen anderhalve eeuw (meeste na 1945) kunnen door de vele feedback loops van de planeet worden gecompenseerd. We weten het niet, want de klimaatmodellen stemmen niet overeen met de gemeten waarden. Ze kunnen daarom niet worden gebruikt voor voorspellingen.

    Het is als het geloof in God. Daarvan is het bestaan ook nooit aangetoond. Als je er in gelooft en hij bestaat niet dan heb je veel moeite voor niets gedaan en had je een veel vrijer leven kunnen leiden. Blijkt hij wél te bestaan dan kan je er toch niets meer aan veranderen.
    _____________
    “Global warming has become a new religion, because you can’t discuss it.”
    ~ Professor Ivar Giaever, the 1973 Nobel Prizewinner for Physics 

  • Het bekende autoriteitsargument. Iedereen die naar uw persoonlijke maatstaf niet gequalificeerd is, mag geen mening uiten. Aldus het principe waarop het fascisme draait.

   • Iedereen mag letterlijk overal een mening over hebben/uiten, Piet. Ik zeg alleen dat IK zelf persoonlijk niet zoveel over het klimaat gebeuren kan/wil zeggen. Leer lezen, etc.

 6. En kan het ook niet gewoon een soort grote paniek zijn. Het klimaat warmt de hele tijd op, koelt af, warmt op. Maar dit keer is er een sterk vermoeden, dat de opwarming exponentieel is en dat dit door industrialisatie komt. Al weet met het niet honderd procent zeker. En toch neemt men dan het zekere voor het onzekere en rolt deze 2030 agenda uit. Iets dat dan ook van zichzelf weer een ramp te noemen is.

  Er komt misschien iets op ons af, dat onomkeerbaar is en dus wordt het WEF verhaal uitgerold, wat ook weer een ramp is. Wat mij betreft is dat de situatie waarin we zitten. Een potentiële ramp, word opgelost met een ramp.

  En ga nou weer niet vol agressie reageren, als iemand een klein beetje anders naar de wereld kijkt, of je denkbeelden bevraagd.

 7. Zonnevlekken kennen een 11-jarige cyclus. Dat is onvoldoende om het klimaat op langere termijn te beïnvloeden.

  Het klimaat op de langere termijn wordt vooral beïnvloed door astronomische cycli. Zo hebben we de afgelopen 500 miljoen jaar regelmatig te maken gehad met lange perioden (70-100 duizend jaar) waarin de temperatuur zeer laag was, afgewisseld met korte warmere perioden (10-20 duizend jaar). We zitten nu net op het einde van zo’n warme periode. De volgende ijstijd kan dus ieder moment invallen.

  Het is vrijwel 100% procent zeker dat die ijstijd er komt, alleen het exacte moment is niet aan te geven. Het verleden heeft echter laten zien, dat het zeer snel kan gaan. De gemiddelde temperatuur kan binnen 1 á 2 decennia al niet meer boven het vriespunt uitkomen. Als we pech hebben wordt de volledige aarde bedekt met ijs (zoals in het verleden al enkele malen is gebeurd, ‘Snowball Earth’: https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth )

  We zullen dan alle broeikasgas dat we kunnen krijgen nodig hebben. Tegen een stijgende zeespiegel tgv global warming kunnen we ons nog wapenen met hogere dijken en in het uiterste geval kiezen voor de bouw van drijvende oceaansteden, maar tegen honderden meters hoge gletsjermuren die over de Europese laagvlakte walsen en onze steden met de grond gelijkmaken kunnen we niets doen:
  http://www.mstrmnd.com/files/iceage1929-01amazingstories.jpg

  • “maar tegen honderden meters hoge gletsjermuren die over de Europese laagvlakte walsen en onze steden met de grond gelijkmaken kunnen we niets doen:”

   Sterker nog, als Europa het klimaat van zeg Siberie zou krijgen, zou de samenleving volledig instorten. Geen gletsjermuur voor nodig.

 8. De klimaatopwarming kan je ook als gegeven aanvaarden. Het staat te gebeuren. Maar wat als het terugdringen van het CO2 niet de oplossing brengt? (Omdat dat niet de oorzaak is) Was het dan niet beter geweest de dijken op te hogen? We zien de muis naderen, maar niet de leeuw die ons van achteren besluipt. Echter de route is gekozen. De weg wordt al bewandeld. We gaan CO2 terugdringen. Zoals gezegd de maakbaarheidsgedachte heeft zijn intrede gedaan. Dat zou weleens gevaarlijker kunnen zijn. Als de wet van behoud van energie bestaat en dat doet hij, bestaat de wet van vervuiling ook.

