Inflatie was dit jaar een ongewenste gast op de Thanksgiving-bijeenkomsten. Volgens het Farm Bureau kostte een traditionele Thanksgiving-maaltijd in 2021 14 procent meer dan dezelfde maaltijd in 2020. Veel gezinnen gingen zonder bepaalde Thanksgiving-favorieten – of beperkten hun gasten – om de kosten te verlagen in de hoop Kerstmis te redden van de Scrooges bij de Federale Reserve. Helaas kunnen deze inspanningen niet garanderen dat de kerstwensenlijsten van kinderen worden vervuld, omdat de door de overheid veroorzaakte voorraadtekorten zelfs invloed hebben gehad op de werkplaats van de kerstman.

Sommige experts hebben gesuggereerd dat de manier om met hogere prijzen en verminderde beschikbaarheid van goederen om te gaan, is dat mensen “hun verwachtingen verlagen”. Deze experts zijn ongewild de waarheid tegen het lijf gelopen: het Amerikaanse volk zou hun verwachtingen van de regering moeten verlagen. Sinds het progressieve tijdperk hebben veel Amerikanen naar de regering gekeken voor economische zekerheid. Het resultaat is een verzorgingsstaat die particuliere liefdadigheidsinstellingen, gezinnen, lokale gemeenschappen en de vrije markt ondermijnt.

De ontwikkeling van een mentaliteit van rechten heeft bijgedragen aan de morele crisis waarmee het land wordt geconfronteerd. Ouders die verwachtten dat de overheid hun kinderen goed onderwijs zou geven, ontdekken dat overheidsscholen meer geïnteresseerd zijn in het indoctrineren van kinderen in cultureel marxisme. De verwachting dat de overheid ervoor zorgt dat iedereen gezondheidszorg heeft, heeft geleid tot faillissementsprogramma’s die de belangrijkste oorzaak zijn van de fiscale crisis van het land. Het heeft ook geleid tot Obamacare, waardoor het voor veel Amerikanen moeilijker is geworden om kwaliteitszorg te betalen.

Er is misschien geen beter symbool van de dwaasheid om naar de overheid te kijken om veiligheid te bieden dan de Transportation Security Administration (TSA). Twintig jaar lang heeft dit bureau Amerikanen onderworpen aan ongelooflijke schendingen van hun privacy en eigendomsrechten, evenals hun fundamentele menselijke waardigheid. Maar door de federale overheid gefinancierde tests van de TSA hebben uitgewezen dat TSA-screenings niet effectief zijn bij het stoppen van potentiële terroristen! Het is niet alleen de TSA. De hele ongrondwettelijke bewakingsmachine die na 9-11 is gecreëerd, heeft niets gedaan om onze veiligheid te vergroten, maar heeft veel gedaan om onze vrijheid te verminderen.

De biljoenen die aan buitenlandse oorlogen zijn uitgegeven, maken Amerikanen minder veilig door toenemende wrok tegen het Amerikaanse buitenlands beleid. Ons buitenlands beleid dat het militair-industriële complex en zijn betaalde propagandisten verrijkt, is een andere belangrijke factor die bijdraagt ​​aan een enorme fiscale crisis. Een belangrijke verwachting die mensen moeten verwerpen, is dat de Federal Reserve stabiele prijzen en volledige werkgelegenheid kan produceren.

Amerika heeft al vijftig jaar een zuivere fiat-valuta. Het resultaat is een gestage erosie van de koopkracht van de dollar, een toename van de economische ongelijkheid, een economische groeicyclus en een gestage groei van de overheid, aangewakkerd door de monetarisering van de schuld door de Fed. Ondanks het falende staat van dienst van de Federal Reserve, weigert het Congres de Audit the Fed-wetgeving goed te keuren die het Amerikaanse volk in staat zou stellen de volledige waarheid over het Amerikaanse monetaire beleid te leren kennen.

In tegenstelling tot de welvaarts-oorlogsregulerende staat, zal een vrije samenleving de verwachtingen van de mensen overtreffen. Een vrije markt, met een valuta die wordt gekozen door het volk, niet door de overheid, kan voldoen aan de vraag van alle mensen naar kwaliteitsgoederen en -diensten. Particuliere liefdadigheidsinstellingen kunnen effectief en met mededogen zorgen voor degenen die hulp nodig hebben zonder een mentaliteit van rechten te creëren. Scholen zouden ouders als klanten zien en zouden het klaslokaal dus niet gebruiken als een middel om de waarden van de ouders te ondermijnen. We kunnen altijd autoritarisme en armoede verwachten van een grote regering. Daar tegenover is er vrede en welvaart van vrijheid te verwachten.

Bron: Lew Rockwell / Ron Paul

 

3 REACTIES

  1. Inflatie werd vermoedelijk wel verwacht. Maar niet nu al en al zo hoog. Wereldwijd naar rato van het bijgedrukte geld in stappen “nullen van de biljetten” schrappen, zou uitkomst kunnen bieden. Maar zie het maar eens eens te worden over de respectieve verhoudingen. Plus op welk niveau gaat die beslissing genomen worden? Op politiek niveau of technisch/bancair niveau?

  2. Geweldig artikel! Is net zo goed van toepassing op Nederland en de EU.

    Socialisme is het ergste kwaad, dat de wereld ooit heeft gekend. Aantoonbaar erger ook dan fascisme of corporatisme, hoewel dit laatste een krachtige enabler van het socialisme is.

    Niet zo vreemd dus, dat er in de vorige eeuw fel gestreden is om het socialisme de wereld uit te helpen. Via de achterdeur heeft het nu echter iedereen in zijn greep.

    Het is verbazingwekkend, dat mensen zo makkelijk over te halen zijn om een met geweld opgelegde solidariteit, een totaal onoprechte en mensonterende solidariteit dus, te verkiezen boven echte solidariteit, waarbij mensen elkaar bijstaan vanuit hun hart.

  3. Blm, amnestie, foundations, postcodeloterij allemaal ingericht om macht te verkrijgen?

Comments are closed.