   • Niet helemaal een goede vergelijking

    Het groene denken heeft heel andere roots dan het marxisme. Het marxisme is gek genoeg een soort voortzetting van liberalisme en verlichtingsdenken. Marx baseert zich op Hegelianisme, liberale economie en Frans populisme/radicalisme/socialisme.

    Het groene denken komt denk ik meer voort uit de Duitse romantiek, indirect. Of uit het jaren 90 post modernisme/anti civilisatie/primitivisme stromingen

    Marxisme hield juist enorm van industrie, modernisme, vooruitgang etc. Ze hadden niet zoveel met het milieu. Mao had liever fabrieken dan milieubescherming.

   • Het fascisme van al deze politieke stromingen uit zich in het waanidee van de volledig maakbare wereld en de met geweld opgelegde bestaanszekerheid en technologische vooruitgang.

    In het verleden werden technologische innovaties alleen maatschappelijk opgepakt als ze duidelijke voordelen boden boven de bestaande oplossingen. Steentijd naar bronstijd naar ijzertijd. Van energie uit hout naar kolen naar gas naar kernenergie. De snelle overgang van de grote zeilschepen naar stoomschepen halverwege de 19e eeuw en de net zo snelle overgang van paard en wagen naar de automobiel begin 20e eeuw werd volledig gedreven door economische voordelen.

   • De corporatistische overheden probeerden die innovaties juist tegen te houden om bestaande belangengroepen te beschermen. Dat had weinig succes, want de collectieve lastendruk waarmee de hele economie kan worden gestuurd, was toen nog gering (in het Engeland van Koningin Victoria slechts 10%).

    Dat is nu totaal anders. Nu kunnen kleine belangengroepen het geld van anderen gebruiken om energietransitieplannen en mobiliteitstransitieplannen door te drukken waar alleen zij zelf beter van worden en die in een vrijere samenleving nooit van de grond zouden zijn gekomen.

   • Voorbij het Linksisme
    Primitivisten zien zichzelf niet als onderdeel van Links (politiek) (zie ook post-linkse anarchie). Zij vinden juist de socialistische en liberale gerichtheid corrupt. Primitivisten betogen dat Links heeft laten zien dat het zelf in zijn doelstellingen een enorme vergissing is. Links is volgens primitivisten een algemene term, waaronder min of meer alle socialistische streven vallen (van sociaaldemocraten en liberalen tot communisten) die “de massa” willen resocialiseren tot een meer “progressieve” agenda, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van gedwongen en manipulatieve benaderingen om een valse “eenheid” te bewerkstelligen of politieke partijen in het leven te roepen. Terwijl primitivisten onderkennen dat de methoden of uitersten in uitwerking kunnen verschillen, komt in hun ogen het gehele streven op hetzelfde neer: het construeren van een op moraal gebaseerd gemeenschappelijk en monolithisch wereldbeeld.

    Dus nee…..

   • Je stelde, dat het marxisme niet veel op had met het milieu. Dat klopt, maar dat is eigen aan alle collectivistische stromingen. In de Sovjet-Unie was de milieuvervuiling enorm. In het huidige China is dat nog steeds zo, net als in veel corporatistische samenlevingen.

    Dit houdt verband met het linkse waanidee dat er een mentaliteitsverandering nodig is om tot een betere samenleving te komen. In werkelijkheid is er slechts een vrije markt nodig om milieuvervuiling te voorkomen.

    Vergelijk een studentenflat met een gemeenschappelijke keuken. Die keuken is altijd een zooitje, ondanks afwasroosters en veel geklaag over de vieze troep. De nettere studenten werpen zich op om iedere keer de rommel op te ruimen en de rest vindt het best zo (zgnde freeriders).

    De oplossing is dat de verhuurder een toeslag op de kamerhuur vraagt en daarvoor een schoonmaakbedrijf inhuurt. Of de studenten kunnen hun toeslag terugverdienen door zelf schoon te maken. Zo’n economische prikkel werkt altijd 100x beter dan een beroep op iemands mentaliteit.

   • Iets wat publiek eigendom is, wordt altijd verwaarloosd, omdat de schade over de gemeenschap kan worden uitgesmeerd. Het individuele voordeel overstijgt dan de gemeenschappelijke kosten. Alleen privé eigendom wordt goed verzorgd, zodat het zijn waarde behoudt, omdat hier een 1 op 1 koppeling is tussen opbrengst fen kosten.

    Je ziet dit bijv in Zwitserland waar de communale weiden volkomen kaalgegraast zijn, terwijl de privé weiden er prachtig bij liggen.

   • Kameraad

    Dit is niet altijd zo. Een vriend van mij zegt: bij ons in de buurt bood de gemeente gratis poep zakjes, om de hondenpoep mee op te ruimen. Sinds ze dit niet meer doen, sinds de gemeente de poepzakjes niet meer bied, is de hele buurt onder gescheten

    Het heeft denk ik ook te maken, met in hoeverre mensen gewend zijn aan publiek eigendom. Het moet in de cultuur zitten. Als het niet in de cultuur zit, of niet meer, werkt het niet. Een jager/verzamelaar cultuur, zal heel anders kijken naar bezit. Zo las ik eens dat sommige inheemse volken het hele begrip ‘bezit’ niet eens begrepen. De kolonialisten kwamen en zeiden : dit is nu van ons! Waarop zij zeiden: Huh, wat bedoel je? Van u? Waarom dan? Er was sprake van miscommunicatie. Het zat niet in hun cultuur.

    Daarnaast hoeven de twee vormen van eigendom elkaar niet uit te sluiten, natuurlijk.

    Je kan uit gaan van zowel privé eigendom, als communaal eigendom. Communaal eigendom, als in eigendom dat eigenlijk van niemand is. Je kan wijken hebben met huizen, die van mensen zijn en die wijken staan dan naast stukken natuur, die van niemand is, omdat iedereen erkent dat het van niemand is.

    De studentenflat gaat niet voor alles op, kan je niet met andere situaties vergelijken, per se. Niet alles is een studentenflat en niet iedereen is student

   • en jij ook niet.

    Je hondenpoep voorbeeld begrijp ik niet. Je bent als hondenbezitter bij wet verplicht de poep op te ruimen. Anders krijg je een boete. Dat heeft met mentaliteit niets te maken.

    Commune samenlevingsvormen waarin men produceerde naar vermogen en nam naar behoefte zijn maar een kort leven beschoren. Door het ontbreken van een afstemming tussen vraag en aanbod ontstaan oneerlijke en ergerlijke situaties. Uiteindelijk vallen al dit soort idealistische samenlevingsverbanden uit elkaar door afgunst en onderlinge ruzies.

    Niemand vind het werkelijk leuk als je keihard werkt, maar je buurman lijntrekt en als eerste aan tafel zit. Of dat er steeds een ander in je bed slaapt (eventueel nog met je vrouw), je fiets steeds weg is en jij steeds weer de enige bent die het huisvuil buiten zet. Nogmaals, de typische studentenflat werkt niet.

   • Dat heeft een goede reden. Privébezit is essentieel om vrij en gelukkig te kunnen leven. Als een stuk landbouwgrond van de gemeenschap is, dan zijn de voedingsstoffen die er van af komen ook gemeenschappelijk eigendom. Als je daarvan eet en er dus je lichaam mee opbouwt, is je lichaam dus ook gemeenschappelijk eigendom.

    Als er dan iemand een nieuwe nier nodig heeft, heeft hij dus het recht die van jou te gebruiken. In een samenleving gebaseerd op privé eigendom bestaat dit recht niet. Je kan dan alleen over de nier (of de arbeidskracht of het intellectuele vermogen) van iemand anders beschikken als die persoon je die vrijwillig geeft. Dat is vrijheid. Dat andere is slavernij. Daarom is iedere samenleving die inbreuk maakt op privé eigendom volstrekt immoreel.

   • Het socialisme, dat inmiddels al meer dan 200 miljoen onschuldige slachtoffers op haar geweten heeft (and counting), is het levende bewijs van zo’n volstrekt verwerpelijke ideologie die communaal bezit verheerlijkt. Ieder land, ieder volk, iedere hoogwaardigheidsbekleder en iedere sporter met ook maar een greintje moreel besef zou daarom de Olympische winterspelen in China moeten boycotten.

   • Er zijn volken geweest en ze zijn er nog steeds, die anders omgaan met property en bezit. Deze volken zijn niet ‘marxistisch’ te noemen, want ze weten niet eens wat marxisme is. Deze mensen leven communaal en nemen van de aarde, wat ze willen.

    Ik kan niet bepalen voor deze mensen, dat ze ‘ongelukkig’ en ‘onvrij’ zijn. Dat zou immers erg arrogant zijn, van mij. Wie ben ik om over hen te oordelen? De dayaks zijn primitief? Ze hebben minder bloed aan hun handen dan de zogenaamd ‘beschaafde’ werelddelen. Het is maar net hoe je het bekijkt. De native americans zijn misschien ‘primitief’ en ‘heel dom’, maar ze hebben geen holocaust op hun geweten, geen eerste wereldoorlog, geen deathcamps. Dus het is allemaal niet zo zwart/wit. Het westen goed, de rest slecht, zo simpel is het niet.

    Privébezit is essentieel om vrij en gelukkig te kunnen leven

    Deze mensen binnen deze stammen hebben wel privé bezit, behalve dan privébezit van de grond. Ze hebben wel bezit, maar geen property.

    Ik kan niet voor andere bepalen, wat voor hen vrijheid en geluk betekend. Ze kunnen/moeten dit zelf zien uit te vinden. Moet ik tegen de dayak gaan zeggen, dat hij een kantoorbaantje moet nemen en een koffertje en een rijtjeshuis, om ‘gelukkig’ te zijn? Dan maar niet ‘gelukkig’, is wat die dayak dan denkt.

    Over China laat ik mij niet uit, online. Laf, van me?

    Maar nee, ik ben geen voorstander van staatscommunisme.

   • Natuurlijk kan je over de moraliteit van anderen oordelen. Geen enkele leefwijze is waardevrij.

    Mensen die nu nog communaal leven, in de wetenschap dat dit een volstrekt immorele leefwijze is, zijn idioten of kwaadaardig of een sekte.

    Primitieve volkeren kunnen net zo idioot en kwaadaardig leven als moderne mensen. De Dayaks verzamelden de hoofden van hun tegenstanders met het waanidee, dat ze daarmee de krachten van die tegenstanders overnamen.

    De oude Grieken, Romeinen en Perzen waren tenminste nog praktisch met hun slavenarbeiders. De Griekse filosofen hadden zo de tijd vrij om over het leven na te denken. Ook tegenwoordig gebruiken wij nog hun waardevolle inzichten.

    Volkeren die geen privé eigendom van de grond kennen zijn immorele idioten. De reden heb ik hierboven al uitgelegd.

   • Grootschalige vormen van bloedvergieten en onderdrukking in de moderne tijd zijn uitsluitend op rekening van overheden te schrijven. Dat zijn bij uitstek organisaties die het zelfbeschikkingsrecht en het eigendomsrecht van het individu niet respecteren. Overheden zijn van alle tijden.

    Dat de westerse cultuur een normen en waardenstelsel heeft ontwikkeld, dat superieur is aan alles wat er ooit ter wereld is bedacht, is een door de geschiedenis bewezen feit. Dat het niet perfect is lijkt mij logisch, maar iets beters is er niet.

    ____________

    “I prefer dangerous freedom over peaceful slavery”
    ~ Thomas Jefferson

  • >>> Dat is evolutionair zo bepaald. <<<

   evolutionair??

   Weer zo'n stumper die termen van Darwin hanteert.. 🙁
   Zodra je je in die kloothommel gaat verdiepen kom je er redelijk snel achter dat er geen hol van klopt.
   Evolutie my arse. Werd niet voor niets lange tijd evolutieTHERORIE genoemd maar tegenwoordig aangenomen
   als voldongen feit.

   Stupidity rules!

   • Maak je niet druk, Karel. Dat het leven op Aarde evolueert, is allang een wetenschappelijk bewezen feit.

    Mocht je echter over overtuigend bewijs beschikken, dat de Aarde niet ouder is dan 6000 jaar, al die fossielen tegelijkertijd in de grond zijn gestopt en dat Noach gewoon vergeten is de dino’s mee te nemen op zijn boot, dan zou ik dat niet langer voor me houden als ik jou was. 😁

 9. Voor nu alvast,
  wir schuiven dass ,
  zou er al overleg zijn met de oosterburen om in te ….
  was schuift dass?
  met de groeten uit Amersfoort aan het Meer

 10. De top van de piramide communiceert niet alleen in woorden maar ook in beelden zoals foto’s, films en logo’s.

  De top van de piramide bestaat uit een oog (alziend oog) en zie hoe Greta in onderstaande link aan de wereld wordt gepresenteerd.

  https://www.vrijewereld.org/2021/10/04/zoek-de-verschillen-7/

  Daarmee willen ze zeggen dat Greta aan hen gelinkt is. Ja, het is een gestoorde en laffe manier van communiceren maar zij zullen zeggen dat wij geïnformeerd zijn/waren.

 11. Een bepaalde vorm van kindermisbruik, waarbij beloningssysteem in de hersenen overprikkeld en geconditioneerd is?
  Zie je bij satanische rituelen!

Comments are closed.